Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Proiecte finantari europene » - in implementare

Proiecte cu finantari europene nerambursabile - in implementarea CJC

 

Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta in vederea imbunatatirii actului educational cod F-PNRR-Dotari-2023-1998

Perioada

24.07.2023 – 31.12.2024

Parteneri

UAT Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

Valoarea totala contractata – 3.482.241,79 lei (TVA inclus)

Valoare eligibila din PNRR – 2.926.253,61 lei

Valoare TVA eligibil – 555.988,18 lei

Finantare

Proiect finantat din Componenta 15. Educatie, a PNRR, apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generatie Componenta C15: Educatie Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru invatamantul tehnic superior Investitia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din scolile de educatie si formare profesionala (EFP) si Investitia 14. Echiparea atelierelor de practica din unitatile de invatamant profesional si tehnic si Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatiei Investitia 9. Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum si Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar Investitia 11. Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare si laboratoarele/atelierele scolare

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea actului educational in cadrul unitatilor scolare: Centrul pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, Centrul pentru Educatie Incluziva „Delfinul" Constanta, Centrul pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta, respectiv CJRAE Constanta. Acesta este in stransa corelare cu obiectivului general al PNRR care vizeaza dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe si proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de criza, capacitatea de adaptare si potentialul de crestere prin reforme majore de investitii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.

Obiectivul general al proiectului se coreleaza atat cu Pilonul VI. Politici pentru noua generatie care vizeaza accesul limitat la educatie, inainte si dupa invatamantul obligatoriu prin crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educatie echitabil si a unor servicii esentiale privind oferta educationala, atat in mediul urban, cat si in mediul rural fiind necesare in cresterea calitatii vietii generatiilor viitoare, cat si cu Componenta prezentului apel C15: Educatie care abordeaza cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational prin modernizarea infrastructurii educationale si a dotarii aferente, in corelare cu nevoile prezente si viitoare, asigurand astfel conditii optime de derulare a procesului educational si educativ - instructiv la nivelul unitatilor scolare si a unitatii conexe. Prin proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta in vederea imbunatatirii actului educational", UAT Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta urmareste dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant astfel incat, la finalul perioadei de implementare, rezultatele obtinute sa fie relevante pentru atingerea obiectivelor PNRR. Modul in care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung se realizeaza prin activitatile din cadrul proiectului care descriu o abordare integranta prin asigurarea unei dotari corespunzatoare a unitatilor scolare, respectiv a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta, ce va raspunde in timp util si eficient in situatii de criza. Dotarea unitatilor scolare, implicit a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta, vor oferi acces la serviciile vizate pentru elevi si profesori, in conditiile asigurarii tuturor resurselor necesare pentru ca serviciile educationale respective sa fie de calitate. Astfel, in realizarea obiectivului general, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta isi doreste ridicarea nivelului calitativ al educatiei prin dotarea unitatilor vizate prin proiect, cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale specifice programului de finantare, astfel incat sa se asigure in bune conditii desfasurarea activitatilor educationale de baza si speciale.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

OS1: Dotarea unitatilor de invatamant (CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori), respectiv a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta (CJRAE) cu mobilier specific adaptate varstei elevilor, astfel incat sa fie creat un mediu placut si sanatos;

OS2: Dotarea unitatilor de invatamant (CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori), respective a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta (CJRAE) cu materiale didactice in vederea asigurarii conditiilor optime de derulare a procesului educational si educativ-instructiv;

OS3: dotarea unitatilor de invatamant (CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori), respectiv a Centrului Judetean de Resurse si Asistenti Educationala Constanta (CJRAE) cu echipamente digitale, astfel incat orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata derula in conditii optime. Aceasta masura vizeaza interesul strategic national, acela de a asigura in bune conditii desfasurarea actului educational, respectiv de a asigura un cadru optim de derulare a serviciului public de educatie;

OS4: Asigurarea vizibilitatii proiectului si a programului de finantare in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala, prin furnizarea informatiilor necesare (beneficiari, program de finantare, obiective, rezultate, activitati etc) pentru a face cunoscut publicului larg, dar si altor institutii interesate faptul ca, solicitantul UAT Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta a fot sprijinit in realizarea investitiilor din proiect, prin programul de finantare PNRR -Componenta C15: Educatie, respectand de altfel si principiul transparentei accesarii de fonduri europene.

Rezultate

- un laborator de informatica din unitati de invatamant primar, gimnazial, liceal, unitati conexe, dotat cu echipamente;

- un laborator de informatica din unitati de invatamant IPT;

- 43 sali de clasa/grupa din unitati de invatamant preuniversitar/ sali pentru activitati extrascolare din unitatile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea invatarii in mediul virtual

Construire Corp nou - Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta

Perioada

20.04.2023 – 30.06.2026

Parteneri

UAT Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

Valoare contract de finantare Ministerul Sanatatii/CJC – 866.841.334,72 lei (TVA inclus)

Valoare eligibila din PNRR – 692.672.810,07 lei

Valoare TVA eligibil aferent PNRR – 130.826.457,91 lei

Valoare contributie proprie Beneficiar inclusiv TVA (5%) – 43.342.066,74 lei

Finantare

Proiect finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C12 – Sanatate, Pilonul V: Sanatate si rezilienta institutionala, Investitia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - beneficiari preselectati in cadrul #377

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate din Judetul Constanta. Prin proiectul „Construire Corp nou - Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta”, CJC urmareste construirea unei unitati sanitare noi – corp nou Departament „Sanatatea Mamei si copilului”, dotata cu echipamente medicale si aparatura medicala, astfel incat, la finalul perioadei de implementare, rezultatele obtinute sa fie relevante pentru atingerea obiectivelor Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

− construirea unei unitati sanitare noi cu functiunea de spital destinat sectiilor de Obstetrica-Ginecologie I si II, Neonatologie, Pediatrie si Chirurgie-Ortopedie Pediatrica;

- o noua constructie cu o suprafata construita la sol de aproximativ 3.500 mp si cu un regim de inaltime format din: 3 etaje subsol, un parter, 8 etaje medicale si 1 etaj tehnic (etaj 9) si in cadrul careia vor fi asigurate 110 locuri de parcare nou create;

- noua unitate va avea 350 de paturi dotate inclusiv cu echipamente IT noi, respectiv 232 paturi - spitalizare continua, 79 paturi - spitalizare de zi, 39 paturi – ATI, 2 blocuri operatorii (Bloc 1 – Obstetrica/Ginecologie - 5 sali si Bloc 2 - Chirurgie pediatrica - 4 sali) precum si 2 unitati primiri urgente (UPU Pediatrie si UPU Obstetrica/Ginecologie);

− noua unitate va fi aliniata la contributia Tranzitie Verde, cladirea respectand standardul NZEB+, respectiv necesarul de energie primara va fi cu cel putin 20% mai mic decat cerinta pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB);

− noua unitate sanitara va fi aliniata la contributia Transformare Digitala.

Rezultate

- o unitate sanitara noua;

- 350 de paturi (inclusiv dotate cu echipament IT) intr-o cladire NZEB/ NZEB+;

- doua blocuri operatorii (Bloc 1 – Obstetrica/Ginecologie - 5 sali si Bloc 2 - Chirurgie pediatrica - 4 sali);

- doua unitati primiri urgente (UPU Pediatrie si UPU Obstetrica/Ginecologie);

- 110 locuri de parcare noi

Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unitatilor de invatamant preuniversitar care functioneaza in localitatile eligibile de pe raza Judetului Constanta, cod 12

Perioada

12.09.2023 – 31.12.2024

Parteneri

UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

Valoare totala – 35.854.551,25 lei

Valoare eligibila PNRR – 30.125.000,00 lei

Valoare TVA eligibil PNRR – 5.723.750,00 lei

Contributie beneficiar – 5.801,25 lei cu TVA

Finantare

Proiect finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta, in cadrul apelului “Microbuze electrice prentru elevi”, pilonul VI – Politici pentru noua generatie, Componenta C15: Educatie, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar, Investitia 10: Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi

Obiective

Obiectivul acestui proiect vizeaza imbunatatirea conditiilor de transport pentru elevi, prin furnizarea de microbuze scolare “verzi” (electrice), ecologice, prietenoase cu mediul si cu un consum energetic redus, facilitand astfel accesul copiilor si tinerilor la educatie, prin protejarea mediului inconjurator in acelasi timp. Prin proiect, se doreste crearea unei infrastructuri scolare moderne prin achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar care functioneaza in localitatile eligibile de pe raza judetului Constanta.

Avand in vedere ca, scolile din mediul rural sunt mai putin accesibile si dispun de putine variante de transport, iar scolile din mediul urban au inmatriculati elevi care nu locuiesc in apropierea unitatilor de invatamant, parcurgand distante lungi catre scoala, prin prezentul proiect, Consiliul Judetean Constanta, va urmari imbunatatirea conditiilor de transport prin achizitionarea de microbuze scolare “verzi”.

In acest sens, proiectul creeaza premise ale asigurarii egalitatii de sanse tuturor elevilor si copiilor la nivel judetean, urmarindu-se astfel, asigurarea mijloacelor de deplasare pentru elevi, facilitand accesul la educatie de calitate a acestora, cu protejarea mediului, in acelasi timp.

Rezultate

Dotarea in 25 de localitati eligibile de pe raza Judetului Constanta cu microbuze electrice

Cicloturism la Dunarea de Jos

Perioada

40 de luni de la data semnarii Contractului de finantare (nr. 18307/ 14.02.2023), dar nu mai tarziu de 30 iunie 2026

Parteneri

- UAT Judetul Calarasi, in calitate de Lider de Parteneriat

- UAT Judetul Ilfov – in calitate de partener 2

- UAT Judetul Giurgiu, in calitate de partener 3

- UAT Judetul Constanta, in calitate de partener 4

- UAT Comuna Ostrov, in calitate de partener 5

- UAT Comuna Lipnita, in calitate de partener 6

- UAT Comuna Oltina, in calitate de partener 7

- UAT Comuna Baneasa, in calitate de partener 8

- UAT Comuna Ion Corvin, in calitate de partener 9

- UAT Comuna Adamclisi, in calitate de partener 10

- UAT Comuna Aliman, in calitate de partener 11

- UAT Comuna Rasova, in calitate de partener 12

- UAT oras Cernavoda, in calitate de partener 13

- UAT Comuna Seimeni, in calitate de partener 14

- UAT Comuna Topalu, in calitate de partener 15

- UAT oras Harsova, in calitate de partener 16

- UAT Comuna Ciobanu, in calitate de partener 17

- UAT Comuna Garliciu, in calitate de partener 18

- UAT Comuna Crucea, in calitate de partener 19

- UAT Comuna Pantelimon, in calitate de partener 20

- UAT Comuna Gradina, in calitate de partener 21

- UAT Comuna Istria, in calitate de partener 22

- UAT oras Navodari, in calitate de partener 23

- UAT Comuna Valu lui Traian, in calitate de partener 24

- UAT oras Murfatlar, in calitate de partener 25

- UAT Comuna Ghindaresti, in calitate de partener 26

- UAT Comuna Horia, in calitate de partener 27

Valoare proiect

336.645.344,23 lei

- Finantare nationala - 277.078.114 lei

- Componenta imprumut PNRR – 5.817.133,25 lei

Valoarea alocata Unitatii Administrativ-Teritoriale - Judetul Constanta/Consiliului Judetean Constanta in calitate de Partener nr. 4, conform Acordului de Parteneriat, parte integranta a contractului de finantare:

Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (in lei si %): 195.536.541,75 lei fara TVA (69,12 %)

Finantare

Planul National de Redresare si Rezilienta/ Componenta C11 – Turism si cultura/ Investitia 4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice

Obiective

Obiectul contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii de catre MDLPA, pentru implementarea Proiectului C11 – PI1-10, intitulat ”Cicloturism la Dunarea de Jos”, care vizeaza amenajarea a 693 km trasee cicloturistice

Rezultate

693 km lungime traseu cicloturistic la nivel de parteneriat, din care 500 km pe teritoriul UAT Judetul Constanta

"Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)", cod SMIS 116054

Perioada

01.08.2015 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

10.570.361,98 lei (aprox. 2.269.682 euro) - din care contributie proprie beneficiar: 197.756,47 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Prin acest proiect, CJC urmareste restaurarea, conservarea, protejarea si punerea in valoare la adevarata dimensiune a Cetatii Carsium (Harsova), obiectiv istoric de importanta nationala aflat de mult timp intr-o stare de degradare, neamenajat adecvat pentru descoperirea lui de vizitatori.

Prioritatea principala este salvarea si apoi restaurarea, amenajarea functionala si punerea lui in valoare.

Proiectul este relevant pentru atingerea obiectivelor din cadrul mai multor strategii de dezvoltare locale (Strategia Integrata pentru Dezvoltare Urbana a orasului Harsova, Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Harsova), judetene, regionale (Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020), sectoriale (Strategia Sectoriala in Domeniul Culturii si Patrimoniului National 2014-2020) sau europene (Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarea).

Obiective specifice:

- conservarea , restaurarea si protejarea Cetatii Carsium prin: realizarea de lucrari aferente sectorului Turnul Comandantului si zidurilor acestuia, consolidare Zid Sector Port, lucrari aferente Zidului Sector Incinte Vest, lucrari amenajare sit; lucrari imprejmuire

- realizarea unui corp multifunctional care sa asigure toate utilitatile administrative necesare (grupuri sanitare, inclusiv cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii etc.) - corpul multifunctional va adaposti ca functiuni grupuri sanitare demixtate si pentru persoane cu dizabilitati, dar si un loc pentru paznic si diverse informatii turistice

- asigurarea dotarilor

- realizarea activitatilor de marketing si punerea in valoare a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia

- cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural

Rezultate

1.Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate: 0 la inceput - 1 la final.

La finalul perioadei de implementare obiectivul de patrimoniu Situl arheologic Cetatea Carsium va fi restaurat, protejat si conservat.

Prin realizarea acestui obiectiv se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare si dezvoltare a patrimoniului cultural astfel incat sa fie realizat obiectivul specific al Prioritatii de investitii 5.1, respectiv impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din municipiul Constanta, judetul Constanta, Regiunea de Dezvoltare Sud Est.

2.Numarul de vizitatori inainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiaza de sprijin: 106 valoare de inceput - 160 valoare la final (crestere cu 50%)

"Salvarea si punerea in valoare a Mormântului Pictat Hypogeu", cod SMIS 116048

Perioada

01.07.2016 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

6.419.336,47 lei (aprox.1.377.924 euro) - din care contributie proprie beneficiar 105.701,14 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Obiectivul general al proiectului urmareste salvarea si punerea in valoare la adevarata dimensiune a Mormantului Pictat Hypogeu.

Prin acest proiect de investitie se urmareste ca judetul Constanta, parte componenta a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, sa gestioneze in mod eficient resursele patrimoniului cultural local, sa valorifice potentialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabila care sa permita cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale.

Obiective specifice:

- conservarea, restaurarea si protejarea cavoului hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormantului, refacerea arhitecturii mormantului (suprafete murale: zidarie, bolta, elemente din piatra si caramida) si realizarea unei structuri de protectie care sa il separe de mediul inconjurator sis a asigure un anumit climat care sa permita conservarea

- realizarea unei constructii anexe formata din punct de informare si corp anexa care sa gazduiasca instrumentele de prezentare si interpretare ale monumentului, configurate particular si care sa asigure toate utilitatile administrative necesare (grupuri sanitare, lift pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, birou administrator, spatiu pentru centrala de ventilatie si curte de ventilatie partial acoperita)

- amenajarea peisagistica a obiectivului conex aferent obiectivului de patrimoniu

- asigurarea dotarilor pentru expunerea, protectia si punerea in valoare a monumentului

- realizarea activitatilor de marketing si punerea in valoare a obiectivului restaurant, inclusive digitizarea acestuia

- cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin

Rezultate

1.Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate: 0 la inceput - 1 la final.

La finalul perioadei de implementare obiectivul de patrimoniu Mormantul Pictat Hypogeu va fi restaurat, protejat si conservat.

Necesitatea intregului complex de masuri al acestui proiect urmareste, finalmente, descoperirea acestui obiectiv valoros din punct de vedere istoric, aflat in prezent intr-un nedrept con de umbra, dar care, prin punerea lui corecta în valoare se va constitui, cu sigurantq, intr-un important pol de prestigiu deopotriva pentru: comunitatea locala, judetul Constanta, Regiunea de Dezvoltare SE, cat si pentru patrimoniul cultural national.

2. La finalul perioadei de implementare, la momentul conferintei de presa se va organiza o prezentare oficiala a lucrarilor derulate la monument, iar la acest eveniment va fi invitat sa participe un numar de minim 50 de vizitatori..

"Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", cod SMIS 116049

Perioada

01.07.2016 - 31.12.2023

Parteneri

UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

14.362.838,12 lei (aprox.3.088.782,39 euro) - din care contributie proprie beneficiar 309.727,32 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul strategic al Prioritatii de investitie urmarind impulsionarea dezvoltarii locale prin reabilitarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic, parte componenta a patrimoniului cultural national.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protectia si conservarea mozaicurilor interioare si restaurarea plasticii fatadei si a acoperisului)

2. Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie)

3. Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil

4. Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului

5. Cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural

Activitati

Lucrarile investitiei vor fi impartite in obiecte, dupa cum urmeaza:

- obiectul 1 - cladirea de protectie si mozaicul roman

- obiectul 2 - lucrari sit arheologic

- obiectul 3 - iluminat arhitectural conex

Avand in vedere starea de degradare a monumentului istoric, prioritatea principala este salvarea acestui monument si apoi restaurarea, amenajarea functionala si punerea lui in valoare

"Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", cod SMIS 116053

Perioada

01.07.2016 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Valoare proiect

19.521.820,91 lei (aprox. 4.187.614 euro) - din care contributie proprie beneficiar 388.176,94 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul strategic al Prioritatii de investitie urmarind impulsionarea dezvoltarii locale prin reabilitarea si punerea in valoare a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, parte componenta a patrimoniului cultural national.

Prin acest proiect de investitie se urmareste ca judetul Constanta, parte componenta a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, sa gestioneze in mod eficient resursele patrimoniului cultural local, sa valorifice potentialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabila care sa permita cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale.

Obiective specifice:

- restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric "Muzeul de istorie nationala si arheologie Constanta" - prin realizarea de lucrari de revitalizare a zidariilor de piatra si caramida si a boltilor cu degradari, lucrari de restaurare interioare la spatiile boltite si la componentele artistice ale salilor si frescei din aula "Adrian Radulescu", lucrari de restaurare exterioare la fatade si acoperisuri, lucrari de arhitectura, lucrari de interventie structurala si lucrari de instalatii

- dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie)

- dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil

- activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului

- cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural

Rezultate

1.Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate: 0 la inceput - 1 la final.

La finalul perioadei de implementare obiectivul de patrimoniu Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta va fi restaurat/ protejat/ conservat.

Prin realizarea acestui obiectiv se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare si dezvoltare a patrimoniului cultural astfel incat sa fie realizat obiectivul specific al PI 5.1. POR respectiv, impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din municipiul Constanta, judetul Constanta.

2.Numarul de vizitatori inainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiaza de sprijin: 15.752 valoare de inceput - 18.114 valoare la final (crestere de 15%)

"Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta", cod SMIS 48462

Perioada

17.02.2014 - 31.07.2022

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" - ADI Dobrogea

Valoare proiect

249.631.354 lei cu TVA - din care contributie neta CJC 1.727.312 lei

Finantare

PO Sectorial de Mediu (POS Mediu) ; Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

DMI 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Obiective

Obiective generale ale proiectului:

- Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Constanta, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu

- Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Constanta, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet

Obiectivele specifice - sunt definite pe baza obiectivelor DMI 2.1 din cadrul POS Mediu si vizeaza:

- Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale, si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile;

- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;

- Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.

Rezultate obtinute

- Achizitia de recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor

- Achizitia de utilaje si containere pentru transferul deseurilor

- Construire statii de transfer deseuri la Deleni si Harsova

- Construire statii de sortare la Ovidiu si Tortoman

- Construire statii de tratare mecano-biologica la Ovidiu si Tortoman

- Construire depozit ecologic la Tortoman

- Inchidere depozite deseuri neconforme de la Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar, Medgidia

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 05.04.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro