Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » urmatoarea sedinta

Proiecte de hotarari pentru sedinta din 15.12.2023

DISPOZITIA nr. 489 / 08.12.2023

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara

pentru data de 15.12.2023, ora 10:00

Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) si (2) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Constanta aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.281/27.11.2020 completat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.150/28.07.2021;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 15.12.2023, ora 10:00, in sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarare vor fi analizate si avizate in cadrul sedintelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, ce se vor desfasura in formatul stabilit de catre Presedintii comisiilor de specialitate, conform legii, in format videoconferinta, fizic/mixt; Sedintele in format fizic se pot desfasura la sediul Consiliului Judetean Constanta din Municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr.51, camera 341;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarare in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Judetului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei.

Art.5. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

Art.6. Secretarul General al Judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta, in conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTELE ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr. 489 / 08.12.2023

I. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 29.11.2023

II. Proiecte de hotarari

1

240 / 26.10.2023

privind taxele speciale aferente activitatilor desfasurate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2024

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

2 242 / 09.11.2023

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2024

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

3

273 / 23.11.2023

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028, aprobat prin H.C.J. nr.73/31.03.2023 si modificarea anexelor H.C.J. nr.211/31.08.2022 si H.C.J. nr.239/21.09.2022 privind tarifele de calatorie aprobate pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

4

277 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Carol Topraisar, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

5

278 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Ioana Topraisar, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

6

279 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Maria Topraisar, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

7

280 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Tudor Topraisar, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

8

281 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social fara cazare Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Sfanta Ana Topraisar, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

9

282 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Ares Negru-Voda, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

10

283 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Hera Negru-Voda, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

11

284 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social fara cazare Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Apollo Negru-Voda, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

12

285 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Bradul Baneasa, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

13

286 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Pinul Baneasa, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

14

287 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Plopul Baneasa, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

15

288 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Stejarul Baneasa, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

16

289 / 04.12.2023

privind infiintarea serviciului social fara cazare Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Bujorul Baneasa, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

17

290 / 05.12.2023

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare de la Muzeul de Arta Populara Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

18

291 / 05.12.2023

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

19

292 / 05.12.2023

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

20

293 / 06.12.2023

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice fazele DALI si PT si a indicatorilor tehnico­economici aferenti proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ226A tronsonul DN22/Tariverde - Cogealac si DJ226B tronsonul Cogealac - Gradina - Pantelimon - DN2A/Crucea”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

21

294 / 06.12.2023

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

22

295 / 06.12.2023

privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina” - Cod SMIS 117763

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

23 296 / 06.12.2023

privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” - Cod SMIS 116058

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

24 297 / 06.12.2023

privind rectificarea Bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2023

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

25 298 / 06.12.2023

privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, incepand cu data de 1 ianuarie 2024

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

26 299 / 06.12.2023

privind modificarea valorii totale actualizata a devizului proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

27 300 / 06.12.2023

privind modificarea unor anexe la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 158/28.07.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

28 301 / 06.12.2023

privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 223/21.09.2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

29 302 / 06.12.2023

privind modificarea si complatarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 190/20.09.2023

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

30 303 / 06.12.2023

privind inchiderea serviciului social fara cazare Centrul de Zi pentru Copii cu Autism

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

31

304 / 06.12.2023

privind inchiderea serviciului social fara cazare Centrul de Zi de Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

32

305 / 06.12.2023

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

33 306 / 06.12.2023

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

34 307 / 07.12.2023

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare de la Muzeul de Arta Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

35 308 / 07.12.2023

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

36 309 / 07.12.2023

privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de organizare si functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

37 310 / 07.12.2023

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Agigea

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

38 311 / 07.12.2023

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2023 al Drumuri Judetene Constanta S.A.

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

39 312 / 07.12.2023

privind adoptarea noii organigrame si a statului de functii ale societatii Drumuri Judetene Constanta S.A.

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

40 314 / 08.12.2023

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2023

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

41

315 / 08.12.2023

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, la data de 29.11.2023

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

42

316 / 08.12.2023

privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

III. Informare – RAPORT nr.43125 din 06.12.2023

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 08.12.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro