Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2021

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2021

 

Sedinta din 22.12.2021 - hotararile 291-304 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 23.12.2021)

304/22.12.

privind modificarea listei bunurilor proprietate publica si privata a judetului Constanta aferente serviciilor delegate si concesionate operatorului S.C. RAJA S.A. - anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, prin eliminarea pozitiilor reprezentand bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apa si canalizare

303/22.12.

privind modificarea anexelor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.210/29.09.2021, modificate prin H.C.J.C. nr.231/20.10.2021

302/22.12.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.01.2022

301/22.12.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta si ale Consiliului Judetean Constanta, reprezentat legal prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta

300/22.12.

privind desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

299/22.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, pe anul 2021

298/22.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

297/22.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

296/22.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

295/22.12.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul IV 2021

294/22.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

293/22.12.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2021, finantate din bugetul Judetului Constanta

292/22.12.

privind trecerea unui bun imobil (teren+constructie), identificat cu numar cadastral 12677, din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul public al Municipiului Medgidia

291/22.12.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al doamnei Dordea Andrada, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Sedinta din 13.12.2021 - hotararile 253-290 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 14.12.2021)

290/13.12.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit, incasat suplimentar in anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

289/13.12.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Primariei Municipiului Constanta pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, identificat cu nr.cadastral 246875, proprietate publica a Municipiului Constanta, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

288/13.12.

privind constituirea dreptului de administrare asupra unui bun imobil, proprietate publica a judetului Constanta, in favoarea Teatrului de Stat Constanta

287/13.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si modificarea listei de investitii, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

286/13.12.

pentru modificarea pozitiei 9 a Anexei la HCJC nr. 198/29.09.2021

285/13.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

284/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

283/13.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

282/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

281/13.12.

privind modificarea bugetului total al proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul”

280/13.12.

privind modificarea bugetului total al proiectului ”Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”

279/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

278/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

277/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

276/13.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

275/13.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

274/13.12.

pr ivind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

273/13.12.

privind aprobarea modificarii Hotararii nr.264/27.11. 2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ Mecanismul de tarifare practicat de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029

272/13.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

271/13.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

270/13.12.

privind componenta Echipei Intersectoriale Locale in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei in familie

269/13.12.

privind asigurarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie pe anul 2022 pentru obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta de catre Directia de Paza a Judetului Constanta

268/13.12.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

267/13.12.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

266/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

265/13.12.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, asupra bunului imobil (teren+constructii) situat in str. Izvorului, nr.2A, Municipiul Medgidia, Judet Constanta si trecerea bunurilor din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul public al Municipiului Medgidia

264/13.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

263/13.12.

privind schimbarea destinatiei imobilului "Cladire-Filiala 1 Constanta", situat in Constanta, strada Izvor, nr.23 apartinand domeniului privat al Judetului Constanta

262/13.12.

privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Sacele la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa - Canal Constanta"

261/13.12.

privind modificarea Listei bunurilor, proprietate publica a Judetului Constanta aferente serviciilor de alimentare de apa si canalizare, delegate si concesionate operatorului S.C. RAJA S.A., anexa 6 la H.C.J. nr. 346/2009 in sensul eliminarii imobilului format din teren in suprafata de 30342 mp si constructii, situat in comuna Adamclisi, judet Constanta

260/13.12.

privind incheierea unui Protocol de colaborare intre UAT Judetul Constanta si UAT Municipiul Constanta in vederea functionarii Centrului de Vaccinare pentru populatie impotriva COVID-19 la Pavilionul Expozitional Constanta

259/13.12.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Centrul de Studii si Cercetari de Biodiversitate Agrosilvica "Acad. David Davidescu" si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

258/13.12.

privind nominalizarea a doi consilieri judeteni care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al judetului Constanta

257/13.12.

privind aprobarea transmiterii unei solicitarii Primariei Municipiului Constanta pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile, Morga-C5, Capela Mortuara-C7 si terenul aferent, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

256/13.12.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 2650 mp, situat pe raza UAT Navodari, DJ 226

255/13.12.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2022

254/13.12.

privind taxele speciale aferente activitatilor desfasurate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2022

253/13.12.

privind nominalizarea domnului consilier judetean Caprinciu Stelica in calitate de secretar al Comisiei de specialitate pentru Cultura, Culte, Monumente a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020 – 2024

Sedinta din 11.11.2021 - hotararile 232-252 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 12.11.2021)

252/11.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Agigea

251/11.11.

privind regularizarea suprafetelor aferente imobilelor „Monument Triumfal Tropaeum Traiani Adamclisi” si „Cetatea si asezarea antica Adamclisi” situate in comuna Adamclisi, Judet Constanta

250/11.11.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta, asupra unui imobil (teren+constructie), identificat cu numar cadastral 230423, aflat in domeniul public al judetului Constanta

249/11.11.

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Constanta si gestiunea S.C. RAJA S.A. in domeniul privat al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in vederea desfiintarii acestora

248/11.11.

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul Judetului Constanta, pentru anul 2022

247/11.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

246/11.11.

privind stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2021-2022 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

245/11.11.

privind contributia Judetului Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2021

244/11.11.

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

243/11.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

242/11.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

241/11.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

240/11.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

239/11.11.

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului, pentru iarna 2021-2022, aplicate de R.A.J.D.P. Constanta (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) a Caietului de sarcini si a draftului Contractului de prestare de servicii

238/11.11.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 4 mp situat pe raza UAT Rasova, sat Cochirleni

237/11.11.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 11 mp situat pe raza comunei Rasova

236/11.11.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 10 mp situat pe raza UAT Aliman, localitatea Vlahii

235/11.11.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 1 mp situat pe raza UAT Aliman, localitatea Floriile

234/11.11.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta in suprafata de 13 mp, situat pe raza UAT Aliman, comuna Aliman

233/11.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

232/11.11.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Geafer Dincer, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Sedinta din 20.10.2021 - hotararile 216-231 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 21.10.2021)

231/20.10.

privind modificarea anexelor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.210/29.09.2021

230/20.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

229/20.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

228/20.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de evenimente culturale pe anul 2021 pentru Muzeul de Arta Constanta

227/20.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarii Listei de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

226/20.10.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Liliana Techirghiol, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

225/20.10.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Iris Cumpana, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

224/20.10.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Daniel Techirghiol, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

223/20.10.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Albatros Topraisar, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

222/20.10.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

221/20.10.

privind suplimentarea pe anul 2021 a numarului total al posturilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul Judetului Constanta

220/20.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

219/20.10.

privind numirea unui al treilea membru in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Albatros Constanta

218/20.10.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul III 2021

217/20.10.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2021, finantate din bugetul Judetului Constanta

216/20.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2021

Sedinta din 29.09.2021 - hotararile 183-215 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 30.09.2021)

215/29.09.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

214/29.09.

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 A Cetatea HISTRIA- DN22/Tariverde”

213/29.09.

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

212/29.09.

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publica a Judetului Constanta

211/29.09.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, ca urmare a rectificarii bugetului de stat pe anul 2021

210/29.09.

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a modalitatii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanţa, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta si a documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, la nivelul judetului Constanta

Anexa 1 ; Anexa 2 ; Anexa 3 ; Anexa 4 ; Anexa 5 ; Anexa 6 ; Anexa 7 ; Anexa 8 ; Anexa 9 ; Anexa 10 ; Anexa 11 ; Anexa 12

209/29.09.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Local Topraisar asupra imobilului "Alimentare cu apa din localitatea Movilita, comuna Topraisar" si completarea listei bunurilor proprietate publica aferente Serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului S.C. RAJA S.A, anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimenare cu apa si apa uzata

208/29.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

207/29.09.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

206/29.09.

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

205/29.09.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

204/29.09.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

203/29.09.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II 2021

202/29.09.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

201/29.09.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

200/29.09.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

199/29.09.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, pe anul 2021

198/29.09.

pentru modificarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul "Bloc L4", situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

197/29.09.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta"

196/29.09.

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Judetul Constanta si Directia Generala Anticoruptie, pentru proiectul "Cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul judetului Constanta", cod SMIS 152010

195/29.09.

privind declararea ca bunuri de interes public judetean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri in suprafata de 124 mp si 140 mp, situate in comuna Corbu, judetul Constanta

194/29.09.

privind declararea ca bunuri de interes public judetean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri insuprafata de 57 mp, 197 mp, 37 mp, 31 mp si 70 mp situate in comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta

193/29.09.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Primariei Municipiului Constanta pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta, in vederea derularii proiectului "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta"

192/29.09.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Medgidia in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

191/29.09.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

190/29.09.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

189/29.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

188/29.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

187/29.09.

privind rezultatele evaluarii proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora si aprobarea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2021

186/29.09.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltueli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

185/29.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva "Delfinul" Constanta, pe anul 2021

184/29.09.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2021

183/29.09.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.281/27.11.2020

Sedinta din 18.08.2021 - hotararile 172-182 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 19.08.2021)

182/18.08.

privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta"

181/18.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

180/18.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

179/18.08.

privind modificarea Anexei A la H.C.J. Constanta nr.88/21.04.2021 privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2021, finantate din bugetul Judetului Constanta

178/18.08.

privind completarea Anexei nr.8 la H.C.J. Constanta nr.87/21.04.2021 - Lista cu preturi la principalele materiale, manopera, utilaje si transport, utilizate pentru lucrari de intretinere pe drumuri judetene in anul 2021 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

177/18.08.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Unitatii de Asistenta - Medico Sociala Agigea

176/18.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

175/18.08.

privind indreptarea erorii materiale strecurate in art.2 din anexa 1 si art.2 anexa 24 la Hotararea Consiliului Judetean nr.158/28.07.2021

174/18.08.

privind indreptarea erorii materiale strecurate in art.1 din Hotararea Consiliului Judetean nr.66/18.02.2020

173/18.08.

privind indreptarea erorii materiale strecurate in art.2 din Hotararea Consiliului Judetean nr.43/18.02.2020

172/18.08.

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Documentul de Pozitie, avizarea Studiului de Oportunitate si Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare in judetul Constanta si a Documentatiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare, transport si transfer deseuri aferente Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta" si acordarea unor mandate

Sedinta din 28.07.2021 - hotararile 150-171 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 30.07.2021)

171/28.07.

privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Constanta si ale institutiilor din subordinea sa

170/28.07.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2021, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

169/28.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta, pe anul 2021

168/28.07.

privind trecerea unor imobile, identificate cu numerele cadastrale 241285 si 241286, din domeniul public al judetului Constanta in domeniul public al municipiului Constanta

167/28.07.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra unui imobil (teren), identificat cu numar cadastral 241285, aflat in domeniul public al judetului Constanta

166/28.07.

privind modificarea HCJ Constanta nr.339/2020 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judetean Constanta si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia

165/28.07.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. RAJA S.A. Constanta in vederea realizarii lucrarilor de "Racordare la Reteaua de Energie Electrica a Surselor de Apa Cismea A, Cismea B, Cismea C"

164/28.07.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. RAJA S.A. Constanta in vederea realizarii lucrarilor de "Racordare la Reteaua de Energie Electrica Sursa de Apa Cismea II"

163/28.07.

privind aprobarea proiectului tehnic faza PT+DDE al obiectivului de investitie "Modernizare DJ 393: Arsa DJ391 - Albesti - Coroana: L=9,67 km, tronson 1: Arsa - DJ391 de la km 0+000 - 2+958, 32"

162/28.07.

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin"

161/28.07.

privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)"

160/28.07.

privind aprobarea Organigramei si a Statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2021

159/28.07.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

158/28.07.

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale serviciilor sociale cu si fara cazare aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala Persoane Adulte din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

157/28.07.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

156/28.07.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarii Listei de Investitii, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

155/28.07.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

154/28.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

153/28.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

152/28.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

151/28.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

150/28.07.

privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 06.07.2021 - hotararile 148-149 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 07.07.2021)

149/06.07.

privind instituirea taxei speciale de promovare turistica a judetului Constanta

148/06.07.

privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului Constanta pe anul 2021

Sedinta din 23.06.2021 - hotararile 129-147 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 24.06.2021)

147/23.06.

privind plata cotizatiei UAT Judetul Constanta, in calitate de membru fondator la Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta

146/23.06.

pentru completarea Hotararii nr. 104/21.04.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren+ constructii) situat in str. Viilor, nr. 1, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Constanta

145/23.06.

privind respingerea plangerii prealabile inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.19575/04.06.2021 impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 127/26.05.2021

144/23.06.

privind modificarea anexei la HCJ nr. 86/2021 privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta in calitate de membru al unor asociatii

143/23.06.

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul Proiectului ”Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre” - TREASURE, cod eMS BSB-371

142/23.06.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei"

141/23.06.

pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul “Bloc L4”, situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr. 2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere, respectiv indreptarea unei erori materiale strecurate in cadrul Anexei la HCJC nr. 257/24.09.2020

140/23.06.

privind aprobarea infiintarii serviciului social fara cazare Centrul de consiliere pentru agresori in situatii de violenta domestica sau violenta impotriva femeilor, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare

139/23.06.

privind aprobarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

138/23.06.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Corbu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Comuna Corbu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in vederea punerii la dispozitia Proiectului “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

137/23.06.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Comuna Mihai Viteazu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in vederea punerii la dispozitia Proiectului “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

136/23.06.

privind dezmembrarea tronsonului 1 al drumului judetean DJ 226 de la km 0+000 la km 1+110

135/23.06.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Muntmark Andrei in vederea realizarii lucrarilor “Reabilitare fatade, acoperis, amenajari interioare, refacere zona de protectie, aducere la starea initiala a soclului, refacere instalatii termice, electrice si sanitare imobil monument istoric - Casa Manicatide”

134/23.06.

privind aprobarea indicatorilor suplimentari de realizare aferenti proiectului “Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

133/23.06.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)

132/23.06.

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului judetean, pe anul 2021

131/23.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

130/23.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

129/23.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

Sedinta din 26.05.2021 - hotararile 106-128 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 27.05.2021)

128/26.05.

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta cu valabilitate pana la 31.12.2021

127/26.05.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2021 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

126/26.05.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

125/26.05.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

124/26.05.

privind validarea nominala a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

123/26.05.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

122/26.05.

privind valorificarea prin vanzare la licitatie publica deschisa cu strigare a autoturismului marca Land Rover model Freelander 2

121/26.05.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Independenta in domeniul public al Judetului Constanta in vederea realizarii proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta"

120/26.05.

privind aprobarea modificarii propunerii financiare a proiectului cu titlul "Sprijin pentru o viata normala" din cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

119/26.05.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2021

118/26.05.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

117/26.05.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

116/26.05.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean "Teodor T.Burada"

115/26.05.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

114/26.05.

privind rectificarea listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

113/26.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

112/26.05.

privind revocarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si restituirea suprafetei de teren de 1.180 mp situat in B-dul 1 Decembrie 1918, nr.4C, M unicipiul Constanta, Judet Constanta

111/26.05.

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.271/27.11.2015

110/26.05.

privind imputernicirea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta sa intabuleze bunul imobil situat in orasul Negru Voda, strada Mangaliei nr.53, aflat in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

109/26.05.

privind actualizarea valorii totale si a duratei de implementare aferente proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19"

108/26.05.

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul Proiectului "Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre" - Treasure, cod eMS B SB-371

107/26.05.

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate pentru Mediu si Agricultura a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

106/26.05.

privind ap robarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor spatii, proprietate publica a Judetului Constanta, situate in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

Sedinta din 21.04.2021 - hotararile 62-105 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 23.04.2021)

105/21.04.

privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.282/27.11.2020

104/21.04.

privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren+constructii) situat in strada Viilor nr.1, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Constanta

103/21.04.

privind completarea Anexei nr. 1 a HCJC nr. 37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore /zi la obiectivul Casa Bulgareasca din sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

102/21.04.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Asociatia Generala a Inginerilor din Romania -Sucursala Constanta, Primaria Municipiului Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Maritima din Constanta, Academia Navala ”Mircea cel Batran”, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina ”Grigore Antipa” Constanta

101/21.04.

privind aprobarea indreptarii unei erori materiale strecurate in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.51/24.03.2021

100/21.04.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

99/21.04.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

98/21.04.

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

97/21.04.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

96/21.04.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

95/21.04.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

94/21.04.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Arta Constanta

93/21.04.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea a 6 (sase) casute din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”

92/21.04.

privind desemnarea reprezentantului asiguratilor delegat de Consiliul Judetean Constanta in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

91/21.04.

privind desemnarea Secretarului executiv si a supleantului in cadrul Comisiei judetene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

90/21.04.

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Bloc L4” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

89/21.04.

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Palat administrativ” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

88/21.04.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2021 finantate din bugetul Judetului Constanta

87/21.04.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate in anul 2021 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

86/21.04.

privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii

85/21.04.

privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

84/21.04.

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2021

83/21.04.

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2020

82/21.04.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala pe trimestrul I an 2021

81/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

80/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

79/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

78/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

77/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeteana ”I.N.Roman” Constanta

76/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

75/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

74/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

73/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

72/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie lncluziva ”Delfinul” Constanta

71/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Maria Montessori” Constanta

70/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

69/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Albatros” Constanta

68/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

67/21.04.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2021

66/21.04.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

65/21.04.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

64/21.04.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

63/21.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

62/21.04.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Mirsu Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Sedinta din 24.03.2021 - hotararile 46-61 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 25.03.2021)

61/24.03.

privind desemnarea nominala a 6 consilieri judeteni pentru a deveni membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

60/24.03.

privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Cizmasu Violeta-Elena impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

59/24.03.

privind respingerea plangerii prealabile formulată de doamna Baltaretu Emilia impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

58/24.03.

privind respingerea plangerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 32/17.02.2021

57/24.03.

privind aprobarea parteneriatului cu Asociatia Culturala Georgiana Rusu in vederea implementarii proiectului “Greek historical and cultural heritage in Dobrogea - Romania (Mosteniri istorice si culturale grecesti in Dobrogea - Romania)

56/24.03.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

55/24.03.

privind retragerea dreptului de administrare constituit in favoarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri, asupra imobilului (teren+constructii) „Casa Bulgareasca” situat in sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

54/24.03.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre U.A.T. Medgidia a obiectivului de investitii ”Infiintare retea de gaze naturale medie presiune si racorduri de gaze naturale in UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor si Sat Remus Opreanu” pe un bun imobil proprietate publica a judetului Constanta

53/24.03.

privind regularizarea suprafetelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria” situat in comuna Istria, judet Constanta

52/24.03.

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

51/24.03.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 340/17.12.2020 de stabilire a numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

50/24.03.

privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

49/24.03.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului

48/24.03.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

47/24.03.

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

46/24.03.

privind infiintarea Consiliului Consultativ al societatii civile la nivelul Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 17.02.2021 - hotararile 31-45 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 19.02.2021)

45/17.02.

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta cu valabilitate pana la 31.12.2021

44/17.02.

privind aprobarea acordului de colaborare intre UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

43/17.02.

privind completarea HCJC nr.286/27.11.2020 privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

42/17.02.

privind aprobarea acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

41/17.02.

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

40/17.02.

privind aprobarea, incepand cu data de 1 februarie 2021, a salariilor de baza ale personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

39/17.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Construire 4 locuinte protejate, str. Trandafirilor nr. 179-lot1/lot2/lot3/lot4, comuna Baneasa, judetul Constanta”- faza SF.32

38/17.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare si modernizare centru de zi pentru persoane cu dizabilitati, strada Bujorului FN, comuna Baneasa, judetul Constanta”

37/17.02.

pentru completarea HCJC nr.290/27.11.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2021 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

36/17.02.

privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Constanta in calitatea sa de membru fondator la infiintarea Asociatiei „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta”

35/17.02.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Institutul de Arheologie „Vasile Parvan”, Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

34/17.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al UAT Judetul Constanta

33/17.02.

privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judetean Constanta in Comisia de evaluare, supraveghere si control a activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

32/17.02.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta, asupra imobilelor-locuinte de serviciu situate in municipiul Constanta, Bdul Mamaia nr.534 si nr. 538, judet Constanta

31/17.02.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Teatrului de Stat Constanta asupra imobilului (teren+constructii) Teatrul de Vara Soveja situat in Municipiul Constanta, Judet Constanta, Zona Parc Tabacarie

Sedinta din 29.01.2021 - hotararile 29-30 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 29.01.2021)

30/29.01.

privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor 2020-2025 - judetul Constanta

- Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor (pdf)

- Planse si Anexe (arhiva zip)

29/29.01.

pentru stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

Sedinta din 20.01.2021 - hotararile 4-28 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 22.01.2021)

28/20.01.

privind utilizarea execedentului bugetar aferent anilor precedenti

27/20.01.

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei bunului imobil, proprietate publica a judetului Constanta, situat in strada Medeea nr. 25 A, municipiul Constanta, judetul Constanta

26/20.01.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

25/20.01.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

24/20.01.

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2021, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

23/20.01.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .................

22/20.01.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .................

21/20.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.01.2021

20/20.01.

privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 in domeniul transportului rutier judetean de persoane, prin curse regulate, in Judetul Constanta

19/20.01.

privind aprobarea trecerii bunurilor imobile Cladire C1, Cladire C2 si Cladire C3 situate in municipiul Constanta, str.Semanatorului nr.8, din domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

18/20.01.

privind transmiterea unor spatii din imobilul situat in str.Mircea cel Batran nr.104B, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

17/20.01.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilului (teren+constructii) Sectie exterioara Dermato-Venerice Agigea, situat in str.Sudului nr.8, Municipiul Constanta, Judet Constanta

16/20.01.

privind respingerea plangerii prealabile formulate de Fundatia Judeteana pentru Tineret Constanta impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.355/17.12.2020

15/20.01.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.79/18.02.2020

14/20.01.

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

13/20.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2021-2022

12/20.01.

privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

11/20.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2021 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

10/20.01.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

9/20.01.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

8/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Negoi Remus Eugen, precum si vacantarea locului de consilier judetean

7/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

6/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marius-Horia Tutuianu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

5/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marian Crusoveanu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

4/20.01.

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 17 decembrie 2020 si 21 decembrie 2020

Sedinta din 13.01.2021 - hotararile 2-3 - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 14.01.2021)

3/13.01.

privind transmiterea in administrarea UAT Municipiul Constanta - Consiliul Local al Municipiului Constanta a unor spatii din interiorul imobilului „Pavilion Expozitional Constanta”, in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

2/13.01.

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

Sedinta din 06.01.2021 - hotararea 1 - Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararii: 07.01.2021)

1/06.01.

privind darea in folosinta gratuita Municipiului Constanta a unor spatii in interiorul imobilului „Pavilion Expozitional Constanta” in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 18.07.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro