Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 19.04.2019

CONVOCATOR nr. 9952/12.04.2019

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 19 aprilie 2019, ora 13:00 in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe anul 2018

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2019, pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Arta Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea, pe anul 2019, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/ manager la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.25

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.50/28.02.2019 privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.26

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.66/2019 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..........................

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.27

privind acordarea unui ajutor financiar domnisoarei ..........................

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.28

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii unui Centru social de zi, respectiv deschiderea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.29

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in scopul realizarii lucrarilor „Modificare acoperis din terasa circulabila in sarpanta” pentru imobilul Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori”, situat in str. Nicolae Mandoi nr. 17 Constanta

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.30

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2019 in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.31

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.32

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.33

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Szekely George, director general al Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei municipiului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.34

privind prelungirea termenului de atribuire directa a traseului cod 033 Constanta – Potarnichea – Biruinta si a licentei aferente acestuia, operatorului de transport rutier S.C. Emanuel Trading S.R.L.

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.35

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.36

privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.49/2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.37

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.38

privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri situate in mun. Constanta, bld. Mamaia nr.255, proprietate publica a Judetului Constanta si aflate in administrarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 19.04.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro