Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Proiecte finantari europene » - finalizate

Proiecte cu finantari europene nerambursabile implementate de CJC (finalizate)

 

Finalizate in anul 2023

Cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul judetului Constanta cod SIPOCA 1116/ MySMIS 152010

Perioada

20.10.2021 - 20.08.2023

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Directia Generala Anticoruptie

Valoare proiect

390.811,17 lei, din care contributie proprie CJC 7.110,39 lei

Finantare

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA), Axa prioritara 2, POCA/924/2/2 - Obiectivul specific 2.2: „Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice”

Obiective

Obiectivul general al proiectului se afla in concordanta cu apelul cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) - Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale si se afla in stransa corelare cu Obiectivul specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Obiectivul general al proiectului presupune consolidarea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta prin cresterea integritatii si reducerii vulnerabilitatilor la coruptie prin dezvoltarea si implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici si proceduri de etica si integritate, precum si printr-un program de educatie anticoruptie, contribuind astfel la dezvoltarea unei administratii locale si judetene eficiente.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Cresterea capacitatii administrative a UAT Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta in domeniul transparentei, eticii si integritatii prin elaborarea si aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, insotite de politicile si procedurile operationale aferente, care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii contribuind totodata la implementarea la nivelul CJC a masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de Strategia Anticoruptie Nationala (SNA) - revizuire/evaluare proceduri operationale aferente;

2. OS2 - Dezvoltarea de instrumente in vederea cresterii asumarii responsabilitatii la nivelul UAT judetul Constanta, Consiliul Judetean Constanta prin: realizarea unei campanii de constientizare a publicului si a personalului institutiilor si autoritatilor publice cu privire la anticoruptie, privind perceptia in randul cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei publice, realizarea unui Ghid de informare anticoruptie (instrument de buna practica) cu scopul de a preveni coruptia si de a stabili indicatorii specifici de evaluare, respectiv introducerea si certificarea standardului ISO 37001 privind certificarea sistemului de management anti-mita conform prevederilor standardului international.

3. OS3 - Cresterea nivelului de educatie anticoruptie in randul grupului tinta prin organizarea unui program in acest scop care va cuprinde: cursuri de formare/perfectionare profesionala in domeniul eticii si integritatii, respectiv prevenirea coruptiei si implicit formarea in domeniul comunicare si transparenta decizionala.

Rezultate

1. Rezultat de program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si intitutiile publice atins prin Rezultat de proiect 1- aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, insotite de politicile si procedurile operationale aferente, care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii contribuind totodata la implementarea la nivelul CJC a masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de Strategia Anticoruptie Nationala (SNA) - revizuire/evaluare proceduri operationale aferente.

2. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 2 - Realizarea unui Ghid de informare anticoruptie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei si stabilirea indicatorilor specifici de evaluare (instrument de buna practica), adresat atat institutiilor publice din care provine grupul tinta, cat si cetatenilor (ca si beneficiari indirecti).

3. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 3 - Realizarea unei campanii de constientizare a publicului si a personalului institutiilor si autoritatilor publice cu privire la anticoruptie.

4. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 4 - Realizarea unei activitati de tip workshop a mesajului campaniei si diseminarea informatiilor in randul angajatilor CJC, ai institutiilor subordonate.

5. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 5 - introducerea si certificarea standardului ISO 37001 privind certificarea sistemului de management anti-mita conform prevederilor standardului international.

6. Rezultat de program 6 - Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea anticoruptiei atins prin Rezultatul de proiect 6 - Perfectionarea personalului din administratia publica in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei si implicit formarea in domeniul comunicare si transparenta decizionala.

Implementarea unui sistem de management al calitatii in administratia judeteana - cod SMIS 154594/ SIPOCA 1182

Perioada

mai 2022 - 13.09.2023

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

482.628,30 lei din care:

- finantare externa nerasmbursabila (85%) - 410.234,06 lei

- finantarea nationala (13%) - 62.741,67 lei

- cheltuieli neeligibile - finantare de la bugetul local (2%) - 9.652,57 lei

Finantare

Proiect finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod MySMIS 154594/ Cod SIPOCA 1182 - Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA), Axa prioritara 2, POCA/972/2/1 - Obiectivul specific 2.1: "Introducerea de sisteme si standard comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP"

Obiective

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacitatii administrative a UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta pentru sustinerea unui management performant si eficient prin introducerea si utilizarea sistemelor ISO si instrumentului CAF aplicabile administratiei locale, in concordanta cu "Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020"

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 - Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) la nivelul UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta pentru cresterea performantei in administratia publica locala si imbunatatirea serviciilor publice pentru comunitate

2. OS2 - Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 in UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta pentru o administratie publica eficienta, transparent si adaptata nevoilor comunitatii locale

3. OS3 - Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor unui numar de 20 de persoane de la nivelul UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta in vederea utilizarii unui management al calitatii si performantei la nivelul autoritatii publice locale

Rezultate

1. Rezultat program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala atins prin Rezultatul de proiect 1: CAF implementat la nivelul institutiei UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta.

2. Rezultat program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala atins prin Rezultatul de proiect 2: ISO 9001 implementat la nivelul institutiei UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta.

3. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3: 20 persoane instruite si certificate la nivelul institutiei UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta.

ESCAPELAND - "Development and promotion of Active Tourism in the Black Sea" / "Dezvoltarea si promovarea Turismului Activ la Marea Neagra", cod eMS BSB-1108

Perioada

01.06.2020 - 30.11.2023

Beneficiar

- Consiliul Judetean Galati - Beneficiar Lider

- Consiliul Municipalitatii Vilkovo/ Odessa/ Ucraina - Beneficiar 1

- Consiliul Districtului Cantemir, Republica Moldova - Beneficiar 2

- Autoguvernarea orasului Kutaisi/ Georgia, Moldova - Beneficiar 3

- Consiliul Judetean Constanta - Beneficiar 4

Valoare proiect

1.377.103,96 euro (aprox. 6.703.879,78 lei) - din care valoare aferenta CJC 290.733,56 euro (aprox. 1.415.320,04 lei) cu o contributie proprie CJC de 23.258,69 euro (aprox. 113.225 lei)

Finantare

Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Prioritatea 1 - Promovarea afacerilor si a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre

Obiectivul Specific 1.1 - Promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului in sectorul turistic si sectorul cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-structurale.ro/

Programul Operational Comun "Bazinul Marii Negre" 2014-2020

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2014 (ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020)

Obiective

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul programului de finantare si anume promovarea in comun a mediului de afaceri si a antreprenoriatului in domeniul cultural si al turismului din regiunile Bazinului Marii Negre.

Proiectul urmareste crearea unei infrastructuri, actiuni de promovare, precum si imbunatatirea mediului de afaceri si a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre.

Rezultate

Activitatile pe care Consiliul Judetean Constanta le are de implementat in cadrul acestui proiect, sunt urmatoarele:

- Realizarea unui plan comun de dezvoltare a turismului pe segmentul de agrement si aventura din regiunea transfrontaliera a bazinului Marii Negre, utilizat de catre toti partenerii implicati in proiect, inclusiv de catre grupurile tinta in promovarea si dezvoltarea turismului in segmentele de agrement si aventura

- Excursie locala organizata pentru tineri - activitate ce va presupune o deplasare in judetul Constanta a tinerilor cu nevoi speciale din cadrul DGASPS precum si tineri din judetul Constanta. La acest eveniment vor participa 400 de persoane, respectiv 360 de copii impreuna cu insotitorii lor si 40 de tineri din judet.

- Participarea la Targul de Turism de la Kutaisi/ Georgia

- Organizarea de conferinte transfrontaliere

- Activitatile de comunicare ale proiectului:

- Comunicat de presa

- Web site

- Realizarea de materiale de promovare al proiectului - rucsaci inscriptionati, umbrele etc.

- Realizarea de materiale de promovare a judetului Constanta - logo, pungi inscriptionate, pixuri, agende, harta turistica de prezentare a judetului, ghid turistic, stick-uri de memorie, brelocuri, rame digitale

- Realizarea unui film pentru promovarea proiectului - pentru promovarea intregului proiect, cu o durata de 15 - 18 minute

- Realizarea unui film de prezentare a judetului Constanta cu o durata de 15 - 18 minute, cu 10 aparitii TV, in cadrul posturilor locale

- Spot TV de promovarea judetului, cu o durata de 30 de secunde si minim 60 de aparitii la televiziunile locale

Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 pe traseul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu, cod SMIS 121195

Perioada

01.10.2016 - 31.12.2023

Beneficiar

UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Istria, UAT Comuna Sacele, UAT Comuna Mihai Viteazu

Valoare proiect

107.282.416,77 lei, contributie proprie 2.145.648,34 lei

Finantare

Programul Operational Regional 2014-2020

Axa Prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.

Operatiunea 6.1. - Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

In conformitate cu directivele Programului Operational Regional 2014-2020 si cu obiectivul specific al Axei Prioritare 6, P.I. 6.1, (apel dedicat Zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii), obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Prin acest proiect, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta urmareste cresterea calitatii vietii, a transportului si a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din Judetul Constanta prin reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, in vederea stimularii dezvoltarii durabile a judetului Constanta si implicit a Regiunii de Dezvoltare Sud Est.

Prin proiect se urmareste ca acest drum sa contribuie la realizarea obiectivelor generale ale ITI Delta Dunarii si anume: imbunatatirea economiei prin dezvoltarea activitatilor in domeniul turismului, pescuitului, acvaculturii si agriculturii, imbunatatirea conectivitatii, cresterea eficientei serviciilor publice.

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu, reprezinta un obiectiv strategic la nivel judetean si regional.

Modernizarea drumului judetean DJ 226 va avea ca efect stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale si este dedicat pentru interconectarea regiunii Dunarii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 226 pe traseul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu

Acest obiectiv consta in reabilitarea si modernizarea intregului drum judetean de 40,258 km. prin urmat. lucrari de baza (modernizarea si reabilitarea structurii rutiere: ranforsarea structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi si un strat din piatra sparta pentru sporirea capacitatii portante si scurgerea apelor si sisteme de drenaj; lucrari de poduri; siguranta circulatiei; amenajarea intersectiilor si drumurilor laterale pana la limita de proprietate a judetului).

2. Realizarea de trotuare pietonale/piste de biciclisti pe ambele parti ale drumului

Construirea/ modernizarea unor statii de autobus

Rezultate

- se vor reabilita si moderniza cei 40,258 km aferenti tronsonului de drum judetean DJ226, Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu (inclusiv din punct de vedere al moderinzarii/reabilitarii a podurilor peste canal, podetelor care vor fi reabilitate prin refacerea timpanelor si a aripilor degradate, se va interveni prin reparatii ale elementelor constructive: fundatii, elevatii, dale, acolo unde acestea prezinta degradari. Sistemul de scurgere a apelor alcatuit din rigole carosabile, santuri si podete are rolul de a preveni eventuale inundatii ale infrastructurii rutiere in perioade cu ploi mari), astfel incat sa se obtina cresterea vitezei sigurantei rutiere (parapeti de protectie, limitatoare de viteza, semnalistica orizontala si verticala), portantei;

- se vor realiza/construi piste de biclete - in localitatea Corbu pe ambele parti carosabile - partea stanga L=4980 m si dreapta L=4825 m;

- se vor construi/ moderniza 25 statii de autobuz (13 statii existente vor fi amenajate si se vor construi 12 noi)

Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria - DN22 / Tariverde , cod SMIS 121196

Perioada

01.10.2016 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- UAT Comuna Istria

- UAT Comuna Cogealac

Valoare proiect

27.623.187,74 lei, contributie proprie 552.463,75 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020; Axa prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala;Operatiunea 6.1.- Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene

Obiective

In conformitate cu directivele Programului Operational Regional 2014-2020 si cu obiectivul specific al Axei Prioritare 6, P.I. 6.1, (apel dedicat Zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii), obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.Prin acest proiect, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta in parteneriat cu UAT Comuna Cogealac si UAT Comuna Istria urmareste cresterea calitatii vietii, a transportului si a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din judetul Constanta si implicit a celor doua Regiuni: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si Regiunea de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii

Rezultate

- Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 226 A pe traseul Cetatea Histria - DN 22 Tariverde - 13,918 Km.

- Realizarea de trotuare - 4810 m.

- Construirea / modernizarea unor statii de autobuz - 4 buc.

"Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin", cod SMIS 110343

Perioada

08.02.2018 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- UAT Orasul Cernavoda

- UAT Comuna Rasova

- UAT Comuna Aliman

- UAT Comuna Ion Corvin

Valoare proiect

155.313.445 lei (aprox.34.000.000 euro) - din care contributie proprie beneficiar 3.106.269 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Prioritatea de investitii 6.1 - Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Obiective specifice/ Rezultate asteptate:

- Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin - 38,777 km

- Realizarea de trotuare in intravilanul localitatilor - 6.188 mp

- Construirea/ modernizarea unor statii de autobuz - 9 buc

Activitati

Operatiunile necesare pentru reabilitarea si modernizarea drumului cuprind urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de infrastructura rutiera

- lucrari de suprastructura rutiera

- colectarea si evacuarea apelor pluviale

- lucrari de poduri

- lucrari de sprijinire si consolidari de maluri

- lucrari de sporire a sigurantei circulatiei

Imbunatatirea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta, cod SMIS 125745 - Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Perioada

26.03.2019 - 26.05.2023

Beneficiar

UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

2.333.000 lei (cofinantare asigurata de Uniunea Europeana in valoare de 1.983.050 lei, buget national in valoare de 303.290 lei si contributie proprie in valoare de 46.660 lei)

Finantare

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Axa Prioritara 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

In conformitate cu directivele Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si cu obiectivul specific al Axei Prioritare 2, OS 2.1, obiectivul general al proiectului vizeaza introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Constanta pentru perioada 2021-2027

Acest obiectiv specific al proiectului este reprezentat de colectarea, interpretarea si sinteza datelor si informatiilor actualizate in ceea ce priveste dezvoltarea socio-economica a judetului Constanta in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare a Judetului Constanta pentru perioada 2021-2027

2. Modernizarea arhivei Consiliului Judetean Constanta

Acest obiectiv specific consta atat in crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor existente in arhiva institutiei Consiliului Judetean Constanta, respectiv 250 de metri liniari de documente cu termen de pastrare mai mare de 4 ani, dar nu mai vechi de 10 ani, dar si totodata digitizarea arhivei institutiei Consiliului Judetean Constanta

Rezultate

- Rezultat program 1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung. Rezultatul de proiect 1 - Strategia de Dezvoltare a judetului Constanta pentru perioada 2021-2027

- Rezultat de program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. Rezultat de proiect 2- Retro-digitalizarea documentelor din arhiva institutiei Consiliului Judetean Constanta, respectiv 250 de metri liniari de documente cu termen de pastrare mai mare de 4 ani, dar nu mai vechi de 10 ani

- Rezultat de program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. Rezultat de proiect 3 - Sistem modern de arhivare a documentelor - digitalizarea documentelor care intra în institutie

Finalizate in anul 2021

ALERT - "Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre", cod eMS BSB-538

Perioada

10.08.2018 - 09.10.2021

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta - Beneficiar Lider

- Consiliul Raional Ungheni, Moldova - Beneficiar 1

- Asociatia Bulgara pentru Transferul Tehnologiei si Inovatiei, Bulgaria - Beneficiar 2

Valoare proiect

723.472,24 euro (aprox. 3.365.882 lei) - din care valoare aferenta CJC 370.350 euro (aprox. 1.722.831 lei) cu o contributie proprie CJC de 29.628 euro (aprox. 137.841 lei)

Finantare

Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Prioritatea 2 - Promovarea coordonarii protectiei mediului si reducerea in comun a deseurilor marine in Bazinul Marii Negre

Obiectivul Specific 2.1 - Imbunatatirea monitorizarii in comun a mediului

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-structurale.ro/

Programul Operational Comun "Bazinul Marii Negre" 2014-2020

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2014 (ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020)

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unei legaturi transfrontaliere pe termen lung intre partenerii implicati, in ceea ce priveste domeniul mediului si a situatiilor de urgenta cauzate de mediul inconjurator si alte tipuri de amenintari.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: asigurarea monitorizarii mediului in toate cele 3 tari partenere (protectie si prevenire), cresterea gradului de constientizare a opiniei publice in randul comunitatilor din Bazinul Marii Negre privind problemele de mediu, riscuri si masuri de protectie (protectie si prevenire) si imbunatatirea cooperarii intre autoritatile locale si ONG-uri in prevenirea dezastrelor ecologice si managementul interventiilor (prevenire si interventie).

Rezultate

- 1 sistem integrat de monitorizare a factorilor de mediu

- 1 aplicatie mobila pentru protectia mediului destinata tinerilor

- 1 platforma web si aplicatie mobila

- 1 plan de management adecvat pentru protectia mediului

- 1 studiu pentru evaluarea riscurilor, pericolelor si vulnerabilitatilor retelelor de transport a coastei bulgare a Marii Negre

- 1 analiza a tipurilor de riscuri, pericole si dezastre naturale a coastei bulgare a Marii Negre

- 1 analiza a posibilitatii implementarii in regiunea Marii Negre a cel putin 20 de bune practici inovatoare deja existente in prevenirea si planificarea dezastrelor din cel putin 5 tari lider in acest domeniu

- 1 analiza a posibilitatii implementarii in regiunea Marii Negre a cel putin 10 bune practici inovatoare care nu au fost implementate in prevenirea si planificarea dezastrelor din cel putin 5 tari lider

- 10 seminarii de formare si exercitii de simulare pentru personalul entitatilor relevante si voluntari in ceea ce priveste utilizarea sistemelor si noilor tehnologii de asistenta decizionala in caz de dezastre

- 1 analiza a capacitatii curente a municipalitatilor de la Marea Neagra Varna si Burgas in ceea ce priveste echipamentele actuale, capacitatile de reactie in situatii de urgenta, personalul calificat, procedurile si identificarea deficientelor in resursele tehnice si umane

- 1 exercitiu practic de simulare a unei situatii de urgenta

- imbunatatirea capacitatii Consiliului Judetean Constanta de a interveni in situatii de urgenta in ceea ce priveste mediul sau alte zone de risc

- imbunatatirea capacitatii Consiliului Raional Ungheni de a interveni in situatii de urgenta in ceea ce priveste mediul sau alte zone de risc

- diseminarea materialelor in vederea prevenirii locuitorilor si sensibilizarea opiniei publice

- achizitionarea unui vehicul special - buldoexcavator - pentru interventii in situatii de urgenta (inundatii, inzapeziri, alunecari de teren, cutremure, incendii de padure, etc)

- achizitionarea unui autovehicul de teren ce va fi utilizat pentru realizarea activitatii de monitorizare a factorilor de mediu si pentru diseminarea materialelor informative la nivel judetean

Web

www.projectalert.eu

"Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava", cod SMIS 31212

Perioada

01.08.2013 - 31.08.2021

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

74.236.949 lei - din care contributie CJC 14.979.787 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

Obiective

Obiectiv general:

Dezvoltarea durabila si promovarea turismului in judetul Constanta, prin restaurarea si valorificarea durabila a Cetatii Capidava, parte componenta a patrimoniului cultural national, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, in vederea valorificarii optime a intregului potential turistic al regiunii.

Obiective specifice:

- Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea sitului arheologic "Cetatea Capidava"

- Punerea in valoare a "Cetatii Capidava" prin conceperea unor trasee de vizitare

- Infiintarea unui punct de informare turistica

- Drum acces spre cetate si platforme carosabile

- Realizarea unei zone de parcare

- Realizarea de alei pietonale de acces

- Iluminat exterior pentru evidentierea nocturna a intregului ansamblu

Activitati

1. Organizarea echipei de proiect

2. Achizitii de produse (mobilier si echipamente) si servicii (promovare, publicitate si informare, consultanta, asistenta tehnica din partea proiectantului, audit financiar)

3. Desemnarea executantului investitiei

4. Angajarea unui diriginte de santier

5. Realizarea investitiei propriu-zise

6. Receptia lucrarilor si dotarilor

7. Diseminarea rezultatelor proiectului

8. Monitorizare, evaluare si audit extern

TREASURE - "Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre", cod eMS BSB-371

Perioada

18.09.2018 - 17.07.2021

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta - Beneficiar Lider

- Asociatia Bulgara pentru Transferul Tehnologiei si Inovatiei, Bulgaria - Beneficiar 1

- Consiliul Districtului Enez, Turcia - Beneficiar 2

- Consiliul Raional Ungheni, Moldova - Beneficiar 3

Valoare proiect

939.544 euro (aprox. 4.371.134 lei) - din care valoare aferenta CJC 341.094 euro (aprox. 1.586.735 lei) cu o contributie proprie CJC de 27.288 euro (aprox. 126.952 lei)

Finantare

Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Prioritatea 1 - Promovarea afacerilor si a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre

Obiectivul Specific 1.1 - Promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului in sectorul turistic si sectorul cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-structurale.ro/

Programul Operational Comun "Bazinul Marii Negre" 2014-2020

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2014 (ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020)

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului in sectoarele turism si cultura in regiunile partenere din Bazinul Marii Negre.

Prin acest proiect se are in vedere dezvoltarea de activitati specifice (crearea si dotarea unei infrastructuri cu echipamente specifice, de cercetare si expunere muzeala a patrimoniului cultural si natural, submers si clasic) astfel incat, la finalizarea proiectului, partenerii sa beneficieze de echipamente si facilitati valoroase (ex. echipamente de scufundare si expunere clasica si digitala inclusiv reabilitarea unei cladiri muzeale) promovate intr-o maniera moderna (album si harti digitale, festival, site si eveniment comun).

Proiectul vizeaza din perspectiva activitatilor Consiliului Judetean Constanta dezvoltarea infrastructurii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta aferenta patrimoniului submers, prin dotarea laboratorului de cercetare subacvatica cu echipamente specifice, de cercetare (costume umede, costume uscate, computer de scufundare, sonar side scan, barca cu peridoc, ROV - vehicul subacvatic, harti digitale, autovehicul, ochelari VR, aparat proiectie holografica, album digital, site, plachete, medalii etc).

Rezultate

- 1 laborator dotat cu echipamente specifice din cadrul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

- 1 curs de formare pentru organizarea costurilor si a descoperirilor stiintifice a patrimoniului cultural subacvatic

- 1 seminar de formare pentru ghizii locali

- 1 centru de informare dotat corespunzator

- 1 atlas - album digital pentru promovarea localitatilor partenere implicate in proiect si a evenimentelor cultural istorice

- 1 film cu informatii referitoare la reconstituirea Evului Mediu si promovarea siturilor istorice

- 1 studiu holistic despre arheologia de pe coasta bulgara a Marii Negre

- 3 harti digitale din Romania, Turcia si Bulgaria

- 1 sistem inovativ de proiectie holografica pentru obiectivele aflate in patrimoniul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

- 1 autovehicul destinat transportului echipei de proiect la diverse evenimente si manifestari comune

- 1 sistem inovativ de proiectie holografica pentru obiectivele aflate in patrimoniul natural si cultural din Bulgaria

- echiparea cu dotari specifice a echipei de implementare a proiectului

- reabilitarea cladirii si infiintarea unui Centru de cercetare subacvatica si sporturi acvatice in Enez

- dotarea cu echipamente specifice pentru antrenament sportiv si activitati culturale a Centrului de Activitati Acvatice Enez

- crearea unei zone arheologice subacvatice in zona antica Ainos

Web

www.proiect-treasure.ro

Finalizate in anul 2016

"Reconstructie ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori improprii folosintelor agricole, aflate in perimetrul de ameliorare a Orasului Harsova, jud. Constanta - 185,58ha si a comunei Chirnogeni - Chirnogeni–Plopeni, jud. Constanta 68,22ha"

Perioada

30.12.2009-18.10.2016

Parteneri

- Administratia Fondului pentru Mediu

- Consiliul Judetean Constanta

- UAT Harsova si UAT Chirnogeni

Valoare proiect

6.495.792 lei - din care contributie UAT Harsova 20% si UAT Chirnogeni 12%

Finantare

Administratia Fondului pentru Mediu, "Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate"

Obiective

Obiectiv general: Impadurirea terenurilor agricole degradate ori improprii folosintelor agricole, aflate in perimetrul de ameliorare a Orasului Harsova, judetul Constanta - 185,58 ha si a comunei Chirnogeni - Chirnogeni–Plopeni, judetul Constanta 68,22 ha

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud", cod SMIS 38329

Perioada

06.05.2014-01.11.2016

Parteneri

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta

Valoare proiect

9.227.837 lei cu TVA - din care contributie CJC 148.026 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Obiective

Obiectiv general: cresterea calitatii serviciilor medicale, modernizarea si eficientizarea serviciilor medicale in Ambulatoriul Eforie Sud

Obiective specifice:

- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii – reparatii la cladiri si instalatii

- Dotarea cabinetelor medicale/ sali de recuperare si tratament, cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene

- Echiparea ambulatoriului cu mobilier si alte dotari

- Implementarea unui sistem de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor precum si realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere

- Protectia mediului si gestionarea corespunzatoare a deseurilor medicale si nemedicale

Activitati

- Executia lucrarilor de reabilitare si dotare, reparatii, recompartimentari si dotari cu echipamente si mobilier

- Diseminarea rezultatelor proiectului

- Managementul de proiect, auditul si evaluarea proiectului

"Centrul multifunctional educativ pentru tineret", cod SMIS 40038

Perioada

01.04.2013-01.11.2016

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

11.836.478,69 lei - din care contributie CJC 503.727,93 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana ; Sub-domeniul: Poli de crestere

Obiective

Obiectiv general: cresterea calitatii vietii si a infrastructurii sociale din Poulul National de Crestere Constanta si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirilor in care se desfasoara activitati socio- culturale, precum actualul "Cinematograf Republica" pentru noi activitati de educatie, integrare / reintegrare sociala, recreere oferite tinerilor care convietuiesc in arealul: Polului National de Crestere- Constanta, judetul Constanta, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.

Obiective Specifice

- Reabilitarea si modernizarea actualului "Cinematograf Republica" pentru noi activitati de educatie, integrare/ reintegrare sociala, recreere oferite tinerilor prin transformarea in "Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret" compus din: parter (suprafata construita: 1.491 mp; suprafata utila 1.292 mp), etaj 1 (suprafata construita: 302 mp; suprafata utila: 285,1mp) si etaj 2 (suprafata construita: 116mp; suprafata utila 74,5mp)

- Dotarea si echiparea "Centrului Multifunctional Educativ pentru Tineret" cu mobilier si echipamente adecvate spatiilor propuse

- Crearea de noi locuri de munca: in faza de operare 3 salariati

- Cresterea numarului beneficiarilor de servicii socio- culturale in deplinca concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale si nationale in domeniu.

Activitati

1. Organizarea echipei de proiect

2. Achizitii produse si servicii

3. Achizitie de lucrari si de bunuri

4. Angajarea unui diriginte de santier

5. Realizarea investitiei propriu-zise

6. Receptia lucrarilor si dotarilor

7. Diseminarea rezultatelor proiectului

8. Monitorizare, evaluare si audit financiar

"Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu-Poarta Alba (DJ228A)", cod SMIS 40035

Perioada

16.09.2013- 01.11.2016

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

29.942.320,80 lei - din care contributie beneficiar 7.260.656,90 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 1: prijinirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de crestere

DMI 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana

Obiective

Obiectiv general: imbunatatirea conditiilor de transport pentru reteaua de drumuri judetene din Judetul Constanta.

Obiectiv specific: reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 228A Poarta Alba-Ovidiu (DC 87) pe o lungime de app.15 km, in scopul aducerii acestuia la conditiile normale de circulatie, exploatare, siguranta si confort.

"Cresterea atractivitatii turistice a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta", cod SMIS 40040

Perioada

29.01.2013-31.08.2016

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Valoare proiect

12.791.943,56 lei - din care contributie CJC 7.954.046,92 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana ; Sub-domeniul: Poli de crestere

Obiective

Obiectiv general: cresterea calitatii vietii si a contributiei turismului in Polul National de Crestere Constanta si crearea de noi locuri de munca, prin crearea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agreement si a utilitatilor conexe precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului oferite de catre Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Obiective specifice:

- inchidere si extindere gradene cu 846,14 mp reprezentand 783 locuri noi si functionale {dintre care se vor asigura 6 locuri pentru persoanele cu handicap);

- acoperirea Delfinariului cu 1720 mp de panouri tristrat - aluminiu cu poliuretan - avand si portiuni din invelitoare vitrata - pentru a permite o iluminare naturala;

- extinderea spatiilor de expunere de sub gradene, amenajare de grupuri sanitare si a unui spatiu de acces pentru public 734,28 mp:

- dotarea si echiparea Delfinariului cu: lift special hidraulic pentru persoanele cu dizabilitati, instalatie hidranti de incendiu, instalatie ventilatie – climatizare, instalatie dezumidificatoare de aer, cu masina frigorifica, scaune spectatori corespunzatoare numarului extins de locuri (de la 600 la 1348 de locuri).

- extindere utilitati (alimentare cu: energie electrica, apa, canalizare si incalzire).

- crearea de noi locuri de munca: in faza de executie 112 salariati; in faza de operare 36 de salariati (20 de locuri de munca la bazin; 16 locuri suplimentare).

- imbunatatirea si diversificarea serviciilor turistice si de agrement prin cresterea numarului de turisti (din afara localitatii) si de vizitatori (din localitate) pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei cu peste 15%, in deplina concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale si nationale in domeniu

Activitati

1. Organizarea echipei de proiect

2. Achizitii de produse si servicii (promovare, publicitate si informare, consultanta, asistenta tehnica din partea proiectantului, audit financiar)

3. Achizitie de bunuri si dotari

4. Angajarea unui diriginte de santier

5. Realizarea investitiei propriu-zise

6. Receptia lucrarilor

7. Diseminarea rezultatelor proiectului

8. Monitorizare, evaluare si audit financiar

Centrul de excelenta in turism si servicii "Tomis", cod SMIS 40036

Perioada

29.01.2013-28.02.2016

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

4.775.170,88 lei - din care contributie CJC 3.186.699,26 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana ; Sub-domeniul: Poli de crestere

Obiective

Obiectiv general: crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor – in scopul cresterii calitatii vietii si a infrastructurii mediului de afaceri din Polul National de Crestere Constanta si crearii de noi locuri de munca, prin dezvoltarea infrastructurii urbane, inclusiv prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului oferite de Centru de excelenta in turism si servicii “Tomis"

Obiective specifice:

- crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor – prin reabilitarea cladirii din str.Nicolae Titulescu, nr.32 (Sp+P+1E) (subsol 282,15 mp, parter = 282,4 mp, et.1 = 288,15 mp)

- dotarea si echiparea structurii cu mobilier si echipamente si racordarea la utilitati (energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, retea de comunicatii)

- crearea de noi locuri de munca in faza de operare a Centrului : in faza de operare 6 persoane;

- crearea si mentinerea de locuri de munca: in faza de executie 30 de salariati; in faza de operare 2 salariati

- cresterea numarului de IMM-uri /ONG-uri/ institutii / agentii etc. cu activitati de servicii in turism si activitati conexe atrase in structura de sprijinire a afacerilor

Activitati

1. Organizarea echipei de proiect

2. Achizitii produse si servicii

3. Achizitie de lucrari si de bunuri

4. Angajarea unui diriginte de santier

5. Realizarea investitiei propriu-zise

6. Receptia lucrarilor si dotarilor

7. Diseminarea rezultatelor proiectului

8. Monitorizare, evaluare si audit financiar

Web

Centrul de Excelenta in Turism si Servicii "Tomis"

Finalizate in anul 2015

"Sistem informatic integrat pentru administratia publica si cetateni" – SMIS 48388

Perioada

07.02.2014-31.12.2015

Parteneri

Lider proiect Consiliul Judetean Constanta si parteneri 15 UAT-uri: Mangalia, Eforie, Murfatlar, Negru Voda, Agigea, Amzacea, Baraganu, Cerchezu, Chirnogeni, Cobadin, Comana, Costinesti, Cumpana, Pecineaga, Tuzla

Valoare proiect

2.847.630,32 lei - din care contributie CJC 113.611,52 lei (cu TVA)

Finantare

Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013,

Axa III: "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public",

Domeniul Major de Interventie 2: "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice",

Operatiunea 1: "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare, asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

Obiective

Obiectiv principal: punerea la dispozitia comunitatilor (administratie publica locala, cetateni, entitati economice etc) a serviciilor publice administrative on-line, performante, usor accesibile si eficiente.

Obiectivele specifice:

- Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat (constand intr-un ansamblu de componente hardware, software si comunicatii) destinat registrului agricol, precum altor activitati specifice UAT-urilor partenere: finante-contabilitate, taxe si impozite locale, resurse umane, buget, management proiecte.

- Formarea profesionala a personalului care va utiliza si administra sistemul.

- Dezvoltarea mai multor niveluri de servicii catre cetateni - postare informatii on-line si tranzactii electronice referitoare la efectuarea de plati

- Informarea publicului (beneficiari directi/ indirecti, publicul general) privind POSCCE si proiectul finantat in cadrul acestuia (obiective, activitati, rezultate)

Rezultate obtinute

- un sistem informatic integrat functional la nivelul UAT-urilor din judetul Constanta

- personal instruit capabil sa opereze in mod competent si eficient Sistemul Informatic Integrat (utilizare si administrare).

- sistemul informatic integrat devine cunoscut la nivelul comunitatii (cetateni, mediul de afaceri, alte entitati etc) prin intermediul actiunilor de informare si publicitate, acest fapt constituind punctul de start in utilizarea sistemului de catre consumatorii de servicii publice (cetateni, mediul de afaceri, alte autoritati ale administratiei publice locale, alte entitati, etc).

"Solutii informatice integrate in administratia publica locala - Registrul Agricol – Parteneriat 1" – SMIS 48383

Perioada

06.12.2013 – 30.11.2015

Parteneri

Lider proiect Consiliul Judetean Constanta si parteneri 15 UAT-uri: Baneasa, 23 August, Albesti, Fantanele, Garliciu, Gradina, Horia, Independenta, Nicolae Balcescu, Ostrov, Pestera, Seimeni, Targusor, Valu lui Traian, Vulturu

Valoare proiect

3.291.940,96 lei - din care contributie CJC 68.022,77 lei (cu TVA)

Finantare

Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013,

Axa III: "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public",

Domeniul Major de Interventie 2: "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice",

Operatiunea 1: "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare, asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

Obiective

Obiectiv principal: punerea la dispozitia comunitatilor (administratie publica locala, cetateni, entitati economice etc) a serviciilor publice administrative on-line, performante, usor accesibile si eficiente.

Obiectivele specifice:

- Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat (constand intr-un ansamblu de componente hardware, software si comunicatii) destinat registrului agricol, precum altor activitati specifice UAT-urilor partenere: finante-contabilitate, taxe si impozite locale, resurse umane, buget, management proiecte.

- Formarea profesionala a personalului care va utiliza si administra sistemul.

- Dezvoltarea mai multor niveluri de servicii catre cetateni - postare informatii on-line si tranzactii electronice referitoare la efectuarea de plati

- Informarea publicului (beneficiari directi/ indirecti, publicul general) privind POSCCE si proiectul finantat in cadrul acestuia (obiective, activitati, rezultate)

Rezultate obtinute

- un sistem informatic integrat functional la nivelul UAT-urilor din judetul Constanta

- personal instruit capabil sa opereze in mod competent si eficient Sistemul Informatic Integrat (utilizare si administrare).

- sistemul informatic integrat devine cunoscut la nivelul comunitatii (cetateni, mediul de afaceri, alte entitati etc) prin intermediul actiunilor de informare si publicitate, acest fapt constituind punctul de start in utilizarea sistemului de catre consumatorii de servicii publice (cetateni, mediul de afaceri, alte autoritati ale administratiei publice locale, alte entitati, etc).

"Solutii informatice integrate pentru o administratie publica mai aproape de cetatean" – SMIS 48386

Perioada

27.01.2014-27.11.2015

Parteneri

Lider proiect Consiliul Judetean Constanta si parteneri 15 UAT-uri: Medgidia, Harsova, Adamclisi, Crucea, Dobromir, Ghindaresti, Ion Corvin, Lipnita, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Mircea Voda, Oltina, Pantelimon, Silistea, Tortoman

Valoare proiect

3.126.656,40 lei - din care contributie CJC 62.225,92 lei (cu TVA)

Finantare

Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013,

Axa III: "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public",

Domeniul Major de Interventie 2: "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice",

Operatiunea 1: "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare, asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

Obiective

Obiectiv principal: punerea la dispozitia comunitatilor (administratie publica locala, cetateni, entitati economice etc) a serviciilor publice administrative on-line, performante, usor accesibile si eficiente.

Obiectivele specifice:

- Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat (constand intr-un ansamblu de componente hardware, software si comunicatii) destinat registrului agricol, precum altor activitati specifice UAT-urilor partenere: finante-contabilitate, taxe si impozite locale, resurse umane, buget, management proiecte.

- Formarea profesionala a personalului care va utiliza si administra sistemul.

- Dezvoltarea mai multor niveluri de servicii catre cetateni - postare informatii on-line si tranzactii electronice referitoare la efectuarea de plati

- Informarea publicului (beneficiari directi/ indirecti, publicul general) privind POSCCE si proiectul finantat in cadrul acestuia (obiective, activitati, rezultate)

Rezultate obtinute

- un sistem informatic integrat functional la nivelul UAT-urilor din judetul Constanta

- personal instruit capabil sa opereze in mod competent si eficient Sistemul Informatic Integrat (utilizare si administrare).

- sistemul informatic integrat devine cunoscut la nivelul comunitatii (cetateni, mediul de afaceri, alte entitati etc) prin intermediul actiunilor de informare si publicitate, acest fapt constituind punctul de start in utilizarea sistemului de catre consumatorii de servicii publice (cetateni, mediul de afaceri, alte autoritati ale administratiei publice locale, alte entitati, etc).

"Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta" - Policlinica 2 , cod SMIS 19364

Perioada

13.08.2011-12.07.2015

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

21.570.396,18 lei, respectiv 5.123.609,54 euro - din care contributie CJC 5.779.663.65 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.1. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Obiective

Cresterea calitatii serviciilor medicale, modernizarea si eficientizarea acestora in Judetul Constanta, prin modernizarea si dotarea cu aparatura medicala de ultima generatie a ambulatoriului numarul 2 al Spitalului Clinic Judetean Constanta

Activitati

1. Organizarea selectiei de oferta (elaborarea caietelor de sarcini, derularea procedurii, adjudecarea, incheierea contractelor) pentru managementul proiectului

2. Executia lucrarilor de reparatii capitale, recompartimentarea si reorganizarea spatiilor

3. Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene

4. Echiparea ambulatoriului cu mobilier si alte dotari

5. Protectia mediului si gestionarea corespunzatoare a deseurilor

6. Evaluarea si diseminarea rezultatelor

7. Managementul de proiect

Finalizate in anul 2014

"ESOL - Equipment to Save Our Lives", cod MIS ETC 141

Perioada

06.07.2011 - 06.01.2014

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Municipalitatea Krushari

- Municipalitatea General Toshevo

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

Valoare proiect

5.999.378.00 euro - din care contributie CJC 130.786 euro

Finantare

PO de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria (PO RO-BG)

Axa 2: Mediu - Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si de mediu si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera

DMI 2.2. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in situatii de urgenta

Obiective

Obiectiv general: promovarea cooperarii in domeniul interventiei in caz de situatii de urgenta in Regiunea Transfrontaliera, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile si cresterii nivelului de trai al populatiei

Obiective apecifice

- crearea unei noi structuri - Centrul Operational Transfrontalier pentru Situatii de Urgenta (Crossborder Emergency Situations Operational Center - CESOC) - structura care va fi operationala in cazul situatiilor de urgenta si va contribui la eficientizarea acestui tip de activitate in Regiunea Transfrontaliera. Prin dispeceratul creat in cadrul CESOC acest organism va prelua apelurile si le va directiona catre operator si ceilalti parteneri implicati (Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta, ISU Dobrogea si municipalitatile bulgare)

- achizitionarea unui elicopter complet echipat astfel incat sa fie pregatit pentru interventii in cazul situatiilor de urgenta si a 2 vehicule autoutilitare, care vor deservi populatia din zona transfrontaliera in scopul micsorarii timpului de raspuns in caz de situatii de urgenta

Rezultate obtinute

- Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;

- Cresterea accesibilitatii la serviciile medicale pentru persoane din zone izolate

- Realizarea un sistem de sanatate modern si eficient compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului

- Eliminarea disparitatilor in accesul la ingrijiri medicale

- Combaterea efectelor saraciei in zonele izolate

- Dezvoltarea capacitatii de reactie rapida la amenintarile la adresa sanatatii

- Eliminarea barierelor interstatale in situatia impusa de necesitatea salvarii de vieti omenesti

- Crearea premiselor accentuarii integrarii inter-institutionale intr-o structura comuna mai eficienta

- Dezvoltarea bazei materiale a autoritatilor locale.

Activitati

1. Pregatirea proiectului

2. Conferinta de presa

3. Achizitionarea echipamentelor si serviciilor; Constituirea Centrului Transfrontalier pentru Situatii de Urgenta

4. Cursuri de instruire

5. Simularea unei situatii de urgenta

6. Elaborare studii

7. Conferinta finala

8. Audit extern

Web

http://www.esol-cbc.ro/

"Achizitionare Echipamente Specifice pentru Imbunatatirea Capacitatii si Calitatii Sistemului de Interventie in Situatii de Urgenta, Acordarea Asistentei Medicale de Urgenta si a Primului Ajutor Calificat, in Regiunea Sud-Est", cod SMIS 19213 - ADI ISU (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SUD-EST pentru Situatii de Urgenta)

Perioada

14.12.2010 - 13.03.2014

Parteneri

Judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

Valoare proiect

51.514.560 lei - din care contributie beneficiari 10.817.120,00 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Obiective

Obiectivele generale:

- cresterea calitatii serviciilor pentru siguranta publica si de asistenta medicala in situatii de urgenta si dezastre majore, urmarindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltari economice si sociale durabile si echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud-Est prin cresterea gradului de siguranta a populatiei, indiferent de localizarea asezamintelor umane;

- consolidarea capacitatii institutiilor specializate si a autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru prevenirea producerii situatiilor de urgenta, precum si pentru gestionarea acestora

- imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul Regiunii Sud-Est prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta, indiferent de locul in care survin aceste urgente.

- intarirea colaborarilor dintre judetele Regiunii Sud-Est si a regiunii cu judetele limitrofe in perspectiva imbunatatirii sigurantei populatiei din aceste judete, prin interventii prompte si de calitate in cel mai scurt timp posibil.

- utilizarea adecvata a resurselor pentru realizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurilor si a masurilor de interventie si reabilitare a zonelor afectate.

Rezultate obtinute

Achizitionare de echipamente de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta:.

- Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare - 18

- Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate medie - 18

- Autospeciale de interventie la accidente colective si pentru salvari urbane - 1

- Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) - 2

- Autospeciale pentru descarcerari grele - 6

- Ambulante de prim ajutor - 12

- Ambulante de reanimare - 6

Web

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sud-Est" pentru Situatii de Urgenta - ADI Sud-Est ISU

Finalizate in anul 2013

"Reabilitare monument Triumfal Tropaeum Traiani", cod SMIS 5605

Perioada

30.12.2010 - 29.08.2013

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- UAT Comuna Adamclisi

Valoare proiect

18.276.205,15 lei, respectiv 4.341.141,36 euro - din care contributie CJC 4.892.641,11 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

Obiective

Obiectiv principal: reconsiderarea locului turismului constantean in cadrul turismului romanesc cat si an a celui international si cresterea atractivitatii produselor turistice constantene pe piata interna si internationala.

Obiectiv specific: reabilitarea arhitecturala a monumentului triumfal Tropaeum Traiani situat in judetul Constanta, comuna Adamclisi prin executia de lucrari care au constat in pricipal in repararea monumentului cu materiale asemanatoare celor initiale, dar cu proprietati superioare.

Alte obiective specifice de mare importanta avute in vedere in cadrul proiectului urmaresc:

- asfaltarea drumului de acces intre monument si cetate

- reabilitarea drumului de acces catre monument din DN3

- reabilitarea parcarii existente in vecinatatea monumentului

- amenajarea peisagistica din jurul monumentului

- amenajarea parcarii din vecinatatea Cetatii

- construirea si montarea indicatoarelor rutiere catre monument

- realizarea racordului de apa prin extinderea retelei de distributie apa potabila existente in zona DN3

- realizarea sistemului de iluminat public pe drumul de acces dinspre DN 3 si a sistemului de iluminat ornamental pentru monument

- infiintare grupuri sanitare

- infiintare infocentre

"SMART - Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate in Regiunea Transfrontaliera Constanta-Dobrich - Infrastructura de Transport", cod MIS-ETC 114

Comunicat de Presa ; Comunicat 1 ; Comunicat 2 ; Comunicat 3 ; Comunicat 4

Perioada

12.07.2011 - 11.08.2013

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Municipalitatea Dobrich

Valoare proiect

7.855.403,25 euro (3.325.480 euro pentru CJC) - din care contributie CJC 84.467,19 euro

Finantare

PO de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria (PO RO-BG)

Axa 1: Accesibilitate - Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera

DMI 1.1. Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial

Obiective

Obiectiv general:

- Imbunatatirea accesului si a mobilitatii in regiunea transfrontaliera Dobrich-Constanta, conditie prealabila pentru coeziunea dintre oamenii, comunitatile si economiile in regiunea de frontiera intre Romania si Bulgaria.

Obiectivele specifice:

- Imbunatatirea accesului in regiunea transfrontaliera Dobrich - Constanta prin reabilitarea tronsoanelor rutiere de tranzit transfrontalier, in total 6.783 m, sectiuni ale Bvd-ului 25 September, Strazii Pop Bogomil si Strazii Kaliakra din Municipiul Dobrich;

- Achizitionarea a 19 vehicule speciale pentru interventii in situatii de urgenta, acordarea primului ajutor calificat, supraveghere si control al traficului in zona de granita;

- Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere, obiectiv pe care cei doi parteneri au dorit sa il indeplineasca prin elaborarea si ulterior implementarea unei strategii comune de imbunatatire a infrastructurii de transport transfrontaliere.

Prin acest proiect, Consiliul Judetean Constanta a achizitionat urmatoarele tipuri de autospeciale si echipamente pentru interventii si control trafic:

- 2 vehicule multifunctionale cu echipamente - utilizate pentru interventiile de gestionare a traficului pe drumurile publice, pentru inlaturarea rapida si eficienta a efectelor diverselor accidente pe drum

- 2 vehicule cu senile echipate pentru interventii speciale pe timp de iarna

- 4 vehicule autoutilitare pick-up pentru supraveghere, monitorizare trafic rutier

- 2 autospeciale pentru interventii de capacitate medie (4x2) - destinate interventiilor pentru stingerea incendiilor in mediul urban si rural (deplasare rapida, utilizare in timp scurt a dispozitivului de interventie si a apei in spatii inchise, la misiuni de descarcerare) - vehicule ce au ca punct de sustinere, pentru ambele tari, zona de frontiera Negru Voda

- 1 autospeciala pentru interventii de capacitate mare (6x4) - destinata interventiilor pentru stingerea incendiilor in mediul urban si rural (deplasare rapida, utilizare in timp scurt a dispozitivului de interventie si a apei in spatii inchise, la misiuni de descarcerare si pentru acordarea primului ajutor)

- 2 vehicule speciale F.R.A.P. (Fire Rescue Ambulance Personnel) - destinate interventiei pentru descarcerarea persoanelor in urma accidentelor rutiere si acordarea primului ajutor calificat; salvarii persoanelor implicate in accidente rutiere, catastrofe si calamitati naturale; fluidizarii traficului in zona transfrontaliera

- 2 ambulante tip A1 - unitati mobile de transport medical neasistat - ce sunt destinate transportului pacientilor raniti in urma accidentelor rutiere, calamitatilor naturale sau catastrofelor etc, care prezinta o stare de sanatate ce nu indica stare de urgenta

- 2 ambulante tip B - unitati mobile de asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat (echipaj minim asistent medical sau paramedic), folosite pentru acordarea asistentei medicale de urgenta

- 2 ambulante tip C - unitati mobile de terapie intensiva si salvare (echipaj obligatoriu medic de urgenta si asistent medical), ce sunt destinate interventiei medicale de urgenta la cel mai inalt nivel si transportului medical asistat al pacientului in stare critica

Grupuri Tinta:

- Aproximativ 30% din comunitatile locale

- populatia regiunii Dobrich- 235.397 persoane

- populatia regiunii Constanta- 506.458 persoane

- Reprezentanti ai mediului de afaceri din agricultura, industrie usoara, comert si turism in regiunea transfrontaliera Dobrich-Constanta

- Min. 20% din turistii si oaspetii celor 2 regiuni - aproximativ 1.075.000 oameni

Obiective:

- Imbunatatirea accesului si a mobilitatii in regiunea transfrontaliera Dobrich - Constanta, conditie prealabila pentru coeziunea dintre oamenii, comunitatile si economiile in regiunea de frontiera intre Romania si Bulgaria.

- Imbunatatirea accesului in regiunea transfrontaliera Dobrich - Constanta prin renovarea sectiunilor rutiere cu importanta transfrontaliera.

- Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere prin dezvoltarea unei strategii de imbunatatire a infrastructurii de transport transfrontaliere pentru a facilita mobilitatea bunurilor si persoanelor.

Activitati

1. Managementul proiectului (furnizarea unei echipe calificate, organizarea si managementul pentru realizarea proiectului)

2. Pregatirea si aplicarea procedurilor de licitatie

3. Lucrarile segmentelor rutiere in Dobrich (pregatirea a 3 proiecte de lucrari a segmentelor rutiere in Dobrich)

4. Furnizarea unui mediu accesibil regiunii transfrontaliere Dobrich-Constanta

- Municipalitatea Dobrich - Renovarea infrastructurii de transport in Dobrich 6.78 km. Imbunatatirea accesului si mobilitatii in regiunea transfrontaliera Dobrich - Constanta

- Consiliul Judetean Constanta - Achizitionarea si furnizarea unor autospeciale si echipamente pentru interventii si control trafic - 19 buc

5. Supervizarea lucrarilor de constructie si reabilitare in Dobrich

6. Dezvoltarea unei strategii comune pentru transfrontaliere creste in intensificarea mobilitatea bunurilor si oamenilor de circulatie.

7. Efectuarea auditului proiectului

8. Informare si publicitate fFurnizarea de informatii si publicitate pentru grupurile tinta si beneficiarii din zona transfrontaliera)

"Inlocuirea sistemului de incalzire clasic si a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala, Eforie Sud"

Perioada

10.11.2010 - 10.08.2013 ; contract de finantare nr.868N/10.11.2010

Parteneri

- Judetul Constanta

- Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala, Eforie Sud

Valoare proiect

1.627.710 lei, respectiv 386.629,45 euro

Finantare

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ - teritoriale, institutii publice si unitati de cult (Ordinul 1741/2010).

Obiective

Obiectiv general: inlocuirea sau completarea sistemului clasic de incalzire si de preparare a apei calde menajere din cadrul unor institutii apartinand Consiliului Judetean Constanta, respectiv Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala, Eforie Sud, cu sisteme care utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii mediului si eficientizarea acestor sisteme (diminuarea costurilor).

"Drum transfrontalier Dobromir-Krushari", Nr.2(2i)-1.1-9

Perioada

21.12.2010 - iunie 2013

Parteneri

- Consiliul Local Dobromir

- Agentia Nationala pentru Infrastructura Rutiera, Sofia

- Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

6.129.383,30 euro

Finantare

PO de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria (PO RO-BG)

Axa 1: Accesibilitate - Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera

DMI 1.1. Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial

Obiective

Obiectiv general: diversificarea legaturilor intre comunitatile si economiile din zona de granita Romania-Bulgaria si participarea comuna la dezvoltarea economico-sociala.

Obiective specifice: executia de lucrari de reabilitare/modernizare a 15.82 km de drum transfrontalier intre localitatile Dobromir, Romania si Krushari, Bulgaria in vederea imbunatatirii accesului la infrastructura de transport in zona transfrontaliera si facilitarea mobilitatii bunurilor si persoanelor ; punerea in valoare a obiectivelor turistice din zona de granita, cu efecte benefice in dezvoltarea economico-sociala a comunitatilor.

"Drum transfrontalier Lipnita-Kainargea", Nr.2(2i)-1.1-8

Perioada

07.09.2010 - martie 2013

Parteneri

- Consiliul Local Lipnita

- Municipalitatea Kainargea,

- Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

6.080.205,70 euro

Finantare

PO de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria (PO RO-BG)

Axa 1: Accesibilitate - Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera

DMI 1.1. Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial

Obiective

Obiectiv general: diversificarea legaturilor intre comunitatile si economiile din zona de granita Romania-Bulgaria si participarea comuna la dezvoltarea economico-sociala.

Obiective specifice: executia de lucrari de reabilitare/modernizare a 17.11 km de drum transfrontalier intre localitatile Lipnita, Romania si Kainargea, Bulgaria in vederea imbunatatirii accesului la infrastructura de transport in zona transfrontaliera si facilitarea mobilitatii bunurilor si persoanelor; punerea in valoare a obiectivelor turistice din zona de granita, cu efecte benefice in dezvoltarea economico-sociala a comunitatilor.

"Itinerarii si evenimente inedite in Dobrogea", cod SMIS 26513

Perioada

06.03.2012-05.03.2013

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

913.222,80 lei, respectiv: 216.917,52 euro - din care contributie CJC 233.955,40 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

DMI 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea "Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice"

Obiective

Transformarea judetului Constanta intr-o destinatie turistica de calitate conform standardelor de dezvoltare durabila ale Uniunii Europene, valorificarea optima a intregului potential turistic al regiunii ; cresterea circulatiei turistice; reducerea sezonalitatii prin stimularea interesului turistilor romani pentru petrecerea sfarsitului de saptamana sau a vacantelor scurte - in sezoanele de primavara si de toamna; cresterea incasarilor din turismul international; cresterea gradului de ocupare a facilitatilor de cazare din statiunile de odihna si de tratament din judet; crearea unei atitudini pozitive - in randul mass-media si implicit a publicului roman - in legatura cu turistii si cu activitatea de turism; comunicarea unei imagini cat mai exacte a produsului turistic local, evidentiindu-se caracterul de unicitate a ofertei turistice.

Activitati

- realizarea a 150.000 brosuri tematice (3 teme: 50.000 buc/tema) pentru promovarea urmatoarelor produse turistice specifice judetului Constanta: proprietatile balneare si de cura a factorilor naturali caracteristici spatiului constantean, enogastronomie, diversitatea etnica si culturala, litoralul Marii Negre, obiective de interes cultural

- realizarea si difuzarea pe 3 posturi TV nationale a unui videoclip de promovarea a litoralului romanesc ca detinatie pentru turistii romani si a obiectivelor turistice reprezentative pentru judetul Constanta

- organizarea "Scolii de vara" - eveniment adresat operatorilor din turism in scopul promovarii produselor turistice specifice judetului Constanta in vederea cresterii circulatiei turistice interne la nivel regional si national

Web

http://www.cjc.ro/proiecte/itinerarii/index.html

Finalizate in anul 2012

"Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament Traian“, cod SMIS 13875

Perioada

28.02.2011-28.12.2012

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

3.634.110,50 lei, respectiv 863.209,14 euro - din care contributie CJC 956.308,90 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.2. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Obiective

Obiectiv general: asigurarea unui cadru adecvat de tip familial, pentru gazduirea si ingrijirea persoanelor aflate in dificultate ; realizarea unor spatii pentru desfasurarea, atat a activitatilor specifice de reabilitare, cat si de educatie sociala, respectiv ateliere de lucru, camere de terapie, elemente legate de reconstituirea climatului familial, ergoterapie etc.

"Impreuna pentru normalitate intr-un spital de la malul marii"

Perioada

2012

Parteneri

- Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud

- S.C. Rompetrol Group Corporate center S.R.L.

Finantare

Contract de sponsorizare nr. 21 CSR / 05.07.2012

Obiective

Obiectiv general: imbunatatirea actului medical din cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud

Obiectivele specifice:

- achizitionarea unui coagulometru, instrument modern de explorare a functiilor coagularii (hemostazei), ce efectueaza analize importante pentru diagnosticarea afectiunilor reumatismale si necesar monitorizarii terapiei cu anticoagulante

- sporirea confortului termic al pacientilor si apartinatorilor acestora precum si a angajatilor unitatii - inlocuirea usilor (interioara si exterioara) a sectiei de ortopedie-traumatologie etaj (2 buc.) si a ferestrelor sectiei ortopedie-traumatologie etaj si parter (31 buc., S= 131,17mp)

"Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile la Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Albatros", Constanta"

Perioada

2011-2012

Parteneri

- Judetul Constanta

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Albatros", Constanta

Valoare proiect

1.012.340 lei, respectiv 240.460,80 euro

Finantare

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult (Ordinul 1741/2010).

Obiective

Obiectiv general: inlocuirea sistemelor clasice de incalzire din cadrul unor institutii apartinand Consiliului Judetean Constanta, respectiv Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Albatros", Constanta cu sisteme care utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii mediului si eficientizarea acestor sisteme (diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice).

"Inlocuirea sistemului clasic de preparare a apei calde menajere prin sisteme ce utilizeaza energia din surse regenerabile in cadrul Unitatii de Primire urgente, Constanta"

Perioada

2011-2012

Parteneri

- Judetul Constanta

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Unitatea de Primire Urgente Constanta

Valoare proiect

1.783.000 lei, respectiv 423.515,43 euro

Finantare

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult (Ordinul 1741/2010).

Obiective

Obiectiv general: inlocuirea sistemului clasic de preparare a apei calde menajere cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii mediului si eficientizarea acestor sisteme (diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice).

Obiective specifice: instalarea a patru pompe de caldura si opt stocatoare de apa calda - sistem folosit de Unitatea de Primire Urgente, dar si de Policlinica.

"Inlocuirea sistemului de incalzire cu GPL cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul Unitatii de Asistenta Medico Sociala Agigea"

Perioada

2011-2012

Parteneri

- Judetul Constanta

- Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Valoare proiect

1.127.299 lei, respectiv 267.766,98 euro

Finantare

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult (Ordinul 1741/2010).

Obiective

Obiectiv general: inlocuirea sistemelor clasice de incalzire din cadrul Unitatatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea cu sisteme care utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii mediului si eficientizarea acestor sisteme (diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice).

Obiective specifice: instalarea a doua pompe de caldura de tipul aer-apa, o pompa de caldura de tipul sol-apa si un sistem solar cu boiler de 750 l - pompele de caldura aer-apa si sol-apa pt.deservirea tuturor cladirilor spitalului si asigurarea incalzirii si necesarului de apa calda in sezonul rece si de asemenea apa calda menajera in sezonul cald

"Cresterea potentialului pentru dezvoltarea prin facilitati de organizare si de imbunatatire a infrastructurii turistice in regiunea transfrontaliera" / “Increasing Potential for growth through Organizing Facilities and improving Tourist Infrastructure in the Cross border region ( POFTIC )" Nr.2(2i)-3.1-23

Perioada

aprilie 2011 - septembrie 2012

Parteneri

- Municipalitatea Dobrich in parteneriat cu:

- “Pro Zoo Dobrich“

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

1.439.492,93 euro

Finantare

PO de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria (PO RO-BG)

Axa 3: Dezvoltare economica si sociala - Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei

DMI 3.1. Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale

Obiective

Obiectiv principal: crearea conditiilor pentru dezvoltarea durabila a turismului in regiunea transfrontaliera Dobrich-Constanta, contribuind la coeziunea populatiilor, comunitatilor si economiilor

Obiective specifice:

- imbunatatirea structurilor existente de turism cultural in regiunea Dobrich-Constanta, prin reinnoirea, modernizarea si dezvoltarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din orasul Constanta si a Centrului pentru Protectia Naturii si a Animalelor din orasul Dobrich

- asigurarea conditiilor pentru dezvoltare economica durabila in regiunea transfrontaliera Dobrich-Constanta prin initiative comune menite sa diversifice si sa promoveze servicii turistice transfrontaliere

"Reabilitare si Modernizare de Drumuri Judetene, Tronsonul DJ 228: DN22C (Nazarcea) - DN2A (Ovidiu), cod SMIS 1483

Perioada

06.08.2009 - 06.08.2012

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

52.565.275,72 lei, respectiv 12.485.813,78 euro - din care contributie CJC 11.750.358,09 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

DMI 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Obiective

Obiectiv general: imbunatatirea conditiilor de transport pentru reteaua de drumuri judetene din Judetul Constanta.

Obiectiv specific: reabilitarea si modernizarea sectorului de drum judetean DJ228 Nazarcea-Ovidiu care face legatura intre DN22C(Nazarcea)- DN2A(Ovidiu) (km 0+000 - km 16+000) in scopul aducerii acestuia la conditiile normale de circulatie, exploatare, siguranta si confort.

"Misterul din dealul de creta - Bisericile Rupestre de la Basarabi (Murfatlar)"

Perioada

martie - iulie 2012

Parteneri

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

- Consiliul Judetul Constanta

Valoare proiect

60.369 lei, din care contributie nerambursabila AFCN - 53.139 lei si contributie Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta - 7.230 lei

Finantare

AFCN - Administratia Fondului Cultural National, Componenta Patrimoniu Cultural National

Obiective

Obiectivul general - deschiderea portilor Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta catre publicul din intreaga lume prin digitizarea si punerea in circulatie nationala si internationala a monumentului crestin de la Basarabi, precum si machetarea Bisericilor de creta si expunerea intr-un spatiu destinat publicului larg

Obiective specifice:

- Inventarierea celor sase biserici sapate in dealul de creta - Complexul de la Basarabi - Murfatlar, monument unic din tara noastra, care pot fi supuse procesului de digitizare, fara a crea vreun prejudiciu acestor valori culturale.

- Organizarea procedurilor aferente procesului de digitizare a obiectivului, identificate prin inventariere, fotografierea panoramica, scanarea si realizarea modelului virtual al Bisericilor de Creta. Materialul obtinut in urma procesului de digitizare va fi elaborat atat in limba romana, cat si in limba engleza. Aceasta procedura va asigura accesul la informatii a publicului din intreaga lume. De asemenea, se va realiza machetarea Bisericilor rupestre, ce se va expune la baza sitului.

- Organizarea actiunilor de postare a materialului obtinut pe site-ul solicitantului ( www.minac.ro) si al partenerului ( www.cjc.ro), precum si pe site-ul proiectului - www.biserici-rupestre-basarabi.ro

Grupuri tinta, beneficiari

Grupuri tinta - Locuitorii judetului Constanta, ai intregii tarii si implicit din intreaga lume, precum si intreaga comunitate stiintifica din tara si din strainatate. Postarea materialului realizat in cadrul acestui proiect in spatiul virtual (pe un site dedicat Complexului) va permite publicului din tara si strainatate sa observe acest monument, care nu este deschis spre vizitare, pentru a se impiedica degradarea sa.

Vizitatorii care doresc sa descopere si sa cunoasca situl arheologic Bisericile de creta Basarab – Murfatlar vor putea admira macheta ce va reda Monumentul rupestru. Intrucat prezentarea 3D si fotografiile din interiorul complexului vor rula si pe ecranele amplasate in interiorul Muzeului, beneficiarii directi ai proiectului pot fi doar partial cuantificati, dupa numarul de bilete cumparate.

Beneficiari:

- directi - nu pot fi cuantificati in acest moment, acestia fiind practic prezenti in toate colturile lumii, indiferent de varsta, statut social, pregatire, preocupari, etnie, iar prezentarile ce vor fi realizate atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala (limba engleza), vor asigura accesul acestora la informatie.

Numarul de accesari ale informatiilor prezente pe site-ul dedicat proiectului si pe link-urile disponibile pe site-urile MINAC si CJC, va reprezenta numarul de beneficiari directi ai rezultatelor proiectului, putand fi estimat de ordinul zecilor de mii.

- indirecti (categoria si numarul estimat al celor care vor beneficia in mod indirect de proiect)

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt reprezentati de angajatii MINA Constanta, autoritatile publice locale, institutiile de cultura de la nivel local, national si international, al caror numar nu poate fi cuantificat.

Activitati

1. Pregatirea echipei de proiect si a documentatiei necesare.

2. Lansarea proiectului in cadrul unei conferinte de presa.

3. Transpunerea in format digital a obiectivelor de patrimoniu (fotografiere si realizare 3D)

4. Realizarea unei machetei a Bisericilor Rupestre de la Basarabi-Murfatlar si postarea machetei la baza sitului.

5. Realizarea site-ului dedicat proiectului si incarcarea materialului obtinut prin digitizare pe pagina web; realizarea si montarea de panouri informative in limbile romana si engleza

6. Monitorizarea proiectului. Diseminarea rezultatelor. Audit.

Web

www.biserici-rupestre-basarabi.ro

"Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A", cod SMIS 12915

Perioada

30.12.2010 - 29.06.2012 ; contract de finantare nr.1183/29.12.2010

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Valoare proiect

3.108.637,53 lei, respectiv 738.393,71 euro - din care contributie CJC 680.968,27 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.2. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Obiective

Obiectiv general: imbunatatirea calitatii serviciilor sociale furnizate la nivelul judetului Constanta in sistem rezidential prin ridicarea acestora la standarde europene, asigurand acces egal persoanelor cu dizabilitati la astfel de servicii sociale.

Obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii sociale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrul de recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A, centrul rezidential ce asigura servicii de recuperare si reabilitare, realizandu-se un cadru adecvat de gazduire si ingrijire a persoanelor adulte cu handicap.

"Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul C, in vederea infiintarii unui centru de ingrijire si asistenta" , cod SMIS 12916

Perioada

11.12.2010 - 10.06.2012, contract de finantare nr.1119 din 10.12.2010

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Valoare proiect

3.075.542,25 lei, respectiv 730.532,60 euro - din care contributie CJC 664.728,53 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.2. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Obiective

Obiectiv general: imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati psihice si asociate din judetul Constanta, in vederea integrarii sociale a acestora ca cetateni in masura sa-si controleze singuri viata.

Obiective specifice: reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrul de recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul C, in vederea infiintarii unui Centru de ingrijire si asistenta, centru rezidential ce va asigura un serviciu social similar celui prestat in Centrul de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba, acreditat conform normelor in vigoare.

"HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta", cod SMIS 3856

Perioada

25.03.2010 - 25.04.2012

Parteneri

UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

10.991.048,61 lei, respectiv 2.610.700,38 euro - din care contributie CJC 2.680.325,08 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

Obiective

Obiectiv general: dezvoltarea turismului in deplina concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare, intrucat implementarea acestei axe prioritare contribuie la imbunatatirea gradului de atractivitate a regiunilor si la crearea de noi locuri de munca. Investitiile in turism si cultura vor permite regiunilor de dezvoltare sa foloseasca avantajele oferite de potentialul lor turistic si patrimoniul cultural in identificarea si consolidarea identitatii proprii, pentru a-si imbunatatii avantajele in sectoare cu valoare adaugata mare si continut calitativ si cognitiv ridicat, atat pe piete traditionale cat si pe piete noi, in formare.

Turismul creeaza oportunitati de crestere economica regionala si locala si contribuie la crearea de noi locuri de munca prin valorificarea patrimoniului cultural si natural, specific fiecareia din cele opt regiuni de dezvoltare, inclusiv din zonele marginale, dezavantajate din punct de vedere economic si social. De asemenea, o parte importanta din noile locuri de munca create constituie o oportunitate regionala pentru ocuparea fortei de munca feminine. Dezvoltarea turismului va tine cont de principiile dezvoltarii durabile, in sensul conservarii si protejarii patrimoniului natural si cultural.

Pentru Romania este deosebit de important sa se conserve ceea ce a ramas din mostenirea culturala a diferitelor regiuni ale tarii, care au fost grav afectate in timp. Ne referim aici la cladiri istorice, monumente, muzee, teatre, lucrari istorice de arta. Aceste initiative de conservare culturala, propuse de autoritatile locale, vor trebui insotite de o planificare consistenta, care sa conserve (si unde este posibil sa restaureze) centrele istorice ale oraselor, mentinerea stilului arhitectonic traditional si conservarea oraselor istorice medievale.

Obiectiv specific: realizarea lucrarilor de consolidare ale cladirii Muzeului de Istorie Nationala si Arhitectura Constanta, care constau in esenta in lucrari de constructii prin care se reface si se suplimenteaza structura de rezistenta pentru a fi adusa la un nivel potrivit normelor tehnice in vigoare la data efectuarii acestor lucrari.

In concluzie, necesitatea si oportunitatea acestui proiect a fost determinata de stare tehnica actuala a cladirii, iar autoritatile locale, cunoscand bine situatia acestei institutii importante pentru municipiul Constanta, au reusit sa identifice si sa atraga o sursa de finantare care sa contribuie la realizarea lucrarilor necesare pentru consolidarea si modernizarea cladirii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta.

"Infiintare grup local Dobrogea Nord"

Perioada

08.06.2011-08.03.2012

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

158.045,94 lei, respectiv 37.540,60 euro

Finantare

PO Pescuit (POP) ; Axa 5 - Asistenta Tehnica ; Masura 5.1. Asistenta tehnica

Actiunea 1 - Gestionarea si punerea in aplicare a programelor

Operatiuni de imbunatatire a capacitatii administrative - Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti

Obiective

Obiectiv general: crearea strategiei de dezvoltare locala care sa permita identificarea rapida a investitiilor si proiectelor necesare a fi implementate in zona piscicola careia se adreseaza Grupul Local Dobrogea Nord

Rezultate obtinute

- elaborarea strategiei de dezvoltare locala

- infiintare Grup Local Dobrogea Nord

"Judetul Constanta – o descoperire mereu actuala", cod SMIS 3827

Perioada

28.02.2011-06.01.2012

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

1.032.920.00 lei, respectiv 245.349,16 euro - din care contributie CJC 16.660 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

DMI 5.3. Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specific.

Obiective

Obiectiv general: promovarea turistica a judetului Constanta, marindu-se vizibilitatea judetului la targurile si expozitiile de turism din tara, cat si sporirea popularitatii unor produse turistice specifice in randul turistilor.

Obiective principale:

- reconsiderarea locului turismului constantean in cadrul turismului romanesc si cresterea atractiei produselor turistice constantene pe piata interna

- impulsionarea circulatiei turistice

- cresterea numarului vacantelor petrecute in zona

- atragerea cat mai multor segmente de consumatori atat din interior, cat si din afara tarii, precum si adaptarea strategiei promotionale la specificul fiecarei piete

- recastigarea pietelor pierdute si penetrarea pe noi piete turistice

- fidelizarea clientelei turistice actuale

- crearea unei imagini sugestive a turismului constantean, atat sub aspectul potentialului sau, cat si a caracteristicilor sociale, culturale, psihologice, specifice poporului nostru

- sugerarea unei imagini multilaterale a ofertei, care sa poata satisfaca o gama diversificata de motivatii si preferinte turistice

- comunicarea unei imagini cat mai exacte a produsului turistic local, evidentiindu-se caracterul de unicitate a ofertei turistice

Obiectivele specifice:

- realizarea unui site de turism al judetului Constanta

- tiparirea si distribuirea urmatoarelor materiale de marketing

- album de prezentare al Judetului Constanta - 2.000 exemplare - in 4 limbi de circulatie internationala

- brosuri - 160.000 exemplare, pe diferite teme - in 4 limbi de circulatie internationala

- pliante - 300.000 exemplare - in 4 limbi de circulatie internationala

- flyere - 200.000 bucati, in diferite limbi

- afise format A3, tiraj 5.000 exemplare, cu imagini reprezentative cuprinse in album

- mapa de prezentare - 8.000 exemplare

- DVD-uri cu albumul in format digital, care vor reprezenta o completare a mapei de prezentare

Publicul tinta este format din turistii romani si straini care aleg judetul Constanta ca destinatie pentru vacantele lor si care sunt interesati sa descopere, pe langa litoralul Marii Negre si alte forme de turism - cultural si religios (situri arheologice, muzee, lacasuri de cult), eco-turism (lunca Dunarii de Jos, lacuri, paduri, rezervatii naturale), sportiv (ciclism, pescuit, vanatoare), de afaceri.

Beneficiari directi - peste 1.000.000 turisti si toti cei interesati de informatiile puse la dispozitie prin intermediul acestui album de prezentare, participantii la targurile de turism, oficiali in delegatie in judetul Constanta

Beneficiari indirecti - Consiliul Judetean Constanta, primariile din judet, asociatiile agentiile de turism

Activitati

- Intrunirea echipei de management a proiectului

- Achizitie servicii de audit si activitatea proprie de auditare

- Constituirea grupului interdisciplinar si activitatile grupului

- Lansarea proiectului - conferinta de presa

- Organizarea licitatiei pentru creatie, editare/tiparire si impachetare

- Organizarea licitatiei pentru creatie / gazduire site web

- Anunturi in presa odata cu lansarea site-ului de turism

- Tiparire materiale

- Conferinta de presa

- Organizare eveniment

- Distribuirea materialelor promotionale catre reprezentantii Directiei de Turism, primarii, asociatii patronale cu atributii in turism

- Monitorizarea si controlul activitatilor proiectului

Web

www.turismct.ro

Finalizate in anul 2011

"Programe de instruire pentru personalul de conducere din spitale", cod SMIS 11444

Perioada

28.05.2010 - 27.04.2011 ; contract de finantare nr.134/27.05.2010

Parteneri

- Consiliul Judetean

- Unitatile spitalicesti implicate in proiect

Valoare proiect

396.000 lei, respectiv 94.061,75 euro - din care contributie CJC 7.910 lei

Finantare

PO Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative (POSDCA) ; Axa 2. - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

DMI 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor.

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor oferite de catre cadrele medicale din judetul Constanta, cu accent pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizarii de servicii

Obiective specifice: organizarea a 5 sesiuni de training si a 2 seminarii cu participarea a 60 de cadre medicale din conducerea unitatilor spitalicesti din Judetul Constanta

Extindere Complex Terapeutic - Scoala Speciala nr.2", cod SMIS 3523

Perioada

06.08.2009 - 06.05.2011; contract de finantare nr.507/06.08.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Scoala speciala nr.2

Valoare proiect

1.031.516,99 lei, respectiv 245.015,91 euro - din care contributie CJC 219.840,81 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea infrastructurii de educatie, prin Extinderea Scolii Speciale nr.2 Constanta, care sa permita abordarea complexa a elevului cu dizabilitati pentru stimularea maxima a potentialului acestuia si obtinerea unui grad cat mai ridicat de autonomie personala, contribuind astfel la asigurarea unui proces educational la standarde europene.

Obiective specifice: extinderea infrastructurii de educatie prin extinderea Scolii Speciale nr.2 si crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, respectiv rampe de acces cu suprafata de 14,06 mp

Referitor la constructia propriu-zisa s-au realizat urmatoarele:

- parter: terasa de acces in cladire si o rampa acces persoane cu handicap (14,06 mp), un sas (5,07mp), un hol de distributie (17,38 mp), un gol pentru lift (3,57mp), o sala de stimulare senzoriala (77,03mp) si anexa pentru sala de stimulare senzoriala (10,93 mp)

- etaj: spatiu pentru materialele didactice (9,7mp), un hol de distributie (13,05mp), un gol lift (3,57mp), o sala de calculatoare (35,12mp), o ludoteca (46,96mp) si un spatiu pentru material didactic (10,93mp).

"Dezvoltarea centrului de primire a copilului in regim de urgenta prin extinderea unui modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului", cod SMIS 3521

Perioada

24.12.2009 - 23.05.2011 ; contract de finantare semnat la 23.12.2009

Parteneri

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Constanta

Valoare proiect

2.795.024,06 lei, respectiv 663.901,20 euro

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Obiective

Obiectivul general: dezvoltarea centrului de primire a copilului in regim de urgenta prin extinderea unui nou modul, destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului

"Extindere Complex de integrare prin terapii specifice - Scoala Speciala nr.1", cod SMIS 3522

Perioada

28.08.2009 - 28.05.2011; contract de finantare nr.527/06.08.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Scoala Speciala nr.1

Valoare proiect

1.118.019,87 lei, respectiv 265.562,91 euro - din care contributie CJC 261.565,48 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea infrastructurii de educatie, prin Extinderea Complexului de Servicii si de Integrare prin Terapii Specifice pentru copiii cu cerinte speciale din cadrul Scolii Speciale nr.1 Constanta, care sa permita abordarea complexa a elevului cu dizabilitati pentru stimularea maxima a potentialului acestuia si obtinerea unui grad cat mai ridicat de autonomie personala, contribuind astfel la asigurarea unui proces educational la standarde europene.

Obiective specifice: extinderea cladirii Scolii Speciale nr.1 cu 342 mp si crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, respectiv rampe de acces cu suprafata de 14 mp

Referitor la constructia propriu-zisa s-au realizat urmatoarele:

- parter: terasa de acces in cladire (8,4 mp), vestibul (10,8 mp), hol de distributie (17,55mp), 2 grupuri sanitare (grup sanitar baieti - 7,63 mp si grup sanitar fete - 7,66mp), doua vestiare (vestiar baieti - 8,90 mp si vestiar fete - 8,25 mp), sala de sport - 44,10 mp, sala de kinetoterapie - 46,05 mp. Suprafata totala utila construita la parter este de 159,34 mp.

- la etaj: hol de distributie - 25,00 mp, camera de resurse - 13,02 mp, sala de calculatoare - 46,15 mp, sala de ludoteca - 44,20 mp, anexa la sala de ludoteca - 9,20 mp si o sala de depozitare calculatoare de 12,75 mp. Suprafata totala utila la etaj este de 150,32 mp.

"Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului de Specialitate T.B.C. din Cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta", cod SMIS 3507

Perioada

06.08.2009 - 06.08.2011 ; contract de finantare nr.506/06.08.2009

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

11.953.930,72 lei, respectiv 2.839.413,47 euro - din care contributie CJC 2.720.130,93 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.1. Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.

Obiective

Obiectiv: reabilitarea si modernizarea infrastructurii prin reparatii la cladiri si instalatii, dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne la standarde europene, echiparea ambulatoriului cu mobilier si alte dotari, implementarea unui sistem informatic de evidenta si control a activitatii din ambulatoriu precum si protectia mediului prin gestionarea corespunzatoare a deseurilor.

"Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros", cod SMIS 3524

Perioada

06.08.2009 - 06.08.2011 ; contract de finantare nr.508/06.08.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Complexul Terapeutic Centrul Albatros

Valoare proiect

5.199.584,26 lei, respectiv 1.235.055,64 euro - din care contributie CJC 1.250.871,10 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

DMI 3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Obiective

Obiectiv general: imbunatatirea infrastructurii de educatie, prin Extinderea Centrului Albatros, care sa permita abordarea complexa a elevului cu dizabilitati pentru stimularea maxima a potentialului acestuia si obtinerea unui grad cat mai ridicat de autonomie personala, contribuind astfel la asigurarea unui proces educational la standarde europene.

Obiective specifice: imbunatatirea infrastructurii de educatie, prin extinderea complexului de servicii si de integrare prin terapii specifice pentru copii cu cerinte speciale in cadrul Centrului pentru Educatie Incluziva Albatros Constanta, care sa permita abordarea complexa a elevului cu dizabilitati pentru stimularea maxima a potentialului acestuia si obtinerea unui grad cat mai ridicat de autonomie personala, contribuind astfel la asigurarea unui proces educational la standarde europene.

"Eficientizarea consumului de energie termica - 15 locatii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta"

Perioada

2010-2011

Parteneri

- Judetul Constanta

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Valoare proiect

5.881.286 lei

Finantare

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult (Ordinul 1741/2010).

Obiective

Obiectiv general: cresterea independentei energetice a obiectivelor din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta prin producerea de energie termica, utilizandu-se energie solara, eoliana, geotermala si biomasa.

Activitati

Lucrarile au constat in realizarea de instalatii de preparare a apei calde menajere cu ajutorul unui sistem de incalzire cu captatoare plane (helioconvectoare) si boilere verticale (sistemul cuprinde panouri solare in circuit inchis, presurizat, pompe de circulatie, vase de expansiune, supape de siguranta)

Rezultate: imbunatatirea calitatii si eficientei consumului de energie termica pt.15 locatii ale D.G.A.S.P.C. CONSTANTA, respectiv pentru: Complexul se Servicii Comunitare "Cristina", Centrul de Plasament "Traian", Centrul de Plasament "Antonio", Centrul de Plasament "Micul Rotterdam", Centrul de Primire Copii in Regim de urgenta, Centrul Maternal Mangalia, Adapostul de zi si de noapte, Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihiatrica Navodari, Centrul de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba, Complex locuinte protejate Lazu, Complex locuinte protejate Techirghiol, Casa "Aurelia" Negru Voda, Complex locuinte protejate Cumpana, Sediul DGASPC Constanta – str. Decebal 22, Sediul DGASPC Constanta – str. Ciprian Porumbescu 2A.

"Reabilitare si modernizare de drumuri in statiunea Techirghiol", cod SMIS 1482

Perioada

17.11.2009 - 17.09.2011 ; Contract de finantare nr.587/17.11.2009

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- UAT Orasul Techirghiol

Valoare proiect

13.890.470,81 lei, respectiv 3.299.399,24 euro - din care contributie CJC 3.135.339,55 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

DMI 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea accesabilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile, investitii in infrastructura de transport menite sa faciliteze mobilitatea populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, imbunatatirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere in punctele de acces catre oras.

Obiective specifice: modernizarea si reabilitarea infrastructurii de transport in zona, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin reabilitarea retelelor de apa si canalizare, refacerea structurii rutiere si racordarea acesteia cu accesele spre proprietati, lucrari de canalizare ape uzate menajere, statie de pompare ape uzate menajere, lucrari de alimentare cu apa potabila (realizare conducte de distributie – strazi Traian, Ovidiu si pe Bd. Dr. V. Climescu)

Rezultate obtinute

- a fost modernizata reteaua de drumuri cu 3,861 km si totodata si retelele de alimentare cu apa potabila (3,861 km), de canalizare ape uzate menajera (3,861 km). S-au suplimentat numarul statiilor de pompare a apelor uzate cu 1 statie

- s-au creat 30 de noi locuri de munca si au fost conectate la retelele de alimentare 200 de gospodarii

- s-au creat 20 de alei de acces catre obiectivele culturale si edilitare

- s-a reabilitat 1 bulevard

- s-au reabilitat 2 strazi

- a crescut gradul de siguranta in deplasarea mijloacelor auto cu 70%

- a crescut gradul de confort si civilizatie pentru locuitori cu 100%

- s-au ameliorat conditiile pentru protectia mediului urban din localitate cu 100%

"Incursiuni virtuale in istoria antica a Tomisului"

Perioada

august - noiembrie 2011

Parteneri

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

- Consiliul Judetul Constanta

Valoare proiect

43.679 lei, respectiv 10.375 euro - din care finantare nerambursabila Administratia Fondului Cultural National 38.456 lei

Finantare

Administratia Fondului Cultural National - Componenta Patrimoniu Cultural National

Obiective

Obiectiv general: digitizarea si punerea in circulatie nationala si internationala a descoperirilor reprezentative din spatiul dobrogean, prin promovarea patrimoniului cultural tomitan corespunzator perioadei grecesti si romane: Tezaurul de sculpturi de la Tomis - sec.II-III, Mormant de adolescenta de la Tomis, (sec. II); Mormantul Hypogeu de la Tomis (sec. IV); Edificiul roman cu mozaic (sec. IV -VI) si Salile Tezaurului din expozitia permanenta a tezaurului (sec. III i.e.n - IV e.n.).

Obiective specifice:

- Inventarierea celor mai importante piese din patrimoniul cultural tomitan corespunzator perioadei grecesti si romane care pot fi supuse procesului de digitizare, fara a creea vreun prejudiciu acestor valori culturale.

- Organizarea procedurilor aferente procesului de digitizare a pieselor identificate prin inventariere si realizarea turului virtual al cetatii Tomisului. Materialul obtinut in urma procesului de digitizare este elaborat atat in limba romana, cat si in limba engleza - procedura ce asigura accesul la informatii a locuitorilor din intreaga lume.

- Organizarea actiunilor de postare a materialului obtinut pe site-ul Solicitantului si al Partenerului.

Activitati

Transpunerea in format digital a obiectivelor de patrimoniu si realizarea turului virtual:

- Inventarierea celor mai importante piese din patrimoniului cultural tomitan corespunzator perioadei grecesti si romane care pot fi supuse procesului de digitizare, fara creearea vre-unui prejudiciu acestor valori culturale.

- Realizarea procesului de digitizare a pieselor identificate prin inventariere si a turului virtual 3D.

- Traducerea materialul obtinut in urma procesului de digitizare in limba engleza, ca limba de circulatie internationala, pentru a asigura accesul la informatii a locuitorilor din intreaga lume.

Postarea materialului obtinut pe site-ul Solicitantului (www.minac.ro) si al Partenerului (www.cjc.ro)

Web

http://www.cjc.ro/MINAC/ro/index.html

"Identitatea neamului prin traditie si obiceiuri"

Perioada

01.08.2011-15.12.2011

Parteneri

- Fundatia Fantasio

- Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

96.600 lei, respectiv 22.945,36 euro - din care contributia CJC 33.600 lei (aport in natura)

Finantare

Programul “Heineken pentru comunitati"

Obiective

- Promovarea si stimularea practicarii mestesugurilor artistice traditionale ca mijloc important de realizare a unor produse de arta populara si artizanat, inspirate din specificul traditional national, prin participarea la Festival a 30 de mesteri populari din diferite zone ale tarii

- Imbunatatirea accesului producatorilor de arta populara si artizanat la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii

- Stimularea cererii interne de produse de arta populara si artizanat

- Cresterea numarului de vizitatori in cadrul festivalului, prin unicitatea manifestarilor culturale

- Sprijinirea financiara, prin donatie, a Centrului de Reabilitare si Recuperare Neuropsihiatrica Navodari (CRRNP -adulti)

Activitati

- Contactarea mesterilor populari si transmiterea invitatiilor de participare

- Promovarea, organizarea si desfasurarea evenimentului

- Organizare licitatie pentru vanzare produse traditionale

- Conferinta de inchidere

Finalizate in anul 2010

"Bucurii pentru copii"

Perioada

septembrie-octombrie 2010

Parteneri

Solicitantul proiectului este Fundatia Fantasio Constanta in parteneriat cu Consiliul Judetean Constanta si 7 autoritati locale: Mircea Voda, Deleni, Topalu, Tortoman, Saraiu, Silistea, Independenta

Valoare proiect

29.393 lei, respectiv 6.981,71 euro - din care contributie CJC 4.528 lei - cofinantarea asigurata prin contributia proprie a Fundatiei Fantasio

Finantare

Administratia Fondului Cultural National

Obiective

Obiectivul general: sprijinirea dialogului cultural, a educatiei si a diversitatii culturale, in vederea schimbarii mentalitatii fata de actul artistic al copiilor de varsta prescolara si scolara din comunitatile rurale ale judetul Constanta.

Obiective specifice:

- organizarea a 7 reprezentatii pentru copiii din cele 7 localitati partenere, Mircea Voda, Deleni, Topalu, Tortoman, Saraiu, Silistea, Independenta.

- organizarea a 7 ateliere de lucru pentru copiii din cele 7 localitati partenere, Mircea Voda, Deleni, Topalu, Tortoman, Saraiu, Silistea, Independenta.

Rezultate obtinute

- 7 reprezentatii in cele 7 localitati din mediu rural;

- 7 ateliere de lucru in cele 7 localitati din mediul rural;

- 1.400 copiii prescolari si scolari, din 7 localitati ale judetului Constanta, care vor participa la spectacole si ateliere de lucru;

- 7 protocoale de colaborare cu comunitati rurale (Mircea Voda, Deleni, Topalu, Tortoman, Saraiu, Silistea, Independenta);

- 1 protocol de colaborare cu CJC;

- 2 conferinte de presa, la inceputul si sfarsitul proiectului;

- imbunatatirea accesului la cultura in procent de 90% a copiilor din mediul rural;

- cresterea participarii si implicarii autoritatilor locale in activitati culturale;

- 4 articole de presa in mass-media locala si centrala.

"Pontica, o cale spre cunoastere"

Perioada

01.09.2010-30.11.2010

Parteneri

- MINA Constanta

Valoare proiect

- 23.045 euro - din care contributie CJC 3.300 euro

Obiective

Obiectivul general: asigurarea si imbunatatirea unui cadru eficient privind diseminarea si fluentizarea informatiilor cu caracter financiar catre cetatenii judetului Constanta, functionarilor publici din cadrul administratiilor locale si sectorului privat.

Obiective specifice:

- Introducerea de noi instrumente, proceduri si mecanisme care sa asigure o mai buna gestionare a fondurilor locale

- Facilitarea accesului la informatiile cu caracter financiar

- Orientarea si consilierea actorilor locali si regionali in scopul obtinerii fondurilor necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse si asigurarea continuitatii lor

Rezultate obtinute

Diseminarea informatiilor cu caracter financiar se va realiza prin brosuri si foi informative, ce vor fi distribuite grupului tinta vizat de proiect, atat prin intermediul Centrului de Asistenta Financiara, a Centrului de Informatii pentru Cetateni din cadrul Consiliului Judetean Constanta, a Euro Info Center din cadrul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura, cat si prin intermediul Consiliilor Locale din judetul Constanta.

Publicatiile realizate in cadrul proiectului:

- pliant privind sistem colectare fonduri la nivel local

- pliant informativ privind modalitatea de lucru a administratiilor locale din judetul Constanta

- pliant privind informatii legate de mediul de afaceri la nivelul judetului Constanta si oportunitati de orientare a investitiilor

- Ghidul Financiar pentru TINE

- Foaie informativa "Noutati Financiare".

- Beneficiarii directi sunt reprezentati de totalitatea unitatilor administrativ teritoriale din judetul Constanta, iar beneficiarii indirecti sunt reprezentati de comunitatile locale sau regionale care vor beneficia de un sistem clar de informare, de informatii care vor ajuta la orientarea si rezolvarea aspectelor de ordin financiar.

Activitati

- infiintarea si organizarea centrului de asistenta financiara in cadrul Consiliului Judetean Constanta, care va avea rolul de consultant, oferind informatiile necesare privind aspectele financiare, conform cu legislatia in vigoare, privind sistemul de colectare a fondurilor la nivel local de la agentii economici si persoanele fizice, informatii privind orientarea fondurilor si investitiilor

- stabilirea planului de actiune pentru eficientizarea sistemului de informare si consiliere a cetatenilor privind sistemul financiar de colectare a fondurilor la nivel local

- diseminarea informatiilor catre grupul tinta vizat de proiect

- evaluarea sistemului nou infiintat si stabilirea concluziilor, precum si realizarea strategiei de asigurare a continuitatii proiectului.

Finalizate in anul 2009

"Pentru o viata sanatoasa", RO 2006/018 147.01.01.01.01/03.49

Perioada

15.01.2009 - 30.11.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana Constanta

- Asociatia "Speranta si Incredere"

Valoare proiect

54.989.9 euro - din care contributie CJC 5.500 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2006 Romania-Bulgaria - "Accelerarea implementarii strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor"

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate oferite de institutiile de sanatate publica pentru 500 de cetateni (copiii, tineri si varstnici, femei si barbati) din 16 comunitati locale, locuite preponderent de romii din judetul Constanta. Acesta s-a desfasurat pe raza judetului Constanta, in urmatoarele localitati: Constanta, Mangalia, Harsova, Baneasa, Navodari, Medgidia, Ovidiu, Cernavoda, Murfatlar, Valu lui Traian, Negru Voda, Ostrov, Cobadin, Cuza - Voda, Mircea Voda, Dobromir.

Rezultate obtinute

- Crearea unor Grupuri de Initiativa a Tinerilor Voluntari si a unor Echipe comunitare interdisciplinare;

- Examinarea problemelor de sanatate publica de la nivelul comunitatilor si identificarea de solutii optime;

- Derularea de activitati de constientizare si educatie asupra importantei prevenirii imbolnavirilor si ingrijirea sanatatii;

- Organizarea unor cursuri de perfectionare a mediatorilor sanitari si de instruire in combaterea discriminarii pentru medicii de familie, autoritati si functionari din cele 16 localitati;

- Infiintarea unui ONG format din membrii Grupului de Initiativa a Tinerilor Voluntari din cele 16 localitati.

Activitati

- Crearea cadrului de dialog, comunicare, participare activa la nivelul a 16 comunitati locuite preponderent de romi, intre reprezentantii Grupurilor de Initiativa a Tinerilor Voluntari, liderii formali si informali ai comunitatilor, reprezentantii autoritatilor publice locale (medici, profesori, preoti, mediatori sanitari, asistenti medicali comunitari, mediatori scolari, asistenti sociali, psihologi);

- Organizarea unui curs de formare continua pentru mediatorii sanitari si a doua cursuri de instruire in combaterea discriminarii pentru medicii de familie si functionarii publici din cele 16 localitati beneficiare ale proiectului;

- Furnizarea de servicii de asistenta si educatie pentru sanatatea copiilor, tinerilor, persoanelor varstnice, femei si barbati din 16 comunitati locale, locuite preponderent de romi.

"Introducerea in circuitul turistic a unor cetati antice dobrogene", RO 2006/018-445.01.02.12

Perioada

28.11.2008 - 28.11.2009

Parteneri

Consiliul Judetean - aplicant si Municipalitatea Silistra, Consiliul Local al Orasului Harsova, Consiliul Local al Comunei Topalu, Consiliul Local al Comunei Pantelimon din Judetul Constanta, Liceul Ioan Cotovu si Scoala Generala din Harsova, iar Muzeul Tutrakan este partener asociat

Valoare proiect

667.000 euro (673.000 cf. Addendum) - din care contributie CJC 67.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2006 Romania-Bulgaria

Obiective

Obiectiv general: promovarea cooperarii in zona transfrontaliera, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile si cresterii nivelului de trai al populatiei.

Obiective specifice:

- Imbunatatirea cooperarii intre institute de cercetare si mediul de afaceri

- Punerea in valoare a patrimoniului cultural in vederea dezvoltarii turismului

Rezultate obtinute

- Reconstituirea amanuntita tridimensionala a infatisarii celor 5 cetati antice, asa cum aratau acestea in epoca romana, si in epocile ulterioare

- Imbunatatirea si reabilitarea turismului transfrontalier asociat centrelor de cercetare, tehnologice si de dezvoltare

- Achizitionarea echipamentului necesar pentru dezvoltarea unor noi produse comune de catre institutiile de cercetare in cooperare cu centrele de dezvoltare a afacerilor din zona transfrontaliera

- Investitii in infrastructura tehnologiei informatiei in regiunea de granita pentru a creste cooperarea transfrontaliera intre centrele de inovare, tehnologice si logistice

- Activitati relevante si legate de intarire institutionala si sustinere a activitatilor in retea.

Activitati

- Documentare

- Transferul din real in virtual al obiectelor descoperite in siturile arheologice

- Supervizarea lucrarilor

- Modelarea 3D

- Extinderea modelului

- Film documentar

- Site-ul

- Elaborarea configuratiei terenului

- Studiul de introducere in circuitul turistic al cetatilor antice

- Simpozion

- Audit extern

Web

http://www.cjc.ro/ictcad/

"Parteneriate transfrontaliere - cale a dezvoltarii comunitare", RO 2006/018-445.01.04.22

Perioada

28.11.2008 - 28.11.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Municipalitatea Dobrichka, Districtul Dobrich

Valoare proiect

45.000 euro - din care contributie CJC 5.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2006 Romania-Bulgaria

Obiective

Obiectivul general: promovarea dezvoltarii economice durabile a regiunii de granita Romania - Bulgaria, cu scopul de a reduce caracterul periferic, prin cresterea cooperarii transfrontaliere intre autoritatile publice locale din cele doua tari.

Obiective specifice:

- cresterea gradului de pregatire profesionala a personalului angrenat in elaborarea proiectelor cu finantare europeana

- stimularea interactiunii reale intre comunitatile de pe fiecare parte a granitei, incurajand implicarea la nivel local

- cresterea si intarirea capacitatii organizatiilor locale si regionale romane si bulgare de a pregati proiecte transfrontaliere

- crearea unui prim portofoliu comun de proiecte care vor fi depuse in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Rezultate obtinute

- Organizarea a 4 sesiuni de training ce au ca scop cresterea capacitatii de a implementa proiecte cu finantare europeana

- Crearea conditiilor necesare elaborarii si derularii de proiecte

- Intensificarea cooperarii intre cele doua autoritati regionale

- Elaborarea ghidului de bune practici

- Informarea si consilierea autoritatilor locale din zona transfrontaliera

- Cresterea numarului de proiecte cu impact transfrontalier

- Crearea unor echipe mixte de proiect

- Cresterea nivelului de constientizare publica asupra beneficiilor cooperarii transfrontaliere

Activitati

- Organizarea activitatii echipei de proiect

- Achizitionarea de echipamente

- Achizitii servicii traducere, interpreti

- Achizitii prestari servicii web design

- Selectia firmei de consultanta si atribuirea contractului

- Selectia reprezentantilor autoritatilor publice din judetul Constanta si din districtul Dobrich

- Elaborarea suportului de curs

- Sesiunile de training in managementul proiectului desfasurate in Romania

- Sesiunea de training in managementul proiectului desfasurata in Bulgaria

- Diseminarea rezultatelor proiectului

- Elaborarea unui ghid de bune practici

- Realizarea site-ului

Web

http://www.cjc.ro/cbc/index.php

RITI - "Retea Internationala de Terminale Informatice Romania-Bulgaria", RO2005/017-535.01.01.13

Perioada

30.11.2007 - 30.08.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Primaria Municipiului Constanta

- Consiliul Municipiului Calarasi

- Municipalitatea Dobrich

- Municipalitatea Silistra

Valoare proiect

560.720 euro - din care contributie CJC 70.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2005 Romania-Bulgaria - in cadrul Programului de promovare a dezvoltarii economice durabile a regiunii de granita Romania-Bulgaria

Obiective

Obiectiv general: stabilirea facilitatilor de noi afaceri de natura transfrontaliera si stabilirea de activitati relevante, legate de intarirea institutionala intre toti partenerii si realizarea de activitati in retea.

Obiective specifice: infiintarea retelei internationale formata din 16 puncte de informare de tip InfoTouch in 15 orase din judetele Constanta si Calarasi din Romania si districtele Dobrich si Silistra din Bulgaria.

Rezultate obtinute

- o retea internationala de informare, alcatuita din 16 puncte tip Infokiosk, care mai apoi se va transforma intr-o retea complexa, la care vor putea adera si alte state si evident si alte regiuni/ judete din Romania si din Bulgaria

- o mai buna colaborare a actorilor implicati atat din partea romana, cat si din partea bulgara

- o comunicare continua intre autoritatile locale implicate, intre agentii economici care dezvolta activitati de interes general

- cresterea numarului de vizitatori, atat in Romania, cat si in Bulgaria

- punerea in valoare a celor doua regiuni

- cresterea gradului de informare a celor interesati - investitori, agenti economici, turisti si populatia localitatilor implicate in proiect.

Activitati

Sunt puse la dispozitie informatii din cele mai diverse domenii ce pot fi accesate in regim non stop si gratuit. Astfel, toti cei interesati, de ambele parti ale granitei, au acces la informatiile din reteaua internationala de puncte de informare, indiferent de locul de accesare. Cele patru judete/ districte au oportunitatea de a se face cunoscute, de a-si putea pune in valoare resursele, bogatiile sau atractiile turistice, economice, sau de orice fel, de a dezvolta noi rute de transport intre Romania si Bulgaria si nu in ultimul rand, de a crea noi oportunitati de afaceri.

Ariile protejate din zona transfrontaliera vizata de proiect, de o importanta deosebita, vor fi facute cunoscute publicului larg incurajat catre un turism ecologic.

SIGRIT - "Reducerea riscului la inundatii prin dezvoltarea tehnologiilor de informare si comunicare in regiunea transfrontaliera", RO2005/017-535.01.02.04

Perioada

30.11.2007 - 30.08.2009

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Inspectoratul Situatii de Urgenta "Dobrogea"

- RAJDP Constanta

- RAJA Constanta

- municipalitatea Dobrich

Valoare proiect

688.130 euro - din care contributie CJC 100.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2005 Romania-Bulgaria

Obiective

Componenta cea mai importanta a acestui proiect a fost realizarea unui "Sistem Informatic Geospatial pentru Reducerea riscului la Inundatii in zona transfrontaliera prin dezvoltarea de tehnologii IT" (SIGRIT) care a avut ca scop asigurarea suportului informational si decizional pentru activitatile de reducere a riscului la inundatii in zona transfrontaliera a judetului Constanta si respectiv de cealalta latura a frontierei municipalitatea Dobrich.

SIGRIT, vizeaza imbunatatirea activitatilor de reducere a riscului la inundatii in zona transfrontaliera - Judetul Constanta - Municipalitatea Dobrich, prin:

- Implementarea unui sistem informatic pentru utilizarea informatiilor geospatiale conform nevoilor partenerilor proiectului.

- Crearea unui mecanism de integrare a datelor intr-un format standardizat in vederea realizarii unui fond de date comun la nivelul beneficiarilor proiectului prin:

- Constituirea unui consortiu GIS intre beneficiarii proiectului;

- Convenirea asupra unor protocoale de schimb de baze de date vectorizate in vederea constituirii unor baze de date comune;

- Actualizarea periodica si detalierea hartilor de risc la inundatii in vederea includerii acestora in Planurile de Urbanism General elaborate la nivelul UAT-urilor din judetul Constanta si municipalitatea Dobrich;

- Crearea unui mecanism de introducere in sistemul informatic a datelor primite prin telefon, fax sau on-line, care va fi implementat la beneficiarii proiectului.

- Dezvoltarea unui mecanism de transfer a informatiilor utile despre inundatii in judetul Constanta.

Rezultate obtinute

Pentru ca deciziile autoritatilor privind activitatile de reducere a riscului la inundatii in judetul Constanta si in zona transfrontaliera sa fie coerente si precise, odata cu implementarea sistemului informatic pentru utilizarea informatiilor geospatiale, va fi creat un mecanism de integrare a datelor necesare deciziilor, intr-un format standardizat, sub forma unui fond de date comun la nivelul beneficiarilor proiectului. Mai mult, vor fi convenite anumite protocoale de schimb de baze de date vectorizate, in vederea constituirii unei baze de date comune.

Consiliul Judetean va urmari ca hartile de risc la inundatii sa fie actualizate periodic si detaliate, in vederea includerii acestora in Planurile de Urbanism General elaborate la nivelul Unitatilor Teritoriale Administrative din judetul Constanta si municipalitatea Dobrich. In cadrul proiectului va fi creat un mecanism de introducere in sistemul informatic a datelor primite prin telefon, fax sau on-line, care va fi implementat la beneficiarii proiectului si va fi dezvoltat un mecanism de transfer a informatiilor utile despre inundatii in judetul Constanta si teritoriul municipalitatii Dobrich intre toti beneficiarii proiectului.

- Dezvoltarea cooperarii dintre Consiliul Judetean Constanta si Municipalitatea Dobrich

- Introducerea unor metode de lucru inovatoare pentru prevenirea riscului de inundatii in regiunea Constanta-Dobrich

- Construirea capacitatii organizationale pentru prevenirea riscului la inundatii (5 parteneri, 3 sesiuni de lucru, baza de date comuna)

- Imbunatatirea procesului decizional pentru prevenirea riscului la inundatii

- Sesiuni de instruire (3 sesiuni de instruire, 20 de persoane)

- Achizitionarea echipamentelor pentru dotarea celor 5 institutii partenere

- Crearea unei retele de comunicatii transfrontaliera

- Diseminarea rezultatelor

- Prevenirea riscului de inundatii

Activitati

Activitatea analistilor SIGRIT

Analistii din Centrul Operational pentru Situatii de Urgenta din cadrul Consiliului Judetean Constanta vor trebui sa genereze analizele necesare paginii de internet destinate publicului si mass-media si sa le faca disponibile din site-ul existent al Consiliului Judetean Constanta. Aceasta pagina de internet va include informatii de tip harta web.

In situatiile de rutina pregatire pentru interventie si prevenire), genereaza (pe baza datelor disponibile si a responsabilitatilor din sistem) harti de risc, in special cu zone expuse la riscul inundatiilor, corelate cu informatii privind cantitatea si dispunerea resurselor logistice de interventie, istoricul inundatiilor etc. In situatii de normalitate, actualizeaza si agrega datele provenite de la institutiile participante in consortiu, genereaza hartile necesare deciziilor operative, cu informatii de tipul pozitiei fortelor de interventie, zonelor si localitatilor afectate de inundatii, sectoarelor de drum cu potential de inundare, traseelor de evacuare etc., cu posibilitatea de a rula scenarii de interventie pentru a alege cele mai bune optiuni prin care se evita pierderea de vieti omenesti si materiale si pentru a estima timpul de interventie, suprafetele inundate, numarul de persoane afectate, volumul pagubelor etc. In cazul situatiilor de urgenta, datele culese in teren vor ajunge automat la dispeceratele institutiilor unde vor fi rulate analizele predefinite sau se vor defini analize suplimentare, care vor permite luarea de decizii informate intr-un timp mult mai scurt fata de situatia din prezent.

Activitatea utilizatorilor obisnuiti SIGRIT

In situatii de normalitate (rutina), genereaza (potrivit fluxurilor de lucru specifice compartimentelor de specialitate corespunzatoare fiecarei institutii cuprinse in proiect) date pentru completarea hartilor de risc, in special cu zone expuse la riscul inundatiilor, coroborate cu informatii privind cantitatea si dispunerea resurselor logistice de interventie, istoricul inundatiilor etc. In situatii de urgenta sau dezastru, genereaza date in sistem prin activitati de teren pe zonele afectate, consulta rezultatele scenariilor de analiza, generate de analisti si datele generale din sistem.

Pentru moment, acest proiect vizeaza doar inundatiile, insa solutia poate fi extinsa pentru toate tipurile de riscuri - cutremur, incendiu, poluare accidentala etc. si permite asocierea si a altor parteneri ale caror informatii sunt valoroase pentru decizii.

"Statie modulara de epurare ape uzate Cobadin "

Perioada

- 16 luni (finalizat in 2009)

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Provincia Friesland

Valoare proiect

- 660.000 euro - din care contributie CJC 10.000 euro

Obiective

- Realizare statie de epurare modulara in Comuna Cobadin

Rezultate obtinute

- construirea unei platforme betonate ingradite si a unui drum de acces

- punerea pe pozitie a 4 stalpi de sustinere a retelei de electricitate

- achizitionarea si montarea unui transformator electric

- realizarea conexiunii la internet

- achizitionarea unei cabine pentru paznic

- intocmirea documentatiilor necesare obtinerii acordului de mediu

- decontarea lucrarilor de amplasare si instalare a statiei

- asigurarea conditiilor de demarare a proceselor tehnologice, care constau in:

- alimentarea cu apa potabila a tancului din instalatie

- procurarea namolului biologic de la Statia de Epurare Constanta Sud

- procurarea substantelor chimice necesare

Finalizate in anul 2008

"Comunicare interculturala si integrare europeana", RO2005/017-535.01.03.23

Perioada

30.11.2007 - 30.11.2008

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Primaria Topalu, judetul Constanta

- Centrul de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Constanta

- Municipalitatea Tervel, Bulgaria

Valoare proiect

48.850 euro - din care contributie CJC 5.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC Romania-Bulgaria

Obiective

Proiectul a reprezentat o actiune de internationalizare a unui festival cu traditie avand ca rezultat imbogatirea vietii culturale a populatiei din Regiunea transfrontaliera.

Obiectivul general: reducerea barierelor culturale si economice dintre cele doua regiuni de granita, respectiv Constanta si Dobrich, prin promovarea culturii si traditiilor populare, cat si prin promovarea turismului cultural in mediul rural.

Obiectivul specific: organizarea Festivalului National Folcloric "Dan Moisescu" si asigurarea unei participari internationale, cu implicarea activa a autoritatilor locale din comuna Topalu, judetul Constanta si a municipalitatii Tervel, districtul Dobrich si promovarea culturii si traditiilor locale, a schimbului cultural la nivel transfrontalier. Acest eveniment cultural va facilita accesul comunitatilor locale din Romania si Bulgaria la evenimente culturale comune, la promovarea turismului cultural in mediul rural si a schimburilor culturale transfrontaliere.

Rezultate obtinute

- Cresterea importantei cooperarii transfrontaliere si largirea accesului la cultura si a participarii la viata culturala, inclusiv la stimularea cooperarii culturale si a dialogului intre culturi, prin participarea comuna, romano-bulgara la Festivalul National "Dan Moisescu";

- Conservarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural romanesc prin stimularea creatiei culturale contemporane;

- Promovarea turismului cultural in mediul rural din judetul Constanta;

- Cresterea capacitatii institutionale a autoritatilor locale de a gestiona evenimente culturale in mediul rural.

Activitati

- Achizitia echipamentelor necesare organizarii si desfasurarii festivalului

- Realizarea paginii web a festivalului

- Promovarea Festivalului National “Dan Moisescu"

- Organizarea si desfasurarea Festivalului

- Promovarea turismului cultural

- Diseminarea rezultatelor

- Audit extern

Web

www.festivaluldanmoisescu.roindex.html

"Reabilitarea/reconstruirea unitatilor de invatamant din judetul Constanta afectate de inundatiile din anul 2005" , RO 2003/ 005-551.05.03.04.01.02.09

Perioada

2007-2008

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Consiliul Local Pestera

- Consiliul Local Nicolae Balcescu

- Universitatea "Ovidius" Constanta

Valoare proiect

1.085.000 euro

Finantare

Program PHARE CES 2003 - INUNDATII

Obiective

Obiectivul general: inlaturarea efectelor inundatiilor din anul 2005 asupra unitatilor de invatamant din judetul Constanta

Obiectivul specific: reabilitarea/reconstruirea a 5 unitati de invatamant din judetul Constanta afectate de inundatiile din anul 2005

Rezultate obtinute

Au fost reabilitate urmatoarele unitati de invatamant:

1. Universitatea "Ovidius" din Constanta

- Modul Facultatea de Stomatologie - laboratoare - Reabilitare acoperis, fatade si hidroizolatie pereti si subsol

- Corp principal universitate - Refacere hidroizolatii, retea de canalizare, realizare hidroizolatii contururi cladiri afectate de inundatii, refacere retea pietonala si carosabila

2. Scoala cu clasele I-VIII din Comuna Pestera

- Corpul Principal

- Sala de sport

3. Scoala cu clasele I-IV din Satul Ivrinezu Mare - a fost reconstruita

4. Gradinita din Comuna Nicolae Balcescu - constructie noua

Beneficiari finali:

- 110 copii prescolari

- 1.322 de elevi

- 83 de cadre didactice din mediul preuniversitar

- 2.788 de studenti

- in mediul universitar: 761 profesori universitari, conferentiari, lectori asistenti si preparatori, 205 personal auxiliar si de cercetare, 133 personal a dministrativ.

Finalizate in anul 2007

"Cooperare pentru dezvoltare" RO 2004/016 - 784.01.04.01.09

Perioada

30.11.2006 - 30.11.2007

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta, Romania

- Municipalitatea Dobrich, Bulgaria

Valoare proiect

49.625 euro - din care contributie CJC 5.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2004 - Fondul Comun al Proiectelor Mici pentru Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria

Obiective

Beneficiari directi - reprezentantii departamentelor interne ale Consiliului Judetean Constanta, reprezentanti din cadrul Primariilor: Navodari, Baneasa, Basarabi si Negru Voda - din partea romana si reprezentanti ai Regiunii/Districtului Dobrich si Municipalitatilor Dobrich, Shabla, Kavarna, Krusari si General Toshevo, din partea bulgara.

Beneficiari indirecti:

- Factorii de conducere din cele doua institutii partenere, precum si cei de la nivelul autoritatilor locale;

- Populatia judetului Constanta (715.000 locuitori) si a Districtului Dobrich (105.000 din Municipalitatea Dobrich), precum si locuitorii Municipalitatilor: Shabla, Kavarna, Krusari si General Toshevo

Rezultate obtinute

- Crear ea conditiilor necesare pentru a elabora si implementa proiecte finantate prin Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 2007-2013 Romania-Bulgaria, grup de lucru;

- Instruirea a 4 persoane in utilizarea programului GIS ce va analiza bazele de date pentru a identifica prioritatile dezvoltarii comune a ambelor regiuni;

- Elaborarea unei harti tematice fundamentale pe analiza bazei de date;

- Imbunatatirea reprezentarii grafice, ce va asocia datele legate de indicatorii dezvoltarii regionale cu distributia spatiala a acestora;

- Predarea catre echipa de management a unor date corecte ce va sprijini tendintele de dezvoltare regionala;

- Avansarea si intensificarea fluxului informational stabilit intre autoritatile regionale aferente granitei romano-bulgare prin intalniri periodice;

- Crearea unui grup comun romano-bulgar capabil sa dezvolte proiecte finantate din Fondurile Structurale;

- Organizarea unui curs de management de proiect pentru 30 de persoane;

- Organizarea unui simpozion pentru 4 persoane:

- Modernizarea administratiei publice prin implementarea de noi tehnologii de lucru;

- Achizitionarea unui echipament modern aferent ariei de activitate GIS, inexistent anterior in implementarea proiectelor;

- Crearea unei baze de date si a unor aplicatii GIS, inexistente anterior in implementarea proiectelor;

- Analizarea posibilitatii extinderii aplicatiei pentru alte departamente si arii de activitate pentru ambii parteneri;

- O conferinta de presa.

Activitati

- Organizarea de cursuri de instruire privind utilizarea Sistemului Informational Geografic (GIS) in administratia publica locala, cursuri privind managementul proiectelor cu finantare europeana, un simpozion intitulat: "GIS.-ul instrument de lucru eficient in activitatea de planificare a dezvoltarii regionale" iar, ca rezultat al acestor activitati s-a creat Grupul de lucru romano-bulgar

- Cursurile de instruire privind utilizarea GIS in administratia publica locala s-au desfasurat in cadrul a 2 module. Cel de-al doilea modul a avut ca participanti, pe langa reprezentanti ai Serviciului de Urbanism si 2 reprezentanti de la Municipalitatea Dobrich. Specialistii din ambele tari astfel pregatiti, avand la dispozitie ca suport si imaginile satelitare (achizitionate prin proiect) si fisiere digitale continand baze de date aferente celor 2 regiuni din zona transfrontaliera, vor face parte din grupul de lucru comun romano-bulgar. Acestia vor acorda o atentie deosebita integrarii datelor din cele 2 regiuni romana si bulgara, intr-o baza de date geospatiale, care va sta la baza pregatirii portofoliului de proiecte pentru Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 2007 - 2013 Romania - Bulgaria. Si ca urmare a demonstrarii, in cadrul proiectului a avantajelor pentru autoritatile publice locale de a utiliza Sistemul Informational Geografic (GIS), in cadrul Consiliului Judetean Constanta s-a infiintat un compartiment de GIS. Ca membrii ai grupului de lucru, beneficiarii cursurilor de GIS vor avea capacitatea de a elabora sinteze bazate pe datele geospatiale si vor prezenta rezultatele activitatii lor celorlalti membri ai grupului comun de lucru romano-bulgar, care le vor utiliza in prioritizarea propunerilor de proiecte comune.

- La cursurile de instruire pentru Managementul proiectelor finantate din fonduri europene au participat reprezentantii urmatoarelor autoritati locale - din Districtul Dobrich: Municipalitatea Dobrich (partener in proiect), precum si Municipalitatile Shabla, Kavarna, Krusari si General Toshevo, iar din Judetul Constanta reprezentantii Oraselor Baneasa, Navodari, Negru Voda si Basarabi, precum si reprezentanti ai Directiei Generale de Afaceri Europene din Consiliul Judetean Constanta. Cursurile au avut un caracter mai aplicativ, dupa analizarea problemelor specifice care apar in cadrul fiecarei etape a implementarii unui proiect si modului de rezolvare a acestora, partenerii au avut posibilitatea sa faca o analiza a posibilitatilor de finantare oferite de Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera 2007 - 2013 si sa contureze viitoare propuneri de proiecte.

- La simpozion au participat 30 de persoane, dintre care 11 reprezentanti ai autoritatilor locale din Bulgaria, Districtul Dobrich, si anume din: Localitatea Dbovic, Municipalitatea General Toshevo, Municipalitatea Shabla, Municipalitatea Krusari, Localitatea Pobeda. In cadrul simpozionului s-au prezentat comunicari ale unor specialisti reprezentanti ai unor institutii, care utilizeaza programe de G.I.S. ca instrument de lucru. Aceste institutii, relevante pentru dezvoltarea celor 2 regiuni sunt: Administratia Nationala "Apele Romane", Directia Apelor Dobrogea - Litoral, S.C.Intergraph Computer Service S.R.L. Bucuresti precum si un reprezentant al Consiliului Judetean Constanta, beneficiar al cursului de instruire pe GIS, care a avut o prezentare ce continea harti tematice. In cea de-a doua zi a simpozionului, dupa trecerea in revista a prioritatilor pe baza carora se vor finanta proiecte in cadrul Programului Operational de Cooperare Transfrontaliera 2007 - 2013, primarii din cele 2 regiuni au avut prilejul sa-si prezinte programele de dezvoltare, dupa care s-a desfasurat activitatea de constituire a grupului de lucru. Crearea Grupului de lucru romano - bulgar este rezultatul tuturor celorlalte activitati din proiect. Aceasta activitate s-a finalizat prin semnarea unei minute incheiate in cadrul intalnirii autoritatilor publice locale din cele 2 regiuni. La aceasta intalnire au participat, pentru partea bulgara: Viceguvernatorul Districtului Dobrich, precum si primarii si/sau viceprimarii urmatoarelor Municipalitati: General Toshevo, Shabla, Krusari si din localitatile: Dabovic si Pobeda. Pentru partea romana au semnat Primarii oraselor Baneasa si Negru Voda, precum si reprezentantii Consiliului Judetean Constanta.

"Incluziune sociala prin pregatire profesionala", RO 2004/016-784.01.04.01-20

Perioada

01.12.2006 - 31.07.2007

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta, Romania

- Asociatia Nevazatorilor din Romania - Filiala Interjudeteana Constanta-Tulcea, Romania

- Hobbys Club, Dobrich, Bulgaria

Valoare proiect

42.062,50 euro - din care contributie CJC 5.000 euro

Finantare

Programul PHARE CBC 2004 - Fondul Comun al Proiectelor Mici pentru Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Obiective

Obiectivul general - proiectul s-a adresat unui grup tinta din aria geografica a judetelor Constanta (Romania) si Dobrich (Bulgaria) si a promovat buna vecinatate in aceste regiuni de granita, dar si o mai buna integrare a persoanelor cu deficiente de vedere in societatea civila si pe piata muncii.

Obiective specifice:

- facilitarea co operarii intre regiunile de granita si a venit in sprijinul constientizarii comunitatilor locale asupra problemelor cu care se confrunta persoanele cu dizabilitati.

- recunoasterea persoanelor cu dizabilitati ca membri cu drepturi egale, incurajarea si stimularea dezvoltarii muncii si capacitatii creative a persoanelor cu deficiente de vedere

Rezultate obtinute

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de 16 membri ai Asociatiei Nevazatorilor din Romania (ANVR - filiala interjudeteana Constanta-Tulcea), precum si un numar de 16 membri ai Organizatiei neguvernamentale Hobbys Club din Dobrich, Bulgaria.

Beneficiari finali: cei 1400 de membri ai ANVR - filiala interjudeteana Constanta - Tulcea si cei 82 de membri ai organizatiei Hobbys Club Dobrich - Bulgaria, care beneficiaza de echipamentul necesar si sportul audio de curs, necesare continuarii cursului de pregatire pentru operare computere.

- Metode de train ing inovatoare pentru a creste nivelul de pregatire profesionala a persoanelor cu dificultati de vedere

- Cresterea sanselor persoanelor cu dificultati de vedere de a accede la slujbe inaccesibile anterior

- Desfasurarea schimburilor cultural-sportive dintre persoanele cu dizabilitati de vedere din judetul Constanta (Romania) si districtul Dobrich (Bulgaria)

- Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilitati de vedere prin elaborarea brosurii "Priveste cu atentie in jurul tau!"

Activitati

- achizitionar ea echipamentului IT necesar desfasurarii cursurilor de operare PC cu cititor de ecran;

- realizarea suportului de curs special, in varianta audio, in limba romana si in limba bulgara;

- desfasurarea cursurilor de introducere in tehnologia informatiei;

- organizarea si desfasurarea schimburilor cultural-sportive;

- editarea brosurii “Priveste mai atent in jurul tau" in limba romana si bulgara;

- diseminarea informatiilor legate de implementarea activitatilor prin intermediul website-ului Consiliului Judetean Constanta.

Cursurile de operare computer s-au desfasurat pe parcursul a 16 saptamani, la sediul Asociatiei Nevazatorilor din Romania - filiala interjudeteana Constanta - Tulcea, care a asigurat cu titlu gratuit spatiul necesar, pe toata perioada derularii acestora.

Participarea la cursul de operare computer al celor 32 persoane cu deficiente de vedere (16 din Constanta-Romania si 16 din Dobrich-Bulgaria) a contribuit la:

- ridicarea niv elul de pregatire profesionala al persoanelor cu deficiente de vedere,

- cresterea sanselor de angajare pe posturi care le erau inaccesibile,

- cresterea capacitatii de comunicare prin mijloace moderne si accesul la un volum mare de informatii.

La sfarsitul cursului de instruire, cursantii au primit un certificat de absolvire care atesta dobandirea cunostintelor de operare computer si totodata capacitatea acestora de a fi formatori pentru alte persoane cu deficiente de vedere.

Mijloacele logistice achizitionate prin proiect vor asigura baza materiala necesara continuarii cursurilor de pregatire operare PC in cadrul celor doua organizatii, ANVR - filiala interjudeteana Constanta-Tulcea si Hobbys Club, Dobrich, Bulgaria.

Schimburile cultural-sportive la care au participat romani si bulgari cu deficiente de vedere, au extins sfera relatiilor interumane si spirituale, diminuand sentimentele de izolare si frustrare pe care le au in general persoanele cu dizabilitati, stimulandu-le creativitatea si talentele compensatorii, au contribuit in mare masura la cooperarea transfrontaliera, punandu-se bazele unor viitoare proiecte comune.

Consiliul Judetean Constanta va continua colaborarea cu Districtul Dobrich din Bulgaria, cu atat mai mult cu cat aceste institutii fac parte din euroregiunea «Dunarea Inferioara» ale carei obiective vizeaza cooperarea transfrontaliera.

Asociatia Centrul Regional de Dezvoltare Resurse Umane va sprijini organizarea viitoarelor campanii de informare si constientizare a populatiei privind nevoile si problemele cu care se confrunta persoanele cu deficiente de vedere si de sensibilizare a publicului larg, pentru a contribui material la sprijinirea acestei categorii defavorizate.

Fondurile colectate prin donatii, sponsorizari, dirijarea procentului de 2% din impozitul pe venitul global spre Asociatia Centrul Regional de Dezvoltare Resurse Umane si Management Social si ANVR filiala Constanta-Tulcea, vor asigura continuitatea si durabilitatea proiectului.

"GETTING READY FOR EUROPE" " – "Pregatire pentru Europa" (East RO05.02)

Perioada

2006-2007

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- VNG International - Agentia pentru Cooperare Internationala a Asociatiei Municipalitatilor Olandeze, cu sediul inregistrat la Haga

- Provincia Zuid Holland

Valoare proiect

- 68.165 euro - din care contributie CJC 13.500 euro

Finantare

Program Logo East - finantat de MATRA (Programul de Transformare Sociala pentru Europa Centrala si de Est, programul Ministerului Olandez de Externe)

Obiective

- Pregatire profesionala in vederea accesarii Fondurilor Structurale

Rezultate obtinute

- Cresterea nivelului profesional al reprezentantilor Departamentului de Integrare Europeana si ai Departamentului Finante-Buget din cadrul Consiliului Judetean Constanta

Finalizate in anul 2006

"Buletin de Informare Financiara"

Perioada

februarie 2005 - februarie 2006

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

22.855 euro - din care contributie CJC 3.025 euro

Finantare

Programul PHARE 2002 - Fondul de modernizare si dezvoltarea administratiei la nivel local

Obiective

Proiectul urmareste cresterea gradului de informare, la nivelul judetului Constanta, al salariatilor administratiei publice locale, dar si a comunitatii locale pe probleme de colectare si gestionare a fondurilor publice.

Obiectivul general: cresterea gradului de informare, atat al personalului din administratia publica, cat si a membrilor comunitatii locale.

Obiective specifice:

- Realizarea lun ara, la nivelul judetului Constanta, a unei publicatii financiare de 8 pagini, format A4, in 500 de exemplare;

- Informarea constanta si permanenta a functionarilor publici cu atributii in domeniul gestionarii bugetelor;

- Facilitarea diseminarii informatiilor in procesul de colectare si folosirea fondurilor la nivel local, utilizand ziarul drept veriga intermediara in procesul comunicarii intre Consiliul Judetean Constanta, consiliile locale si cetateni.

Rezultate obtinute

- realizarea lunara, la nivelul judetului Constanta, a unei publicatii financiare de 8 pagini, format A4, in 500 de exemplare

Activitati

- achizitionarea echipamentului necesar tiparirii buletinului informativ

- colectarea materialului informativ

- prelucrarea informatiilor si tiparirea publicatiei cu caracter financiar

- lansarea buletinului de informare financiara

- promovarea buletinului de informare

- distribuirea buletinului informativ

"Dezvoltare, acces la informatii si oportunitati prin C.A.F.A.L.C."

Perioada

februarie 2005 - februarie 2006

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

23.045 euro - din care contributie CJC 3.300 euro

Finantare

Program PHARE 2002 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local

Obiective

Obiectivul general: asigurarea si imbunatatirea unui cadru eficient privind diseminarea si fluentizarea informatiilor cu caracter financiar catre cetatenii judetului Constanta, functionarilor publici din cadrul administratiilor locale si sectorului privat.

Obiective specifice:

- Introducerea de n oi instrumente, proceduri si mecanisme care sa asigure o mai buna gestionare a fondurilor locale

- Facilitarea accesului la informatiile cu caracter financiar

- Orientarea si consilierea actorilor locali si regionali in scopul obtinerii fondurilor necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse si asigurarea continuitatii lor

Rezultate obtinute

Diseminarea informatiilor cu caracter financiar se va realiza prin brosuri si foi informative, ce vor fi distribuite grupului tinta vizat de proiect, atat prin intermediul Centrului de Asistenta Financiara, a Centrului de Informatii pentru Cetateni din cadrul Consiliului Judetean Constanta, a Euro Info Center din cadrul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura, cat si prin intermediul Consiliilor Locale din judetul Constanta.

Publicatiile realizate in cadrul proiectului:

- pliant privind s istem colectare fonduri la nivel local

- pliant informativ privind modalitatea de lucru a administratiilor locale din judetul Constanta

- pliant privind informatii legate de mediul de afaceri la nivelul judetului Constanta si oportunitati de orientare a investitiilor

- Ghidul Financiar pentru TINE

- Foaie informativa "Noutati Financiare".

Beneficiarii directi sunt reprezentati de totalitatea unitatilor administrativ teritoriale din judetul Constanta, iar beneficiarii indirecti sunt reprezentati de comunitatile locale sau regionale care vor beneficia de un sistem clar de informare, de informatii care vor ajuta la orientarea si rezolvarea aspectelor de ordin financiar.

Activitati

- infiintarea si organizarea centrului de asistenta financiara in cadrul Consiliului Judetean Constanta, care va avea rolul de consultant, oferind informatiile ne cesare privind aspectele financiare, conform cu legislatia in vigoare, privind sistemul de colectare a fondurilor la nivel local de la agentii economici si persoanele fizice, informatii privind orientarea fondurilor si investitiilor

- stabilirea planului de actiune pentru eficientizarea sistemului de informare si consiliere a cetatenilor privind sistemul financiar de colectare a fondurilor la nivel local

- diseminarea informatiilor catre grupul tinta vizat de proiect

- evaluarea sistemului nou infiintat si stabilirea concluziilor, precum si realizarea strategiei de asigurare a continuitatii proiectului

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 21.02.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro