Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2013

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2013

 

Sedinta din 31.01.2013 - hotararile 1-27 - Procesul verbal al sedintei

1/31.01

privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Constanta

2/31.01

privind aprobarea aderarii Teatrului de Copii si Tineret la ASSISTEJ Romania - Asociatia Internationala de Teatru pentru Copii si Tineret in calitate de membru

3/31.01

privind aprobarea aderarii Teatrului de Copii si Tineret la UNIMA Romania - Uniunea Internationala de Teatru de Papusi si Marionete in calitate de membru

4/31.01

privind reorganizarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud si integrarea acestuia in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

5/31.01

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente implementarii proiectului “Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

6/31.01

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”

7/31.01

privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”

8/31.01

privind aprobarea planului tarifar pe termen lung aferent serviciului de salubritate in cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”

9/31.01

privind aprobarea Statutului modificat si completat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”, la care judetul Constanta este asociat-membru fondator

10/31.01

privind aprobarea Documentului de Pozitie privind implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”

11/31.01

privind aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Constanta in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania

12/31.01

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului bugetar inregistrat la data de 31.12.2012

13/31.01

privind utilizarea excedentului aferent anului 2012 in anul 2013 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, precum si pentru acoperirea golurilor de casa

14/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bleotea Petrica

15/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bugu Ion

16/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Radu Samoila

17/31.01

privind punerea in aplicare a prevederilor art.33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre S.C. RAJA S.A. Constanta si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

18/31.01

privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta si in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta, in vederea sprijinirii populatiei si agentilor economici prin eliminarea facturii apei meteorice

19/31.01

privind schimbarea denumirii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostul Andrei" Constanta

20/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Esanu Nicu

21/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pirjol Gheorghe

22/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stancu Valentina

23/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Leta Maria

24/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitrescu Petrica pentru minora Dumitrescu Cristina-Adriana

25/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dobrus Emilia pentru minorul Dobrus Ionut Cristian

26/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Feraru Vasile

27/31.01

privind modificarea componentei comisiei de predare-primire a investitiei realizata de catre S.C. RAJA S.A. Constanta in cadrul masurii ISPA Constanta "Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta", stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.407/24.12.2011

Sedinta din 25.02.2013 - hotararea 28 - Procesul verbal al sedintei

28/25.02

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim 18.084.045 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

Sedinta din 12.03.2013 - hotararea 29-135 - Procesul verbal al sedintei

29/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

30/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta

31/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori” Constanta

32/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Scoala Gimnaziala Speciala Sanatoriu Techirghiol

33/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

34/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

35/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare pe anul 2013 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

36/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

37/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2013, organigramei si statului de functii pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

38/12.03

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Teatrul de Stat Constanta

39/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

40/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

41/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

42/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

43/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Muzeul de Arta Constanta

44/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

45/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

46/12.03

privind alocarea unei sume Fundatiei pentru Promovarea Sportului Constantean

47/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta

48/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

49/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei Municipal Tomis Constanta

50/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Rugby Club Judetean Farul Constanta

51/12.03

privind alocarea unei sume Asociatiei Judetene de Rugby Constanta

52/12.03

privind alocarea unei sume Asociatiei Rugby XV Constanta

53/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv “Baschet Club Farul” Constanta

54/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Universitar NEPTUN al Universitatii Maritime Constanta – sectia de handbal feminin

55/12.03

privind alocarea unei sume Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului "Litoral – Delta Dunarii" in vederea promovarii turismului din judetul Constanta

56/12.03

privind alocarea unei sume Clubului Artistic Alegria

57/12.03

privind alocarea unei sume Asociatiei Club Sportiv Scoala de Fotbal Farul Constanta 2010

58/12.03

privind alocarea unei sume Asociatiei Arhivistilor si Prietenilor Arhivelor “Ovidius” Constanta

59/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013

60/12.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pe anul 2013 pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

61/12.03

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

62/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a listei de investitii pe anul 2013 a Directiei de Paza a Judetului Constanta

63/12.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

64/12.03

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

65/12.03

privind alocarea unor fonduri Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, in cadrul Programului "ORLIP - Ordine si Liniste Publica"

66/12.03

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Constanta si Fundatia “Fantasio” Constanta in vederea organizarii Programului de evenimente culturale pe anul 2013

67/12.03

privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea anuala a managerilor institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2012

68/12.03

privind aprobarea comisiilor de concurs de proiecte de management pentru managerii institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

69/12.03

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea punerii in aplicare a Programului judetean de modernizare a oboarelor traditionale din judetul Constanta

70/12.03

privind preluarea unui bun imobil din administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia in administrarea Consiliului Judetean Constanta

71/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Docu Elena

72/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragan Veronica

73/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anton Elena

74/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Oprea Elena

75/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Clinciu Georgeta

76/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Morogan Dorina

77/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Scripcariu Bala

78/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Filip Maria

79/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Lupu Ileana

80/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Enciu Elisabeta

81/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Mustafa Sanie

82/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stancu Ion

83/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bajanaru Dan

84/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pescaru Nicolae

85/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Feraru Vasile

86/12.03

pivind acordarea unui ajutor financiar domnului Zainea Niculai

87/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Desliu Ion

88/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Turcan Jani

89/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pocea Nicolae

90/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Banciu Marian

91/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Antonie Dorin

92/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dumitru Constantin

93/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Vlad Costica

94/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Serbanescu Constantin

95/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Cherim Zeisan

96/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Samoila Mihai

97/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Tolea Ion

98/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Nancu Neculae

99/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dinca Constantin

100/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Luntrariu Vasile

101/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Nutu Costea-Tache

102/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Marcu Dumitru

103/12.03

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2013

104/12.03

privind aprobarea „Metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului” si a „Conventiei – cadru de facturare individuala a consumurilor de apa si canalizare”

105/12.03

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui bun imobil–teren aflat in domeniul public al orasului Ovidiu pentru derularea proiectului “Centrul productiv mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement Ovidiu”

106/12.03

privind alocarea unor fonduri Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta in vederea derularii actiunilor comune intreprinse cu Inspectoratul Judetean de Politie Constanta

107/12.03

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local

108/12.03

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la organizarea Forumului cooperarii descentralizate romano-francez

109/12.03

privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

110/12.03

privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta si a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta si imputernicirea conducerii D.G.A.S.P.C. Constanta pentru semnarea acestui contract

111/12.03

privind aprobarea delegarii de atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea asigurarii serviciilor de transport si hrana pentru copiii care frecventeaza cursurile Centrelor Scolare pentru Educatie Inclusiva “Delfinul“ Constanta, “Maria Montessori“ Constanta si “Albatros“ Constanta, pentru anul 2013

112/12.03

privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national si asigurarea, de catre Consiliul Judetean Constanta, prin bugetul D.G.A.S.P.C. Constanta, a contributiei necesare achizitionarii a 5 autoturisme

113/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Deancu Elena

114/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Constantin Nicoleta pentru minorul Constantin Catalin

115/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cupi Achaime

116/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Turlacu Maria

117/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Mirzoc Alexandra

118/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Berescu Daniela Aurelia

119/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Manole Maria

120/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Saban Nazmie

121/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tomescu Maria-Lia

122/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Toma Florea

123/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Mihalcea Vladimir

124/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stancescu Cornel

125/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stere Mihale

126/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Gram Constantin

127/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cola Maria

128/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Iosif Anica

129/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Neacsu Mihalache

130/12.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Rasid Herol

131/12.03

privind aprobarea “Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

132/12.03

privind modificarea art.36 alin.4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, Partea "Dispozitii Generale"

133/12.03

privind alocarea unei sume Asociatiei Veteranilor de Razboi – Filiala Judetului Constanta

134/12.03

privind alocarea unei sume Ligii Navale Romane – Filiala Constanta in vederea sustinerii celei de-a XXI-a editii a Concursului de Matematica “Viceamiral Vasile Urseanu”

135/12.03

privind acordul Consiliului Judetean Constanta de preluare in domeniul privat al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica

Sedinta din 25.03.2013 - hotararile 136-138 - Procesul verbal al sedintei

136/25.03

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim 3.133.818 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

137/25.03

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

138/25.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

Sedinta din 22.05.2013 - hotararile 139-238 - Procesul verbal al sedintei

139/22.05

privind preluarea in adminstrarea Consiliului Judetean Constanta a unui bun imobil – teren aflat in domeniul public al orasului Baneasa si administrarea Consiliului Local Baneasa, in vederea realizarii unui heliport in cadrul proiectului "Equipment to save our lives’’ – ESOL

140/22.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice elaborate in cadrul proiectului "Equipment to save our lives’’ – ESOL pentru realizarea unui heliport, Faza Studiu de Fezabilitate

141/22.05

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al orasului Ovidiu si administrarea Consiliului Local Ovidiu, in vederea executarii unor lucrari de reabilitare/amenajare a drumurilor de pe raza orasului Ovidiu

142/22.05

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al comunei Poarta Alba si administrarea Consiliului Local Poarta Alba, in vederea executarii unor lucrari de reabilitare/amenajare a drumurilor de pe raza comunei Poarta Alba

143/22.05

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul, sursele de finantare si cheltuielile aferente implementarii proiectului "Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu - Poarta Alba”, Drumul Judetean 228 A, cod SMIS 40035

144/22.05

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente implementarii proiectului „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica 2”, Cod SMIS 19364

145/22.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea spatiilor aferente etajelor superioare ale Policlinicii nr.2 Constanta”, Proiect nr.1/2013, faza PT+DDE

146/22.05

privind aprobarea acordului de parteneriat, indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor necesare pentru derularea proiectului „Solutii informatice integrate in administratia publica locala - Registrul Agricol – Parteneriat 1”, eligibil la finantare din Programul POSCCE, Operatiunea 3.2.1

147/22.05

privind aprobarea acordului de parteneriat, indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor necesare pentru derularea proiectului „Solutii informatice integrate pentru o administratie publica mai aproape de cetatean”, eligibil la finantare din Programul POSCCE, Operatiunea 3.2.1

148/22.05

privind aprobarea acordului de parteneriat, indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor necesare pentru derularea proiectului "Sistem informatic integrat pentru administratia publica si cetateni", eligibil la finantare din Programul POSCCE, Operatiunea 3.2.1

149/22.05

privind aprobarea conventiei de finantare pentru sustinerea activitatilor si cheltuielilor de functionare ale Asociatiei Grup de Actiune Locala Constanta Sud

150/22.05

privind aprobarea conventiei de finantare pentru sustinerea activitatilor si cheltuielilor de functionare ale Asociatiei Grup de Actiune Locala Constanta Centru

151/22.05

privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.253/2012

152/22.05

privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta

153/22.05

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Constanta si Regia Nationala a Padurilor Romsilva

154/22.05

privind aprobarea preluarii unui imobil – teren apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

155/22.05

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.241/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al judetului Constanta

156/22.05

privind modificarea Listei bunurilor proprietate publica si privata aferente serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului SC RAJA SA Constanta

157/22.05

privind aprobarea strategiei/mecanismului de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA in perioada 2014-2020

158/22.05

privind aprobarea participarii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national si asigurarea, de catre Consiliul Judetean Constanta, prin bugetul D.G.A.S.P.C Constanta, a contributiei necesare achizitionarii a 5 autoturisme

159/22.05

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local

160/22.05

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJ nr.95/2008, prelungit prin OG nr.27/2010 pana la 30.04.2013, prelungit prin OUG nr.30/2013 pana la 31.12.2013

161/22.05

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

162/22.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013

163/22.05

privind aprobarea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31.12.2012, a Raportului Administratorului, a aprobarii actualizarii pretului contractului de locatie de gestiune si diminuarii capitalului social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

164/22.05

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.34/25.03.2005

165/22.05

privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Consiliului Judetean nr.2 din 21.01.2004 privind infiintarea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

166/22.05

privind alocarea unei sume Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi Filiala Constanta

167/22.05

privind alocarea unei sume Asociatiei Internationale a Politistilor Regiunea 3 – Constanta

168/22.05

privind alocarea unei sume pentru organizarea Campaniei de strangeri de fonduri “Da o speranta” editia a IV-a 2013

169/22.05

privind alocarea unei sume Inspectoratului Scolar Judetean Constanta pentru organizarea Olimpiadei Nationale de Limba si Literatura Romana

170/22.05

privind alocarea unei sume Fundatiei “Farul – Sport 2008” din Constanta

171/22.05

privind alocarea unei sume Asociatiei Culturale Alegria

172/22.05

privind alocarea unei sume Liceului Cobadin Constanta pentru organizarea Cupei Speranta

173/22.05

privind aprobarea organizarii festivitatii de premiere “Gala bursierilor Consiliului Judetean Constanta” pentru elevii bursieri din clasa a XII-a, editia a-II-a 2013

174/22.05

privind completarea HCJC nr.67/12.03.2013 si HCJC nr.68/12.03.2013

175/22.05

privind atribuirea denumirii “Calutul de Mare” Teatrului de Copii si Tineret Constanta

176/22.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Vasile Gherghilescu, director la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de Mare”

177/22.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

178/22.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Virgil Iosif, director la Teatrul de Stat Constanta

179/22.05

privind aprobarea comisiei de concurs de proiecte de management precum si a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Arta Constanta

180/22.05

privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

181/22.05

privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

182/22.05

privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

183/22.05

privind modificarea componentei nominale a Comisiei de organizare si desfasurare a Programului de evenimente culturale pe anul 2013

184/22.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

185/22.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

186/22.05

privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe anul 2013

187/22.05

privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

188/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Andrei Gabriela pentru cei doi copii minori

189/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Bancescu Elena

190/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Chivu Ionica pentru minorul Chivu Adrian

191/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Filip Mariana pentru cei patru copii minori

192/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Radu Doina pentru cei cinci copii minori

193/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Boicenco Elena pentru tanarul Kathitzioti Neofytos Kosta

194/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ruse Florentina Mirela pentru minorul Ruse Adrian Razvan

195/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Colgiu Petra

196/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nadoleanu Maria

197/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Chioralia Tudorita si Prangati Ionel pentru cei cinci copii minori

198/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar minorului Contu Constantin

199/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Vasile Floricica

200/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Ursache Robert Sebastian

201/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Jitaru Liviu-Mihaita

202/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Costache Raluca

203/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Vacaru Nicolae Viorel

204/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Oselus Constantin

205/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ganea Constantin

206/22.05

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

207/22.05

privind aprobarea Contractului de comodat dintre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Judetean de Politie Constanta

208/22.05

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Municipal Constanta a unui teren, situat in zona Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, in vederea amenajarii unor alei pietonale, platforme de parcare si spatii verzi

209/22.05

privind aprobarea Situatiei financiare anuale, precum si a conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Constanta intocmite la 31.12.2012

210/22.05

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013

211/22.05

privind repartizarea pe unitati administativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pe trimestrele I si II 2013, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura

212/22.05

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

213/22.05

privind aprobarea modificarii bugetului, cheltuielilor si Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatile Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta, Orasul Navodari si Orasul Ovidiu pentru derularea proiectului "Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere"

214/22.05

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru realizarea proiectului "Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere"

215/22.05

privind alocarea unei sume Liceului Teoretic "Ovidius" in vederea participarii la Conferinta Internationala pentru Dezvoltarea Spatiului

216/22.05

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui bun imobil - statie de clorinare a apei, aflat in domeniul public al Municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta

217/22.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

218/22.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

219/22.05

privind aprobarea unei conventii de parteneriat pentru acordarea unei subventii din partea Ambasadei Frantei in Romania catre Consiliul Judetean Constanta pentru organizarea Forumului cooperarii descentralizate romano-francez (Constanta 13-14 iunie 2013)

220/22.05

privind sustinerea proiectului "Dumbrava Eroilor"

221/22.05

privind aderarea judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta ca membru asociat (fondator) la Clubul Sportiv Top Spin-08 Constanta

222/22.05

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiiului Judetean Constanta nr.10/31.01.2013 privind aprobarea Documentului de Pozitie privind implementarea proiectului "Sistem de management inegrat al deseurilor in judetul Constanta"

223/22.05

privind trecerea unui bun din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat a; judetului Constanta si transmiterea acestuia in concesiune Universitatii Ovidius Constanta pentru proiecte de interes si utilitate publica

224/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Diaconu Viorel-Dumitru

225/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Olescu Razvan

226/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ardeleanu Gheorghe

227/22.05

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Panait Nicoleta si Ionut

228/22.05

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Judetul Constanta si Municipiul Constanta pentru organizarea Forumului cooperarii descentralizate romano-francez (Constanta 13-14 iunie 2013)

229/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Oras Eforie, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia "Pro-Pescador" - pescuit marin costier pentru realizarea Proiectului "Punct de debarcare si adapost pescaresc Eforie Sud"

230/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Comuna Limanu, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia Pescarilor Profesionisti "Marea Neagra Sud" pentru realizarea Proiectului "Realizarea unor puncte de debarcare, acostare si prima comercializare a pestelui in zona 2 Mai"

231/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia "Pro-Pescador" - pescuit marin costier pentru realizarea Proiectului "Punct de debarcare si adapost pescaresc Mamaia - Popas pescaresc"

232/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia "Pro-Pescador" - pescuit marin costier, in vederea realizarii Proiectului "Punct de debarcare si adapost pescaresc Navodari - Digul de Sud"

233/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia "Olimpus 1" in vederea realizarii Proiectului "Puncte de debarcare si prima vanzare zona Olimp"

234/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Comuna Tuzla, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia Pescarilor si Recoltatorilor de Fructe de Mare pentru realizarea Proiectului "Punct de debarcare si adapost pescaresc in localitatea Tuzla"

235/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Comuna Limanu, Asociatia Bazinala de Apa "Dobrogea-Litoral" si Asociatia Pescarilor Profesionisti "Marea Neagra Sud" in vederea realizarii Proiectului "Realizarea unor puncte de debarcare, acostare si prima comercializare a pestelui in zona Vama Veche"

236/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura Judetul Constanta, Federatia Organizatiilor de Pescari de la Marea Neagra si Federatia pentru Dezvoltarea Pescuitului Marin Romanesc "Ro-Pescador Marea Neagra", in vederea realizarii Proiectului "Modernizarea portului Midia prin realizarea de facilitati pentru desfasurarea activitatilor specifice pescuitului"

237/22.05

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta si Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

238/22.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si Judetul Constanta pentru realizarea Proiectului "Piata de gross - punct de descarcare Navodari"

Sedinta din 17.07.2013 - hotararile 239-305 - Procesul verbal al sedintei

239/17.07

privind emiterea acordului in vederea promovarii Hotararii de Guvern privind trecerea imobilului "Palat Administrativ", proprietate publica a statului, situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

240/17.07

privind solicitarea de transmitere a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii Hotararii de Guvern in acest sens

241/17.07

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Constanta si Municipiul Mangalia

242/17.07

privind stabilirea procentului datorat Consiliului Judetean Constanta de catre Fundatia “Fantasio”, rezultat din contractele de inchiriere pentru bunurile, proprietate a Judetului Constanta

243/17.07

privind aprobarea Actului Aditional nr.5 la Acordul de colaborare-parteneriat incheiat in vederea derularii Proiectului de investitii in turism „Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”

244/17.07

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente implementarii proiectului ,,Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

245/17.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice elaborate in cadrul proiectului ,,Equipment to save our lives’’ – ESOL pentru realizarea unui poligon de antrenament

246/17.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice elaborate in cadrul proiectului ,,Equipment to save our lives’’ – ESOL pentru amplasarea si realizarea unui centru operational transfrontalier pentru situatii de urgenta

247/17.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala – Eforie Sud”

248/17.07

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente proiectului ,,Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala – Eforie Sud”

249/17.07

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul ,,Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223; Tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin, fazele S.F. Actualizat, P.T., D.D.E.

250/17.07

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223; Tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin”

251/17.07

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta

252/17.07

privind insusirea unor bunuri imobile in domeniului public al judetului Constanta

253/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului ,,DELPHI”, Cod MIS ETC 566

254/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Accesul la ocupare in mediul rural prin masuri active integrate”

255/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Masuri integrate de ocupare in zonele rurale”

256/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „O calificare in plus, o sansa in plus”

257/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Promovarea sustenabilitatii comunitatii rurale prin masuri active de ocupare”

258/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Sansa unei vieti la standarde europene”

259/17.07

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Sprijin european pentru incluziunea sociala a femeilor”

260/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

261/17.07

privind completarea HCJC nr.66/12.03.2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Constanta si Fundatia “Fantasio” Constanta in vederea organizarii Programului de evenimente culturale pe anul 2013

262/17.07

privind completarea si modificarea anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007

263/17.07

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management si a contractului de management pentru Muzeul de Arta Constanta

264/17.07

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management si a contractului de management pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

265/17.07

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management si a contractului de management pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

266/17.07

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Teatrul de Stat Constanta

267/17.07

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Teatrul pentru Copii si Tineret „Calutul de Mare” Constanta

268/17.07

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

269/17.07

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” Constanta

270/17.07

privind modificarea organigramei si a statelor de functii pe anul 2013 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

271/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2013

272/17.07

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta

273/17.07

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2013 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

274/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

275/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, a organigramei si a statului de functii pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

276/17.07

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

277/17.07

privind preluarea unui imobil, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lui catre consiliul local respectiv

278/17.07

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

279/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013

280/17.07

privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

281/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Oselus Constantin

282/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Danalache Marcela pentru sotul sau Danalache Ion

283/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Balus Fanica

284/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Chirez Fadime pentru minorul Chirez Armando Sedan

285/17.07

privind acordarea unui calculator familiei Ionascu Constantin Catalin si Daniela Alina pentru minora Ionascu Elena Laura

286/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

287/17.07

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local

288/17.07

privind validarea unui mandat de consilier judetean

289/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de mare" Constanta

290/17.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

291/17.07

privind aprobarea pe anul 2013 a organigramei si a statului de functii pentru Scoala Gimnaziala Speciala Sanatoriu Techirghiol

292/17.07

privind aprobarea pe anul 2013 a organigramei si a statului de functii pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

293/17.07

privind aprobarea pe anul 2013 a organigramei si a statului de functii pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

294/17.07

privind aprobarea pe anul 2013 a organigramei si a statului de functii pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

295/17.07

privind aprobarea pe anul 2013 a organigramei si a statului de functii pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

296/17.07

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pe anul 2013 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

297/17.07

privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judetului Constanta

298/17.07

privind modificarea art.2 si anexei la Hotararea Consiliului Judetean nr.1/2012

299/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tamaianu Mariana pentru tanarul Tamaianu Marius

300/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Neamu Liliana pentru minorul Lefterica Alexandru

301/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Marian Anton

302/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Ciobotaru Adrian

303/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tudor Daniela pentru achizitionarea medicamentelor, alimentelor si a obiectelor de imbracaminte pentru cei trei copii minori

304/17.07

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Maldan Constantin pentru achizitionarea medicamentelor si alimentelor pentru cei doi copii minori

305/17.07

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate economica, transport si administratie portuara

Sedinta din 07.08.2013 - hotararile 306-327 - Procesul verbal al sedintei

306/07.08

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern privind preluarea managementului asistentei medicale la Consiliul Judetean Constanta pentru Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta

307/07.08

privind insusirea unor bunuri imobile in domeniul public al Judetului Constanta

308/07.08

privind aprobarea transmiterii unor bunuri, proprietate publica a Judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

309/07.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Muzeul de Arta Constanta

310/07.08

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Top Spin – 08 Constanta

311/07.08

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Federatia Romana de Box

312/07.08

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.6/31.01.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta”

313/07.08

privind alocarea unei sume R.A.J.D.P. Constanta in vederea ducerii la indeplinire a Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

314/07.08

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013

315/07.08

privind repartizarea pe unitati administativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA, pe trimestrul III 2013 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura

316/07.08

privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

317/07.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Raducan Gheorghita pentru cei patru copii minori

318/07.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ciuca Virginia pentru minora Lache Andreea Rebeca

319/07.08

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

320/07.08

privind modificarea si completarea Anexei HCJC nr.70/2009 privind aprobarea "Proiectului Rechizite Scolare pentru copiii prescolari si elevii din clasele I-VIII - 2009 - 2012" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta"

321/07.08

privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, in domeniul public al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

322/07.08

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Drogeanu Marian Catalin si Ana-Maria

323/07.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Grigoras Lenuta pentru minorii Mirzea Iulian-Albert si Alexandru Antonio

324/07.08

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pancu Neculai pentru cei sase copii minori

325/07.08

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Geambai Maria-Mirabela si Geandan pentru minorul Geambai Denis

326/07.08

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

327/07.08

privind alocarea unei sume Asociatiei Judetene de Handbal Constanta pentru realizarea proiectului "Si eu vreau sa fac handbal"

Sedinta din 03.10.2013 - hotararile 328-357 - Procesul verbal al sedintei

328/03.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil – teren in vederea impaduririi si transmiterea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

329/03.10

privind scutirea de la plata tarifului/taxei pentru utilizarea domeniului public de interes judetean de catre S.C. RAJA SA pentru realizarea de investitii vizand reabilitarea, dezvoltarea si extinderea sistemului de apa si canalizare

330/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2013

331/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Muzeul de Arta Constanta

332/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

333/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Teatrul de Stat Constanta

334/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

335/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

336/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

337/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

338/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

339/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

340/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013

341/03.10

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

342/03.10

privind aprobarea “Programului de sustinere a invatamantului prescolar si clasele 0-VIII din mediul rural al judetului Constanta, 2013-2017”

343/03.10

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013

344/03.10

privind repartizarea pe unitati administativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA, pe trimestrul IV 2013, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura

345/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .......................... pentru minorul ..........................

346/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Vilcu Liliana si Mazilu Catalin Nicusor

347/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ilie Anca pentru minora Ilie Daria-Maria

348/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Apetrei Ioan pentru minora Apetrei Alexandra-Maria

349/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Disca Vasilica si Disca Gheorghe pentru minorul Disca Marian

350/03.10

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

351/03.10

privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Constanta asupra imobilului–teren in suprafata de 15.754,68 mp, situat in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"Constanta, proprietate publica a judetului Constanta

352/03.10

privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

353/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dobre Ion pentru cei doi copii minori Dobre Gabriel Alin si Dobre Raluca-Adriana

354/03.10

privind suspendarea incasarii taxei de utilizare a drumurilor judetene

355/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Cristea Mihai-Florin

356/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Ene Gabriel-Eduard

357/03.10

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Lupu Marinela pentru minorii Dariciuc Gheorghe si Dariciuc Marian

Sedinta din 27.11.2013 - hotararile 358-409 - Procesul verbal al sedintei

358/27.11

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management si a contractului de management pentru Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

359/27.11

privind aprobarea comisiei pentru evaluarea finala a managementului la Teatrul de Stat Constanta

360/27.11

privind alocarea unei sume Organizatiei Studentilor Basarabeni din Constanta

361/27.11

privind alocarea unei sume Asociatiei Culturale Pan-Art pentru organizarea unui spectacol centenar Maria Tanase

362/27.11

privind alocarea unei sume Fundatiei Fantasio Constanta pentru organizarea Targului de Craciun 2013

363/27.11

privind aprobrea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta

364/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

365/27.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

366/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

367/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

368/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

369/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Scoala Gimnaziala Speciala Sanatoriu Techirghiol

370/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

371/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori” Constanta

372/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta

373/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

374/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013

375/27.11

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

376/27.11

privind aprobarea completarii Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

377/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

378/27.11

privind preluarea unor imobile, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lor catre consiliile locale respective

379/27.11

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta - Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica si Inspectoratul de Politie Judetean Constanta pentru realizarea Programului "ORLIP - Ordine si Liniste Publica"

380/27.11

privind incredintarea serviciului de interes economic general catre S.C.Regional Air Services S.R.L. - Aeroport Tuzla

381/27.11

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2014

382/27.11

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2014

383/27.11

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013

384/27.11

privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

385/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Murtaza Monica pentru minorii Parnea Nicolas-Filip si Vulpe Eduard-Iulian

386/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nadoleanu Maria

387/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Alexandru Ani-Corina

388/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Idita Maria pentru minorul Idita Bogdan

389/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragu Agripina pentru minorii Stoica Razvan Gabriel si Dragu Luiza Gabriela

390/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pascovici Ionela Adina pentru minorul Pascovici Denis Mircea Mihai

391/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Ursache Robert Sebastian

392/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Craiu Stefan pentru minora Craiu Nicoleta

393/27.11

privind aprobarea modificarii conventiei de finantare pentru sustinerea activitatilor si a cheltuielilor de functionare ale Asociatiei Grup Local de Actiune Dobrogea Nord

394/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

395/27.11

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta

396/27.11

privind alocarea unei sume in vederea organizarii "Pomul de Craciun 2013" pentru copiii din invatamantul prescolar si preuniversitar clasele 0-VIII din mediul rural al judetului Constanta

397/27.11

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.47/12.03.2013

398/27.11

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.57/12.03.2013

399/27.11

privind aprobarea aderarii comunei Sacele din judetul Constanta si a comunei Moldoveni din judetul Ialomita la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

400/27.11

privind aprobarea Programului judetean de transport persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2014-2019

401/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Andries Cerasella

402/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Doncea Vasilica

403/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tudor Mioara

404/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Ichim Andrei Stefan

405/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Amariei Mihaela pentru minorul Amariei Alin-Gabriel

406/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Amarie-Luta Lucian pentru minorii Amarie-Luta Bianca si Amarie-Luta Robert

407/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dosoftei Aurelia Mioara

408/27.11

privind alocarea unei sume Asociatiei "Hippontica"

409/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Enciu Virgil Tiberiu

Sedinta din 23.12.2013 - hotararile 410-445 - Procesul verbal al sedintei

410/23.12

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta

411/23.12

privind modificarea Listei bunurilor proprietate publica si privata aferente serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului S.C. RAJA S.A. Constanta

412/23.12

privind aprobarea achizitionarii unor imobile – terenuri aferente retelelor de alimentare cu apa si de canalizare din zona Boreal, municipiul Constanta

413/23.12

privind aprobarea modificarii titlului Proiectului “Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala – Loc. Eforie Sud, Judetul Constanta”, cod SMIS 38329

414/23.12

privind aprobarea bugetului revizuit si a cheltuielilor aferente derularii Proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, cod SMIS 38329

415/23.12

privind aprobarea Protocolui de Cooperare pentru constituirea si asigurarea functionalitatii Centrului Operational Transfrontalier pentru Situatii de Urgenta „CESOC - Crossborder Emergency Situations Operational Center”

416/23.12

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului domnului Virgil Iosif, Director la Teatrul de Stat Constanta

417/23.12

privind incetarea calitatii de reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Adunarea Generala a Clubului Sportiv ,,Baschet Club Farul” Constanta a doamnei Carmen Florentina Vasile – director Directia Coordonare Institutii Subordonate si numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Adunarea Generala a Clubului Sportiv ,,Baschet Club Farul” Constanta

418/23.12

privind incetarea calitatii de membru in cadrul consiliilor de administratie ale unitatilor sanitare al caror management al asistentei medicale a fost preluat la Consiliul Judetean Constanta, a doamnei Carmen Florentina Vasile – director Directia Coordonare Institutii Subordonate si numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in cadrul consiliilor de administratie ale unitatilor sanitare al caror management al asistentei medicale a fost preluat la Consiliul Judetean Constanta

419/23.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2013 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

420/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Muzeul de Arta Constanta

421/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Scoala Gimnaziala Speciala Sanatoriu Techirghiol

422/23.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

423/23.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori” Constanta

424/23.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta

425/23.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

426/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

427/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

428/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013

429/23.12

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

430/23.12

privind atribuirea in gestiune directa catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta a serviciului public de administrare a drumurilor judetene, podurilor si podetelor aferente

431/23.12

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

432/23.12

privind aprobarea Contractului colectiv de munca pentru anul 2014 al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

433/23.12

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu operatorilor de transport care executa transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean, declarati castigatori in urma atribuirii electronice, in sistem C.N.M.S.I. din data de 18.12.2013, in baza propunerilor emise de comisia paritara, in data de 19.12.2013

434/23.12

privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

435/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar familiei Stafie Ion si Elena pentru cei doi copii minori

436/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013

437/23.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

438/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Chirez Fadime pentru minorul Chirez Armando Sedan

439/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Toader Raluca

440/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Vinturis Gheorghe

441/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Balaniuc Nicu pentru minora Balaniuc Maia-Mihaela

442/23.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013

443/23.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA, pe trimestrul IV 2013 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura

444/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Georgescu Aneta pentru minorii Georgescu Florin si Georgescu Mariana-Madalina

445/23.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Oloeru Mariana pentru minorul Oloeru Cristian-Georgica

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 03.11.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro