Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Aparat de specialitate CJ » Secretar General al judetului

Secretar General al judetului

 

 

 

GEAFAR Nesrin

+40241.488.007

+40241.488.424

secretar@cjc.ro

Curriculum vitae

Declaratii de avere:

12.2020 ; 06.2021 ; 05.2022

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar general salarizat din bugetul local, functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigura respectarea principiului legalitatii in activitatea de emitere si adoptare a actelor administrative, stabilitatea functionarii aparatului de specialitate al consiliului judetean, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre compartimentele din cadrul acestora.

Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale:

- nu poate fi sot, sotie sau ruda pana la gradul al II-lea cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie

- nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile partii a VI-a, titlul II din OUG 57/2019.

Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

- avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului consiliului judetean, dupa caz

- participa la sedintele consiliului judetean

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect

- coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a dispozitiilor si hotararilor

- asigura procedurile de convocare a consiliului judetean si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului judetean si redactarea hotararilor consiliului judetean

- asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia

- poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ-teritoriala in cadrul careia functioneaza

- poate propune presedintelui consiliului judetean inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului judetean

- efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului judetean a consilierilor judeteni

- numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia

- informeaza presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului judetean

- asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora

- certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii administrativ-teritoriale

- alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz

__________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 30.05.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro