Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » - Registru

REGISTRU proiecte de hotarari

 

Anul 2021

Datele la care au avut loc sedinte de Consiliu Judetean si proiectele de hotarari care au fost supuse aprobarii

data sedinta numarul curent al proiectelor de hotarari care au fost supuse aprobarii
24.03.2021 38, 49, 51-64
17.02.2021 32-37, 39-47
29.01.2021 29, 30
20.01.2021 2-8, 10-17, 19-28
13.01.2021 9, 18
06.01.2021 1

 

nr.proiect data sedinta titlu proiect
Proiect nr.109

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Proiect nr.108

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

Proiect nr.107

privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

Proiect nr.106

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind actualizarea Anexei nr.5 din H.C.J.C. nr.20/2021 prin completarea acesteia cu tarifele de calatorie practicate la abonamente, pentru serviciul de transport rutier judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta, pana la 31.12.2021.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro p ana la data de 30.04.2021.

Proiect nr.105

privind completarea Anexei nr. 1 a HCJC nr. 37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore /zi la obiectivul Casa Bulgareasca din sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

Proiect nr.104

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2020

Proiect nr.103

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

Proiect nr.102

privind aprobarea inchirierii, prin licitatie pubica, a unor spatii, proprietatea publica a Judetului Constanta, situate in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

Proiect nr.101

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Asociatia Generala a Inginerilor din Romania -Sucursala Constanta, Primaria Municipiului Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Maritima din Constanta, Academia Navala ”Mircea cel Batran”, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina ”Grigore Antipa” Constanta

Proiect nr.100

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala pe trimestrul I an 2021

Proiect nr.99

privind desemnarea reprezentantului asiguratilor delegat de Consiliul Judetean Constanta in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Proiect nr.98

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Proiect nr.97

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

Proiect nr.96

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Proiect nr.95

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

Proiect nr.94

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

Proiect nr.93

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Proiect nr.92

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Arta Constanta

Proiect nr.91

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

Proiect nr.90

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeteana ”I.N.Roman” Constanta

Proiect nr.89

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

Proiect nr.88

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

Proiect nr.87

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

Proiect nr.86

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Proiect nr.85

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie lncluziva ”Delfinul” Constanta

Proiect nr.84

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Maria Montessori” Constanta

Proiect nr.83

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

Proiect nr.82

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Albatros” Constanta

Proiect nr.81

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea a 6 (sase) casute din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”

Proiect nr.80

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Bloc L4” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

Proiect nr.79

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Palat administrativ” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

Proiect nr.78

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2021

Proiect nr.77

privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii

Proiect nr.76

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

Proiect nr.75

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2021

Proiect nr.74

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Mirsu Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Proiect nr.72

privind desemnarea Secretarului executiv si a supleantului in cadrul Comisiei judetene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Proiect nr.71

privind aprobarea indreptarii unei erori materiale strecurate in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.51/24.03.2021

Proiect nr.70

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Proiect nr.69

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

Proiect nr.68

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2021 finantate din bugetul Judetului Constanta

Proiect nr.67

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate in anul 2021 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

Proiect nr.66

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

Proiect nr.65

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 07.04.2021.

Nota: termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit din 01.04.2021 in 07.04.2021.

Proiect nr.64 24.03.2021

privind desemnarea nominala a 6 consilieri judeteni pentru a deveni membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.63 24.03.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Cizmasu Violeta-Elena impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.62 24.03.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulată de doamna Baltaretu Emilia impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.61 24.03.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.60 24.03.2021

privind aprobarea parteneriatului cu Asociatia Culturala Georgiana Rusu in vederea implementarii proiectului “Greek historical and cultural heritage in Dobrogea - Romania (Mosteniri istorice si culturale grecesti in Dobrogea - Romania)

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.59 24.03.2021

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.58 24.03.2021

privind retragerea dreptului de administrare constituit in favoarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri, asupra imobilului (teren+constructii) „Casa Bulgareasca” situat in sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.57 24.03.2021

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre U.A.T. Medgidia a obiectivului de investitii ”Infiintare retea de gaze naturale medie presiune si racorduri de gaze naturale in UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor si Sat Remus Opreanu” pe un bun imobil proprietate publica a judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.56 24.03.2021

privind regularizarea suprafetelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria” situat in comuna Istria, judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.55 24.03.2021

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.54 24.03.2021

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 340/17.12.2020 de stabilire a numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.53 24.03.2021

privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.52 24.03.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.51 24.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.50

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2021.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 01.03.2021.

Proiect nr.49 24.03.2021

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.47 17.02.2021

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, în judetul Constanta cu valabilitate pana la 31.12.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.46 17.02.2021

privind aprobarea acordului de colaborare între UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.45 17.02.2021

privind completarea HCJC nr.286/27.11.2020 privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.44 17.02.2021

privind aprobarea acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.43 17.02.2021

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.42 17.02.2021

privind aprobarea, incepand cu data de 1 februarie 2021, a salariilor de baza ale personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.41 17.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Construire 4 locuinte protejate, str.Trandafirilor, nr. 179-lot1/ lot2/ lot3/ lot4, comuna Baneasa, judetul Constanta" - faza SF

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.40 17.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere, reabilitare si modernizare centru de zi pentru persoane cu dizabilitati strada Bujorului FN, comuna Baneasa, judetul Constanta”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.39 17.02.2021

pentru completarea HCJC nr.290/27.11.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2021 la obiectivele apartinând Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.38 24.03.2021

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind infiintarea Consiliului Consultativ al societatii civile la nivelul Consiliului Judetean Constanta.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 19.02.2021.

- Amendamente

Proiect nr.37 17.02.2021

privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Constanta în calitatea sa de membru fondator la înfiintarea Asociatiei "Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.36 17.02.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Institutul de Arheologie "Vasile Parvan", Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.35 17.02.2021

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.34 17.02.2021

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Comisia de evaluare, supraveghere si control a activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.33 17.02.2021

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilelor-locuinte de serviciu situate in municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 534 si 538, Judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.32 17.02.2021

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Teatrului de Stat Constanta asupra imobilului (teren+constructii) Teatrul de Vara Soveja situat in Municipiul Constanta, Judet Constanta, Zona Parc Tabacarie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.31

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Documentul de Pozitie, avizarea Studiului de Oportunitate si Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare in judetul Constanta si a Documentatiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare, transport si transfer deseuri aferente Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta" si acordarea unor mandate .

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 08.02.2021.

- Anexe la proiectul de hotarare (arhiva zip)

Proiect nr.30 29.01.2021

privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor 2020-2025 - judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

---------------------

Fisiere atasate:

- Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor 2020-2025

- Anexe si planse (arhiva zip)

Proiect nr.29 29.01.2021

pentru stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.28 20.01.2021

privind utilizarea execedentului bugetar aferent anilor precedenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.27 20.01.2021

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei bunului imobil, proprietate publica a judetului Constanta, situat in strada Medeea nr. 25 A, municipiul Constanta, judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.26 20.01.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.25 20.01.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.24 20.01.2021

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2021, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.23 20.01.2021

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .................

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.22 20.01.2021

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .................

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.21 20.01.2021

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.01.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.20 20.01.2021

privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 in domeniul transportului rutier judetean de persoane, prin curse regulate, in Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.19 20.01.2021

privind aprobarea trecerii bunurilor imobile Cladire C1, Cladire C2 si Cladire C3 situate in municipiul Constanta, str.Semanatorului nr.8, din domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.18 13.01.2021

privind transmiterea in administrarea UAT Municipiul Constanta - Consiliul Local al Municipiului Constanta a unor spatii din interiorul imobilului „Pavilion Expozitional Constanta”, in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.17 20.01.2021

privind transmiterea unor spatii din imobilul situat in str.Mircea cel Batran nr.104B, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.16 20.01.2021

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilului (teren+constructii) Sectie exterioara Dermato-Venerice Agigea, situat in str.Sudului nr.8, Municipiul Constanta, Judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.15 20.01.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulate de Fundatia Judeteana pentru Tineret Constanta impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.355/17.12.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.14 20.01.2021

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.79/18.02.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.13 20.01.2021

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.12 20.01.2021

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2021-2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.11 20.01.2021

privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.10 20.01.2021

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2021 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.9 13.01.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.8 20.01.2021

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.7 20.01.2021

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.6 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Negoi Remus Eugen, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.5 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.4 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marius-Horia Tutuianu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.3 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marian Crusoveanu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.2 20.01.2021

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 17 decembrie 2020 si 21 decembrie 2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.1 06.01.2021

privind darea in folosinta gratuita Municipiului Constanta a unor spatii in interiorul imobilului „Pavilionul Expozitional Constanta” in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean Constanta; Aviz: Comisia B

ARHIVA proiecte de hotarari - anii anteriori

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 16.04.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro