Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Informatii de interes public » Legea 544/2001

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public - Legea 544/2001 privind accesul la informatiile publice

- Buletin informativ - Legea 544/2001 (sectiunea RAPOARTE ANUALE - punctul I.1)

- Rapoarte de evaluare a implementarii Legii 544/2001 (sectiunea RAPOARTE ANUALE - punctul I.2)

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice

 

COCIORBA Alina - inspector

 

Bulevardul Tomis nr.51, cod postal 900725 - camera 345

 

+40.241.488.455

 

sapcjc@cjc.ro

 

luni-joi 08:00-16:30, vineri 08:00-14:00

 

Prevederi legislative

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Hotararea de Guvern 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile Legii 544/2001, informatiile de interes public.

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

- autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea

- informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public

- numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat - impotriva acestui refuz se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

Formulare

Pentru facilitarea redactarii cererilor de informatii de interes public si/sau a reclamatiilor administrative punem la dispozitie persoanelor interesate urmatoarele formulare-tip (prezentate in HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Anexele 4-6 la normele metodologice).

Cerere de informatii de interes public

Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile Legii 544/2001, informatii de interes public.

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

- formular Cerere pentru obtinerea de informatii in conformitate cu Legea 544/2001 privind accesul la informatiile publice

Reclamatie administrativa

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

- formulare Reclamatii administrative conform Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public:

- formular Reclamatie administrativa (model 1) - in cazul raspunsului negativ

- formular Reclamatie administrativa (model 2) - in cazul netrimiterii raspunsului in termenul legal

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 03.05.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro