Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2003

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2003

 

Sedinta din 15.01.2003 - hotararile 1-8

1/15.01

cu privire la infiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Negru Voda

2/15.01

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora

3/15.01

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2003

4/15.01

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, pentru sustinerea persoanelor cu handicap si pentru finantarea cheltuielilor de personal la crese

5/15.01

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2003

6/15.01

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 1 ianuarie 2003

7/15.01

privind aprobarea listei bunurilor ce fac parte din domeniul privat al judetului Constanta, aflate in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

8/15.01

privind aprobarea obiectivelor de investitii: „Eliminarea descarcarilor de ape uzate in lacul Tabacariei” proiect nr.207/2002, faza S.F.; „Alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala bloc locuinte K1A strada Traian - Constanta” proiect nr.7/2002, faza S.F.; „Alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala bloc locuinte K2 strada Traian - Constanta” proiect nr.10/2002, faza S.F.; „Alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala bloc locuinte FZ12A strada Pescarilor - Constanta” proiect nr.74/2002, faza S.F.; „Inlocuirea conductei de aductiune DN 800 mm (Fir I) Cismea - Palas” proiect nr.1/2002, faza S.F.

Sedinta din 06.02.2003 - hotararile 9-39

9/06.02

privind aprobarea ajustarii preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare practicate de Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

10/06.02

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

11/06.02

privind validarea unui mandat de consilier judetean

12/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta pe anul 2003

13/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Teatrului de Balet "Oleg Danovski" Constanta pe anul 2003

14/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Operei Constanta pe anul 2003

15/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pe anul 2003

16/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2003

17/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Arta Constanta pe anul 2003

18/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Arheologie "Callatis" Mangalia pe anul 2003

19/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Universitatii Libere Constanta pe anul 2003

20/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Bibliotecii Judetene Constanta pe anul 2003

21/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Speciale nr.1 Constanta pe anul 2003

22/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Speciale nr.2 Constanta pe anul 2003

23/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Profesionale Speciale Constanta pe anul 2003

24/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Speciale Sanatoriale Techirghiol pe anul 2003

25/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Sanatoriale Mangalia pe anul 2003

26/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta pe anul 2003

27/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Centrului Judetean de Consultanta Agricola Constanta pe anul 2003

28/06.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Serviciului Gospodarie Comunala si Prestari Servicii destinate Protectiei Populatiei Constanta pe anul 2003

29/06.02

privind aprobarea bugetului Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta pe anul 2003

30/06.02

privind stabilirea costului anual pt.un copil institutionalizat si o persoana majora care beneficiaza de protectie in cond.art.19 din OUG nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind prot.copilului aflat in dificultate pt.anul 2003

31/06.02

privind organizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat judetean

32/06.02

privind executia lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari pentru drumurile si podurile judetene de catre RA JDPC, prin procedura de achizitie publica - negociere cu o singura sursa in perioada 1.01-31.12.2003

33/06.02

privind modificarea Anexei nr.1 din H.C.J. nr.12/ martie 2002 privind aprobarea de tarife pentru prestari servicii furnizate catre populatie si lucrari de gospodarie comunala

34/06.02

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "SCAN NV" S.A. Navodari

35/06.02

privind imputernicirea consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta sa decida asupra acordarii inlesnirilor prevazute la art.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2002

36/06.02

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare furnizate in prezent de catre Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

37/06.02

privind aprobarea actului aditional nr.1 la Regulamentul de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

38/06.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

39/06.02

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2003

Sedinta din 26.02.2003 - hotararile 40-46

40/26.02

privind validarea desemnarii domnului comisar Rapotan Adrian ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

41/26.02

privind trecerea Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Techirghiol din subordinea Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Handicapati Constanta in subordinea Consiliului Judetean Constanta

42/26.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol pe anul 2003

43/26.02

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli ale Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Negru Voda pe anul 2003

44/26.02

privind transformarea unor functii la Biroul Centrul de Informatii pentru Cetateni, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean

45/26.02

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

46/26.02

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Constanta, furnizate in prezent de R.A.J.A. Constanta prin concesiune si a procedurii de concesionare

Sedinta din 19.03.2003 - hotararile 47-51

47/19.03

privind eliberarea din functia de Firector general al R.A.J.A. Constanta a domnului Sergiu Teodoru si numirea in functia de Director general al R.A.J.A. Constanta a domnului FELIX STROE

48/19.03

privind aprobarea infiintarii Directiei Judetene pentru Protectie Sociala, in subordinea Consiliului Judetean Constanta

49/19.03

privind atribuirea contractelor de achizitii publice si constituirea comisiilor de evaluare

50/19.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2003

51/19.03

privind aprobarea obiectivului de investitii „Asigurarea cu utilitati zona Sud Ovidiu – Retea canalizare Menajera”

Sedinta din 14.04.2003 - hotararile 52-61

52/14.04

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugete consiliilor locale pe anul 2003

53/14.04

privind suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003

54/14.04

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2003

55/14.04

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 17% pe anul 2003

56/14.04

privind rectificarea bugetului judetean anul 2003

57/14.04

privind infiintarea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

58/14.04

privind constituirea Comisiei judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale – CJASPIS si a Secretariatului Tehnic al CJASPIS

59/14.04

privind transmiterea in folosinta gratuita Societatii Comerciale „Euromedic Romania” S.R.L. a unui teren aflat in domeniul public al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

60/14.04

privind aprobarea situatiei financiare anuale simplificate pe anul 2002 a Regiei Autonome Judetene Drumuri si Poduri Constanta

61/14.04

privind repartizarea unor fonduri din rezerva bugetara familiilor din localitatile judetului, care au fost afectate de furtuna din 06 aprilie 2003

Sedinta din 23.05.2003 - hotararile 62-84

62/23.05

privind acordarea unui ajutor familiei consilierului judetean Bucur Butoi

63/23.05

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 2003

64/23.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Consultanta Agricola pe anul 2003

65/23.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Directia Judeteana pentru Protectia Sociala pe anul 2003

66/23.05

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2003

67/23.05

privind taxele speciale in conformitate cu prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de contructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, nr.1943/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

68/23.05

privind modificarea unor taxe speciale

69/23.05

privind indexarea taxei speciale de utilizare temporara a gradinilor de vara Mamaia si Soveja in sezonul estival

70/23.05

privind trecerea imobilului situat in comuna Baneasa, str.Trandafirilor nr.79, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Serviciului pentru lucrari de gospodarie comunala si prestari servicii destinate populatiei in administrarea Consiliului local al comunei Baneasa

71/23.05

privind transmiterea unui imobil, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Negru Voda

72/23.05

privind acceptarea unei donatii si inregistrarea in patrimoniul Muzeului de Arta Constanta

73/23.05

privind transformarea unei functii de muzeograf, gradul profesional IA, in functia de cercetator stiintific principal gradul profesional I, in statul de functii al Muzeului de Arta Constanta

74/23.05

privind acordarea sporului de conditii grele de pana la 15% din salariul de baza prevazut de art.8 lit.”c” din H.G.R. nr.281/1993 pentru anumite functii din cadrul Operei Constanta si a Teatrului de Balet „Oleg Danovski” Constanta

75/23.05

privind repartizarea unor garsoniere situate in blocul L4, municipiul Constanta, aleea Magnoliei nr.2, salariatilor Consiliului Judetean Constanta

76/23.05

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI NATIONAL AL CANTECULUI SI DANSULUI POPULAR ROMANESC

77/23.05

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI – CONSCURS NATIONAL DE MUZICA USOARA MAMAIA 2003

78/23.05

privind atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii „Fise cadastrale terenuri aferente Teatru de vara Mamaia si Centru cultural si Pavilion expozitional” si „Fise cadastrale terenuri apartinand domeniului public al judetului Constanta ce formeaza si servesc serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare” si constituirea comisiei de evaluare

79/23.05

privind numirea doamnei STROE ANNA MIRELA in functia de director-centru la CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA NEGRU VODA

80/23.05

privind repartizarea unor fonduri din rezerva bugetara familiilor din localitatile judetului, care au fost afectate de furtuna din 6 aprilie 2003

81/23.05

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean pe anul 2002

82/23.05

privind modificarea Hotararii nr.47/2003 a Consiliului Judetean Constanta privind eliberarea din functia de Director General al R.A.J.A. Constanta a domnului Sergiu TEODORU si numirea in functia de Director General al R.A.J.A. Constanta a domnului Felix STROE

83/23.05

privind majorarea numarului membrilor in Consiliul de Administratie al R.A.J.A. Constanta

84/23.05

privind aprobarea modificarilor in lista obiectivelor de investitii prevazuta a fi realizata in anul 2003 la R.A.J.A. Constanta

Sedinta din 31.07.2003 - hotararile 85-134

85/31.07

privind aprobarea Regulamentului tehnic de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in localitatile in care RAJA Constanta are activitate

86/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Teatrului de Balet „Oleg Danovski”

87/31.07

privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.84/23.05.2003 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

88/31.07

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

89/31.07

privind numirea domnului FELIX STROE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

90/31.07

privind constatarea incetarii calitatii de membru in Consiliul de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta a domnilor GELU DAE si VOINEAGU EUGEN

91/31.07

privind numirea domnilor CORBU GHEORGHITA si LUPU MIHAI in functia de membri ai Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

92/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

93/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Bibliotecii Judetene Constanta

94/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta

95/31.07

privind acordarea unui ajutor social din fondul de rezerva bugetara

96/31.07

privind stabilirea cotei-parti de 50% din valoarea chiriei incasate de institutiile publice subordonate

97/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

98/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia

99/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Muzeului de Arta Constanta

100/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

101/31.07

privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Constanta

102/31.07

privind infiintarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

103/31.07

privind numirea domnului IBRAM AIDIN in functia de membru al Consiliului de administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

104/31.07

privind transmiterea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Tomisului a unui imobil aflat in domeniul public al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

105/31.07

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

106/31.07

privind aprobarea majorarii tarifelor pentru intrare la obiectivele Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

107/31.07

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2003

108/31.07

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

109/31.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Judetene pentru Protectia si Drepturile Copilului pe anul 2003

110/31.07

privind modificarea organigramei si a statului de functii la Scoala profesionala Speciala Constanta, prin suplimentarea a 5 posturi la personalul nedidactic

111/31.07

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Centrului Judetean de Consultanta Agricola Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003

112/31.07

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul aparatului propriu de specialitate al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

113/31.07

privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Constanta

114/31.07

privind atribuirea contractelor de achizitii publice si constituirea comisiilor de evaluare

115/31.07

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii „Lucrari de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, cartier Faleza sud, str.Brizei I in municipiul Constanta”

116/31.07

privind transformarea unor functii in cadrul statului de functii al Bibliotecii Judetene Constanta

117/31.07

privind acordarea de sporuri la salariile de baza in conformitate cu prevederile art.8, lit.a) din HGR nr.281/1993 pentru anumite functii din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

118/31.07

privind trecerea Muzeului de Arheologie Callatis de sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta sub autoritatea Consiliului Local Mangalia

119/31.07

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

120/31.07

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta

121/31.07

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta conform prevederilor Legii nr.161/2003 + Stat functii + Organigrama

122/31.07

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica NEGRU VODA

123/31.07

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica TECHIRGHIOL

124/31.07

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare precum si stabilirea de tarife pentru Serviciul de Gospodarie Comunala si Prestari Servicii Destinate Protectiei Populatiei Constanta

125/31.07

privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Gospodarie Comunala si Prestari Servicii Destinate Populatiei Constanta

126/31.07

privind aprobarea taxelor de vizitare in Muzeul de Arta Constanta

127/31.07

privind aprobarea taxelor de vizitare in Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta si judet

128/31.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Gospodarie Comunala si Prestari Servicii Destinate Protectiei Populatiei pe anul 2003

129/31.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Consultanta Agricola Constanta pe anul 2003

130/31.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Constanta pe anul 2003

131/31.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale nr.1 Constanta pe anul 2003

132/31.07

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2003

133/31.07

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

134/31.07

privind numirea domnului MOLDOVANU VASILE in functia de Director general la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

Sedinta din 03.10.2003 - hotararile 135-142

135/03.10

privind validarea unui mandat de consilier judetean - CIOBANU MIHAI

136/03.10

privind validarea unui mandat de consilier judetean – FIRESCU ELENA

137/03.10

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2003

138/03.10

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2003

139/03.10

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 17% pe anul 2003

140/03.10

privind retinerea contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie, din sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

141/03.10

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2003

142/03.10

privind aprobarea rectificarii listei obiectivelor de investitii pe anul 2003 ale R.A.J.A. Constanta

Sedinta din 10.10.2003 - hotararile 143-158

143/10.10

privind aprobarea Amendamentului la Contactul de Garantie si Asistenta la Proiect incheiat intre judetul Constanta si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

144/10.10

privind aprobarea contractului privind contul de garantie „ESCROW”

145/10.10

privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de prestari de servicii nr.1315 din 3 aprilie 2002 incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si Haskoning Nederland B.V.

146/10.10

privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de consultanta juridica pentru privatizarea serviciilor de apa incheiat intre judetul Constanta si C.M.S.CAMERON Mc Kenna, la data de 31.12.2001

147/10.10

privind aprobarea contractului „Contul Serviciului Datoriei”

148/10.10

privind incetarea mandatului actualului Consiliu de administratie de la „Regia Autonoma Judeteana de Apa” Constanta si numirea unui nou Consiliu de administratie

149/10.10

privind eliberarea din functia de director general al Regiei Autonome Judeteane de Apa Constanta

150/10.10

privind numirea in functia de director general interimar al Regiei Autonome Judeteane de Apa Constanta a domnului Dragomir Gheorghe

151/10.10

privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare al „Regiei Autonome Judeteane de Apa” Constanta

152/10.10

privind incetarea mandatului actualului Consiliu de administratie de la „Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri” Constanta si numirea unui nou Consiliu de administratie

153/10.10

pentru revocarea Hotararii nr.134/2003 privind numirea domnului Moldovanu Vasile in functia de director general la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

154/10.10

privind numirea in functia de director general interimar al Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Constanta a domnului Nicolae Gheorghe

155/10.10

privind revocarea calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a unor consilieri judeteni si desemnarea unor noi membri

156/10.10

privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

157/10.10

privind atribuirea contractelor de achizitii publice aferente serviciilor de „Proiectare amplasare si alimentare cu energie electrica – Panouri conform proiect RESIDE – Circuitul Romanitatii” si „Proiectare lucrari de reparatii curente – Mozaic” Constanta si constituirea comisiilor de evaluare

158/10.10

privind aprobarea Amendamentului la Contractul de Imprumut incheiat intre Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Sedinta din 24.11.2003 - hotararile 159-208

159/24.11

privind aprobarea organigramei de la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

160/24.11

privind revocarea hotararii nr.135/2003 privind validarea unui mandat de consilier judetean - CIOBANU MIHAI

161/24.11

privind revocarea hotararii nr.136/2003 privind validarea unui mandat de consilier judetean – FIRESCU ELENA

162/24.11

privind revocarea unor hotarari ale Consiliului Judetean Constanta – nr.148/2003 si nr.152/2003 + Anexa

163/24.11

privind revocarea hotararii nr.149/2003 a Consiliului Judetean Constanta

164/24.11

privind revocarea hotararii nr.150/2003 a Consiliului Judetean Constanta

165/24.11

privind revocarea hotararii nr.153/2003 a Consiliului Judetean Constanta

166/24.11

privind revocarea hotararii nr.154/2003 a Consiliului Judetean Constanta

167/24.11

privind revocarea hotararilor nr.155/2003 si nr.156/2003 ale Consiliului Judetean Constanta

168/24.11

privind confirmarea in functia de consilier judetean a domnului MANUCHIAN CARNIG

169/24.11

privind pierderea calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a unei persoane, validarea celui care il inlocuieste in functie si a componentei nominale actuale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

170/24.11

privind adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Judetene pentru Protectie Sociala Constanta

171/24.11

privind adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Judetene de Expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Constanta

172/24.11

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

173/24.11

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

174/24.11

privind aprobarea contractului cadru de inchiriere a imobilelor transmise in administrare directiilor si institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean Constanta

175/24.11

privind declararea ca bunuri de interes public judetean si apartinand domeniului public al judetului Constanta a monumentelor istorice “Ansamblul rupestru Basarabi si a “Mormantului-cavou pictat hipogeu”

176/24.11

privind aprobarea ajustarii preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare practicate de Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

177/24.11

privind stabilirea taxelor locale si a unor taxe speciale pentru anul 2004

178/24.11

privind aprobarea obiectivului de investitii „Statie de pompare ape uzate (SP8) si conducta de refulare pentru locuinte / locuinte de vacanta zona nord Costinesti „Proiect nr. 28/2002, faza SF

179/24.11

privind aprobarea obiectivului de investitii „Extindere retea canalizare menajera zona nord Costinesti” - Proiect nr.29/2002, faza SF

180/24.11

privind aprobarea obiectivului de investitii „Lucrari de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor A.N.L. din cartierul Faleza Sud - str. Brizei II Municipiul Constanta” - Proiect nr.18/2002, faza SF

181/24.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta pe anul 2003

182/24.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Constanta pe anul 2003

183/24.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Ftiziologie Agigea pe anul 2003

184/24.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud pe anul 2003

185/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol pe anul 2003

186/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta pe anul 2003 + Anexa

187/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2003

188/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Bibliotecii Judetene Constanta pe anul 2003 + Anexa

189/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Universitatii Libere Constanta pe anul 2003

+ Anexa

190/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Istorie si Arheologie Constanta pe anul 2003 + Anexa

191/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Constanta pe anul 2003

192/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Operei Constanta pe anul 2003 + Anexa

193/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului de Balet „Oleg Danovski” Constanta pe anul 2003 + Anexa

194/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli Directiei Judetene pentru Protectia si Drepturile Copilului pe anul 2003

195/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale nr.1 Constanta pe anul 2003

196/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale nr.2 Constanta pe anul 2003

197/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli Directiei Judetene pentru Protectie Sociala Constanta pe anul 2003 + Anexa

198/24.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Consultanta Agricola Constanta pe anul 2003 + Anexa

199/24.11

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii centrelor judetene si locale de consultanta agricola + Anexa

200/24.11

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2003

201/24.11

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului de incalzire a locuintei pe perioada sezonului rece 2003-2004

202/24.11

privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2003

203/24.11

privind suplimentarea fondurilor repartizate din rezerva bugetara pentru localitatea 23 August ce afectata de furtuna din 06 aprilie 2003

204/24.11

privind atribuirea denumirii „I.N. ROMAN” Bibliotecii Judetene Constanta

205/24.11

privind eliberarea unei scrisori de recomandare - pentru Asociatia „Centrul International Antidrog – International Drug Enforcement Centre” (I.D.E.C.) – Filiala Constanta

206/24.11

privind sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie de catre Consiliul Judetean Constanta impreuna cu Prefectura Judetului Constanta si Consiliul Local Municipal Constanta

207/24.11

privind suplimentarea fondurilor repartizate din rezerva bugetara pentru unele consilii locale

208/24.11

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2003

Sedinta din 20.12.2003 - hotararile 209-236

209/20.12

privind preluarea „Centrului de ingrijire si asistenta Poarta Alba” de sub autoritatea Consiliului Local Poarta Alba sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

210/20.12

privind preluarea Teatrului Fantasio, ca institutie de cultura, de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

211/20.12

privind preluarea Teatrului Dramatic „Ovidius”, ca institutie de cultura, de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

212/20.12

privind preluarea Filarmonicii „Marea Neagra”, ca institutie de cultura, de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

213/20.12

privind preluarea Scolii Populare de Arte, ca institutie de cultura, de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

214/20.12

privind preluarea Muzeului de Arta Populara, ca institutie de cultura, de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

215/20.12

privind preluarea Teatrului de Copii si Tineret, ca institutie de cultura, de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

216/20.12

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apa si canalizare menajera – Blocuri locuinte pentru tineret si sala sport din orasul Basarabi” – Proiect nr.117/2003, faza SF

217/20.12

privind transmiterea unor imobile, proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Local Navodari

218/20.12

privind listele lucrarilor de electrificari rurale si extinderi retele electrice rurale si urbane, prioritate, finantate din credite obtinute de S.C. ELECTRICA S.A.

219/20.12

privind incetarea mandatului unor membri si numirea altor membri in Consiliul de Administratie de la „Regia Autonoma Judeteana de Apa” Constanta

220/20.12

privind incetarea mandatului unor membri si numirea altor membri in Consiliul de Administratie de la „Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri” Constanta

221/20.12

privind numirea domnului MOLDOVANU VASILE in functia de Director general la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

222/20.12

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean a domnului MOLDOVANU VASILE

223/20.12

privind eliberarea din functia de director general a doamnei BOLOS SANDA MIRELA de la Directia Judeteana de Protectie Sociala Constanta

224/20.12

privind numirea in functia de director general la Directia Judeteana de Protectie Sociala Constanta a doamnei MUNTEANU VALENTINA

225/20.12

privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului ERDEI TRAIAN

226/20.12

privind alegerea unui consilier judetean in Delegatia permanenta a Consiliului Judetean Constanta

227/20.12

privind premierea unor sportivi fruntasi si cluburi sportive, a unor elevi participanti la olimpiadele scolare nationale si internationale, la concursurile pe meserii, precum si a unor unitati de invatamant din judet

228/20.12

privind acordarea de ajutoare sociale unor familii nevoiase

229/20.12

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17% pe anul 2003

230/20.12

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2003

231/20.12

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si cota de 17% pe anul 2004

232/20.12

privind repartizarea pe comune, orase si municipii in proportie de 15% din impozitul pe venit reprezentand alte criterii, care sa asigure cu prioritate sustinerea programelor cu finantare externa pe anul 2004

233/20.12

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a numarului maxim de posturi pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2004

234/20.12

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 2004

235/20.12

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2004

236/20.12

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2004

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro