Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Consiliul Judetean » Legislatie

Legislatie

ACTE NORMATIVE - in temeiul carora autoritatile sau institutiile publice isi desfasoara activitatea

Hotarari ale Consiliului Judetean Constanta

Dispozitii ale Consiliului Judetean Constanta

Ghid legislativ (link portal legislativ) - http://legislatie.just.ro

Act normativ

link portal legislativ

Constitutia Romaniei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

OUG 57/2019 - privind Codul administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925

Legea 215/2001 (republicata) - a administratiei publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

Legea 393/2004 - privind statutul alesilor locali

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664

OG 53/2002 - privind Statutul-cadru al unitatii administrativ-teritoriale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38139

Legea 115/2015 - pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168136

Legea 161/2003 - privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

Legea 195/2006 - Legea-cadru a descentralizarii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72024

Legea 52/2003 (republicata) - privind transparenta decizionala in administratia publica

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

HG 478/2016 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920

HG 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

OG 27/2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687

Legea 188/1999 (republicata) - privind Statutul functionarilor publici

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173

Legea 7/2004 (republicata) - privind Codul de conduita a functionarilor publici

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915

Legea 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028

HG 250/1992 (republicata) - privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564

HG 1.087/2001 - privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32059

Legea 115/1996 - privind declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602

Lege 176/2010 - privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

Legea 554/2004 - a contenciosului administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426

Legea 227/2015 - privind Codul fiscal

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280

Legea 207/2015 - privind Codul de procedura fiscala

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005

Legea 82/1991 (republicata) - a contabilitatii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576

Legea 273/2006 - a finantelor publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527

OUG 64/2007 - privind datoria publica

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83212

Legea 350/2005 - privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812

Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publica

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209

Legea 50/1991 (republicata) - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515

Ordinul 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600

Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

Ordinul 233/2016 (republicat) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682

HG 525/1996 (republicata) - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism