Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2008

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2008

 

Sedinta din 04.02.2008 - hotararile 1-61 - Procesul verbal al sedintei

1/04.02

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

2/04.02

privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

3/04.02

privind modificarea H.C.J.C. nr.70/25.03.2005 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului Oficial al judetului Constanta

4/04.02

privind alocarea unei sume Consiliului Local Ghindaresti din capitolul "67" - "Cultura, recreere si religie"

5/04.02

privind aprobarea transmiterii unor autoturisme catre Consiliul Local al comunei Adamclisi si Consiliul Local al comunei Horia

6/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, a organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

7/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea pe anul 2008

8/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, statului de functii si planului de ocupare a functiilor publice pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta Persoanelor Constanta aferente anului 2008

9/04.02

privind acordarea unor sporuri si a unui concediu de odihna suplimentar personalului Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2008

10/04.02

privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11/04.02

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2008

12/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta

13/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Teatrul de Stat Constanta

14/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

15/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Muzeul de Arta Constanta

16/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

17/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

18/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

19/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

20/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

21/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2008 pentru Universitatea Populara Constanta

22/04.02

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2008

23/04.02

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc Mamaia 2008

24/04.02

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului International al Producatorilor de Film Independenti, editia a III-a

25/04.02

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a judetului Constanta pentru organizarea "Turneului International de Handbal Feminin Constanta 2008"

26/04.02

privind alocarea unei sume Universitatii "Ovidius" Constanta pentru organizarea Conferintei Internationale TEHNONAV 2008

27/04.02

privind alocarea unei sume pentru organizarea concursului scolar de pictura "Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859"

28/04.02

privind alocarea unei sume C.S. Volei 2004 Tomis Constanta

29/04.02

privind alocarea unei sume Clubului Volei Municipal Tomis Constanta

30/04.02

privind alocarea unei sume clubului Rugby Club Judetean Farul Constanta

31/04.02

privind alocarea unei sume pentru editarea unui "Tratat de istorie a Dobrogei"

32/04.02

privind aprobarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea de drumuri judetene, tronsonul D.J. 228 Nazarcea-Ovidiu" si a cheltuielilor legate de proiect, ce va fi inaintat spre finantare din Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1

33/04.02

privind aprobarea cofinantarii locale in cadrul Proiectului "Dreptul la Identitate", Proiect Phare RO 2005/017-553.01.01.53

34/04.02

privind aprobarea memorandumului tehnic si a cofinantarii Aplicatiei "Introducerea in circuitul turistic a unor cetati antice dobrogene", ce va fi depusa spre finantare in cadrul licitatiei deschise de proiecte Phare CBC 2006, Masura 2.1, Componenta B

35/04.02

privind aprobarea cofinantarii Aplicatiei "Parteneriate transfrontaliere - cale a dezvoltarii comunitare", ce va fi depusa spre finantare in cadrul licitatiei deschise de proiecte Phare CBC 2006, Masura 4.1

36/04.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reparatii capitale, consolidare si modernizare la pavilioanele E si F din incinta sediu SC RAJA SA Constanta" Proiect nr.17A/2007, Faza SF

37/04.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire conducta de apa cu grad avansat de uzura Dn 600 mm, zona pod CF, loc.Lumina" Proiect nr.8/2007, Faza SF

38/04.02

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

39/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

40/04.02

privind aprobarea defalcarii sumei de 13.649 mii lei din TVA pentru executia lucrarilor pe drumurile judetene si comunale pe anul 2008

41/04.02

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2008 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

42/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2008

43/04.02

privind completarea si modificarea Contractului-Acord colectiv de munca al angajatilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta aprobat prin HCJC nr.281/17.12.2007

44/04.02

privind acordarea unui spor de 10% din salariul de baza si a unui concediu suplimentar de odihna salariatilor Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2008

45/04.02

privind modificarea si completarea H.C.J. nr.270/22.12.2004 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al judetului Constanta

46/04.02

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale care fac parte din domeniul privat al judetului Constanta, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind concesionarea acestor spatii

47/04.02

privind transmiterea din domeniul public al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta, in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea a unei suprafete de teren in vederea amenajarii unei sere

48/04.02

privind aprobarea Actului Aditional la contractul de credit incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si Dexia Kommunalkredit AG Viena si aprobat prin HCJC nr.209/13.07.2006

49/04.02

privind incetarea unor mandate de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica si validarea altor mandate

50/04.02

privind constituirea comisiei paritare in vederea desfasurarii sedintelor de atribuire a traseelor aferente Programului de transport judetean

51/04.02

privind participarea Consiliului Judetean Constanta in calitate de coparticipant in cadrul Conferintei "Dunarii" - 4-6 iunie 2008

52/04.02

privind alocarea unei sume Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului - LITORAL

53/04.02

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Crucea a obiectivului de investitie "Sistem de alimentare cu apa a localitatii Crucea, comuna Crucea"

54/04.02

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Lipnita a obiectivului de investitie "Sistem de alimentare cu apa a localitatii Carvan, comuna Lipnita"

55/04.02

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Topraisar a obiectivului de investitie "Sistem de alimentare cu apa a localitatii Movilita, comuna Topraisar"

56/04.02

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Saraiu a obiectivului de investitie "Sistem de alimentare cu apa a localitatii Dulgheru, comuna Saraiu"

57/04.02

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile

58/04.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

59/04.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Cleopatra

60/04.02

privind acordarea unui ajutor social familiei Adam Marian

61/04.02

privind aprobarea contractarii unei linii de finantare pentru proiecte de investitii in valoare de 300 milioane lei

Sedinta din 03.03.2008 - hotararile 62-68 - Procesul verbal al sedintei

62/03.03

privind aprobarea "Proiectului Sistem Educational Informatizat Judetean (S.E.I.J.)" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta"

63/03.03

privind aprobarea "Proiectului Rechizite Scolare pentru clasele I-VIII" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta"

64/03.03

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la "Programul de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii" din localitatile judetului Constanta

65/03.03

privind acordarea unui ajutor social domnului Hristu Nicu-Cristian

66/03.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2008

67/03.03

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Consiliul Local Techirghiol

68/03.03

privind trecerea unui bun din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat si transmiterea acestuia in concesiune Universitatii OVIDIUS Constanta pentru proiecte de interes si utilitate publica

Sedinta din 03.04.2008 - hotararile 69-155 - Procesul verbal al sedintei

69/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul “HiPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta” finantabil din Programul Operational Regional, Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1.

70/03.04

privind aprobarea Proiectul “HIPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

71/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica nr.1”

72/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica nr.1” si a cheltuielilor legate de proiect

73/03.04

privind predarea unui bun imobil, proprietate publica a orasului Techirghiol, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Techirghiol

74/03.04

privind predarea unui bun imobil, proprietate publica a comunei Agigea, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Agigea

75/03.04

privind preluarea unor imobile, aflate in proprietatea publica a judetului Constanta, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

76/03.04

privind solicitarea de preluare a unor imobile situate in judetul Constanta din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta

77/03.04

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor drumuri comunale din comuna Vulturu, judetul Constanta

78/03.04

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.186 din 13.07.2006

79/03.04

privind aprobarea cumpararii imobilului in care functioneaza Muzeul "Carsium" situat in localitatea Harsova, judetul Constanta

80/03.04

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale si in care se desfasoara activitati conexe actului medical care fac parte din domeniul privat al judetului Constanta, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind concesionarea acestor spatii

81/03.04

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea judetului Constanta "Spital Clinic Judetean de Urgenta Constanta" situat in Constanta, bd.Tomis nr.145, Lot 2, in 2 loturi, in scopul realizarii investitiei "Centrul de Diagnostic Morfologic si Genetic pentru Studiul Patologiei Maligne

82/03.04

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a unui imobil

83/03.04

privind aprobarea Acordului de colaborare in cadrul “Programului de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii” din localitatile judetului Constanta

84/03.04

privind aprobarea Acordului de asociere in cadrul Proiectului de contractare a unei linii de finantare pentru proiecte de investitii

85/03.04

privind participarea Consiliului Judetean Constanta la organizarea competitiei "Class 1 Romanian Grand Prix"

86/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Alimentare cu energie electrica pentru alimentarea cu apa a comunei Nicolae Balcescu, sat Dorobantu, judetul Constanta” (Joasa tensiune), Proiect nr.17/2008, Faza PT+DDE

87/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Asigurare utilitati alimentare cu apa si canalizare (retea principala de distributie si conducta de refulare) pentru ansamblu locuinte Baba Novac – locuinte ieftine pentru tineri”, Proiect nr.11/2008, Faza S.F.

88/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retele de canalizare in municipiul Constanta – etapa I”, Proiect nr.14/2008, Faza S.F.

89/03.04

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului „Alimentare cu apa a localitatii Movilita, comuna Topraisar, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr.687/1997 si H.G. nr.1036/2004

90/03.04

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului „Alimentare cu apa a localitatii Crucea, comuna Crucea, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr.1036/2004

91/03.04

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului „Alimentare cu apa a localitatii Carvan, comuna Lipnita, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G.nr. 687/1997 si H.G. nr.1036/2004

92/03.04

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului „Alimentare cu apa a localitatii Dulgheru, comuna Saraiu, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr.687/1997 si H.G. nr.1036/2004

93/03.04

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului „Alimentare cu apa a localitatii Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr.687/1997 si H.G. nr.1036/2004

94/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Un muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta” selectat la finantare din Programul HiPERB

95/03.04

privind aprobarea Programului judetean de transport persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2008-2011

96/03.04

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane, in judetul Constanta

97/03.04

privind completarea H.C.J.C. nr. 5/07.02.2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007

98/03.04

privind acordarea unui ajutor social familiei Taran Stelian-Ioan

99/03.04

privind alocarea unei sume Colegiului National de Arte „Regina Maria”

100/03.04

privind alocarea unei sume echipei de handbal fete a Scolii cu clasele I–VIII Ghindaresti

101/03.04

privind numirea D-lui Iosif Virgil in functia de Director general la Teatrul de Stat Constanta

102/03.04

privind aprobarea Contractului de Management pentru Teatrul de Stat Constanta

103/03.04

privind indreptarea erorii materiale din organigrama si statul de functii al Teatrului de Stat Constanta, aprobat prin Hotararea C.J.C. nr.13 din 4 februarie 2008

104/03.04

privind alocarea unei sume Federatiei Romane de Oina

105/03.04

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

106/03.04

privind alocarea unei sume Sindicatului Pensionarilor pentru sarbatorirea Zilei Internationale a femeii

107/03.04

privind alocarea unei sume Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi – Filiala Judeteana Constanta

108/03.04

privind alocarea unei sume Fundatiei CHI RO Romania

109/03.04

privind acordarea unui ajutor social familiei Jeanca Dumitru din Constanta

110/03.04

privind acordarea unui ajutor social domnului Vlasceanu Danut

111/03.04

privind acordarea unui ajutor social domnului Precup Horia

112/03.04

privind acordarea unui ajutor social doamnei Calin Verginia

113/03.04

privind acordarea unui ajutor social elevei Alecu Coralia

114/03.04

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2008

115/03.04

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei si Statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

116/03.04

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2008 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

117/03.04

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli precum si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2008

118/03.04

privind aprobarea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31.12.2007, a Raportului Administratorului, a aprobarii actualizarii pretului contractului de locatie de gestiune, precum si a modificarii capitalului social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

119/03.04

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

120/03.04

privind stabilirea costului anual pentru beneficiarii serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Constanta pe anul 2008

121/03.04

privind aprobarea baremelor de dotare, duratelor de utilizare si normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si material cultural-sportiv pentru copiii si tinerii ocrotiti de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

122/03.04

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

123/03.04

privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele cu handicap

124/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul “Reparatii capitale, extindere si modernizare la C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul A”

125/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Reparatii capitale, extindere si modernizare la C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul A” si a cheltuielilior legate de proiect

126/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Reparatii capitale, extindere si modernizare la C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul C”

127/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Reparatii capitale, extindere si modernizare la C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul C” si a cheltuielilior legate de proiect

128/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Constructie noua C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul D”

129/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Constructie noua C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul E”

130/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Adapost de Noapte pentru Copiii Strazii - Dorobanti”

131/03.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Reparatii capitale, extindere si modernizare la cladirea situata in Negru-Voda, str.Mangaliei, nr.53 (fostul C.R.R.N.P. Negru-Voda)”

132/03.04

privind aprobarea Proiectului Restructurarea C.R.R.N.P. Techirghiol prin infiintarea Serviciului de tip locuinte protejate destinate persoanelor adulte cu handicap

133/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul ”Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament Traian Constanta”

134/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament Traian Constanta” si a cheltuielilior legate de proiect

135/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Centru multifunctional pentru tinerii aflati in situatii de risc”

136/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Dezvoltarea Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta prin extinderea unui modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului”

137/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta prin extinderea unui modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului" si a cheltuielilior legate de proiect

138/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica nr.2”

139/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica nr.2” si a cheltuielilor legate de proiect

140/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Extindere Complex Integrare prin terapii specifice – Scoala Speciala nr.1 Constanta”

141/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Extindere Complex Integrare prin terapii specifice – Scoala Speciala nr.1 Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

142/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Extindere Complex Terapeutic – Scoala Speciala nr.2 Constanta”

143/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Extindere Complex Terapeutic – Scoala Speciala nr.2 Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

144/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta”

145/03.04

privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

146/03.04

privind organizarea concursului anual "Caravana estivala - judetul Constanta, gazda vacantelor"

147/03.04

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2008

148/03.04

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiilor libere cu destinatia de cabinete medicale si/sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical care fac parte din domeniul privat al judetului Constanta

149/03.04

privind aprobarea acordarii unei indemnizatii angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

150/03.04

privind modificarea componentei A.T.O.P. Constanta

151/03.04

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul "Extindere Complex Terapeutic - Centrul Albatros Constanta"

152/03.04

privind aprobarea Proiectului "Extindere Complex Terapeutic - Centrul Albatros Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect

153/03.04

privind aprobarea Proiectului "Centru pentru Combaterea Violentei in Familie"

154/03.04

privind aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 10 milioane euro pentru dotarea sectiei de chirurgie cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic Judetean de urgenta Constanta

155/03.04

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Sedinta din 14.05.2008 - hotararile 156-209 - Procesul verbal al sedintei

156/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Fotbal Club Callatis Mangalia

157/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Rugby Callatis Mangalia

158/14.05

privind acordarea unui ajutor social domnului Solom Valentin Liviu

159/14.05

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

160/14.05

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2008 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

161/14.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale pe anul 2007 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

162/14.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

163/14.05

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Constanta

164/14.05

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.132/03.04.2008 privind aprobarea Proiectului Restructurarea C.R.R.N.P. Techirghiol prin infiintarea Serviciului de tip locuinte protejate destinate persoanelor adulte cu handicap

165/14.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Constructie noua C.R.R.N.P. Techirghiol - Corpul E"

166/14.05

privind alocarea unei sume Centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Constanta

167/14.05

privind alocarea unei sume Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" sectia de caiac-canoe

168/14.05

privind alocarea unei sume Asociatiei Clubului Sportiv Miraj Constanta

169/14.05

privind alocarea unei sume Fundatiei Sportin pentru Proiectul "Mai - Luna Portilor Deschise"

170/14.05

privind alocarea unei sume Consiliului Local Cumpana pentru participarea ansamblului de copii "Mugurasii Cumpenei" la festivalul "Global Educational" SANREMO

171/14.05

privind alocarea unei sume Consiliului Local Cumpana pentru participarea ansamblurilor de copii "Mugurasii Cumpenei" si "Hasiduluc" la festivitatile organizate la Acceay - Turcia

172/14.05

privind alocarea unei sume Consiliului Local Cumpana pentru organizarea Festivalului National de Folclor pentru Tinerii Interpreti "Dor de cant romanesc"

173/14.05

privind alocarea unei sume pentru organizarea concursurilor de desen cu ocazia Zilei Internationale a Copilului

174/14.05

privind alocarea unei sume Fundatiei "Fantasio" Constanta

175/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Rugby Club Judetean Farul Constanta

176/14.05

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta pentru organizarea "Turului Romaniei la Ciclism"

177/14.05

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta pentru organizarea Festivalului National de Beach Handbal 2008

178/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta

179/14.05

privind alocarea unei sume Asociatiei Pro Basarabia si Bucovina

180/14.05

privind alocarea unei sume pentru efectuarea lucrarilor de cadastru la unele situri istorice de pe raza judetului Constanta

181/14.05

privind acordarea unui ajutor social doamnei Arcaleanu Ana Maria din municipiul Constanta

182/14.05

privind acordarea unui ajutor social domnului Custura Andrei Mihaita din comuna Vulturu

183/14.05

privind acordarea unui ajutor social domnului Nicorici Cezar Cristian

184/14.05

privind alocarea unei sume Asociatiei pentru protectia animalelor SPIKE Cernavoda

185/14.05

privind alocarea unei sume Parohiei "Sf.Ierarh Nectarie Taumaturgul"

186/14.05

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

187/14.05

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

188/14.05

privind actualizarea si insusirea valorilor unui bun imobil care apartine domeniului public al judetului Constanta

189/14.05

privind aprobarea Situatiei financiare anuale la 31.12.2007 a Consiliului Judetean Constanta

190/14.05

privind aprobarea conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local la 31.12.2007 ale Consiliului Judetean Constanta

191/14.05

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2008 Consiliului Local Oltina pentru acoperirea pagubelor produse de furtunile din aprilie 2008

192/14.05

privind alocarea unei sume pentru premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite la Olimpiada de limba si literatura turca - faza nationala

193/14.05

privind alocarea unor fonduri Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica in cadrul Programului "Orlip" - Ordine si liniste publica in mediul rural si Judetul Constanta

194/14.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu energie electrica Statie Pompare ape uzate, Statiunea Mamaia" Proiect nr.65/2008, Faza PT

195/14.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Asigurare utilitati alimentare cu apa si canalizare in zona cartier Tataresc, Ovidiu" - Proiect nr.79/2007, Faza S.F.

196/14.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare retele S.C. RAJA S.A. in sens giratoriu Palazu Mare - Constanta" Proiect nr.25/2008, Faza S.F.

197/14.05

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.272/2007

198/14.05

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul "Ansamblul Religios Rupestru Basarabi/Murfatlar, Judetul Constanta, Proiect de conservare si punere in valoare"

199/14.05

privind aprobarea Proiectului "Ansamblu Religios Rupestru Basarabi/Murfatlar, Judetul Constanta, Proiect de conservare si punere in valoare" si a cheltuielilor legate de proiect

200/14.05

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Arhiepiscopia Tomisului - Sfanta Manastire Dervent, Comuna Lipnita, Judetul Constanta, in vederea depunerii spre finantare a unei aplicatii din Programul Operational Regional, Axa Prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.1

201/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Club Volei Municipal Tomis Constanta

202/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Karate Dinamic Constanta

203/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

204/14.05

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Tomis Constanta

205/14.05

privind transmiterea unui imobil-teren din proprietatea publica a judetului Constanta si din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

206/14.05

privind acordarea unui ajutor social doamnei Boca Mariana

207/14.05

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului public al judetului Constanta

208/14.05

privind finantarea de catre antreprenor pe anul 2008 a lucrarilor de reparatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

209/14.05

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2008

Sedinta din 23.06.2008 - hotararile 210-215 - Procesul verbal al sedintei

210/23.06

privind alegerea comisiei de validare

211/23.06

privind validarea mandatelor consilierilor din Consiliul Judetean Constanta

212/23.06

privind constituirea Consiliului Judetean Constanta

213/23.06

privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

214/23.06

privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

215/23.06

privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate

Sedinta din 13.08.2008 - hotararile 216-266 - Procesul verbal al sedintei

216/13.08

privind modificarea si completarea H.C.J.C. nr.188/14.05.2008 privind actualizarea si insusirea valorilor unui bun imobil care apartine domeniului public al judetului Constanta

217/13.08

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului public al judetului Constanta

218/13.08

+ Anexa/13.08

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor sisteme de alimentare cu apa si aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune aprobat prin H.C.J.C.nr.257/18.10.2006

219/13.08

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Programului “Spectacole pentru copii – Constanta Estival 2008”

220/13.08

privind desemnarea unor consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

221/13.08

privind aprobarea listei spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, care urmeaza sa fie vandute, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2008

222/13.08

privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru realizarea “Salii Polivalente Constanta”

223/13.08

privind completarea H.C.J.C. nr.5/07.02.2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007

224/13.08

privind modificarea H.C.J.C. nr.22/2008 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara “Mamaia 2008“

225/13.08

privind modificarea H.C.J.C. nr.23/2008 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc “Mamaia 2008“

226/13.08

privind modificarea H.C.J.C. nr.174/14.05.2008 privind alocarea unei sume Fundatiei “Fantasio” Constanta

227/13.08

privind modificarea H.C.J.C. nr.172/2008 privind alocarea unei sume Consiliului Local Cumpana pentru organizarea Festivalului National de Folclor pentru Tinerii Interpreti “Dor de cant romanesc”

228/13.08

privind alocarea unei sume Fundatiei “Sportin” Constanta

229/13.08

privind modificarea H.C.J.C. nr.24/2008 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului International al Producatorilor de Film Independenti, editia a III-a

230/13.08

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a judetului Constanta

231/13.08

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv “Marea Neagra” Constanta

232/13.08

privind alocarea unei sume Uniunii Artistilor Plastici din Romania

233/13.08

privind alocarea unei sume Consiliului Local Silistea

234/13.08

privind alocarea unei sume Scolii Speciale nr.1 in vederea participarii la Jocurile Internationale “Special Olympics” din Spania

235/13.08

privind acordarea unui ajutor social doamnei Dimitrov Madalina

236/13.08

privind acordarea unui ajutor social doamnei Matei Costina

237/13.08

privind acordarea unui ajutor social doamnei Franga Gabriela

238/13.08

privind acordarea unui ajutor social elevului Menadil Rafael Edy

239/13.08

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Corpul National al Politistilor – Consiliul Teritorial Constanta

240/13.08

privind alocarea unei sume pentru promovarea Sezonului Estival 2008

241/13.08

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2008

242/13.08

privind utilizarea sumei de 468.815 lei din Fondul de Rulment

243/13.08

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2008

244/13.08

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2008 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

245/13.08

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2008

246/13.08

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Independenta a obiectivului de investitie "Sistem de alimentare cu apa a localitatii Olteni, comuna Independenta"

247/13.08

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investitie "Alimentare cu apa a localitatii Olteni, comuna Independenta, judetul Constanta", obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G.nr.687/1997 si H.G.nr.1036/2004

248/13.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere retele de canalizare in Municipiul Constanta Etapa I – reactualizat”, Proiect nr.14/2008, Faza C.S.

249/13.08

privind aprobarea unor reglementari urbanistice si indicatori teritoriali aplicabile in aria de competenta a Consiliului Judetean Constanta, precum si reglementari de urbanism pentru amplasarea parcurilor eoliene in judetul Constanta

250/13.08

privind participarea Judetului Constanta la infiintarea Asociatiei “Euroregiunea Marii Negre”

251/13.08

privind infiintarea liniei exprese de deservire a Aeroportului International “Mihail Kogalniceanu”

252/13.08

privind modificarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin H.C.J.C. nr.95/2008

253/13.08

privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane, in judetul Constanta aprobat prin H.C.J.C. nr.96/2008

254/13.08

privind aprobarea modificarii si completarii Planului de restructurare a institutiilor rezidentiale pentru persoanele cu handicap

255/13.08

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

256/13.08

privind aprobarea cofinantarii locale si Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta, Asociatia pentru Dezvoltare Durabila a judetului Tulcea, Consiliul Judetean Tulcea si Asociatia Managerilor Financiari din Administratia Publica Locala din Romania

257/13.08

privind aprobarea cofinantarii locale si Acordului de Parteneriat pentru depunerea Proiectului cu titlul “Califica-te! Fii activ”, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

258/13.08

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Proiectului “Formarea si perfectionarea personalului de conducere din institutii ale administratiei publice locale”, Programul Operational “Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

259/13.08

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Obiectivul de investitii “DJ 223 Tronsonul Cernavoda – Rasova - Aliman – Ion Corvin, km.55+100 – 75+250; 77+000 – 93+420”, Proiect nr.7092/3/2008

260/13.08

privind aprobarea Proiectului “Reabilitare si modernizare DJ 223 Tronsonul Cernavoda – Rasova - Aliman – Ion Corvin, km.55+100 – 75+250 ; 77+000 – 93+420” si a cheltuielilor legate de proiect, eligibil la finantare din Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1.

261/13.08

privind aprobarea cofinantarii locale a Proiectului “Sistem integrat de evaluare a riscului la inundatii asupra populatiei si infrastructurii din zona costiera in scopul imbunatatirii mijloacelor de preventie in Spatiul Sud-Est European (COPIFLOOD)"

262/13.08

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pe anul 2008

263/13.08

privind modificarea si completarea H.C.J.C. nr.34/25.03.2005

264/13.08

privind aprobarea Planului de Investitii Prioritare pentru prima etapa de accesare a Fondului de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu

265/13.08

privind aprobarea Proiectului "Retea de Servicii Sociale Comunitare"

266/13.08

privind participarea judetului Constanta la infiintarea S.C.de Transport Calatori S.R.L. Constanta

Sedinta din 24.08.2008- hotararea 267

267/24.08

privind acordarea Trofeului "Mamaia 2008"

Sedinta din 24.10.2008- hotararile 268-325 - Procesul verbal al sedintei

268/24.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Instalatie de utilizare a gazelor naturale la obiectivul Pavilion Expozitional Constanta”, Proiect nr.273/2008, Faza P.T.

269/24.10

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta al obiectivului de investitii “Locuinte protejate de tip familial pentru persoane cu handicap – comuna Cumpana” si transmiterea acestuia in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

270/24.10

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului "Alimentare cu apa a localitatii Coslugea, comuna Lipnita, judetul Constanta", obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin HG nr.687/1997 si HG nr.1036/2004

271/24.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Asigurare utilitati alimentare cu apa si canalizare pentru ansamblu locuinte construite prin A.N.L. in localitatea Cumpana, judetul Constanta”, Proiect nr.8/2008, Faza S.F.

272/24.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala pentru Ansamblul locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii, ans. Baba Novac, in municipiul Constanta”

273/24.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor terenuri si a unui sistem de alimentare cu apa si completarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune aprobat prin HCJC nr.257/18.10.2006

274/24.10

privind aprobarea Regulamentului tehnic al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in localitatile in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta

275/24.10

privind modificarea HCJC nr.255/2008 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

276/24.10

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “Apa-Canal Constanta”

277/24.10

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2008 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

278/24.10

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, pe anul 2008

279/24.10

privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

280/24.10

privind mandatarea agentilor constatatori ai Consiliului Judetean Constanta si ai R.A.J.D.P. Constanta sa efectueze oprirea pentru control in trafic a autovehiculelor care circula pe drumurile judetene

281/24.10

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJC nr.95/2008

282/24.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-eonomice pentru obiectivul de investitii “Locuinte protejate destinate persoanelor adulte cu handicap” si a suplimentarii sumelor alocate de Consiliul Judetean Constanta in vederea implementarii acestui proiect

283/24.10

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

284/24.10

privind alocarea unei sume Consiliului Local Topalu pentru organizarea Festivalului de muzica populara “Dan Moisescu”

285/24.10

privind alocarea unei sume Consiliului Local Cobadin pentru organizarea “Zilei Recoltei”

286/24.10

privind alocarea unei sume pentru sarbatorirea “Zilei Internationale a Marii Negre”

287/24.10

privind alocarea unei sume pentru organizarea Adunarii Generale a Asociatiei "Euroregiunea Marea Neagra”

288/24.10

privind alocarea unei sume Universitatii Ovidius Constanta pentru desfasurarea Proiectului international “Scoala Romaneasca de Cant intre Traditie si Modernitate”

289/24.10

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

290/24.10

privind alocarea unei sume Fundatiei “Fantasio” Constanta

291/24.10

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

292/24.10

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta

293/24.10

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Rugby Club Judetean Farul Constanta

294/24.10

privind alocarea unei sume Universitatii Ovidius Constanta - Facultatea de Medicina Generala

295/24.10

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la editia a II-a a Proiectului cultural 2008 “Atelierele Revistei TOMIS – Ovidius, 2000 de ani de la exilarea poetului la Tomis”

296/24.10

privind alocarea unei sume Asociatiei Veteranilor de Razboi din M.I.R.A. – Filiala Constanta

297/24.10

privind alocarea unei sume Fundatiei “Inginer Nejloveanu Niculae – maestru in arta culinara”

298/24.10

privind acordarea unui ajutor social familiei Horghidan Nicusor si Florica din comuna Deleni, judetul Constanta

299/24.10

privind acordarea unui ajutor social doamnei Bolcu Niculina

300/24.10

privind acordarea unui ajutor social doamnei Tudorache Mioara

301/24.10

privind acordarea unui ajutor social doamnei Manaila Ana Mihaela

302/24.10

privind acordarea unui ajutor social domnului Mocanu George

303/24.10

privind acordarea unui ajutor social domnului Damian Andrei Alexandru

304/24.10

privind aprobarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de executie pentru Proiectul “Un muzeu al secolului XXI pentru turistii din judetul Constanta”

305/24.10

privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul „Un muzeu al secolului XXI pentru turistii din judetul Constanta” reprezentand cofinatarea locala, acoperirea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor eligibile conexe si a TVA-ului

306/24.10

privind modificarea Anexei 2 a Hotararii CJC nr.62/03.03.2008 privind aprobarea Proiectului "Sistem Educational Informatizat Judetean (S.E.I.J.)" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si preuniversitar clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta"

307/24.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil

308/24.10

privind aprobarea inchirierii spatiilor cu destinatia de locuinte de serviciu din cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud

309/24.10

privind modificarea HCJC nr.254/23.11.2005 privind transmiterea in folosinta gratuita a unui imobil, proprietate publica a judetului Constanta, Consiliului Local Cobadin

310/24.10

privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Craciun Tudora prin eliberarea din functia publica de conducere - director executiv al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta si mutarea pe o functie publica de executie vacanta, in cadrul aceleiasi directii

311/24.10

privind numirea unui membru in Consiliul de Administrare al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

312/24.10

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2008

313/24.10

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2008

314/24.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Extindere retele canalizare, cartier Palazu Mare, Constanta"

315/24.10

privind alocarea unei sume Consiliului Local si Primariei Cumpana

316/24.10

privind alocarea unei sume Universitatii Ovidius Constanta - Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

317/24.10

privind alocarea unei sume Grupului Scolar Industrial Energetic Cernavoda

318/24.10

privind alocarea sumelor necesare derularii "Proiectului Rechizite Scolare pentru clasele I-VIII" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si preuniversitar, clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta", proiect aprobat prin HCJC nr.63/03.03.2008

319/24.10

privind alocarea unei sume in vederea organizarii "Pomului de Craciun" pentru copiii din invatamantul preuniversitar din mediul rural al judetului Constanta

320/24.10

privind completarea HCJC nr.64/03.03.2008 privind participarea Consiliului Judetean Constanta la "Programul de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii" din localitatile judetului Constanta

321/24.10

privind repartizarea sumei de 32.700 mii lei din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, conform HG nr.1152/17.10.2008 modificata prin HG nr.1325/22.10.2008

322/24.10

privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008

323/24.10

privind aprobarea Protocolului incheiat intre Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta si centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

324/24.10

privind modificarea si completarea HCJC nr.154/03.04.2008 privind aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 10 milioane euro pentru dotarea sectiei de chirurgie cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic Judetean de urgenta Constanta

325/24.10

privind aprobarea contractului de leasing financiar pentru furnizarea de echipamente medicale pentru sectia de chirurgie cardiovasculara a Spitalului Clinic Judetean Constanta si a actului aditional nr.1

Sedinta din 22.12.2008- hotararile 326-371 - Procesul verbal al sedintei

326/22.12

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2008 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

327/22.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii ale R.A.J.D.P. Constanta pe anul 2008

328/22.12

privind aprobarea completarii Regulamentului de organizare si functionare al R.A.J.D.P. Constanta

329/22.12

privind modificarea si completarea H.C.J.C.nr.34/25.03.2005

330/22.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

331/22.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Centru pentru combaterea violentei in familie – Orasul Techirghiol, Judetul Constanta”, faza S.F. si a asigurarii cofinantarii de catre Consiliului Judetean Constanta in vederea implementarii acestui proiect

332/22.12

privind aprobarea proiectului “Perfectioneaza-te! Fii profesionist!” si a contributiei Consiliului Judetean Constanta la acest proiect

333/22.12

privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru Proiectul „Centrul de Excelenta in Obstetrica – Ginecologie Constanta”

334/22.12

privind aprobarea cofinantarii locale a Proiectului „Pentru o viata sanatoasa”

335/22.12

privind aprobarea proiectului „Judetul Constanta – o descoperire mereu actuala” si a cheltuielilor legate de proiect

336/22.12

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul „Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”

337/22.12

privind aprobarea Proiectului „Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani” si a cheltuielilor legate de proiect

338/22.12

privind aprobarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie pentru Aplicatia „HiPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta”, Programul Operational Regional, Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1.

339/22.12

privind alocarea unei sume pentru sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei

340/22.12

privind premierea unor sportivi, cluburi sportive si a unor elevi premiati la concursurile scolare in anul 2008

341/22.12

privind aprobarea Comisiei de organizare a Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia

342/22.12

privind alocarea unei sume pentru organizarea spectacolului de premiere a sportivilor si olimpicilor

343/22.12

privind alocarea unei sume Fundatiei “SPORTIN” Constanta

344/22.12

privind alocarea unei sume Facultatii de Istorie si Stiinte Politice a Universitatii “Ovidius”

345/22.12

privind alocarea unei sume Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” – Sectia caiac-canoe

346/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Dumitru Aneta

347/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Nacu Mihaela

348/22.12

privind acordarea unui ajutor social domnului Niculae Tica

349/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Maican Maria

350/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Nita Mihaela

351/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Musteata Ana Maria

352/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Burloi Mariana

353/22.12

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui bun imobil apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu

354/22.12

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

355/22.12

privind aprobarea acordarii unei indemnizatii angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

356/22.12

privind aprobarea constituirii si utilizarii in luna decembrie a anului 2008 a fondului de premiere pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

357/22.12

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2009

358/22.12

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP II

359/22.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2008

360/22.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2008

361/22.12

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

362/22.12

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

363/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Giurca Stana

364/22.12

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Universitar "Neptun" al Universitatii Maritime Constanta

365/22.12

privind alocarea unei sume pentru dotarea scolilor din mediul rural cu tablouri

366/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Oprea Mihaela

367/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Stan Lidia

368/22.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul "Extindere Complex Integrare prin terapii specifice - Scoala Speciala nr.1 Constanta", faza PT, DDE

369/22.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul "Extindere Complex Terapeutic - Scoala Speciala nr.2 Constanta", faza PT, DDE

370/22.12

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Karate Traditional Eforie

371/22.12

privind acordarea unui ajutor social domnului Bujin Claudiu Gabriel

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro