Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Consiliul Judetean » Alesi locali

Alesi locali

Consiliul judetean este compus din consilieri judeteni alesi in conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, conform populatiei dupa domiciliu raportate de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in care se organizeaza alegerile.

In cazul judetului Constanta, care are peste 650.000 locuitori, OUG 57/2019 privind codul administrativ prevede un numar de 36 consilieri judeteni. Consiliul judetean se completeaza cu presedintele consiliului judetean, ales in conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, care are drept de vot si conduce sedintele acestuia.

Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Mandatul consiliului judetean se exercita de la data la care consiliul judetean este legal constituit pana la data la care consiliul judetean nou-ales este legal constituit. Mandatul consiliului judetean poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, datorita acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri.

Mandatului de presedinte al consiliului judetean este validat de catre tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala.Incheierea de validare sau invalidare poate fi atacata de cei interesati la curtea de apel in a carei circumscriptie se afla tribunalul.

Consiliul judetean alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti. Vicepresedintii consiliului judetean se aleg prin vot secret, cu majoritate absoluta. Pe durata exercitarii mandatului, vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza statutul de consilier judetean.

Presedintele consiliului judetean:

- reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie

- raspunde in fata alegatorilor de buna functionare a administratiei judetene

- are in subordine aparatul de specialitate al consiliului judetean

- asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative

- asigura reprezentarea in justitie a unitatii administrativ-teritoriale

- indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele categorii principale de atributii:

- privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a institutiilor publice de interes judetean si a societatilor si regiilor autonome de interes judetean

- privind relatia cu consiliul judetean

- privind bugetul judetului

- privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale

- privind serviciile publice de interes judetean

- alte atributii prevazute de lege

- in situatii de urgenta sau de forta majora, presedintele consiliului judetean, in calitatea sa de vicepresedinte al comitetului pentru situatii de urgenta, colaboreaza cu prefectul judetului

- poate fi membru in autoritatea teritoriala de ordine publica

- in exercitarea atributiilor ce ii revin, emite dispozitii

- conduce sedintele consiliului judetean sau, in lipsa acestuia, sedintele sunt conduse de vicepresedintele desemnat

- reprezinta de drept judetul in adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor regionali si locali de servicii comunitare de utilitati publice

- poate delega calitatea sa de reprezentant de drept in adunarile generale unuia dintre vicepresedintii consiliului judetean, secretarului general al judetului, administratorului public, precum si oricaror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei institutii publice de interes judetean

- prezinta anual, in fata autoritatii deliberative, un raport privind modul de indeplinire a atributiilor sale

In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exercitarea unor atributii stabilite prin lege, alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara a autoritatii deliberative o informare privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informarii este de 45 de zile de la data incheierii deplasarii.

Presedintele consiliului judetean este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor consilierilor judeteni, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii.

_________________________________________________

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 17.12.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro