Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2023

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2023

 

Sedinta din 29.11.2023 - hotararile 225-257 - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 06.12.2023)

257/29.11.

privind Organigrama, Statele de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2024

256/29.11.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta si ale Consiliului Judetean Constanta, reprezentat legal prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta

255/29.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

254/29.11.

privind declararea de uz si interes public judetean a bunurilor imobile Cl, C2 si C4 situate in loc. Canlia, Comuna Lipnita, Judet Constanta

253/29.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

252/29.11.

privind rectificarea bugetului pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta, pe anul 2023

251/29.11.

privind darea in administrare catre Centrul Cultural Judetean Constanta Teodor T. Burada a unui spatiu din cadrul imobilului situat in Constanta, str. Nicolae Titulescu nr. 32, proprietate publica a Judetului Constanta

250/29.11.

privind aprobarea planului operativ de deszapezire pe drumurile judetene pentru iarna 2023-2024 si a tarifelor aferente serviciilor de deszapezire pentru anul 2023-2024

249/29.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanta

248/29.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

247/29.11.

privind infiintarea Comitetului partenerial de dezvoltare teritoriala / Structura parteneriala a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta pentru perioada 2021 - 2027

246/29.11.

privind modificarea valorii totale actualizata a bugetului proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu”

245/29.11.

privind rectificarea Bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

244/29.11.

privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 in cadrul noului Program 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens - co-finantare, cheltuieli neeligibile

243/29.11.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

242/29.11.

privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”, Cod SMIS 116054 in cadrul noului Program 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens - co-finantare, cheltuieli neeligibile

241/29.11.

privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat hypogeu”, Cod SMIS 116048 in cadrul noului Program 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens - co¬finantare, cheltuieli neeligibile

240/29.11.

privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”, Cod SMIS 116053 in cadrul noului Program 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens - co-finantare, cheltuieli neeligibile

239/29.11.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, pe anul 2023

238/29.11.

privind desemnarea si validarea nominala in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a unui nou membru

237/29.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

236/29.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

235/29.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, pentru Muzeul de Arta Populara Constanta

234/29.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Arta Constanta

233/29.11.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”

232/29.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

231/29.11.

privind aprobarea de catre Consiliul Judetean Constanta a organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea de produse de panificatie, de lapte si produse lactate, de fructe si legume si a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2027

230/29.11.

privind revocarea repartizarii unor spatii cu destinatia de locuinta de serviciu catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta si actualizarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/2014

229/29.11.

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta, pentru anul 2024

228/29.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

227/29.11.

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Directia de Paza a Judetului Constanta

226/29.11.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pe anul 2023

225/29.11.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

Sedinta din 13.11.2023 - hotararea 224 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararii: 15.11.2023)

224/13.11.

privind modificarea Anexei nr.5 „Programul de lucrari” si Anexei nr.7 „Tarifele serviciului la data de incepere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta

Sedinta din 31.10.2023 - hotararile 205-223 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 03.11.2023)

223/31.10.

privind numirea administratorilor provizorii ai Societatii „DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.”

222/31.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

221/31.10.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF aferenti obiectivului: „Construire terasa acoperita, cu inchideri perimetrale glisante, in vecinatatea spatiului comercial existent in Pavilionul Expozitional Constanta”

220/31.10.

privind modificarea Articolului nr.10 punctul (2), Articolului nr.15 punctul (1) si Anexei nr.3 din Contractul de delegare nr. 29469/21.08.2023

219/31.10.

privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta in vederea imbunatatirii actului educational”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1998 si a cheltuielilor aferente

218/31.10.

privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Acordul de parteneriat Intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

217/31.10.

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul „Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistenta locala Europeana pentru Energie) - Programul Orizont 2020

216/31.10.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ226A tronsonul DN22/Tariverde - Cogealac si DJ226B tronsonul Cogealac - Gradina - Pantelimon - DN2A/Crucea”

215/31.10.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului in vederea dezmembrarii in 2 loturi a Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba

214/31.10.

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii şi a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

213/31.10.

privind trecerea unor bunuri imobile, situate pe raza teritoriala a U.A.T Oras Eforie, judetul Constanta, din domeniul public al U.A.T Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T Oras Eforie

212/31.10.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea realizarii lucrarilor „Construire imprejmuire teren (refacere gard)”

211/31.10.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta, pana la data de 31.12.2023

210/31.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

209/31.10.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023

208/31.10.

privind repartizarea unui spatiu cu destinatia de locuinta de serviciu catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta si actualizarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/2014

207/31.10.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

206/31.10.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva „Albatros” Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

205/31.10.

privind aprobarea Regulamentului privind asocierea Judetului Constanta cu unele unitati administrativ teritoriale din judetul Constanta in vederea realizarii in comun a unor obiective de interes public pentru anul 2024

Sedinta din 20.09.2023 - hotararile 180-204 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 22.09.2023)

204/20.09.

privind modificarea organigramei si a statului de functii pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

203/20.09.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

202/20.09.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

201/20.09.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”, Cod SMIS 116054

200/20.09.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat Hypogeu”, Cod SMIS 116048

199/20.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

198/20.09.

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Teatrul de Stat Constanta

197/20.09.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul de Stat Constanta

196/20.09.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „,Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin”, COD SMIS 110343

195/20.09.

privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean numarul 305 din 22.11.2022

194/20.09.

privind aprobarea Regulamentului Intern al societatii „DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.”

193/20.09.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

192/20.09.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Proiectul „TINERI IN COMUNITATE” – COD RCE 16, din cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati”

191/20.09.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Social fara cazare Centrul de Zi de Recuperare - Complexul de Servicii Comunitare „Cristina” din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

190/20.09.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati (CabR) Hipocrate, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

189/20.09.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

188/20.09.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Directiei de Paza a Judetului Constanta

187/20.09.

privind modificarea nivelului unor cotizatii anuale ale U.A.T. Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii, pe anul 2023

186/20.09.

privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publica „Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol-Arsa, Judet Constanta” si „Modernizare DJ 391, tronson Tuzla-Biruinta, Judet Constanta”

Planuri DJ 393 [.rar]

Planuri DJ 391 [.rar]

185/20.09.

privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta

184/20.09.

privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ - Teritoriale Comuna Maia din Judetul Ialomita la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”

183/20.09.

privind desemnarea si validarea nominala in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a unui nou membru

182/20.09.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

181/20.09.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 173/31.08.2023

180/20.09.

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate pentru Relatia cu Societatea Civila si ONG-uri a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020- 2024

Sedinta din 31.08.2023 - hotararile 162-179 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 04.09.2023)

179/31.08.

privind modificarea Anexelor nr.5 "Programul de lucrari" si nr.7 "Tarifele serviciului la data de incepere" ale Contractului de delegare nr.29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta

178/31.08.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Construire Corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologica (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta"

177/31.08.

privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea Muzeului de Istorie Natională si Arheologie Constanta", Cod SMIS 116053

Documentatie proiect tehnic de executie [arhiva zip]

176/31.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii ale SC Drumuri Judetene Constanta SA pe anul 2023

175/31.08.

privind repartizarea unor spatii din cadrul imobilului Bloc L4 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea si actualizarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 254/2014

174/31.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

173/31.08.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

172/31.08.

privind darea in folosinta gratuita Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Judetul Constanta a unor spatii din interiorul imobilului situat in strada Nicolae Titulescu nr.32, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta

171/31.08.

privind modificarea valorii totale actualizata a bugetului proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"

170/31.08.

privind trecerea unor bunuri imobile, situate pe raza teritoriala a U.A.T. Municipiul Mangalia, judetul Constanta, din domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Municipiul Mangalia

169/31.08.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre U.A.T. Judetul Constanta si Asociatia "Calator prin Romania"

168/31.08.

privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii "DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A."

167/31.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

166/31.08.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru RAJA SA Constanta in vederea realizarii lucrarilor „Alimentare cu energie electrica gospodarie de apa”

165/31.08.

privind modificarea listei bunurilor proprietate publica si privata a Judetului Constanta aferente serviciilor delegate si concesionate operatorului RAJA SA - anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, prin eliminarea pozitiilor reprezentand bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apa si canalizare

164/31.08.

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

163/31.08.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva "Delfinul" Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

162/31.08.

privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in cadrul apelului de proiecte "Reabilitarea/Renovarea si dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitati" cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati si asumarea unor obligatii in vederea implementarii proiectului cu titlu "DESCHISI CATRE COMUNITATE"

Sedinta din 26.07.2023 - hotararile 138-161 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 04.08.2023)

161/26.07.

privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activitatii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

160/26.07.

Anexa hotarare

privind aprobarea Master Planului actualizat al Judetului Constanta pentru sectorul de apa si apa uzata aferent judetului Constanta

159/26.07.

privind neexercitarea dreptului de preemptiune al Judetului Constanta cu privire la vanzarea imobilului Hotel Inter (fost hotel Carmen) si restaurant „Carmen”, cunoscut sub denumirea de Hotel Becali situat in statiunea Venus, str. Nicolae Iorga nr. 34, municipiul Mangalia, judetul Constanta

158/26.07.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.102/26.04.2023

157/26.07.

privind modificarea si completarea anexei nr. 4 „Instructiuni catre ofertanti” a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 103/30.05.2023

156/26.07.

privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta in vederea incheierii unui contract de comodat

155/26.07.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de evenimente culturale si aprobarea Listei de investitii, pe anul 2023, pentru Muzeul de Arta Populara Constanta

154/26.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanta

153/26.07.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”, U.A.T. Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta si Municipiul Constanta, in vederea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara „Mamaia", in perioada 25-27 august 2023

152/26.07.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

151/26.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

150/26.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

149/26.07.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul II 2023

148/26.07.

privind rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

147/26.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Arta Constanta

146/26.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

145/26.07.

privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

144/26.07.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

143/26.07.

privind darea in folosinta gratuita Bisericii Crestine Baptiste ARKA Constanta a unor spatii amplasate la Pavilionul Expozitional Constanta (parter sala expozitie si parcare laterala nord), in perioada 17-20 august 2023 pentru organizarea celei de a patra editii a Festivalului C Major

142/26.07.

privind rectificarea Bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

141/26.07.

privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Judetului Constanta” domnului Vasile Gherghilescu

140/26.07.

privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Judetului Constanta” doamnei Maria Magiru

139/26.07.

privind inlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta, membru in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, pentru anul scolar 2022-2023

138/26.07.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Muzeului de Arta Populara Constanta

Sedinta din 28.06.2023 - hotararile 127-137 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 30.06.2023)

137/28.06.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Palat Administrativ - Judetul Constanta”

136/28.06.

privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului Constanta pe anul 2023

135/28.06.

privind probarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta, pe anul 2023

134/28.06.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului ”Statii de reincarcare pentru vehicule electrice la obiectivele aflate in domeniul public al judetului Constanta”

133/28.06.

privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Maria Montessori Constanta” si a cheltuielilor aferente

132/28.06.

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta, pentru anul 2023, incepand cu data de 01.07.2023

131/28.06.

privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ”Apa-Canal Constanta”

130/28.06.

privind modificarea bugetului total al proiectului ”Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”

129/28.06.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

128/28.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

127/28.06.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Pirvulescu Florin, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Sedinta din 30.05.2023 - hotararile 103-126 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 31.05.2023)

126/30.05.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2022 ale Drumuri Judetene SA (fosta Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta)

125/30.05.

privind aprobarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

124/30.05.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI aferenti proiectului "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta"

123/30.05.

privind darea in folosinta gratuita Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Constanta a unor spatii din interiorul imobilului situat in strada Nicolae Titulescu nr.32, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta

122/30.05.

privind inlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta, membru in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta, pentru anul scolar 2022-2023

121/30.05.

privind incetarea calitatii de membru din Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

120/30.05.

privind aprobarea studiului de oportunitate si a documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului drumuri judetene, poduri si podete aflate in patrimoniul judetului Constanta

119/30.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

118/30.05.

privind depunerea proiectului "Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unitatilor de invatamant preuniversitar care functioneaza pe raza Judetului Constanta" si a cheltuielilor aferente

117/30.05.

privind aprobarea participarii Judetului Constanta in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiei "Organizatia de Management al Destinatiei Judetul Constanta"

116/30.05.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Arta Populara Constanta

115/30.05.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Muzeul de Arta Populara Constanta

114/30.05.

privind revocarea dreptului de administrare a imobilului (teren) in suprafata de 1356 mp inscris in cartea funciara 251607 instituit in favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si constituirea dreptului de administrare in favoarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori"

113/30.05.

privind transmiterea temporara a dreptului de administrare catre Consiliul Local al Municipiului Medgidia a unui tronson din drumul judetean DJ 222

112/30.05.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

111/30.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

110/30.05.

privind aprobarea contributiei Judetului Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2023

109/30.05.

privind desemnarea unui consilier judetean pentru a exercita calitatea de reprezentant al Judetului Constanta in Proiectul "Construim Europa impreuna cu autoritatile locale" lansat de Comisia Europeana

108/30.05.

privind aprobarea proiectului "Dotarea cu echipamente specifice in vederea digitalizarii Spitalului Clinic Judetean "Sfantul Apostol Andrei" Constanta", a cheltuielilor aferente si a Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta, Consiliul Judetean Constanta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

107/30.05.

privind aprobarea Protocoalelor de colaborare incheiate intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Consiliul Judetean Constanta prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS - SII MMSS" cod SMIS 2014+ 130963

106/30.05.

privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

105/30.05.

privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta in care isi desfasoara activitatea operatorul regional RAJA S.A Constanta

104/30.05.

privind stabilirea tarifelor Muzeului de Arta Populara Constanta in anul 2023

103/30.05.

privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta - LOT3: GRUPA 03

Sedinta din 26.04.2023 - hotararile 82-102 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 28.04.2023)

102/26.04.

privind aprobarea introducerii Biletului unic de vizitare valabil in cadrul institutiilor culturale judetene (muzee) subordonate Consiliului Judetean Constanta

101/26.04.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.68/31.03.2023

100/26.04.

privind modificarea organigramei si a statului de functii pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

99/26.04.

privind aprobarea rezultatelor evaluarii proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora si aprobarea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2023

98/26.04.

privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul judetului Constanta, Campania Tu decizi pentru Judetul Constanta

97/26.04.

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”

96/26.04.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

95/26.04.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta Consiliul de Administratie al Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

94/26.04.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Muzeului de Arta Constanta

93/26.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

92/26.04.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

91/26.04.

privind modificarea bugetului total al proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul”

90/26.04.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul I 2023

89/26.04.

privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre Asociatia Daruieste Aripi, UAT Judetul Constanta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta

88/26.04.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

87/26.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

86/26.04.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

85/26.04.

privind modificarea listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei" Constanta pe sursa de finantare venituri proprii Medicina Legala

84/26.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2023

83/26.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

82/26.04.

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului judetului Constanta pentru activitati de tineret de interes local, conform Legii nr.350/2006

Sedinta din 31.03.2023 - hotararile 61-81- Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 04.04.2023)

81/31.03.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Amzacea pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a UAT Comuna Amzacea, din domeniul public al UAT Comuna Amzacea in domeniul public al UAT Judetul Constanta

80/31.03.

privind aprobarea listei de investitii rectificata pe anul 2023, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

79/31.03.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2023 finantate din bugetul Judetului Constanta

78/31.03.

privind modificarea arondarii actuale a unitatilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Baneasa prin infiintarea unui nou Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor in comuna Adamclisi

77/31.03.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitie din cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" COD SMIS 117763 - rest de executat

76/31.03.

privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica de interes judetean pentru terenurile aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. in perioada 2014 -2020”

75/31.03.

privind trecerea unor bunuri imobile, situate in localitatea Vama Veche, judetul Constanta, din domeniul public al U.A.T Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Comuna Limanu

74/31.03.

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile aferente Spitalului Dermato-Venerice situat in strada Sudului nr. 8, comuna Agigea, judetul Constanta, din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea desfiintarii acestora

73/31.03.

privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.210/2021

72/31.03.

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru Muzeul de Arta Constanta

71/31.03.

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Muzeul de Arta Constanta

70/31.03.

privind repartizarea unor spatii cu destinatia de locuinta de serviciu catre Directia de Paza a Judetului Constanta si actualizarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/2014

69/31.03.

privind constituirea ca parte civila a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta, respectiv a Consiliului Judetean Constanta in Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, aflat pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 501/118/2023

68/31.03.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 319/22.11.2022

67/31.03.

privind suplimentarea numarului total de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul Judetului Constanta

66/31.03.

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2022

65/31.03.

privind modificarea listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

64/31.03.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial ”Callatis” din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

63/31.03.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.227/21.09.2022

62/31.03.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.223/21.09.2022

61/31.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Construirea, organizarea si dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta”

Sedinta din 28.02.2023 - hotararile 44-60 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 01.03.2023)

60/28.02.

privind infiintarea serviciilor publice la nivelul Consiliului Judetean Constanta, acordate cu Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Constanta

59/28.02.

privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.102/21.04.2021

58/28.02.

privind aprobarea proiectului ”Achizitionarea de echipamente pentru unitatea de terapie intensiva neonatala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

57/28.02.

privind preluarea managementului institutiei Muzeul de Arta Populara Constanta din subordinea Consiliului Local Municipal Constanta in subordinea Consiliului Judetean Constanta

56/28.02.

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului judetean, pe anul 2023

55/28.02.

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Judetul Constanta din Romania si Raionul Straseni din Republica Moldova

54/28.02.

privind modificarea si completarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.346/20.12.2022

53/28.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Arta Populara Constanta

52/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investitie „Reabilitare si modernizare Teatru de Vara Mamaia”

51/28.02.

privind aprobarea preluarii bunului imobil teren si constructii - Muzeul de Arta Populara Constanta, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

50/28.02.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

49/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

48/28.02.

privind aprobarea preluarii bunului imobil (teren extravilan) situat in Municipiul Medgidia, Judetul Constanta, Parcela A958/l/2, identificat cu numar cadastral 110525 din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

47/28.02.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.231/21.09.2022

46/28.02.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.229/21.09.2022

45/28.02.

privind componenta Echipei Intersectoriale Locale in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei in familie

44/28.02.

privind plata cotizatiilor si contributiilor ale U.A.T. Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii, pe anul 2023

Sedinta din 31.01.2023 - hotararile 1-43 - Minuta sedintei - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 02.02.2023)

43/31.01.

43/31.01.- anexa

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2023, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

42/31.01.

42/31.01.- anexa

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2023 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

41/31.01.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Schimbare destinatie corp C3 (existent) din magazie in birouri - Lucrari realizate fara autorizatie de construire" - bulevardul Mamaia nr.331A

40/31.01.

privind participarea Judetului Constanta, in calitate de partener, la constituirea „Consortiului regional pentru invatamant dual preuniversitar si universitar Tehno-Dobrogea”

39/31.01.

39/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

38/31.01.

38/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

37/31.01.

37/31.01.- anexa

privind infiintarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstitutionalizare si de prevenire a institutionalizarii la nivelul judetului Constanta, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

36/31.01.

privind aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

35/31.01.

35/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

34/31.01.

34/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

33/31.01.

33/31.01.- anexa

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

32/31.01.

32/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

31/31.01.

31/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

30/31.01.

30/31.01.- anexa

privind aprobarea achizitiei serviciilor de consultanta juridica pentru obiectivele de investitii realizate la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta

29/31.01.

29/31.01.- anexa

privind aprobarea preluarii bunului imobil situat in Municipiul Constanta, Judetul Constanta, str.Baraganu, nr.2-4 Cimitirul Ortodox Central, din domeniul public al Municipiului Constanta in domeniul public al Judetului Constanta

28/31.01.

privind completarea HCJ nr.173/2022 privind aprobarea bunului situat in municipiul Constanta, Bd.Mamaia, nr.331A, din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al UAT Judetul Constanta

27/31.01.

27/31.01.- anexa

privind modificarea bugetului total al proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul"

26/31.01.

26/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanta

25/31.01.

25/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, Listei de investitii si Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

24/31.01.

24/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

23/31.01.

23/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

22/31.01.

22/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

21/31.01.

21/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Arta Constanta

20/31.01.

20/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului, Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

19/31.01.

19/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

18/31.01.

18/31.01.- anexa

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2023-2024

17/31.01.

17/31.01.- anexa

privind darea in administrare a imobilului Cetatea Ulmetum situat in comuna Pantelimon, Judet Constanta, Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

16/31.01.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.230/21.09.2022

15/31.01.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.228/21.09.2022

14/31.01.

14/31.01.- anexa

privind Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2023

13/31.01.

13/31.01.- anexa

privind Bugetul si Lista de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

12/31.01.

12/31.01.- anexa

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2023, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

11/31.01.

11/31.01.- anexa

privind aprobarea Planului de investitii aferent activelor date in concesiune SC RAJA SA de catre UAT Judetul Constanta care se finanteaza din Fondul IID pe anul 2023

10/31.01.

10/31.01.- anexa

privind Bugetul de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea, pe anul 2023

9/31.01.

9/31.01.- anexa

privind avizarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale - orasul Harsova pentru anul 2023

8/31.01.

8/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2023

7/31.01.

7/31.01.- anexa

privind declararea de uz si interes judetean a unor bunuri aferente investitiilor realizate prin Programul Operational Sectorial-Mediu de catre SC RAJA SA Constanta

6/31.01.

6/31.01.- anexa

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

5/31.01.

5/31.01.- anexa

privind actualizarea valorii de investitie pentru obiectivul "Reabilitarea imobilului Cladire - Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta, strada Izvor, nr.23"- faza DALI

4/31.01.

4/31.01.- anexa

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

3/31.01.

3/31.01.- anexa

privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.873/27.12.2022

2/31.01.

2/31.01.- anexa

privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.870/27.12.2022

1/31.01.

1/31.01.- anexa

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat din cadrul Consiliului Judetean Constanta si al institutiilor publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 06.12.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro