Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » HCJ-uri 2021

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2021

 

Sedinta din 17.02.2021 - hotararile 31-45

(data publicarii hotararilor: 19.02.2021)

45/17.02.

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta cu valabilitate pana la 31.12.2021

44/17.02.

privind aprobarea acordului de colaborare intre UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judetul Constanta

43/17.02.

privind completarea HCJC nr.286/27.11.2020 privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

42/17.02.

privind aprobarea acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

41/17.02.

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

40/17.02.

privind aprobarea, incepand cu data de 1 februarie 2021, a salariilor de baza ale personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

39/17.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Construire 4 locuinte protejate, str. Trandafirilor nr. 179-lot1/lot2/lot3/lot4, comuna Baneasa, judetul Constanta”- faza SF.32

38/17.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare si modernizare centru de zi pentru persoane cu dizabilitati, strada Bujorului FN, comuna Baneasa, judetul Constanta”

37/17.02.

pentru completarea HCJC nr.290/27.11.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2021 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

36/17.02.

privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Constanta in calitatea sa de membru fondator la infiintarea Asociatiei „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta”

35/17.02.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Institutul de Arheologie „Vasile Parvan”, Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

34/17.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al UAT Judetul Constanta

33/17.02.

privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judetean Constanta in Comisia de evaluare, supraveghere si control a activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

32/17.02.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta, asupra imobilelor-locuinte de serviciu situate in municipiul Constanta, Bdul Mamaia nr.534 si nr. 538, judet Constanta

31/17.02.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Teatrului de Stat Constanta asupra imobilului (teren+constructii) Teatrul de Vara Soveja situat in Municipiul Constanta, Judet Constanta, Zona Parc Tabacarie

Sedinta din 29.01.2021 - hotararile 29-30  -  Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 29.01.2021)

30/29.01.

privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor 2020-2025 - judetul Constanta

- Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor (pdf)

- Planse si Anexe (arhiva zip)

29/29.01.

pentru stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

Sedinta din 20.01.2021 - hotararile 4-28  -  Procesul verbal al sedintei   -   Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 22.01.2021)

28/20.01.

privind utilizarea execedentului bugetar aferent anilor precedenti

27/20.01.

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei bunului imobil, proprietate publica a judetului Constanta, situat in strada Medeea nr. 25 A, municipiul Constanta, judetul Constanta

26/20.01.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

25/20.01.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

24/20.01.

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2021, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

23/20.01.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .................

22/20.01.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .................

21/20.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.01.2021

20/20.01.

privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 in domeniul transportului rutier judetean de persoane, prin curse regulate, in Judetul Constanta

19/20.01.

privind aprobarea trecerii bunurilor imobile Cladire C1, Cladire C2 si Cladire C3 situate in municipiul Constanta, str.Semanatorului nr.8, din domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

18/20.01.

privind transmiterea unor spatii din imobilul situat in str.Mircea cel Batran nr.104B, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

17/20.01.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilului (teren+constructii) Sectie exterioara Dermato-Venerice Agigea, situat in str.Sudului nr.8, Municipiul Constanta, Judet Constanta

16/20.01.

privind respingerea plangerii prealabile formulate de Fundatia Judeteana pentru Tineret Constanta impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.355/17.12.2020

15/20.01.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.79/18.02.2020

14/20.01.

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

13/20.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2021-2022

12/20.01.

privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

11/20.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2021 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

10/20.01.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

9/20.01.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

8/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Negoi Remus Eugen, precum si vacantarea locului de consilier judetean

7/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

6/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marius-Horia Tutuianu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

5/20.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marian Crusoveanu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

4/20.01.

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 17 decembrie 2020 si 21 decembrie 2020

Sedinta din 13.01.2021 - hotararile 2-3  -  Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararilor: 14.01.2021)

3/13.01.

privind transmiterea in administrarea UAT Municipiul Constanta - Consiliul Local al Municipiului Constanta a unor spatii din interiorul imobilului „Pavilion Expozitional Constanta”, in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

2/13.01.

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

Sedinta din 06.01.2021 - hotararea 1  -  Procesul verbal al sedintei

(data publicarii hotararii: 07.01.2021)

1/06.01.

privind darea in folosinta gratuita Municipiului Constanta a unor spatii in interiorul imobilului „Pavilion Expozitional Constanta” in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare impotriva Covid-19

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 24.02.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro