Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari

How to zoom

Acces persoane cu dizabilitati
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2016

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2016

 

Sedinta din 04.02.2016 - hotararile 1-49 - Procesul verbal al sedintei

1/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de mare”

2/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Teatrul de Stat Constanta

3/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

4/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Muzeul de Arta Constanta

5/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

6/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

7/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

8/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta

9/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

10/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori” Constanta

11/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta

12/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

13/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

14/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2016 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

15/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare pe anul 2016 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

16/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

17/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a listei de investitii pe anul 2016 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

18/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului “Cresterea atractivitatii turistice a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta”, Cod SMIS 40040, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3607/29.01.2013

19/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul multifunctional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3703/01.04.2013

20/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3697/01.04.2013

21/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul de excelenta in turism si servicii Tomis”, Cod SMIS 40036, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3605/29.01.2013

22/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul productiv mestesugaresc pentu sustinerea actvitatilor turistice si de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3757/12.07.2013

23/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu - Poarta Alba (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3838/16.09.2013

24/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.4148/2014

25/04.02

privind aprobarea revizuirii si actualizarii bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, derulat in baza contractului de finantare nerambursabila nr.3784/2013

26/04.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2016

27/04.02

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2016 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

28/04.02

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul “Reabilitare DJ 222, Mihail Kogalniceanu – Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210”

29/04.02

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul “Reabilitare drum judetean DJ 224, Medgidia - Tortomanu - Silistea, km 0+000 - 21+585”

30/04.02

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe locale pentru anul 2016

31/04.02

privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea anuala a managerilor institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2015

32/04.02

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

33/04.02

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013

34/04.02

privind aprobarea regulamentului de ordine interioara pentru Pavilionul Expozitional Constanta, imobil aflat in domeniul public al judetului

35/04.02

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica

36/04.02

privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Consiliului Local al Orasului Baneasa

37/04.02

privind delegarea dreptului de reprezentare in justitie a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap si a Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

38/04.02

privind aprobarea Acordului colectiv de munca pentru anul 2016 al functionarilor publici angajati in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

39/04.02

privind aprobarea Contractului colectiv de munca pentru anul 2016 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

40/04.02

privind indreptarea unei erori materiale din H.C.J. 137/13.06.2014 privind transmiterea investitiei "Amenajare alei acces si platforma parcare sala de sport - Victoria" - comuna Cumpana dupa executarea lucrarilor de catre R.A.J.D.P. - Consiliul Judetean Constanta catre comuna Cumpana

41/04.02

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

42/04.02

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2016

43/04.02

privind aprobarea indreptarii unor erori materiale cuprinse in Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.287/08.12.2015

44/04.02

privind retragerea Judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta din Asociatia “Clubul Sportiv Top Spin – 08 Constanta”

45/04.02

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de mare”, precum si a Regulamentului – cadru de organizare si desfasurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management

46/04.02

privind alocarea unei sume Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

47/04.02

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2016

48/04.02

privind insusirea Hotararii nr.9/29.01.2016 a Consiliului de Admnistratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

49/04.02

la proiectul privind finalizarea contractului de finantare nerambursabila nr.270/N/30.12.2009 pentru proiectul „Reconstructie ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori improprii folosintelor agricole, aflate in perimetrul de ameliorare a orasului Harsova, judetul Constanta – 185,58 ha si a comunei Chirnogeni – Chirnogeni – Plopeni, judetul Constanta 68,22 ha” si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

Sedinta din 09.03.2016 - hotararile 50-88 - Procesul verbal al sedintei

50/09.03

privind revocarea HCJC nr.31/04.02.2016 privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea anuala a managerilor institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2015

51/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2015

52/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pentru anul 2015

53/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta pentru anul 2015

54/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, pentru anul 2015

55/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene "I. N. Roman" Constanta pentru anul 2015

56/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" pentru anul 2015

57/09.03

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta pentru anul 2015

58/09.03

privind modificarea HCJC nr.45/2016 pentru aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare" precum si a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management

59/09.03

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.30/2016 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe locale pentru anul 2016

60/09.03

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

61/09.03

privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta a unor imobile aflate in domeniul privat al Judetului Constanta

62/09.03

privind modificarea Hotararii nr.41/04.02.2016 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

63/09.03

privind aprobarea contributiei anuale aferente anului 2016 a Judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud–Est

64/09.03

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta" in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta si a Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apa si de canalizare

65/09.03

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

66/09.03

privind transmiterea fara plata a unui autovehicul

67/09.03

privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2015, bugetului institutiilor publice de subordonare locala precum si bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Consiliului Judetean Constanta

68/09.03

privind transmiterea unor bunuri imobile proprietate publica a comunei Mircea Voda din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local Mircea Voda

69/09.03

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Judetului Constanta, in domeniul privat al Judetului Constanta si desfiintarea acestuia prin demolare – " Cladire – Filiala 1 Constanta, str. Izvor, nr.23"

70/09.03

privind modificarea listei de investitii pe anul 2016 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

71/09.03

privind modificarea componentei nominale a echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

72/09.03

privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2016 pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap precum si a contributiei unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Constanta la finantarea acestor servicii

73/09.03

privind aprobarea unor masuri in vederea acordarii drepturilor la alocatia zilnica de hrana, la rechizite scolare, la imbracaminte si incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa din judetul Constanta pentru anul scolar 2015-2016

74/09.03

privind preluarea din administrarea Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" si transmiterea in folosinta gratuita Universitatii Maritime din Constanta a unui spatiu situat in incinta Bibliotecii Judetene "I.N. Roman"

75/09.03

privind aprobarea subscrierii de noi actiuni pentru marirea capitalului social al S.C. RAJA S.A. Constanta

76/09.03

privind stabilirea contributiei Consiliului Judetean Constanta la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

77/09.03

privind instituirea taxelor locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice din cadrul Pavilionului Expozitional Constanta pentru anul 2016

78/09.03

privind suplimentarea pe anul 2016 a numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Constanta

79/09.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

80/09.03

privind aprobarea structurii serviciilor specifice si tarifelor care constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Constanta, cuantumul tarifelor, modalitati de incasare si utilizare a fondurilor pentru anul 2016

81/09.03

privind aprobarea contributiei UAT Judetul Constanta in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta

82/09.03

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2016, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

83/09.03

privind aprobarea solicitarii instituirii dreptului de administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expozitional Constanta formulate de catre Consiliul Local al Municipiului Constanta

84/09.03

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Borcea Balasa

85/09.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Besliu Tomulescu Victor

86/09.03

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Palici Florian

87/09.03

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta si a Judetului Constanta in Comitetul Creditorilor privind debitoarea Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

88/09.03

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un proces penal

Sedinta din 25.04.2016 - hotararile 89-91 - Procesul verbal al sedintei

89/25.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

90/25.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

91/25.04

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Sedinta din 11.05.2016 - hotararile 92-147 - Procesul verbal al sedintei

92/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanta

93/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Bilba Adrian, director la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

94/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta

95/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

96/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

97/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Directia Judeteana a Distributiei si Expoatarii Filmelor Constanta

98/11.05

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management si durata pentru care se va incheia contractul de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

99/11.05

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale pe anul 2015, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

100/11.05

privind desemnarea unui director interimar la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

101/11.05

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Teatrul de Stat Constanta

102/11.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

103/11.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

104/11.05

privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

105/11.05

privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2016 pentru Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

106/11.05

privind alocarea unei sume pentru demararea lucarilor de construire a Centrului de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

107/11.05

privind reorganizarea prin absorbtie a Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta de catre Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de Investitii, organigramei, statului de functii pe anul 2016 si a regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

108/11.05

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013

109/11.05

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

110/11.05

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2016 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

111/11.05

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

112/11.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

113/11.05

privind constituirea Consiliului Consultativ de pe langa Consiliul Judetean Constanta

114/11.05

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Asociatia Civila de Prim Ajutor si Interventie la Dezastru

115/11.05

privind desemnarea unui delegat care sa faca parte din Comisia de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, constituita la nivelul Centrului Militar Zonal Constanta

116/11.05

privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Judetului Constanta in domeniul public al Judetului Constanta

117/11.05

privind aprobarea contributiei anuale aferente anului 2016 a Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta

118/11.05

privind aprobarea cotizatiei anuale aferente anului 2016 a Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”

119/11.05

privind aprobarea participarii Judetului Constanta la constituirea Asociatiei INOMAR CLUSTER

120/11.05

privind avizarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judetului Constanta in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462

121/11.05

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in judetul Constanta in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta” – SMIS – CSNR 48462

122/11.05

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activitatilor de operare a depozitului ecologic, statiei de sortare, statiei TMB – Tortoman, Judetul Constanta”

123/11.05

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a “Contractului de delegare a serviciului de salubrizare respectiv operarea statiilor de transfer – Harsova si Deleni judetul Constanta”

124/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Monea Romica Gabriel pentru minora Monea Rebeca Maria

125/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Simion George

126/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Damu Daniel

127/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anastase Loredana pentru minorul Starovici Matei-Stefan

128/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tiganila Ionela pentru minorul Cocos Liviu-Andrei

129/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Tamaianu Marius

130/11.05.

privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Ulmanu Aurelia Angela

131/11.05

privind stabilirea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste, la nivelul Judetului Constanta

132/11.05

privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

133/11.05

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2016 pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

134/11.05

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2016

135/11.05

privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA, pe anul 2016 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura

136/11.05

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

137/11.05

privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret pe langa Consiliul Judetean Constanta

138/11.05

privind insusirea Studiului de oportunitate pentru inchirierea obiectivului „Centru de excelenta in turism si servicii Tomis”

139/11.05

privind insusirea Studiului comparativ si de evaluare tarife utilizare pentru obiectivul Pavilion Expozitional Constanta

140/11.05

privind modificarea regulamentului de ordine interioara pentru Pavilionul Expozitional Constanta, imobil aflat in domeniul public al judetului

141/11.05

privind aprobarea demararii procedurii de achizitionare a unui imobil pentru sediul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

142/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Raboveanu Silviu pentru minora Raboveanu Diana

143/11.05

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Rasim Ghiulser

144/11.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

145/11.05

privind aprobarea preluarii bunului imobil-teren in suprafata de 3.734 mp - din domeniul public al Comunei Lumina si administrarea Consiliului Local Lumina in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea derularii Proiectului “Imbunatatirea accesului intre E60 si Platforma Industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere”

146/11.05

privind aprobarea contributiei lunare a Judetului Constanta – Consiliul Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Apa – Canal Constanta”

147/11.05

privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta si reprezentare juridica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si imputernicirea conducerii D.G.A.S.P.C. Constanta pentru semnarea acestui contract

Sedinta din 31.05.2016 - hotararile 148-155 - Procesul verbal al sedintei

148/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

149/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifunctional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare

150/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv mestesugaresc pentu sustinerea actvitatilor turistice si de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

151/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Cresterea atractivitatii turistice a Complexului muzeal de stiinte ale naturii Constanta”, Cod SMIS 40040 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3607/29.01.2013 privind modificarea termenului de finalizare

152/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”, cod SMIS 39237 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3697/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare

153/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare

154/31.05

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu-Poarta Alba DJ 228A”, Cod SMIS 40035 si semnarea actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3838/16.09.2013 privind modificarea termenului de finalizare

155/31.05

privind aprobarea asigurarii de catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a serviciilor de cercetare si supraveghere arheologica preventiva aferente lucrarilor de executie in cadrul proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava", cod SMIS 31212

Sedinta din 22.06.2016 - hotararile 156-162 - Procesul verbal al sedintei

156/22.06

privind alegerea comisiei de validare

157/22.06

privind validarea mandatelor consilierilor din Consiliul Judetean Constanta

158/22.06

privind constituirea Consiliului Judetean Constanta

159/22.06

privind constituirea comisiei de numarare a voturilor pentru alegerea Presedintelui si a Vicepresedintilor Consiliului Judetean Constanta

160/22.06

privind alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta

161/22.06

privind alegerea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

162/22.06

privind alegerea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 06.07.2016 - hotararile 163-166 - Procesul verbal al sedintei

163/06.07

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

164/06.07

privind validarea unui mandat de consilier judetean

165/06.07

privind modificarea si completarea componentei Consiliului Judetean Constanta

166/06.07

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 17.08.2016 - hotararile 167-229 - Procesul verbal al sedintei

167/17.08

privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare al judetului Constanta” – post mortem, domnului Virgil Coman

168/17.08

privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat

169/17.08

privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Consiliului Local al Orasului Navodari

170/17.08

privind aprobarea Conventiei pentru Eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate

171/17.08

privind aprobarea Monografiei economico-miliara a Judetului Constanta

172/17.08

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta

173/17.08

privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism

174/17.08

privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

175/17.08

privind aprobarea documentatiei de atribuire in vederea inchirierii spatiilor din cadrul Centrului de Excelenta in Turism si Servicii Tomis

176/17.08

privind indreptarea unor erori materiale cuprinse in Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.155 din 31.05.2016

177/17.08

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta si a Judetului Constanta in Comitetul Creditorilor privind debitoarea Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

178/17.08

privind aprobarea contractului de comodat dintre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Judetean de Politie Constanta

179/17.08

privind emiterea acordului in vederea participarii Judetului Constanta in calitate de membru fondator al Asociatiei “Revista Tomis”

180/17.08

privind constituirea unui comandament la nivelul Judetului Constanta in vederea punerii in aplicare a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020" (POIM)

181/17.08

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica

182/17.08

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica

183/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. RAJA S.A. Constanta

184/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”

185/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Constanta”

186/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta

187/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal Constanta”

188/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ITI Delta Dunarii”

189/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei "Grup de Actiune Locala Constanta Centru"

190/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei "Grup de Actiune Locala Constanta Sud"

191/17.08

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei "Grup Local Dobrogea Nord"

192/17.08

privind aprobarea componentei Comisiei Tehnico-Economice si a Regulamentului de organizare si functionare din cadrul Consiliului Judetean Constanta

193/17.08

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Centrul multifunctional educativ pentru tineret", cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Aditional la Contractul de finantare nr.3703/01.04.2013 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

194/17.08

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui Centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer", cod SMIS 39237, prin semnarea Actului aditional la Contractul de finantare nr.3697/01.04.2013 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

195/17.08

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Centrul productiv mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement Ovidiu", cod SMIS 40039, prin semnarea Actului aditional la Contractul de finantare nr.3757/12.07.2013 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

196/17.08

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu - Poarta Alba DJ 228A", cod SMIS 40035 prin semnarea Actului Aditional la Contractul de finantare nr.3838/16.09.2013 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

197/17.08

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud", cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Aditional la Contractul de finantare nr.4148/06.05.2014 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

198/17.08

privind aprobarea demararii procedurilor necesare elaborarii Studiului de Oportunitate si a Studiului de fezabilitate pentru crearea unei structuri medicale in domeniul Obstetrica-Ginecologie si Neonatologie in judetul Constanta

199/17.08

privind aprobarea demararii procedurilor necesare elaborarii Studiului de Oportunitate si a Studiului de fezabilitate pentru crearea unei structuri medicale in domeniul Oncologie in judetul Constanta

200/17.08

privind insusirea unor bunuri imobile in domeniul public al Judetului Constanta

201/17.08

privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management si a Comisiei de concurs de proiecte de management la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

202/17.08

privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Constanta

203/17.08

privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

204/17.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gaga Cherata

205/17.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tabarcea Cristina pentru minorul Vanta Darius-Mihail

206/17.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Manoliu Alexandra

207/17.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Penciu Mioara

208/17.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Carapcea Mirela

209/17.08

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pascovici Ionela Adina pentru minorul Pascovici Denis Mircea Mihai

210/17.08

privind aprobarea organizarii evenimentului “Sarbatoarea Recoltei si a Vinului Dobrogean – Editia 2016”

211/17.08

privind modificarea HCJ nr.133/11.05.2016 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2016 pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

212/17.08

privind aprobarea Normativelor proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonantei de Guvern nr.80/30.08.2001 ale Directiei de Paza a Judetului Constanta

213/17.08

privind aprobarea tarifului pentru serviciile de paza prestate de Directia de Paza a Judetului Constanta la obiectivele de interes judetean

214/17.08

privind rectificarea bugetului pentru anul 2016 si aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta” cod SMIS 48462

215/17.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

216/17.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

217/17.08

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Listei de Investitii pe anul 2016 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

218/17.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta

219/17.08

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 intocmit la data de 30.06.2016 si a listei de investitii din bugetul local pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Constanta

220/17.08

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 intocmit la data de 30.06.2016 si a listei de investitii din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

221/17.08

privind modificarea Statului de functii pe anul 2016 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

222/17.08

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

223/17.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2016 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

224/17.08

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2016

225/17.08

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pe trimestrul I din anul 2016

226/17.08

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pe trimestrul II din anul 2016

227/17.08

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

228/17.08

privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in cadrul procedurii speciale de insolventa

229/17.08

privind exprimarea acordului referitor la promovarea de catre Judetul Constanta a unor actiuni civile, pentru repararea prejudiciului cauzat prin savarsirea unor infractiuni, impotriva persoanelor a caror vinovatie se va constata definitiv in dosarul penal nr.6854/2/2014 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

Sedinta din 29.09.2016 - hotararile 230-255 - Procesul verbal al sedintei

230/29.09

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

231/29.09

privind validarea unui mandat de consilier judetean

232/29.09

privind transmiterea bunului imobil „Obor Negru Voda”, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta, in administrarea Consiliului Local Negru Voda

233/29.09

privind transmiterea bunului imobil “Obor Cobadin”, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta, in administrarea Consiliului Local Cobadin

234/29.09

privind transmiterea bunului imobil “Obor General Scarisoreanu”, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta, in administrarea Consiliului Local Amzacea

235/29.09

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

236/29.09

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Marcon Star S.R.L.

237/29.09

privind modificarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

238/29.09

privind aprobarea comisiei de evaluare finala a managementului de la Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T.Burada”

239/29.09

privind desemnarea reprezentantului judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei „Euroregiunea Marea Neagra”

240/29.09

privind desemnarea reprezentantului judetului Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sud-Est” pentru Situatii de urgenta

241/29.09

privind stabilirea cotei-parti din veniturile rezultate din inchirieri pe care institutiile ce au in administrare bunuri imobile proprietate publica a judetului Constanta au obligatia de a o vira Consiliului Judetean Constanta

242/29.09

privind aprobarea aditionarii Protocolului de colaborare intre Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne

243/29.09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Rest de executat” aferent proiectului „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

244/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Muzeul de Arta Constanta

245/29.09

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2016 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

246/29.09

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.41/04.02.2016 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

247/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta

248/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

249/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judetene Constanta

250/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

251/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

252/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

253/29.09

privind desemnarea unui reprezentant al Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" S.A.

254/29.09

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2017

255/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2016

Sedinta din 25.10.2016 - hotararile 256-299 - Procesul verbal al sedintei

256/25.10

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

257/25.10

privind validarea unui mandat de consilier judetean

258/25.10

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

259/25.10

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

260/25.10

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

261/25.10

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

262/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

263/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

264/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Teatrului de Stat Constanta

265/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”

266/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Bibliotecii Judetene „I.N.Roman” Constanta

267/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Muzeului de Arta Constanta

268/25.10

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

269/25.10

privind desemnarea a trei consilieri judeteni care sa faca parte din Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

270/25.10

privind desemnarea nominala a 6 consilieri judeteni care vor fi membri in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

271/25.10

privind constituirea unei comisii de analiza a modului in care a fost derulat proiectul „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"

272/25.10

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract

273/25.10

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Constanta pentru anul 2017

274/25.10

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor pentru finantarea drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa din judetul Constanta pe anul 2016

275/25.10

privind modificarea componentei nominale a echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

276/25.10

privind delegarea dreptului de reprezentare in justitie a Consiliului Judetean Constanta catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea efectuarii demersurilor privind evacuarea persoanelor care ocupa in mod abuziv imobilul situat in Constanta, str. Ion Lahovari nr.76, judetul Constanta

277/25.10

privind aprobarea Strategiei Judetene in domeniul asistentei sociale si protectia copilului pe anii 2016-2020 si a Planului Operational pentru Implementarea Strategiei Judetene in domeniul asistentei sociale si protectia copilului pe anii 2016-2018

278/25.10

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare a serviciilor sociale cu si fara cazare aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

279/25.10

privind preluarea din administrarea Bibliotecii Judetene „I.N.Roman” si transmiterea in folosinta gratuita Asociatiei „Revistei Tomis” a unui spatiu situat in incinta Bibliotecii Judetene „I.N.Roman”

280/25.10

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in scopul realizarii lucrarilor de reabilitare si refacere a terenurilor din domeniul public al judetului Constanta aferente Teatrului de Vara Soveja de catre investitor S.C. Nepi Five Property Development S.R.L.

281/25.10

privind aprobarea organizarii evenimentului cultural "Ziua Dobrogei"

282/25.10

privind modificarea HCJC nr. 201/17.08.2016, privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management si a Comisiei de concurs de proiecte de management, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

283/25.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2016 a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

284/25.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

285/25.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2016 la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

286/25.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, Ia Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

287/25.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2016 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”

288/25.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Teatrul de Stat Constanta

289/25.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Orzaru Marius-Alexandru

290/25.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stoian Radu Stefan pentru minorul Stoian Rares Constantin

291/25.10

privind aprobarea structurii organizatorice si modificarea Organigramei si Statului de Functii pe anul 2016 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

292/25.10

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2016 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

293/25.10

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2016-2017 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

294/25.10

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2016

295/25.10

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

296/25.10

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. CDI Transport Intern si International S.R.L.

297/25.10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Completari tehnice punere in functiune dotari Lotul 2, aferente investitiei: "Centru multifunctional educativ pentru tineret" in imobil existent "Cinematograf Republica", B-dul Ferdinand nr.56, municipiul Constanta, judetul Constanta"

298/25.10

privind aprobarea Caietului de sarcini, a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice cu plic inchis pentru inchirierea spatiilor din cadrul Centrului de Excelenta in Turism și Servicii Tomis, precum si a contractului cadru de inchiriere

299/25.10

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania

Sedinta din 14.11.2016 - hotararile 300-302 - Procesul verbal al sedintei

300/14.11

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

301/14.11

privind darea in folosinta gratuita a unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta, catre Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta

302/14.11

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

Sedinta din 22.11.2016 - hotararile 303-323 - Procesul verbal al sedintei

303/22.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”

304/22.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”

305/22.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat Hypogeu”

306/22.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural turistica a Cetatii Carsium (Harsova)

307/22.11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223: tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin”

308/22.11

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

309/22.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judetene Constanta

310/22.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2016 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

311/22.11

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pe trimestrul III din anul 2016

312/22.11

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

313/22.11

privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta"

314/22.11

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

315/22.11

privind aprobarea Comisiei de organizare si desfasurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului Centrului Cultural Judetean „Teodor T.Burada” Constanta

316/22.11

privind aprobarea Caietului de obiective pentru Centrul Cultural Judetean „Teodor T.Burada” Constanta

317/22.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de Investitii pe anul 2016 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

318/22.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 intocmit la data de 30.09.2016 si a listei de investitii din venituri proprii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

319/22.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

320/22.11

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

321/22.11

privind validarea unui mandat de consilier judetean

322/22.11

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2016 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

323/22.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2016

Sedinta din 20.12.2016 - hotararile 324-349 - Procesul verbal al sedintei

324/20.12

privind validarea componentei nominale a membrilor A.T.O.P. Constanta

325/20.12

privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

326/20.12

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2017

327/20.12

privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pentru anul fiscal 2017 la nivelul judetului Constanta

328/20.12

privind suplimentarea sumelor alocate unitatilor administrativ-teritoriale pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa din judetul Constanta pentru anul 2016

329/20.12

privind modificarea denumirii Sectiei Ansamblului Folcloric Profesionist „Brauletul” din cadrul Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

330/20.12

privind acordarea sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare personalului contractual si aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare personalului contractual din cadrul Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”, personal incadrat pe baza de contract individual de munca

331/20.12

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

332/20.12

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ... pentru minorul ...

333/20.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 intocmit la data de 30.09.2016 si modificarea listei de investitii din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

334/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2016, la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

335/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Muzeul de Arta Constanta

336/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

337/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

338/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2016 pentru Centrul Cultural Judetean „Teodor T. Burada”

339/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Directiei de Paza a Judetului Constanta

340/20.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

341/20.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

342/20.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

343/20.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

344/20.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2016 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

345/20.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

346/20.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2016

347/20.12

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

348/20.12

privind modificarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

349/20.12

privind aprobarea contractului de comodat dintre Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro