Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Organigrama, ROF
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Exproprieri DJ226C
Finantari nerambursabile
   Proiecte - CJC
   Proiecte - alte institutii
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
Comunicate de presa

     Ultimele actualizariSunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 30.06.2017

CONVOCATOR nr. 17142/23.06.2017

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 30.06.2017 ora 13:00, in Sala “Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind validarea unui mandat de consilier judetean

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind validarea unui mandat de consilier judetean

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judetului Constanta pe anul 2017

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta pe anul 2017

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind aprobarea contractului de concesiune ce se va incheia intre Comuna Agigea, in calitate de concedent si Judetul Constanta, in calitate de concesionar, in vederea exploatarii „Locuintelor protejate pentru persoane cu handicap”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind exprimarea acordului pentru insusirea in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale Oras Techirghiol a investitiilor realizate pe raza Orasului Techirghiol in cadrul Proiectului „Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind modificarea Hotararii nr.306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind modificarea Hotararii nr. 305/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat Hypogeu”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind modificarea Hotararii nr.303/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Restaurarea, conservarea, amanaajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ............................. pentru domnul .............................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ............................. pentru minorul .............................

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ............................. pentru domnisoara .............................

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind aprobarea inchiderii serviciului social cu cazare, respectiv a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Navodari, aflat in subordinea DGASPC Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind stabilirea costurilor medii anuale, pe anul 2017, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarii Listei de Investitii pe anul 2017 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.228/17.08.2016 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in cadrul procedurii speciale de insolventa

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

privind desemnarea unui consilier judetean in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.25

privind aprobarea incetarii Contractului de comodat nr.14983/03.08.2008, incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si A.N.S.P.S.R., cu privire la acordarea in folosinta gratuita a unor bunuri, in scopul sprijinirii activitatii Serviciului public de salvamar

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.26

privind aprobarea trecerii anexelor C3 si C4 ale imobilului Teatrul de Vara Mamaia din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.27

privind modificarea tarifelor de utilizare temporara a spatiilor Pavilionnului Expozitional Constanta, imobil aflat in proprietatea publica a Judetului Constanta

Initiator: Vicepresedinte Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.28

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Contanta

I nitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.29

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentrtu Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.30

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.31

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul" Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.32

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.33

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 85/31.03.2017 privind aprobarea nivelului cotizatiilor si contributiilor Unitatii Administrativ Tertitoriale Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.34

privind aprobarea rectificarii Bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de Investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 27.06.2017
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare-Protocol
Persoana: Chirca Ovidiu - inspector
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: Enescu Florina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro