Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Aparat de specialitate CJ » Administrator public

Administrator public

 

MATICHESCU

Mirela-Florenta

+40241.488.001

+40372.007.000

 

 

Declaratii de avere:

08.2017; 06.2018 ; 07.2019

La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean infiintarea functiei de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de presedintele consiliului judetean, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul judetean.

Numirea in functie se face pe baza de concurs.

Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu presedintele consiliului judetean, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean.

Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale - republicata

Administratorul public este subordonat Presedintelui Consilului Judetean si are urmatoarele atributii:

- coordoneaza aparatul de specialitate al Consiliului Judetean, potrivit delegarii de competenta;

- coordoneaza serviciile publice de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate si/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, potrivit delegarii de atributii;

- propune solutii pentru imbunatatirea functionarii aparatului de specialitate al Consiliului Judetean;

- urmareste rezolvarea de catre structurile din cadrul Consiliului Judetean a sarcinilor rezultate din corespondenta repartizata;

- face propuneri referitoare la asigurarea si managementul resurselor umane, financiare, tehnice si/sau materiale ale Consiliului Judetean, pe care le gestioneaza in limita competentelor ce ii sunt delegate de Presedintele Consiliului Judetean;

- propune planuri de actiune pentru implementarea strategiilor Consiliului Judetean si urmareste realizarea acestora;

- reprezinta institutia la diferite evenimente, in baza delegarii de catre Presedintele Consiliului Judetean;

- coordoneaza proiectele Consiliului Judetean cu finantare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse;

- coordoneaza activitatea privind promovarea si implementarea proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse, potrivit delegarii de atributii;

- poate exercita, prin delegare, atributiile de ordonator principal de credite;

- asigura gestionarea si utilizarea eficienta a bunurilor aflate in proprietatea publica si privata a judetului;

- urmareste actele normative nou aparute si informeaza presedintele Consiliului Judetean;

- in absenta Presedintelui Consiliului Judetean, administratorului public i se pot delega atributii care cad in sarcina presedintelui;

- alte atributii relevante postului, incredintate de Presedintele Consiliului Judetean, prin act administrativ.

ROF al aparatului de specialitate al CJ Constanta - Anexa 3 la HCJ 53/31.03.2017

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 17.07.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro