Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Anunturi » - dezbatere publica

Anunturi - PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

 

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de aprobare a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a modalitatii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanţa, a Caietului de sarcini al serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta si a documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, la nivelul judetului Constanta

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email transporturi@cjc.ro pana la data de 23.07.2021.

- Proiect de hotarare nr.155/13.07.2021

- Anexe (arhiva zip)

(data publicarii: 13.07.2021)

---------------------------------------------------

- Invitatie la intalnirea de dezbatere publica

---------------------------------------------------

- Amendamente (data publicarii: 21.07.2021)

- Amendamente (data publicarii: 22.07.2021)

- Amendamente (data publicarii: 23.07.2021)

- Amendamente (data publicarii: 29.07.2021)

- Minuta sedinta dezbatere publica (data publicarii: 30.07.2021)

- Amendamente (data publicarii: 04.08.2021)

---------------------------------------------------

- Rapoarte la proiectul de hotarare supus aprobarii in sedinta din 29.09.2021 (data publicarii: 23.09.2021)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind actualizarea Anexeinr.5 din H.C.J.C. nr.20/2021 prin completarea acesteia cu tarifele de calatorie practicate la abonamente, pentru serviciul de transport rutier judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta, pana la 31.12.2021

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 30.04.2021

- Proiect de hotarare nr.106/13.04.2021 (data publicarii: 14.04.2021)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 07.04.2021

- Proiect de hotarare nr.65/22.03.2021 (data publicarii: 23.03.2021)

Nota: termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit din 01.04.2021 in 07.04.2021 (data publicarii notei: 31.03.2021)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2021.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 01.03.2021

- Proiect de hotarare nr.50/19.02.2021 (data publicarii: 19.02.2021)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind infiintarea Consiliului Consultativ al societatii civile la nivelul Consiliului Judetean Constanta.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 19.02.2021.

- Proiect de hotarare nr.38/05.02.2021 (data publicarii: 9.02.2021)

---------------------------------------------------

- Amendamente (data publicarii: 16.02.2021)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Documentul de Pozitie, avizarea Studiului de Oportunitate si Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare in judetul Constanta si a Documentatiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare, transport si transfer deseuri aferente Proiectului "Sistem de Mamagement Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta" si acordarea unor mandate.

Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta din Bd.Tomis 51, sau pe adresa de email presedinte@cjc.ro pana la data de 08.02.2021.

- Proiect de hotarare nr.31/27.01.2021

- Anexe la proiectul de hotarare (arhiva zip)

(data publicarii: 29.01.2021)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica precum si prevederile art.8 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, supune dezabterii publice Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2020.

Dezbaterile vor avea loc in data de 14 februarie 2020, ora 16:00 in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta. (data publicarii: 03.02.2020)

- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020 (data publicarii: 14.02.2020)

Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a aproba printr-o hotarare Regulamentul pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, executat in judetul Constanta; sub aspectul aplicarii prevederilor art. 22 din Ordinul comun nr. 1158/2336/2019 al Ministerului Transporturilor si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean, conform caruia “modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean se stabileste si se aproba prin hotarare a consiliului judetean”.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, pana la data de 18 octombrie 2019, la sediul Consiliului Judetean Constanta sau pe adresa de e-mail: transporturi@cjc.ro

- Regulament pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, executat in judetul Constanta

(data publicarii: 19.09.2019)

In conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind adoptarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Turismului in Judetul Constanta pentru o perioada de 10 ani, respectiv 2019-2028.

In temeiul prevederilor art.7, alin.(4) al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 26.09.2019, ora 12:00, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise in scris - prin email, la adresa serv.turism@cjc.ro.

Materialele transmise vor purta mentiunea: "Recomandare la proiectul de hotarare privind adoptarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Turismului in Judetul Constanta pentru o perioada de 10 ani, respectiv 2019-2028"

Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Turismului in Judetul Constanta 2019-2028:

- Faza I - Analiza diagnostic privind dezvoltarea turismului in judetul Constanta

- Faza II - Planificarea strategica a turismului in judetul Constanta

(data publicarii: 17.09.2019)

- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

- Buget 2019: Venituri si Cheltuieli

(data publicarii: 08.04.2019)

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 23.09.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro