Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: » Transport judetean

TRANSPORT JUDETEAN

Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028

Anunturi Transport Judetean

- Anunt public

Consiliul Judetean Constanta anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru urmatorul proiect de act normativ:

- Proiectul de hotarare nr.65/10.03.2023 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta - Lot 3: Grupa 03

- Proces Verbal de afisare anunt

Persoanele interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, la adresa de e-mail transporturi@cjc.ro sau pe adresa postala Constanta, Bulevardul Tomis, nr. 51, cam. 354.

(data publicarii: 11.04.2023)

Arhiva anunturi Transport Judetean

Hotarari ale Consiliului Judetean Constanta privind

Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean

73 / 31.03.2023

privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.210/2021

239 / 21.09.2022

privind aprobarea tarifelor de calatorie si a abonamentelor pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in Judetul Constanta pentru traseele aferente lotului 7, tarife rezultate in urma procedurii de licitatie deschisa

211 / 31.08.2022

privind aprobarea tarifelor de calatorie si a abonamentelor pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta, pentru traseele aferente loturilor 1,2,4,5,6 si 8 tarife rezultate in urma procedurii de licitatie deschisa

210 / 29.09.2021

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a modalitatii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanţa, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta si a documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, la nivelul judetului Constanta

Anexa 1 - Studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, inclusiv intocmirea documentatiei de atribuire

Anexa 2 - Regulament de efectuare a serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetului Constanta pentru perioada 2022-2028

Anexa 3 - Caiet de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetului Constanta pentru perioada 2022-2028

Anexa 4 - Formulare

Anexa 5 - Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028

Anexa 6 - Criteriile de calificare si selectie a ofertelor

Anexa 7 - Factorii de evaluare a ofertelor utilizati in aplicarea criteriului de atribuire

Anexa 8 - Criteriul de atribuire a contractului/contractelor de delegare

Anexa 9 - Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport de persoane in aria teritoriala de competenta a judetului Constanta

Anexa 10 - Valoarea estimata a contractului

Anexa 11 - Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a judetului Constanta

Anexa 12 - Instructiuni catre ofertanti

Legislatie cu privire la transportul public judetean de calatori

Legislatie nationala

act normativ emitent

Legea nr.92/10.04.2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale

Parlamentul Romaniei

Legea nr.51/08.03.2006 (republicata) a serviciilor comunitare de utilitati publice

Parlamentul Romaniei

Ordonanta nr.27/31.08.2011 privind transporturile rutiere

Guvernul Romaniei

Ordin nr.980/30.11.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Ordonanta nr.19/18.08.1997 (republicata) privind transporturile

Guvernul Romaniei

Ordonanta de Urgenta nr.195/12.12.2002 (republicata) privind circulatia pe drumurile publice

Guvernul Romaniei

Ordonanta nr.7/25.01.2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport

Guvernul Romaniei

Ordonanta nr.97/30.08.1999 (republicata) privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare

Guvernul Romaniei

Ordonanta nr.37/07.08.2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Guvernul Romaniei

Ordonanta nr.26/31.08.2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier

Guvernul Romaniei

Ordonanta de Urgenta nr.71/29.06.2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilitati cu emisii scazute, pentru abrogarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic

Guvernul Romaniei

Ordin nr.972/03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

Ministerul Transporturilor

Ordin nr.206/29.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile publice de transport local si judetean de persoane

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.

Ordin nr.131/1.401/2019 privind documentele standard si contractul-cadru care vor fi utilizate in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in unitatile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze si/sau tramvaie

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. (nr.131/2019)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (nr.1401/2019)

Ordin nr.272/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local si judetean de persoane

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.

Ordin nr.134/18.04.2019 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.

Hotarare nr.38/16.01.2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

Guvernul Romaniei

Hotarare nr.625/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Guvernul Romaniei

Hotarare nr.1.088/02.11.2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier

Guvernul Romaniei

Ordin nr.2.133/08.12.2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind inspectia tehnica periodica a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania - RNTR 1

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Legislatie europeana

act normativ emitent

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23.10.2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 si nr.1107/70 ale Consiliului

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene

Comunicare a Comisiei nr.2014/C 92/01 referitoare la orientari pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori

Comisia Europeana

Regulamentul (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.10.2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 07.07.2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene

Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 08.05.2003 de promovare a utilizarii biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili pentru transport

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23.04.2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26.02.2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene

Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistica si Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmarirea si masurarea calitatii serviciilor

CEN - Comitetul European pentru Standardizare

 

Arhive

- HCJ-uri privind Programul de transport public de persoane

- HCJ-uri privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane

- Documentatie transport judetean

Harta drumuri judetene

Rapoarte anuale - intocmite in baza art.7 din Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului

(sectiunea RAPOARTE ANUALE - punctul I.6)

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 26.04.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro