Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Evenimente Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte hotarari
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Informatii de interes public » Politica GDPR

Politica GDPR

Politica de confidentialitate

Consiliul Judetean Constanta - prelucreaza prin intermediul serviciilor/compartimentelor/birourilor sale, datele dumneavoastra cu caracter personal: nume, prenume, numele si prenumele parintilor, sex, data si locul nasterii, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, profesie, studii, loc de munca, datele din actele de stare civila, codul numeric personal, seria si numarul din actul de identitate, imagine digitala, prin mijloace automatizate/manual.

Scopul – datele personale ale dumneavoastra sunt prelucrate de catre institutia noastra in urmatoarele scopuri: registratura, repartizare spatii locative, activitati comerciale, urbanism, autorizatii in constructii, protectie si asistenta sociala, achizitii publice, efectuarea de analize statistice, raportari interne sau catre alte autoritatilor publice centrale/locale, solutionarea potentialelor litigii, solutionarea reclamatiilor/petitiilor/sesizarilor si a solicitarilor din partea cetatenilor/petentilor, comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate, arhivarii.

Temeiul legal al prelucrarii – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Durata de stocare a datelor - Datele cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus.

Consiliul Judetean Constanta promoveaza masuri privind asigurarea confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii si monitorizarii proceselor si serviciilor de procesare, precum si criptarea datelor stocate.

Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizata are urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus persoana vizata poate adresa o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: dpo@cjc.ro.

In masura in care apreciati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail: dpo@dataprotection.ro sau anspdcp@dataprotection.ro.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 16.06.2020
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro