Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » urmatoarea sedinta

Proiecte de hotarari pentru sedinta din 31.03.2023

DISPOZITIA nr. 98/17.03.2023

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara

pentru data de 31.03.2023, ora 13:00

Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) si (2) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 31.03.2023, ora 13:00, sedinta ce se va desfasura in sistem fizic.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarare vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, care se vor desfasura in format fizic in data de 30.03.2023, la sediul Consiliului Judetean Constanta din Municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr.51, camera 341;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarare in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Judetului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei.

Art.5. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

Art.6. Secretarul General al Judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta, in conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTELE ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr. 98/ 17.03.2023

I. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 28.02.2023

II. Proiecte de hotarari

1

63 / 23.02.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Construirea, organizarea si dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

2 66 / 14.03.2023

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.223/21.09.2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

3

67 / 14.03.2023

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.227/21.09.2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

4

68 / 14.03.2023

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial ”Callatis” din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

5

70 / 15.03.2023

privind modificarea listei de investitii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

6

71 / 15.03.202

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

7

72 / 15.03.2023

privind suplimentarea numarului total de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

8

73 / 16.03.2023

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 319/22.11.2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

9

74 / 16.03.2023

privind constituirea ca parte civila a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta, respectiv a Consiliului Judetean Constanta in Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, aflat pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 501/118/2023

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

10

75 / 17.03.2023

privind repartizarea unor spatii cu destinatia de locuinta de serviciu catre Directia de Paza a Judetului Constanta si actualizarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/2014

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

11

76 / 17.03.2023

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Muzeul de Arta Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

12

77 / 17.03.2023

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru Muzeul de Arta Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

13

78 / 17.03.2023

privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.210/2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

14 79 / 17.03.2023

privind modificarea anexelor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.211/2022 si ale Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.239/2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

15 80 / 17.03.2023

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile aferente Spitalului Dermato-Venerice situat in strada Sudului nr. 8, comuna Agigea, judetul Constanta, din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea desfiintarii acestora

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

16 82 / 17.03.2023

privind trecerea unor bunuri imobile, situate in localitatea Vama Veche, judetul Constanta, din domeniul public al U.A.T Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Comuna Limanu

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

17 83 / 17.03.2023

privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica de interes judetean pentru terenurile aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. in perioada 2014 -2020”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

DISPOZITIA nr. 116/27.03.2023

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta

din data de 31.03.2023, ora 13:00

Mihai Lupu, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, in baza prerogativelor stabilite de lege, avand in vedere:

- prevederile art.41 alin.(4) coroborat cu art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.98/17.03.2023;

In conformitate cu prevederile art.137, art.178 alin.(1), art.179 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se suplimenteaza proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 31.03.2023, ora 13:00, convocata legal prin dispozitia nr.98/17.03.2023 conform anexei parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. (1) Materialele aferente proiectelor de hotarari suplimentate nr.85, nr.86, nr.87 si nr.88 din data de 27.03.2023 sunt puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

(2) Proiectele de hotarari vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

(3) Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarari in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Judetului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Proiectele ce fac obiectul suplimentarii ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei.

Art.4. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

Art.5. Secretarul general al judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta in conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTUL ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr. 116 / 27.03.2023

1 85 / 27.03.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitie din cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" COD SMIS 117763 - rest de executat

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

2 86 / 27.03.2023

privind modificarea arondarii actuale a unitatilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Baneasa prin infiintarea unui nou Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor in comuna Adamclisi

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

3 87 / 27.03.2023

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2023 finantate din bugetul Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

4 88 / 27.03.2023

privind aprobarea listei de investitii rectificata pe anul 2023, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

 

DISPOZITIA nr. 119/29.03.2023

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta

din data de 31.03.2023, ora 13:00

Mihai Lupu, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, in baza prerogativelor stabilite de lege, avand in vedere:

- prevederile art.41 alin.(4) coroborat cu art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.98/17.03.2023;

In conformitate cu prevederile art.137, art.178 alin.(1), art.179 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se suplimenteaza proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 31.03.2023, ora 13:00, convocata legal prin dispozitia nr.98/17.03.2023 conform anexei parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. (1) Materialul aferent proiectului de hotarare suplimentat nr.90 din data de 29.03.2023 este pus la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

(2) Proiectul de hotarare va fi analizat si avizat de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

(3) Se pot formula si depune amendamente cu privire la acest proiect de hotarare in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Judetului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Proiectul ce face obiectul suplimentarii ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei.

Art.4. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

Art.5. Secretarul general al judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta in conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTUL ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr. 119 / 29.03.2023

1 90 / 29.03.2023

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Amzacea pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a UAT Comuna Amzacea, din domeniul public al UAT Comuna Amzacea in domeniul public al UAT Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 30.03.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro