Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 13.12.2019

DISPOZITIA nr. 606 / 06.12.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 13 decembrie 2019, ora 13,00

Tutuianu Marius Horia, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), art.179 al.(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 13 decembrie 2019, ora 13,00 in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de 29 noiembrie 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al Orasului Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind privind aprobarea Acordului colectiv de munca si a Contractului colectiv de munca aplicabile la nivelul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2020

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor, prestate de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, pentru anul 2020

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, pentru anul 2020

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind privind acordarea unui ajutor financiar domnului ................... pentru fiica sa ...................

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2019, pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019, pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva Albatros

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva Maria Montessori

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva Delfinul

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Art.2. - Proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "Proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarari mentionate mai sus vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarari in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 06.12.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro