Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
   Licitatii publice
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizariSunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 19.12.2018

CONVOCATOR nr. 33471/13.12.2018

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 19 decembrie 2018, ora 13:00 in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind acordarea post-mortem a titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" istoricului Adrian Radulescu

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la protocolul de colaborare intre Institutul de Arheologie "V. Parvan", Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.206/2018, aprobarea Actului Aditional nr.3 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Adminstrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, a indicatorilor tehnico-economici revizuiti si a indicatorilor energetici aferenti proiectului "Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind aprobarea proiectului "Extindere Delfinariu, Municipiul Constanta" si a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.6

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta asupra unor imobile situate in judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr.7 si aprobarea trecerii acestora din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta, in vederea desfiintarii acestora prin demolare

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.7

privind acceptarea unei oferte de donatie de la "Asociatia Dobrogea Unita"

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.8

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pentru anul 2019 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.9

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al Judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. Bueno Comp S.R.L. in vederea realizarii lucrarilor "alimentare cu energie electrica, obiectiv cu destinatia restaurant"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ......................... pentru minorul .........................

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind modificarea numarului de linii de garda aprobate Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.224/27.07.2018

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, pentru anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si modificarea programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Biblioteca Judeteana " I.N. Roman" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.25

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.26

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.27

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.28

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.29

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 17.12.2018
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro