Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2015

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2015

 

Sedinta din 12.02.2015 - hotararile 1-41 - Procesul verbal al sedintei

1/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

2/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

3/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

4/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

5/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

6/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2015, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

7/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, a statelor de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pe anul 2015 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

8/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

9/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a listei de investitii pe anul 2015 a Directiei de Paza a Judetului Constanta

10/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de mare" Constanta

11/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statul de functii pe anul 2015 pentru Teatrul de Stat Constanta

12/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

13/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

14/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

15/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

16/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

17/12.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

18/12.02

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

19/12.02

privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

20/12.02

privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

21/12.02

rivind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

22/12.02

privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea anuala a managerilor institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2014

23/12.02

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

24/12.02

privind modificarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013

25/12.02

privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, respectiv Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

26/12.02

privind modificarea componentei nominale a echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

27/12.02

privind aprobarea reorganizarii Scolii Gimnaziale Speciale Sanatoriu Techirghiol ca structura a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

28/12.02

privind aderarea Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta ca membru asociat la Clubul Sportiv "Fotbal Club Farul Constanta"

29/12.02

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Blaj Felomina pentru minorul Blaj Benedict

30/12.02

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Virciu Rodica pentru minora Virciu Maria

31/12.02

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Marinovschi Laura pentru cei trei copii minori

32/12.02

privind utilizarea excedentului aferent anului 2014 in anul 2015

33/12.02

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2015

34/12.02

privind aprobarea cotizatiei actualizate ce revine Consiliului Judetean Constanta in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania

35/12.02

rivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Scoala Gimnaziala Speciala Sanatoriu Techirghiol

36/12.02

privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta - Consiliului Judetean Constanta la Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii

37/12.02

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

38/12.02

privind incetarea calitatii de reprezentant al Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta in cadrul Rugby Club Judetean Farul Constanta a domnului Constantin Florian si desemnarea domnului Szemerjai Andrei ca reprezentant al Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta in cadrul Rugby Club Judetean Farul Constanta

39/12.02

privind aprobarea programului „Consumam produse romanesti”

40/12.02

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

41/12.02

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

Sedinta din 25.02.2015 - hotararea 42 - Procesul verbal al sedintei

42/25.02

privind aprobarea exercitarii atributiilor Presedintelui Consiliului Judetean Constanta de catre un Vicepresedinte

Sedinta din 11.03.2015 - hotararile 43-62 - Procesul verbal al sedintei

43/11.03

privind modificarea si completarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

44/11.03

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA Constanta

45/11.03

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

46/11.03

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta, in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta la care unitatea administrativ-teritoriala-Judetul Constanta este membru fondator/asociat

47/11.03

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

48/11.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015

49/11.03

privind transmiterea in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea a sistemului ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul U.A.M.S. Agigea

50/11.03

privind modificarea organigramei si a statului de functii pe anul 2015, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

51/11.03

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2015

52/11.03

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

53/11.03

privind modificarea HCJC nr. 22/12.02.2015

54/11.03

privind revocarea Hotararii nr.39/12.02.2015

55/11.03

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

56/11.03

privind modificarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

57/11.03

privind insusirea Raportului de evaluare si studiu comparativ tarife utilizare pentru obiectivul Pavilion Expozitional Constanta

58/11.03

privind instituirea taxelor locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice din cadrul Pavilionului Expozitional Constanta

59/11.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

60/11.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare instalatie electrica interioara Palat Administrativ situat in B-dul Tomis, nr.51, Constanta" – Faza PT+CS+DDE

61/11.03

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2015, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

62/11.03

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

Sedinta din 23.03.2015 - hotararea 63 - Procesul verbal al sedintei

63/23.03

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 37/12.02.2015 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

Sedinta din 22.04.2015 - hotararile 64-97 - Procesul verbal al sedintei

64/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 de la Teatrul de Stat Constanta

65/22.04

privind demararea procedurii de concesionare a imobilului Pavilion Expozitional Constanta, imobil aflat in domeniul public al Judetului Constanta

66/22.04

privind desemnarea Camerei Agricole Judetene Constanta sa emita avize consultative in vederea eliberarii atestatelor de producator

67/22.04

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

68/22.04

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

69/22.04

privind modificarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

70/22.04

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

71/22.04

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Vasile Gherghilescu, director la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare"

72/22.04

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Zgabercea Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanta

73/22.04

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Doina Pauleanu, director la Muzeul de Arta Constanta

74/22.04

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Bilba Adrian, director la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

75/22.04

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

76/22.04

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

77/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Scoala Gimnaziala Speciala Sanatoriu Techirghiol

78/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

79/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

80/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

81/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

82/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

83/22.04

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

84/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare"

85/22.04

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

86/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2015, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

87/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

88/22.04

privind modificarea Anexei nr.4 la HCJC nr.382/18.12.2009 privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile-terenuri aflate in administrarea consiliilor locale Tirgusor, Topraisar, Lumina, Deleni, Tortoman si Harsova, in vederea construirii obiectivelor de investitii aferente proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Constanta"

89/22.04

privind constituirea Comisiei de evaluare/selectie a membrilor in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

90/22.04

privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2015 pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap precum si a contributiei unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Constanta la finantarea acestor servicii

91/22.04

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul «Sistem detectie si semnalizare incendiu pentru obiectivul "Cresterea atractivitatii turistice a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta"» Faza PT

92/22.04

privind repartizarea unei sume din bugetul judetului Constanta pe anul 2015 Clubului Sportiv Fotbal Club "Farul" Constanta

93/22.04

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nanu Elena

94/22.04

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ciciu Ecaterina pentru domnul Caragheorghe Gheorghe

95/22.04

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Morariu Iuliana pentru minora Morariu Elena-Eliza

96/22.04

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

97/22.04

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

Sedinta din 28.05.2015 - hotararile 98-120 - Procesul verbal al sedintei

98/28.05

privind aprobarea exercitarii atributiilor Presedintelui Consiliului Judetean Constanta de catre un Vicepresedinte

99/28.05

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.48/28.03.2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judetului Constanta in domeniul public al orasului Cernavoda

100/28.05

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Fundatia Giovanni Bosco

101/28.05

privind numirea unui membru in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta

102/28.05

privind aprobarea preluarii dreptului de superficie asupra imobilului teren in suprafata de 18492 mp, situat in extravilanul comunei Lumina, Parcela PS880/4 - Sibioara, judetul Constanta, pe perioada functionarii investitiei Parc Eolian Lumina - putere totala instalata 6MW

103/28.05

privind modificarea statului de functii pe anul 2015 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

104/28.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului pe anul 2014 la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

105/28.05

privind desemnarea unui director interimar la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

106/28.05

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

107/28.05

privind aprobarea exercitarii cu caracter temporar de catre domnul Ciocan Daniel a functiei publice de conducere de Director Executiv al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

108/28.05

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

109/28.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

110/28.05

privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si imputernicirea conducerii DGASPC pentru semnarea acestui contract

111/28.05

privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2015-2020

112/28.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

113/28.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

114/28.05

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

115/28.05

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Ansamblul de locuinte cu regim de inaltime de St+P+5-6 Ep si 48 u.l. destinat tinerilor specialisti din domeniul sanatatii" din B-dul.1 Decembrie 1918, nr.4C, Municipiul Constanta – varianta 1 (solutia 1)

116/28.05

privind aprobarea Situatiei financiare anuale, precum si a conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local ale Consiliului Judetean Constanta intocmite la 31.12.2014

117/28.05

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

118/28.05

privind revocarea HCJ nr.89/22.04.2015 privind constituirea Comisiei de evaluare/selectie a membrilor in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanta

119/28.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2015 si regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

120/28.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

Sedinta din 16.07.2015 - hotararile 121-148 - Procesul verbal al sedintei

121/16.07

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Constanta pe anul 2015

122/16.07

privind aprobarea structurii serviciilor si tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Constanta

123/16.07

privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

124/16.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta

125/16.07

privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management de la Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta

126/16.07

privind modificarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007

127/16.07

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2015 de la Teatrul de Stat Constanta

128/16.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2015

129/16.07

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

130/16.07

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

131/16.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

132/16.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

133/16.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

134/16.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

135/16.07

privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe anul 2015 la nivelul judetului Constanta

136/16.07

privind aprobarea contributiei anuale a judetului Constanta-Consiliului Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

137/16.07

privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Lipnita asupra obiectivului «Sistem de alimentare cu apa a localitatii Carvan, comuna Lipnita», proprietate publica a judetului Constanta

138/16.07

privind completarea listei bunurilor proprietate publica si privata aferente serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului SC RAJA SA Constanta

139/16.07

privind incetarea dreptului de administrare asupra imobilelor aflate in domeniul public al judetului Constanta situate in str. Izvor, nr. 23 constituit in favoarea Bibliotecii Judetene „Ioan N. Roman"

140/16.07

privind modificarea si completarea HCJ nr. 240/17.07.2013 privind solicitarea de transmitere a unui imobil aflat in domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii Hotararii de Guvern in acest sens

141/16.07

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

142/16.07

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

143/16.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela

144/16.07

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pruteanu Didina

145/16.07

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

146/16.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

147/16.07

privind aprobarea contributiei anuale datorata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta, de catre judetul Constanta - Consiliului Judetean Constanta

148/16.07

privind aprobarea Conventiei intre judetul Constanta, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne si Airbus Helicopters S.A.

Sedinta din 02.09.2015 - hotararile 149-205 - Procesul verbal al sedintei

149/02.09

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

150/02.09

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

151/02.09

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

152/02.09

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

153/02.09

privind validarea unui mandat de consilier judetean

154/02.09

privind validarea unui mandat de consilier judetean

155/02.09

privind validarea unui mandat de consilier judetean

156/02.09

privind validarea unui mandat de consilier judetean

157/02.09

privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

158/02.09

privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Constanta

159/02.09

privind incetarea calitatii de membru, respectiv membru supleant, in cadrul consiliilor de administratie ale unitatilor sanitare al caror management al asistentei sanitare s-a transferat la Consiliul Judetean Constanta si numirea unui reprezentant, respectiv membru supleant, al Consiliului Judetean Constanta in cadrul consiliilor de administratie ale unitatilor sanitare al caror management al asistentei sanitare s-a transferat la Consiliul Judetean Constanta

160/02.09

privind validarea unui mandat de consilier judetean

161/02.09

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

162/02.09

privind modificarea si completarea structurii organizatorice si validarea nominala a membrilor a A.T.O.P. Constanta

163/02.09

privind aprobarea comisiei de concurs de proiecte de management, precum si a Regulamentului – cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si de solutionare a contestatiilor pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta

164/02.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

165/02.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare"

166/02.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

167/02.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

168/02.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si a statului de functii pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta

169/02.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

170/02.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

171/02.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, organigramei si statului de functii pe anul 2015 de la Teatrul de Stat Constanta

172/02.09

privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

173/02.09

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

174/02.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2015 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

175/02.09

privind aprobarea delegarii de atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea asigurarii serviciilor de transport si hrana pentru copiii care frecventeaza cursurile Centrelor Scolare pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta, "Maria Montessori" Constanta si "Albatros" Constanta, pentru anul scolar 2015-2016

176/02.09

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

177/02.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

178/02.09

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

179/02.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

180/02.09

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pe trimestrul II din anul 2015

181/02.09

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr. 400/2013

182/02.09

privind aprobarea inchirierii imobilelor cu destinatia de locuinte, proprietate publica a Judetului Constanta, situate in Municipiul Constanta, Strada Albastra nr. 8A

183/02.09

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.37/12.02.2015 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

184/02.09

privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare interinstitutionala intre Consiliul Judetean Constanta si Agentia pentru Plati si Interventii pentru Agricultura

185/02.09

privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a unor imobile aflate in domeniul public al Judetului Constanta

186/02.09

privind aprobarea Statutului modificat si completat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" si a masurilor care decurg din calitatea de membru al Asociatiei

187/02.09

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta" in care isi desfasoara activitatea operatorul SC RAJA SA Constanta si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apa si de canalizare

188/02.09

privind aprobarea Master Planului revizuit al Judetului Constanta pentru sectorul de apa si apa uzata aferent judetului Constanta, impreuna cu lista de investitii

189/02.09

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Fundatia Morning Glory House pentru Copii Bolnavi de SIDA

190/02.09

privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

191/02.09

privind modificarea Anexei nr.1 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr. 2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

192/02.09

privind aprobarea Raportului de evaluare al obiectivului "Pavilion Expozitional" Constanta

193/02.09

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2015, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

194/02.09

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Paenalte Elena pentru tanarul Paenalte Catalin-Gabriel

195/02.09

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Toanta Domnica pentru tanarul Toanta Constantin Alexandru

196/02.09

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

197/02.09

privind renuntarea la preluarea in domeniul privat al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica

198/02.09

privind atribuirea denumirii "Jean Constantin" Centrului multifunctional educativ pentru tineret

199/02.09

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

200/02.09

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente implementarii proiectului "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer", Cod SMIS 39237

201/02.09

privind imputernicirea S.C. RAJA S.A. de a efectua formalitatile necesare intocmirii lucrarilor cadastrale ale imobilelor aflate in domeniul public al Judetului Constanta si care fac obiectul Contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

202/02.09

privind repartizarea unei sume din bugetul Judetului Constanta pe anul 2015 Asociatiei Sportive Handbal Club Dobrogea Sud

203/02.09

privind repartizarea unei sume din bugetul Judetului Constanta pe anul 2015 Asociatiei Club Sportiv Handbal Club "Farul" Constanta

204/02.09

privind transmiterea unor imobile, proprietate privata a judetului Constanta, in folosinta gratuita Universitatii "Ovidius" din Constanta

205/02.09

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in vederea participarii la evaluarea/selectia membrilor Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Sedinta din 15.09.2015 - hotararile 206-211 - Procesul verbal al sedintei

206/15.09

privind aprobarea organizarii evenimentului "Sarbatoarea recoltei si a vinului dobrogean - Editia 2015" - anexa cheltuieli

207/15.09

privind rectificarea bugetuluui de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta ca urmare a preluarii Scolii Gimnaziale Speciale Sanatoriu Techirghiol

208/15.09

privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

209/15.09

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

210/15.09

privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare interinstitutionala intre Consiliul Judetean Constanta si Ministerul Afacerilor Interne - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 si 48388

211/15.09

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 29.10.2015 - hotararile 212-247 - Procesul verbal al sedintei

212/29.10

privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management si a duratei pentru care se va incheia contractul de management de la Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta

213/29.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

214/29.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

215/29.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

216/29.10

privind aprobarea comisiei pentru evaluarea finala a managementului de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare", precum si a regulamentului cadru de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului domnului Gherghilescu Vasile

217/29.10

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

218/29.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2015 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

219/29.10

privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Publice Judeteane de Evidenta a Persoanelor Constanta

220/29.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2015 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

221/29.10

privind aprobarea organizarii evenimentului cultural "Ziua Dobrogei" - anexa cheltuieli

222/29.10

privind alocarea unei sume Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

223/29.10

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

224/29.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015

225/29.10

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2015-2016 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

226/29.10

privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pentru perioada 2015-2019

227/29.10

privind aprobarea incheierii Protocoalelor de colaborare intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Universitatea Ovidius Constanta in scopul implementarii campaniei de comunicare aferente Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta"

228/29.10

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

229/29.10

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014–2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013

230/29.10

privind modificarea Anexei nr.1 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

231/29.10

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2016

232/29.10

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Constanta pe anul 2016

233/29.10

privind numirea domnului Poserba Lucian in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

234/29.10

privind modificarea si completarea HCJ nr. 241/20.10.2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

235/29.10

privind modificarea Anexei 6 a HCJ nr. 346/21.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare de apa si de canalizare catre SC RAJA SA, novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico–economici, a disponibilitatii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului, aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta, aprobarea Master Planului pentru Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Constanta” si a listei de investitii rezultate in urma prioritizarii, precum si modificarea HCJ nr. 276/24.10.2008 privind aprobarea participarii CJC in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „Apa – Canal Constanta” si HCJ nr. 215/09.07.2009 privind modificarea si completarea Actului Constituitiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta, la care Judetul Constanta este membru asociat

236/29.10

privind emiterea acordului pentru amplasarea capacitatilor energetice pe terenul aflat in domeniul public al Judetului Constanta si in concesiunea Universitatii Ovidius Constanta

237/29.10

privind aprobarea incheierii Protocolului de Colaborare Interinstitutionala intre Consiliul Judetean Constanta si Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 si 48388

238/29.10

privind incheierea Acordului de colaborare in cadrul Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

239/29.10

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Enache Vanda

240/29.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Costea Gheorghe

241/29.10

privind incetarea calitatii unui membru in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta

242/29.10

privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.162/02.09.2015

243/29.10

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

244/29.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare"

245/29.10

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, organigramei si a statului de functii actualizate pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

246/29.10

privind alocarea unei sume Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

247/29.10

privind insusirea Hotararii nr.1/23.10.2015 a Adunarii Generale Extraordinare a SC RAJA SA

Sedinta din 27.11.2015 - hotararile 248-282 - Procesul verbal al sedintei

248/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

249/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

250/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

251/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

252/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

253/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

254/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

255/27.11

privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe anul 2016 la nivelul judetului Constanta

256/27.11

privind acordarea de sume din bugetul propriu al judetului Constanta pe anul 2015 unitatilor administrativ-teritoriale ce deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii

257/27.11

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pe anul 2015 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura

258/27.11

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2015, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

259/27.11

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pe trimestrul III din anul 2015

260/27.11

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul Colectiv de Munca nr. D81116/22.10.2015 incheiat la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

261/27.11

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2016

262/27.11

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

263/27.11

privind aprobarea subscrierii de noi actiuni pentru marirea capitalului social al S.C. RAJA S.A. Constanta

264/27.11

privind aprobarea Strategiei de tarifare/ Mecanismului de tarifare practicat de operatorul S.C. R.A.J.A. S.A. pentru perioada 2021-2029

265/27.11

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Fundatia S.O.S. Copiii Strazii 2002 Centrul de Zi „Casa Sami”

266/27.11

privind aprobarea incheierii Protocolului de Colaborare Interinstitutionala intre Consiliul Judetean Constanta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 si 48388

267/27.11

privind aprobarea intocmirii unui studiu de oportunitate in vederea inchirierii spatiilor din cadrul imobilului aflat in domeniul public al Judetului Constanta, situat in municipiul Constanta, str. Nicolae Titulescu, nr. 32

268/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Neagu Mihai

269/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dobrus Emilia pentru minorul Dobrus Ionut Cristian

270/27.11

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

271/27.11

privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al orasului Ovidiu, comunei Tortoman si comunei Deleni, din administrarea Consiliilor Locale Ovidiu, Tortoman si Deleni, in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Constanta"

272/27.11

privind incetarea dreptului de administrare a Consiliului Local al Municipiului Constanta asupra imobilului "Teatrul de Vara Mamaia", proprietate publica a Judetului Constanta

273/27.11

privind transmiterea unui imobil proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

274/27.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogalniceanu - Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210"

275/27.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ 224, Medgidia - Tortomanu - Silistea, km 0+000 - 21+585"

276/27.11

privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

277/27.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Harbu Janeta

278/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

279/27.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, modificarea organigramei si a statului de functii si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2015

280/27.11

privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

281/27.11

privind modificarea anexei la HCJ nr.193/02.09.2015

282/27.11

privind aprobarea initierii procedurilor de elaborare a unui studiu de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Sedinta din 08.12.2015 - hotararile 283-292 - Procesul verbal al sedintei

283/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3607/29.01.2013 pentru proiectul “Cresterea atractivitatii turistice a complexului muzeal de stiinte ale naturii Constanta”, Cod SMIS 40040 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

284/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifunctional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

285/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3697/01.04.2013 pentru proiectul „Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

286/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3605/29.01.2013 pentru proiectul „Centrul de excelenta in turism si servicii Tomis”, Cod SMIS 40036 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

287/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv mestesugaresc pentu sustinerea actvitatilor turistice si de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

288/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3838/16.09.2013 pentru proiectul „Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu - Poarta Alba (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

289/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.4148/06.05.2013 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

290/08.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.3784/31.07.2013 pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

291/08.12

privind modificarea Anexei 3 la Protocolul aprobat prin HCJC nr.266/27.11.2015 privind incheierea Protocolului de Colaborare Interinstitutionala intre Consiliul Judetean Constanta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 si 48388

292/08.12

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal

Sedinta din 18.12.2015 - hotararile 293-323 - Procesul verbal al sedintei

293/18.12

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"

294/18.12

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

295/18.12

privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc Consiliul Judetean Constanta, institutiile aflate in subordinea, sub autoritatea ori finantate de Consiliul Judetean Constanta, conform Ordonantei nr.80/2001, republicata si modificata

296/18.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

297/18.12

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

298/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015

299/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

300/18.12

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului domnului Gherghilescu Vasile, director la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

301/18.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

302/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

303/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Teatrul de Stat Constanta

304/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

305/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta

306/18.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

307/18.12

privind aprobarea caietului de obiective de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

308/18.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

309/18.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta

310/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

311/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

312/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori” Constanta

313/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

314/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2015

315/18.12

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Beloiu Monica Georgiana

316/18.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nicolae Maria

317/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

318/18.12

privind modificarea Anexei la Hotararea nr.258/27.11.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2015, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

319/18.12

privind constituirea Consiliului Judetean Constanta si a Judetului Constanta ca parti civile in dosarul penal nr.4384/118/2015 al Tribunalului Constanta

320/18.12

privind constituirea Consiliului Judetean Constanta si a Judetului Constanta ca parti civile in dosarul penal nr.2596/118/2015 al Tribunalului Constanta

321/18.12

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza la unele obiective apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

322/18.12

privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr.4271/27.06.2014 semnat de parteneriatul UAT Orasul Navodari, UAT Judetul Constanta si UAT Orasul Ovidiu pentru proiectul “Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma Industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere”, COD SMIS 40523 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

323/18.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro