Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 24.06.2019

CONVOCATOR nr. 15862/14.06.2019

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 24 iunie 2019, ora 13:00 in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta „in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment” sa achizitioneze servicii de expertiza tehnica si de intocmire documentatii tehnice (DALI/SF, PT, DDE) pentru drumuri judetene, poduri si podete aferente

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile proprietate publica a Judetului Constanta din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros”

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si desfiintarea acestuia prin demolare

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

- RETRAS -

privind insusirea in domeniul public al Judetului Constanta a unor bunuri imobile

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. in vederea realizarii lucrarilor „racordare la reteaua electrica a locului de consum repompare Calarasi” – sediu RAJA S.A.

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr.400/2013”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.9

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a Salii de ceremonii de la etajul Pavilionului Expozitional Constanta, in perioada 19-29 septembrie 2019 pentru desfasurarea „Campionatului National de Sah pe echipe de seniori”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.10

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Europene de Kung-Fu a Salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 25 august 2019 pentru desfasurarea „Campionatului Mondial de Kung-Fu” si in data de 15 decembrie 2019 pentru organizarea „Concursului International de Kung-Fu”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.11

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ....................................

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind schimbarea destinatiei imobilului proprietate publica a Judetului Constanta, situat in mun.Constanta, str.Dorobanti nr.31, jud.Constanta, din Adapost de Noapte pentru Oamenii Strazii in Locuinta Protejata pentru protectia victimelor violentei domestice

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind aprobarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

- RETRAS -

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019, de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

privind darea in administrare a unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta catre Consiliul Local al Comunei Vulturu

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 24.06.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro