Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Alesi locali » Comisii specialitate

Consilieri judeteni - comisii de specialitate

Dupa constituire, consiliul judetean isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean.

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeteni.

Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului judetean, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul judetean, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliul judetean, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.

Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

- analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului judetean din domeniul lor de activitate

- intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului judetean

- indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului judetean, daca acestea au legatura cu activitatea lor

Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

- asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul judetean, aparatul de specialitate al presedintelui consiliului judetean, organismele prestatoare de servicii publice judetene si cu celelalte comisii

- convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean si informeaza secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale cu privire la data si locul sedintei

- conduce sedintele comisiei

- sustine in sedintele consiliului judetean avizele formulate de comisie

- anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar

- indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul judetean

- comunica secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate

Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.

Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

- efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei

- numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii

- asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente prevazute de lege

- indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

COMISII de SPECIALITATE - mandat 2020-2024

Comisia

Membri

1

Comisia pentru Relatia cu Societatea Civila si ONG-uri

DIA Ionel - presedinte

SENOPOL Virgil Cristian - secretar

CIOBANEL Marius Costel

DONTU Gheorghe

PIRVULESCU Florin

2

Comisia de Buget-Finante

TOPOLOV Gianina Ionela - presedinte

ROSCA Cristian Gelu - secretar

BERES Adrian Petre

BUCOVALA Enache

LAZAR Gilda Valentina

3

Comisia pentru Investitii, Patrimoniu, Infrastructura si Urbanism

POPA Liviu - presedinte

CIOBANU Cosmin - secretar

ENCIU Petre

GIMA Stelian

TOPOLOV Gianina Ionela

4

Comisia pentru Mediu si Agricultura

FILIPESCU Razvan - presedinte

TANASE Leonard Florin - secretar

ABDUREFI Semiran

ILIE Catalin Costel

TAPLIUC Florentin Adrian

5

Comisia Juridica, Ordine Publica si Situatii de Urgenta

CONSTANTINESCU Dana Mariana - presedinte

OPREANU Dorin Dumitru - secretar

BARATA Bogdan Dumitru

PALAZ Claudiu-Iorga

DIA Ionel

6

Comisia pentru Sanatate si Protectie Sociala

ZAHARIUC Florin Cristian - presedinte

DIMA Alexandru Cristian - secretar

ENCIU Petre

EPURE Petre

RIZEA Vasile

7

Comisia pentru Educatie, Sport, Turism si Tineret

NEDELCU Edward Ilyus - presedinte

GUTEANU Stere - secretar

DRAGAN Leonard

GHEORGHE Veronica Adriana

ILIE Catalin Costel

8

Comisia pentru Cultura, Culte, Monumente

BERCARU Nicoleta - presedinte

CAPRINCIU Stelica - secretar

CHIRIAC Stefan Cristian

DUMITRESCU Carmen

PETRE Marius Liviu

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 23.06.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro