Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2007

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2007

 

Sedinta din 07.02.2007 - hotararile 1-52

1/07.02

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

2/07.02

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.297/22.12.2006 privind participarea judetului Constanta, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta"

3/07.02

privind acordarea unor sporuri si acordarea unui concediu de odihna suplimentar personalului Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2007

4/07.02

privind acordarea unui spor de 10% din salariul de baza si a unui concediu suplimentar de odihna salariatilor Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2007

5/07.02

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007

6/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare al Directiei Publice Judetene de Evidenta Persoanelor Constanta, pentru anul 2007

7/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, a organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

8/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

9/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

10/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Teatrul National Constanta

11/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta

12/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

13/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Muzeul de Arta Constanta

14/07.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

15/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

16/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

17/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Universitatea Populara Constanta

18/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

19/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, precum si a obiectivelor si criteriilor de performanta ce urmeaza a fi realizate de conducatorul R.A.J.A. Constanta pentru anul 2007

20/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2007

21/07.02

privind aprobarea defalcarii sumei de 11.599,000 mii lei din taxa pe valoarea adaugata pentru executia lucrarilor pe drumurile judetene si comunale

22/07.02

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2007 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

23/07.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L

24/07.02

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

25/07.02

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2007

26/07.02

privind utilizarea sumei de 967.000 lei din fondul de rulment pe anul 2007

27/07.02

privind acordarea unui ajutor social familiei Ghilescu Veceslav

28/07.02

privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru premierea unui numar de 15 scoli participante la proiectul interinstitutional "Din cufarul bunicilor"

29/07.02

privind alocarea sumei de 91.324 lei Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

30/07.02

privind alocarea sumei de 10.000 lei Colegiului National "Mircea cel Batran"

31/07.02

privind alocarea sumei de 5.000 lei Centrului pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala

32/07.02

privind alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru Spitalul Judetean Constanta

33/07.02

privind alocarea sumei de 3.000 euro pentru expeditia "Atlas 2007"

34/07.02

privind alocarea sumei de 483.500 lei Fundatiei "Sportin" Constanta

35/07.02

privind alocarea sumei de 200.000 lei C.S. Volei 2004 Constanta

36/07.02

privind alocarea sumei de 1.000.000 lei C.C. "Rugby Club Farul" Constanta pe anul 2007

37/07.02

privind alocarea sumei de 100.000 lei Club Volei Municipal Tomis Constanta

38/07.02

privind alocarea sumei de 20.000 lei Consiliului Local Mircea Voda din capitolul "67" - "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret"

39/07.02

pentru aprobarea propunerii privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor judetene a unui drum comunal din judetul Constanta

40/07.02

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 300 m Fundatiei Holt Romania in vederea realizarii Complexului Regional de Servicii Sociale pentru Copii si Familii

41/07.02

privind transmiterea unor imobile, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea unor intitutii aflate in subordinea acestuia

42/07.02

privind preluarea unui imobil, proprietate publica a judetului Constanta, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. si transmiterea acestuia in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

43/07.02

privind constituirea Comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral

44/07.02

privind aprobarea Parteneriatului intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta privind proiectul Phare "Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate"

45/07.02

privind aprobarea identificarii, delimitarii si stabilirii zonelor cu potential turistic din judetul Constanta in vederea obtinerii titlului de "Zona turistica"

46/07.02

privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei Porojnicu

47/07.02

privind acordarea unui ajutor social familiei Popa Liviu-Lucian si Mirela din Constanta

48/07.02

privind acordarea unui ajutor social d-nei Jenica Balaban din Constanta

49/07.02

privind asocierea Consiliului Judetean Constanta cu Consiliul Local Cobadin

50/07.02

privind finantarea de catre antreprenor pe anul 2007 a lucrarilor de reparatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

51/07.02

privind repartizarea cotei de 20% din cota alocata bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 22%

52/07.02

privind inlocuirea unui membru in Consiliul de administrare al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L

Sedinta din 29.03.2007- hotararile 53-72

53/29.03

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

54/29.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in forma modificata

55/29.03

privind indreptarea unei erori materiale din H.C.J. nr.22/07.02.2007 privind aprobarea programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2007 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

56/29.03

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pe anul 2007

57/29.03

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2007

58/29.03

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea pe anul 2007

59/29.03

privind numirea delegatului ca reprezentant al asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

60/29.03

privind aprobarea propunerii de modificare a Programului de transport judetean de persoane prin servicii regulate

61/29.03

privind participarea Consiliului Judetean Constanta la organizarea competitiei "Class 1 Romanian Grand Prix"

62/29.03

privind organizarea concursului anual "Caravana estivala - judetul Constanta, gazda vacantelor"

63/29.03

privind constituirea comisiei de reconstituire a vechimii in munca

64/29.03

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa Comuna Mircea Voda, sate Mircea Voda si Satu Nou, judetul Constanta"

65/29.03

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa Comuna Cuza Voda, sat Cuza Voda, judetul Constanta"

66/29.03

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa Comuna Ion Corvin, sat Ion Corvin, judetul Constanta"

67/29.03

privind acordarea unui ajutor social domnului Ursu Bogdan in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

68/29.03

privind acordarea unui ajutor social domnului Ilie N. Marin din orasul Baneasa, judetul Constanta

69/29.03

privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului Judetean Constanta

70/29.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Consolidare si reabilitare drum judetean DJ223, Rasova-Aliman, km 75+250-77+000", proiect nr.22/2006, Faza P.T

71/29.03

privind alocarea sumei de 15.000 lei Centrului Roman pentru Educatie Economica

72/29.03

privind aprobarea preluarii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a unor tronsoane de alimentare cu apa din localitatea Valul lui Traian

Sedinta din 25.05.2007- hotararile 73-131

73/25.05

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.257/18.10.2006 privind reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta prin transformarea acesteia in societate pe actiuni, S.C. RAJA S.A. Constanta

74/25.05

privind aprobarea transformarii S.C. RAJA S.A. Constanta in Operator Regional de servicii comunitare de utilitati publice

75/25.05

privind acordarea unui ajutor social domnisoarei Ablai Rubie in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

76/25.05

privind acordarea unui ajutor social domnisoarei Baslasu Cidem Narcis, in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

77/25.05

privind acordarea unui ajutor social doamnei Tudorache Mioara, in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

78/25.05

privind acordarea unui ajutor social doamnei Chirita Nuti in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

79/25.05

privind acordarea unui ajutor social doamnei Vlad Costina in vederea procurarii unei proteze chirurgicale

80/25.05

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Regulamentului de ordine interioara ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

81/25.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea pe anul 2007

82/25.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii ale S.C. RAJA S.A. Constanta pe anul 2007

83/25.05

privind aprobarea tarifului de captare si transport apa bruta pentru S.C. RAJA S.A

84/25.05

privind aprobarea Situatiei financiare anuale la 31.12.2006 a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

85/25.05

privind aprobarea preluarii in administrarea S.C. RAJA S.A. Constanta a Sistemului de alimentare cu apa potabila al comunei Adamclisi

86/25.05

privind extinderea utilizarii Fondului de dezvoltare constituit la S.C. RAJA S.A. Constanta pentru executarea lucrarilor de reparatii la constructiile care adapostesc instalatiile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare

87/25.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare in zona Nord Mamaia - etapa I" proiect nr.78/2007, Faza S.F

88/25.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Asigurare utilitati alimentare cu apa si canalizare in zona cartier Tataresc, localitatea Ovidiu" Faza S.F., proiect nr.79/2007

89/25.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Contorizarea gospodariilor individuale" proiect nr.20/2005, Faza S.F. - varianta II+faza PT+CS+DE

90/25.05

privind stabilirea Unitatii de exploatare a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa Comuna Adamclisi, sat Adamclisi, judetul Constanta"

91/25.05

privind preluarea in proprietatea publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa a localitatii Ion Corvin, comuna Ion Corvin, judetul Constanta"

92/25.05

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 a modificarii si completarii Organigramei, a Statelor de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

93/25.05

privind stabilirea costului anual pentru persoanele institutionalizate pe anul 2007

94/25.05

privind alocarea sumei de 20.000 lei Consiliului Local Cumpana, in vederea organizarii Festivalului Natioanl pentru Tinerii Interpreti "Dor de cant romanesc" editia a IV-a

95/25.05

privind modificarea statului de functii la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, aprobat prin HCJC nr.14/07.02.2007

96/25.05

privind alocarea sumei de 4.000 lei Asociatiei Club Sportiv "Miraj" Constanta

97/25.05

privind alocarea sumei de 88.790 lei Fundatiei "Sportin" Constanta in vederea organizarii meciului play-off Romania-Suedia pentru Campionatele Europene 2008

98/25.05

privind alocarea sumei de 3.000 lei in vederea sustinerii organizarii Galei Designerilor Constanteni 2007

99/25.05

privind alocarea sumei de 20.000 lei C.S. Karate Dinamic Constanta

100/25.05

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului International al Producatorilor de Film Independenti, editia a II-a

101/25.05

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2007

102/25.05

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc 2007

103/25.05

privind alocarea sumei de 5.000 lei Asociatiei Corale "Ion Pelearca"

104/25.05

privind alocarea sumei de 10.000 lei Consiliului Local Fantanele in vederea organizarii "Zilei Comunei Fantanele"

105/25.05

privind alocarea sumei de 10.000 lei Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism - Romania

106/25.05

privind alocarea sumei de 100.000 lei Club Volei Municipal Tomis Constanta - Campioana Romaniei in premiera si castigatoarea Cupei Romaniei

107/25.05

privind alocarea sumei de 30.750 lei Directiei pentru Sport a judetului Constanta in vederea organizarii "Turului Dobrogei" la Ciclism Seniori

108/25.05

privind aprobarea cofinantarii proiectului preselectat pentru finantare in cadrul schemei de granturi Phare CES 2005 - Pregatirea de Proiecte in Domeniul Protectiei Mediului

109/25.05

privind aprobarea metodologiei pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al judetului Constanta

110/25.05

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical care face parte din domeniul privat al judetului Constanta, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind concesionarea acestui spatiu

111/25.05

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2007 pentru Consiliul Local Oltina in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

112/25.05

privind completarea H.C.J.C. nr.26/07.02.2007 de utilizare a sumei de 967.000 lei din fondul de rulment si repartizarea acesteia pe unitati administrativ teritoriale

113/25.05

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2007

114/25.05

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2007

115/25.05

privind aprobarea Situatiei financiare anuale la 31.12.2006 a Consiliului Judetean Constanta

116/25.05

privind incetarea aplicabilitatii H.C.J. nr.167/07.06.2006, privind darea in administrarea Consiliului Local Amzacea si Consiliului Local Pecineaga a unor drumuri judetene, proprietate publica a judetului Constanta

117/25.05

privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Constanta, Agentiei Nationale pentru Sport si Consiliului Local Municipal Constanta in vederea realizarii proiectului "Sala Polivalenta Constanta"

118/25.05

privind aprobarea colaborarii Consiliului Judetean Constanta cu Regional Air Services si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta pentru inlaturarea efectelor evenimentelor neprevazute in situatii de urgenta

119/25.05

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate si Marketing privind Infiintarea unei retele de centre de informare turistica pe litoral si Dezvoltarea turismului religios in Dobrogea

120/25.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa la monumentul istoric din localitatea Adamclisi" Faza SF, proiect nr.82/2007

121/25.05

privind actualizarea listei bunurilor imobile apartinand domeniului privat al judetului Constanta

122/25.05

privind aprobarea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31.12.2006, a Raportului Administratorului, a aprobarii actualizarii pretului contractului de locatie de gestiune, precum si a modificarii capitalului social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L

123/25.05

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.251/2006

124/25.05

privind alocarea sumei de 30.000 RON C.S. Cleopatra Mamaia

125/25.05

privind alocarea sumei de 100.000 RON Manastirii Dervent din judetul Constanta

126/25.05

privind alocarea unei sume Consiliului Local Pecineaga in vederea organizarii "Zilei Comunei Pecineaga"

127/25.05

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al S.C. RAJA S.A. Constanta

128/25.05

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al R.A.J.D.P. Constanta

129/25.05

privind aprobarea organizarii Concursului de idei de proiecte cu tema "Sala polivalenta - Constanta"

130/25.05

privind incetarea activitatii Teatrului National Constanta

131/25.05

privind infiintarea Teatrului de Stat Constanta

Sedinta din 23.07.2007 - hotararile 132-176

132/23.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Ridicarea la cota a caminelor de pe retelele S.C. RAJA S.A. afectate de reabilitarea tramei stradale" proiect nr.28/2007, Faza S.F

133/23.07

privind preluarea in proprietatea publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa a localitatilor Mircea Voda si Satu Nou, comuna Mircea Voda, judetul Constanta"

134/23.07

privind preluarea in proprietatea publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa a localitatii Cuza Voda, comuna Cuza Voda, judetul Constanta"

135/23.07

privind preluarea in proprietatea publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa a localitatii Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul Constanta"

136/23.07

privind aprobarea colaborarii Consiliului Judetean Constanta cu Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, S.C. Aqualand S.A. Constanta si S.C. Music Park S.R.L. Mangalia in cadrul evenimentului "Spectacole pentru copii - Constanta Estival 2007"

137/23.07

privind aprobarea colaborarii Consiliului Judetean Constanta cu Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania - Regiunea Sud-Est in cadrul Proiectului Pachet Atractii Turistice in Constanta - "Constanta PASS"

138/23.07

privind aprobarea Acordului de asociere in vederea participarii la procedura de achizitie publica "Documentatie cadastrala si inscriere in cartea funciara a retelei de drumuri publice de interes local din judetul Constanta si realizarea solutiilor geospatiale pentru gestiunea cailor de transport rutiere"

139/23.07

privind mentinerea igienei, protectia mediului, conservarea si intretinerea constructiilor in judetul Constanta

140/23.07

privind indreptarea erorii materiale din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.121 din 25.05.2007 privind actualizarea listei bunurilor imobile apartinand domeniului privat al judetului Constanta

141/23.07

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea prin demolare a acestuia

142/23.07

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2007, finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

143/23.07

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 393 : Arsa - DJ391 km 32+000 - km 35+100" - Proiect nr.10/2007

144/23.07

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 392 : Pecineaga - Amzacea; km 10+840 - km 21+025" - Proiect nr.11/2007

145/23.07

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2007

146/23.07

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2007privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

147/23.07

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a judetului Constanta si din administrarea Consiliului Judetean Constanta in domeniul public al orasului Negru Voda si in administrarea Consiliului Local Negru Voda

148/23.07

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

149/23.07

privind aprobarea modificarii si completarii Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2006-2008

150/23.07

privind acordarea unui ajutor social domnului Hristu Nicu-Cristian , in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

151/23.07

privind acordarea unui ajutor social doamnei Radulea Lucica, in vederea solutionarii spatiului locativ

152/23.07

privind alocarea unei sume Fundatiei Sportin pentru sarbatorirea zilei natioanale a Federatiei Ruse la Constanta

153/23.07

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Tomis Constanta

154/23.07

privind alocarea sumei de 88.206 lei Fundatiei ALUMNI a Colegiului National Mircea cel Batran

155/23.07

privind aprobarea conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local la 31.12.2006 ale Consiliului Judetean Constanta

156/23.07

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2007

157/23.07

privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol", finantabil din Programul Operational Regional 2007-2013, Faza SF+PT

158/23.07

privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul "Amenajarea si reabilitarea infrastructurii de turism in statiunea balneoclimaterica Techirghiol", finantabil din Programul Operational Regional 2007-2013, Faza SF+PT

159/23.07

privind preluarea imobilului reprezentand "Planetariu, Observator astronomic, Delfinariu" situat in Mun. Constanta, B-dul Mamaia nr.255, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lui catre Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

160/23.07

privind modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Judetean Constanta nr.34/25.03.2005 si nr.186/13.07.2006

161/23.07

privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pe anul 2007

162/23.07

privind modificarea statului de functii al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

163/23.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii ale Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie pe anul 2007

164/23.07

privind alocarea sumei de 15.000 lei Fundatiei Sportin Constanta pentru sarbatorirea "Zilei Marinei"

165/23.07

privind aprobarea documentatiei tehnic-economice pentru obiectivul de investitii "Locuinte protejate de tip familial pentru persoane cu handicap" comuna Cumpana, proiect nr.07-09, Faza S.F.+P.T.+D.D.E

166/23.07

privind alocarea sumei de 25.000 lei Fundatiei Sportin Constanta in vederea organizarii festivalului "Ovidius 2050. Pod peste timp si spatiu. Sulmona - Tomis"

167/23.07

privind alocarea unei sume Consiliului Local Silistea pentru organizarea celei de-a V-a editii a sarbatoririi comunei "Zilele Silistei"

168/23.07

pentru modificarea H.C.J.C. nr.113/25.05.2007 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2007

169/23.07

privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.J.C. Constanta nr.257/18.10.2006 privind reorganizarea Regiei Autonome de Apa Constanta prin transformarea acesteia in societate pe actiuni, S.C. RAJA S.A. Constanta modificata prin H.C.J. nr.73/25.05.2007

170/23.07

privind alocarea sumei de 15.000 lei Asociatiei Sportive "Clubul Seniorilor Farul Constanta - Rugby"

171/23.07

privind aprobarea rectificarii H.C.J. nr.21/07.02.2007 privind repartizarea sumei de 11.559,000 mii lei din TVA pentru executia lucrarilor pe drumurile judetene si comunale

172/23.07

privind acordarea unei sume Consiliului Local Ghindaresti, pentru ajutorarea familiilor decedatilor in urma accidentului produs in Ungaria pe data de 19.07.2007

173/23.07

privind alocarea sumei de 10.000 lei Ansamblului coral folcloric al Colegiului National Mircea cel Batran

174/23.07

privind aprobarea indreptarii erorii materiale din H.C.J. nr.23/07.02.2007

175/23.07

privind modificarea si completarea componentei Consiliului de Administratie al R.A.J.D.P. Constanta

176/23.07

privind alocarea sumei de 109.000 lei pentru Consiliul Local Medgidia (Spitalul Municipal Medgidia) reprezentand 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala

Sedinta din 26.08.2007- hotararea 177

177/26.08

privind acordarea Trofeului "Mamaia 2007"

Sedinta din 19.10.2007- hotararile 178-241

178/19.10

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

179/19.10

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

180/19.10

privind aprobarea delegarii de atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea asigurarii serviciilor de transport si hrana pentru copiii care frecventeaza cursurile scolilor speciale nr.1 si 2 din Constanta

181/19.10

privind aprobarea Conventiei de Colaborare cu Fundatiile irlandeze: Focus on Romania, Aurelia Trust, Trade Aid, in vederea realizarii „Locuintelor Protejate Cumpana”

182/19.10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare DJ 392: Pecineaga-Amzacea; km.10+840 – km.21+025”, Proiect nr.11/2007, Faza Proiect Tehnic de Executie

183/19.10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare DJ 393: Arsa-DJ 391; km.32+000 – km.35+100”, Proiect nr.10/2007, Faza Proiect Tehnic de Executie

184/19.10

privind aprobarea modificarii HCJ nr.70/29.03.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Consolidare si reabilitare drum judetean DJ 223: Rasova-Aliman; km.75+250 – km.77+000”, Proiect nr.22/2006, Faza Proiect Tehnic de Executie

185/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Conversia electrica si termica a biogazului cu ajutorul gazmotorului la statia de epurare Constanta Sud”, Faza SF

186/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Locuinte protejate de tip familial pentru persoane cu handicap”, comuna Cumpana, judetul Constanta, Proiect nr.07-09, Faza SF

187/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Asigurare alimentare cu apa din sursa independenta la Complexul Muzeal Histria”, Proiect nr.116/2007, Faza SF

188/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Alimentare cu apa la monumentul istoric din localitatea Adamclisi”, faza SF (revizuit), Proiect nr.82/2007

189/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Extindere retea alimentare cu apa in zona Strada Ciocarliei, localitatea Agigea”, Proiect nr.115/2007, Faza SF

190/19.10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Studiu de fezabilitate pentru drumurile judetene – Tronsonul DJ 228: DN 22C (Nazarcea) – DN 2A (Ovidiu)”, Proiect nr.7092/2007, Faza SF

191/19.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile

192/19.10

privind preluarea unor imobile, camine culturale si gradinite, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L., in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lor catre consiliile locale respective

193/19.10

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L

194/19.10

privind repartizarea sumei de 17.500 mii lei pentru executia lucrarilor de reabilitare a drumurilor judetene si comunale conform HG nr.917/07.08.2007

195/19.10

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2007, finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

196/19.10

privind aprobarea reactualizarii Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2007

197/19.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

198/19.10

privind modificarea arondarii actuale a unitatilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local al Municipiului Medgidia prin infiintarea unui nou Serviciu Public Comunitar Local in comuna Castelu

199/19.10

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "Plastica" S.A. Constanta

200/19.10

privind aprobarea solicitarilor de preluare in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor terenuri situate in comunele Topraisar si Poarta Alba

201/19.10

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietate privata a judetului Constanta "Spital Clinic Judetean de Urgenta Constanta si Policlinica Adulti si Copii, Stomatologie, RMN, Centrul Regional de Transfuzii", situat in Constanta, bd.Tomis nr.145, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

202/19.10

privind aprobarea participarii judetului Constanta, prin Consiliul Judetean Constanta, in calitate de asociat–membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

203/19.10

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Consiliul Local Constanta si Agentia Nationala pentru Sport in vederea realizarii „Salii Polivalente Constanta”

204/19.10

privind aprobarea transmiterii fara plata a unui autoturism tip Dacia 1310 berlina apartinand Consiliului Judetean Constanta catre Consiliul Local al comunei Tortoman

205/19.10

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

206/19.10

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.251 din 23.11.2005 privind infiintarea Directiei de Paza a Judetului Constanta

207/19.10

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP II

208/19.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii ale S.C. RAJA S.A. Constanta pe anul 2007

209/19.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Agigea pe anul 2007

210/19.10

privind alocarea sumei de 25.000 RON „Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului LITORAL”

211/19.10

privind alocarea sumei de 54.500 lei Consiliului Local Topalu in vederea organizarii Festivalului de Muzica Populara „Dan Moisescu”

212/19.10

privind alocarea sumei de 40.000 lei Universitatii Maritime Constanta

213/19.10

privind alocarea unei sume Federatiei Editorilor si Difuzorilor de Carte din Romania, in vederea organizarii Forumului European al Revistelor de Carte

214/19.10

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.101/25.05.2007

215/19.10

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.102/25.05.2007

216/19.10

privind alocarea unei sume Consiliului Local Ghindaresti in vederea organizarii „Zilei Comunei Ghindaresti”

217/19.10

privind acordarea unui ajutor social doamnei Loghin Adriana

218/19.10

privind acordarea unui ajutor social familiei Suditu Vasilica

219/19.10

privind alocarea sumei de 15.000 lei in vederea organizarii vizitei secretarilor generali din Ungaria

220/19.10

privind alocarea unei sume in vederea sustinerii activitatii voleibalistice a judetului Constanta

221/19.10

privind alocarea unei sume pentru sarbatorirea „Zilei Internationale a Varstnicilor”

222/19.10

privind alocarea unei sume clubului Rugby Club Judetean FARUL Constanta

223/19.10

privind alocarea unei sume pentru organizarea "Cupei Presei la Pescuit Sportiv"

224/19.10

privind alocarea sumei de 20.000 lei Clubului Sportiv Rugby Callatis - Mangalia

225/19.10

privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei Arusoaei

226/19.10

privind alocarea unei sume Consiliului Local Chirnogeni din capitolul "67" – "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret"

227/19.10

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2007 pentru Consiliul Local Deleni, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

228/19.10

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2007

229/19.10

privind alocarea sumei de 60.156 lei Fundatiei ESTUAR – Filiala Constanta

230/19.10

privind suplimentarea sumei alocate pentru organizarea competitiei „Class 1 Romanian Grand Prix”

231/19.10

privind alocarea unei sume pentru sarbatorirea „Zilei Internationale a Marii Negre”

232/19.10

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2007

233/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Statie de pompare ape uzate (SP7) si conducta de refulare pentru locuinte/locuinte de vacanta zona sud Costinesti”, Proiect nr.26/2002, Faza SF

234/19.10

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a unui drum judetean

235/19.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reparatii capitale, extindere si modernizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihiatrica Techirghiol, str. M.Sadoveanu nr.9, judetul Constanta" proiect nr.151/2006, Faza P.T.L

236/19.10

privind cofinantarea Proiectului "Reparatii capitale, extindere si modernizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihiatrica Techirghiol, str. M.Sadoveanu nr.9, judetul Constanta"

237/19.10

privind aprobarea dezmembrarii cabinetelor medicale si a laboratoarelor de tehnica dentara din imobilul proprietate privata a judetului Constanta "Spital Clinic Judetean de Urgenta Constanta si Policlinica Adulti si Copii, Stomatologie RMN, Centrul Regional de Transfuzii", situat in Constanta, bd.Tomis nr.145, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

238/19.10

privind modificarea HCJC nr.13/07.02.2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2007 pentru Muzeul de Arta Constanta

239/19.10

privind alocarea sumei de 50.000 RON C.S. CLEOPATRA Mamaia

240/19.10

privind aprobarea organizarii si desfasurarii in colaborare cu Consiliul Local Ovidiu a Festivalului Cantecului Popular Dobrogean "Elena Roizen"

241/19.10

privind alocarea sumei de 150.000 lei Consiliului Local Mircea Voda din capitolul "67" - "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret"

Sedinta din 04.12.2007- hotararile 242-252

242/04.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA, precum si din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2007

243/04.12

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2007

244/04.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

245/04.12

privind aprobarea constituirii si utilizarii in luna decembrie a anului 2007 a fondului de premiere pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

246/04.12

privind alocarea unei sume in vederea organizarii "Pomului de Craciun" pentru copiii din invatamantul preuniversitar din mediul rural al judetului Constanta

247/04.12

privind alocarea sumei de 50.000 RON pentru organizarea "Galei gesturilor care conteaza"

248/04.12

privind aprobarea cofinantarii dotarii Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu aparatura necesara

249/04.12

privind aprobarea incheierii de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta a actului aditional privind lucrarile suplimentare aferente Sectiei Cardiovasculare din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

250/04.12

privind aprobarea modificarii H.C.J. nr.194/19.10.2007 privind repartizarea sumei de 17.500 mii lei pentru executia lucrarilor de reabilitare a drumurilor judetene si comunale conform H.G. nr.917/07.08.2007

251/04.12

privind modificarea Hotararii nr.195/19.10.2007 privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2007, finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

252/04.12

privind inchirierea unui imobil de Consiliul Judetean Constanta

Sedinta din 17.12.2007- hotararile 253-294

253/17.12

privind acordarea unui ajutor social domnului Craciun Marius

254/17.12

privind acordarea unui ajutor social domnului Nica Sabin, din Municipiul Medgidia, Judetul Constanta

255/17.12

privind acordarea unui ajutor social domnului Hucail Dumitru

256/17.12

privind acordarea unui ajutor social familiei Arcaleanu Elena in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

257/17.12

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv “C.F.R.” Constanta

258/17.12

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv “Marea Neagra” Constanta

259/17.12

privind alocarea unei sume Clubului de Volei Municipal TOMIS Constanta

260/17.12

privind alocarea unei sume C.S. KARATE DINAMIC

261/17.12

privind alocarea unei sume Handbal Club Municipal Constanta

262/17.12

privind alocarea unei sume pentru organizarea spectacolului de premiere a sportivilor si olimpicilor

263/17.12

privind finantariea Proiectului “Sportul – Un mod de viata“ al Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

264/17.12

privind premierea unor sportivi, cluburi sportive si a unor elevi premianti la concursurile scolare in anul 2007

265/17.12

privind alocarea unei sume pentru sustinerea “Turneului de promovare a culturii traditionale in mediul rural”

266/17.12

privind alocarea unei sume pentru organizarea “ Zilei de 1 Decembrie” – Ziua Nationala a Romanilor

267/17.12

privind alocarea unei sume C.S. CLEOPATRA – MAMAIA

268/17.12

privind alocarea unei sume pentru organizarea spectacolului de Revelion

269/17.12

privind alocarea unei sume Consiliului Local Poarta Alba din Capitolul 65 “Invatamant”

270/17.12

privind alocarea unei sume Consiliului Local Garliciu din Capitolul 67 “Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret”

271/17.12

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din judetul Constanta

272/17.12

privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea si modernizarea de dumuri in statiunea Techirghiol” si a cheltuielilor legate de proiect, ce va fi depus spre finantare din Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul Major de interventie 2.1

273/17.12

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti “Alimentare cu apa si canalizare in zona Nord Mamaia – etapa I”, Proiect nr. 78/2007, Faza SF+PT+CS+DE (recalculat)

274/17.12

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Inlocuire colector menajer Bd. Ferdinand, intre str. Rascoalei din 1907 si str. Mihai Viteazu - Constanta”, Proiect nr. 10/2007, Faza SF+PT (recalculat)

275/17.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare colector pluvial, zona Ahile Mihail, in municipiul Constanta”, Proiect nr. 87/2007, Faza SF

276/17.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere retele canalizare str. Viilor, G-ral Milea, Salcamilor, Ion Creanga si Calea Bucuresti- Basarabi”, Proiect nr. 21/2007, Faza SF

277/17.12

privind rectificarea listei obiectivelor de investitii a S.C. RAJA S.A. Constanta pe anul 2007

278/17.12

privind modificarea H.C.J.C.nr.250/2007 cuprinzand repartizarea sumei de 17.500 mii lei pentru executia lucrarilor de reabilitare a drumurilor judetene si comunale conform H.G.nr. 917/07.08.2007

279/17.12

pentru modificarea H.C.J.C.nr.251/04.12.2007 privind Programul cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2007, finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

280/17.12

privind rectificar ea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii pe anul 2007 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

281/17.12

privind aprobarea Contractului – Acord colectiv de munca al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

282/17.12

privind modificarea si completarea H.C.J.C.nr.237/19.10.2007 privind aprobarea dezmembrarii cabinetelor medicale si a laboratoarelor de tehnica dentara din imobilul proprietate privata a judetului Constanta "Spital Clinic Judetean de Urgenta Constanta si Policlinica Adulti si Copii, Stomatologie, RMN, Centrul Regional de Transfuzii", situat in Constanta, Bd. Tomis nr.145, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

283/17.12

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2007

284/17.12

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Scolii Sanatoriale Mangalia

285/17.12

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta a rigolelor cu gratar din municipiul Constanta

286/17.12

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pe anul 2008

287/17.12

privind alocarea unei sume pentru participarea unei delegatii din partea judetului Constanta la Festivalul de Film Documentar si Antropologie Vizuala “Astra”

288/17.12

privind numirea unui reprezentant al Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale “Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta” S.A

289/17.12

privind retragerea Consiliului Judetean Constanta din S.C. Aqua Park Coral S.R.L

290/17.12

privind aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune aprobat prin H.C.J.C.nr.257/18.10.2006

291/17.12

privind instituirea unor burse pentru elevii din mediul rural din judetul Constanta

292/17.12

privind alocarea unei sume Parohiei Cetatea, sat Cetatea, comuna Dobromir din capitolul 67 “Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret”

293/17.12

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP II

294/17.12

privind alocarea unei sume Consiliului Local Chirnogeni din capitolul 67 “Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret”

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro