Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 30.09.2019

 

DISPOZITIA nr. 537/22.10.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2019, ora 13,00

 

Tutuianu Marius Horia, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2019, ora 13,00 in sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de  30 Septembrie 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ordinul Arhitectilor din Romania -  Filiala Teritoriala Dobrogea si Consiliul Judetean Constanta pentru organizarea si desfasurarea evenimentului „Anuala de Arhitectura, a_da 2019”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind aprobarea preluarii a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al Judetului Constanta si inscrierea acestuia in domeniul public al Judetului Constanta

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.4

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2019-2020 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta „in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Turismului in Judetul Constanta, pentru o perioada de 10 ani, respectiv 2019-2028

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind modificarea HCJ nr.295/28.09.2018 privind aprobarea proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2019-2020 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de expozitie (parter si etaj) situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 26 noiembrie 2019 pentru organizarea unui eveniment vocal-simfonic dedicat tinerilor

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.9

privind darea in folosinta Federatiei Romane de Sah a Salii de ceremonii in perioada 01-13 iunie 2020 pentru desfasurarea „Campionatului European Individual Feminin de Sah” si de asemenea a Salii de expozitie (parter si etaj) si a Salii de ceremonii situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 07-27 septembrie 2020 pentru desfasurarea „Campionatului Mondial Individual de Juniori”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.10

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Europene de Kung-Fu a Salii de expozitie (parter si etaj) situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 10-11 aprilie 2020 pentru organizarea „Concursului International de Kung-Fu”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.11

privind darea in folosinta gratuita Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania a suprafetei de 2000 mp situata pe parcarea laterala si a suprafetei de 200 mp in interiorul Pavilionului Expozitional Constanta precum si transmiterea dreptului de a folosi marca „Festivalul National de Muzica Usoara Mamaia”, in perioada 01-03 mai 2020 pentru desfasurarea „Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2020”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.12

privind aprobarea Regulamentului de functionare al parcarilor adiacente Palatului Administrativ, aflate in administrarea Consiliului Judetean Constanta

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.13

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, executat in judetul Constanta

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.14

privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele achizitionate din fonduri externe nerambursabile, din parcul auto al Consiliului Judetean Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ..............................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind modificarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019, finantate din bugetul Judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de Investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de Investitii, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Maria Montessori Constanta, pe anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de Investitii, pe anul 2019, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de Investitii pe anul 2019, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de Investitii ale Judetului Constanta, pe anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Art.2. - Proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea „Proiecte sedinta CJC ;

- Proiectele de hotarari mentionate mai sus vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarari in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 22.10.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro