Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: » Aparat de specialitate CJ

APARATUL DE SPECIALITATE al Consiliului Judetean Constanta

Aparatul de specialitate al consiliului judetean reprezinta totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, precum si secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale; presedintele consiliului judetean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, vicepresedintele consiliului judetean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate.

Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat presedintelui consiliului judetean.

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

Pentru indeplinirea atributiilor conferite de legislatia in vigoare, Consiliul Judetean Constanta organizeaza si asigura functionarea unui aparat de specialitate, subordonat presedintelui acestuia.

Presedintele, vicepresedintii si secretarul judetului, impreuna cu aparatul de specialitate al Consiliului Judetean constituie o structura functionala cu activitate permanenta desfasurata in scopul fundamentarii, derularii si indeplinirii competentelor legale ale Consiliului Judetean Constanta.

In exercitarea atributiilor, compartimentele de specialitate colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale care functioneaza in judetul Constanta, respectiv cu conducerile institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean.

Personalul din aparatul de specialitate este alcatuit din functionari publici, numiti in functii publice prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean, in conditiile legii, si din personal contractual.

_________________________________________________

ROF al aparatului de specialitate al CJ Constanta - Anexa 3 la HCJ 53/31.03.2017

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 17.12.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro