Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Informatii de interes public » Documente de interes public

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/ gestionate de institutie

 

Documentele produse si/sau gestionate de Consiliul Judetean Constanta care constituie informatii de interes public

- Hotararile cu caracter normativ emise de Consiliul Judetean si actele pregatitoare

- Dispozitiile cu caracter normativ emise de presedintele Consiliului Judetean si actele pregatitoare

- Corespondenta cu autoritatile administratiei publice locale

- Corespondenta cu Institutia Prefectului - Judetul Constanta

- Corespondenta cu institutiile publice deconcentrate ale ministerelor in teritoriu

- Corespondenta cu autoritati, organisme sau institutii din alte tari

- Procese-verbale, informari, avize ale comisiilor de specialitate

- Darea de seama contabila trimestriala

- PUG, PUZ, PUD avizate de Consiliul Judetean Constanta

- Autorizatii de construire si documente pregatitoare

- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public de interes judetean

- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al oraselor si comunelor din Judetul Constanta

- Declaratii de avere ale salariatilor aparatului propriu si consilierilor judeteni

- Declaratii de interese ale salariatilor aparatului propriu si consilierilor judeteni

- Lucrari referitoare la procesele civile si de contencios

- Lucrari privind indrumarea si controlul institutiilor de sub autoritatea

- Consiliului Judetean Constanta

- Lucrari privind asistenta tehnica si juridica acordata la cerere primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali

- Lucrari privind coordonarea actiunilor de interes judetean

- Lucrari privind operatiunile de alimentare cu fonduri, virari si deblocari de credite bugetare, modificari de alocatii trimestriale

- Contracte de prestari servicii sau executie lucrari incheiate cu persoane fizice sau juridice

- Planul anual de achizitii publice Documente privind achizitii publice

- Rapoarte privind stadiul implementarii de catre CJC a diverselor proiecte cofinantate din fondurile comunitare sau ale altor institutii finantatoare externe

- Studii, prognoze, programe

- Rapoarte de audit si orice acte de control incheiate la Consiliul Judetean Constanta de organele abilitate

Documentele de interes public

- Hotararile cu caracter normativ emise de consiliul judetean

- Dispozitiile cu caracter normativ emise de presedintele consiliului judetean

- Regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean

- Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al consiliului judetean

- Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat

- Contul anual de executie bugetara

- Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a judetului

- Documente si informatii privind incheierea si indeplinirea prevederilor inscrise in parteneriatele de prietenie si colaborare incheiate cu autoritati ale administratiei publice din strainatate, organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali

- Documente privind organizarea si derularea actiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viata si istoria poporului roman, de aniversare a unor personalitati sau cu ocazia vizitelor efectuate in judet de delegatii din tara si strainatate

- Documente privind incheierea de protocoale de colaborare si asociere cu consiliile locale, cu institutiile publice judetene si cu agenti economici din tara

- Documente privind manifestarile cultural-artistice organizate in colaborare cu unitatile finantate de Consiliul judetean

- Inventarul bunurilor aflate in domeniul public si privat al judetului

- Informari privind stadiul realizarii investitiilor proprii

- Centralizarea si evaluarea pagubelor produse de calamitati

- Planul anual de achizitii publice

- Documentatiile pentru organizarea procedurilor de achizitii publice

- Rezultatul procedurilor pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari

- Harti cuprinzand planuri urbanistice

- Incadrarea drumurilor din judet

- Documente privind starea drumurilor judetene

- Rapoarte anuale de activitate ale presedintelui, vicepresedintilor si consilierilor judeteni

- Procese-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean

- Programe de lucrari pe surse de finantare

- Documente si informatii utilizate la elaborarea P.U.G. dupa aprobarea acestuia

- Norme proprii privind exercitarea auditului public intern

- Cartea auditului public intern si codul de etica al auditorului public intern

- Documente privind concursurile organizate de Consiliul Judetean

- Declaratii de avere, de interese pentru functionarii publici si pentru consilierii judeteni

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 22.12.2016
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro