Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: » Urbanism

URBANISM - Informatii utile, formulare si rapoarte anuale

 

Cuprins sectiune

I. Certificat de Urbanism

1. Emitere Certificat de Urbanism

- Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism

- Informatii taxa Certificat Urbanism

- Formulare

2. Prelungire Certificat de Urbanism

- Documente necesare prelungirii Certificatului de Urbanism

- Informatii taxa pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

- Formulare

3. Emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism

- Documente necesare emiterii Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism

- Informatii privind taxa pentru emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism

- Formulare

II. Autorizatie de Construire / Desfiintare

1. a) Emitere Autorizatie de Construire

1.b) Emitere Autorizatie de Desfiintare

- Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire

- Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Desfiintare

- Informatii taxa Autorizatie de Construire

- Informatii taxa Autorizatie de Desfiintare

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare

- Formulare

2. Prelungire Autorizatie de Construire / Desfiintare

- Documente necesare prelungirii valabilitatii Autorizatiei de Construire / Desfiintare

- Informatii taxa pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire / Desfiintare

- Formulare

3. Emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare

- Documentele necesare emiterii Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare

- Informatii privind taxa pentru emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare

- Formulare

III. Autorizatie de Construire/Desfiintare pentru organizarea executiei lucrarilor

- Documente necesare emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare pentru organizare a executiei lucrarilor - DTOE

- Informatii taxa Autorizatie de Construire/Desfiintare necesara pentru lucrarile de organizare de santier

- Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - DTOE

- Formulare

IV. Autorizatie urbanism privind inceperea/incheierea executiei de lucrari

1. Inceperea executiei lucrarilor

- Documente necesare pentru anunt inceperea executiei lucrarilor

- Formulare

2. Finalizarea executiei lucrarilor

- Documente necesare pentru anunt incheierea executiei lucrarilor

- Formulare

V. Regularizare taxa autorizatie de construire

- Formular

VI. Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Documentele necesare emiterii Certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Formulare

VII. Aviz oportunitate

- Documente necesare pentru emiterea Avizului de oportunitate

- Informatii taxa emitere Aviz oportunitate

- Formulare

VIII. Aviz documentatie de urbanism PUD / PUZ

- Documente necesare pentru avizarea documentatiei de urbanism PUD / PUZ / PUG

- Informatii taxa avizare documentatii de urbanism

- Formulare

IX. Rapoarte anuale URBANISM (sectiunea RAPOARTE ANUALE - punctul I.5)

X. Legislatie urbanism

Informatii detaliate

I. Certificat de Urbanism

1. Emitere Certificat de Urbanism

Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea Certificatului de Urbanism»), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:

1. elementele de identificare a solicitantului

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel

3. elementele care definesc scopul solicitarii

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:

1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie

Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant - persoana fizica sau persoana juridica - nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Informatii taxa Certificat Urbanism - se stabileste conform anexa 1 la Hotararea CJC nr.259/2023

Formulare - emitere Certificat de Urbanism:

- Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism si Precizari privind completarea formularului

- Formular solicitare aviz primar

- Formular aviz primar

2. Prelungire Certificat de Urbanism

Documente necesare prelungirii Certificatului de Urbanism:

1. cererea-tip (formularul-model CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism)

2. certificatul de urbanism nr._____ din __________________ (in original)

3. planurile anexa la certificatul de urbanism (in original)

4. documentul privind achitarea taxei (in copie)

Informatii taxa pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism - se stabileste conform anexa 1 la Hotararea CJC nr.259/2023

In conformitate cu art.40 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -„Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism

(1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

(2) Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit «Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism») insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

(3) Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.”

Formular: Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

3. Emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism

Documente necesare emiterii Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism:

- Formularul - model - CERERE pentru emiterea AVIZULUI structurii de specialitate a Consiliului Judetean pentru emiterea certificatului de urbanism - (Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean se inainteaza de primar)

- proiectul (propunerea) de certificat de urbanism - redactat de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul primariei

- dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi - in copie

- planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:

1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

- documentul de plata a taxei, in copie

Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizeaza «Formularul- model - AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Judetean.

Informatii privind taxa pentru emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism - se stabileste conform anexa 1 la Hotararea CJC nr.259/2023

Formulare - emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Certificat de Urbanism:

- Cerere pentru emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean - Certificat de Urbanism

- Formular Aviz Proiect Certificat de Urbanism - emis de Consiliului Judetean

II. Autorizatie de Construire/Desfiintare

1. a) Emitere Autorizatie de Construire

1.b) Emitere Autorizatie de Desfiintare

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire:

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, urmatoarele documente:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - semnata de catre solicitant/ beneficiar/ investitor

- ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

- numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa - dupa caz

- numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

- certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

- dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

- documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

- avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia, in copie

- pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, avizele/si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dupa caz, avizele de amplasament favorabile conditionate pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere

- studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar

- dovada privind achitarea taxelor aferente (autorizatie de construire, taxa timbru arhitectura)

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii, are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa - (se utilizeaza formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare» obtinut de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate, adaptate scopului, precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).

La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:

a) in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica - D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) - piese scrise si desenate -, intocmita in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz), in doua exemplare

b) in situatia in care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Desfiintare:

Autorizatia de desfiintare se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei, care va contine urmatoarele documente:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - semnata de catre solicitant/beneficiar/investitor

- ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

- numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa - dupa caz

- numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

- certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

- dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

- documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

- avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

- dovada privind achitarea taxelor aferente, in copie

Informatii taxa Autorizatie de Construire - se stabileste conform anexa 2 la Hotararea CJC nr.259/2023

Informatii taxa Autorizatie de Desfiintare - se stabileste conform anexa 2 la Hotararea CJC nr.259/2023

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.) va cuprinde urmatoarele:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor - Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale - Descrierea lucrarilor care fac obiectul Documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor

- clima si fenomenele naturale specifice

- geologia si seismicitatea

- categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati - Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura

- structura

- instalatii

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz

- amenajari exterioare si sistematizare verticala

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila

- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri

- volumul constructiilor

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

- Studiul geotehnic

- Referatele de verificare a documentatiei tehnice - D.T., in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, inclusiv in situatiile prevazute la art. 7 alin. (2^1) si (2^3) intocmite de verificatori de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.

- Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz - Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Sanatatii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale in vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitatii investitiei, dupa caz, obtinute in prealabil de solicitant.

- Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

* imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare

* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi

* cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea)

* denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie

* sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale

* accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

* planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile

- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat

- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent

2.2. Structura

- Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic

- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate

- Detalii de fundatii

- Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

- Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

- Desene de ansamblu

- Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Nota :

- Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizeaza Formularul - model - AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Judetean.

- Pentru autorizatiile de construire/desfiintare, avizul structurii de specialitate se emite in termen de maximum 15 zile.

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (D.T.A.D.) va cuprinde urmatoarele:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor - Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale - Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic

- mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii

- descrierea lucrarilor care fac obiectul Documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare

II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu

- plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

2. Plan de situatie a imobilelor

- plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta

- modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor

- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale

- plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare - Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz

3. Planul privind constructiile subterane - Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac - si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate - Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului

- principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz

- toate fatadele.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si Documentatia tehnica - D.T. de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Formulare - emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare:

- Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare si Precizari privind completarea formularului

- Model pentru Panoul de identificare a investitiei

2. Prelungire Autorizatie de Construire/Desfiintare

Documente necesare prelungirii valabilitatii Autorizatiei de Construire/Desfiintare:

1. Cererea-tip (formularul - model CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare)

2. Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr._____ din data de __________

3. Documentatia tehnica derivata din D.A.T.C./D.A.T.D. - dupa caz - prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza autorizatiei de construire/desfiintare nr. din data de , precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare

4. Autorizatia de construire/desfiintare nr. din data de , in original.

5. Documentul privind achitarea taxei (in copie)

Informatii taxa pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire/Desfiintare - conform anexa 1 la Hotararea CJC nr.259/2023

In conformitate cu art.53 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -“ Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

(1) In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral in termenele stabilite prin autorizatia de construire/desfiintare potrivit prevederilor art. 52, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei.

(2) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se va solicita cu cel putin 45 de zile lucratoare inaintea datei expirarii termenului de valabilitate si se poate acorda, potrivit legii, o singura data pentru cel mult 24 de luni.”

Formular: Cerere pentru prelungirea Autorizatiei de Construire/Desfiintare si Precizari privind completarea formularului

3. Emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare

Documentele necesare emiterii Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare:

- Formularul- model - CERERE pentru emiterea AVIZULUI structurii de specialitate a Consiliului Judetean pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - (Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean se inainteaza de primar)

- proiectul (propunerea) de autorizatie de construire/desfiintare - redactat de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul primariei

- Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - semnata de catre solicitant/beneficiar/investitor

- ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

- numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa - dupa caz

- numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

- certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

- dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

- documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

- avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia, in copie

- pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, avizele/si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dupa caz, avizele de amplasament favorabile conditionate pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere

- studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar.

- dovada privind achitarea taxelor aferente (autorizatie de construire, taxa timbru arhitectura).

Nota:

- Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizeaza Formularul - model - AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Judetean.

- Pentru autorizatiile de construire/desfiintare, avizul structurii de specialitate se emite in termen de maximum 15 zile.

Informatii privind taxa pentru emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean pentru proiectul (propunerea) de Autorizatie de Construire/Desfiintare - se stabileste conform anexa 3 la Hotararea CJC nr.259/2023

Formulare - emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean - Autorizatie de Construire/Desfiintare:

- Cerere pentru emiterea Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean - Autorizatie de Construire/Desfiintare

- Formular Aviz Proiect Autorizatie de Construire/Desfiintare - emis de Consiliului Judetean

III. Autorizatie de Construire/Desfiintare - organizare a executiei lucrarilor

Documente necesare emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare - organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E.:

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, urmatoarele documente:

- Cerere pentru e miterea autorizatiei de construire/desfiintare - semnata de catre solicitant/beneficiar/investitor

- ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

- numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa - dupa caz

- numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

- certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

- dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

- documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

- avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

- dovada privind achitarea taxelor aferente (autorizatie de construire, taxa timbru arhitectura)

Informatii taxa Autorizatie de Construire/Desfiintare necesara pentru lucrarile de organizare de santier - se stabileste conform anexa 1 la Hotararea CJC nr.259/2023

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E. va cuprinde:

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor D.T.O.E. este necesara in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor - Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu - Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului

- precizari cu privire la accese si imprejmuiri

- precizari privind protectia muncii

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al Documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Formular: Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire necesara pentru lucrarile de organizare de santier si Precizari privind completarea formularului

IV. Autorizatie urbanism privind inceperea/incheierea executiei de lucrari

1. Inceperea executiei lucrarilor

Documente necesare pentru anunt inceperea executiei lucrarilor:

Anuntul pentru inceperea executiei lucrarilor se depune catre:

1. Autoritatea administratiei publice emitente:

- formularul model - COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor depus catre administratia publica emitenta

2. Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta:

- formularul model - COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor depus catre administratia publica emitenta

- dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - in copie

- autorizatia de construire in doua exemplare copie

- alte documente solicitate de catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

Formular: Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor

2. Finalizarea executiei lucrarilor

Documente necesare pentru anunt incheierea executiei lucrarilor:

Anuntul pentru incheierea executiei lucrarilor se depune catre:

1. Autoritatea administratiei publice emitente

- formularul model - COMUNICARE privind incheierea executiei lucrarilor depus catre administratia publica emitenta

2. Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

- formularul model - COMUNICARE privind privind incheierea executiei lucrarilor depus catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

- dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - in copie

- autorizatia de construire in doua exemplare copie

- alte documente solicitate de catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

Formular: Comunicare privind privind incheierea executiei lucrarilor

V. Regularizare taxa autorizatie de construire

Formular: Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza Autorizatiei de Construire (anexa 43 din Ordin nr.75/2009)

VI. Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

Documentele necesare emiterii Certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei:

- Cerere completată integral şi semnată de proprietar

- Copie act identitate proprietar/solicitant

- Autorizaţia de construire emise

- Plan/planuri situaţie vizat spre neschimbare de la autorizaţia de construire emise

- Memoriu justificativ din documentaţia autorizaţiei/autorizaţiilor de construire emise

- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

- Extras de carte funciara a imobilului actualizat la zi

- Documentaţie cadastrală întocmită în vederea înscrierii/radierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară

- Imputernicire sau procura notariala (după caz)

Formular: Cerere pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei

VII. Aviz oportunitate

Documente necesare pentru emiterea Avizului de oportunitate:

1. CERERE pentru emiterea avizului de oportunitate

2. Certificatul de urbanism nr. ___ , din __________ , emis de ______________ , (copie)

3. Dovada titlului asupra imobilului - teren si/sau constructii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie)

4. Studiul de oportunitate compus din:

a) piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:

- prezentarea investitiei/operatiunii propuse

- indicatorii propusi

- modul de integrare a investitiei/operatiunii propuse in zona

- prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta

- categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale

b) piese desenate:

- incadrarea in zona

- plan topografic/cadastral cu zona de studiu

- conceptul propus - plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor, modul de asigurare a accesurilor si utilitatilor

5.Chitanta de plata a taxei de emitere a avizului de oportunitate

Informatii taxa emitere Aviz oportunitate - conform anexa 3 la Hotararea CJC nr.259/2023

Formular: Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate

VIII. Aviz documentatie de urbanism PUD / PUZ

Documente necesare pentru avizarea documentatiei de urbanism PUD / PUZ / PUG:

- Adresa de inaintare a documentatiei privind solicitarea de obtinere a aviz

- Documentatia ( PUD/PUZ/PUD ) prezentata pe suport de hartie (1 exemplar in original intocmita si semnata de persoane autorizate, plansa de reglementari 2 ex) si pe suport electronic (pentru prezentare la sedinta CTATU), va contine:

Piese scrise:

- Foaie de garda

- Lista semnaturi

- Memoriu de prezentare (original)

- Regulament local de urbanism (original)

Piese desenate (original):

- Incadrarea in teritoriu

- Incadrarea in PUG (extras din P. U. G. aprobat)

- Incadrarea in zona

- Situatia existenta (intocmit pe suport topografic actualizat sau pe plan cadastral) - vizat de OCPI

- Reglementari urbanistice - zonificare (avand la baza ridicare topografica/plan cadastral vizat OCPI) - 2 ex.

- Reglementari - mobilare informativa (daca e cazul, avand la baza ridicare topografica)

- Reglementari echipare - edilitara (intocmit pe suportul plansei de reglementari urbanistice)

- Proprietatea asupra terenului (intocmit pe suportul plansei de reglementari urbanistice)

- Certificat de urbanism si planurile anexa

- Documente privind proprietatea asupra terenului (copie)

- Extras de Carte funciara actualizat la zi

- Documentatie cadastrala - plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

- Raport privind informarea si consultarea publicului conform Ordinului 2701/2010

- Aviz prealabil de oportunitate (daca e cazul) pentru PUZ /PUD

- Avizele/studiile/acordurile/taxele solicitate prin certificatul de urbanism

- taxa verificare documentatie urbanism PUZ

- taxa RUR etc.

Nota:

Toate avizele nominalizate pentru ”Plan Urbanistic Zonal / Detaliu” vor fi depuse in copie, insotite de planurile vizate spre neschimbare de institutiile emitente.

Informatii taxa avizare documentatii de urbanism - conform anexa 3 la Hotararea CJC nr.259/2023

Formular: Cerere pentru avizarea documentatiei de urbanism PUD/PUZ

IX. Rapoarte anuale URBANISM (sectiunea RAPOARTE ANUALE - punctul I.5)

 

X. Legislatie urbanism

- Legea 50/1991 (republicata) - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul

- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism

- HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

- HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994

- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

- Legea 18/1991 - a fondului funciar

- Legea 7/1996 - a cadastrului si a publicitatii imobiliare

- OG 43/1997 - privind regimul drumurilor

- Legea 198/2015 privind aprobarea OG 7/2010 pentru modificarea si completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

- Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii

Detalii si informatii la camera 350 si camera 351

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.06.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro