Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2009

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2009

 

Sedinta din 23.02.2009- hotararile 1-72 - Procesul verbal al sedintei

1/23.02

privind validarea unui mandat de consilier judetean

2/23.02

privind validarea unui mandat de consilier judetean

3/23.02

privind validarea unui mandat de consilier judetean

4/23.02

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2009 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

5/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2009

6/23.02

privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

7/23.02

privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al judetului

8/23.02

privind preluarea in proprietate publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie „Alimentare cu apa a localitatii Fantanele, comuna Fantanele, judetul Constanta" si stabilirea Unitatii de Exploatare a acestuia

9/23.02

privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii "Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania", cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003

10/23.02

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor sisteme de alimentare cu apa si aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune aprobat prin HCJC nr.257/18.10.2006

11/23.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Varianta rutiera pentru descarcarea traficului de pe Autostrada Soarelui spre sudul Litoralului - intersectia Autostrazii Soarelui cu DJ 381 (Valea Dacilor) - DN 39", Proiect nr.7092/4/2008, Faza S.F.

12/23.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul „Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros" Constata, Faza P.T., D.D.E. - proiect nr.13/2008.

13/23.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta", Faza P.T., D.D.E. – proiect nr. 24/2008.

14/23.02

privind majorarea cofinantarii locale a Proiectului „Introducerea in circuitul turistic a unor cetati antice dobrogene", Proiect PHARE CBC 2006.

15/23.02

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Obiectivul „Reabilitare/modernizare Manastirea Dervent", Proiect nr.26/2008

16/23.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul "Reabilitare si dotare Centrul de Plasament Traian Constanta", Faza P.T., D.D.E - Proiect nr.25/2008.

17/23.02

privind aprobarea Protocolului de Colaborare incheiat pentru implementarea proiectului cu titlul „Pentru o viata sanatoasa", Proiect Phare 2006/018-147.01.01.01.01.03.49

18/23.02

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Consiliul Local Adamclisi.

19/23.02

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol", Faza P.T., D.D.E..

20/23.02

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Consiliul Local Techirghiol

21/23.02

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului "Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol" si a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluarii tehnice si financiare

22/23.02

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului public al judetului Constanta

23/23.02

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului privat al judetului Constanta

24/23.02

privind reconstituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta

25/23.02

privind numirea domnului Ion Constantin in functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

26/23.02

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile

27/23.02

privind preluarea unor imobile, camine culturale, locuinte sociale, dispensare si gradinite, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lor catre consiliile locale respective

28/23.02

privind acordarea unui spor de 10% din salariul de baza si a unui concediu suplimentar de odihna salariatilor Consiliului Judetean Constanta incepand cu anul 2009

29/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Teatrul de Stat Constanta

30/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Teatrul National de Opera si Balet “Oleg Danovski” Constanta

31/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

32/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Muzeul de Arta Constanta

33/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Scoala Populara de Arta si Meserii Constanta

34/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

35/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionare Constanta

36/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

37/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman" Constanta

38/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Universitatea Populara Constanta

39/23.02

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului International al Producatorilor de Film Independenti, editia a-IV-a

40/23.02

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2009

41/23.02

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc Mamaia 2009

42/23.02

privind alocarea unei sume pentru organizarea concursului de desen „Unirea Principatelor", editia a-II-a

43/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Cleopatra

44/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei Municipal Tomis Constanta

45/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta

46/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Rubgy Club Judetean Farul Constanta

47/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

48/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Tomis Constanta

49/23.02

privind alocarea unei sume Universitatii „Ovidius" Constanta - Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima

50/23.02

privind alocarea unei sume pentru sustinerea Programului Cultural Judetean

51/23.02

privind alocarea unei sume Federatiei Romane de Oina

52/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, a organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constan ta

53/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al S.C.Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

54/23.02

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

55/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei, statului de functii si planului de ocuparea a functiilor publice pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta aferente anului 2009

56/23.02

privind acordarea unor sporuri si a unui concediu de odihna suplimentar personalului Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2009

57/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Unitatea de Asisten ta Medico-Sociala Agigea pe anul 2009

58/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Scoala Speciala nr.1 Constanta pe anul 2009

59/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Scoala Speciala nr.2 Constanta pe anul 2009

60/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala pe anul 2009

61/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Albatros" pe anul 2009

62/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Scoala Sanatoriala Mangalia pe anul 2009

63/23.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Scoala Sanatoriala Techirghiol pe anul 2009

64/23.02

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2009

65/23.02

privind aprobarea Situatiei financiare anuale, precum si a conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Constanta intocmite la 31.12.2008

66/23.02

privind validarea unui mandat de consilier judetean

67/23.02

privind acordarea unui ajutor social doamnei Elisabeta Herda

68/23.02

privind alocarea unei sume domnului Mihalcea Alexandru, pentru tip arirea unui volum de istorie recenta despre lagarele de exterminare comunista de pe traseul Canalului Dunare-Marea Neagra (1949-1953)

69/23.02

privind alocarea unei sume pentru dotarea Pavilionului Expozitional Constanta

70/23.02

privind aprobarea "Proiectului Rechizite Scolare pentru copiii prescolari si elevii din clasele I-VIII - 2009-2012" in cadrul "Programului de sustinere a invatamantului prescolar si universitar clasele I-VIII din mediul rural al judetului Constanta"

71/23.02

privind alocarea unei sume Organizatiei Studentilor Basarabeni din Constanta

72/23.02

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Municipal Medgidia

Sedinta din 16.03.2009 - hotararile 73-96bis

73/16.03

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

74/16.03

privind reconstituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

75/16.03

privind aprobarea Proiectului Restructurarea C.R.R.N.P. Techirghiol prin infiintarea unui serviciu rezidential de tip Centru de Ingrijire si Asistenta destinat persoanelor adulte cu handicap

76/16.03

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru Proiectul „Reabilitarea si modernizarea de drumuri judetene, Tronsonul D.J. 228: DN 22C(Nazarcea) – DN 2A(Ovidiu)”, Faza P.T., D.D.E., proiect nr.8239/2009

77/16.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica nr.1 ”, Faza P.T., D.D.E., proiect nr.17/2008

78/16.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta – Policlinica nr.2 ”, Faza P.T., D.D.E. - proiect nr.26/2008

79/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Reabilitarea si modernizarea de drumuri judetene, Tronsonul D.J. 228: DN 22C(Nazarcea) – DN 2A(Ovidiu)” si a cheltuielilor legate de proiect

80/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Policlinica 1” si a cheltuielilor legate de proiect

81/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Policlinica 2” si a cheltuielilor legate de proiect

82/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

83/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Reabilitare si dotare Centrul de Plasament Traian Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

84/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Extindere Complex Integrare prin terapii specifice Scoala Speciala nr.1 Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

85/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Extindere Complex Terapeutic – Scoala Speciala nr.2 Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

86/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

87/16.03

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului „HiPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

88/16.03

privind repartizarea sumei de 15.691 mii lei din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

89/16.03

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

90/16.03

privind aprobarea cumpararii de catre Consiliul Judetean Constanta a unui imobil

91/16.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2009

92/16.03

privind alocarea unei sume Fundatiei “Sfintii Martiri Brancoveni”

93/16.03

privind alocarea unei sume Filialei Constanta a Asociatiei Veteranilor de Razboi

94/16.03

privind validarea unui mandat de consilier judetean

95/16.03

privind acordarea unui ajutor social familiei Baciu Stanuta si Dobre din localitatea Garliciu, judetul Constanta

96/16.03

privind acordarea unui ajutor social domnului Bujin Nicu

96 bis/16.03

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

Sedinta din 15.05.2009 - hotararile 97-171- Procesul verbal al sedintei

97/15.05

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din judetul Constanta

98/15.05

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor terenuri si aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, aprobat prin HCJ nr.257/2006

99/15.05

privind alocarea unei sume Parohiei ortodoxe "Sf. Mc. Dimitrie"

100/15.05

privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru constituirea S.C. Agrement Nautic S.A.

101/15.05

privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

102/15.05

privind alocarea unor fonduri Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, in cadrul Programului O.R.L.I.P. – "Ordine si Liniste Publica"

103/15.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale pe anul 2008 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

104/15.05

privind aprobarea modificarii Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2009

105/15.05

privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

106/15.05

privind aprobarea transmiterii unui autoturism catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

107/15.05

privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta a elementelor de infrastructura proprietate publica a judetului, aferente institutiilor de interes judetean

108/15.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2008, a Raportului Administratorului, a aprobarii actualizarii pretului contractului de locatie de gestiune, precum si a modificarii capitalui social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

109/15.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Amenajare peisagistica a spatiilor verzi, amenajarea interioara Pavilion Expozitional Constanta si sistem de irigatii automat cu comanda computerizata si senzor de ploaie si umiditate”, Proiect nr.5/2008, Faza P.T.+D.D.E.

110/15.05

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului ”Alimentare cu apa a localitatii Ion Corvin, comuna Ion Corvin, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr.687/1997 si H.G. nr.1036/2004

111/15.05

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Ion Corvin a obiectivului de investitie “Sistem de alimentare cu apa a localitatii Ion Corvin, comuna Ion Corvin, judetul Constanta”

112/15.05

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului ”Alimentare cu apa a localitatii Cuza Voda, comuna Cuza Voda, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr.687/1997 si H.G. nr.1036/2004

113/15.05

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Cuza Voda a obiectivului de investitie ”Sistem de alimentare cu apa a localitatii Cuza Voda, comuna Cuza Voda, judetul Constanta”

114/15.05

privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului ”Alimentare cu apa a localitatilor Mircea Voda si Satu Nou, comuna Mircea Voda, judetul Constanta”, obiectiv realizat in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate aprobat prin H.G. nr.687/1997 si H.G. nr.1036/2004

115/15.05

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Mircea Voda a obiectivului ”Alimentare cu apa a localitatilor Mircea Voda si Satu Nou, comuna Mircea Voda, judetul Constanta”

116/15.05

privind preluarea in proprietatea publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie ”Alimentare cu apa a localitatii Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta” si stabilirea Unitatii de Exploatare a acestuia

117/15.05

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Asociatia "Club Classic Style" Constanta

118/15.05

privind repartizarea sumei colectate in cadrul Teledonului – ”Da o speranta”

119/15.05

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si folosinta/administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta

120/15.05

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publica a statului, situat in Municipiul Constanta, Judetul Constanta, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

121/15.05

privind aprobarea proiectului de interes public judetean ”Caravana Estivala a Judetului Constanta 2009”

122/15.05

privind alocarea unei sume Inspectoratului Scolar Judetean Constanta pentru organizarea etapei nationale a Olimpiadei de Matematica

123/15.05

privind alocarea unei sume Studioului Regional Radio Constanta

124/15.05

privind alocarea unei sume Ligii Navale Romane

125/15.05

privind alocarea unei sume pentru organizarea Campaniei de strangere de fonduri „Da o Speranta”

126/15.05

privind alocarea unei sume doamnei Besu Marieta Rodica pentru participarea la manifestarea culturala „Roumanie 2009” - Franta

127/15.05

privind alocarea unei sume Organizatiei Studentilor Basarabeni din Constanta pentru organizarea evenimentului „Zilele Basarabiei”

128/15.05

privind alocarea unei sume pentru dotarea scolilor din mediul rural cu tablouri

129/15.05

privind alocarea unei sume domnului Ion Moiceanu pentru tiparirea volumului „Pagini din istoria adevarata a poporului roman”

130/15.05

privind eliberarea domnului Constantin Chera din functia de Director la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

131/15.05

privind eliberarea domnului Petre Paul Nicolescu din functia de Director la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

132/15.05

privind eliberarea domnului Decebal Fagadau din functia de Director general la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

133/15.05

privind numirea doamnei Mihaela Cleo Petrescu in functia de Director interimar la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

134/15.05

privind numirea domnului Gabriel Gheorghe Custurea in functia de Director interimar la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

135/15.05

privind numirea domnului Adrian Mihai Manastireanu in functia de Director interimar la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

136/15.05

privind alocarea unei sume Asociatiei Clubul Sportiv „Miraj” Constanta pentru organizarea festivalului „DANSUL VALURILOR”, editia a V-a

137/15.05

privind darea in administrarea Fundatiei „Fantasio” Constanta a Pavilionului Expozitional Constanta

138/15.05

privind alocarea unei sume Consiliului Local Cumpana pentru desfasurarea Festivalului National de Folclor pentru Tineri Interpreti „Dor de cant romanesc”

139/15.05

privind alocarea unei sume Muzeului de Arta Constanta

140/15.05

privind alocarea unei sume Agentiei Nationale Antidrog – Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta

141/15.05

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

142/15.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru ”Realizarea Proiectului Port Turistic de Agrement Ostrov”, Faza S.F.

143/15.05

privind alocarea unei sume Colegiului National „Mihai Eminescu” Constanta

144/15.05

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2009 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

145/15.05

privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2009-2013

146/15.05

privind aprobarea prestarii serviciilor de formare profesionala a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, realizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

147/15.05

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2009 pentru Muzeul de Arta Constanta

148/15.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru ”Realizarea Proiectului Port Turistic de Agrement Topalu”, Faza S.F.

149/15.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru ”Realizarea Proiectului Port Turistic de Agrement Capidava”, Faza S.F.

150/15.05

privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al judetului Constanta in domeniul public al orasului Techirghiol

151/15.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru ”Realizarea Portului Turistic de Agrement Tomis – Tuzla”, Faza S.F.

152/15.05

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, Directia Silvica Constanta

153/15.05

privind darea in administrarea unor institutii publice a unui imobil, proprietate publica a judetului Constanta

154/15.05

privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe anul 2009

155/15.05

privind alocarea unei sume Consiliului Local Mircea Voda in vederea organizarii ”Zilei Comunei Mircea Voda”

156/15.05

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011 aprobat prin HCJ nr.95/2008

157/15.05

privind introducerea unui nou traseu aferent Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2008-2011

158/15.05

privind aprobarea “Listei proiectelor prioritare” propuse pentru finantare in cadrul Programului “Electrificare 2007-2009”

159/15.05

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Contanta, pe anul 2009, prin infiintarea "Unitatii de Implementare a Proiectelor – Sistemul integrat de gestionare a deseurilor"

160/15.05

privind aprobarea parteneriatului in cadrul Proiectului de Investitii in Turism – “Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala a judetului Constanta"

161/15.05

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar din zona litorala a judetului Constanta" Proiect Faza SF

162/15.05

privind acordarea unui ajutor social familiei Popa Dorin si Mariana din municipiul Constanta

163/15.05

privind acordarea unui ajutor social domnului Petcuci Vasile in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale minorei Petcuci Anca

164/15.05

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

165/15.05

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2009

166/15.05

privind aprobarea Proiectului "Implica-te! Fii responsabil!", avand ca scop declansarea procesului de descentralizare, in vederea preluarii de catre autoritatile locale a competentelor necesare oferirii de servicii sociale primare si/sau rezidentiale

167/15.05

privind alocarea unei sume Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru" Constanta

168/15.05

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta pentru organizarea “Turului Ciclist al Romaniei” 2009

169/15.05

privind alocarea unei sume Inspectoratului Scolar Judetean Constanta in vederea achizitionarii a 100 abonamente la revista "Gazeta Matematica"

170/15.05

privind aprobarea Acordului de colaborare G.I.S. intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea”, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri, S.C. RAJA S.A. si Municipalitatea Dobrich

171/15.05

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului public al judetului Constanta

Sedinta din 09.07.2009 - hotararile 172-239 - Procesul verbal al sedintei

172/09.07

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2009 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

173/09.07

privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

174/09.07

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului “Judetul Constanta – o descoperire mereu actuala” si a cheltuielilor legate de proiect

175/09.07

privind aprobarea Proiectului cu titlul “Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii in localitati ale judetului Constanta” si Acordului de Parteneriat incheiat pentru depunerea si sustinerea aplicatiei

176/09.07

privind aprobarea Proiectului “Programe de instruire pentru personalul de conducere din spitale” si a cheltuielilor legate de proiect

177/09.07

privind aprobarea Proiectului “Implementarea sistemului de management si control intern in institutiile publice subordonate Consiliului Judetean Constanta”, Acordului de Parteneriat si a cheltuielilor legate de proiect

178/09.07

privind alocarea unei sume Consiliului Local al comunei Deleni pentru achizitionarea de costume populare

179/09.07

privind alocarea unei sume Asociatiunii pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman ASTRA Despartamantul “Mihail Kogalniceanu” - Iasi pentru organizarea Taberei de Cultura si Civilizatie Romaneasca "Acasa la noi"

180/09.07

privind alocarea unei sume Teatrului National de Opera si Balet “Oleg Danovski” in vederea organizarii la Constanta a unor concerte extraordinare ale Orchestrei Simfonice de Radio si Film din China

181/09.07

privind alocarea unei sume pentru premierea castigatorilor editiei speciale de 1 iunie a emisiunii “Noroc ca stii” realizata de Televiziunea Neptun

182/09.07

privind alocarea unei sume pentru organizarea Concursului de pictura in acuarela cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, cu tema: “Copiii Romaniei si Parlamentul European" – 1 Iunie 2009

183/09.07

privind alocarea unei sume Consiliului Local Ciocarlia in vederea achizitionarii de material sportiv pentru dotarea echipei de baschet a Scolii Generale

184/09.07

alocarea unei sume Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala "Dobrogea" in vederea editarii antologiei de poezie "Tara lui Poseidon"

185/09.07

privind alocarea unei sume Societatii de Stiinte Istorice din Romania pentru organizarea Simpozionului National "Cursurile de vara ale profesorilor de istorie" si marcarea a 1900 de ani de la inaugurarea monumentului Tropaeum Traiani de la Adamclisi

186/09.07

privind alocarea unei sume Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Sectia Caiac-Canoe

187/09.07

privind aprobarea “Listei proiectelor prioritare” propuse pentru finantare in cadrul Programului “Electrificare 2007-2009” - Faza 2 -

188/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea DJ 223 Tronsonul: DN 22A (Saraiu) – Closca – Horia – DN 2A (Hanul Morilor) – Tichilesti – Topalu – Capidava – Seimeni – Cernavoda”, Faza S.F.

189/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Amplificare putere Post de Transformare Pavilion Expozitional Constanta”, Proiect nr. 22/2009, Faza PT+DDE

190/09.07

privind acordarea unui ajutor social d-nei Cioscu Haida

191/09.07

privind acordarea unui ajutor social doamnei Stanculeasa Adriana in vederea efectuarii unui tratament minorului Stanculeasa Teo

192/09.07

privind acordarea unui ajutor social d-lui Deacu Ionel Adrian

193/09.07

privind acordarea unui ajutor social d-nei Samoila Dana

194/09.07

privind alocarea unei sume Consiliului Local Silistea

195/09.07

privind alocarea unei sume Fundatiei CHI RO Romania

196/09.07

privind incetarea dreptului de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului situat in Constanta, str. Nicolae Titulescu nr. 32, judetul Constanta

197/09.07

privind incetarea raportului de munca al domnului Coman Dumitru, Director al Directiei de Paza a Judetului Constanta

198/09.07

privind numirea domnului Giurca Lucian Titi in functia de Director al Directiei de Paza a Judetului Constanta

199/09.07

privind aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli precum si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2009

200/09.07

privind alocarea unei sume pentru reeditarea lucrarii “Vechi soiuri romanesti de vita de vie” a domnului dr.ing.ec. Ion M.Pusca in limba romana si editarea in cinci limbi de circulatie internationala

201/09.07

privind alocarea unei sume Universitatii "Ovidius" - Facultatea de Arte, Catedra Interpretare Muzicala - Canto pentru organizarea proiectului "Scoala romaneasca de cant intre traditie si modernitate", editia a II-a

202/09.07

privind aprobarea realizarii Proiectului de investitii in turism "Reabilitarea, amenajarea si introducerea in circuitul turistic a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas-Constanta"

203/09.07

privind protejarea unui element de cadru natural comunal “Fantana de pe strada Eroilor” din comuna Ciobanu, judetul Constanta

204/09.07

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a statiei pilot de epurare a apelor uzate Cobadin si aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, aprobat prin HCJ nr.257/2006

205/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea termica a Centrului de Plasament Antonio” - Proiect Faza S.F.

206/09.07

privind aprobarea suplimentarii sumelor alocate de Consiliului Judetean Constanta in vederea implementarii proiectului “Recompartimentare si modernizare C.R.R.N.P. Techirghiol – Corpul B”

207/09.07

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea judetului Constanta “C.R.R.N.P. Techirghiol”, situat in Techirghiol, str. Mihail Sadoveanu nr.9, in 9 loturi, in vederea restructurarii

208/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Eficientizarea Consumului de Energie Termica” - Faza S.F.

209/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Eficientizarea Consumului de Energie Electrica” - Faza S.F.

210/09.07

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

211/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul “Dezvoltarea Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta prin extinderea unui modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului”, Faza P.T., D.D.E.

212/09.07

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul Proiectului “Dezvoltarea Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta prin Extinderea cu un Modul Destinat Primirii in Regim de Urgenta a Mamei si Copilului” si a cheltuielilor legate de proiect

213/09.07

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Power Marine in vederea organizarii editiei 2009 a "Class 1 Romanian Grand Prix"

214/09.07

privind aprobarea proiectului Consiliului Judetean Constanta “Spectacole pentru copii – Constanta Estival 2009”

215/09.07

privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta, la care judetul Constanta este membru asociat

216/09.07

privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea, la care judetul Constanta este membru asociat

217/09.07

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2009

218/09.07

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului privat al judetului Constanta

219/09.07

privind aprobarea cofinantarii locale la Programul "Casa Verde" si acordul de contractare a finantarii

220/09.07

privind aprobarea infiintarii Centrului de Zi pentru Copii cu Autism in cadrul D.G.A.S.P.C. Constanta si aprobarea modificarii Organigramei, a Statelor de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

221/09.07

privind alocarea unei sume din Capitolul 61 "Ordine publica si siguranta nationala"

222/09.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

223/09.07

privind modificarea H.C.J. nr.218/13.08.2008 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor sisteme de alimentare cu apa si aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, aprobat prin HCJ nr.257/2006

224/09.07

privind aprobarea Proiectului "Programe de instruire a personalului din cadrul Consiliului Judetean Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect

225/09.07

privind aprobarea Proiectului "Strategii de dezvoltare locala pentru autoritatile publice locale din judetul Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect

226/09.07

privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.82/2009

227/09.07

privind alocarea unei sume pentru acordarea unui premiu si a unei plachete omagiale actorului constantean Jean Constantin pentru intreaga activitate culturala

228/09.07

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietate privata a judetului Constanta "Policlinica Stomatologica nr.1" situat in Constanta, str. Dacia nr.3, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

229/09.07

privind alocarea unei sume Handbal Club Municipal Constanta

230/09.07

privind aprobarea Studiului de oportunitate si concesiunea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 17.000 mp si Estacada Cheu, judetul Constanta, localitatea Lipnita, sat Izvoarele

231/09.07

privind aprobarea infiintarii Serviciului Public Comunitar Judetean de Ambulanta Constanta

232/09.07

privind alocarea sumei de 10.000 lei Colegiului National "Mircea cel Batran" pentru asigurarea platii transportului elevilor la concursul international de proiecte spatiale organizat de NASA

233/09.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuirea sistemului de incalzire cu G.P.L. cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul unitatii de asistenta medico-sociala Agigea", Faza S.F.

234/09.07

privind incetarea calitatii de Director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta al d-lui Vasile Moldovanu

235/09.07

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

236/09.07

privind numirea domnului Gambuteanu Adrian George in functia de Director General la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

237/09.07

privind alocarea unei sume municipiului Mangalia pentru organizarea Festivalului Callatis, editia 2009

238/09.07

privind infiintarea Centrelor de permanenta medicala in judetul Constanta

239/09.07

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

Sedinta din 23.08.2009 - hotararile 240-279 - Procesul verbal al sedintei

240/23.08

privind acordarea Trofeului "Mamaia 2009"

241/23.08

privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul "Reabilitarea, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corp A"

242/23.08

privind aprobarea Proiectului "Reabilitarea, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corp A, judetul Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect

243/23.08

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A"

244/23.08

privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corp C, in vederea infiintarii unui Centru de Ingrijire si Asistenta"

245/23.08

privind aprobarea Proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neiropsihiatrica Techirghiol - corp C, in vederea infiintarii unui centru de ingrijire si asistenta, judetul Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect

246/23.08

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru realizarea Proiectului "Reabiliare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul C, in vederea infiintarii unui Centru de Ingrijire si Asistenta"

247/23.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite pentru Proiectul "Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Policlinica nr.2"

248/23.08

privind aprobarea revizuirii Proiectului "Reabilitarea Infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Policlinica 2", a bugetului acestuia si a cheltuielilor legate de proiect

249/23.08

privind aprobarea Proiectului "Porti inchise abandonului scolar", Acordului de Parteneriat si a cheltuielilor legate de proiect

250/23.08

privind aprobarea "Planului de Investitii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deseurilor, judetul Constanta" prima etapa a Proiectului "Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Constanta"

251/23.08

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea proiectului "Strategii de dezvoltare locala pentru autoritatile publice locale din judetul Constanta"

252/23.08

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietate privata a judetului Constanta "Policlinica nr.2" situat in Constanta, Str.Stefan cel Mare nr.133, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

253/23.08

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a imobilului Centrul de reabilitare Negru Voda

254/23.08

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui teren in suprafata de 257 mp situat in Harsova, Str.Carsium, pe care se vor desfasura activitati conexe cercetarii arheologice

255/23.08

privind preluarea unui bun imobil, proprietate publica a judetului Constanta, din gestiunea SC Domeniul Public si Privat Judetean SRL si transmiterea acestuia in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

256/23.08

privind modificarea H.C.J. nr.249/23.11.2005 privind infiintarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Constanta

257/23.08

privind aprobarea Planului integrat de dezvoltare pentru polul de crestere Constanta - Zona Metropolitana Constanta

258/23.08

privind aprobarea Sistemului de Gestiune si Monitorizare a Teritoriului Judetului Constanta

259/23.08

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Sala Polivalenta Constanta"

260/23.08

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile

261/23.08

privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice de interes local pentru obiectivul "Supralargirea DC 86 Mamaia-Navodari"

262/23.08

privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice de interes local pentru obiectivul Spital Orasenesc Navodari

263/23.08

privind constituirea comisiei de solutionare a intampinarilor privind propunerile de expropriere pentru realizarea obiectivului de utilitate publica "Amenajare intersectie Str.Dezrobirii-Str.Baba Novac"

264/23.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Eficientizarea consumului de energie termica" pentru S.C. RAJA S.A., Faza S.F.

265/23.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Eficientizarea consumului de energie termica" pentru Regia Autonoma Judeteana Drumuri si Poduri Constanta, Faza S.F.

266/23.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile la Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Albatros" Constanta", Faza S.F.

267/23.08

privind alocarea unei sume de bani Fundatiei "Inginer Nejloveanu Niculae - Maestru in Arta Culinara"

268/23.08

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

269/23.08

privind aprobarea dezmembrarii Lotului 1-C1 din imobilul proprietate privata a judetului Constanta "Policlinica stomatologica nr.1" situat in Constanta, Str.Dacia nr.3, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

270/23.08

privind aprobarea dezmembrarii Lotului 1-C1 (Policlinica D+P+6E+NT) din imobilul proprietate privata a judetului Constanta "Policlinica nr.2", situat in Constanta, Str.Stefan cel Mare nr.133, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

271/23.08

privind stabilirea tarifelor/preturilor biletelor aferente spectacolelor din cadrul "Fastivalul National de Muzica Usoara Mamaia 2009" si "Festivalul National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc Mamaia 2009"

272/23.08

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Proiectului "Satul romanesc mai mult decat agricultura", finantabil din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

273/23.08

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Proiectului "Un cadru regional deschis initiativelor economiei sociale", finantabil prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

274/23.08

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.96bis/16.03.2009 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

275/23.08

privind preluarea unui bun imobil din domeniul public al comunei Poarta Alba in domeniul public al judetului Constanta si transmiterea acestuia in administrarea Directiei Generale de Asistenta si Protectie a Copilului Constanta

276/23.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuirea sistemului clasic de preparare a apei calde menajere prin sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul Unitatii de Primire Urgente Constanta", Faza S.F.

277/23.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Eficientizarea consumului de energie electrica" pentru 11 obiective din cadrul R.A.J.D.P. Constanta, Faza S.F.

278/23.08

privind preluarea din domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film" in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile

279/23.08

privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

Sedinta din 25.09.2009 - hotararile 280-338 - Procesul verbal al sedintei

280/25.09

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Centrul National de Informare si Promovare Turistica (C.N.I.P.T.) al judetului Constanta"

281/25.09

privind aprobarea Proiectului "Centrul National de Informare si Promovare Turistica (C.N.I.P.T.) al judetului Constanta" si a cheltuielilor legate de proiect

282/25.09

privind aprobarea Proiectului "Equipment to Save Our Lives - ESOL", Memoriului Tehnic si a cheltuielilor legate de proiect

283/25.09

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Proiectului ""Fiecare copil merita o educatie completa", finantabil din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

284/25.09

privind aprobarea proiectului "A fi intreprinzator - o sansa pentru fiecare" finantabil prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si a Acordului de Parteneriat

285/25.09

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Proiectului "Sanse egale pentru femei pe piata muncii", finantabil din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

286/25.09

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Proiectului "Integrare educationala prin metode nonformale", finantabil din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

287/25.09

privind aprobarea modificarilor bugetului, surselor de finantare si cheltuielilor legate de Proiectul "Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol"

288/25.09

privind aprobarea Proiectului "Meniul Marii Negre" si a cheltuielilor legate de proiect, aplicatie finantabila din Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre

289/25.09

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: "Inlocuirea sistemului de incalzire clasic si a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala, Eforie Sud, Faza S.F."

290/25.09

privind aprobarea cofinantarii locale la "Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme ce utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului - Casa Verde" si acordul de contractare a finantarii pentru proiectul: Eficientizarea consumului de energie termica pentru cele 10 obiective din cadrul RAJDP Constanta

291/25.09

privind aprobarea cofinantarii locale la "Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme ce utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului - Casa Verde" si acordul de contractare a finantarii pentru proiectul: Eficientizarea consumului de energie termica pentru SC RAJA SA Constanta

292/25.09

privind aprobarea cofinantarii locale la "Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme ce utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului - Casa Verde" si acordul de contractare a finantarii pentru obiectivele: Centrul Scolar de Educatie Incluziva Albatros, Unitatea de Primire Urgente Constanta si Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala, Eforie Sud

293/25.09

privind revocarea pozitiei nr.20 din Anexa la H.C.J. nr.119/15.05.2009 privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si folosinta/administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta

294/25.09

privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sud-Est" pentru Situatii de Urgenta, la care judetul Constanta este asociat - membru fondator

295/25.09

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, Listei de investitii, Organigramei, Statului de functii si a structurii de tarif a Directiei de Paza a Judetului Constanta pe anul 2009

296/25.09

privind trecerea unor spatii cu destinatie medicala situate in Constanta, Str.Stefan cel Mare nr.133, "Policlinica nr.2", Lotul C1 (Policlinica D+P+6E+NT) aflate in administrarea Consiliului Judetean Constanta din domeniul privat al judetului Constanta in domeniul public al judetului Constanta

297/25.09

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

298/25.09

privind alocarea unei sume Consiliului Local Topalu pentru organizarea Festivalului - concurs de interpretare al cantului, dansului si portului popular "Dan Moisescu", editia a XIV-a

299/25.09

privind alocarea unei sume pentru implementarea "Programului recreativ adresat tinerilor din judetul Constanta ce provin din medii si familii defavorizate"

300/25.09

privind alocarea unei sume Clubului Rugby Club Judetean Farul Constanta

301/25.09

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Volei 2004 Tomis Constanta

302/25.09

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv "Karate Dinamic" Constanta pentru organizarea primei editii a Campionatului European de karate pentru copii, cadeti si juniori

303/25.09

privind alocarea unei sume Fundatiei Fantasio pentru organizarea "Zilei Recoltei" 2009, editia a II-a

304/25.09

privind alocarea unei sume Fundatiei Fantasio pentru organizarea "Sarbatorii Vinului Dobrogean" 2009, editia a II-a

305/25.09

privind alocarea unei sume in vederea executarii si amplasarii unei plachete omagiale "Mihai Naca" destinate memoriei marelui antrenor

306/25.09

privind preluarea unui bun imobil din domeniul public al comunei Poarta Alba in domeniul public al judetului Constanta si transmiterea acestuia in administrarea Directiei Generale de Asistenta si Protectie a Copilului Constanta

307/25.09

privind aprobarea construirii "Centrului Social pentru bolnavii cu Alzheimer" in incinta Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Agigea

308/25.09

privind implementarea Sistemului de Gestiune si Monitorizare a Teritoriului Judetului Constanta

309/25.09

privind aprobarea documentatiei de concesionare pentru imobilul proprietate privata a Judetului Constanta situat in localitatea Izvoarele, comuna Lipnita

310/25.09

privind aplicarea in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

311/25.09

privind alocarea unei sume Asociatiei Nevazatorilor, filiala Constanta

312/25.09

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

313/25.09

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2009

314/25.09

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietate privata a judetului Constanta "Dispensar Medical nr.9-10" situat in Constanta, Str.Dealului nr.1, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

315/25.09

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietate privata a judetului Constanta "Dispensar Medical nr.27-30" situat in Constanta, Str.Badea Cartan nr.6, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

316/25.09

privind transmiterea unui sector de drum judetean - DJ 393, din administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in administrarea Consiliului Local Pecineaga

317/25.09

privind aprobarea Proiectului "Studii necesare initierii proiectului Croaziera Marea Neagra - Studiu de pre-fezabilitate si studiu de marketing (CMN)" si a cheltuielilor legate de proiect, aplicatie finantabila din Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre

318/25.09

privind aprobarea Proiectului "Traditii culturale la Marea Neagra" si a cheltuielilor legate de proiect, aplicatie finantabila din Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre

319/25.09

privind aprobarea Proiectului "Retea de centre de expertiza in Bazinul Marii Negre" si a cheltuielilor legate de proiect, aplicatie finantabila din Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre

320/25.09

privind infiintarea Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

321/25.09

privind modificarea si completarea HCJC nr.251/2005 privind infiintarea Directiei de Paza a Judetului Constanta

322/25.09

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a unui bun imobil si transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Comana

323/25.09

privind alocarea unei sume Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" in vederea organizarii unui concert in cadrul manifestarii International Symposium on Computational Mechanics of Materials

324/25.09

privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietate privata a judetului Constanta "Clinica Stomatologica" situat in Constanta, Str.Corbului nr.27, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

325/25.09

privind aprobarea dezmembrarii Lotului 1-C1 (Clinica Stomatologica P+2E) din imobilul proprietate privata a judetului Constanta "Clinica Stomatologica" situat in Constanta, Str.Corbului nr.27, in scopul vanzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

326/25.09

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Proiectului "Gradini botanice la Marea Neagra"

327/25.09

privind acordarea unui ajutor social minorului Pitrop Marius

328/25.09

privind acordarea unui ajutor social familiei Vasile Ionela

329/25.09

privind acordarea unui ajutor social familiei Geanta Dumitru-Catalin si Isabela

330/25.09

privind acordarea unui ajutor social doamnei Balan Ioana

331/25.09

privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2009

332/25.09

privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Acordul de Parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta si Consiliul Local Techirghiol

333/25.09

privind alocarea unei sume Fundatiei "Fantasio" Constanta pentru organizarea "Cupei Presei la Pescuit Sportiv", editia a IX-a

334/25.09

privind alocarea unei sume Fundatiei pentru Promovarea Sportului Constantean

335/25.09

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanta

336/25.09

privind alocarea unei sume Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

337/25.09

privind modificarea si completarea anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007

338/25.09

privind alocarea unei sume Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunarii

Sedinta din 21.10.2009 - hotararile 339-363 - Procesul verbal al sedintei

339/21.10

privind aprobarea aplicatiei "Noi tehnici ecologice de management comun al mediului prin controlul populatiilor de tantari din zona transfrontaliera Constanta-Shabla", finantabila din Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria

340/21.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol-Corpul A", Faza P.T., D.D.E.

341/21.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol-Corpul C, in vederea infiintarii unui Centru de Ingrijire si Asistenta", Faza P.T., D.D.E.

342/21.10

privind preluarea unor imobile, camine culturale si gradinite, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lor catre consiliile locale respective

343/21.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile si transmiterea acestora in gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

344/21.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unui imobil

345/21.10

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

346/21.10

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilitatii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului, aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta, aprobarea Master Planului pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judetul Constanta" si a listei de investitii rezultate in urma prioritizarii, precum si modificarea HCJC nr.276/24.10.2008 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Apa-Canal Constanta" si HCJC nr.215/09.07.2009 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta, la care judetul Constanta este membru asociat

347/21.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor terenuri si aprobarea completarii Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, aprobat prin H.C.J. nr.257/2006

348/21.10

privind solicitarea trecerii imobilelor reprezentand lacuri si balti, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

349/21.10

privind actualizarea si insusirea valorilor unor bunuri imobile care apartin domeniului public al judetului Constanta

350/21.10

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2009 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

351/21.10

privind aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2009

352/21.10

privind acordarea unui ajutor social doamnei Mihalache Steluta

353/21.10

privind acordarea unui ajutor social domnului Vidinei Mihail, in vederea reconstruirii casei

354/21.10

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

355/21.10

privind alocarea unei sume pentru desfasurarea "Programului Judetean Cultural Educativ" 2009-2010

356/21.10

privind alocarea unei sume in vederea organizarii "Pomul de Craciun 2009" pentru copiii din invatamantul preuniversitar din mediul rural al judetului Constanta

357/21.10

privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

358/21.10

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2009

359/21.10

privind acordarea unui ajutor social doamnei Zamfir Margareta

360/21.10

privind acordarea unui ajutor social domnului Deacu Ionel Adrian

361/21.10

privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

362/21.10

privind aprobarea procedurii de avizare de catre structurile de specialitate constituite in cadrul Consiliului Judetean Constanta a documentatiilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire de competenta de emitere a primarilor comunelor din judetul Constanta, pentru toate categoriile de constructii, altele decat locuintele individuale si anexele gospodaresti

363/21.10

privind alocarea unei sume Clubului Sportiv Tomis Constanta

Sedinta din 18.12.2009 - hotararile 364-402 - Procesul verbal al sedintei

364/18.12

privind aprobarea Acordului de asociere a judetului Constanta cu orasul Harsova pentru implementarea proiectului „Reconstructie ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori improprii folosintelor agricole aflate in proprietatea orasului Harsova – perimetrul de ameliorare Harsova – 185,58 ha”

365/18.12

privind aprobarea Acordului de asociere a judetului Constanta cu comuna Chirnogeni pentru implementarea proiectului „Reconstructie ecologica - impadurirea terenurilor arabile degradate – perimetrul de ameliorare Chirnogeni-Plopeni, judetul Constanta – 68,22 ha”

366/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2009

367/18.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura pe anul 2009

368/18.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”, faza P.T, D.D.E.

369/18.12

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului „Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani” si a cheltuielilor legate de proiect

370/18.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Constructie Centrul Transfrontalier pentru Istorie si Arheologie”, faza S.F., Proiect nr.235/2009

371/18.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Imprejmuiri si cabine de paza pentru cetatile Capidava, Ulmetum si Carsium”, faza S.F.

372/18.12

privind aprobarea Aplicatiei „BIO–TO–BE” si a cheltuielilor aferente

373/18.12

privind aprobarea demararii proiectului “Reabilitare, extindere, modernizare si dotare a imobilului din Constanta, str.Ion Lahovari, nr.76 in vederea infiintarii unui Centru pentru Copiii cu Autism”

374/18.12

privind aprobarea demararii proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea unui imobil din orasul Negru-Voda, in vederea infiintarii unui Centru specializat pentru acordarea asistentei victimelor traficului de persoane”

375/18.12

privind aprobarea demararii proiectului “Centrul Social pentru bolnavii de Alzheimer”

376/18.12

privind aprobarea elaborarii unor documentatii tehnico-economice prin Proiectul „Equipment to Save Our Lives – ESOL”

377/18.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Amenajarea Parcului public I.N.Roman, aferent Bibliotecii Judetene I.N.Roman si imprejmuire”, faza P.T.+ D.D.E.

378/18.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere instalatie de utilizare gaze naturale la obiectivul Pavilion Expozitional Constanta”, proiect faza P.T.+ D.D.E.

379/18.12

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2009 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

380/18.12

privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2009

381/18.12

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

382/18.12

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile – terenuri aflate in administrarea consiliilor locale Targusor, Topraisar, Lumina, Deleni, Tortoman si Harsova in vederea construirii obiectivelor de investitii aferente Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Constanta”

383/18.12

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local Municipal Constanta a unui teren in suprafata de 15.754 ,68 m.p., situat in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, proprietate publica a judetului Constanta, in vederea amenajarii unor alei pietonale, platforme de parcare si spatii verzi

384/18.12

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile, strazi de acces si alei pietonale ce deservesc institutii de invatamant, sanatate, cultura si cimitire, proprietate publica a unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Constanta si transmiterea acestora in administrarea R.A.J.D.P. Constanta

385/18.12

privind alocarea unei sume Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului – LITORAL in vederea promovarii turismului din judetul Constanta

386/18.12

privind acordarea unui ajutor social familiei Decu Vasile

387/18.12

privind acordarea unui ajutor social familiei Horghidan Nicusor din comuna Deleni

388/18.12

privind acordarea unui ajutor social familiei Dimitrov Madalina in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale minorei Dimitrov Raluca

389/18.12

privind acordarea unui ajutor social familiei Cercel Ion si Vasilica din comuna Rasova, judetul Constanta

390/18.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Cau Maricica din comuna Vulturu

391/18.12

privind aprobarea Programului “Invatam sa patinam” destinat copiilor scolari din judetul Constanta

392/18.12

privind predarea catre parteneri, a bunurilor platite din bugetul proiectului "Dreptul la identitate" finantat prin Programul Phare 2005

393/18.12

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2010

394/18.12

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

395/18.12

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

396/18.12

privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2010 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

397/18.12

privind emiterea acordului de principiu in vederea preluarii terenului in suprafata de 3.462 mp, domeniul public al Municipiului Constanta, situat in Zona Universitatii Maritime Constanta, din administrarea Consiliului Local Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea amenajarii unui parc

398/18.12

privind alocarea unei sume Fundatiei Sportin pentru organizarea turneului international "FLORA CUP", editia a VII-a

399/18.12

privind modificarea HCJC nr.356/2009 pentru alocarea unei sume in vederea organizarii “Pomul de Craciun 2009” pentru copiii din invatamantul preuniversitar din mediul rural al judetului Constanta

400/18.12

privind aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

401/18.12

privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta

402/18.12

privind aprobarea Programului de impadurire pentru prevenirea riscului desertificarii in judetul Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro