Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » - Registru

REGISTRU proiecte de hotarari

 

Anul 2021

Datele la care au avut loc sedinte de Consiliu Judetean si proiectele de hotarari care au fost supuse aprobarii

data sedinta numarul curent al proiectelor de hotarari care au fost supuse aprobarii
11.11.2021 241-259, 261-262
20.10.2021 224-239
29.09.2021 155, 190-220, 222
18.08.2021 31, 180-189
28.07.2021 155-177
06.07.2021 153-154
23.06.2021 133-152
26.05.2021 50, 102, 112-132
21.04.2021 65-101, 103-105, 107-111
24.03.2021 38, 49, 51-64
17.02.2021 32-37, 39-47
29.01.2021 29, 30
20.01.2021 2-8, 10-17, 19-28
13.01.2021 9, 18
06.01.2021 1

 

nr.proiect data sedinta titlu proiect
296 / 07.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii si TineretConstanta „Calutul de mare”

295 / 07.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

294 / 07.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

293 / 06.12.2021  

privind trecerea unui bun imobil (teren+constructie), identificat cu numar cadastral 12677, din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul public al Municipiului Medgidia

291 / 06.12.2021  

privind modificarea bugetului total al proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul”

290 / 06.12.2021  

privind modificarea bugetului total al proiectului „Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”

289 / 06.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

288 / 06.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

287 / 06.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

286 / 06.12.2021  

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

285 / 06.12.2021  

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

284 / 06.12.2021  

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

283 / 06.12.2021  

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

282 / 06.12.2021  

privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 264/27.11.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ Mecanismului de tarifare practicat de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029

281 / 06.12.2021  

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

280 / 06.12.2021  

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

279 / 06.12.2021  

privind componenta Echipei Intersectoriale Locale in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei in familie

278 / 06.12.2021  

privind asigurarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie pe anul 2022 pentru obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta de catre Directia de Paza a Judetului Constanta

277 / 26.11.2021  

privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

276 / 26.11.2021  

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

275 / 26.11.2021  

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

273 / 26.11.2021  

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

272 / 26.11.2021  

privind schimbarea destinatiei imobilului „Cladire - Filiala 1 Constanta”, situat in Constanta, strada Izvor, nr. 23 apartinand domeniului privat al judetului Constanta

271 / 26.11.2021  

privind aprobarea aderarii unitatii administrativ-teritoriale Comuna Sacele la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa - Canal Constanta”

270 / 26.11.2021  

privind modificarea listei bunurilor, proprietate publica a Judetului Constanta aferente serviciilor de alimentare de apa si canalizare, delegate si concesionate operatorului S.C. RAJA S.A., anexa 6 la H.C.J. nr 346/2009, in sensul eliminarii imobilului format din teren in suprafata de 30342 mp si constructii, situat in comuna Adamclisi, judet Constanta

269 / 26.11.2021  

privind incheierea unui Protocol de colaborare intre UAT Judetul Constanta si UAT Municipiul Constanta in vederea functionarii Centrului de vaccinare pentru populatie impotriva COVID-19 la Pavilionul Expozitional Constanta

268 / 26.11.2021  

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Centrul de Studii si Cercetari de Biodiversitate Agrosilvica „Acad. David Davidescu” si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

267 / 26.11.2021  

privind nominalizarea a doi consilieri judeteni care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al judetului Constanta

266 / 24.11.2021  

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Primariei Municipiului Constanta pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile, Morga-CS, Capela Mortuara-C7 si terenul aferent, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

265 / 24.11.2021  

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 2650 mp, situat pe raza UAT Navodari, DJ 226

264 / 24.11.2021  

privind nominalizarea domnului consilier judetean Caprinciu Stelica in calitate de secretar al Comisiei de specialitate pentru Cultura, Culte, Monumente a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020 – 2024

263/ 24.11.2021

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Judetean Constanta aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotarare nr.263/24.11.2021 privind asigurarea cu caracter continuu si permanent a Serviciilor publice de adapostire a animalelor de pe raza judetului Constanta, ce fac obiect al unui ordin de plasare in adapost si aprobarea Regulamentului acestora

Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Constanta, respectiv www.cjc.ro. sectiunea Anunturi - Consultare publica.

Persoanele interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus consultarii publice, la adresa de e-mail presedinte@cjc.ro sau pe adresa postala Constanta, Bulevardul Tomis, nr. 51, cam. 354, pana la data de 3 ianuarie 2022.

262 / 11.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Agigea

261 / 11.11.2021

11.11.2021

privind regularizarea suprafetelor aferente imobilelor „Monument Triumfal Tropaeum Traiani Adamclisi” si „Cetatea si asezarea antica Adamclisi” situate in comuna Adamclisi, Judet Constanta

260/ 05.11.2021

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Judetean Constanta aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotarare nr.260/05.11.2021 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2022

Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Constanta, respectiv www.cjc.ro. sectiunea Anunturi - Consultare publica.

Persoanele interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus consultarii publice, la adresa de e-mail presedinte@cjc.ro sau pe adresa postala Constanta, Bulevardul Tomis, nr. 51, cam. 354, pana la data de 8 decembrie 2021.

259 / 04.11.2021

11.11.2021

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta, asupra unui imobil (teren+constructie), identificat cu numar cadastral 230423, aflat in domeniul public al judetului Constanta

258 / 04.11.2021

11.11.2021

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Constanta si gestiunea S.C. RAJA S.A. in domeniul privat al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in vederea desfiintarii acestora

257 / 04.11.2021

11.11.2021

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul Judetului Constanta, pentru anul 2022

256 / 04.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

255 / 03.11.2021

11.11.2021

privind stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

254 / 03.11.2021

11.11.2021

privind contributia Judetului Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2021

253 / 03.11.2021

11.11.2021

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

252 / 03.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

251 / 03.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

250 / 02.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

249 / 02.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

248 / 01.11.2021

11.11.2021

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului, pentru iarna 2021-2022, aplicate de R.A.J.D.P. Constanta (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) a Caietului de sarcini si a draftului Contractului de prestare de servicii

247 / 01.11.2021

11.11.2021

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 4 mp situat pe raza UAT Rasova, sat Cochirleni

246 / 01.11.2021

11.11.2021

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 11 mp situat pe raza comunei Rasova

245 / 01.11.2021

11.11.2021

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 10 mp situat pe raza UA T Aliman, localitatea Vlahii

244 / 01.11.2021

11.11.2021

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 1 mp situat pe raza UAT Aliman, localitatea Floriile

243 / 01.11.2021

11.11.2021

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 13 mp, situat pe raza UAT Aliman, comuna Aliman

242 / 01.11.2021

11.11.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

241 / 01.11.2021

11.11.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Geafer Dincer, precum si vacantarea locului de consilier judetean

240 / 25.10.2021

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Judetean Constanta aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotarare nr.240/25.10.2021 privind taxele speciale aferente activitatilor desfasurate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2022

Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Constanta, respectiv www.cjc.ro. sectiunea Anunturi - Consultare publica.

Persoanele interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus consultarii publice, la adresa de e-mail office@dgep-constanta.ro sau pe adresa postala Constanta, Bulevardul Tomis, nr. 51, cam. 354, pana la data de 23 noiembrie 2021.

239 / 19.10.2021

20.10.2021

privind modificarea anexelor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.210/29.09.2021

238 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2021

237 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

236 / 13.10.2021

20.10.2021

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2021, finantate din bugetul Judetului Constanta

235 / 13.10.2021

20.10.2021

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Liliana Techirghiol, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

234 / 13.10.2021

20.10.2021

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Iris Cumpana, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

233 / 13.10.2021

20.10.2021

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Daniel Techirghiol, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

232 / 13.10.2021

20.10.2021

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Albatros Topraisar, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

231 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

230 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Listei de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

229 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

228 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

227 / 13.10.2021

20.10.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

226 / 13.10.2021

20.10.2021

privind suplimentarea pe anul 2021 a numarului total al posturilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul Judetului Constanta

225 / 13.10.2021

20.10.2021

privind numirea unui al treilea membru in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

224 / 13.10.2021

20.10.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul III 2021

222 / 28.09.2021

29.09.2021

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.281/27.11.2020

221 / 27.09.2021

29.09.2021

(retras)

privind darea in folosinta gratuita a bunului imobil - teren - in suprafata de 2000 mp din imobilul Pavilion Expozitional Constanta, Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, institutie de utilitate publica, pe durata limitata

220 / 27.09.2021

29.09.2021

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

219 / 27.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 A Cetatea HISTRIA- DN22/Tariverde”

218 / 27.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

217 / 27.09.2021

29.09.2021

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta

216 / 27.09.2021

29.09.2021

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, ca urmare a rectificarii bugetului de stat pe anul 2021

215 / 22.09.2021

29.09.2021

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Local Topraisar asupra imobilului "Alimentare cu apa din localitatea Movilita, comuna Topraisar" si completarea listei bunurilor proprietate publica aferente Serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului S.C. RAJA S.A, anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimenare cu apa si apa uzata

214 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

213 / 22.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

212 / 22.09.2021

29.09.2021

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

211 / 22.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

210 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

209 / 22.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II 2021

208 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

207 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada”

206 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

205 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, pe anul 2021

204 / 22.09.2021

29.09.2021

pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul „Bloc L4”, situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr. 2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

203 / 22.09.2021

29.09.2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”

202 / 22.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Judetul Co stanta si Directia Generala Anticoruptie, pentru proiectul „Cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul judetului Constanta”, cod SMIS 152010

201 / 22.09.2021

29.09.2021

privind declararea ca bunuri de interes public judetean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri in suprafata de 124 mp si 140 mp, situate in comuna Corbu, judetul Constanta

200 / 22.09.2021

29.09.2021

privind declararea ca bunuri de interes public judetean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri insuprafata de 57 mp, 197 mp, 37 mp, 31 mp si 70 mp situate in comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta

199 / 22.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Primariei Municipiului Constanta pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta, in vederea derularii proiectului „Extindere Delfinariu, municipiul Constanta”

198 / 22.09.2021

29.09.2021

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public alU.A.T. Medgidia in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

197 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Agigea

196 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

195 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

194 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

193 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rezultatele evaluarii proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora si aprobarea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2021

192 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltueli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

191 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva ”Delfinul” Constanta, pe anul 2021

190 / 22.09.2021

29.09.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2021

189 / 13.08.2021

18.08.2021

privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta"

188 / 12.08.2021

18.08.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

187 / 12.08.2021 18.08.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

186 / 12.08.2021

18.08.2021

privind modificarea Anexei A la H.C.J. Constanta nr.88/21.04.2021 privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2021, finantate din bugetul Judetului Constanta

185 / 12.08.2021 18.08.2021

privind completarea Anexei nr.8 la H.C.J. Constanta nr.87/21.04.2021 - Lista cu preturi la principalele materiale, manopera, utilaje si transport, utilizate pentru lucrari de intretinere pe drumuri judetene in anul 2021 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

184 / 10.08.2021 18.08.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Unitatii de Asistenta-Medico Sociala Agigea

183 / 10.08.2021 18.08.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

182 / 10.08.2021 18.08.2021

privind indreptarea erorii materiale strecurate in art. 2 din anexa 1 si art. 2 anexa 24 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 158/28.07.2021

181 / 10.08.2021 18.08.2021

privind indreptarea erorii materiale strecurate in art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 66/18.02.2020

180 / 10.08.2021 18.08.2021

privind indreptarea erorii materiale strecurate in art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 43/18.02.2020

178 / 04.08.2021

- retras -

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

177 / 22.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Constanta si ale institutiilor din subordinea sa

176 / 22.07.2021 28.07.2021

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2021, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

175 / 22.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta, pe anul 2021

174 / 21.07.2021 28.07.2021

privind trecerea unor imobile, identificate cu numerele cadastrale 241285 si 241286, din domeniul public al judetului Constanta in domeniul public al municipiului Constanta

173 / 21.07.2021 28.07.2021

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra unui imobil (teren), identificat cu numar cadastral 241285, aflat in domeniul public al judetului Constanta

172 / 21.07.2021 28.07.2021

privind modificarea HCJ Constanta nr.339/2020 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judetean Constanta si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia

171 / 21.07.2021 28.07.2021

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. RAJA S.A. Constanta in vederea realizarii lucrarilor de "Racordare la Reteaua de Energie Electrica a Surselor de Apa Cismea A, Cismea B, Cismea C"

170 / 21.07.2021 28.07.2021

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. RAJA S.A. Constanta in vederea realizarii lucrarilor de "Racordare la Reteaua de Energie Electrica Sursa de Apa Cismea II"

169 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea proiectului tehnic faza PT+DDE al obiectivului de investitie "Modernizare DJ 393: Arsa DJ391 - Albesti - Coroana: L=9,67 km, tronson 1: Arsa - DJ391 de la km 0+000 - 2+958, 32"

- Anexe la proiectul de hotarare (arhiva zip)

168 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

167 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)"

166 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

165 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

164 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

163 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

162 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

161 / 21.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarii Listei de Investitii, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

160 / 19.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin"

- Anexe la proiectul de hotarare (arhiva zip)

159 / 19.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale serviciilor sociale cu si fara cazare aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala Persoane Adulte din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

158 / 19.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2021

157 / 19.07.2021 28.07.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2021

156 / 19.07.2021 28.07.2021

privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Constanta

155/13.07.2021

28.07.2021

(retras)

18.08.2021

(retras)

 

 

29.09.2021

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de aprobare a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a modalitatii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanţa, a Caietului de sarcini al serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta si a documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, la nivelul judetului Constanta

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email transporturi@cjc.ro pana la data de 22.07.2021.

- Proiect de hotarare nr.155/13.07.2021

- Anexe (arhiva zip)

- Invitatie la intalnirea de dezbatere publica

- Amendamente - 21.07.2021

- Amendamente - 22.07.2021

- Amendamente - 23.07.2021

- Amendamente - 29.07.2021

- Minuta sedinta dezbatere publica - 30.07.2021

- Amendamente - 04.08.2021

---------------------------------------------------

- Proiect de hotarare nr.155/13.07.2021 supus aprobarii in sedinta din 29.09.2021

- Anexe la proiectul de hotarare (arhiva zip)

154 / 30.06.2021 06.07.2021

privind instituirea taxei speciale de promovare turistica a judetului Constanta

153 / 30.06.2021 06.07.2021

privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului Constanta pe anul 2021

152 / 22.06.2021 23.06.2021

privind plata cotizatiei UAT Judetul Constanta, in calitate de membru fondator la Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta

151 / 16.06.2021 23.06.2021

pentru completarea Hotararii nr. 104/21.04.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren+ constructii) situat in str. Viilor, nr. 1, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Constanta

150 / 16.06.2021 23.06.2021

privind respingerea plangerii prealabile inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.19575/04.06.2021 impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 127/26.05.2021

149 / 16.06.2021 23.06.2021

privind modificarea anexei la HCJ nr. 86/2021 privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta in calitate de membru al unor asociatii

148 / 16.06.2021 23.06.2021

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul Proiectului ”Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre” - TREASURE, cod eMS BSB-371

147 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare intre UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei"

146 / 16.06.2021 23.06.2021

pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul “Bloc L4”", situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr. 2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere, respectiv indreptarea unei erori materiale strecurate in cadrul Anexei la HCJC nr. 257/24.09.2020

145 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea infiintarii serviciului social fara cazare Centrul de consiliere pentru agresori in situatii de violenta domestica sau violenta impotriva femeilor, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

144 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

143 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Corbu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Comuna Corbu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in vederea punerii la dispozitia Proiectului “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

142 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Comuna Mihai Viteazu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in vederea punerii la dispozitia Proiectului “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

141 / 16.06.2021 23.06.2021

privind dezmembrarea tronsonului 1 al drumului judetean DJ 226 de la km 0+000 la km 1+110

140 / 16.06.2021 23.06.2021

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Muntmark Andrei in vederea realizarii lucrarilor “Reabilitare fatade, acoperis, amenajari interioare, refacere zona de protectie, aducere la starea initiala a soclului, refacere instalatii termice, electrice si sanitare imobil monument istoric - Casa Manicatide”

139 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea indicatorilor suplimentari de realizare aferenti proiectului “Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

138 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)

137 / 16.06.2021 23.06.2021

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului judetean, pe anul 2021

136 / 16.06.2021 23.06.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

135 / 16.06.2021 23.06.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

133 / 16.06.2021 23.06.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

132 / 26.05.2021 26.05.2021

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta cu valabilitate pana la 31.12.2021

131 / 26.05.2021 26.05.2021

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2021 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

130 / 24.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

129 / 24.05.2021 26.05.2021

privind privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

128 / 20.05.2021 26.05.2021

privind validarea nominala a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

127 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

126 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Independenta in domeniul public al Judetului Constanta in vederea realizarii proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta"

125 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea modificarii propunerii financiare a proiectului cu titlul "Sprijin pentru o viata normala" din cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

124 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

123 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

122 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean "Teodor T.Burada

121 / 20.05.2021 26.05.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

120 / 20.05.2021 26.05.2021

privind rectificarea listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

119 / 20.05.2021 26.05.2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

118 / 10.05.2021 26.05.2021

privind valorificarea prin vanzare la licitatie publica deschisa cu strigare a autoturismului marca Land Rover model Freelander 2

117 / 10.05.2021 26.05.2021

privind revocarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si restituirea suprafetei de teren de 1.180 mp situat in B-dul 1 Decembrie 1918, nr.4C, Municipiul Constanta, Judet Constanta

116 / 10.05.2021 26.05.2021

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.271/27.11.2015

115 / 10.05.2021 26.05.2021

privind imputernicirea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta sa intabuleze bunul imobil situat in orasul Negru Voda, strada Mangaliei nr.53, aflat in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

114 / 07.05.2021 26.05.2021

privind actualizarea valorii totale si a duratei de implementare aferente proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19"

113 / 07.05.2021 26.05.2021

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul Proiectului "Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre" - Treasure, cod eMS BSB-371

112 / 07.05.2021 26.05.2021

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate pentru Mediu si Agricultura a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

111 / 20.04.2021 21.04.2021

privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.282/27.11.2020

110 / 20.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren + constructii) situat in strada Viilor nr.1, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Constanta

109 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

108 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

107 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

106 / 13.04.2021

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind actualizarea Anexei nr.5 din H.C.J.C. nr.20/2021 prin completarea acesteia cu tarifele de calatorie practicate la abonamente, pentru serviciul de transport rutier judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta, pana la 31.12.2021.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 30.04.2021.

105 / 13.04.2021 21.04.2021

privind completarea Anexei nr. 1 a HCJC nr. 37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore /zi la obiectivul Casa Bulgareasca din sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

104 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2020

103 / 13.04.2021 21.04.2021

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

102 / 13.04.2021 26.05.2021

privind aprobarea inchirierii, prin licitatie pubica, a unor spatii, proprietatea publica a Judetului Constanta, situate in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

101 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Asociatia Generala a Inginerilor din Romania -Sucursala Constanta, Primaria Municipiului Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Maritima din Constanta, Academia Navala ”Mircea cel Batran”, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina ”Grigore Antipa” Constanta

100 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala pe trimestrul I an 2021

99 / 13.04.2021 21.04.2021

privind desemnarea reprezentantului asiguratilor delegat de Consiliul Judetean Constanta in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

98 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

97 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

96 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

95 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

94 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

93 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

92 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Arta Constanta

91 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

90 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeteana ”I.N.Roman” Constanta

89 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

88 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

87 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

86 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

85 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie lncluziva ”Delfinul” Constanta

84 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Maria Montessori” Constanta

83 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

82 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Albatros” Constanta

81 / 13.04.2021 21.04.2021

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea a 6 (sase) casute din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”

80 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Bloc L4” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

79 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Palat administrativ” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

78 / 13.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2021

77 / 12.04.2021 21.04.2021

privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii

76 / 12.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

75 / 12.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2021

74 / 12.04.2021 21.04.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Mirsu Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

72 / 09.04.2021 21.04.2021

privind desemnarea Secretarului executiv si a supleantului in cadrul Comisiei judetene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

71 / 09.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea indreptarii unei erori materiale strecurate in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.51/24.03.2021

70 / 09.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

69 / 09.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

68 / 07.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2021 finantate din bugetul Judetului Constanta

67 / 07.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate in anul 2021 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

66 / 07.04.2021 21.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

65 / 22.03.2021 21.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

64 / 18.03.2021 24.03.2021

privind desemnarea nominala a 6 consilieri judeteni pentru a deveni membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

63 / 18.03.2021 24.03.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Cizmasu Violeta-Elena impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

62 / 18.03.2021 24.03.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulată de doamna Baltaretu Emilia impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

61 / 18.03.2021 24.03.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

60 / 18.03.2021 24.03.2021

privind aprobarea parteneriatului cu Asociatia Culturala Georgiana Rusu in vederea implementarii proiectului “Greek historical and cultural heritage in Dobrogea - Romania (Mosteniri istorice si culturale grecesti in Dobrogea - Romania)

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

59 / 18.03.2021 24.03.2021

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

58 / 16.03.2021 24.03.2021

privind retragerea dreptului de administrare constituit in favoarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri, asupra imobilului (teren+constructii) „Casa Bulgareasca” situat in sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

57 / 16.03.2021 24.03.2021

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre U.A.T. Medgidia a obiectivului de investitii ”Infiintare retea de gaze naturale medie presiune si racorduri de gaze naturale in UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor si Sat Remus Opreanu” pe un bun imobil proprietate publica a judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

56 / 16.03.2021 24.03.2021

privind regularizarea suprafetelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria” situat in comuna Istria, judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

55 / 11.03.2021 24.03.2021

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

54 / 10.03.2021 24.03.2021

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 340/17.12.2020 de stabilire a numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

53 / 10.03.2021 24.03.2021

privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

52 / 03.03.2021 24.03.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

51 / 01.03.2021 24.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

50 / 19.02.2021 26.05.2021

privind privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2021

49 / 12.02.2021 24.03.2021

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

47 / 12.02.2021 17.02.2021

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, în judetul Constanta cu valabilitate pana la 31.12.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

46 / 11.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea acordului de colaborare între UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

45 / 11.02.2021 17.02.2021

privind completarea HCJC nr.286/27.11.2020 privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

44 / 09.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

43 / 08.02.2021 17.02.2021

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

42 / 08.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea, incepand cu data de 1 februarie 2021, a salariilor de baza ale personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

41 / 08.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Construire 4 locuinte protejate, str.Trandafirilor, nr. 179-lot1/ lot2/ lot3/ lot4, comuna Baneasa, judetul Constanta" - faza SF

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

40 / 08.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere, reabilitare si modernizare centru de zi pentru persoane cu dizabilitati strada Bujorului FN, comuna Baneasa, judetul Constanta”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

39 / 05.02.2021 17.02.2021

pentru completarea HCJC nr.290/27.11.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2021 la obiectivele apartinând Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

38 / 05.02.2021 24.03.2021

privind infiintarea Consiliului Consultativ al societatii civile la nivelul Consiliului Judetean Constanta

37 / 04.02.2021 17.02.2021

privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Constanta în calitatea sa de membru fondator la înfiintarea Asociatiei "Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

36 / 03.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Institutul de Arheologie "Vasile Parvan", Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

35 / 03.02.2021 17.02.2021

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

34 / 02.02.2021 17.02.2021

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Comisia de evaluare, supraveghere si control a activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

33 / 01.02.2021 17.02.2021

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilelor-locuinte de serviciu situate in municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 534 si 538, Judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

32 / 29.01.2021 17.02.2021

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Teatrului de Stat Constanta asupra imobilului (teren+constructii) Teatrul de Vara Soveja situat in Municipiul Constanta, Judet Constanta, Zona Parc Tabacarie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

31 / 27.01.2021 18.08.2021

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Documentul de Pozitie, avizarea Studiului de Oportunitate si Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare in judetul Constanta si a Documentatiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare, transport si transfer deseuri aferente Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta" si acordarea unor mandate

- Anexe la proiectul de hotarare (arhiva zip)

30 / 27.01.2021 29.01.2021

privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor 2020-2025 - judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

---------------------

Fisiere atasate:

- Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor 2020-2025

- Anexe si planse (arhiva zip)

29 / 27.01.2021 29.01.2021

pentru stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

28 / 14.01.2021 20.01.2021

privind utilizarea execedentului bugetar aferent anilor precedenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

27 / 14.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei bunului imobil, proprietate publica a judetului Constanta, situat in strada Medeea nr. 25 A, municipiul Constanta, judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

26 / 14.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

25 / 14.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

24 / 14.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2021, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

23 / 14.01.2021 20.01.2021

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .................

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

22 / 14.01.2021 20.01.2021

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .................

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

21 / 13.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.01.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

20 / 13.01.2021 20.01.2021

privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 in domeniul transportului rutier judetean de persoane, prin curse regulate, in Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

19 / 13.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea trecerii bunurilor imobile Cladire C1, Cladire C2 si Cladire C3 situate in municipiul Constanta, str.Semanatorului nr.8, din domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

18 / 12.01.2021 13.01.2021

privind transmiterea in administrarea UAT Municipiul Constanta - Consiliul Local al Municipiului Constanta a unor spatii din interiorul imobilului „Pavilion Expozitional Constanta”, in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

17 / 12.01.2021 20.01.2021

privind transmiterea unor spatii din imobilul situat in str.Mircea cel Batran nr.104B, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

16 / 12.01.2021 20.01.2021

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilului (teren+constructii) Sectie exterioara Dermato-Venerice Agigea, situat in str.Sudului nr.8, Municipiul Constanta, Judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

15 / 12.01.2021 20.01.2021

privind respingerea plangerii prealabile formulate de Fundatia Judeteana pentru Tineret Constanta impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.355/17.12.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

14 / 12.01.2021 20.01.2021

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.79/18.02.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

13 / 12.01.2021 20.01.2021

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

12 / 12.01.2021 20.01.2021

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2021-2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

11 / 12.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

10 / 12.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2021 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

9 / 12.01.2021 13.01.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

8 / 11.01.2021 20.01.2021

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

7 / 08.01.2021 20.01.2021

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

6 / 07.01.2021 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Negoi Remus Eugen, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

5 / 07.01.2021 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

4 / 07.01.2021 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marius-Horia Tutuianu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

3 / 07.01.2021 20.01.2021

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marian Crusoveanu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

2 / 07.01.2021 20.01.2021

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 17 decembrie 2020 si 21 decembrie 2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

1 / 06.01.2021 06.01.2021

privind darea in folosinta gratuita Municipiului Constanta a unor spatii in interiorul imobilului „Pavilionul Expozitional Constanta” in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean Constanta; Aviz: Comisia B

ARHIVA proiecte de hotarari - anii anteriori

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 07.12.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro