Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » HCJ-uri 2019

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2019

 

Sedinta din 30.01.2019 - hotararile 1 - 28 - Procesul verbal al sedintei

1/30.01.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Doina Pauleanu

2/30.01.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Aurelia Lapusan

3/30.01.

privind desemnarea si validarea ca membri in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnilor, Subprefect Done Ionut si Lt. Col. Ferencz Daniel-Mihai Inspector Sef, imputernicit la comanda Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu"

4/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

5/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Orasului Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

6/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al Orasului Navodari in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

7/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Constanta in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

8/30.01.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

9/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Baneasa in domeniul public al Judetului Constanta

10/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oras Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta

11/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta

12/30.01.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

13/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

14/30.01.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

15/30.01.

privind insusirea in domeniul public al Judetului Constanta a unor bunuri imobile

16/30.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

17/30.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2019 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

18/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

19/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

20/30.01.

privind aprobarea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

21/30.01.

pentru modificarea HCJ 367/19.12.2018 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2019 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

22/30.01.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

23/30.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2019-2020

24/30.01.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2018

25/30.01.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2019

26/30.01.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

27/30.01.

privind transmiterea fara plata a unor autoturisme catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta si catre UAT Comuna Lipnita si UAT Comuna Mereni

28/30.01.

privind modificarea HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, Al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

Sedinta din 07.02.2019 - Procesul verbal al sedintei

Sedinta din 28.02.2019 - hotararile 29 - 51 - Procesul verbal al sedintei

29/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pentru anul 2018

30/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta, pentru anul 2018

31/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”, pentru anul 2018

32/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene „I.N.Roman” Constanta, pentru anul 2018

33/28.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”, pentru anul 2018

34/28.02.

pentru modificarea H.C.J. Constanta nr. 24/30.01.2019 privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2018

35/28.02.

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management castigator si durata contractului de management la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

36/28.02.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. RAJA S.A.

37/28.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Balcescu in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 3 (trei) locuinte protejate si un Centru de zi cu o capacitate de minim 30 de locuri

38/28.02.

privind modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la H.C.J. nr.13/30.01.2019 privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 4 locuinte protejate si a unui Centru de zi

39/28.02.

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta privind modalitatea de cooperare interinstitutionala, in vederea implementarii Ordonantei Guvernului nr. 24/2016, actualizata

40/28.02.

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2019

41/28.02.

privind modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

42/28.02.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

43/28.02.

privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta

44/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

45/28.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

46/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul „Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogalniceanu–Cuza Voda, km 130+615 – km 150+210”

47/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul „Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia – Tortomanu – Silistea, km 0+000- 21+585”

48/28.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului „Modernizare trotuar strada Traian”

49/28.02.

privind numirea directorului general interimar de la Teatrul de Stat Constanta

50/28.02.

privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

51/28.02.

privind incetarea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.168/17.08.2016 privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat, ca urmare a renuntarii la calitatea de membru al comisiei a unor persoane

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 04.03.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro