Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Centrul Tomis
Exproprieri DJ226C
Finantari nerambursabile
   Proiecte - CJC
   Proiecte - alte institutii
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
   Licitatii publice
Comunicate de presa

     Ultimele actualizariSunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » HCJ-uri 2018

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2018

 

Sedinta din 29.01.2018 - hotararile 1-22 - Procesul verbal al sedintei

1/29.01.

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Dogaru Tudorel, Director general al Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei municipiului Constanta

2/29.01.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

3/29.01.

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

4/29.01.

privind aprobarea infiintarii Serviciului de Zi fara cazare Centrul de Zi de Recuperare Cogealac, in subordinea D.G.A.S.P.C. Constanta, aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia, precum si aprobarea modelului cadru al conventiei de asociere

5/29.01.

privind aprobarea infiintarii Locuintei Protejate Luceafarul Medgidia si aprobarii regulamentului de organizare si functionare

6/29.01.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Social cu Cazare Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam

7/29.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017

8/29.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

9/29.01.

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

10/29.01.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018

11/29.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

12/29.01.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.244/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”

13/29.01.

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea Proiectului „Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”

14/29.01.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Dorada Transporting S.R.L.

15/29.01.

privind aprobarea aderarii unitatii administrativ teritoriale Comuna Mihai Viteazu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

16/29.01.

privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

17/29.01.

privind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

18/29.01.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

19/29.01.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2017 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

20/29.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2018-2019

21/29.01.

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean valabil in perioada 2014-2019 aprobat prin HCJ nr. 400/2013

22/29.01.

privind aprobarea Acordului de colaborare privind infiintarea si functionarea punctelor de informare si promovare pentru Campania nationala a consumului de carne si produse din carne provenite de la specia ovine

Sedinta din 14.02.2018 - hotararile 23-72 - Procesul verbal al sedintei

23/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

24/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

25/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

26/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

27/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

28/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

29/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

30/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

31/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

32/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanta

33/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

34/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

35/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

36/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, Programului de evenimente culturale, organigramei, statului de functii pe anul 2018 si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

37/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, Programului de evenimente culturale, organigramei, statului de functii pe anul 2018 si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada"

38/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2018

39/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2018

40/14.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT municipiul Mangalia si administrarea Consiliului Local al municipiului Mangalia in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial, respectiv reabilitarii in vederea infiintarii unui Centru de zi de recuperare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

41/14.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT municipiul Medgidia și administrarea Consiliului Local al municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta și in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial, respectiv reabilitarii in vederea infiintarii unui Centru de zi de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

42/14.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Lumina și administrarea Consiliului Local al comunei Lumina in domeniul public al Judetului Constanta și in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial, respectiv reabilitarii in vederea infiintarii unui Centru de zi de recuperare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

43/14.02.

privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiilor pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"

44/14.02.

privind insusirea unor bunuri imobile in domeniul public al Judetului Constanta

45/14.02.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 168/30.06.2017 referitoare la exprimarea acordului cu privire la punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020” a unor bunuri imobile

46/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Constanta in domeniul public al Judetului Constanta

47/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Mangalia in domeniul public al Judetului Constanta

48/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

49/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Navodari in domeniul public al Judetului Constanta

50/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Harsova in domeniul public al Judetului Constanta

51/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta

52/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Ovidiu in domeniul public al Judetului Constanta

53/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al Judetului Constanta

54/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Techirghiol in domeniul public al Judetului Constanta
55/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta
56/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta
57/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Independenta in domeniul public al Judetului Constanta
58/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta
59/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta
60/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta
61/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Costinesti in domeniul public al Judetului Constanta
62/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Tuzla in domeniul public al Judetului Constanta
63/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT 23 August in domeniul public al Judetului Constanta
64/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Albesti in domeniul public al Judetului Constanta

65/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Limanu in domeniul public al Judetului Constanta

66/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Amzacea in domeniul public al Judetului Constanta
67/14.02. privind modificarea organigramei si statului de functii de la Directia de Paza a Judetului Constanta
68/14.02.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Marcon Star S.R.L.

69/14.02.

privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea serviciului de transport public si a licentelor de traseu

70/14.02.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta "in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment" pe anul 2018, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

71/14.02.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

72/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Corbu in domeniul public al Judetului Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 21.02.2018
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro