Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2019

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2019

 

Sedinta din 30.01.2019 - hotararile 1 - 28 - Procesul verbal al sedintei

1/30.01.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Doina Pauleanu

2/30.01.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Aurelia Lapusan

3/30.01.

privind desemnarea si validarea ca membri in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnilor, Subprefect Done Ionut si Lt. Col. Ferencz Daniel-Mihai Inspector Sef, imputernicit la comanda Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu"

4/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

5/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Orasului Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

6/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al Orasului Navodari in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

7/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Constanta in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

8/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

9/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Baneasa in domeniul public al Judetului Constanta

10/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oras Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta

11/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta

12/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

13/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

14/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

15/30.01.

privind insusirea in domeniul public al Judetului Constanta a unor bunuri imobile

16/30.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

17/30.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2019 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

18/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

19/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

20/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

21/30.01.

pentru modificarea HCJ 367/19.12.2018 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2019 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

22/30.01.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

23/30.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2019-2020

24/30.01.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2018

25/30.01.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

26/30.01.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

27/30.01.

privind transmiterea fara plata a unor autoturisme catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta si catre UAT Comuna Lipnita si UAT Comuna Mereni

28/30.01.

privind modificarea HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, Al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

Sedinta din 07.02.2019 - Procesul verbal al sedintei

Sedinta din 28.02.2019 - hotararile 29 - 51 - Procesul verbal al sedintei

29/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pentru anul 2018

30/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta, pentru anul 2018

31/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”, pentru anul 2018

32/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene „I.N.Roman” Constanta, pentru anul 2018

33/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”, pentru anul 2018

34/28.02.

pentru modificarea H.C.J. Constanta nr. 24/30.01.2019 privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2018

35/28.02.

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management castigator si durata contractului de management la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

36/28.02.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

37/28.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 3 (trei) locuinte protejate si un Centru de zi cu o capacitate de minim 30 de locuri

38/28.02.

privind modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la H.C.J. nr.13/30.01.2019 privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

39/28.02.

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta privind modalitatea de cooperare interinstitutionala, in vederea implementarii Ordonantei Guvernului nr. 24/2016, actualizata

40/28.02.

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2019

41/28.02.

privind modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

42/28.02.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

43/28.02.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

44/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

45/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

46/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul „Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogalniceanu–Cuza Voda, km 130+615 – km 150+210”

47/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul „Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia – Tortomanu – Silistea, km 0+000- 21+585”

48/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului „Modernizare trotuar strada Traian”

49/28.02.

privind numirea directorului general interimar de la Teatrul de Stat Constanta

50/28.02.

privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

51/28.02.

privind incetarea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.168/17.08.2016 privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat, ca urmare a renuntarii la calitatea de membru al comisiei a unor persoane

Sedinta din 22.03.2019 - hotararea 52 - Procesul verbal al sedintei

52/22.03.

privind repartizarea unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit si T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Constanta in anul 2019

Sedinta din 29.03.2019 - hotararile 53-76 - Procesul verbal al sedintei

53/29.03.

privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.42/28.02.2019 si a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.43/28.02.2019

54/29.03.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L. Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

55/29.03.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

56/29.03.

privind aprobarea proiectului „Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta!”, a acordului de parteneriat cu Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati si a bugetului acestuia

57/29.03.

privind aprobarea demararii de catre D.G.A.S.P.C Constanta a procesului de dezinstitutionalizare a copiilor aflati in Centrul de Plasament Antonio si asigurarea tranzitiei ingrijirii acestora in comunitate prin Programul Operational Regional – Axa prioritara 8, Obiectivul specific 8.3 – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operatiunea C „grup vulnerabil copii”

58/29.03.

pentru modificarea Hotararilor Consiliului Judetean nr.206/2018, nr.207/2018 si nr.208/2018 privind proiectul „Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”

59/29.03.

pentru modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

60/29.03.

privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a Salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 12 aprilie 2019 pentru desfasurarea „Targului Ofertelor Educationale”

61/29.03.

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de expozitie si a parcarii laterale din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 17-19 mai 2019 pentru desfasurarea primei editii a Targului de Oferte Educationale pentru Petrecerea Timpului Liber din cadrul proiectului „Sa Ne Cunoastem, Educatie, Sport si Sponsori”

62/29.03.

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a Salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 30 mai – 09 iunie 2019 pentru desfasurarea „Campionatului European de Sah Scolar” si a Salii de ceremonii in data de 2 iunie 2019 pentru desfasurarea conferintei internationale „Educatie prin Sah”

63/29.03.

privind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

64/29.03.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ................... pentru minora ...................

65/29.03.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...................

66/29.03.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...................

67/29.03.

privind modificarea H.C.J. Constanta 24/30.01.2019 privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2018

68/29.03.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

69/29.03.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta

70/29.03.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Colesniuc Sorin Marcel, director la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

71/29.03.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Stan Romica, director/manager la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”

72/29.03.

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii pentru semnarea acestui contract

73/29.03.

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Constanta si Institutul National de Cercetari Economice „Costin C.Kiritescu” din cadrul Academiei Romane pentru organizarea Scolii de vara „Nicholas Georgescu-Roegen”

74/29.03.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.126/2018

75/29.03.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Baneasa in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

76/29.03.

pentru modificarea HCJC nr.320/19.10.2018 privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta asupra unor bunuri imobile ce apartin domeniului public al Judetului Constanta

Sedinta din 19.04.2019 - hotararile 77-114 - Procesul verbal al sedintei

77/19.04.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe anul 2018

78/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

79/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

80/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

81/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

82/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2019, pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

83/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

84/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

85/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

86/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanta

87/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

88/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Arta Constanta

89/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

90/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

91/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

92/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

93/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

94/19.04.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019

95/19.04.

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea, pe anul 2019, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

96/19.04.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

97/19.04.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2019

98/19.04.

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

99/19.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

100/19.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/ manager la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” Constanta

101/19.04.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.50/28.02.2019 privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

102/19.04.

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.66/2019 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..........................

103/19.04.

privind acordarea unui ajutor financiar domnisoarei ..........................

104/19.04.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii unui Centru social de zi, respectiv deschiderea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap

105/19.04.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in scopul realizarii lucrarilor „Modificare acoperis din terasa circulabila in sarpanta” pentru imobilul Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori”, situat in str. Nicolae Mandoi nr. 17 Constanta

106/19.04.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2019 in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

107/19.04.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

108/19.04.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

109/19.04.

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Szekely George, director general al Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei municipiului Constanta

110/19.04.

privind prelungirea termenului de atribuire directa a traseului cod 033 Constanta - Potarnichea - Biruinta si a licentei aferente acestuia, operatorului de transport rutier S.C. Emanuel Trading S.R.L.

111/19.04.

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta

112/19.04.

privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.49/2019

113/19.04.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

114/19.04.

privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri situate in mun. Constanta, bld. Mamaia nr.255, proprietate publica a Judetului Constanta si aflate in administrarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

Sedinta din 17.05.2019 - hotararile 115-136 - Procesul verbal al sedintei

115/17.05.

privind respingerea plangerii prealabile a doamnei Dumitrescu Elena Daniela formulata impotriva H.C.J.C. nr.112/19.04.2019

116/17.05.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

117/17.05.

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

118/17.05.

privind indreptarea unei erori materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.109 din 19.04.2019

119/17.05.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale pe anul 2018, a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director general/manager la Teatrul de Stat Constanta

120/17.05.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in str.Nicolae Mandoi nr.17A, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii a doua Case de Tip Familial

121/17.05.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.241/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

122/17.05.

privind acordul cu privire la contractarea finantarii si asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului „Cresterea gradului de constientizare a populatiei din judetul Constanta cu privire la colectarea selectiva a deseurilor”

123/17.05.

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

124/17.05.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

125/17.05.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

126/17.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

127/17.05.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

128/17.05.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe trimestrul I al anului 2019

129/17.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019

130/17.05.

privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TECHIRGHIOL CORP B - O SANSA PENTRU FIECARE", a cheltuielilor legate de proiect, a contributiei DGASPC Constanta si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

131/17.05.

privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ARMONIA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

132/17.05.

privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU O VIATA NORMALA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

133/17.05.

privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

134/17.05.

privind aprobarea proiectului "TINERI IN COMUNITATE", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati"

135/17.05.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Reabilitarea DJ 222 Mihail Kogalniceanu - Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210"

136/17.05.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia - Tortoman - Silistea, km 0+000 - km 21+585"

Sedinta din 24.06.2019 - hotararile 137-157 - Procesul verbal al sedintei

137/24.06.

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Constanta

138/24.06.

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta „in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment” sa achizitioneze servicii de expertiza tehnica si de intocmire documentatii tehnice (DALI/SF, PT, DDE) pentru drumuri judetene, poduri si podete aferente

139/24.06.

privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile proprietate publica a Judetului Constanta din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros”

140/24.06.

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si desfiintarea acestuia prin demolare

141/24.06.

privind aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

142/24.06.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. in vederea realizarii lucrarilor „racordare la reteaua electrica a locului de consum repompare Calarasi” – sediu RAJA S.A.

143/24.06.

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr.400/2013”

144/24.06.

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a Salii de ceremonii de la etajul Pavilionului Expozitional Constanta, in perioada 19-29 septembrie 2019 pentru desfasurarea „Campionatului National de Sah pe echipe de seniori”

145/24.06.

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Europene de Kung-Fu a Salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 25 august 2019 pentru desfasurarea „Campionatului Mondial de Kung-Fu” si in data de 15 decembrie 2019 pentru organizarea „Concursului International de Kung-Fu”

146/24.06.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

147/24.06.

privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanta

148/24.06.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ....................................

149/24.06.

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

150/24.06.

privind schimbarea destinatiei imobilului proprietate publica a Judetului Constanta, situat in mun.Constanta, str.Dorobanti nr.31, jud.Constanta, din Adapost de Noapte pentru Oamenii Strazii in Locuinta Protejata pentru protectia victimelor violentei domestice

151/24.06.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

152/24.06.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

153/24.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

154/24.06.

privind aprobarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

155/24.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

156/24.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019, de la Teatrul de Stat Constanta

157/24.06.

privind darea in administrare a unui bun imobil, proprietate publica a judetului Constanta catre Consiliul Local al Comunei Vulturu

Sedinta din 24.07.2019 - hotararile 158-180 - Procesul verbal al sedintei

158/24.07.

privind aprobarea procesului verbal al sedintei publice ordinare din data de 24 iunie 2019 a Consiliului Judetean Constanta

159/24.07

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea si implementarea proiectului "Masuri integrate pentru o viata mai buna" cod MySMIS: 114654

160/24.07

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

161/24.07

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

162/24.07

privind infiintarea unei garzi la domiciliu in specialitatea Chirurgie OMF in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

163/24.07

privind aprobarea organigramei si a statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

164/24.07

privind aprobarea organigramei si a statului de functii de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

165/24.07

privind aprobarea Comisiei de concurs pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanta

166/24.07

privind aprobarea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2019, pentru proiecte sportive

167/24.07

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de expozitie (parter si etaj) din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 28 octombrie - 03 noiembrie 2019 pentru desfasurarea a 41-a editii a "Campionatelor Mondiale de Skandenberg"

168/24.07

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Taekwon-do I.T.F. a suprafetei de 500 mp pe parcarea laterala a Pavilionului Expozitional Constanta, in perioada 26 - 31 august 2019 pentru desfasurarea "Stagiului National"

169/24.07

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta

170/24.07

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

171/24.07

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Judetului Constanta

172/24.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de Investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

173/24.07

privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2019, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Constanta

174/24.07

privind aprobarea Contractului/Acordului Colectiv de Munca la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

175/24.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitati culturale pe anul 2019 de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

176/24.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de Investitii pe anul 2019 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

177/24.07

privind transmiterea unui bun din domeniul public al Judetului Constanta si gestiunea S.C. RAJA S.A. in domeniul public al Orasului Eforie si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

178/24.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

179/24.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

180/24.07

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta

Sedinta din 30.07.2019 - hotararile 181-185 - Procesul verbal al sedintei

181/30.07

privind aprobarea rezultatelor evaluarii proiectelor sportive eligibile, a sumelor alocate acestora si aprobarea atriburii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2019

182/30.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2019, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

183/30.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2019 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

184/30.07

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului „Reabilitare si modernizare Teatru de Vara Mamaia”

185/30.07

privind darea în folosinta gratuita Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania a suprafetei de 2000 mp situata pe parcarea laterala si a suprafeţei de 200 mp in interiorul Pavilionului Expozitional Constanta precum si transmiterea dreptului de a folosi marca „Festivalul National de Muzica Usoara Mamaia”, in perioada 05 - 08 septembrie 2019 pentru desfasurarea "Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2019"

Sedinta din 12.08.2019 - hotararile 186-196 - Procesul verbal al sedintei

186/12.08

privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta din data de 24 si 30 iulie 2019

187/12.08

privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

188/12.08

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

189/12.08

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

190/12.08

privind aprobarea incheierii unor contracte pentru servicii juridice de reprezentare in fata instantelor judecatoresti a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

191/12.08

privind incetarea dreptului de administrare al UAT Vulturu, asupra terenului cu suprafata de 15126 mp - parte carosabila a DJ 225

192/12.08

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Judetului Constanta

193/12.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

194/12.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta, pe anul 2019

195/12.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

196/12.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

Sedinta din 30.08.2019 - hotararea 197 - Procesul verbal al sedintei

197/30.08

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al UAT Jude tul Constanta

Sedinta din 30.09.2019 - hotararile 198-229 - Procesul verbal al sedintei

198/30.09

privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta din data de 12 si 30 august 2019

199/30.09

privind incetarea calitatii de membru in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” a domnului Dontu Gheorghe

200/30.09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 393: Arsa-DJ391-Albesti-Coroana; L=9,69 km”

201/30.09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu”

202/30.09

privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

203/30.09

privind modificarea componentei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

204/30.09

privind aprobarea Planurilor de restructurare ale unor centre rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

205/30.09

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Judetului Constanta

206/30.09

privind modificarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in anul 2019 in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

207/30.09

privind modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

208/30.09

privind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

209/30.09

privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii de la Teatrul de Stat Constanta

210/30.09

privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului Judetean Constanta

211/30.09

privind aprobarea procedurii de atribuire directa, pe o perioada de 60 de zile, a unor trasee cuprinse in Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean

212/30.09

privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean

213/30.09

privind aprobarea tarifelor percepute pentru prestatiile specifice realizate de catre Autoritatea Judeteana de Transport

214/30.09

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Europene de Kung-Fu a Salii de expozitie (parter si etaj) situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 04-05 Octombrie 2019 pentru organizarea „Concursului International de Kung-Fu”

215/30.09

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pentru trimestrul II al anului 2019

216/30.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

217/30.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

218/30.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

219/30.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

220/30.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 de la Teatrul de Stat Constanta

221/30.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2019 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

222/30.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

223/30.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii, pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

224/30.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

225/30.09

privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor judeteni

226/30.09

privind asumarea de catre Consiliul Judetean Constanta a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente "Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023"

227/30.09

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al UAT Judetul Constanta

228/30.09

pentru modificarea Anexei la HCJC nr.54/29.03.2019 privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L. Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

229/30.09

privind modificarea Anexei la HCJC nr.55/29.03.2019 privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

Sedinta din 31.10.2019 - hotararile 230-255 - Procesul verbal al sedintei

230/31.10

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de 30 septembrie 2019

231/31.10

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Teritoriala Dobrogea si Consiliul Judetean Constanta pentru organizarea si desfasurarea evenimentului „Anuala de Arhitectura, a_da 2019”

232/31.10

privind aprobarea preluarii a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al Judetului Constanta si inscrierea acestuia in domeniul public al Judetului Constanta

233/31.10

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2019-2020 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

234/31.10

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Turismului in Judetul Constanta, pentru o perioada de 10 ani, respectiv 2019-2028

235/31.10

privind modificarea H.C.J. nr.295/28.09.2018 privind aprobarea proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

236/31.10

privind stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2019-2020 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

237/31.10

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de expozitie (parter si etaj) situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 26 noiembrie 2019 pentru organizarea unui eveniment vocal-simfonic dedicat tinerilor

238/31.10

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a Salii de ceremonii in perioada 01-13 iunie 2020 pentru desfasurarea „Campionatului European Individual Feminin de Sah” si de asemenea a Salii de expozitie (parter si etaj) si a Salii de ceremonii situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 07-27 septembrie 2020 pentru desfasurarea „Campionatului Mondial Individual de Juniori”

239/31.10

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Europene de Kung-Fu a Salii de expozitie (parter si etaj) situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 10-11 aprilie 2020 pentru organizarea „Concursului International de Kung-Fu”

240/31.10

privind darea in folosinta gratuita Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania a suprafetei de 2000 mp situata pe parcarea laterala si a suprafetei de 200 mp in interiorul Pavilionului Expozitional Constanta precum si transmiterea dreptului de a folosi marca „Festivalul National de Muzica Usoara Mamaia”, in perioada 01-03 mai 2020 pentru desfasurarea „Festivalului National de Muzica Usoara Mamaia 2020”

241/31.10

privind aprobarea Regulamentului de functionare al parcarilor adiacente Palatului Administrativ, aflate in administrarea Consiliului Judetean Constanta

242/31.10

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, executat in judetul Constanta

243/31.10

privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele achizitionate din fonduri externe nerambursabile, din parcul auto al Consiliului Judetean Constanta

244/31.10

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ..............................

245/31.10

privind modificarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

246/31.10

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019 finantate din bugetul Judetului Constanta

247/31.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de Investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

248/31.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta, pe anul 2019

249/31.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

250/31.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

251/31.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

252/31.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

253/31.10

privind darea in folosinta gratuita Institutiei Prefectului - Judetul Constanta a Centrului Multifunctional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, in data de 01.11.2019, pentru instruirea operatorilor de calculator si a presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, actiuni necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019

254/31.10

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..............................

255/31.10

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in str. Nicolae Mandoi, nr.17A, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii a doua Case de Tip Familial

Sedinta din 05.11.2019 - hotararile 256-257 - Procesul verbal al sedintei

256/05.11

privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Institutia Prefectului - Judetul Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada” si Primaria Municipiului Constanta, in vederea organizarii evenimentului „Sarbatorim Dobrogea”

257/05.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

Sedinta din 29.11.2019 - hotararile 258-290 - Procesul verbal al sedintei

258/29.11

privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta din data de 31 octombrie si 5 noiembrie 2019

259/29.11

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean ca urmare a demisiei

260/29.11

privind validarea unui mandat de consilier judetean

261/29.11

privind aprobarea transmiterii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment a unui buldoexcavator cu accesoriile aferente achizitionat in cadrul proiectului "Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”-ALERT, cod eMS BSB-538"

262/29.11

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta si inscrierea acestuia in domeniul public al Judetului Constanta

263/29.11

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in localitatea Baneasa, in 3 (trei) loturi in vederea edificarii unor locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati

264/29.11

privind aprobarea dezmembrarii unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in localitatea Topraisar, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii unor locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati

265/29.11

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Primaria Municipiului Constanta in vederea realizarii lucrarilor "racordare la reteaua electrica a locului de consum Oraselul Copiilor - Parc Tabacarie"

266/29.11

privind modificarea componentei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

267/29.11

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019, finantate din bugetul Judetului Constanta

268/29.11

privind modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

269/29.11

privind darea in folosinta gratuita a salii de spectacole din cadrul Centrului Multifunctional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, in data de 17.12.2019, pentru organizarea spectacolului „Timpul faptelor bune”

270/29.11

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Taekwon-do I.T.F. a Salii de ceremonii situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 17-23 august 2020 pentru organizarea „Stagiului National”

271/29.11

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de ceremonii situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 05 decembrie 2019 pentru organizarea evenimentului „Gala Voluntarului 2019”

272/29.11

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de ceremonii situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in data de 08 decembrie 2019 pentru organizarea evenimentului „Gala Excellentia”

273/29.11

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ....................................... pentru minorul .......................................

274/29.11

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta pentru anul 2020

275/29.11

privind modificarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

276/29.11

privind aprobarea Acordului colectiv de munca si a Contractului colectiv de munca aplicabile la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

277/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

278/29.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

279/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

280/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, pentru Muzeul de Arta Constanta

281/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

282/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanta

283/29.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

284/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

285/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii, pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul"- Constanta

286/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

287/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

288/29.11

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pentru trimestrul III al anului 2019

289/29.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

290/29.11

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea realizarii lucrarilor „construire imprejmuire teren”

Sedinta din 13.12.2019 - hotararile 291-309 - Procesul verbal al sedintei

291/13.12

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de 29 noiembrie 2019

292/13.12

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Orasului Negru Voda in domeniul public al UAT Judetul Constanta

293/13.12

privind aprobarea Acordului colectiv de munca si a Contractului colectiv de munca aplicabile la nivelul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2020

294/13.12

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2020

295/13.12

privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, pentru anul 2020

296/13.12

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ................... pentru fiica sa ...................

297/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

298/13.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

299/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

300/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

301/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

302/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanta

303/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

304/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

305/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

306/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

307/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

308/13.12

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea realizarii investitiei „Amenajare intersectie DN22 (E87) km 286+050 cu DJ226”

309/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro