Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2022

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2022

 

Sedinta din 20.12.2022 - hotararile 338-363 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararii: 21.12.2022)

363/20.12.

privind numirea unor membri in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

362/20.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare" Constanta

361/20.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

360/20.12.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Construire corp nou - Centru de diagnostic, tratament si cercetare in Nutritie si Sanatate - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta"

359/20.12.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitare Biblioteca Judeteana I.N.Roman Constanta"

358/20.12.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Construirea si dotarea Teatrului pentru copii si tineret in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta"

357/20.12.

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea serviciilor de urgenta prin asigurarea functionalitatii Punctului de Operare Aeromedicala SMURD Constanta

356/20.12.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.234/21.09.2022

355/20.12.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.233/21.09.2022

354/20.12.

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Directei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, incepand cu data de 1 ianuarie 2023

353/20.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

352/20.12.

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea desfiintarii bunurilor imobile si casarii si valorificarii bunurilor mobile

351/20.12.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil identificat cu numarul cadastral 110525 din domeniul public al UAT Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

350/20.12.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Municipiului Constanta prin Consiliul Local pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea bunului imobil "Muzeul de Arta Populara", din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al UAT Judetul Constanta

349/20.12.

privind componenta Echipei Intersectoriale Locale in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei in familie

348/20.12.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.01.2023

347/20.12.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta incepand cu data de 01.01.2023

346/20.12.

privind asigurarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie pe anul 2023 pentru obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta de catre Directia de Paza a Judetului Constanta

345/20.12.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul IV 2022

344/20.12.

privind suplimentarea numarului burselor de ajutor social pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta, cu 4 burse, an scolar 2022-2023

343/20.12.

privind numirea unor membri in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

342/20.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2022

341/20.12.

privind desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

340/20.12.

privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)"

339/20.12.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2023

338/20.12.

privind taxele speciale aferente activitatilor desfasurate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2023

Sedinta din 12.12.2022 - hotararile 322-337 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararii: 12.12.2022)

337/12.12.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit, incasat suplimentar in anul 2022, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

336/12.12.

privind suplimentarea numarului burselor de ajutor social pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, an scolar 2022-2023

335/12.12.

privind rectificarea bugetului Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta, pe anul 2022

334/12.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

333/12.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

332/12.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2022, pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

331/12.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii si Tineret „Calutul de Mare” Constanta

330/12.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

329/12.12.

privind aprobarea proiectului „Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta si a cheltuielilor legate de proiect

328/12.12.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pe anul 2022

327/12.12.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta, pe anul 2022

326/12.12.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, pe anul 2022

325/12.12.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Liste de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022

324/12.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

323/12.12.

privind rectificarea Bugetului si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

322/12.12.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Natională si Arheologie Constanta

Sedinta din 09.12.2022 - hotararea 321 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararii: 09.12.2022)

321/09.12.

privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru participarea la implementarea proiectului din Investitia I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice” finantat din PNRR, Componenta 11 - Turism si cultura

Sedinta din 22.11.2022 - hotararile 290-320 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 23.11.2022)

320/22.11.

privind aprobarea Regulamentului privind asocierea Judetului Constanta cu unele unitati administrativ teritoriale din judetul Constanta in vederea realizarii in comun a unor obiective de interes public pentru anul 2023

319/22.11.

privind aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanta prin transformare in societate pe actiuni cu asociat unic UAT Judetul Constanta, cu denumirea de "DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A."

318/22.11.

privind aprobarea contributiei de finantare a Judetului Constanta aferenta investitiei „Implementare platforma de management digitalizat pentru infrastructura de apa si apa uzata din aria de operare a RAJA SA Constanta”

317/22.11.

privind acordarea unui mandat Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta in vederea elaborarii costurilor si a oportunitatii modernizarii si extinderii obiectivului "Obor General Scarisoreanu"

316/22.11.

privind acordarea unui mandat Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare elaborarii documentatiilor tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) pentru amplasamentele incluse in cadrul proiectului „Puncte de debarcare la Marea Neagra si la Dunare”

315/22.11.

privind acordarea unui mandat Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta in vederea efectuarii tuturor demersurilor pentru punerea la dispozitia Consiliului Judetean Constanta a documentatiilor tehnico-economice aferente cererilor de finantare depuse de UAT Judetul Constanta prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

314/22.11.

privind aprobarea proiectului „Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta”

313/22.11.

privind inchirierea unui imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” al judetului Constanta, precum si aprobarea Documentatiei privind procedura de atribuire a contractului de inchiriere al acestuia

312/22.11.

privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Constanta si ale institutiilor din subordinea sa

311/22.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

310/22.11.

privind regularizarea suprafetelor aferente imobilului „Sit Arheologic Cetatea Capidava” situat in localitatea Capidava, Comuna Topalu, Judetul Constanta si darea in administrare a obiectivului Punct de Informare Turistica catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

309/22.11.

privind modificarea suprafetelor aferente imobilului Muzeul de Arta Constanta situat in B-dul Tomis, nr.82-84, Municipiul Constanta, Judet Constanta

308/22.11.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru imobilul situat in municipiul Constanta, B-dul Tomis nr.86

307/22.11.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Pecineaga in domeniul public al Judetului Constanta

306/22.11.

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat hypogeu”

305/22.11.

privind modificarea si completarea Anexei la HCJ nr. 242 din 21.09.2022 (strategie + anexe)

304/22.11.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2022, finantate din bugetul Judetului Constanta

303/22.11.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitie ale Proiectului "Reducerea Capacitatii Centrului de Ingrijire si Asistenta Armonia"- Cod RCE 211

302/22.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

301/22.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

300/22.11.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, ca urmare a rectificarii bugetului de stat pe anul 2022

299/22.11.

privind aprobarea proiectului „Construire Pavilion Medical D+P+3E - Constructie Pavilion Pneumologie III in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie” si a cheltuielilor legate de proiect

298/22.11.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”

297/22.11.

privind aprobarea proiectului „Construire corp nou - Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta” si a cheltuielilor legate de proiect

296/22.11.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea imobilului Cladire - Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta, strada Izvor, nr. 23” faza DALI

295/22.11.

privind trecerea unui bun imobil (teren), situat in strada Republicii nr. 7, Lot 2, localitatea Eforie Sud, judet Constanta, din domeniul public al U.A.T Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Oras Eforie

294/22.11.

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului, pentru iarna 2022-2023, aplicate de R.A.J.D.P. Constanta, a Caietului de sarcini si a Contractului de prestare de servicii

293/22.11.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2022

292/22.11.

privind desemnarea unui administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie Provizoriu al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta ca urmare a incetarii contractului de mandat nr.22681/22.06.2022

291/22.11.

privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

290/22.11.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 25.10.2022 - hotararile 258-289 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 27.10.2022)

289/25.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

288/25.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

287/25.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

286/25.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii si Tineret „Calutul de Mare” Constanta

285/25.10.

privind rectificarea bugetului Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta, pe anul 2022

284/25.10.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, pe anul 2022

283/25.10.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva „Maria Montessori” Constanta, pe anul 2022

282/25.10.

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta de a efectua lucrarile cadastrale pentru drumurile judetene aflate in proprietatea publica a Judetului Constanta si in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea intocmirii, depunerii si inscrierii documentatiei cadastrale in Cartea Funciara

281/25.10.

privind transmiterea temporara a dreptului de administrare catre Consiliul Local al Orasului Cernavoda a sectoarelor din drumul judetean DJ 223C

280/25.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

279/25.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

278/25.10.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului social cu cazare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont”

277/25.10.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciilor sociale cu cazare Casa de Tip Familial „Panselutelor” si Casa de Tip Familial „Macilor” din cadrul Centrului de Plasament „Delfinul”

276/25.10.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului social cu cazare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cristina”

275/25.10.

privind modificarea bugetului total al proiectului „Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”

274/25.10.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022

273/25.10.

privind aprobarea contributiei UAT Judetul Constanta in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta”

272/25.10.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

271/25.10.

privind aprobarea trecerii unui bun imobil conducta refulare Statie pompare 3, OL, Dn 400, L=328, 208134 - Refulare statiuni Statie pompare 2 Saturn din Herghelia Mangalia, din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea desfiintarii acestuia

270/25.10.

privind darea in administrare a unor spatii din incinta imobilului situat in str. Mircea cel Batran, nr.104A, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, Bibliotecii Judetene „I.N. Roman”

269/25.10.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil situat in localitatea Eforie Sud, str. Dr.Climescu, FN, judet Constanta, din domeniul public al U.A.T. Oras Eforie in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

268/25.10.

privind aprobarea preluarii bunului imobil situat in Comuna Cerchezu, Judet Constanta, din domeniul public al U.A.T. Comuna Cerchezu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

267/25.10.

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta, pentru anul 2023

266/25.10.

privind stabilirea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

265/25.10.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul III 2022

264/25.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

263/25.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2022, pentru Muzeul de Arta Constanta

262/25.10.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pe anul 2022

261/25.10.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Directiei de Paza a Judetului Constanta

260/25.10.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

259/25.10.

privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

258/25.10.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2022

Sedinta din 11.10.2022 - hotararea 257 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 11.10.2022)

257/11.10.

privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Sedinta din 06.10.2022 - hotararile 255 - 256 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 06.10.2022)

256/06.10.

privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Maria Montessori Constanta", in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, aferent Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 - Valul Renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice si a cheltuielilor acestuia

255/06.10.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Maria Montessori Constanta"

Sedinta din 21.09.2022 - hotararile 212 - 254 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 23.09.2022)

254/21.09.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei de orientare scolara si profesionala pentru anul scolar 2022-2023

253/21.09.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei pentru Evaluarea si asigurarea calitatii la Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Albatros Constanta pentru anul scolar 2022-2023

252/21.09.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Albatros Constanta pentru anul scolar 2022-2023

251/21.09.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

250/21.09.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2022, finantate din bugetul judetului Constanta

249/21.09.

privind modificarea Anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean nr.147 /22.06.2022

248/21.09.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta bunului lift persoane cu dizabilitati aferent Policlinicii nr.2

247/21.09.

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic"

246/21.09.

privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural turistica a Cetatii Carsium (Harsova)"

245/21.09.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Modernizare DJ 392 Vanatori-Pecineaga L=3km

244/21.09.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul Constanta

243/21.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

242/21.09.

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta pentru perioada 2021-2027 (strategie + anexe)

241/21.09.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

240/21.09.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022

239/21.09.

privind aprobarea tarifelor de calatorie si a abonamentelor pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in Judetul Constanta pentru traseele aferente lotului 7, tarife rezultate in urma procedurii de licitatie deschisa

238/21.09.

privind aprobarea initierii actualizarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Constanta

237/21.09.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

236/21.09.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

235/21.09.

privind trecerea unui bun imobil (constructie), situat in strada Crizantemei nr. 3, oras Ovidiu, judet Constanta, din domeniul public al U.A.T Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Orasul Ovidiu

234/21.09.

privind reorganizarea Serviciului Social cu cazare Centrul de plasament Micul Rotterdam precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciilor Sociale cu cazare

233/21.09.

privind reorganizarea Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam Techirghiol precum si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Serviciilor Sociale cu si fara cazare

232/21.09.

privind reorganizarea Serviciului Social cu cazare Centrul de Plasament Antonio precum si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Serviciilor Sociale cu cazare

231/21.09.

privind infiintarea Complexului de Servicii Comunitare Cristina Mangalia precum si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Serviciilor Sociale cu si fara cazare

230/21.09.

privind infiintarea Complexului de Servicii Comunitare Orizont Lumina precum si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Serviciilor Sociale cu si fara cazare

229/21.09.

privind infiintarea Complexului de Servicii Comunitare Delfinul Murfatlar precum si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Serviciilor Sociale cu si fara cazare

228/21.09.

privind infiintarea Complexului de Servicii Comunitare Ovidiu Medgidia precum si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Serviciilor sociale cu si fara cazare

227/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social fara cazare Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Cormoranul Dorobantu precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

226/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Porumbelul Nicolae Balcescu precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

225/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Pelicanul Nicolae Balcescu precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

224/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Pescarusul Nicolae Balcescu precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

223/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social fara cazare Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Privighetoarea Chirnogeni precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

222/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Mierla Chirnogeni precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

221/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Randunica Chirnogeni precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

220/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Stancuta Chirnogeni precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

219/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Locuinta Protejata (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Ciocarlia Chirnogeni precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

218/21.09.

privind infiintarea Serviciului Social cu cazare Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati (CabR) Traian precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

217/21.09.

privind inchiderea Serviciului Social cu cazare Centrul de Plasament Traian

216/21.09.

privind modificarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2022

215/21.09.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2022

214/21.09.

privind Organigrama si Statele de Functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2022

213/21.09.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

212/21.09.

privind acordarea - post mortem - a titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Constanta" domnului Profesor universitar doctor Marin Mincu

Sedinta din 31.08.2022 - hotararile 188 - 211 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 01.09.2022)

211/31.08.

privind aprobarea tarifelor de calatorie si a abonamentelor pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta, pentru traseele aferente loturilor 1,2,4,5,6 si 8 tarife rezultate in urma procedurii de licitatie deschisa

210/31.08.

privind declararea de uz si interes public judetean a unui bun imobil situat in UAT Ovidiu, judetul Constanta

209/31.08.

privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Judetul Constanta si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta in vederea desfasurarii proiectului S.A.L.T.

208/31.08.

privind modificarea punctului 4 din anexa la H.C.J. nr. 126/25.05.2022

207/31.08.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitarea, amenajarea si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Albatros Constanta"

206/31.08.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Construire Pavilion Medical D+P+3E - Constructie Pavilion Pneumologie III in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie"

205/31.08.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Construire corp nou - Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta"

204/31.08.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in str. Republicii nr.7 Eforie Sud, în 2 (doua) loturi

203/31.08.

privind aprobarea modificarii Planului de restructurare pentru serviciul social cu cazare destinat persoanelor adulte cu dizabilitati Centrul de Ingrijire si Asistenta Armonia Negru-Voda

202/31.08.

privind incheierea unui Acord de cooperare intre Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC) si UAT Judetul Constanta

201/31.08.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta, pentru anul scolar 2022-2023

200/31.08.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta, pentru anul scolar 2022-2023

199/31.08.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta si ale Consiliului Judetean Constanta, reprezentat legal prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta

198/31.08.

privind aprobarea contributiei Judetului Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2022

197/31.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

196/31.08.

privind aprobarea Contractului de modificare si reafirmare a Contractului de asistenta pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr.1 din data de 30 aprilie 2015 si astfel cum a fost modificat si reafirmat in data de 06 noiembrie 2018, incheiat intre Judetul Constanta, Municipiul Constanta, SC RAJA SA Constanta si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

195/31.08.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Transilvania Film SRL, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Teatrul de Stat Constanta si Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada", in vederea desfasurarii SUNSCREEN film & Arts Festival, in perioada 08-11 septembrie 2022

194/31.08.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

193/31.08.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

192/31.08.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

191/31.08.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta, pentru anul scolar 2022-2023

190/31.08.

privind Organigrama si Statul de Functii de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

189/31.08.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

188/31.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

Sedinta din 10.08.2022 - hotararea 187 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararii: 10.08.2022)

187/10.08.

privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico - economici revizuiti aferenti investitiilor propuse in Unitatea Administrativ Teritoriala - Judetul Constanta in cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014- 2020” si includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a cotei de cofinantare

Sedinta din 27.07.2022 - hotararile 159-186 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 28.07.2022)

186/27.07.

privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 a HCJC nr. 80 din 30.03.2022 cu un post permanent de paza, (24 ore/zi) la imobilul (teren+constructii) situat in str.Viilor, nr.1, municipiul Constanta, judetul Constanta

185/27.07.

privind aprobarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

184/27.07.

privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare in instanta pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

183/27.07.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, modernizare si schimbare destinatie din constructie administrativa/social-culturala - farmacie in constructie pentru sanatate - Centrul de Sanatate Mintala Adulti, situata in municipiul Constanta, str. Izvor, nr.27"

182/27.07.

privind modificarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.92/2022 si trecerea din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta a acestor bunuri in vederea casarii si valorificarii in conditiile legii

181/27.07.

privind declararea de uz si interes public judetean a unui bun imobil situat in UAT Topalu, judetul Constanta

180/27.07.

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a unor spatii amplasate la Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 4-18 septembrie 2022 pentru organizarea Campionatului Mondial Individual de Juniori de sah

179/27.07.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, in vederea organizarii Targului Smart Energy la Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 19-21 august 2022

178/27.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

177/27.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

176/27.07.

privind rectificarea Bugetului, Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

175/27.07.

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat semnat intre Liderul de proiect (Consiliul Judetean Galati) si Partenerii de proiect, pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre, respectiv Consiliul Judetean Constanta

174/27.07.

privind declararea de uz si interes public judetean a bunului imobil situat in Str. Viilor, nr. 1, Municipiul Constanta, Judet Constanta

173/27.07.

privind aprobarea preluarii bunului imobil situat in municipiul Constanta, Bd. Mamaia, nr. 331A, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

172/27.07.

privind aprobarea preluarii bunului imobil situat in Comuna Chirnogeni, Judet Constanta, strada Scolii, nr.3, din domeniul public al U.A.T. Comuna Chirnogeni in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

171/27.07.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare DJ 393: Arsa - DJ391 - Albesti - Coroana: L = 9,69 km”

170/27.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

169/27.07.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Arta Constanta

168/27.07.

privind rectificarea Bugetului, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

167/27.07.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022

166/27.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

165/27.07.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva "Delfinul" Constanta, pe anul 2022

164/27.07.

privind modificarea arondarii actuale a unitatilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Harsova prin infiintarea unui nou Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor in comuna Crucea

163/27.07.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2021 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

162/27.07.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul II 2022

161/27.07.

privind aprobarea de catre Consiliul Judetean Constanta a organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea de lapte si produse lactate, a produselor de panificatie si a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2022-2023

160/27.07.

privind Strategia Judeteana in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2022-2027 si Planul Operational pentru Implementarea Strategiei Judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2022-2024

159/27.07.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva „Albatros” Constanta, pe anul 2022

Sedinta din 22.06.2022 - hotararile 142-158 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 23.06.2022)

158/22.06.

privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului Constanta pe anul 2022

157/22.06.

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

156/22.06.

privind demararea procedurilor de reorganizare prin transformare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in societate comerciala pe actiuni cu actionar unic UAT Judetul Constanta

155/22.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

154/22.06.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare DJ 393: Arsa - DJ391- Albesti - Coroana: L=9,67 km, din care tronson 1 Arsa - DJ391 de la km 0+000 - km 2+958,32" - rest de executat

153/22.06.

privind desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

152/22.06.

privind declararea de uz si interes public judetean a unor bunuri imobile situate in U.A.T. Harsova, judetul Constanta

151/22.06.

privind declararea de uz si interes public judetean a unor bunuri imobile situate in U.A.T. Ovidiu, judetul Constanta

150/22.06.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil, situat in strada Garii, nr.2, Lot 2, comuna Nicolae Balcescu, Judet Constanta, din domeniul public al U.A.T. Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

149/22.06.

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta, pe anul 2022 [ Anexe - arhiva zip ]

148/22.06.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Arhiepiscopia Tomisului

147/22.06.

privind modificarea Anexelor nr.2,3,4,5,6,7,8 si 9 la Hotararea Consiliului Judetean nr.86/30.03.2022

146/22.06.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2022, finantate din bugetul Judetului Constanta

145/22.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

144/22.06.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta pe anul 2022

143/22.06.

privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica, de asistenta si/sau reprezentare in instanta pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

142/22.06.

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate pentru Mediu si Agricultura a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020-2024

Sedinta din 25.05.2022 - hotararile 119-141 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 26.05.2022)

141/25.05.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Proiectul „Sprijin pentru o viata normala”, din cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate”

140/25.05.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unui Centru de Zi de Recuperare (CZR-1)” in judetul Constanta, comuna Lumina, str. Morii nr. 79 J, in cadrul Proiectului ”Inchiderea Centrului de Servicii Comunitare Orizont”

139/25.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

138/25.05.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru domnul Ciinoiu Marian Nicolae in vederea realizarii lucrarilor de desfiintare a unor bunuri imobile, proprietate privata a judetului Constanta, ce traverseaza imobilul situat in Eforie Sud, strada Republicii, lot 874

137/25.05.

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea desfiintarii acestora

136/25.05.

privind aprobarea depunerii la finantare a proiectului „Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Constanta”

135/25.05.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari catre U.A.T Oras Eforie pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil teren, din domeniul public al U.A.T Eforie in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

134/25.05.

privind revocarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" cu privire la spatiul in suprafata totala de 154,50 mp, situat in strada Mircea cel Batran, nr. 104A, in incinta Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta

133/25.05.

privind aprobarea rezultatelor evaluarii proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora si aprobarea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2022

132/25.05.

privind majorarea nivelului alocatiei de hrana pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

131/25.05.

privind rectificarea Bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022

130/25.05.

privind aprobarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

129/25.05.

privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros" Constanta, pe anul 2022

128/25.05.

privind actualizarea prin introducerea unei noi curse pentru codul de traseu 94 a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta, aprobat prin H.C.J. nr. 400/2013

127/25.05.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Directiei de Paza a Judetului Constanta

126/25.05.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari U.A.T. Comuna Chirnogeni pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile, proprietate publica ale Comunei Chirnogeni, din domeniul public al U.A.T. Comuna Chirnogeni in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

125/25.05.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari U.A.T. Comuna Cerchezu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publica a Comunei Cerchezu, din domeniul public al U.A.T. Comuna Cerchezu în domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

124/25.05.

privind avizarea Documentatiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de sortare, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor municipale din judetul Constanta - Proiect „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta” si acordarea unor mandate

123/25.05.

privind aprobarea aderarii unitatii administrativ - teritoriale Comuna Nicolae Balcescu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

122/25.05.

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean in calitate de membru in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva „Albatros” Constanta

121/25.05.

privind actualizarea componentei comisiei de numarare si validare a voturilor exprimate de consilierii judeteni in cadrul procedurii votului secret, mandat 2020-2024

120/25.05.

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate de Buget-Finante a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020 - 2024

119/25.05.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Badila George, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Sedinta din 06.05.2022 - hotararea 118 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararii: 06.05.2022)

118/06.05.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Oras Ovidiu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

Sedinta din 20.04.2022 - hotararile 100-117 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 21.04.2022)

117/20.04.

privind completarea anexei la H.C.J. nr.104/21.04.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare referitoare la transiterea imobilului (teren+constructii) situat in str. Viilor, nr.1, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Constanta

116/20.04.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

115/20.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

114/20.04.

privind infiintarea serviciului social in comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilitati - Compartiment ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

113/20.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Penumoftiziologie Constanta

112/20.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

111/20.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

110/20.04.

privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului Constanta pe anul 2022

109/20.04.

privind rectificarea Bugetului pe anul 2022, pentru Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

108/20.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

107/20.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Arta Constanta

106/20.04.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

105/20.04.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, Banca Mondiala, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si UAT Judetul Constanta, pentru proiectul "Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilitatii din Romania" cod SIPOCA/SMIS 2014+719/129751

104/20.04.

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I 2022

103/20.04.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si UAT Judetul Constanta pentru proiectul "Centrul de Informare pentru Investitii Europene", cod SMIS 120018

102/20.04.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2022

101/20.04.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

100/20.04.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al doamnei Scrieciu Mihaela Antoanela, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Sedinta din 30.03.2022 - hotararile 76-99 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 31.03.2022)

99/30.03.

privind inchirierea unui imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, precum si aprobarea Documentatiei privind procedura de atribuire a contractului de inchiriere al acestuia

98/30.03.

privind transmiterea unei solicitari Consiliului Local al Orasului Ovidiu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Orasul Ovidiu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in vederea punerii la dispozitia Proiectului - Fazarea Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta", cod SMIS 2014+ 110880

97/30.03.

privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta in vederea elaborarii strategiei privind identificarea de amplasamente fezabile si a evaluarii costurilor de derulare a unei investitii finantata din fonduri europene in legatura cu Proiectul "Puncte de debarcare (porturi pescaresti) la Marea Neagra si la Dunare"

96/30.03.

privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie Provizoriu al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

95/30.03.

privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii

94/30.03.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

93/30.03.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

92/30.03.

privind modificarea si completarea anexelor Hotararilor Consiliului Judetean nr. 304/2021 privind modificarea listei bunurilor proprietate publica si privata a judetului Constanta aferente serviciilor delegate si concesionate operatorului S.C. RAJA S.A. - anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, prin eliminarea pozitiilor reprezentand bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apa si canalizare

91/30.03.

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

90/30.03.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

89/30.03.

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean in calitate de membru in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

88/30.03.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta, asupra constructiilor (grupuri sanitare), in suprafata de 7 mp si 8 mp, situate in Bd. Tomis, nr. 145, municipiul Constanta, judetul Constanta si trecerea acestora din domeniul public al Judetului Constanta in domeniu privat al Judetului Constanta in vederea desfiintarii acestora prin demolare

87/30.03.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Baneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publica a Comunei Baneasa, din domeniul public al U.A.T. Comuna Baneasa in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

86/30.03.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate in anul 2022 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de operator, in relatia cu Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta

85/30.03.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, pe anul 2022, finantate din bugetul Judetului Constanta

84/30.03.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Consiliului Local al Comunei Nicolae Balcescu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui teren, proprietate publica a Comunei Nicolae Balcescu, din domeniul public al U.A.T. Nicolae Balcescu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

83/30.03.

privind imputernicirea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei Constanta” pentru incheiere/aditionare contracte de inchiriere si aditionare contracte de concesiune incheiate potrivit Hotararii Guvernului nr. 884/2004 pentru cabinetele medicale, proprietate privata a Judetului Constanta

82/30.03.

privind modificarea si completarea H.C.J. nr. 39/2022 privind darea in folosinta gratuita institutiei de invatamant Universitatea „Ovidius" unor spatii din interiorul imobilului situat in strada Nufarului nr.3, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate privata a Judetului Constanta

81/30.03.

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2021

80/30.03.

privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 a HCJC nr. 52 din 28.01.2022 cu un post permanent de paza, (24 ore/zi) la imobilul in care a functionat Sectia Clinica Dermatovenerologie, situat in municipiul Constanta, Aleea Portului Nou nr.6, judetul Constanta

79/30.03.

privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului comercial in suprafata utila de 39,60 mp, situat in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta - intrare vizitatori

78/30.03.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.246/11.11.2021

77/30.03.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

76/30.03.

privind Organigrama si Statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

Sedinta din 09.03.2022 - hotararea 75 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararii: 09.03.2022)

75/09.03.

privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Judetului Constanta" domnului Paul Andreescu, detinut politic anticomunist

Sedinta din 23.02.2022 - hotararile 53-74 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 24.02.2022)

74/23.02.

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul Proiectului „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

73/23.02.

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2022

72/23.02.

privind schimbarea de destinatie a unor spatii din cadrul imobilului Bloc L4, repartizarea unor spatii catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea si actualizarea anexelor la HCJC nr. 254/2014

71/23.02.

privind trecerea unui bun imobil (drum), situat in extravilanul Municipiului Medgidia, Judet Constanta din domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Municipiul Medgidia

70/23.02.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilului in care a functionat Sectia Clinica Dermatovenerologie, situat in municipiul Constanta, Aleea Portului Nou nr. 6, judetul Constanta

69/23.02.

privind imputernicirea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta sa intabuleze bunul imobil Muzeul de Istorie Adamclisi situat in localitatea Adamclisi, judetul Constanta, aflat in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

68/23.02.

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unui bun mobil achizitionat in cadrul Proiectului "Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre" - TREASURE, cod eMS BSB-371

67/23.02.

privind trecerea unui bun imobil (teren+constructie), situat in strada Medeea, nr. 25A, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta in domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanta

66/23.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia in domeniul public al UAT Judetul Constanta in vederea realizarii Proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta"

65/23.02.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si a Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

64/23.02.

privind desemnarea unui membru si a unui membru supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

63/23.02.

privind actualizarea Devizului General aferent proiectului "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 A Cetatea Histria - DN22/Tariverde"

62/23.02.

privind Organigrama si Statul de functii de la Muzeul de Arta Constanta

61/23.02.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Muzeului de Arta Constanta

60/23.02.

privind Organigrama si Statul de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

59/23.02.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

58/23.02.

privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Directiei de Paza a Judetului Constanta

57/23.02.

privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

56/23.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

55/23.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

54/23.02.

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului judetean, pe anul 2022

53/23.02.

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate pentru Relatia cu Societatea Civila si ONG-uri si a Comisiei de specialitate Juridica, Ordine Publica si Situatii de Urgenta a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020 - 2024

Sedinta din 28.01.2022 - hotararile 1-52 - Procesul verbal al sedintei - Minuta sedintei

(data publicarii hotararilor: 01.02.2022)

52/28.01.

privind modificarea si completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.269 din 13.12.2021 cu un post de paza, 8 ore/zi de luni pana vineri la obiectivul Centrul Militar Zonal, str. Mircea cel Batran, nr.106, Municipiul Constanta

51/28.01.

privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta, aprobat prin H.C.J. nr.400/2013

50/28.01.

privind asigurarea cu caracter continuu si permanent a Serviciilor publice de adapostire a animalelor de pe raza judetului Constanta, ce fac obiect al unui ordin de plasare in adapost si aprobarea Regulamentului acestora

49/28.01.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2022 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

48/28.01.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2022, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

47/28.01.

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

46/28.01.

privind modificarea anexelor nr.3,4,7,8 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.303/22.12.2021 si modificarea anexei nr.6 din H.C.J.C. 210/29.09.2021, modificate prin H.C.J.C. nr.231/20.10.2021

45/28.01.

privind desemnarea si validarea nominala a noilor membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

44/28.01.

privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea locuintelor de serviciu aflate in proprietatea publica a Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

43/28.01.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilelor locuinte de serviciu situate in municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 534 si 538, judetul Constanta

42/28.01.

privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Local Nicolae Balcescu asupra imobilului "Alimentare cu apa din localitatea Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu" si completarea listei bunurilor proprietate publica aferente Serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului S.C. RAJA S.A., anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si apa uzata

41/28.01.

privind costurile medii anuale pentru anul 2022, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

40/28.01.

privind darea in folosinta gratuita intitutiei de invatamant Universitatea „Ovidius” unor spatii din interiorul imobilului situat in strada Corbului nr.27, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate privata a Judetului Constanta

39/28.01.

privind darea in folosinta gratuita intitutiei de invatamant Universitatea „Ovidius” unor spatii din interiorul imobilului situat in strada Nufarului nr.3, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate privata a Judetului Constanta

38/28.01.

privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului autoservire/alimentatie publica in suprafata de 203,45 mp din cadrul imobilului Pavilion Expozitional Constanta

37/28.01.

privind Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2022

36/28.01.

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2022, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

35/28.01.

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta de a efectua lucrarile cadastrale pentru drumurile judetene aflate in proprietatea publica a Judetului Constanta si in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea intocmirii, depunerii si inscrierii documentatiei cadastrale in Cartea Funciara

34/28.01.

privind Metodologia de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport si cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare

33/28.01.

privind Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

32/28.01.

privind aprobarea salariilor de baza ale personalului contractual si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, incepand cu data de 1 ianuarie 2022

31/28.01.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari Primariei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

30/28.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta incepand cu data de 01.01.2022

29/28.01.

privind desemnarea doamnei Dobrescu Roxana-Consuela in calitate de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie Provizoriu al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

28/28.01.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

27/28.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2022-2023

26/28.01.

privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2022

25/28.01.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

24/28.01.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

23/28.01.

privind Organigrama si Statele de Functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2022

22/28.01.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

21/28.01.

privind Bugetul, Lista de Investitii si Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

20/28.01.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

19/28.01.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Listei de investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

18/28.01.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

17/28.01.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

16/28.01.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Arta Constanta

15/28.01.

privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

14/28.01.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

13/28.01.

privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Lista de Investitii si Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta

12/28.01.

privind aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru Centrul Scolar pentru Educatie lncluziva „Albatros” Constanta

11/28.01.

privind aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

10/28.01.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Agigea

9/28.01.

privind Bugetul de venituri si cheltuieli si Lista de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022

8/28.01.

privind aprobarea bugetului si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

7/28.01.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2022

6/28.01.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022

5/28.01.

privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2021

4/28.01.

privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr. 589/27.12.2021

3/28.01.

privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr. 588/27.12.2021

2/28.01.

privind modificarea componentei Comisiei de specialitate de Buget-Finante a Consiliului Judetean Constanta, mandatul 2020 - 2024

1/28.01.

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al doamnei Dragnea Marilena, precum si vacantarea locului de consilier judetean

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 03.02.2023
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro