Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Organigrama, ROF
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Exproprieri DJ226C
Finantari nerambursabile
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
Comunicate de presa

     Ultimele actualizariSunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 28.04.2017

CONVOCATOR nr. 9771/20.04.2017

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 28.04.2017 ora 13:00, in Sala “Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea publica a judetului Constanta in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale Orasul Eforie si in administrarea Consiliului Local al Orasului Eforie

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publica a judetului Constanta, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind inchiderea Programului judetean de infiintare a unor pepiniere silvice in judetul Constanta

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.5

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.6

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Stevans Impex Service S.R.L.

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.7

privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 18-19 mai 2017, pentru desfasurarea „Targului Ofertelor Educationale”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.8

privind completarea HCJC 71/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea organizarii evenimentului „Festivalul Berii – Editia 2017”, de catre Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...................... pentru minorul ......................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ...................... pentru minora ......................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ...................... pentru minora ......................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2017 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, listelor de investitii, organigramei si statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind aprobarea atributiilor functiei de administrator public, a obiectivelor si criteriilor de performanta ce trebuie indeplinite de catre administratorul public, a contractului-cadru de management, a criteriilor si procedurii de selectie a candidatilor si a regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public la nivelul judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2017

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2017

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind respingerea plangerii prealabile a Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta formulata impotriva HCJC nr.82/31.03.2017

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind modificarea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

pentru completarea HCJC nr.82/31.03.2017 privind desemnarea unui reprezentant in Comisia de evaluare, supraveghere si control a activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.25

privind acordarea unui ajutor financiar sotilor ...................... si ...................... pentru minora ......................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.26

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...................... pentru minorul ......................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.27

privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.28

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2017

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 28.04.2017
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare-Protocol
Persoana: Chirca Ovidiu - inspector
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: Enescu Florina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro