Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 28.02.2019

CONVOCATOR nr.4386/21.02.2019

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 28 februarie 2019, ora 13:00 in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pe anul 2018

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta pentru anul 2018

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Calutul de Mare” Constanta pentru anul 2018

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr. 4

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene „I.N.Roman” Constanta pentru anul 2018

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” pentru anul 2018

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind modificarea HCJ Constanta nr. 24/30.01.2019 privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2018

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management castigator si durata contractului de management la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta in vederea construirii a 3 (trei) locuinte protejate si un centru de zi cu o capacitate de minim 30 de locuri

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la HCJ nr.13/30.01.2019 privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui centru de zi

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta privind modalitatea de cooperare interinstitutionala, in vederea implementarii Ordonantei Guvernului nr. 24/2016, actualizata

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind modificarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu, din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, Al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind incetarea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.168/17.08.2016 privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 21.02.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro