Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 12.08.2019

 

 

DISPOZITIA nr. 271/05.08.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 12 August 2019, ora 13,00

 

 

Tutuianu Marius Horia, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 12 August 2019, ora 13,00 in sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi:

 

Proiect nr.1

privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta din data de 24 si 30 iulie 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea incheierii unor contracte pentru servicii juridice de reprezentare in fata instantelor judecatoresti a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind incetarea dreptului de administrare al UAT Vulturu, asupra terenului cu suprafata de 15126 mp - parte carosabila a DJ 225

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta, pe anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

 

Art.2. - Proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea „Proiecte sedinta CJC;

- Proiectele de hotarari mentionate mai sus vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarari in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 12.08.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro