Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Legislatie » Dispozitii

Dispozitii - Consiliul Judetean Constanta

 

Anul 2021

80/24.02.2021

privind numirea domnului Chelariu Ermil in functia de Consilier Onorific al Presedintelui pe strategii de dezvoltare a judetului Constanta

79/23.02.2021

privind exercitarea cu caracter temporat a functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte, de catre domnul Banica Marian

78/23.02.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

77/23.02.2021

privind prelungirea raportului de serviciu, pe o perioada de 1 an, respectiv cel de-al doilea an peste varsta standard de pensionare, a doamnei Matei Marinela - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

76/23.02.2021

privind transferul in interesul serviciului al doamnei Ciobanu Mariana in functia publica de executie vacanta - Auditor, clasa I, grad profesional Superior la Compartimentul Audit, incepand cu data de 01.03.2021

75/16.02.2021

privind delegarea unor atributii doamnei Diana Roxana Voitinovici, Director general adjunct in cadrul Directiei generale tehnica, urbanism si amenajarea teritoriului

74/16.02.2021

privind incetarea detasarii si incetarea contractului individual de munca al domnului Vlase Vasile ca urmare a indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

73/16.02.2021

privind transferul la cerere al domnului Resit Emiran - Inspector Superior - Biroul Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

72/16.02.2021

privind delegarea unor atributii catre domnul Stelian Gima, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

71/16.02.2021

privind imputernicirea domnului Ion Constantin, Director Executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta, sa semneze documente pentru implementarea Proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”

70/15.02.2021

privind delegarea de atributii ale Presedintelui Consiliului Judetean Constanta

69/15.02.2021

privind desemnarea domnului Dima Alexandru ca reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

68/15.02.2021

privind desemnarea domnului Barata Bogdan ca reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

67/15.02.2021

privind desemnarea doamnei Labes Raluca - reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

66/12.02.2021

privind modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.618/22.10.2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

65/12.02.2021

privind constituirea comisiei de receptie a ROV-ului (vehicul operat la distanta) achizitionat in cadrul proiectului „Patrimoniul culturat comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-371, TREASURE

64/12.02.2021

privind numirea domnului Monea Gabriel, Administrator public al UAT Judetul Constanta sa reprezinte interesele Consiliului Judetean Constanta in Comitetul National al Zonei Costiere (CNZC)

63/12.02.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

62/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere specifica vacanta - Secretar General al UAT Judetul Constanta

61/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constata, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere specifica vacanta - Secretar General al UAT Judetul Constanta

60/11.02.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

59/11.02.2021

privind desemnarea sefului Structurii de securitate - Consiliul Judetean Constanta

58/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de receptie finala pentru: "Centrul multifunctional educativ pentru tineret" in imobil existent "Cinematograf Republica". Bransament apa si racord de canalizare la "Centrul multifunctional educativ pentru tineret - Cinema Republica"

57/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de receptie finala pentru Completari tehnice de punere in functiune a dotarilor ce fac obiectul Lotului 2 aferente investitiei "Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret"

56/11.02.2021

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Tiganus Georgiana - Alina Consilier juridic, grad profesional Superior la Serviciul Juridic si Contencios Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

55/11.02.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 17.02.2021, ora 13:00

54/02.02.2021

privind incetarea detasarii doamnei Gherghe Virginia Cristina din cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta, incepand cu data de 03.02.2021

53/02.02.2021

privind desemnarea purtatorului de cuvant al Consiliului Judetean Constanta

52/02.02.2021

privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor arhivistice create in cadrul Consiliului Judetean Constanta

51/01.02.2021

privind transferul in interesul serviciului si numirea doamnei Rasid Ghiulendan in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Impozite Taxe Executari Creante - Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 28.01.2021

50/01.02.2021

privind transferul in interesul serviciului si numirea doamnei Labes Raluca Andreea in functia publica de executie vacanta - Inspector Asistent la Serviciul Investitii - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului, incepand cu data de 01.02.2021

49/01.02.2021

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

48/01.02.2021

privind numirea domnului Cioaca Marian in functia publica de executie vacanta de Inspector Superior la Compartimentul Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente, incepand cu data de 01.02.2021

47/01.02.2021

privind constituirea Comisiei de control ad-hoc in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Teatrului de Stat Constanta

46/29.01.2021

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

45/29.01.2021

privind prelungirea raportului de serviciu, pe o perioada de 1 an, peste varsta standard de pensionare, a doamnei Solomon Maria Cristina - Consilier Superior la Serviciul Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

44/29.01.2021

privind transferul la cerere a doamnei Selim Ebru in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, gradatia 2 la Serviciul Management Proiecte - Compartiment Monitorizare Post - Implementare - Directia Generala de Proiecte

43/29.01.2021

privind constituirea comisiei de receptie a aplicatiei mobile achizitionata in cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre” - ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 -2020

42/27.01.2021

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.01.2021

41/27.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara convocata de indata pentru data de 29.01.2021, ora 10:30

40/22.01.2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director/manager la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”, a proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management

39/22.01.2021

privind modificarea Dispozitiei nr.498/14.12.2020 privind constituirea comisiei de receptie a unui sistem de monitorizare a mediului achizitionat in cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”- ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

38/21.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

37/21.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

36/21.01.2021

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Baubec Beinor - Consilier Superior la Serviciul Control

35/21.01.2021

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Zaharia Valeria Oana

34/21.01.2021

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de farmacist in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

33/20.01.2021

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Negutu Gheorghe - Inspector Principal in cadrul Biroului Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

32/18.01.2021

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea medicina legala in cadrul Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

31/18.01.2021

privind modificarea datei probei scrise pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant - Serviciul de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), respectiv in data de 18.02.2021, fata de 15.02.2021

30 /18.01.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

29/18.01.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

28/18.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

27/18.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

26/18.01.2021

privind constituirea grupului de lucru pentru analizarea, identificarea si solutionarea, situatiilor survenite in implementarea prevederilor H.C.J. nr.168/30.06.2017 modificata si completata prin H.C.J. nr. 48/14.02.2018

25/18.01.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-538

24/15.01.2021

privind numirea doamnei Asofiei Cristina Maria in functia de director de ingrijiri medicale interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

23/15.01.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

22/14.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 20.01.2021, ora 13:00

21/14.01.2021

privind incetarea contractului de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare“

20/13.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara de indata pentru data de 13.01.2021, ora 13:00

19/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

18/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

17/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

16/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

15/12.01.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Postovei Daniela Larisa in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, incepand cu data de 18.01.2021

14/12.01.2021

privind constituirea Comisiei la terminarea lucrarilor pentru «lucrari de reparatii si zugraveli ce se vor executa in incinta Palatului Administrativ din municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 51, precum si imobilul L4 din municipiul Constanta, aleea Magnoliei nr. 2»

13/12.01.2021

privind desemnarea domnului Palade Aurel in functia de director interimar/manager interimar la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare“

12/12.01.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanta pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, Tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman - Ion Corvin“

11/12.01.2021

privind majorarea indemnizatiei lunare a domnului Enciu Petre, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.12.2020

10/12.01.2021

privind majorarea indemnizatiei lunare a domnului Gima Stelian, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.12.2020

9/11.01.2021

privind prelungirea detasarii doamnei Gherghe Virginia Cristina in functia contractuala vacanta - Asistent Manager, in cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

8/11.01.2021

privind asigurarea regimului intern de numerotare a documentelor financiar-contabile emise de Consiliul Judetean Constanta pentru anul 2021

7/07.01.2021

privind delegarea calitatii de reprezentant de drept a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - ITI DELTA DUNARII

6/07.01.2021

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Belu Mariana - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

5/07.01.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului „Modernizarea infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226A Cetatea Histria - DN Tariverde“, Cod Proiect 121196

4/06.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara de indata pentru data de 06.01.2021, ora 13:00

3/05.01.2021

privind incetarea exercitarii ce caracter temporar a functiei publice de conducere Sef Serviciu Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte, precum si revenirea pe postul detinut anterior, a domnului Banica Marian

2/05.01.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 427/11.11.2020 pentru constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

1/05.01.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta", in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism - Masterplanul investitiilor in turism si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism

ARHIVA - anii anteriori

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 24.02.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro