Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Informatii de interes public » Rapoarte anuale

RAPOARTE ANUALE

 

Rapoarte periodice privind activitatea Consiliului Judetean Constanta

Mandat 2020-2024:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2020 - Raport de activitate presedinte CJC: 29 octombrie - 31 decembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2021

- Raport de activitate presedinte CJC si Raport de activitate CJC: 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2021

- Rapoarte de activitate institutii subordonate CJC pe anul 2021:

- Biblioteca Judeteana "I.N. Roman"

- Centrul Cultural Judetean "Teodor T. Burada"

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie

- Muzeul de Arta

- Teatrul de Stat

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare"

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros"

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul"

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori"

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

- Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor

- Directia de Paza a Judetului Constanta

- Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2022

- Raport de activitate presedinte CJC si Raport de activitate CJC: 1 ianuarie - 31 decembrie 2022

- Rapoarte de activitate institutii subordonate CJC pe anul 2022:

- Biblioteca Judeteana "I.N. Roman"

- Centrul Cultural Judetean "Teodor T. Burada"

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie

- Muzeul de Arta

- Teatrul de Stat

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare"

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros"

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul"

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori"

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

- Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor

- Directia de Paza a Judetului Constanta

- Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2023

- Raport de activitate presedinte CJC si Raport de activitate CJC, pe 2023: in lucru

- Rapoarte de activitate institutii subordonate/ in coordonare/ sub autoritate CJC pe anul 2023:

- Biblioteca Judeteana "I.N. Roman"

- Centrul Cultural Judetean "Teodor T. Burada"

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie

- Muzeul de Arta

- Muzeul de Arta Populara

- Teatrul de Stat

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare"

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros"

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul"

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori"

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

- Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor (1)

- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor (2)

- Directia de Paza a Judetului Constanta

- Drumuri Judetene S.A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rapoarte de activitate consilieri judeteni: 2020-2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandat 2016-2020:

- Raport de activitate CJC: 1 iulie - 28 octombrie 2020

- Rapoartele presedintelui: 2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019 ; 2019-2020

- Rapoarte de activitate consilieri judeteni: 2016-2020

- Realizari 2016-2019

I. Rapoarte emise de Consiliul Judetean Constanta

1

Buletin informativ - Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

2

Rapoarte de EVALUARE A IMPLEMENTARII Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Hotararea de Guvern 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

3

Rapoarte privind TRANSPARENȚA DECIZIONALA - Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (republicata)

- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 

4

BUGETUL JUDETEAN

- Hotararile Consiliului Judetean Constanta privind bugetul judetean

- Bilant

- Rapoarte privind Executia bugetara

- Indicatori aferenti executiei bugetului local

- Rapoarte privind Datoria publica locala

- Raport detaliat pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite si utilizate pentru buna desfasurare a activitatii institutiilor beneficiare

- Raport privind modalitatea de utilizare in anul 2022 a cotei de 2% din impozitul pe venit, prevazuta de art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, de catre institutiile publice de spectacole aflate in subordinea Consiliului Judetean Constanta

- Raport privind modalitatea de utilizare in anul 2023 a cotei de 2% din impozitul pe venit, prevazuta de art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, de catre institutiile publice de spectacole aflate in subordinea Consiliului Judetean Constanta

- Buget general consolidat

 

5

Rapoarte TRANSPORT JUDETEAN - intocmite in baza art.7 din Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului

 

6

Rapoarte anuale Legea 350/2005 - privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Rapoarte anuale

an rapoarte anexe rapoarte

2014

raport

anexe

2015

raport

anexe

2016

raport

anexe

2018

raport

2019

raport

anexe

2021

raport

2022

raport

2023

raport

 

II. Documente emise de alte institutii

1

TRIBUNALUL Constanta

- Hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ

2

CURTEA DE APEL Constanta

- Incheiere FN din sedinta publica din data de 23 iunie 2022 a Curtii de Apel Constanta, in dosar nr.234/36/2020;

- Decizia civila nr.140/CA/07.07.2022 pronuntata de Curtea de Apel Constanta-Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosar nr.234/36/2020, cu mentiunea ramasa definitiva;

- Decizia nr.3250 din sedinta publica de la 14 iunie 2023 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosar nr.234/36/2020

3

CAMERA DE CONTURI Constanta

- Raport de audit financiar pentru anul 2014

- Decizia 38/13.08.2015

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr. 10810/27.01.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr. 4566/01.02.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. 13/1 din 27.01.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 10.06.2020 emisa pentru Unitatea Administartiv Teritoriala Judetul Constanta

- Raportul Curtii de Conturi inregistrat la Consiliul Judetean Constanta sub nr. 1148/11.01.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.26689/10.03.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.10924/15.03.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.4/5 din 10.03.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.4 din 09.01.2015 emisa pentru Teatrul de Stat Constanta

- Raportul Curtii de Conturi inregistrat la Teatrul de Stat Constanta sub nr.132/18.01.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.28746/17.03.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.11726/21.03.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.25/1 din 17.03.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.25 din 06.08.2019, emisa pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta

- Raportul Curtii de Conturi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie, inregistrat la UATJ Constanta sub nr.3224/21.01.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.30479/24.03.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.12848/28.03.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.24/3 din 24.03.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.24 din 15.06.2016, emisa pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

- Raportul Curtii de Conturi inregistrat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sub nr.6367 /01.02.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.46901/23.05.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.22727/25.05.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.26/2 din 23.05.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.26 din 07.08.2018, emisa pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta

- Raportul Curtii de Conturi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie, nr. CCCT/2022-22590/25.02.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.47381/25.05.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.23110/30.05.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.35/3 din 25.05.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.35 din 28.09.2017, emisa pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta

- Raportul Curtii de Conturi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie, inregistrat la UATJ Constanta sub nr.9201/03.03.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.47489/25.05.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.15/5 din 25.05.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.15 din 15.04.2016, emisa pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

- Raportul Curtii de Conturi inregistrat la Directia de Paza a Judetului Constanta sub nr.481/25.02.2022

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.77833/26.09.2022

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.27/3 din 26.09.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.27 din 19.07.2016 emisa pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta

- Raportul Curtii de Conturi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie inregistrat la UATJ Constanta sub nr.33345/03.08.2022

---------------------------

- Decizia nr.31 din 17.10.2022 emisa de catre directorul Camerei de Conturi a judetului Constanta, Raportul de audit financiar nr.32733 din 29.07.2022 si inscrisurile aferente

---------------------------

- Adresa emisa de Curtea de Conturi a Romaniei nr.2979/13.01.2023, inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.2213/18.01.2023

- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr.4/6 din 13.01.2023 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.4 din 09.01.2015 emisa pentru Teatrul de Stat Constanta

- Raportul Curtii de Conturi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.4/09.01.2015

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 18.06.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro