Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Informatii de interes public » Formulare

FORMULARE

 

1. Solicitarea in scris a informatiilor de interes public - conform Legii 544/2001 privind accesul la informatiile publice

- Informatii utile si formulare

2. Petitii - conform Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

- Informatii utile si formulare

3. Urbanism

- Informatii utile si formulare

4. Licenta de traseu pentru serviciile de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale

- Informatii utile si formulare

5. Declaratii avere / interese - conform Legii 176/2010

Conform dispozitiilor Legii 176/2010, urmatoarele categorii de persoane au obligatia declararii averii si a intereselor: persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice.

Declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei nr.1 din Legea 176/2010.

- formular Declaratie de avere

Declaratiile de interese se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind functiile si activitatile prevazute in anexa nr.2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

- formular Declaratie de interese

6. Formular de inscriere concurs

- Formular de inscriere concurs - functie publica

- Model CV Europass - instructiuni de completare CV Europass ( format doc ; format pdf )

- OPIS documente pentru inscrierea la concursul de promovare in functie publica de conducere

- Adeverinta vechime in munca si in specialitatea studiilor - conform HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici ( format doc ; format pdf )

7. Alte formulare

- Cerere pentru solicitarea ajutorului de stat - conform Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman - aprobate prin HG 551/2018

- Ordonanta 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

- HG 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 24.05.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro