Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: » Pavilion Expozitional Constanta

Pavilion Expozitional Constanta

Pavilionul Expozitional Constanta are sediul in municipiul Constanta, bulevardul Mamaia nr.331A si este un imobil aflat in domeniul public al Judetului Constanta, in administrarea Consiliului Judetean Constanta si operarea Biroului Pavilion Expozitional, Directia Generala Administrare Domeniul Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport.

Pavilionul Expozitional Constanta are ca destinatie principala desfasurarea activitatii de organizare si gazduire de evenimente culturale, expozitii, premieri, conferinte, seminarii, targuri etc. in vederea promovarii Judetului Constanta si a culturii si traditiilor locale.

In prezent, in incinta imobilului isi desfasoara activitatea si Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului.

Calendare evenimente organizate / programate a fi organizate la Pavilionul Expozitional Constanta - anul 2023 ; anul 2024

Urmatorul eveniment: 1 iunie 2024 - "Ziua Copilului"

Pe 1 iunie 2024, Consiliul Judetean Constanta, prin Centrul Cultural Judetean "Teodor T.Burada" Constanta, organizeaza in parcarea laterala a Pavilionului Expozitional Constanta evenimentul cultural-artistic "Ziua Copilului".

 

 

Informatii utile pentru solicitantii de utilizare a spatiilor aferente Pavilionului Expozitional Constanta

Directia Generala Administrare Domeniu Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport, prin Biroul Pavilion Expozitional (BPE) se ocupa de gazduirea, organizarea si desfasurarea de activitati cultural-educative (concerte, premieri, lansari de carte etc.), diferite prezentari expozitionale, targuri informative si de desfacere produse, conferinte cu diferite tematici, seminarii, congrese etc. la Pavilionul Expozitional Constanta (PEC).

Spatiile aferente imobilului sunt:

- cladire principala P+1E compusa din: corp administrativ, sala de expozitii (parter si etaj) si sala de ceremonii - cupola (la etaj)

- platforma pietonala

- doua parcari exterioare amenajate, asfaltate si alei acces

- spatiu verde

PEC gazduieste diferite activitati atat in interiorul cat si in exteriorul imobilului, acestea fiind programate in functie de evenimentele Consiliului Judetean Constanta (CJC) si de solicitarile depuse.

Activitatile in cadrul PEC se desfoara in baza aprobarii scrise a conducerii CJC.

In vederea organizarii de evenimente la PEC, persoanele fizice sau juridice pot solicita utilizarea spatiilor din interiorul sau exteriorul imobilului, prin darea in folosinta a spatiilor cu titlu gratuit (doar in cazul persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica) sau cu plata a unei taxe de utilizare temporara a spatiilor.

Solicitarile privind darea in folosinta a spatiilor imobilului se depun la sediul CJC din bd.Tomis 51 sau se transmit pe e-mail la adresa consjud@cjc.ro si vor cuprinde toate informatiile necesare analizarii cererii.

Documentele care reglementeaza activitatea de organizare/gazduire a evenimentelor in spatiile PEC sunt hotararile CJC prin care se aproba anual taxele de utilizare temporara a spatiilor imobilului, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Pavilionului Expozitional Constanta - pentru anul 2024 in vigoare HCJC nr.259/2023 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2024 (anexele 7 si 7.1).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuprins informatii

Informatiile prezentate sunt structurate pe urmatoarele tematici:

1. Metodologia aferenta activitatii de dare in folosinta persoanelor fizice/juridice a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta

1.1. Stabilirea calendarului anual al evenimentelor cu programare anticipata

1.2. Depunerea solicitarilor pentru fiecare eveniment

1.3. Analiza solicitarilor si comunicarea raspunsurilor

1.4. Taxa de utilizare temporara a spatiilor

1.5. Anularea sau modificarea solicitarilor evenimentelor programate

2. Reguli privind utilizarea spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta

3. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile, partilor

3.1. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile Consiliului Judetean Constanta

3.2. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile utilizatorilor spatiilor

4. Tarife taxa de utilizare temporara a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta

1. Metodologia aferenta activitatii de dare in folosinta persoanelor fizice/juridice a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta

1.1. Stabilirea calendarului anual al evenimentelor cu programare anticipata

In baza solicitarilor, CJC stabileste calendarul evenimentelor pentru anul urmator si in acest sens, firmele care organizeaza in mod frecvent targuri si expozitii si/sau entitatile care vor in mod expres derularea de evenimente in anumite perioade din anul urmator, depun in perioada 1-30 septembrie a anului curent solicitarile pentru programarea evenimentelor.

Pentru facilitarea redactarii cererilor de programare a evenimentelor, solicitantii pot utiliza unul din urmatoarele modele de cerere de programare in anul urmator a organizarii de evenimente la Pavilionul Expozitional Constanta:

- fomular 1.1 - Cerere programare evenimente in anul urmator - cu darea in folosinta a spatiilor cu titlu gratuit (doar in cazul persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica): format doc ; format pdf

- fomular 1.2 - Cerere programare evenimente in anul urmator - cu darea in folosinta a spatiilor pentru utilizare temporara (implica achitarea taxei de utilizare a spatiilor): format doc ; format pdf

Solicitantii pot depune si cereri pentru care nu utilizeaza modelul pus la dispozitie de CJC, cu conditia ca acestea sa cuprinda urmatoarele informatii:

- date despre solicitant (denumire, forma de organizare, domeniu activitate, nr.inregistrare ORC, CUI), date contact entitate si reprezentant legal

- modalitatea de utilizare a spatiilor (cu titlu gratuit sau utilizare temporara)

- denumirea si perioada de desfasurare a evenimentului

- specificul activitatilor derulate in cadrul evenimentului

- amplasarea si suprafata estimata a spatiilor in care urmeaza a se organiza evenimentul (parter, etaj, hol acces, sala de conferinte - Cupola, parcare)

Cererile vor fi depuse la registratura institutiei, sau vor fi transmise prin e-mail la adresa consjud@cjc.ro.

Dupa analiza solicitarilor, se va intocmi calendarul anual al evenimentelor programate anticipat si pana la cel tarziu data de 31 octombrie a anului curent, acesta se va publica pe site-ul CJC.

In stabilirea calendarului evenimentelor programate anticipat, au prioritate cele organizate de CJC, fiind incluse in calendar evenimentele solicitate de organizatori, doar daca spatiile solicitate sunt disponibile in perioada specificata.

In vederea organizarii diferitelor tipuri de activitati la PEC si a programarii acestora, se vor lua in considerare mai multe aspecte de departajare/aprobare a solicitarilor depuse:

- pentru o cat mai buna valorificare a capacitatii PEC, se pot aproba mai multe solicitari de utilizare a spatiilor in aceeasi perioada, cu conditia ca amplasarea spatiilor in cadrul imobilului sa nu se suprapuna (de exemplu: in cazul in care in interior se desfasoara un tip de eveniment, in exterior se poate aproba solicitarea desfasurarii unui alt eveniment).

- in cazul solicitarilor aferente unor evenimente a caror perioada de desfasurare si amplasament se suprapune cu cea a unui eveniment organizat de catre alt solicitant, la stabilirea Calendarului anual se vor lua in considerare mai multe criterii de departajare pentru aprobarea solicitarilor - in functie de:

- marimea suprafetei solicitate

- marimea insumata a suprafetelor solicitate pentru evenimentele organizate pe tot parcursul anului calendaristic de catre organizatorii ale caror solicitari se suprapun

- numarul anual de evenimente solicitate

- durata evenimentului

- anvergura evenimentelor

- istoricul colaborarii solicitantului cu CJC

- vor avea prioritate solicitantii care folosesc mobilier/standuri/pereti de separare intr-o conditie estetica superioara

- in programarea evenimentelor se va tine cont si de faptul ca, inainte si dupa perioadele de desfasurare a unor evenimente cu tematica similara, sa fie cel putin o saptamana libera sau in care nu se desfasoara evenimente similare, astfel incat sa nu fie dezavantajat niciunul dintre organizatorii acestor evenimente - demers care implica refuzul si/sau modificarea perioadelor de organizare a unor evenimente

Calendarul evenimentelor se actualizeaza permanent, in functie de solicitarile depuse, dupa avizarea acordurilor de utilizare a spatiilor.

1.2. Depunerea solicitarilor pentru fiecare eveniment

Atat pentru evenimentele prevazute in calendarul anual al evenimentelor, cat si pentru cele neincluse in calendar, solicitantii trebuie sa depuna o solicitare de utilizare a spatiilor PEC pentru fiecare eveniment.

Solicitantii pot depune cereri in vederea organizarii unui unui eveniment sau pentru desfasurarea activitatii de comert de intampinare (expunere si comercializare de produse) in spatiile exterioare ale imobilului.

In functie de calitatea solicitantului, termenele de depunere a solicitarilor sunt:

- pentru organizarea de evenimente:

- pentru folosinta gratuita (cu titlu gratuit): cu minim 60 de zile inainte de inceperea evenimentului

- pentru utilizare temporara: cu minim 30 de zile inainte de inceperea evenimentului

- pentru desfasurarea activitatii de comert de intampinare: cu minim 5 zile inainte de inceperea activitatii

Pentru depunerea cererii, in functie de caz, solicitantii pot utiliza unul din urmatoarele modele de cerere:

- fomular 2.1 - Cerere pentru organizare eveniment - cu darea in folosinta a spatiilor cu titlu gratuit (doar in cazul persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica): format doc ; format pdf

- fomular 2.2 - Cerere pentru organizare eveniment - cu darea in folosinta a spatiilor pentru utilizare temporara (pentru utilizarea spatiilor se va achita taxa de utilizare a acestora): format doc ; format pdf

- fomular 3 - Cerere pentru desfasurarea activitatii de comert de intampinare - cu darea in folosinta a spatiilor pentru utilizare temporara (pentru utilizarea spatiilor se va achita taxa de utilizare a acestora): format doc ; format pdf

In cazul in care solicitantii nu folosesc formularul pus la dispozitie, cererea va cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii:

- date despre solicitant (denumire, forma de organizare, domeniu activitate, nr.inregistrare ORC, CUI, atestat producator, CI), date contact entitate si reprezentant legal

- modalitatea de utilizare a spatiilor (cu titlu gratuit sau utilizare temporara)

- denumire eveniment si perioada de desfasurare a activitatilor

- specificul activitatilor derulate

- categoria de produse expuse/comercializate (unde e cazul)

- amplasarea si suprafata spatiilor solicitate (parter, etaj, hol parter/etaj, parcare etc)

In functie de caz, la cereri se vor anexa copii ale urmatoarelor documente:

- documente de identificare ale solicitantului si reprezentantului legal: certificat ORC, CUI, atestat producator, aviz DSVSA (in cazul comercializarii de produse alimentare), CI etc.

- dovada acordarii solicitantului a statutului de utilitate publica - in cazul solicitarilor de utilizare a spatiilor cu titlu gratuit

1.3. Analiza solicitarilor si comunicarea raspunsurilor

Evenimentele organizate de CJC au intaietate si pot ocupa o suprafata mai mica de 500 mp.

In cazul depunerii mai multor solicitari pentru evenimentele fara programare anuala pentru aceeasi perioada de timp selectia se va face in functie de:

- suprafata ocupata

- durata evenimentului

- anvergura evenimentului

- vor avea prioritate solicitantii care folosesc mobilier/standuri/pereti de separare intr-o conditie estetica superioara

- cronologia inregistrarii solicitarilor, respectiv numarul de inregistrare al solicitarii initiale

CJC poate refuza cererile solicitantilor pe care-i considera neeligibili ca urmare a comportamentului anterior al acestora si/sau in baza relatiilor juridice pe care CJC le are cu acesta. Un solicitant este considerat neeligibil in cazul in care acesta se afla intr-una din urmatoarele situatii:

- se afla in litigiu cu CJC

- a adus prejudicii de orice natura CJC

- in urma solicitarilor aprobate anterior

- nu a achitat taxa de utilizare temporara a spatiilor

- nu a respectat prevederile solicitarilor

- nu a respectat regulile de conduita in interiorul/exteriorul imobilului

- nu a respectat obligatiile si responsabilitatile partilor

- a adus prejudicii de imagine CJC prin folosirea de mobilier, standuri, pereti de separare intr-o conditie estetica precara

In baza analizarii solicitarilor, cererile pot fi:

- refuzate - pentru solicitantii neeligibili sau in cazul in care in perioada solicitata spatiile nu sunt disponibile - caz in care raspunsul va cuprinde motivul de refuz al cererii

- aprobate - pentru care raspunsul consta in acordul de utilizare a spatiilor solicitate care va cuprinde si informatii cu privire la achitarea taxei de utilizare temporara a spatiilor (cuantum, formula de calcul si modalitate de plata)

- supuse aprobarii in sedinta de consiliu judetean - pentru solicitarile de dare in folosinta a spatiilor cu titlu gratuit

In acest caz, solicitantului i se va comunica faptul ca, in conformitate cu prevederile legale, cererile pentru darea in folosinta a spatiilor cu titlu gratuit se aproba in sedinte ale CJC si ca in acest sens, cererea sa va fi supusa aprobarii in sedinta de consiliu judetean, urmand ca dupa aprobarea sau respingerea proiectului de hotarare sa i se comunice, in functie de rezultat, refuzul solicitarii sau acordul de organizare a evenimentului.

Calendarul anual al evenimentelor se actualizeaza permanent, dupa avizarea acordurilor de utilizare a spatiilor - acorduri care se emit in functie de cronologia solicitarilor.

1.4. Taxa de utilizare temporara a spatiilor

In vederea utilizarii temporare a spatiilor PEC, solicitantii trebuie sa achite o taxa care se calculeaza in functie de categoria evenimentului, amplasarea si suprafata spatiilor solicitate, precum si de perioada de utilizare a spatiilor, conform formulei:

valoare taxa = taxa de utilizare temporara spatiu (lei/mp/zi) x suprafata solicitata (mp) x nr.zile utilizare spatiu

Categoria evenimentului poate fi:

- targ / expozitie cu vanzare

- eveniment cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare etc.), expozitii tematice, conferinte

Contravaloarea taxei de utilizare temporara a spatiilor va fi achitata de catre solicitanti inainte de accesul pentru amenajarea spatiilor.

Taxa poate fi achitata in numerar la casieria institutiei de la sediul CJC din bd.Tomis nr.51 sau prin ordin de plata in contul CJC deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, conform reglementarilor in vigoare.

Neplata taxei de utilizare temporara a spatiilor PEC va atrage dupa sine:

- anularea evenimentului (in cazul organizatorilor) sau anularea desfasurarii activitatii de comert de intampinare

- refuzarea cererilor ulterioare de utilizare a spatiilor PEC ce vor fi depuse de catre solicitant

1.5. Anularea sau modificarea solicitarilor evenimentelor programate

CJC isi rezerva dreptul de anula sau reprograma un eveniment, ca urmare a organizarii unui eveniment propriu sau a unui alt motiv bine intemeiat - informarea solicitantului se va face in scris, in timp util.

Organizatorul unui eveniment programat are dreptul de a anula organizarea evenimentului sau de a solicita modificarea perioadei de organizare a acestuia si in acest sens, cu minim 30 de zile inainte de inceperea evenimentului, va informa in scris CJC cu privire la anularea evenimentului sau va solicita modificarea perioadei de desfasurare a evenimentului - caz in care evenimentul va fi reprogramat in functie de disponibilitatea spatiilor.

Solicitantii au dreptul de a cere modificarea suprafetelor spatiilor doar in sensul suplimentarii acestora si ca urmare, vor fi acceptate doar solicitarile de crestere a suprafetelor, nu si cele pentru diminuarea acestora.

2. Reguli privind utilizarea spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta

Pentru buna functionare si utilizare a spatiului se vor respecta regulile de conduita, obligatorii pentru ambele parti - nerespectarea regulilor se va sanctiona conform prevederilor ROF-ului.

- este interzisa cu desavarsire inchirierea, subinchirierea spatiului de catre solicitant

- este interzisa utilizarea spatiului de catre persoane fizice sau juridice care nu au solicitat si achitat taxa de utilizare temporara

- utilizatorii vor folosi doar spatiile pentru care s-a achitat taxa de utilizare temporara

- utilizatorii vor accesa doar spatiile si bunurile puse la dispozitie

- utilizatorii vor respecta normele sanitar veterinare si normele de protectie si preventie la incendiu asa cum sunt prevazute de normele legale in vigoare

- nu se va folosi foc deschis in interiorul imobilului, cu exceptia persoanelor autorizate conform legii, cu acordul CJC

- este interzisa depozitarea si utilizarea de gaze comprimate/lichefiate, combustibili, lichide inflamabile in cadrul imobilului, cu exceptia cazului in care s-a solicitat si s-a obtinut acordul din partea CJC, urmare a obtinerii avizelor si autorizatiilor legale

- amenajarea spatiului, precum si dezafectarea/eliberarea acestuia se va realiza pe cheltuiala exclusiva a solicitantului si cu respectarea intervalului de timp stabilit pentru aceste activitati, respectiv: 2 zile inainte de eveniment pentru amenajare si 1 zi dupa terminarea evenimentului pentru eliberare

- amenajarile temporare vor fi realizate conform legislatiei, din materiale care sa nu fie deteriorate sau care ar putea crea o imagine proasta (ex. standuri murdare, deteriorate sau in culori diferite ale peretilor de separare, mese si scaune rupte, deteriorate sau in mai multe culori)

- se interzice bransarea utilizatorilor la instalatiile de utilitati (curent electric, apa) fara acordul CJC - operatiunea se va realiza pe cheltuiala utilizatorului, doar de catre personalul autorizat

- se interzice interventia in functionarea sistemelor de instalatii electrice si/sau de ventilatie (prize, intrerupatoare, module de reglaj)

- se interzice deteriorarea, murdarirea si modificarea in orice mod a componentelor si instalatiilor tehnice ale imobilului (gaurire, folosirea de cuie sau suruburi etc.) si se interzice aplicarea pe acestea a vopselelor, tapetului si adezivilor

- se interzice deteriorarea rosturilor de pe pereti, plafoane si podeaua imobilului, asezarea de fundatii sau executarea de lucrari similare

- se interzice montarea elementelor de ancorare a amenajarilor pe structura imobilului

- se interzice suspendarea produselor/articolelor de plafoanele incaperilor

- se interzice acoperirea geamurilor sau a usilor cu colante fara solicitare si aprobare prealabila

- se interzice blocarea usilor de acces in incinta

- se interzice blocarea accesului la tablourile de siguranta, hidranti, lift

- se interzice introducerea in incinta PEC de utilaje sau masini, fara acordul CJC

- se interzice accesul in incinta cu animale de companie, cu exceptia evenimentelor care permit acest lucru - acest aspect va fi semnalizat pe usa de acces

- se interzice fumatul in incinta imobilului

- se interzice consumul de alcool in incinta PEC, cu exceptia evenimentelor tematice in acest sens

- utilizatorii vor avea o tinuta decenta si vor folosi un limbaj cordial in relatiile cu angajatii CJC si ceilalti utilizatori

- utilizatorii nu vor crea conflicte cu ceilalti utilizatori si nici cu angajatii CJC

- utilizatorii vor pastra curatenia spatiului utilizat si vor folosi pentru colectarea deseurilor doar spatiile special amenajate

- utilizatorii vor accesa doar grupurile sanitare puse la dispozitie si doar pentru uz personal specific

- utilizatorii se vor asigura ca spatiile folosite sunt curate, atat pe perioda desfasurarii evenimentului, cat si dupa finalizarea acestuia

- utilizatorii nu vor lasa mobilier si/sau marfuri depozitate in incinta imobilului, cu exceptia cazului in care au solicitat si primit acordul CJC

- utilizatorii nu isi vor insusi bunurile din dotarea CJC (mobilier, decoratiuni etc.)

- utilizatorii care desfasoara activitati de prezentare, desfacere, comercializare a produselor de provenienta animala si/sau perisabile vor avea obligatia sa respecte legislatia in vigoare privind desfasurarea activitatii, normele de igiena, prevederile legale privind fiscalizarea activitatii comerciale si a normelor de prezentare, depozitare si comercializare, mijloacele de depozitare a deseurilor

- utilizatorii care desfasoara activitati care presupun pregatirea termica a produselor vor trebui sa aiba materia prima gata preparata in vederea tratamentului termic, vase de unica folosinta, spatiu si mijloace pentru colectarea deseurilor

- accesul autoturismelor in parcare se va realiza doar prin locurile special amenajate

- autoturismele vor ocupa locurile de parcare amenajate in acest sens

- accesul la rampa de incarcare-descarcare se poate realiza doar pentru operatiuni specifice, urmand ca la finalizarea operatiunilor accesul sa fie lasat liber

- dupa finalizarea evenimentului, nu vor fi lasate bunuri sau autoturisme in parcare

- nu vor fi ocupate sau blocate locurile de parcare cu statut special

- accesul pe platforma cu autoturisme sau utilaje se va face doar cu aprobarea prealabila a angajatilor CJC

- amplasarea temporara in parcarea laterala de casute, corturi, rulote, chioscuri etc. se va realiza doar cu aprobarea CJC

- amenajarile exterioare (corturi, pavilioane, rulote, casute etc.) vor fi conforme cu normele ISU

- amplasarea utilizatorilor va fi stabilita de reprezentantii CJC

3. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile, partilor

3.1. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile Consiliului Judetean Constanta

- va raspunde in scris, in termenul legal oricarei solicitari primite

- va pune la dispozitie spatiul solicitat, in perioada solicitata, daca este disponibil

- va pune la dispozitia utilizatorilor care ocupa o suprafata mai mare in interiorul PEC, un birou in care sa-si desfasoare activitatile administrative (daca e cazul)

- poate modifica repartizarea spatiului alocat unui solicitant, daca acest lucru este necesar din motive de siguranta, de ordine publica, de estetica sau pentru a asigura utilizarea mai eficienta a facilitatilor si spatiului necesar pentru derularea activitatilor evenimentului

- isi rezerva dreptul de a nu admite anumite produse

- va asigura pentru utilizatorii spatiilor facilitati privind: sursa de energie electrica si apa potabila rece (in exterior), accesul la grupurile sanitare (in incinta imobilului), efectuarea operatiunilor de igienizare si curatenie a spatiilor de acces public

- va oferi spre folosinta gratuita un numar limitat de locuri de parcare pentru fiecare solicitant - un loc de parcare pentru fiecare 50 mp solicitati

- va asigura punerea la dispozitie a spatiilor in conditii optime de folosinta imediata

- va incasa taxa de utilizare temporara a spatiului din cadrul PEC inainte de ocuparea spatiului pentru evenimentul solicitat

- nu ofera prestari de servicii pe perioada de desfasurare a evenimentelor sau inainte si dupa acestea

- isi rezerva dreptul de a evacua persoanele fizice sau juridice care vor ocupa abuziv spatiul PEC

- nu raspunde pentru paza bunurilor expuse in interiorul, exteriorul sau parcarea PEC

3.2. Obligatiile, responsabilitatile si drepturile utilizatorilor spatiilor

- utilizatorii au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament si procedura de folosinta a spatiului din cadrul PEC

- utilizatorii au obligatia de amenaja si utiliza spatiile doar in scopul derularii activitatilor aprobate in baza solicitarii depuse

- utilizatorii au obligatia de a solicita si obtine toate avizele si autorizatiile legale necesare pentru desfasurarea activitatilor - CJC este exonerat de orice culpa in cazul in care utilizatorul spatiilor nu a solicitat si primit autorizatiile/avizele necesare

- utilizatorii au obligatia de a informa, in scris si in timp util, despre modificarea datelor aferente solicitarii sau a activitatilor ce urmeaza a se derula in cadrul unui eveniment aprobat

- utilizatorii au obligatia de a achita taxa de utilizare a spatiului PEC inainte de ocuparea spatiului si desfasurarea evenimentului solicitat

- utilizatorii sunt obligati sa comercializeze doar produsele pentru care detin avize, autorizatii, certificate de producator etc. emise conform normelor legale

- organizatorii evenimentelor sunt responsabili de asigurarea dotarilor specifice activitatii de organizare targuri si expozitii (bannere, materiale publicitare, sisteme de mediatizare) si a mijloacelor de depozitare si expunere a produselor si au obligatia de a supraveghea montarea si demontarea amenajarilor spatiilor, acestia fiind direct raspunzatori de securitatea instalatiilor, a amenajarilor efectuate si a articolelor expuse

- utilizatorii spatiilor sunt responsabili de asigurarea, amenajarea si demontarea mijloacelor de depozitare, preparare (unde e cazul) si expunere a produselor (standuri, vitrine, mese, corturi, rulote, containere, etc.)

- utilizatorii vor respecta perioadele de timp aferente amenajarii si eliberarii spatiilor - 2 zile pentru amenajare si 1 zi pentru eliberarea spatiilor

- in timpul perioadelor de amenajare si dezafectare a spatiului, activitatea se poate desfasura, atat in interiorul pavilionului, cat si in spatiile exterioare, intre orele 8:00 si 16:30 de luni pana joi si intre orele 8:00 si 14:00 vinerea - utilizatorii care, din motive exceptionale, au nevoie sa efectueze lucrarile in afara acestui interval orar, trebuie sa solicite acordul CJC

- utilizatorii vor primi si preda spatiul repartizat si eventualele dotari, numai prin proces verbal de predare-primire

- utilizatorii spatiului de la rampa de incarcare/descarcare vor folosi spatiul doar in vederea operatiunilor specifice, dupa care vor lasa spatiul liber si vor ocupa locurile de parcare in masura disponibilitatii acestora

- utilizatorii spatiilor sunt responsabili de depozitarea deseurilor rezultate din activitatile proprii, astfel incat sa poata fi realizata igienizarea si curatenia spatiilor de acces public

- amenajarea spatiului trebuie realizata cu respectarea masurilor de siguranta si a normelor PSI, astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru siguranta si ordinea publica si in special pentru sanatatea/viata oamenilor

- utilizatorii sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare cu privire la paza si securitatea la incendii, nerespectarea acestora fiind in culpa exclusiva a utilizatorului

- utilizatorii au obligatia de a se asigura de faptul ca, atat in timpul perioadelor de constructie si demontare a amenajarilor, cat si pe perioada desfasurarii evenimentului, vehiculele parcate, obiectele de expozitie depozitate, materiale de constructie, ambalajele sau alte obiecte, nu blocheaza sau restrictioneaza caile de aces exterioare/interioare si zonele de interventie in caz de incendii si la hidrantii de incendiu, la caile de evacuare in caz de urgenta si la zonele de siguranta si ca nu obstructioneaza hidrantii interiori si exteriori (acestia trebuie sa poata fi identificati si accesibili) - vehiculele si/sau obiectele care blocheaza zonele vor fi indepartate pe cheltuiala organizatorului evenimentului

- utilizatorii aduc la cunostinta participantilor faptul ca este interzis accesul cu mijloace auto pe platoul descoperit (platforma pietonala) din fata imobilului, cu exceptia autoturismelor de interventie in caz de urgenta

- daca solicitantii nu pot utiliza spatiul din diverse motive sau sunt impiedicati sa-l utilizeze in totalitate datorita incalcarii normelor legale, oficiale sau conditiilor generale, tehnice si de utilizare, acestora nu le va fi returnata taxa de utilizare temporara a spatiilor si daca e cazul, vor fi obligati sa despagubeasca CJC pentru toate daunele cauzate de ei insisi, de reprezentantii lor legali sau de angajatii sai

- utilizatorii au obligatia de a utiliza in conditii optime toate instalatiile si dotarile pavilionului (lifturi, toalete, usi, geamuri, ferestre si celelalte spatii de folosinta comuna)

- utilizatorii au obligatia de a asigura curatenia spatiilor utilizate pe perioada de desfasurare si dupa terminarea evenimentului si de pastrare a integritatii bunurilor puse la dispozitie de CJC

- utilizatorii se vor asigura ca angajatii sau invitatii lor vor ocupa locurile de parcare asa cum sunt prevazute

- utilizatorii au obligatia de a afisa o conduita corespunzatoare fata de institutia CJC si fata de angajatii acesteia, precum si cu privire la spatiul si bunurile date spre utilizare

- utilizatorii au obligatia de a folosi un limbaj cordial, respectuos si pertinent cu vizitatorii, cu ceilalti utilizatori si cu angajatii CJC

- activitatile cu specific pirotehnic se vor realiza numai cu aprobarea CJC, organizatorul evenimentului avand obligatia de a obtine toate avizele necesare de la autoritatile competente

- utilizatorii vor respecta normele sanitar veterinare in vigoare, CJC fiind exonerat de orice responsabilitate in cazul incalcarii acestora

- utilizatorii raspund pentru nerespectarea normelor legale in vigoare privitoare la fiscalizarea activitatii desfasurate

4. Tarife taxa de utilizare temporara a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta

Amplasare spatii

Categorie eveniment / activitate

Taxa minima de utilizare temporara a spatiilor

Observatii

Corp Expozitional

parter - suprafata 2.135mp

 

etaj - suprafata 980,39mp

organizare de targuri si expozitii cu vanzare

parter: 8 lei/mp/zi

suprafata minima 1.000mp

etaj: 5 lei/mp/zi

suprafata minima 200mp

Taxa nu include standuri de expunere, montarea/demontarea acestora sau alte dotari specifice activitatii de organizare targuri si expozitii (bannere, materiale publicitare, sisteme de mediatizare) paza si curatenie a spatiilor utilizate, fiind asigurate doar serviciile de curatenie a spatiilor de acces public.

organizare de evenimente cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare, etc), expozitii tematice, conferinte

parter: 7 lei/mp/zi

suprafata minima 500mp

etaj: 4 lei/mp/zi

Taxa nu include amenajarea Corpului expozitional (scena, scaune etc).

hol acces - suprafata 304,85mp

comert de intampinare

18 lei/mp/zi

Taxa nu include standuri de expunere, montarea/demontarea acestora sau alte dotari specifice activitatii de organizare targuri si expozitii (bannere, materiale publicitare, sisteme de mediatizare) paza si curatenie a spatiilor utilizate, fiind asigurate doar serviciile de curatenie a spatiilor de acces public.

organizare de evenimente cu caracter cultural, artistic, sportiv, de promovare si prezentare produse din sectoarele economice reprezentative (turism, sanatate, invatamant, aparare, etc), expozitii tematice, conferinte

11 lei/mp/zi

loc de joaca pentru copii (etaj) - suprafata 165mp

eveniment pentru copii

taxa eveniment: 600 lei/zi

Taxa nu include consumatia.

Sala Conferinte Cupola

(etaj Corp Administrativ)

pt.suprafata 432,45mp/ 372 locuri

organizare conferinte

2.350 lei/zi

Taxa include acces la grupuri sanitare aferente, mobilier necesar (mese, scaune), fara instalatie de sonorizare.

concerte/ petreceri

3.300 lei/zi

organizare evenimente culturale, artistice, promovare si prezentare

1.700 lei/zi

pt.suprafata 752,16mp/ 583 locuri

organizare conferinte

3.500 lei/zi

concerte/ petreceri

5.000 lei/zi

organizare evenimente culturale, artistice, promovare si prezentare

2.600 lei/zi

Parcari

in fata Pavilionului Expozitional

comert de intampinare

20 lei/mp/zi

Taxa include asigurarea de facilitati privind: sursa de energie electrica si apa potabila rece (in exterior), accesul la grupurile sanitare (in incinta imobilului), efectuarea operatiunilor de igienizare si curatenie a spatiilor de acces public.

parcare laterala

targuri cu vanzare

7 lei/mp/zi

expozitii, concerte, petreceri

5 lei/mp/zi

parcare autovehicule

2,20 lei/loc/ora

Nu se garanteaza siguranta autoturismelor sau a bunurilor din acestea.

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 28.05.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro