Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2005

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2005

 

Sedinta din 25.03.2005 - hotararile 1-72

1/25.03

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP2

2/25.03

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al R.A.J.A. Constanta

3/25.03 + Anexa

privind aprobarea organigramei R.A.J.A. Constanta

4/25.03

privind desemnarea unor consilieri judeteni care sa faca parte din Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

5/25.03

privind stabilirea costului anual pentru un copil protejat in sistem rezidential si pentru o persoana adulta care beneficiaza de protectie, pe anul 2005

6/25.03

privind modificarea componentei Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

7/25.03

privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului

8/25.03

privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele cu handicap

9/25.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Lucrari de intretinere pod rutier pe DJ 223, km 72+167, la Rasova”, Proiect faza PT+DDE

10/25.03

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si amenjarea statiunii balneo-climaterice Techirghiol in vederea cresterii atractivitatii turistice”, faza SF

11/25.03

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Constanta

12/25.03

privind pierderea calitatii de membru al A.T.O.P. a unei persoane, validarea celui care il inlocuieste in functie si a componentei nominale actuale a A.T.O.P.

13/25.03

privind infiintarea in cadrul Consiliului Judetean Constanta a Comitetului Tehnic Judetean pentru Descentralizare

14/25.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare

15/25.03 + Cerere

privind numirea unor membri in Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

16/25.03

privind aprobarea protocolului de parteneriat interjudetean in domeniul asistentei sociale al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Romania

17/25.03

privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul privat al judetului Constanta din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administratrea Consiliului Local Cernavoda

18/25.03

privind transmiterea unor imobile apartinand domeniului public al judetului Constanta din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Arhiepiscopiei Tomisului

19/25.03

privind trecerea unor imobile apartinand domeniului public al judetului Constanta din administrarea S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Local Negru Voda

20/25.03

privind completarea H.C.J.nr.204/14.10.2004 privind trecerea din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta a imobilelor in care functioneaza cabinete medicale infiintate potrivit OUG nr.124/1998

21/25.03

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor camine culturale si dispensare medicale

22/25.03

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

23/25.03

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

24/25.03

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta pentru cheltuielile efectuate in scopul rezolvarii unor urgente medicale in perioada 05-08.02.2005

25/25.03

privind alocarea a 120.000.000 lei, echivalent in materiale de constructii pentru patru familii din localitatea Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost distruse de cresterea nivelului apei din panza freatica

26/25.03

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2005

27/25.03

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru sustinerea autoritatilor locale in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

28/25.03

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliul Local Saligny in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

29/25.03

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.J.D.P.Constanta

30/25.03

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean pentru anul 2005

31/25.03

privind numirea unor membri in Consiliul de Administrare al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.Constanta

32/25.03

privind majorarea aportului de capital social al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.Constanta

33/25.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta si ratificarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/03.01.2005

34/25.03

privind stabilirea destinatiei spatiilor din blocul L4 situat in municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr.2, repartizarea acestora, precum si mandatarea S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L., ca titulara a dreptului de gestiune asupra bunurilor apartinand domeniului public si privat judetean, sa incheie contractele de inchiriere a spatiilor

35/25.03

privind acordarea unui sprijin financiar Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala "Dobrogea"

36/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Biblioteca Judeteana "loan N.Roman" Constanta

37/25.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana "loan N.Roman" Constanta

38/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski"

39/25.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentruTeatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski"

40/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul National Constanta

41/25.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Teatrul National Constanta

42/25.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

43/25.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

44/25.03

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc

45/25.03

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2005

46/25.03

pentru aprobarea indreptarii erorilor materiale din Anexele nr.1 si 2 la HCJ nr.255/22.12.2004 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2005 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

47/25.03 + Rapoarte

pentru aprobarea modificarii si completarii Anexei nr.6 la HCJ nr.141/2004 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale

48/25.03

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la infiintarea Fundatiei "Fantasio" Constanta

49/25.03

privind desemnarea domnului Cristian Bogdan Zgabercea ca reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului National Constanta

50/25.03

privind divizarea Muzeului de Istorie Nationala, Arheologie, Arta si Tradititii Constanta si infiintarea unor institutii de cultura in subordinea Consiliului Judetean Constanta

51/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

52/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Muzeul de Arta Constanta

53/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru Muzeul de Arta Populara Constanta pe anul 2005

54/25.03

privind trecerea Muzeului de Arta Populara Constanta din subordinea Consiliului Judetean Constanta in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta

55/25.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Contorizarea gospodariilor individuale" - Proiect nr.20/2005, Faza S.F.

56/25.03

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Constanta

57/25.03

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului de Film "Marea Neagra"

58/25.03

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului de Copii si Tineret Constanta pe anul 2005

59/25.03

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2005

60/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru Universitatea Libera Constanta pe anul 2005

61/25.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

62/25.03

privind aprobarea tarifului la apa potabila pentru redistribuire in comuna Mihail Kogalniceanu

63/25.03

privind transmiterea unui imobil proprietate privata a judetului Constanta in folosinta gratuita Colegiului Medicilor Dentisti Constanta

64/25.03

privind numirea unui reprezentant al asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

65/25.03

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliul Local Castelu in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

66/25.03

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliul Local Comana in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

67/25.03

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliul Local Costinesti in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

68/25.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiti "Ridicarea la cota a capacelor de pe caminele R.A.J.A.afectate de Programul de reparatii si ranforsare a tramei stradale din municipiul Constanta, pe anul 2005, derulat de Primarie" - Proiect nr.18/2005, faza S.F.

69/25.03

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005

70/25.03

pentru indreptarea erorilor materiale din anexa la HCJ nr.144/19.08.2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului Oficial al judetului Constanta

71/25.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Locuinta protejata pentru persoanele cu handicap Agigea, judetul Constanta”, Proiect nr.03-11/82 si 83, faza PT

72/25.03

privind aprobarea organizarii concursului anual "Caravana estivala - judetul Constanta, gazda vacantelor"

Sedinta din 06.06.2005- hotararile 73-147

73/06.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

74/06.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

75/06.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

76/06.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

77/06.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

78/06.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

79/06.06

privind finantarea de catre antreprenor pe primele trei trimestre ale anului 2005 a lucrarilor de reparatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

80/06.06

privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

81/06.06

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor pe anul 2005

82/06.06

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

83/06.06

privind aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului si adultului protejat in institutiile de protectie speciala

84/06.06

pentru completarea HCJ nr.204/14.10.2004 privind trecerea din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta a imobilelor in care functioneaza cabinete medicale infiintate potrivit OUG nr.124/1998

85/06.06

privind imputernicirea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta de a dispune luarea de masuri pentru interventia prompta in caz de urgenta pentru inlaturarea efectelor cauzate de calamitati, in situatii neprevazute si cazuri de forta majora, precum si angajarea de cheltuieli corespunzatoare

86/06.06

privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a judetului, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Cernavoda

87/06.06

privind acordarea unor ajutoare sociale

88/06.06

privind modificarea componentei Comisiei judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale - CJASPIS

89/06.06

privind solicitarea si preluarea in administrare de catre Consiliului Judetean Constanta a caminului cultural din comuna Topalu

90/06.06

privind rectificarea art.1 din HCJ nr.45/25.03.2005 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2005

91/06.06

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta ca membru in Consiliul de Administratie al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

92/06.06

pentru aprobarea indreptarii erorii materiale din Anexele nr.1 si 2 la HCJ nr.40/25.03.2005 privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul National Constanta

93/06.06

privind acordarea unei sume Inspectoratului Scolar Judetean Constanta in vederea finantarii unor activitati socio-culturale

94/06.06

privind aprobarea Situatiei financiare anuale pe anul 2004 a RAJA Constanta

95/06.06

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean pe anul 2004

96/06.06

privind acordarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

97/06.06

privind finantarea actiunii “Flori de Europa”

98/06.06

privind acordarea unui sprijin financiar elevului Galusca Radu Gabriel pentru reprezentarea judetului la Bruxelles

99/06.06

privind redistribuirea din contul de sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social conform Legii nr.416/2001 in contul de sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

100/06.06

privind acordarea unei sume Consiliului Local Cumpana in vederea finantarii Festivalului “Dor de cant romanesc”

101/06.06

privind aprobarea tarifelor de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati

102/06.06

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAJA Constanta pe anul 2005

103/06.06

privind aplicarea art.IV, sectiunea 4.01, pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP 2

104/06.06

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

105/06.06

privind repartizarea pe comune si orase a proportiei de 15% reprezentand alte criterii din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 17% pe anul 2005

106/06.06

privind alocarea unei sume pentru achizitionarea de cadouri cu ocazia „Zilei Internationale a Copilului”

107/06.06

privind repartizarea unor sume din bugetul de stat si bugetul local pe anul 2005 de la comuna Targusor, la comuna Gradina

108/06.06

privind alocarea din Fondul de rezerva a unor sume pentru finantarea lucrarilor efectuate in situatii de urgenta pe teritoriul comunelor Rasova, Aliman si Topalu

109/06.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliul Local Silistea in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

110/06.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliului Local Ion Corvin in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

111/06.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliului Local Lipnita in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

112/06.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliului Local Chirnogeni in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

113/06.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005 pentru Consiliului Local Harsova in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

114/06.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara pentru comuna Birda - judetul Timis in vederea finantarii unor cheltuieli urgente si aprobarea Contractului de colaborare

115/06.06

privind aprobarea colaborarii intre Consiliul Judetean Constanta si Consiliul Local Municipal Mangalia pentru Festivalul Callatis 2005

116/06.06

privind repartizarea sumei de 66.131.000 mii lei din sume defalcate din TVA pe unitati administrativ–teritoriale pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene si comunale

117/06.06

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al RAJDP Constanta

118/06.06

privind mandatarea Consiliului de Administratie al RAJDP Constanta pentru inchirierea unor imobile

119/06.06

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al RAJA Constanta

120/06.06

privind aprobarea preluarii in administrare de catre RAJA Constanta a unor retele de alimentare cu apa situate in orasul Navodari

121/06.06

privind transmiterea unui bun apartinand domeniului public al judetului Constanta din administrarea RAJA Constanta in administrarea Consiliului Local al orasului Ovidiu

122/06.06

privind anularea unor sume datorate de Spitalul Clinic Judetean Constanta Regiei Judetene de Apa Constanta, reprezentand penalitati si dobanzi de intarziere

123/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa locuinte protejate pentru persoane cu handicap, localitatea Agigea", Proiect nr.28/2005, Faza S.F.

124/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare, lotizare pentru locuinte P+1+M pentru persoane cu handicap gr.I, strada Tulcei, localitatea Constanta", Proiect 29/2005, Faza S.F.

125/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectul de investitii „Alimentare cu energie electrica la sistemul de alimentare cu apa a comunei Lipnita, sat Carvan”, Faza proiectare + executie

126/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectul de investitii „Alimentare cu energie electrica la sistemul de alimentare cu apa a comunei Lipnita, sat Coslugea”, Faza proiectare + executie

127/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectul de investitii „Alimentare cu energie electrica la sistemul de alimentare cu apa a comunei Saraiu, sat Dulgheru”, Faza proiectare + executie

128/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectul de investitii „Alimentare cu energie electrica la sistemul de alimentare cu apa a comunei Independenta, sat Olteni”, Faza proiectare + executie

129/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectul de investitii „Alimentare cu energie electrica la sistemul de alimentare cu apa a comunei Topraisar, sat Movilita”, Faza proiectare + executie

130/06.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectul de investitii „Alimentare cu energie electrica la sistemul de alimentare cu apa a comunei Crucea, sat Crucea”, Faza proiectare + executie

131/06.06

privind aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

132/06.06

privind solicitarea incetarii dreptului de administrare a Sistemului de apa potabila sat Adamclisi, transmis RAJA Constanta prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr.15/2004

133/06.06

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

134/06.06

privind modificarea organigramei, a statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

135/06.06

privind aprobarea Situatiei financiare anuale pe anul 2004 a RAJDP Constanta

136/06.06

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.94/23.12.2002.

137/06.06

privind acordarea unei sume Universitatii „Ovidius” Constanta in vederea organizarii cursurilor internationale de vara „Mamaia 2005”

138/06.06

privind acordarea unei sume Asociatiei „Clubul Sportiv Miraj” in vederea organizarii Festivalului „Dansul Valurilor”

139/06.06

privind aprobarea actului aditional la Contractul de parteneriat incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.265/2004

140/06.06

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta

141/06.06

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei RAJDP Constanta, in forma modificata

142/06.06

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2005, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.30/25.03.2005

143/06.06

privind aprobarea tarifelor de utilizare temporara in sezonul estival de catre persoane fizice autorizate si/sau juridice a salilor de spectacol aflate in incinta gradinilor de vara Mamaia si Soveja

144/06.06

pentru aprobarea modificarii anexelor nr.1 si 2 la HCJ nr.254/22.12.2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2005 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

145/06.06

privind achizitionarea de aparate de telefonie mobila si a serviciilor aferente pentru consilierii judeteni din cadrul Consiliului Judetean Constanta

146/06.06

privind mentinerea igienei si protectia mediului in judetul Constanta

147/06.06

privind constituirea Comisiei pentru analiza si gestionarea situatiei de criza economico-financiara a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Sedinta din 23.06.2005- hotararile 148-154

148/23.06

privind aprobarea Planului de masuri pentru iesirea din criza economico-financiara a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

149/23.06

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

150/23.06

privind trecerea Centrului de zi Agigea, de sub autoritatea si finantarea Consiliului Judetean Constanta – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, sub autoritatea si finantarea Consiliului local al comunei Agigea

151/23.06

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

152/23.06

privind repartizarea unor sume din bugetul de stat si din bugetul local pe anul 2005, de la comuna Cogealac la comuna Fantanele

153/23.06

privind repartizarea proportiei de 15% reprezentand alte criterii din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 17& pentru Consiliul Local Fantanele

154/23.06

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a cotei de 17% sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sedinta din 20.07.2005 - hotararile 155-176

155/20.07

privind alocarea unor ajutoare financiare din Capitolul 60 – asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii – pentru familiile afectate de inundatiile din iulie 2005

156/20.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Constanta pe anul 2005

157/20.07

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consililor locale pe anul 2005

158/20.07

privind rectificarea repartizari sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2005

159/20.07

privind alocarea unei sume din Capitolul 59 – cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret - pentru Consiliul Local Nicolae Balcescu

160/20.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Independenta, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

161/20.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Mihai Viteazu, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

162/20.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Albesti, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

163/20.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Saraiu, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

164/20.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Medgidia (Spitalul municipal Medgidia)

165/20.07

privind alocarea unei sume Colegiului National Constantin Bratescu

166/20.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2005 ale Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Constanta

167/20.07

privind repartizarea pe obiective a sumei de 1.400.000 RON (14.000.000.000 ROL) necesara efectuarii unor lucrari de maxima urgenta la tronsoanele de drumuri judetene, comunale, strazi in interiorul localitatilor, poduri si podete avariate grav in urma inundatiilor din luna iulie 2005

168/20.07

privind aprobarea constituirii comisiei pentru analizarea oportunitatii vanzarii imobilelor (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al judetului Constanta

169/20.07

privind numirea domnului Nicodim Ungureanu in functia de director al Companiei Ovidius din cadrul Teatrului National Constanta

170/20.07

privind numirea domnului Sofron Cristian in functia de director general adjunct artistic la Teatrul National Constanta

171/20.07

privind numirea doamnei Beatrice Rancea in functia de director general la Teatrul National Constanta

172/20.07

privind numirea doamnei Mirela Oproiu in functia de director al Companiei Fantasio din cadrul Teatrului National Constanta

173/20.07

privind acordarea unui sprijin financiar pentru participarea Consiliului Judetean Constanta la actiunea umanitara desfasurata in favoarea copiilor din zonele sinistrate din Romania

174/20.07

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

175/20.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Constanta, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru ConsiliIle Locale: 23 August (loc.Mosneni), Harsova si Baneasa, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

176/20.07

privind participarea Consiliului Judetean Constanta ca membru asoiciat in cadrul C.S. „Rugby Club Farul Constanta”

Sedinta din 10.08.2005- hotararile 177-198

177/10.08

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Constanta

17810.08

privind acordarea unui ajutor social in vederea achizitionarii unei proteze

17910.08

privind acordarea unui ajutor social

180/10.08

privind redistribuirea din contul de sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social conform Legii nr.416/2001 in contul de sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

181/10.08

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

182/10.08

privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

183/10.08

privind aprobarea indreptarii erorilor materiale din titlul si preambulul Hotararii nr.149/23.06.2005 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ale Directiei Generale de Asistenta

184/10.08

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Constanta

185/10.08

privind reorganizarea Centrului de Plasament „Prichindel” in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti Navodari

186/10.08

privind rectificarea art.1 din HCJ nr.57/25.03.2005 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului de film „Marea Neagra”

187/10.08

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Biblioteca Judeteana „Ioan N.Roman” Constanta

188/10.08

privind completarea anexei nr.6 la HCJ nr.141/2004 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale

189/10.08

privind transmiterea unui imobil din administrarea S.C.”Domeniul public si privat judetean” S.R.L. in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

190/10.08

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat cu S.C."GMB COMPUTERS" S.R.L.

191/10.08

privind modificarea si completarea Anexei nr.4 a HCJ nr.34/25.03.2005

192/10.08

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 al S.C.”Domeniul public si privat judetean” S.R.L.

193/10.08

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C.”Domeniul public si privat judetean” S.R.L. Constanta

194/10.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitiii „Consolidare camin canalizare menajera SPo” – Proiect nr.39/2005, Faza S.F.

195/10.08

privind aprobarea reactualizarii documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitiii „Lucrari de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor A.N.L. Cartier Faleza-Sud, str.Brizei I, Constanta” – Modificare traseu si dimensiuni colector menajer si pluvial proiectat – Proiect nr.17/2003, AD 1/2005 – dispozitie de santier, Faza P.E.

196/10.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitiii „Inlocuire conducta aductiune Dn 600 mm subtraversare canal P.A.M. Navodari” – Proiect nr.83/2005, Faza S.F.

197/10.08

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii pe anul 2005 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

198/10.08

privind numirea Directorului general la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Sedinta din 30.09.2005- hotararile 199-223

199/30.09

privind modificarea si completarea HCJ nr.177/10.08.2005 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Constanta

200/30.09

privind modificarea HCJ nr.167/2005 privind repartizarea pe obiective a sumei de 1.400.000 RON necesara efectuarii unor lucrari urgente la drumurile judetene avariate in urma inundatiilor din iunie 2005

201/30.09

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din judetul Constanta, a sumelor pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005

202/30.09

privind alocarea sumei de 600.000 RON comunei Cumpana pentru finantarea lucrarii "Modernizare drumuri intravilan"

203/30.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005

204/30.09

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP 2

205/30.09

privind autorizarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pentru utilizarea unei sume din Fondul IID-MRD

206/30.09

privind acordarea unui ajutor social

207/30.09

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2005

208/30.09

privind acordarea unei sume Consiliului Local Topalu pentru organizarea Festivalului "Dan Moisescu" pe anul 2005

209/30.09

privind preluarea in proprietate publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie “Alimentare cu apa a localitatii Carvan, comuna Lipnita, judetul Constanta” si stabilirea Unitatii de exploatare a acestuia

210/30.09

privind aprobarea contractului de finantare pentru servicii PIN 5/2005/SE Constanta

211/30.09

privind acordarea unei sume Directiei pentru Sport a judetului Constanta

212/30.09

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

213/30.09

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a caminelor culturale din localitatile Valu lui Traian, Mihai Viteazu (Sinoe) si Dobromir

214/30.09

privind desemnarea unui departament care sa administreze obiectivele din cadrul proiectului „Reabilitarea si amenajarea statiunii balneo-climaterice Techirghiol in vederea cresterii atractivitatii turistice”

215/30.09

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitiii „Reabilitarea si amenajarea statiunii balneo-climaterice Techirghiol in vederea cresterii atractivitatii turistice” modificat si completat conform Ordinului comun al MFP-MTCT nr.913/2005

216/30.09

privind atestarea aranjamentelor financiare si situatia indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitiii „Reabilitarea si amenajarea statiunii balneo-climaterice Techirghiol in vederea cresterii atractivitatii turistice”

217/30.09

privind redistribuirea unei sume din contul de sume defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri in contul de sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pentru localitatea Cogealac

218/30.09

privind reactualizarea Programelor de lucrari pe drumurile publice din judetul Constanta aprobate prin H.C.J. nr.30/2005, 116/2005 si 142/2005

219/30.09

privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2005 a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

220/30.09

aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

221/30.09

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Locuinte protejate pentru persoane cu handicap, Techirghiol, jud.Constanta”, Proiect nr.05-06/2005, faza P.T.-D.D.E.

222/30.09

privind alocarea sumei de 600.000 RON comunei 23 August pentru finantarea cheltuielilor privind aductiunea apei potabile in satul Mosneni

Sedinta din 23.11.2005- hotararile 223-272

223/23.11

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

224/23.11

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 792 mii lei RON din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Constanta

225/23.11

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

226/23.11

privind validarea unui mandat de consilier judetean

227/23.11

privind diminuarea capitalului social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta pe anul 2004

228/23.11

privind suplimentarea aportului de capital social la S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

229/23.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

230/23.11

privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Constanta

231/23.11

privind utilizarea fondului de dezvoltare de 5% constituit la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta pentru procurarea de contoare

232/23.11

privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2005

233/23.11

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2005

234/23.11

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2005

235/23.11

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului pe anul 2005

236/23.11

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2006

237/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

238/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

239/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 si completarea statului de functii, conform O.G.nr.9/2005, al Muzeului de Arta Constanta pe anul 2005, aprobat prin HCJC nr.52/25.03.2005

240/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2005

241/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Biblioteca Judeteana “Ioan N.Roman”

242/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul National Constanta

243/23.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Constanta

244/23.11

privind acordarea unei sume Consiliului Local Cumpana, in vederea finantarii Festivalului Judetean de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret “Delfinul de Mare” – editia a IV-a

245/23.11

privind acordarea unei sume Asociatiei Corale “Ion Pelearca” Constanta

246/23.11

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP 2

247/23.11

privind perceperea unei taxe de expertiza (autentificare si evaluare) pentru obiectele cu caracter arheologic si numismatic de catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

248/23.11

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Judetean Constanta

249/23.11

privind infiintarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Constanta

250/23.11

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Constanta

251/23.11

privind infiintarea Directiei de Paza a Judetului Constanta

252/23.11

privind aprobarea numirii doamnei Craciun Tudora in functia de Director executiv al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

253/23.11

privind trecerea unor imobile apartinand domeniului public al judetului Constanta din administrarea Consiliului local al orasului Negru-Voda in administrarea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

254/23.11

privind transmiterea in folosinta gratuita a unui imobil, proprietate publica a judetului Constanta, Consiliului Local Cobadin

255/23.11

privind aprobarea listei spatiilor cu destinatia de cabinete medicale sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical, care urmeaza sa fie vandute, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.110/2005

256/23.11

privind aprobarea preluarii din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. a unor camine culturale si dispensare medicale in vederea predarii acestora de catre Consiliul Judetean Constanta catre unitatile administrative-teritoriale de care apartin

257/23.11

privind aprobarea transmiterii fara plata a unor autovehicule tip ARO 320 apartinand Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta catre institutii publice

258/23.11

privind aprobarea transmiterii in administrarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a siturilor arheologice Adamclisi si Histria

259/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea conductelor de aductiune apa pentru localitatea Mihail Kogalniceanu-judetul Constanta”, Proiect nr.11.204/2005, Faza S.F.

260/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Modernizare si retehnologizare statie de epurare Poarta Alba-judetul Constanta”, Proiect nr.964/2003, Faza S.F.

261/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Inlocuire collector pluvial aleea Pictor Tonitza-localitatea Constanta”, Proiect nr.48/2005, Faza S.F.

262/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Sectorizare retele Basarabi si Constanta”, Proiect nr.47/2005, Faza S.F.

263/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Inlocuire conducta de apa Dn 800 mm – Statie de tratare Midia Navodari”, Proiect nr.49/2005, Faza S.F.

264/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Inlocuire conducta de apa Dn 500 mm – Statie de epurare Midia Navodari”, Proiect nr.50/2005, Faza S.F.

265/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Pietruire drum comunal DC4 Tuzla-Costinesti-23 August-DN39 (km. 4+350-18+920)-Tronsoanele de pamant: km. 4+350-5+950 si km. 11+900-18+920”, judetul Constanta, Proiect faza PT+DDE.

266/23.11

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere conducta aductiune pentru alimentare cu apa Grup Social Culmea - Ovidiu”. Proiect nr. 52/2005, Faza S.F.

267/23.11

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie “Alimentare cu apa a localitatii Crucea, comuna Crucea, judetul Constanta”

268/23.11

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie “Alimentare cu apa a localitatii Movilita, comuna Topraisar, judetul Constanta”.

269/23.11

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie “Alimentare cu apa a localitatii Dulgheru, comuna Saraiu, judetul Constanta”

270/23.11

privind completarea statului de functii, conform O.G. nr.9/2005, al Scolii Populare de Arte si Meserii Constanta pe anul 2005, aprobat prin HCJC nr.61/25.03.2005

271/23.11

privind schimbarea denumirii Universitatii Libere Constanta in Universitatea Populara Constanta

272/23.11

privind schimbarea denumirii Scolii de Arte Constanta in Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

Sedinta din 21.12.2005- hotararile 273-296

273/21.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale si pe obiective a sumei de 850 mii lei RON din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Constanta

274/21.12

privind transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Constanta a imobilului, proprietate publica a judetului Constanta, in care functioneaza Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Constanta.

275/21.12

privind transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a imobilelor, proprietate privata a judetului Constanta “Locuinte protejate”, Comuna Agigea, sat Lazu

276/21.12

privind aprobarea preluarii unui imobil, proprietate publica a municipiului Constanta, din administrarea Consiliului Local Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

277/21.12

privind aprobarea preluarii din administrarea Consiliului Local Oltina in administrarea Consiliului Judetean Constanta, a imobilului “Camin cultural”, situat in localitatea Razoarele, Comuna Oltina

278/21.12

privind aprobarea preluarii unui bun, proprietate publica a comunei Agigea, din administrarea Consiliului Local Agigea in administrarea Consiliului Judetean Constanta

279/21.12

privind premierea unor sportivi, cluburi sportive si a unor elevi premianti la concursurile scolare in anul 2005

280/21.12

privind aprobarea Contractului – Acord Colectiv de Munca al angajatilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Constanta

281/21.12

privind completarea statului de functii, conform O.U.G. nr.9/2005, al Universitatii Populare Constanta pe anul 2005, aprobat prin H.C.J.C. nr.60/25.03.2005

282/21.12

privind aprobarea in anul 2006, a tarifelor pentru serviciile prestate de Biblioteca Judeteana “Ioan N. Roman” Constanta

283/21.12

privind aprobarea documentatiei tehnico–economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere colector menajer in zona blocului BM7, cartier Faleza Nord – Constanta”, Proiect nr.55/2005, Faza S.F.

284/21.12

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2005

285/21.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

286/21.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

287/21.12

privind alocarea unei sumei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Topalu, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

288/21.12

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Saraiu, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute.

289/21.12

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Pecineaga, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

290/21.12

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2005

291/21.12

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2005

292/21.12

privind completarea H.C.J.nr.251/23.11.2005 privind infiintarea Directiei de Paza a Judetului Constanta

293/21.12

privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Constanta asupra imobilului „Club orasenesc”, proprietate publica a orasului Negru-Voda

294/21.12

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

295/21.12

privind alocarea unei sumei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Dumbraveni, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

296/21.12

privind alocarea unei sumei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2005, pentru Consiliul Local Independenta, in vederea asigurarii bunei desfasurari a activitatii unitatilor administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro