Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Aparat de specialitate CJ » Administrator public

Administrator public

 

MONEA

Gabriel

+40241.488.001

+40341.733.140

apj@cjc.ro

Curriculum vitae

Declaratii de avere:

11.2020 ; 06.2021 ; 06.2022 06.2023 ; 06.2024

La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean, infiintarea functiei de conducere de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

Persoanele care pot ocupa functia de administrator public, de regula, trebuie sa fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.

Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, care are ca anexa un contract de management cu respectarea urmatoarelor cerinte specifice:

- evidentierea expresa a obiectului contractului sub forma de activitati de sine statatoare, identificabile si verificabile, si a indicatorilor de performanta aferenti acestora

- evidentierea expresa a drepturilor si obligatiilor ce le revin partilor in executarea contractului

- indicarea expresa a modalitatilor si termenelor de verificare pentru indeplinirea obligatiilor asumate, precum si a efectelor juridice produse de rezultatele verificarii

- indicarea expresa a normelor generale de drept direct aplicabile raporturilor juridice, precum si modalitatea de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului

Contractul de management se incheie intre presedintele consiliului judetean si administratorul public pe durata determinata.Durata contractului de management al administratorului public nu poate depasi durata mandatului presedintelui consiliului judetean, in timpul caruia a fost numit.

In baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean.

Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Eliberarea din functie a administratorului public se face prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, dupa caz si intervine in urmatoarele situatii:

- in situatia in care durata contractului de management a expirat

- ca urmare a condamnarii definitive

- in situatia in care administratorul public nu isi indeplineste obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul de management

- in alte situatii prevazute de lege

Administratorul public are obligatia sa intocmeasca declaratii de avere si declaratii de interese si sa le depuna in conditiile Legii nr.176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 18.06.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro