Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Evenimente Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte hotarari
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Alesi locali » Comisii specialitate

Consilieri judeteni - comisii de specialitate

Dupa constituire, consiliul judetean isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean.

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeteni.

Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului judetean, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul judetean, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliul judetean, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.

Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

- analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului judetean din domeniul lor de activitate

- intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului judetean

- indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului judetean, daca acestea au legatura cu activitatea lor

Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

- asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul judetean, aparatul de specialitate al presedintelui consiliului judetean, organismele prestatoare de servicii publice judetene si cu celelalte comisii

- convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean si informeaza secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale cu privire la data si locul sedintei

- conduce sedintele comisiei

- sustine in sedintele consiliului judetean avizele formulate de comisie

- anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar

- indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul judetean

- comunica secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate

Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.

Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

- efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei

- numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii

- asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente prevazute de lege

- indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

COMISII de SPECIALITATE - mandat 2016-2020

Comisia

Program

Membri

1

Comisia pentru Relatia cu Societatea Civila si ONG-uri

Joi: 14:00-16:00

LOKMAN Ionela - PSD - presedinte

NEDELCU Sabrina-Maria - PSD - secretar

LEBIDOV Steluta - ALDE

TROMIADIS Mircea - PNL

POPA Liviu - PNL

2

Comisia de Buget-Finante

Vineri: 12:00-14:00

DONTU Gheorghe - PSD - presedinte

BERES Adrian-Petre - PSD - secretar

NITA Luminita - PSD

CRUSOVEANU Marian - PNL

TOPOLOV Gianina-Ionela - PNL

3

Comisia pentru Investitii, Patrimoniu si Infrastructura

Luni: 14:00-16:00

PALAZ Claudiu-Iorga - PMP - presedinte

MOLDOVANU Vasile - PSD - secretar

SAVLOVSCHI Marcel - ALDE

NITA Luminita - PSD

IURUC Luminita - PNL

4

Comisia de Urbanism

Marti: 14:30-16:30

LEBIDOV Steluta - ALDE - presedinte

DRAGHICI Rares-Cosmin - PSD - secretar

PINTILIE Mircea - PSD

IORDACHE Marian - PNL

BOLDEA Lavinia - PNL

5

Comisia pentru Mediu si Agricultura

Marti: 14:00-16:00

LEARCIU Dumitru-Daniel - ALDE - presedinte

MARINESCU Ion - PSD - secretar

FLOREA Dumitru - PSD

TURCU Daniel - PMP

LAMUREANU Gheorghe - PNL

6

Comisia Juridica, Ordine Publica si Situatii de Urgenta

Joi: 13:00-15:00

PINTILIE Mircea - PSD - presedinte

CIOBANU Cosmin - PSD - secretar

LOKMAN Ionela - PSD

BOLA Bogdan-Alexandru - PNL

GIMA Stelian - PNL

7

Comisia pentru Sanatate si Protectie Sociala

Luni: 14:30-16:30

SENOPOL Virgil-Cristian - PMP - presedinte

MOLDOVANU Vasile - PSD - secretar

DONTU Gheorghe - PSD

ENESCU Dumitru-Marius - PNL

ZAHARIUC Cristian-Florin - PNL

8

Comisia pentru Educatie, Sport, Turism si Tineret

Joi: 14:30-16:30

GHEORGHE Veronica-Adriana - PSD - presedinte

TURCU Daniel - PMP - secretar

BIZINECHE Adrian - PSD

BOLA Bogdan-Alexandru - PNL

CIUCA Nicolae - PNL

9

Comisia pentru Cultura, Culte, Monumente

Luni: 14:30-16:30

BERES Adrian-Petre - PSD - presedinte

GALUSCA Constantin - PSD - secretar

MATEI Radu-Bogdan - PNL

MEMIS Baiazid - PNL

PRODAN Ecaterina - PSD

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 06.07.2020
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro