Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » HCJ-uri 2019

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2019

 

Sedinta din 30.01.2019 - hotararile 1 - 28 - Procesul verbal al sedintei

1/30.01.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Doina Pauleanu

2/30.01.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Aurelia Lapusan

3/30.01.

privind desemnarea si validarea ca membri in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnilor, Subprefect Done Ionut si Lt. Col. Ferencz Daniel-Mihai Inspector Sef, imputernicit la comanda Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu"

4/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

5/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Orasului Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

6/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al Orasului Navodari in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

7/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Constanta in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

8/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

9/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Baneasa in domeniul public al Judetului Constanta

10/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oras Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta

11/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta

12/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

13/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

14/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

15/30.01.

privind insusirea in domeniul public al Judetului Constanta a unor bunuri imobile

16/30.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

17/30.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2019 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

18/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

19/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

20/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

21/30.01.

pentru modificarea HCJ 367/19.12.2018 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2019 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

22/30.01.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

23/30.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2019-2020

24/30.01.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2018

25/30.01.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

26/30.01.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

27/30.01.

privind transmiterea fara plata a unor autoturisme catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta si catre UAT Comuna Lipnita si UAT Comuna Mereni

28/30.01.

privind modificarea HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, Al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

Sedinta din 07.02.2019 - Procesul verbal al sedintei

Sedinta din 28.02.2019 - hotararile 29 - 51 - Procesul verbal al sedintei

29/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pentru anul 2018

30/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta, pentru anul 2018

31/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”, pentru anul 2018

32/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene „I.N.Roman” Constanta, pentru anul 2018

33/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”, pentru anul 2018

34/28.02.

pentru modificarea H.C.J. Constanta nr. 24/30.01.2019 privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2018

35/28.02.

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management castigator si durata contractului de management la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

36/28.02.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

37/28.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 3 (trei) locuinte protejate si un Centru de zi cu o capacitate de minim 30 de locuri

38/28.02.

privind modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la H.C.J. nr.13/30.01.2019 privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

39/28.02.

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta privind modalitatea de cooperare interinstitutionala, in vederea implementarii Ordonantei Guvernului nr. 24/2016, actualizata

40/28.02.

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2019

41/28.02.

privind modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

42/28.02.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

43/28.02.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

44/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

45/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

46/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul „Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogalniceanu–Cuza Voda, km 130+615 – km 150+210”

47/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul „Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia – Tortomanu – Silistea, km 0+000- 21+585”

48/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului „Modernizare trotuar strada Traian”

49/28.02.

privind numirea directorului general interimar de la Teatrul de Stat Constanta

50/28.02.

privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

51/28.02.

privind incetarea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.168/17.08.2016 privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat, ca urmare a renuntarii la calitatea de membru al comisiei a unor persoane

Sedinta din 22.03.2019 - hotararea 52 - Procesul verbal al sedintei

52/22.03.

privind repartizarea unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit si T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Constanta in anul 2019

Sedinta din 29.03.2019 - hotararile 53-76 - Procesul verbal al sedintei

53/29.03.

privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.42/28.02.2019 si a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.43/28.02.2019

54/29.03.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L. Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

55/29.03.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

56/29.03.

privind aprobarea proiectului „Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta!”, a acordului de parteneriat cu Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati si a bugetului acestuia

57/29.03.

privind aprobarea demararii de catre D.G.A.S.P.C Constanta a procesului de dezinstitutionalizare a copiilor aflati in Centrul de Plasament Antonio si asigurarea tranzitiei ingrijirii acestora in comunitate prin Programul Operational Regional – Axa prioritara 8, Obiectivul specific 8.3 – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operatiunea C „grup vulnerabil copii”

58/29.03.

pentru modificarea Hotararilor Consiliului Judetean nr.206/2018, nr.207/2018 si nr.208/2018 privind proiectul „Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”

59/29.03.

pentru modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

60/29.03.

privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a Salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 12 aprilie 2019 pentru desfasurarea „Targului Ofertelor Educationale”

61/29.03.

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de expozitie si a parcarii laterale din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 17-19 mai 2019 pentru desfasurarea primei editii a Targului de Oferte Educationale pentru Petrecerea Timpului Liber din cadrul proiectului „Sa Ne Cunoastem, Educatie, Sport si Sponsori”

62/29.03.

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a Salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 30 mai – 09 iunie 2019 pentru desfasurarea „Campionatului European de Sah Scolar” si a Salii de ceremonii in data de 2 iunie 2019 pentru desfasurarea conferintei internationale „Educatie prin Sah”

63/29.03.

privind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

64/29.03.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ................... pentru minora ...................

65/29.03.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...................

66/29.03.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...................

67/29.03.

privind modificarea H.C.J. Constanta 24/30.01.2019 privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2018

68/29.03.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

69/29.03.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta

70/29.03.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Colesniuc Sorin Marcel, director la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

71/29.03.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Stan Romica, director/manager la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”

72/29.03.

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii pentru semnarea acestui contract

73/29.03.

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Constanta si Institutul National de Cercetari Economice „Costin C.Kiritescu” din cadrul Academiei Romane pentru organizarea Scolii de vara „Nicholas Georgescu-Roegen”

74/29.03.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.126/2018

75/29.03.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Baneasa in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

76/29.03.

pentru modificarea HCJC nr.320/19.10.2018 privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta asupra unor bunuri imobile ce apartin domeniului public al Judetului Constanta

Sedinta din 19.04.2019 - hotararile 77-114 - Procesul verbal al sedintei

77/19.04.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe anul 2018

78/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

79/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

80/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

81/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

82/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2019, pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

83/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

84/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

85/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

86/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanta

87/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

88/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Arta Constanta

89/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

90/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

91/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

92/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

93/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

94/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019

95/19.04.

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea, pe anul 2019, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

96/19.04.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

97/19.04.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2019

98/19.04.

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

99/19.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

100/19.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/ manager la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” Constanta

101/19.04.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.50/28.02.2019 privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

102/19.04.

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.66/2019 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..........................

103/19.04.

privind acordarea unui ajutor financiar domnisoarei ..........................

104/19.04.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii unui Centru social de zi, respectiv deschiderea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap

105/19.04.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in scopul realizarii lucrarilor „Modificare acoperis din terasa circulabila in sarpanta” pentru imobilul Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori”, situat in str. Nicolae Mandoi nr. 17 Constanta

106/19.04.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2019 in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

107/19.04.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

108/19.04.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

109/19.04.

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Szekely George, director general al Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei municipiului Constanta

110/19.04.

privind prelungirea termenului de atribuire directa a traseului cod 033 Constanta - Potarnichea - Biruinta si a licentei aferente acestuia, operatorului de transport rutier S.C. Emanuel Trading S.R.L.

111/19.04.

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta

112/19.04.

privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.49/2019

113/19.04.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

114/19.04.

privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri situate in mun. Constanta, bld. Mamaia nr.255, proprietate publica a Judetului Constanta si aflate in administrarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

Sedinta din 17.05.2019 - hotararile 115-136 - Procesul verbal al sedintei

115/17.05.

privind respingerea plangerii prealabile a doamnei Dumitrescu Elena Daniela formulata impotriva H.C.J.C. nr.112/19.04.2019

116/17.05.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

117/17.05.

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

118/17.05.

privind indreptarea unei erori materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.109 din 19.04.2019

119/17.05.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale pe anul 2018, a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director general/manager la Teatrul de Stat Constanta

120/17.05.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in str.Nicolae Mandoi nr.17A, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii a doua Case de Tip Familial

121/17.05.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.241/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

122/17.05.

privind acordul cu privire la contractarea finantarii si asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului „Cresterea gradului de constientizare a populatiei din judetul Constanta cu privire la colectarea selectiva a deseurilor”

123/17.05.

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

124/17.05.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

125/17.05.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

126/17.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

127/17.05.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

128/17.05.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe trimestrul I al anului 2019

129/17.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019

130/17.05.

privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TECHIRGHIOL CORP B - O SANSA PENTRU FIECARE", a cheltuielilor legate de proiect, a contributiei DGASPC Constanta si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

131/17.05.

privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ARMONIA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

132/17.05.

privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU O VIATA NORMALA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

133/17.05.

privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

134/17.05.

privind aprobarea proiectului "TINERI IN COMUNITATE", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati"

135/17.05.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Reabilitarea DJ 222 Mihail Kogalniceanu - Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210"

136/17.05.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia - Tortoman - Silistea, km 0+000 - km 21+585"

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 21.05.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro