Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: » Pavilion Expozitional Constanta

Pavilion Expozitional Constanta

Pavilionul Expozitional Constanta are sediul in municipiul Constanta, bulevardul Mamaia nr.331A si este un imobil aflat in domeniul public al Judetului Constanta, in administrarea Consiliului Judetean Constanta si operarea Biroului Pavilion Expozitional, Directia Generala Administrare Domeniu Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport.

Pavilionul Expozitional Constanta are ca destinatie principala desfasurarea activitatii de organizare si gazduire de evenimente culturale, expozitii, premieri, conferinte, seminarii, targuri etc. in vederea promovarii Judetului Constanta si a culturii si traditiilor locale.

In prezent, in incinta imobilului isi desfasoara activitatea si Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului.

Calendar evenimente programate a se organiza la Pavilionul Expozitional Constanta in anul 2023

Informatii utile pentru solicitantii de utilizare a spatiilor aferente Pavilionului Expozitional Constanta

Directia Generala Administrare Domeniu Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport, prin Biroul Pavilion Expozitional (BPE) se ocupa de gazduirea, organizarea si desfasurarea de activitati cultural-educative (concerte, premieri, lansari de carte etc.), diferite prezentari expozitionale, targuri informative si de desfacere produse, conferinte cu diferite tematici, seminarii, congrese etc. la Pavilionul Expozitional Constanta (PEC).

Spatiile aferente imobilului sunt:

- cladire principala P+1E compusa din: corp administrativ, sala de expozitii (parter si etaj) si sala de ceremonii - cupola (la etaj)

- platforma pietonala

- doua parcari exterioare amenajate, asfaltate

- spatiu verde

Consiliul Judetean Constanta (CJC) gazduieste diferite activitati atat in interiorul cat si in exteriorul PEC, acestea urmand a fi programate in functie de evenimentele CJC si de solicitarile depuse.

Activitatile din cadrul PEC se desfoara in baza aprobarii scrise a conducerii CJC.

Documentele care reglementeaza activitatea de organizare/gazduire a evenimentelor in spatiile PEC sunt hotararile Consiliului Judetean prin care se aproba anual Regulamentul de Organizare si Functionare al Pavilionului Expozitional Constanta, precum si taxele de utilizare temporara a spatiilor aferente imobilului - pentru anul 2023 in vigoare HCJC nr.339/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2023 (anexa 7) .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuprins informatii

Informatiile prezentate sunt structurate pe urmatoarele tematici:

1. Metodologia aferenta activitatii de punere la dispozitia persoanelor fizice/juridice a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta - prin darea in folosinta a spatiilor pentru utilizare temporara

1.1. Depunerea cererilor de utilizare a spatiilor in vederea intocmirii calendarului anual al evenimentelor programate anticipat

1.2. Analiza solicitarilor si stabilirea calendarului anual al evenimentelor programate anticipat

1.3. Depunerea de catre solicitanti a cererilor de utilizare temporara a spatiilor pentru fiecare eveniment

1.4. Analiza cererilor de utilizare temporara a spatiilor

1.5. Comunicarea raspunsurilor catre solicitanti

1.6. Achitarea de catre solicitanti a taxei pentru utilizarea temporara a spatiilor

1.7. Elaborarea planului de repartizare a spatiilor

1.8. Amenajarea de catre solicitanti a spatiilor repartizate

1.9. Monitorizarea modalitatii de utilizare a spatiilor de catre solicitanti

1.10. Eliberarea spatiului utilizat de catre solicitanti

2. Reguli de conduita in interiorul si exteriorul Pavilionului Expozitional Constanta

2.1. Reguli privind spatiile din interiorul imobilului

2.2. Reguli privind spatiile din exteriorul imobilului

3. Obligatiile si responsabilitatile partilor

3.1. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile CJC

3.2. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile utilizatorilor spatiilor

4. Taxe de utilizare temporara a spatiilor

1. Metodologia aferenta activitatii de punere la dispozitia persoanelor fizice/juridice a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta - prin darea in folosinta a spatiilor pentru utilizare temporara

1.1. Depunerea cererilor de utilizare a spatiilor in vederea intocmirii calendarului anual al evenimentelor programate anticipat

In vederea organizarii de evenimente, persoanele fizice/juridice pot solicita utilizarea spatiilor din interiorul sau exteriorul imobilului, in scopul derularii activitatilor specifice evenimentelor culturale/sportive, expozitii, targuri, premieri, seminarii, conferinte etc.

Solicitantii pot fi entitati organizatoare de targuri si expozitii, dar si ONG-uri, asociatii, fundatii, organizatii muzeale, institutii de invatamant etc.

Pentru stabilrea calendarului anual al evenimentelor programate anticipat, firmele care organizeaza in mod frecvent targuri si expozitii si/sau entitatile care vor in mod expres derularea de evenimente in anumite perioade, vor depune in perioada 1-30 septembrie a anului curent solicitarile cu programarea evenimentelor pentru anul urmator.

Pentru facilitarea redactarii cererilor de programare a evenimentelor, solicitantii pot utiliza urmatorul modelul de cerere:

- Cerere de programare in anul urmator a organizarii de evenimente

Solicitantii pot depune si cereri pentru care nu utilizeaza modelul pus la dispozitie de CJC, cu conditia ca acestea sa cuprinda denumirea organizatorului si datele de contact ale acestuia si ale reprezentantului legal si urmatoarele informatii pentru fiecare eveniment pentru care se solicita utilizarea spatiilor PEC:

- denumirea si perioada desfasurarii evenimentului

- categoria evenimentului - care poate fi:

- organizare de targuri si expozitii cu vanzare

- organizare de evenimente cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare etc), expozitii tematice, conferinte

- precizarea activitatilor derulate in cadrul evenimentului

- amplasarea spatiilor in care urmeaza a se derula activitatile aferente evenimentelor respective (parter, etaj, hol acces, sala de conferinte - Cupola, parcare)

- suprafetele minime estimate a fi utilizate

Cererile vor fi depuse la registratura institutiei, sau vor fi transmise prin e-mail la adresa consjud@cjc.ro.

1.2. Analiza solicitarilor si stabilirea calendarului anual al evenimentelor programate anticipat

In stabilirea calendarului anual al evenimentelor, au prioritate cele organizate de catre CJC si ca urmare, vor fi incluse in calendar evenimentele solicitate de organizatori, doar daca spatiile solicitate sunt disponibile in perioada specificata.

Pentru o cat mai buna valorificare a capacitatii PEC, se pot aproba mai multe solicitari de utilizare a spatiilor in aceeasi perioada, cu conditia ca amplasarea spatiilor in cadrul imobilului sa nu se suprapuna (de exemplu: in cazul in care in interior se desfasoara un tip de eveniment, in exterior se poate aproba solicitarea desfasurarii unui alt eveniment).

In cazul solicitarilor aferente unor evenimente a caror perioada de desfasurare si amplasament se suprapune cu cea a unui eveniment organizat de catre alt solicitant, la stabilirea Calendarului anual se vor lua in considerare mai multe criterii de departajare pentru aprobarea solicitarilor - in functie de:

- marimea suprafetei solicitate

- marimea insumata a suprafetelor solicitate pentru evenimentele organizate pe tot parcursul anului calendaristic de catre organizatorii ale caror solicitari se suprapun

- numarul anual de evenimente solicitate

- durata evenimentului

- anvergura evenimentelor

- istoricul colaborarii solicitantului cu CJC

- vor avea prioritate solicitantii care folosesc mobilier/ standuri/ pereti de separare intr-o conditie estetica superioara

CJC isi rezerva dreptul de a amana sau anula desfasurarea unui eveniment solicitat, ca urmare a organizarii unui eveniment propriu sau a unui alt motiv bine intemeiat - informarea solicitantilor se va face in scris in timp util.

In baza solicitarilor, pana la data de 31 octombrie a anului curent se va intocmi calendarul evenimentelor programate anticipat pentru anul urmator, dupa care se comunica in scris tuturor solicitantilor raspunsurile cu privire la programarea evenimentelor pentru care au depus cerere.

Calendarul anual al evenimentelor programate anticipat poate fi modificat la solicitarea organizatorilor de evenimente, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- anularea unui eveniment programat anticipat se poate face cu 60 zile lucratoare inainte de perioada de desfasurare a acestuia

- cererile de modificare a marimii suprafetelor solicitate vor fi acceptate doar in sensul cresterii acestora

1.3. Depunerea de catre solicitanti a cererilor de utilizare temporara a spatiilor pentru fiecare eveniment

Atat pentru evenimentele prevazute in calendarul anual al evenimentelor programate anticipat, cat si pentru cele neincluse in calendar (pentru care perioada de desfasurare nu a fost rezervata), solicitantii trebuie sa depuna o solicitare de utilizare a spatiilor PEC pentru fiecare eveniment .

Solicitantii pot depune cereri in calitate de organizatori ai unui eveniment sau de participant la unul.

In functie de calitatea solicitantului, termenele de depunere a solicitarilor sunt:

- pentru organizatori: cu minim o luna inainte de inceperea evenimentului

- pentru participanti: cu minim o saptamana inainte de inceperea evenimentului

Pentru depunerea cererii de utilizare temporara a spatiilor PEC, solicitantii pot utiliza unul din urmatoarele modelele de cerere:

- Cerere pentru organizare eveniment

- Cerere de participare la un eveniment prin desfasurarea activitatii de comert de intampinare

Solicitantii pot depune si cereri pentru care nu utilizeaza modelul pus la dispozitie de CJC, cu conditia ca acestea sa cuprinda urmatoarele informatii:

- date despre solicitant (denumire, forma de organizare, domeniu activitate, nr.inregistrare ORC, CUI / atestat producator, date contact entitate si reprezentant legal)

- denumire eveniment

- categoria evenimentului - care poate fi:

- targ / expozitie cu vanzare

- eveniment cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare etc), expozitii tematice, conferinte

- activitatile derulate in cadrul evenimentului

- categoria de produse expuse/comercializate

- perioada de utilizare a spatiilor

- spatiile solicitate - cu specificarea amplasarii (parter, etaj, sala de conferinţe, hol, parcare) si suprafetelor (mp)

- asumarea obţinerii de catre solicitant a avizelor şi autorizaţiile legale pentru a-si desfaşura activitatile in cadrul evenimentului

- asumarea respectarii prevederilor referitoare la regulile de conduita in interiorul şi exteriorul PEC si cele privind obligaţiile şi responsabilitaţile partilor

Cererile vor avea anexate copii ale documentelor de identificare atat ale solicitantului (CUI, Atestat, Certificat ORC , CI/BI etc.), cat si ale reprezentantului, inclusiv datele de contact.

In functie de natura produselor comercializate, solicitantii vor anexa autorizatia de producator/comercializare a produselor expuse, iar in cazul comercializarii de produse alimentare, autorizatia sanitar-veterinara cu care este inregistrat la DSVSA.A.

Cererile insotite de documentele mentionate se vor depune la registratura institutiei sau vor fi transmise prin e-mail la adresa consjud@cjc.ro.

1.4. Analiza cererilor de utilizare temporara a spatiilor

Avand in vedere faptul ca evenimentele organizate de CJC au intaietate, vor fi puse la dispozitie spatiile solicitate in perioada specificata, doar daca acestea sunt disponibile.

In cazul depunerii mai multor solicitari pentru evenimentele fara programare anuala pentru aceeasi perioada de timp, selectia se va face in functie de:

- suprafata ocupata

- durata evenimentului

- anvergura evenimentului

- vor avea prioritate solicitantii care folosesc mobilier/ standuri/ pereti de separare intr-o conditie estetica superioara

- cronologia inregistrarii solicitarilor, respectiv numarul de inregistrare al solicitarii initiale

CJC poate refuza cererile solicitantilor pe care-i considera neeligibili ca urmare a comportamentului anterior al acestora si/sau in baza relatiilor juridice pe care CJC le are cu acesta.

Un solicitant este considerat neeligibil in cazul in care acesta se afla intr-una din urmatoarele situatii:

- se afla in litigiu cu CJC

- a adus prejudicii de orice natura CJC

- in urma solicitarilor aprobate anterior:

- nu a achitat taxa de participare

- nu a respectat prevederile solicitarilor

- nu a respectat regulile de conduita in interiorul/exteriorul imobilului

- nu a respectat obligatiile si responsabilitatile partilor

- a adus prejudicii de imagine CJC prin folosirea de mobilier, standuri, pereti de separare intr-o conditie estetica precara

Pentru utilizarea temporara a spatiilor, solicitantii trebuie sa achite o taxa a carei valoare este calculata conform formulei:

valoare taxa = taxa de utilizare temporara spatiu (lei/mp/zi) x suprafata solicitata (mp) x nr.zile utilizare spatiu

In conformitate cu prevederile HCJC-ului prin care s-au stabilit si aprobat tarifele, taxele si taxele speciale, anuale, cuantumul taxei de utilizare temporara a spatiilor este stabilit in functie de categoria evenimentului si de amplasarea si suprafetele spatiilor solicitate.

1.5. Comunicarea raspunsurilor catre solicitanti

CJC va raspunde in scris oricarei solicitari primite - in functie de rezolutia cererii, raspunsurile vor contine minim urmatoarele informatii:

- pentru cererile refuzate: motivului de refuz al solicitarii

- pentru cererile aprobate: informatii cu privire la taxa de utilizare temporara a spatiilor (cuantumul si modalitatea de calcul, precum si modalitatea de plata a acesteia)

1.6. Achitarea de catre solicitanti a taxei pentru utilizarea temporara a spatiilor

Contravaloarea taxei de utilizare temporara a spatiilor va fi achitata de catre solicitanti inainte de accesul pentru amenajare in cadrul PEC - aceasta poate fi achitata la casieria institutiei de sediul CJC din bd.Tomis nr.51 sau prin ordin de plata in contul CJC deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, conform reglementarilor in vigoare.

Solicitantul va prezenta personalului BPE dovada achitarii taxei de utilizare temporara a spatiilor.

Neplata taxei de utilizare temporara a spatiilor PEC va atrage dupa sine:

- anularea evenimentului (daca solicitantul este organizatorul evenimentului) sau anularea participarii solicitantului la activitatile evenimentului

- refuzarea altor cereri de utilizare a spatiilor PEC depuse de catre solicitant

1.7. Elaborarea planului de repartizare a spatiilor

Dupa comunicarea raspunsurilor catre toti solicitantii care au depus cereri de utilizare a spatiilor si acestia au prezentat dovada achitarii taxei de utilizare temporara a spatiilor, se intocmeste planul de repartizare a spatiilor pentru evenimentul respectiv.

CJC poate modifica repartizarea spatiului alocat unui solicitant prin schimbarea locatiei, dimensiunilor si marimii zonei expozitionale solicitate, in masura in care acest lucru este necesar din motive de siguranta, de ordine publica, de estetica sau pentru a asigura utilizarea mai eficienta a facilitatilor si spatiului necesar pentru buna organizare a evenimentului.

Modificarile trebuie sa se incadreze in limite rezonabile astfel incat schimbarile sa poata fi acceptate de catre solicitant.

In cazul in care sunt necesare modificari ale repartizarii spatiilor, BPE informeaza solicitantii despre masurile care se impun si in functie de caz, va conveni cu acestia asupra:

- modificarilor de suprafata/ amplasament al spatiilor solicitate

- dimensiunilor zonei expozitionale

- recalcularii taxei de utilizare temporara a spatiilor

In functie de modificarile agreate, personalul BPE actualizeaza planul de repartizare a spatiilor.

In cazul in care modificarile de repartizare a spatiilor date in folosinta solicitantului reprezinta modificari de suprafata si/sau amplasament al spatiilor, personalul BPE recalculeaza taxa in conformitate cu noile specificatii ale spatiului pe care-l va utiliza solicitantul.

In functie de suma rezultata in recalcularea taxei achitate de catre solicitant, diferenta:

- este returnata - daca taxa recalculata e mai mica, exceptand cazurile in care schimbarile intervin din partea utilizatorului

- achitata de catre solicitantul - daca taxa recalculata e mai mare

1.8. Amenajarea de catre solicitanti a spatiilor repartizate

Dupa definitivarea planului de repartizare a spatiilor, solicitantii pot amenaja spatiile repartizate - cu respectarea:

- repartizarii spatiilor (suprafete, amplasament in cadrul imobilului si daca e cazul, amplasarea in teren)

- prevederilor referitoare la regulile de conduita in interiorul si exteriorul PEC si cele privind obligatiile si responsabilitatile partilor.

Solicitantii vor suporta toate cheltuielile pentru amenajarea spatiilor - activitate care se va realiza cu 2 zile inainte de eveniment.

Dupa ce solicitantii si-au amenajat spatiile repartizate, personalul BPE va verifica daca acestia au respectat planul de repartizare a spatiilor si regulile privind amenajarea spatiilor.

Daca personalul BPE constata ca un solicitant nu a respectat prevederile privind repartizarea si/sau amenajarea spatiilor, ii va comunica solicitantului neconformitatile, astfel incat acesta sa ia masurile ce se impun.

Dupa ce solicitantul si-a amenajat spatiul repartizat cu respectarea prevederilor, personalul BPE va intocmi in 2 exemplare PV-ul de predare-primire a spatiului si daca a fost cazul, a dotarilor.

1.9. Monitorizarea modalitatii de utilizare a spatiilor de catre solicitanti

Indiferent de categoria si perioada de desfasurare a evenimentului, este interzisa inchirierea de catre solicitanti a spatiilor catre terti.

Pe parcursul derularii activitatilor evenimentului, personalul BPE monitorizeaza modalitatea de utilizare a spatiilor de catre solicitanti si verifica daca acestia:

- respecta regulile de folosinta ale spatiului interior si exterior al PEC

- respecta regulamentul si regulile de conduita in interiorul si exteriorul imobilului

- nu aduc prejudicii de imagine CJC prin folosirea de mobilier, standuri, pereti de separare intr-o conditie estetica precara

- folosesc spatiile numai in scopul pentru care au depus solicitarea

Daca un solicitant nu poate utiliza spatiul din diverse motive sau este impiedicat sa-l utilizeze in totalitate datorita incalcarii normelor legale, oficiale sau conditiilor generale, tehnice si de utilizare, acestuia nu ii va fi returnata taxa de utilizare temporara a spatiilor.

In cazul in care personalul BPE constata ca solicitantul nu a respectat modalitatea de utilizare a spatiilor, il va atentiona asupra neconformitatilor si ii solicita luarea de masuri de remediere.

Daca solicitantul nu ia masurile necesare pentru utilizarea conforma a spatiilor repartizate, CJC poate retrage dreptului de folosinta a spatiilor si sa evacueze solicitantul - caz in care CJC ii poate refuza pe viitor solicitarile de utilizare a spatiilor PEC.

1.10. Eliberarea spatiului utilizat de catre solicitanti

La finalizarea evenimentelor, solicitantii elibereaza spatiile utilizate, iar personalul BPE verifica daca spatiile sunt curate si intacte (fara daune) si daca utilizatorii nu au lasat mobilier si/sau marfuri depozitate in incinta imobilului, cu exceptia cazului in care acestia au solicitat si au primit acordul scris in acest sens - caz in care solicitantii trebuie sa achite contravaloarea taxei de depozitare.

Solicitantii vor suporta toate cheltuielile pentru eliberarea/dezafectarea spatiului si vor realiza activitatea pe o perioada de 1 zi dupa terminarea evenimentelor.

Daca se constata ca un solicitant a provocat daune ale spatiilor PEC, cauzate de el insusi, de reprezentantii lui legali sau de angajatii sai, va trebui sa despagubeasca CJC pentru daunele provocate - caz in care, in functie de natura si amploarea acestora, CJC ii poate refuza solicitarile ulterioare de utilizare a spatiilor PEC.

In functie de caz, personalul BPE calculeaza sumele pentru:

- contravaloarea taxei de depozitare

- depasirea numarului de zile pentru dezafectarea spatiului

In cazul in care se impune calcularea de taxe suplimentare, solicitantul va achita contravaloarea acestora la casieria CJC sau prin ordin de plata.

In cazul in care solicitantul nu achita sumele datorate, CJC ii va refuza pe viitor solicitarile de utilizare a spatiilor PEC

Dupa ce solicitantii au eliberat spatiile repartizate si au achitat sumele/taxele datorate (daca a fost cazul), se va semna PV-ul de predare-primire a spatiului si a dotarilor (daca a fost cazul).

2. Reguli de conduita in interiorul si exteriorul Pavilionului Expozitional Constanta

2.1. Reguli privind spatiile din interiorul imobilului

- este interzisa utilizarea spatiului de catre persoane fizice sau juridice care nu au solicitat si achitat taxa de utilizare temporara

- utilizatorii vor folosi doar spatiile pentru care s-a achitat taxa de utilizare temporara

- utilizatorii vor accesa doar spatiile si bunurile puse la dispozitie

- utilizatorii vor respecta normele de protectie si preventie la incendiu asa cum sunt prevazute in legislatia in vigoare

- nu se va folosi foc deschis in interiorul imobilului, cu exceptia persoanelor autorizate conform legii, cu acordul scris al CJC

- este interzisa depozitarea si utilizarea de gaze comprimate/ lichefiate, combustibili, lichide inflamabile in cadrul imobilului, cu exceptia cazului in care s-a solicitat si s-a obtinut acordul scris din partea CJC, urmare a obtinerii avizelor si autorizatiilor legale

- amenajarea spatiului, precum si dezafectarea/eliberarea acestuia se va realiza pe cheltuiala exclusiva a solicitantului si cu respectarea intervalului de timp stabilit pentru aceste activitati (2 zile inainte de eveniment pentru amenajare si 1 zi dupa terminarea evenimentului pentru eliberare) - depasirea numarului de zile de amenajare/eliberare a spatiului se va taxa in conformitate cu hotararile CJC referitoare la taxele de utilizare temporara a spatiilor din cadrul PEC

- amenajarile temporare vor fi realizate conform legislatiei, din materiale care sa nu fie deteriorate sau care ar putea crea o imagine proasta (ex. standuri murdare, deteriorate sau in culori diferite ale peretilor de separare, mese si scaune rupte, deteriorate sau in mai multe culori)

- se interzice conectarea la instalatiile electrice fara acordul organizatorului - operatiunea se va realiza doar de catre personalul autorizat al organizatorului evenimentului

- se interzice interventia in functionarea sistemelor de instalatii electrice si/sau de ventilatie (prize, intrerupatoare, module de reglaj)

- se interzice deteriorarea, murdarirea si modificarea in orice mod a componentelor si instalatiilor tehnice ale imobilului (gaurire, folosirea de cuie sau suruburi etc.) si se interzice aplicarea pe acestea a vopselelor, tapetului si adezivilor

- se interzice deteriorarea rosturilor de pe pereti, plafoane si podeua imobilului, asezarea de fundatii sau executarea de lucrari similare

- se interzice montarea elementelor de ancorare a amenajarilor pe structura imobilului

- se interzice suspendarea produselor/articolelor de plafoanele incaperilor

- se interzice acoperirea geamurilor sau a usilor cu colante fara solicitare si aprobare prealabila

- se interzice blocarea usilor de acces in incinta

- se interzice blocarea accesului la tablourile de siguranta, hidranti, lift

- se interzice utilizarea spatiilor publice in alte scopuri decat cele pentru care au fost amenajate

- se interzice introducerea in incinta PEC de utilaje sau masini, fara acordul scris din partea CJC

- se interzice accesul in incinta cu animale de companie, cu exceptia evenimentelor care permit acest lucru - acest aspect va fi semnalizat pe usa de acces

- se interzice fumatul in incinta imobilului

- se interzice consumul de alcool in incinta PEC, cu exceptia evenimentelor tematice in acest sens

- utilizatorii vor avea o tinuta decenta si vor folosi un limbaj cordial in relatiile cu angajatii CJC si ceilalti utilizatori

- utilizatorii nu vor crea conflicte cu ceilalti utilizatori si nici cu angajatii CJC

- utilizatorii vor folosi spatiile special destinate in exterior pentru aruncarea deseurilor si vor pastra curatenia spatiului utilizat

- utilizatorii vor accesa doar grupurile sanitare puse la dispozitie si doar pentru uz personal specific

- utilizatorii se vor asigura ca dupa terminarea evenimentului spatiul folosit va ramane curat

- utilizatorii nu vor lasa mobilier si/sau marfuri depozitate in incinta imobilului, cu exceptia cazului in care au solicitat si primit acordul scris al CJC in acest sens si au achitat contravaloarea taxei de depozitare

- utilizatorii nu isi vor insusi bunurile (mobilier, decoratiuni etc.) din dotarea CJC

- utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatiile legale necesare desfasurarii evenimentului

2.2. Reguli privind spatiile din exteriorul imobilului

- toti utilizatorii care vor avea ca activitate prezentarea, desfacerea, comercializarea produselor de provenienta animala si/sau perisabile vor avea obligatia sa respecte legislatia in vigoare privind desfasurarea activitatii, normele de igiena, prevederile legale privind fiscalizarea activitatii comerciale si a normelor de prezentare, depozitare si comercializare, mijloace de depozitare a deseurilor

- utilizatorii care desfasoara activitati care presupun pregatirea termica a produselor vor trebui sa aiba materia prima gata preparata in vederea tratamentului termic, vase de unica folosinta, spatiu si mijloace pentru colectarea deseurilor

- utilizatorii se vor asigura ca spatiile folosite sunt curate, atat pe perioda desfasurarii evenimentului, cat si dupa finalizarea acestuia

- este interzisa utilizarea spatiului de catre persoane fizice sau juridice care nu au solicitat si achitat taxa de utilizare temporara

- accesul autoturismelor in parcare se va realiza doar prin locurile special amenajate

- autoturismele vor ocupa locurile de parcare amenajate in acest sens

- accesul la rampa de incarcare-descarcare se poate realiza doar pentru operatiuni specifice, urmand ca la finalizarea operatiunilor accesul sa fie lasat liber

- dupa finalizarea evenimentului, nu vor fi lasate bunuri sau autoturisme in parcare

- nu vor fi ocupate sau blocate locurile de parcare cu statut special

- accesul pe platforma cu autoturisme sau utilaje se va face doar cu aprobarea prealabila a angajatilor CJC

- amplasarea temporara in parcarea laterala de casute, corturi, rulote, chioscuri etc. se va realiza doar cu aprobarea CJC

- amenajarile exterioare (corturi, pavilioane, rulote, casute etc.) vor fi conforme cu normele ISU

- mentinerea amenajarilor exterioare se va realiza doar cu aprobarea scrisa a CJC si dupa plata taxei de depozitare

- utilizatorii vor folosi pentru colectarea deseurilor doar spatiile special amenajate

- este interzisa bransarea utilizatorilor la instalatiile de utilitati - bransarea se va realiza de catre personal autorizat, pe cheltuiala utilizatorului, dupa primirea acordului scris din partea CJC

- amplasarea utilizatorilor va fi stabilita de reprezentantii CJC

- se vor respecta normele sanitar veterinare si normele de protectie si preventie la incendiu asa cum sunt prevazute de normele legale in vigoare

- pentru alte scopuri decat cele de uz personal se va utiliza spatiul de curatare/spalare situat in anexa PEC

3. Obligatiile si responsabilitatile partilor

3.1. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile CJC

- va raspunde in scris, in termenul legal oricarei solicitari primite

- va pune la dispozitie spatiul solicitat, in perioada solicitata, daca este disponibil

- va pune la pune la dispozitia utilizatorilor care ocupa o suprafata mai mare in interiorul PEC, un birou in care sa-si desfasoare activitatile administrative, in baza unei solicitari depuse in acest sens

- poate modifica repartizarea spatiului alocat unui solicitant, daca acest lucru este necesar din motive de siguranta, de ordine publica, de estetica sau pentru a asigura utilizarea mai eficienta a facilitatilor si spatiului necesar pentru buna organizare a evenimentului

- isi rezerva dreptul de a amana sau anula un eveniment solicitat, ca urmare a organizarii unui eveniment propriu sau a unui alt motiv bine intemeiat - informarea solicitantului se va face in scris, in timp util

- isi rezerva dreptul de a nu admite anumite produse

- va asigura pentru solicitantii de utilizarea a spatiilor in interiorul PEC utilitatile - lumina, apa, caldura/aer conditionat

- va oferi spre folosinta gratuita un numar limitat de locuri de parcare pentru fiecare solicitant - un loc de parcare pentru fiecare 50 mp solicitati

- va asigura punerea la dispozitie a spatiilor in conditii optime de folosinta imediata

- va incasa taxa de utilizare temporara a spatiului din cadrul PEC inainte de ocuparea spatiului pentru evenimentul solicitat

- nu ofera prestari de servicii pe perioada de desfasurare a evenimentelor sau inainte si dupa acestea

- isi rezerva dreptul de a evacua persoanele fizice sau juridice care vor ocupa abuziv spatiul PEC

- nu raspunde pentru paza bunurilor expuse in interiorul, exteriorul sau parcarea PEC

3.2. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile utilizatorilor spatiilor

- utilizatorii au obligatia de a respecta prevederile ROF-ului PEC

- utilizatorii au obligatia de a se asigura ca spatiile vor fi folosite in scopul amenajarii acestora si al solicitarii depuse

- utilizatorii au obligatia de a solicita si obtine orice autorizatie/aviz necesar desfasurarii evenimentului - CJC este exonerat de orice culpa in cazul in care utilizatorul nu a solicitat si primit autorizatiile/avizele necesare

- utilizatorii au obligatia de a informa, in scris si in timp util, orice modificare in datele survenite in solicitare sau desfasurarea evenimentului aprobat a se desfasura

- utilizatorii au obligatia de a achita taxa de utilizare a spatiului PEC inainte de ocuparea spatiului si desfasurarea evenimentului solicitat - neachitarea taxei va atrage anularea evenimentului si refuzarea altor solicitari

- utilizatorii sunt obligati sa comercializeze doar produsele pentru care detin avize, autorizatii, certificate de producator etc., emise conform normelor legale

- utilizatorii vor primi si preda numai prin proces verbal de predare-primire, spatiul repartizat si eventualele dotari

- utilizatorii vor putea sa amenajeze si sa dezafecteze spatiul solicitat inainte si dupa eveniment, pe cheltuiala exclusiva a solicitantului, cu maxim 2 zile inainte de eveniment si 1 zi dupa terminarea evenimentului

- in timpul perioadelor de amenajare si dezafectare a spatiului, activitatea se poate desfasura, atat in interiorul pavilionului, cat si in spatiile exterioare, intre orele 8:00 si 16:30 de luni pana joi si intre orele 8:00 si 14:00 vinerea - utilizatorii care, din motive exceptionale, au nevoie sa efectueze lucrari de amenajare a spatiului in afara acestui interval orar, trebuie sa solicite acordul CJC

- utilizatorii spatiului de la rampa de incarcare/descarcare vor folosi spatiul doar in vederea operatiunilor specifice, dupa care vor lasa spatiul liber si vor ocupa locurile de parcare in masura disponibilitatii acestora

- organizatorul evenimentului are obligatia de a supraveghea montarea si demontarea amenajarilor aferente spatiilor repartizate, acesta fiind direct raspunzator de securitatea instalatiilor, a amenajarilor efectuate si a articolelor expuse

- in cazul in care deseurile provenind din constructia si/sau dezafectarea spatiilor nu sunt eliminate de catre organizator, CJC va asigura acest serviciu pe cheltuiala exclusiva a organizatorului evenimentului

- amenajarea spatiului trebuie realizata cu respectarea masurilor de siguranta si a normelor PSI, astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru siguranta si ordinea publica si in special pentru sanatatea/viata oamenilor

- utilizatorii sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare cu privire la paza si securitatea la incendii, nerespectarea acestora fiind in culpa exclusiva a utilizatorului

- utilizatorii au obligatia de a se asigura de faptul ca, atat in timpul perioadelor de constructie si demontare a amenajarilor, cat si pe perioada desfasurarii evenimentului, vehiculele parcate, obiectele de expozitie depozitate, materiale de constructie, ambalajele sau alte obiecte, nu blocheaza sau restrictioneaza caile de aces exterioare/interioare si zonele de interventie in caz de incendii si la hidrantii de incendiu, la caile de evacuare in caz de urgenta si la zonele de siguranta si ca nu obstructioneaza hidrantii interiori si exteriori (acestia trebuie sa poata fi identificati si accesibili) - vehiculele si/sau obiectele care blocheaza zonele vor fi indepartate pe cheltuiala organizatorului evenimentului

- utilizatorii aduc la cunostinta participantilor faptul ca este interzis accesul cu mijloace auto pe platoul descoperit (platforma pietonala) din fata imobilului, cu exceptia autoturismelor de interventie in caz de urgenta

- daca solicitantii nu pot utiliza spatiul din diverse motive sau sunt impiedicati sa-l utilizeze in totalitate datorita incalcarii normelor legale, oficiale sau conditiilor generale, tehnice si de utilizare, acestora nu le va fi returnata taxa de utilizare temporara a spatiilor si daca e cazul, vor fi obligati sa despagubeasca CJC pentru toate daunele cauzate de ei insisi, de reprezentantii lor legali sau de angajatii sai

- utilizatorii au obligatia de a utiliza in conditii optime toate instalatiile si dotarile pavilionului (lifturi, toalete, usi, geamuri, ferestre si celelalte spatii de folosinta comuna)

- utilizatorii au obligatia de a asigura curatenia spatiilor utilizate pe perioada de desfasurare si dupa terminarea evenimentului si de pastrare a integritatii bunurilor puse la dispozitie de CJC

- utilizatorii se vor asigura ca angajatii sau invitatii lor vor ocupa locurile de parcare asa cum sunt prevazute

- utilizatorii au obligatia de a afisa o conduita corespunzatoare fata de institutia CJC si fata de angajatii acesteia, precum si cu privire la spatiul si bunurile date spre utilizare

- utilizatorii au obligatia de a folosi un limbaj cordial, respectuos si pertinent cu vizitatorii, cu ceilalti utilizatori si cu angajatii CJC

- spectacolele pirotehnice vor fi aprobate de CJC, organizatorul evenimentului avand obligatia de a obtine avizele necesare de la autoritatile competente

- utilizatorii vor respecta normele sanitar veterinare in vigoare, CJC fiind exonerat de orice responsabilitate in cazul incalcarii acestora

- utilizatorii raspund in solitar pentru nerespectarea normelor legale in vigoare privitoare la fiscalizarea activitatii desfasurate

4. Taxe de utilizare temporara a spatiilor

Amplasare spatii

Categorie eveniment / activitate

Taxa minima de utilizare temporara a spatiilor

Observatii

Corp Expozitional

parter - suprafata 2.135mp

 

etaj - suprafata 980,39mp

organizare de targuri si expozitii cu vanzare

parter: 8 lei/mp/zi

suprafata minima 1.000mp

etaj: 5 lei/mp/zi

suprafata minima 200mp

Taxa nu include standuri de expunere, montarea/demontarea acestora sau alte dotari specifice activitatii de organizare targuri si expozitii (bannere, materiale publicitare, sisteme de mediatizare) paza si curatenie.

organizare de evenimente cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare, etc), expozitii tematice, conferinte

parter: 7 lei/mp/zi

suprafata minima 500mp

etaj: 4 lei/mp/zi

Taxa nu include amenajarea Corpului expozitional (scena, scaune, etc).

hol acces - suprafata 304,85mp

comert de intampinare

18 lei/mp/zi

Taxa nu include standuri de expunere, montare/demontare a acestora sau alte dotari specifice activitatii de organizare targuri si expozitii (bannere, materiale publicitare, sisteme de mediatizare) paza si curatenie.

organizare de evenimente cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare, etc), expozitii tematice, conferinte

11 lei/mp/zi

Taxa nu include amenajarea Corpului expozitional (scena, scaune, etc).

loc de joaca pentru copii (etaj) - suprafata 165mp

eveniment pentru copii

taxa eveniment: 600 lei/zi

Taxa nu include consumatia.

Sala Conferinte Cupola

(etaj Corp Administrativ)

pt.suprafata 432,45mp/ 372 locuri

organizare conferinte

2.350 lei/zi

Taxa include acces la grupuri sanitare aferente, mobilier necesar (mese, scaune), fara instalatie de sonorizare.

concerte/ petreceri

3.300 lei/zi

organizare evenimente culturale, artistice, promovare si prezentare

1.700 lei/zi

pt.suprafata 752,16mp/ 583 locuri

organizare conferinte

3.500 lei/zi

concerte/ petreceri

5.000 lei/zi

organizare evenimente culturale, artistice, promovare si prezentare

2.600 lei/zi

Parcari

parcare in fata Pavilionului Expozitional

comert de intampinare

20 lei/mp/zi

Taxa nu include asigurarea de utilitati.

parcari laterale Nord si Sud

parcare pt.targuri cu vanzare (participare la eveniment)

7 lei/mp/zi

parcare pt.expozitii, concerte, petreceri (organizare eveniment)

5 lei/mp/zi

parcari laterale Nord si Sud

parcare autovehicule

2,20 lei/loc/ora

Nu se garanteaza siguranta autoturismelor sau a bunurilor din acestea.

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 13.09.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro