Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Evenimente Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte hotarari
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Aparat de specialitate CJ » Administrator public

Administrator public

 

MATICHESCU

Mirela-Florenta

+40241.488.001

+40372.007.000

 

 

Declaratii de avere:

08.2017; 06.2018 ; 07.2019 ; 06.2020

La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean, infiintarea functiei de conducere de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

Persoanele care pot ocupa functia de administrator public, de regula, trebuie sa fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.

Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, care are ca anexa un contract de management cu respectarea urmatoarelor cerinte specifice:

- evidentierea expresa a obiectului contractului sub forma de activitati de sine statatoare, identificabile si verificabile, si a indicatorilor de performanta aferenti acestora

- evidentierea expresa a drepturilor si obligatiilor ce le revin partilor in executarea contractului

- indicarea expresa a modalitatilor si termenelor de verificare pentru indeplinirea obligatiilor asumate, precum si a efectelor juridice produse de rezultatele verificarii

- indicarea expresa a normelor generale de drept direct aplicabile raporturilor juridice, precum si modalitatea de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului

Contractul de management se incheie intre presedintele consiliului judetean si administratorul public pe durata determinata.Durata contractului de management al administratorului public nu poate depasi durata mandatului presedintelui consiliului judetean, in timpul caruia a fost numit.

In baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean.

Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Eliberarea din functie a administratorului public se face prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, dupa caz si intervine in urmatoarele situatii:

- in situatia in care durata contractului de management a expirat

- ca urmare a condamnarii definitive

- in situatia in care administratorul public nu isi indeplineste obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul de management

- in alte situatii prevazute de lege

Administratorul public are obligatia sa intocmeasca declaratii de avere si declaratii de interese si sa le depuna in conditiile Legii nr.176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 30.06.2020
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro