Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte finantari europene » - in implementare

Proiecte cu finantari europene nerambursabile - in implementarea CJC

 

Cicloturism la Dunarea de Jos

Perioada

40 de luni de la data semnarii Contractului de finantare (nr. 18307/ 14.02.2023), dar nu mai tarziu de 30 iunie 2026

Parteneri

- UAT Judetul Calarasi, in calitate de Lider de Parteneriat

- UAT Judetul Ilfov – in calitate de partener 2

- UAT Judetul Giurgiu, in calitate de partener 3

- UAT Judetul Constanta, in calitate de partener 4

- UAT Comuna Ostrov, in calitate de partener 5

- UAT Comuna Lipnita, in calitate de partener 6

- UAT Comuna Oltina, in calitate de partener 7

- UAT Comuna Baneasa, in calitate de partener 8

- UAT Comuna Ion Corvin, in calitate de partener 9

- UAT Comuna Adamclisi, in calitate de partener 10

- UAT Comuna Aliman, in calitate de partener 11

- UAT Comuna Rasova, in calitate de partener 12

- UAT oras Cernavoda, in calitate de partener 13

- UAT Comuna Seimeni, in calitate de partener 14

- UAT Comuna Topalu, in calitate de partener 15

- UAT oras Harsova, in calitate de partener 16

- UAT Comuna Ciobanu, in calitate de partener 17

- UAT Comuna Garliciu, in calitate de partener 18

- UAT Comuna Crucea, in calitate de partener 19

- UAT Comuna Pantelimon, in calitate de partener 20

- UAT Comuna Gradina, in calitate de partener 21

- UAT Comuna Istria, in calitate de partener 22

- UAT oras Navodari, in calitate de partener 23

- UAT Comuna Valu lui Traian, in calitate de partener 24

- UAT oras Murfatlar, in calitate de partener 25

- UAT Comuna Ghindaresti, in calitate de partener 26

- UAT Comuna Horia, in calitate de partener 27

Valoare proiect

336.645.344,23 lei

- Finantare nationala - 277.078.114 lei

- Componenta imprumut PNRR – 5.817.133,25 lei

Valoarea alocata Unitatii Administrativ-Teritoriale - Judetul Constanta/Consiliului Judetean Constanta in calitate de Partener nr. 4, conform Acordului de Parteneriat, parte integranta a contractului de finantare:

Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (in lei si %): 195.536.541,75 lei fara TVA (69,12 %)

Finantare

Planul National de Redresare si Rezilienta/ Componenta C11 – Turism si cultura/ Investitia 4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice

Obiective

Obiectul contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii de catre MDLPA, pentru implementarea Proiectului C11 – PI1-10, intitulat ”Cicloturism la Dunarea de Jos”, care vizeaza amenajarea a 693 km trasee cicloturistice

Rezultate

693 km lungime traseu cicloturistic la nivel de parteneriat, din care 500 km pe teritoriul UAT Judetul Constanta

Implementarea unui sistem de management al calitatii in administratia judeteana - cod SMIS 154594/ SIPOCA 1182

Perioada

mai 2022 - 13.09.2023

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

482.628,30 lei din care:

- finantare externa nerasmbursabila (85%) - 410.234,06 lei

- finantarea nationala (13%) - 62.741,67 lei

- cheltuieli neeligibile - finantare de la bugetul local (2%) - 9.652,57 lei

Finantare

Proiect finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod MySMIS 154594/ Cod SIPOCA 1182 - Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA), Axa prioritara 2, POCA/972/2/1 - Obiectivul specific 2.1: "Introducerea de sisteme si standard comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP"

Obiective

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacitatii administrative a UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta pentru sustinerea unui management performant si eficient prin introducerea si utilizarea sistemelor ISO si instrumentului CAF aplicabile administratiei locale, in concordanta cu "Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020"

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 - Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) la nivelul UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta pentru cresterea performantei in administratia publica locala si imbunatatirea serviciilor publice pentru comunitate

2. OS2 - Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 in UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta pentru o administratie publica eficienta, transparent si adaptata nevoilor comunitatii locale

3. OS3 - Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor unui numar de 20 de persoane de la nivelul UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta in vederea utilizarii unui management al calitatii si performantei la nivelul autoritatii publice locale

Rezultate

1. Rezultat program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala atins prin Rezultatul de proiect 1: CAF implementat la nivelul institutiei UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta.

2. Rezultat program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala atins prin Rezultatul de proiect 2: ISO 9001 implementat la nivelul institutiei UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta.

3. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3: 20 persoane instruite si certificate la nivelul institutiei UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta.

Cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul judetului Constanta cod SIPOCA 1116/ MySMIS 152010

Perioada

20.10.2021 - 20.08.2023

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Directia Generala Anticoruptie

Valoare proiect

390.811,17 lei, din care contributie proprie CJC 7.110,39 lei

Finantare

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA), Axa prioritara 2, POCA/924/2/2 - Obiectivul specific 2.2: „Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice”

Obiective

Obiectivul general al proiectului se afla in concordanta cu apelul cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) - Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale si se afla in stransa corelare cu Obiectivul specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Obiectivul general al proiectului presupune consolidarea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta prin cresterea integritatii si reducerii vulnerabilitatilor la coruptie prin dezvoltarea si implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici si proceduri de etica si integritate, precum si printr-un program de educatie anticoruptie, contribuind astfel la dezvoltarea unei administratii locale si judetene eficiente.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Cresterea capacitatii administrative a UAT Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta in domeniul transparentei, eticii si integritatii prin elaborarea si aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, insotite de politicile si procedurile operationale aferente, care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii contribuind totodata la implementarea la nivelul CJC a masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de Strategia Anticoruptie Nationala (SNA) - revizuire/evaluare proceduri operationale aferente;

2. OS2 - Dezvoltarea de instrumente in vederea cresterii asumarii responsabilitatii la nivelul UAT judetul Constanta, Consiliul Judetean Constanta prin: realizarea unei campanii de constientizare a publicului si a personalului institutiilor si autoritatilor publice cu privire la anticoruptie, privind perceptia in randul cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei publice, realizarea unui Ghid de informare anticoruptie (instrument de buna practica) cu scopul de a preveni coruptia si de a stabili indicatorii specifici de evaluare, respectiv introducerea si certificarea standardului ISO 37001 privind certificarea sistemului de management anti-mita conform prevederilor standardului international.

3. OS3 - Cresterea nivelului de educatie anticoruptie in randul grupului tinta prin organizarea unui program in acest scop care va cuprinde: cursuri de formare/perfectionare profesionala in domeniul eticii si integritatii, respectiv prevenirea coruptiei si implicit formarea in domeniul comunicare si transparenta decizionala.

Rezultate

1. Rezultat de program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si intitutiile publice atins prin Rezultat de proiect 1- aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, insotite de politicile si procedurile operationale aferente, care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii contribuind totodata la implementarea la nivelul CJC a masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de Strategia Anticoruptie Nationala (SNA) - revizuire/evaluare proceduri operationale aferente.

2. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 2 - Realizarea unui Ghid de informare anticoruptie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei si stabilirea indicatorilor specifici de evaluare (instrument de buna practica), adresat atat institutiilor publice din care provine grupul tinta, cat si cetatenilor (ca si beneficiari indirecti).

3. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 3 - Realizarea unei campanii de constientizare a publicului si a personalului institutiilor si autoritatilor publice cu privire la anticoruptie.

4. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 4 - Realizarea unei activitati de tip workshop a mesajului campaniei si diseminarea informatiilor in randul angajatilor CJC, ai institutiilor subordonate.

5. Rezultat de program 5 - Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si personalului din administratia publica atins prin Rezultat de proiect 5 - introducerea si certificarea standardului ISO 37001 privind certificarea sistemului de management anti-mita conform prevederilor standardului international.

6. Rezultat de program 6 - Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea anticoruptiei atins prin Rezultatul de proiect 6 - Perfectionarea personalului din administratia publica in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei si implicit formarea in domeniul comunicare si transparenta decizionala.

ESCAPELAND - "Development and promotion of Active Tourism in the Black Sea" / "Dezvoltarea si promovarea Turismului Activ la Marea Neagra", cod eMS BSB-1108

Perioada

01.06.2020 - 30.11.2023

Beneficiar

- Consiliul Judetean Galati - Beneficiar Lider

- Consiliul Municipalitatii Vilkovo/ Odessa/ Ucraina - Beneficiar 1

- Consiliul Districtului Cantemir, Republica Moldova - Beneficiar 2

- Autoguvernarea orasului Kutaisi/ Georgia, Moldova - Beneficiar 3

- Consiliul Judetean Constanta - Beneficiar 4

Valoare proiect

1.377.103,96 euro (aprox. 6.703.879,78 lei) - din care valoare aferenta CJC 290.733,56 euro (aprox. 1.415.320,04 lei) cu o contributie proprie CJC de 23.258,69 euro (aprox. 113.225 lei)

Finantare

Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Prioritatea 1 - Promovarea afacerilor si a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre

Obiectivul Specific 1.1 - Promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului in sectorul turistic si sectorul cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-structurale.ro/

Programul Operational Comun "Bazinul Marii Negre" 2014-2020

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2014 (ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020)

Obiective

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul programului de finantare si anume promovarea in comun a mediului de afaceri si a antreprenoriatului in domeniul cultural si al turismului din regiunile Bazinului Marii Negre.

Proiectul urmareste crearea unei infrastructuri, actiuni de promovare, precum si imbunatatirea mediului de afaceri si a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre.

Rezultate

Activitatile pe care Consiliul Judetean Constanta le are de implementat in cadrul acestui proiect, sunt urmatoarele:

- Realizarea unui plan comun de dezvoltare a turismului pe segmentul de agrement si aventura din regiunea transfrontaliera a bazinului Marii Negre, utilizat de catre toti partenerii implicati in proiect, inclusiv de catre grupurile tinta in promovarea si dezvoltarea turismului in segmentele de agrement si aventura

- Excursie locala organizata pentru tineri - activitate ce va presupune o deplasare in judetul Constanta a tinerilor cu nevoi speciale din cadrul DGASPS precum si tineri din judetul Constanta. La acest eveniment vor participa 400 de persoane, respectiv 360 de copii impreuna cu insotitorii lor si 40 de tineri din judet.

- Participarea la Targul de Turism de la Kutaisi/ Georgia

- Organizarea de conferinte transfrontaliere

- Activitatile de comunicare ale proiectului:

- Comunicat de presa

- Web site

- Realizarea de materiale de promovare al proiectului - rucsaci inscriptionati, umbrele etc.

- Realizarea de materiale de promovare a judetului Constanta - logo, pungi inscriptionate, pixuri, agende, harta turistica de prezentare a judetului, ghid turistic, stick-uri de memorie, brelocuri, rame digitale

- Realizarea unui film pentru promovarea proiectului - pentru promovarea intregului proiect, cu o durata de 15 - 18 minute

- Realizarea unui film de prezentare a judetului Constanta cu o durata de 15 - 18 minute, cu 10 aparitii TV, in cadrul posturilor locale

- Spot TV de promovarea judetului, cu o durata de 30 de secunde si minim 60 de aparitii la televiziunile locale

Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 pe traseul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu, cod SMIS 121195

Perioada

01.10.2016 - 31.12.2023

Beneficiar

UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Istria, UAT Comuna Sacele, UAT Comuna Mihai Viteazu

Valoare proiect

107.282.416,77 lei, contributie proprie 2.145.648,34 lei

Finantare

Programul Operational Regional 2014-2020

Axa Prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.

Operatiunea 6.1. - Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

In conformitate cu directivele Programului Operational Regional 2014-2020 si cu obiectivul specific al Axei Prioritare 6, P.I. 6.1, (apel dedicat Zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii), obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Prin acest proiect, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta urmareste cresterea calitatii vietii, a transportului si a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din Judetul Constanta prin reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, in vederea stimularii dezvoltarii durabile a judetului Constanta si implicit a Regiunii de Dezvoltare Sud Est.

Prin proiect se urmareste ca acest drum sa contribuie la realizarea obiectivelor generale ale ITI Delta Dunarii si anume: imbunatatirea economiei prin dezvoltarea activitatilor in domeniul turismului, pescuitului, acvaculturii si agriculturii, imbunatatirea conectivitatii, cresterea eficientei serviciilor publice.

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu, reprezinta un obiectiv strategic la nivel judetean si regional.

Modernizarea drumului judetean DJ 226 va avea ca efect stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale si este dedicat pentru interconectarea regiunii Dunarii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 226 pe traseul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu

Acest obiectiv consta in reabilitarea si modernizarea intregului drum judetean de 40,258 km. prin urmat. lucrari de baza (modernizarea si reabilitarea structurii rutiere: ranforsarea structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi si un strat din piatra sparta pentru sporirea capacitatii portante si scurgerea apelor si sisteme de drenaj; lucrari de poduri; siguranta circulatiei; amenajarea intersectiilor si drumurilor laterale pana la limita de proprietate a judetului).

2. Realizarea de trotuare pietonale/piste de biciclisti pe ambele parti ale drumului

Construirea/ modernizarea unor statii de autobus

Rezultate

- se vor reabilita si moderniza cei 40,258 km aferenti tronsonului de drum judetean DJ226, Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu (inclusiv din punct de vedere al moderinzarii/reabilitarii a podurilor peste canal, podetelor care vor fi reabilitate prin refacerea timpanelor si a aripilor degradate, se va interveni prin reparatii ale elementelor constructive: fundatii, elevatii, dale, acolo unde acestea prezinta degradari. Sistemul de scurgere a apelor alcatuit din rigole carosabile, santuri si podete are rolul de a preveni eventuale inundatii ale infrastructurii rutiere in perioade cu ploi mari), astfel incat sa se obtina cresterea vitezei sigurantei rutiere (parapeti de protectie, limitatoare de viteza, semnalistica orizontala si verticala), portantei;

- se vor realiza/construi piste de biclete - in localitatea Corbu pe ambele parti carosabile - partea stanga L=4980 m si dreapta L=4825 m;

- se vor construi/ moderniza 25 statii de autobuz (13 statii existente vor fi amenajate si se vor construi 12 noi)

Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria - DN22 / Tariverde , cod SMIS 121196

Perioada

01.10.2016 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- UAT Comuna Istria

- UAT Comuna Cogealac

Valoare proiect

27.623.187,74 lei, contributie proprie 552.463,75 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020; Axa prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala;Operatiunea 6.1.- Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene

Obiective

In conformitate cu directivele Programului Operational Regional 2014-2020 si cu obiectivul specific al Axei Prioritare 6, P.I. 6.1, (apel dedicat Zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii), obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.Prin acest proiect, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta in parteneriat cu UAT Comuna Cogealac si UAT Comuna Istria urmareste cresterea calitatii vietii, a transportului si a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din judetul Constanta si implicit a celor doua Regiuni: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si Regiunea de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii

Rezultate

- Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 226 A pe traseul Cetatea Histria - DN 22 Tariverde - 13,918 Km.

- Realizarea de trotuare - 4810 m.

- Construirea / modernizarea unor statii de autobuz - 4 buc.

"Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)", cod SMIS 116054

Perioada

01.08.2015 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

10.570.361,98 lei (aprox. 2.269.682 euro) - din care contributie proprie beneficiar: 197.756,47 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Prin acest proiect, CJC urmareste restaurarea, conservarea, protejarea si punerea in valoare la adevarata dimensiune a Cetatii Carsium (Harsova), obiectiv istoric de importanta nationala aflat de mult timp intr-o stare de degradare, neamenajat adecvat pentru descoperirea lui de vizitatori.

Prioritatea principala este salvarea si apoi restaurarea, amenajarea functionala si punerea lui in valoare.

Proiectul este relevant pentru atingerea obiectivelor din cadrul mai multor strategii de dezvoltare locale (Strategia Integrata pentru Dezvoltare Urbana a orasului Harsova, Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Harsova), judetene, regionale (Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020), sectoriale (Strategia Sectoriala in Domeniul Culturii si Patrimoniului National 2014-2020) sau europene (Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarea).

Obiective specifice:

- conservarea , restaurarea si protejarea Cetatii Carsium prin: realizarea de lucrari aferente sectorului Turnul Comandantului si zidurilor acestuia, consolidare Zid Sector Port, lucrari aferente Zidului Sector Incinte Vest, lucrari amenajare sit; lucrari imprejmuire

- realizarea unui corp multifunctional care sa asigure toate utilitatile administrative necesare (grupuri sanitare, inclusiv cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii etc.) - corpul multifunctional va adaposti ca functiuni grupuri sanitare demixtate si pentru persoane cu dizabilitati, dar si un loc pentru paznic si diverse informatii turistice

- asigurarea dotarilor

- realizarea activitatilor de marketing si punerea in valoare a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia

- cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural

Rezultate

1.Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate: 0 la inceput - 1 la final.

La finalul perioadei de implementare obiectivul de patrimoniu Situl arheologic Cetatea Carsium va fi restaurat, protejat si conservat.

Prin realizarea acestui obiectiv se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare si dezvoltare a patrimoniului cultural astfel incat sa fie realizat obiectivul specific al Prioritatii de investitii 5.1, respectiv impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din municipiul Constanta, judetul Constanta, Regiunea de Dezvoltare Sud Est.

2.Numarul de vizitatori inainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiaza de sprijin: 106 valoare de inceput - 160 valoare la final (crestere cu 50%)

"Salvarea si punerea in valoare a Mormântului Pictat Hypogeu", cod SMIS 116048

Perioada

01.07.2016 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

6.419.336,47 lei (aprox.1.377.924 euro) - din care contributie proprie beneficiar 105.701,14 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Obiectivul general al proiectului urmareste salvarea si punerea in valoare la adevarata dimensiune a Mormantului Pictat Hypogeu.

Prin acest proiect de investitie se urmareste ca judetul Constanta, parte componenta a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, sa gestioneze in mod eficient resursele patrimoniului cultural local, sa valorifice potentialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabila care sa permita cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale.

Obiective specifice:

- conservarea, restaurarea si protejarea cavoului hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormantului, refacerea arhitecturii mormantului (suprafete murale: zidarie, bolta, elemente din piatra si caramida) si realizarea unei structuri de protectie care sa il separe de mediul inconjurator sis a asigure un anumit climat care sa permita conservarea

- realizarea unei constructii anexe formata din punct de informare si corp anexa care sa gazduiasca instrumentele de prezentare si interpretare ale monumentului, configurate particular si care sa asigure toate utilitatile administrative necesare (grupuri sanitare, lift pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, birou administrator, spatiu pentru centrala de ventilatie si curte de ventilatie partial acoperita)

- amenajarea peisagistica a obiectivului conex aferent obiectivului de patrimoniu

- asigurarea dotarilor pentru expunerea, protectia si punerea in valoare a monumentului

- realizarea activitatilor de marketing si punerea in valoare a obiectivului restaurant, inclusive digitizarea acestuia

- cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin

Rezultate

1.Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate: 0 la inceput - 1 la final.

La finalul perioadei de implementare obiectivul de patrimoniu Mormantul Pictat Hypogeu va fi restaurat, protejat si conservat.

Necesitatea intregului complex de masuri al acestui proiect urmareste, finalmente, descoperirea acestui obiectiv valoros din punct de vedere istoric, aflat in prezent intr-un nedrept con de umbra, dar care, prin punerea lui corecta în valoare se va constitui, cu sigurantq, intr-un important pol de prestigiu deopotriva pentru: comunitatea locala, judetul Constanta, Regiunea de Dezvoltare SE, cat si pentru patrimoniul cultural national.

2. La finalul perioadei de implementare, la momentul conferintei de presa se va organiza o prezentare oficiala a lucrarilor derulate la monument, iar la acest eveniment va fi invitat sa participe un numar de minim 50 de vizitatori..

"Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", cod SMIS 116049

Perioada

01.07.2016 - 31.12.2023

Parteneri

UAT Judetul Constanta

Valoare proiect

14.362.838,12 lei (aprox.3.088.782,39 euro) - din care contributie proprie beneficiar 309.727,32 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul strategic al Prioritatii de investitie urmarind impulsionarea dezvoltarii locale prin reabilitarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic, parte componenta a patrimoniului cultural national.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protectia si conservarea mozaicurilor interioare si restaurarea plasticii fatadei si a acoperisului)

2. Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie)

3. Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil

4. Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului

5. Cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural

Activitati

Lucrarile investitiei vor fi impartite in obiecte, dupa cum urmeaza:

- obiectul 1 - cladirea de protectie si mozaicul roman

- obiectul 2 - lucrari sit arheologic

- obiectul 3 - iluminat arhitectural conex

Avand in vedere starea de degradare a monumentului istoric, prioritatea principala este salvarea acestui monument si apoi restaurarea, amenajarea functionala si punerea lui in valoare

"Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", cod SMIS 116053

Perioada

01.07.2016 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Valoare proiect

19.521.820,91 lei (aprox. 4.187.614 euro) - din care contributie proprie beneficiar 388.176,94 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural Prioritatea de investitii

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Regional 2014-2020 - www.inforegio.ro ; facebook.com/inforegio.ro

Obiective

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul strategic al Prioritatii de investitie urmarind impulsionarea dezvoltarii locale prin reabilitarea si punerea in valoare a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, parte componenta a patrimoniului cultural national.

Prin acest proiect de investitie se urmareste ca judetul Constanta, parte componenta a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, sa gestioneze in mod eficient resursele patrimoniului cultural local, sa valorifice potentialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabila care sa permita cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale.

Obiective specifice:

- restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric "Muzeul de istorie nationala si arheologie Constanta" - prin realizarea de lucrari de revitalizare a zidariilor de piatra si caramida si a boltilor cu degradari, lucrari de restaurare interioare la spatiile boltite si la componentele artistice ale salilor si frescei din aula "Adrian Radulescu", lucrari de restaurare exterioare la fatade si acoperisuri, lucrari de arhitectura, lucrari de interventie structurala si lucrari de instalatii

- dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie)

- dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil

- activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului

- cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural

Rezultate

1.Numarul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate: 0 la inceput - 1 la final.

La finalul perioadei de implementare obiectivul de patrimoniu Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta va fi restaurat/ protejat/ conservat.

Prin realizarea acestui obiectiv se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare si dezvoltare a patrimoniului cultural astfel incat sa fie realizat obiectivul specific al PI 5.1. POR respectiv, impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din municipiul Constanta, judetul Constanta.

2.Numarul de vizitatori inainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiaza de sprijin: 15.752 valoare de inceput - 18.114 valoare la final (crestere de 15%)

"Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin", cod SMIS 110343

Perioada

08.02.2018 - 31.12.2023

Parteneri

- UAT Judetul Constanta

- UAT Orasul Cernavoda

- UAT Comuna Rasova

- UAT Comuna Aliman

- UAT Comuna Ion Corvin

Valoare proiect

155.313.445 lei (aprox.34.000.000 euro) - din care contributie proprie beneficiar 3.106.269 lei

Finantare

PO Regional 2014-2020 ; Axa Prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Prioritatea de investitii 6.1 - Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Obiective specifice/ Rezultate asteptate:

- Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin - 38,777 km

- Realizarea de trotuare in intravilanul localitatilor - 6.188 mp

- Construirea/ modernizarea unor statii de autobuz - 9 buc

Activitati

Operatiunile necesare pentru reabilitarea si modernizarea drumului cuprind urmatoarele categorii de lucrari:

- lucrari de infrastructura rutiera

- lucrari de suprastructura rutiera

- colectarea si evacuarea apelor pluviale

- lucrari de poduri

- lucrari de sprijinire si consolidari de maluri

- lucrari de sporire a sigurantei circulatiei

"Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta", cod SMIS 48462

Perioada

17.02.2014 - 31.07.2022

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" - ADI Dobrogea

Valoare proiect

249.631.354 lei cu TVA - din care contributie neta CJC 1.727.312 lei

Finantare

PO Sectorial de Mediu (POS Mediu) ; Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

DMI 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Obiective

Obiective generale ale proiectului:

- Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Constanta, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu

- Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Constanta, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet

Obiectivele specifice - sunt definite pe baza obiectivelor DMI 2.1 din cadrul POS Mediu si vizeaza:

- Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale, si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile;

- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;

- Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.

Rezultate obtinute

- Achizitia de recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor

- Achizitia de utilaje si containere pentru transferul deseurilor

- Construire statii de transfer deseuri la Deleni si Harsova

- Construire statii de sortare la Ovidiu si Tortoman

- Construire statii de tratare mecano-biologica la Ovidiu si Tortoman

- Construire depozit ecologic la Tortoman

- Inchidere depozite deseuri neconforme de la Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar, Medgidia

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 14.07.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro