Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2018

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2018

 

Sedinta din 29.01.2018 - hotararile 1-22 - Procesul verbal al sedintei

1/29.01.

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Dogaru Tudorel, Director general al Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei municipiului Constanta

2/29.01.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

3/29.01.

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

4/29.01.

privind aprobarea infiintarii Serviciului de Zi fara cazare Centrul de Zi de Recuperare Cogealac, in subordinea D.G.A.S.P.C. Constanta, aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia, precum si aprobarea modelului cadru al conventiei de asociere

5/29.01.

privind aprobarea infiintarii Locuintei Protejate Luceafarul Medgidia si aprobarii regulamentului de organizare si functionare

6/29.01.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Social cu Cazare Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam

7/29.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017

8/29.01.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta

9/29.01.

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

10/29.01.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018

11/29.01.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

12/29.01.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.244/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba"

13/29.01.

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea Proiectului "Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba"

14/29.01.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Dorada Transporting S.R.L.

15/29.01.

privind aprobarea aderarii unitatii administrativ teritoriale Comuna Mihai Viteazu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

16/29.01.

privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

17/29.01.

privind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

18/29.01.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

19/29.01.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2017 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

20/29.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2018-2019

21/29.01.

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean valabil in perioada 2014-2019 aprobat prin HCJ nr. 400/2013

22/29.01.

privind aprobarea Acordului de colaborare privind infiintarea si functionarea punctelor de informare si promovare pentru Campania nationala a consumului de carne si produse din carne provenite de la specia ovine

Sedinta din 14.02.2018 - hotararile 23-72 - Procesul verbal al sedintei

23/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

24/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

25/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

26/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

27/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

28/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

29/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

30/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

31/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

32/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanta

33/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

34/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

35/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si a Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

36/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, Programului de evenimente culturale, organigramei, statului de functii pe anul 2018 si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

37/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, Programului de evenimente culturale, organigramei, statului de functii pe anul 2018 si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

38/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2018

39/14.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2018

40/14.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT municipiul Mangalia si administrarea Consiliului Local al municipiului Mangalia in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial, respectiv reabilitarii in vederea infiintarii unui Centru de zi de recuperare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

41/14.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT municipiul Medgidia și administrarea Consiliului Local al municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta și in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial, respectiv reabilitarii in vederea infiintarii unui Centru de zi de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

42/14.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Lumina și administrarea Consiliului Local al comunei Lumina in domeniul public al Judetului Constanta și in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial, respectiv reabilitarii in vederea infiintarii unui Centru de zi de recuperare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

43/14.02.

privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiilor pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"

44/14.02.

privind insusirea unor bunuri imobile in domeniul public al Judetului Constanta

45/14.02.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 168/30.06.2017 referitoare la exprimarea acordului cu privire la punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020" a unor bunuri imobile

46/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Constanta in domeniul public al Judetului Constanta

47/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Mangalia in domeniul public al Judetului Constanta

48/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta

49/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Navodari in domeniul public al Judetului Constanta

50/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Harsova in domeniul public al Judetului Constanta

51/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta

52/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Ovidiu in domeniul public al Judetului Constanta

53/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al Judetului Constanta

54/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Techirghiol in domeniul public al Judetului Constanta
55/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta
56/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Chirnogeni in domeniul public al Judetului Constanta
57/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Independenta in domeniul public al Judetului Constanta
58/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta
59/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta
60/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta
61/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Costinesti in domeniul public al Judetului Constanta
62/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Tuzla in domeniul public al Judetului Constanta
63/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT 23 August in domeniul public al Judetului Constanta
64/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Albesti in domeniul public al Judetului Constanta

65/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Limanu in domeniul public al Judetului Constanta

66/14.02. privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Amzacea in domeniul public al Judetului Constanta
67/14.02. privind modificarea organigramei si statului de functii de la Directia de Paza a Judetului Constanta
68/14.02.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Marcon Star S.R.L.

69/14.02.

privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea serviciului de transport public si a licentelor de traseu

70/14.02.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta "in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment" pe anul 2018, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

71/14.02.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

72/14.02.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Corbu in domeniul public al Judetului Constanta

Sedinta din 27.03.2018 - hotararile 73-121 - Procesul verbal al sedintei

73/27.03.

privind sustinerea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova

74/27.03.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Ileana Ploscaru

75/27.03.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Alexandru Mereuta

76/27.03.

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

77/27.03.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

78/27.03.

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

79/27.03.

privind schimbarea denumirii Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta in Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, precum si aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

80/27.03.

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract

81/27.03.

privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Consiliului Judetean Constanta

82/27.03.

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta - Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589

83/27.03.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al UAT Oras Murfatlar si administrarea Consiliului Local al Orasului Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

84/27.03.

privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate

85/27.03.

privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 19-20 aprilie 2018 pentru desfasurarea "Targului Ofertelor Educationale"

86/27.03.

privind darea in folosinta gratuita Asociatiei "Filantropica" Constanta a unui spatiu de 39 mp (sala nr.12) din Pavilionul Expozitional Constanta pentru activitati de lucru cu copii institutionalizati prin metode educative speciale

87/27.03.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pavilionului Expozitional Constanta, imobil aflat in domeniul public al Judetului Constanta

88/27.03.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.274/30.10.2017 privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achizitia directa de produse, servicii si lucrari

89/27.03.

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Sacele, UAT Comuna Istria si UAT Comuna Mihai Viteazu pentru proiectul "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu

90/27.03.

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Istria si UAT Comuna Cogealac pentru proiectul "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Cetatea Histria - DN22/ Tariverde"

91/27.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu"

92/27.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALUI aferenti proiectului "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Cetatea Histria - DN 22/Tariverde"

93/27.03.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Ostrov si administrarea Consiliului Local al Comunei Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

94/27.03.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Rasova si administrarea Consiliului Local al Comunei Rasova in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

95/27.03.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Topalu si administrarea Consiliului Local al Comunei Topalu in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

96/27.03.

privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a regulamentului propriu de organizare si functionare pentru Comitetul de Coordonare (CC) si Grupul de Lucru (GL) implicate in procesul de actualizare a Planului Local de Actiune pentru Mediu - judetul Constanta

97/27.03.

privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu - judetul Constanta, actualizat

98/27.03.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2017

99/27.03.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta pentru anul 2017

100/27.03.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta pentru anul 2017

101/27.03.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pentru anul 2017

102/27.03.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" pentru anul 2017

103/27.03.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018

104/27.03.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

105/27.03.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.288/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

106/27.03.

privind stabilirea pretului mediu/ tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul Judetului Constanta

107/27.03.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

108/27.03.

privind modificarea componentei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

109/27.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul", Agigea, str.Bujorului nr.9, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

110/27.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" Constanta, str.Pictor Nicolae Grigorescu nr.12, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

111/27.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de servicii comunitare Orizont" Constanta, Aleea Horia Agarici nr.5, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

112/27.03.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de servicii comunitare Cristina" Constanta, str.Pandurului nr.120, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

113/27.03.

privind aprobarea Contractului cadru intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Fundatia Morning Glory House - Constanta pentru Copii Bolnavi de SIDA privind acordarea de servicii sociale minorilor afectati de SIDA/HIV de pe raza judetului Constanta

114/27.03.

privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2018 pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

115/27.03.

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

116/27.03.

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2018

117/27.03.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a modificarii listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

118/27.03.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

119/27.03.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

120/27.03.

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Consiliului Judetean Constanta pe anul 2017

121/27.03.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2018

Sedinta din 04.04.2018 - hotararile 122-130 - Procesul verbal al sedintei

122/04.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia – Tortomanu – Silistea, km 0+000 – km 21+585

123/04.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogalniceanu – Cuza Voda, km 130+615 – km 150+210"

124/04.04.

privind completarea HCJC nr. 161/2014 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind instrumentarea cazurilor sociale transmise spre solutionare D.G.A.S.P.C. Constanta de catre Consiliul Judetean Constanta

125/04.04.

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2018

126/04.04.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ..................................

127/04.04.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ..................................

128/04.04.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..................................

129/04.04.

pivind aprobarea modificarii Listei de Investitii pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanta

130/04.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Sedinta din 27.04.2018 - hotararile 131-159 - Procesul verbal al sedintei

131/27.04.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Excelenta in Turism si Servicii "Tomis", imobil aflat in domeniul public al Judetului Constanta, precum si a contractului de utilizare temporara – cadru si a proceselor verbale de predare-primire

132/27.04.

privind nu mirea domnului Gherghilescu Vasile in functia de director interimar la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare", pana la ocuparea postului prin concurs

133/27.04.

privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, proprietate publica a judetului Constanta, in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

134/27.04.

privind modificarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

135/27.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, programului de evenimente culturale, pe anul 2018 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

136/27.04.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

137/27.04.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ....................................

138/27.04.

privind insusirea in domeniul public al Judetului Constanta a bunurilor imobile - constructii "Centre de preventie, tratament medical primar si puncte de salvamar din zona litorala a judetului Constanta"

139/27.04.

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a tuturor dotarilor achizitionate in cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului - Eforie Sud" catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

140/27.04.

privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiilor pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"

141/27.04.

pentru modificarea HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al.Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

142/27.04.

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica

143/27.04.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

144/27.04.

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2018

145/27.04.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

146/27.04.

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

147/27.04.

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

148/27.04.

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

149/27.04.

pentru completarea HCJC nr.316/2017 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2018 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

150/27.04.

privind schimbarea destinatiei imobilului "Cladire – Filiala 1 Constanta", situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr.23 apartinand domeniului privat al Judetului Constanta

151/27.04.

privind aprobarea co-finantarii si semnarii Acordurilor de Parteneriat pentru derularea proiectului "Black Sea Joint Environmental Monitoring and Protection – ALERT", eMS code: BSB538

152/27.04.

privind aprobarea co-finantarii si semnarii Acordurilor de Parteneriat pentru derularea proiectului "Joint Cultural Heritage – Source for Development of Entrepreneurship in the Black Sea Basin - TREASURE", eMS code: BSB371

153/27.04.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Stevans Impex Service S.R.L.

154/27.04.

privind indreptarea unei erori materiale din H.C.J. nr. 41/14.02.2018 privind insusirea unui bun imobil in domeniul public al Judetului Constanta

155/27.04.

pentru completarea HCJC nr.183/2016 privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. RAJA S.A. Constanta

156/27.04.

privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri situate in mun. Constanta, bld. Mamaia nr.255, proprietate publica a Judetului Constanta si aflate in administrarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

157/27.04.

privind modificarea componentei nominale a Comisiei de analiza a solicitarilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat

158/27.04.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

159/27.04.

pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 298/28.11.2017 privind aprobarea formularii unei solicitari catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unui bun imobil situat in municipiul Constanta, str.Piatra Craiului nr.4, din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Constanta

Sedinta din 21.05.2018 - hotararile 160-161 - Procesul verbal al sedintei

160/21.05.

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.298/28.11.2017 privind aprobarea formularii unei solicitari catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unui bun imobil situat in municipiul Constanta, str. Piatra Craiului nr.4, din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Constanta

161/21.05.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Sedinta din 30.05.2018 - hotararile 162-193 - Procesul verbal al sedintei

162/30.05.

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociatia RECOLAMP

163/30.05.

privind aprobarea dezmembrarii imobilului Centrul de Plasament “Traian" Constanta (lot 1, lot 2) si alipirea unuia din loturile rezultate (lot 2) la imobilul Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori" Constanta

164/30.05.

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta sa achizitioneze servicii de cadastrare, servicii de expertiza tehnica si servicii de intocmire documentatii tehnice pentru drumurile judetene, poduri si podete aferente

165/30.05.

privind modificarea listei de investitii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018

166/30.05.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018

167/30.05.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana “I.N.Roman" Constanta

168/30.05.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general la Centrul Cultural Judetean “Teodor T. Burada" Constanta

169/30.05.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanta

170/30.05. privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Bilba Adrian, director general/manager general la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta
171/30.05. privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta
172/30.05.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managerului Muzeului de Arta Constanta

173/30.05.

privind aprobarea comisiei de evaluare finala a managementului de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

174/30.05.

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de mare"

175/30.05.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .......................... pentru domnul ..........................

176/30.05.

privind acordarea unui ajutor financiar tinerelor .......................... si ..........................

177/30.05.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .......................... pentru minorul ..........................

178/30.05.

privind modificarea organigramei si a statului de functii de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de mare"

179/30.05.

privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Turism Dobrogea", a Actului constitutiv si a Statutului acesteia

180/30.05.

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean, valabil in perioada 2014-2019, aprobat prin H.C.J.C. nr. 400/2013

181/30.05.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Romvivat S.R.L.

182/30.05.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Black & White Travel S.R.L.

183/30.05.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Creditnet S.R.L.

184/30.05.

privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane aprobat prin H.C.J.C. nr. 253/2008

185/30.05.

privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiilor pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020

186/30.05.

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean – Domeniul Sport

187/30.05.

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Directia Generala Anticoruptie in vederea implementarii proiectului “GANDESC, VORBESC SI ACTIONEZ PRO-INTEGRITATE"

188/30.05.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

189/30.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de mare"

190/30.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

191/30.05.

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul I al anului 2018

192/30.05.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

193/30.05.

privind acordarea drepturilor de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unor bunuri imobile, proprietate publica a Judetului Constanta, necesare amplasarii instalatiei de racordare pentru alimentarea cu energie electrica a imobilului ,,Policlinica 2ˮ Constanta

Sedinta din 19.06.2018 - hotararile 194-216 - Procesul verbal al sedintei

194/19.06.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Adapostul de Noapte pentru Oamenii Strazii, precum si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia

195/19.06.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinte Protejate Topraisar Casa Albatros, precum si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia

196/19.06.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinte Protejate Lazu Casa Ionut si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia

197/19.06.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Locuinte Protejate Lazu Casa Aurelia si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia

198/19.06.

privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sf. Luca Negru Voda si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia

199/19.06.

privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - Universitatea Ovidius, Institutul pentru Educatie si Asistenta Sociala Brest, Franta si Asociatia de Prietenie Brest Constanta

200/19.06.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui imobil din domeniul public al UAT Comuna Cogealac in domeniul public al Judetului Constanta

201/19.06.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

202/19.06.

privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

203/19.06.

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract

204/19.06.

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

205/19.06.

privind modificarea anexelor nr.2 si nr.3 la H.C.J. Constanta nr. 288/28.11.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

206/19.06.

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba" si a cheltuielilor legate de acesta

207/19.06.

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 12/2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 244/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba"

208/19.06.

privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea proiectului “Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba"

209/19.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanta

210/19.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

211/19.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

212/19.06.

privind modificarea si completarea Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada"

213/19.06.

privind modificarea si completarea Protocolului de colaborare cu Directia Generala Anticoruptie in vederea implementarii proiectului "Gandesc, vorbesc si actionez pro-integritate", aprobat prin H.C.J. Constanta nr.187/30.05.2018

214/19.06.

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al judetului Constanta

215/19.06.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

216/19.06.

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.4 din 29.01.2018 pentru aprobarea infiintarii Serviciului Social de Zi, fara cazare, Centrul de Zi de Recuperare Cogealac, in subordinea D.G.A.S.P.C. Constanta, aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia, precum si aprobarea conventiei de asociere

Sedinta din 27.07.2018 - hotararile 217-243 - Procesul verbal al sedintei

217/27.07.

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Constanta

218/27.07.

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

219/27.07.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in scopul realizarii lucrarilor "Montare platforma ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati si reparatii capitale la gard" pentru imobilul Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul", situat in str.Semanatorului nr.8 Constanta

220/27.07.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in scopul realizarii lucrarilor "Construire imobil parter cu functiunea secundara de centrala termica si spalatorie" pentru imobilul Centrul de Plasament Traian, situat in str. Nicu Mandoi nr.15 Constanta

221/27.07.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al UAT Judetul Constanta

222/27.07.

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a unui bun imobil situat in str. Piatra Craiului nr.4, mun.Constanta, jud.Constanta

223/27.07.

privind modificarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

224/27.07.

privind aprobarea liniilor de garda in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

225/27.07.

privind modificarea statului de functii si organigramei la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

226/27.07.

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului domnului Bilba Adrian, director general/manager general la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

227/27.07.

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta

228/27.07.

privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

229/27.07.

privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului pentru analizarea noului proiect de management al managerului de la Muzeul de Arta Constanta

230/27.07.

privind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

231/27.07.

privind aprobarea comisiei pentru analizarea noului proiect de management al managerului de la Muzeul de Arta Constanta

232/27.07.

privind numirea domnului Bilba Adrian in functia de director general interimar la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

233/27.07.

privind numirea doamnei Pauleanu Doina in functia de director interimar la Muzeul de Arta Constanta

234/27.07.

privind aprobarea organizarii evenimentului "Sarbatoarea Recoltei si a Vinului Dobrogean - Editia 2018 "

235/27.07.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

236/27.07.

pentru modificarea HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al.Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

237/27.07.

privind privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Motociclism a salii de expozitie si parcarea laterala a Pavilionului Expozitional Constanta, in perioada 17-19 august 2018 pentru desfasurarea evenimentului sportiv Cupa Romaniei "Filantropica" la SuperEnduro

238/27.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si completarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

239/27.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

240/27.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si modificarea si completarea Programului de Evenimente Culturale pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanta

241/27.07.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

242/27.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

243/27.07.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

Sedinta din 22.08.2018 - hotararile 244-263 - Procesul verbal al sedintei

244/22.08.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

245/22.08.

privind aprobarea componentei Comisiei Tehnico-Economice si a Regulamentului de organizare si functionare din cadrul Consiliului Judetean Constanta

246/22.08.

privind revizuirea normelor procedurale interne privind achizitia directa de produse, servicii si lucrari

247/22.08.

privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica deschisa, a unor spatii aflate in proprietatea publica a Judetului Constanta si in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

248/22.08.

privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiilor pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"

249/22.08.

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

250/22.08.

privind completarea HCJC nr.230/2018 privind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

251/22.08.

privind modificarea HCJC nr.234/27.07.2018 privind aprobarea organizarii evenimentului "Sarbatoarea Recoltei si a Vinului Dobrogean - Editia 2018"

252/22.08.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .......................... pentru minorul ..........................

253/22.08.

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

254/22.08.

privind modificarea listei de investitii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018

255/22.08.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2018, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

256/22.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

257/22.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanta

258/22.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

259/22.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si completarea programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

260/22.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

261/22.08.

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC Ada Exclusiv SRL

262/22.08.

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC Dan Autocond SRL

263/22.08.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

Sedinta din 28.09.2018 - hotararile 264-299 - Procesul verbal al sedintei

264/28.09.

privind organizarea unei sedinte solemne a Consiliului Judetean Constanta in comun cu Consiliul Judetean Tulcea, pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri

265/28.09.

privind aprobarea Contractului de Modificare si Reafirmare a Contractului de Asistenta pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr.1 din data de 30 aprilie 2015, incheiat intre Judetul Constanta, Municipiul Constanta, SC RAJA SA Constanta si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

266/28.09.

privind aprobarea delegarii de atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea asigurarii serviciilor de transport si hrana pentru copiii care frecventeaza cursurile Centrelor Scolare pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, „Maria Montessori” Constanta si „Albatros” Constanta, pentru anii scolari 2018-2022

267/28.09.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, Directia Judeteana de Sanatate Publica Constanta, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

268/28.09.

privind aprobareea depunerii unei cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de zi, Centre Respiro/Centre de criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate”

269/28.09.

privind aprobarea depunerii unei cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati”

270/28.09.

privind aprobarea rezultatului analizarii noului proiect de management, proiectul de management si durata pentru care se va incheia contractul de management de la Muzeul de Arta Constanta

271/28.09.

privind aprobarea închirierii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a unor spatii, proprietate publica a Judetului Constanta, aflate in incinta Centrului de Excelenta in Turism si Servicii Tomis, in scopul desfasurarii activitatilor cu caracter turistic sau conexe sectorului turistic

272/28.09.

privind aprobarea contractului de comodat incheiat intre UAT Judetul Constanta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

273/28.09.

privind darea in administrare a unui spatiu, proprietate publica a Judetului Constanta, Centrului Cultural Judetean „Teodor T. Burada”

274/28.09.

privind aprobarea Programului judetean de dezvoltare privind dotarea unor unitati de invatamant din mediul rural al Judetului Constanta cu grupuri sanitare tip container

275/28.09.

privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

276/28.09.

privind aprobarea transmiterii unei solicitari catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii schimbarii destinatiei unui teren in suprafata de 950 mp aflat in proprietatea Judetului Constanta si administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

277/28.09.

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

278/28.09.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a constructiei Monument de for public „Crucea eroilor romani cazuti in primul razboi mondial” si a terenului aferent acestuia in suprafata de 1400 mp, din domeniul public al UAT Topraisar si administrarea Consiliului Local Topraisar in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

279/28.09.

pentru modificarea HCJ nr. 91/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”

280/28.09.

pentru modificarea HCJ nr. 92/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Cetatea Histria-DN 22/Tariverde”

281/28.09.

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului judetean de persoane si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane, executat in judetul Constanta

282/28.09.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC CDI Transport Intern si International SRL

283/28.09.

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

284/28.09.

pentru modificarea anexelor nr.2 si nr.3 la H.C.J. Constanta nr.288/28.11.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

285/28.09.

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J pentru semnarea acestui contract

286/28.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

287/28.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

288/28.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

289/28.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanta

290/28.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

291/28.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

292/28.09.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

293/28.09.

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul II al anului 2018

294/28.09.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

295/28.09.

privind aprobarea proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot aparea si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

296/28.09.

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta sa achizitioneze servicii de intocmire documentatii tehnice necesare realizarii Proiectului tehnic pentru DJ 392 Pecineaga-Amzacea, avand lungimea de 11 km

297/28.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

298/28.09.

privind revizuirea Procedurii simplificate interne de atribuire a contractului de achizitie publica/acord-cadru care are ca obiect serviciile sociale si alte servicii specifice

299/28.09.

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a unui consilier judetean

Sedinta din 19.10.2018 - hotararile 300-322 - Procesul verbal al sedintei

300/19.10.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al UAT Judetul Constanta

301/19.10.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Topraisar in domeniul public al UAT Judetul Constanta

302/19.10.

privind transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta, a imobilului, proprietate publica a judetului Constanta, in care functioneaza Serviciul de Evidenta a Persoanelor din cadrul D.G.E.P. Constanta

303/19.10.

privind modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

304/19.10.

privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 264/2018 privind organizarea unei sedinte solemne a Consiliului Judetean Constanta in comun cu Consiliul Judetean Tulcea, pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri

305/19.10.

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Primaria Municipiului Constanta si Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in vederea organizarii evenimentului “Zilele Dobrogei” - Expozitie de produse, gastronomie si vinuri din Dobrogea

306/19.10.

privind aprobarea achizitionarii de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

307/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

308/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Muzeul de Arta Constanta

309/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

310/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta “Calutul de mare”

311/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

312/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

313/19.10.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

314/19.10.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

315/19.10.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

316/19.10.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

317/19.10.

privind aprobarea atribuirii directe a traseului cod 33 Constanta-Potarnichea-Biruinta si a licentei aferente acestuia operatorului de transport rutier S.C. EMANUEL TRADING S.R.L.

318/19.10.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ………………………

319/19.10.

privind modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta” in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta

320/19.10.

privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta asupra unor bunuri imobile ce apartin domeniului public al Judetului Constanta

321/19.10.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - DALI aferenti obiectivului “Amenajari interioare/exterioare, consolidare si modernizare imobil D+P+1E - pentru Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din str. Stefan cel Mare nr. 133”

322/19.10.

privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre Asociatia Elevilor din Constanta

Sedinta din 26.11.2018 - hotararile 323-357 - Procesul verbal al sedintei

323/26.11.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Apelor si Padurilor, Consiliul Judetean Constanta, Institutia Prefectului - Judetul Constanta si Primaria Municipiului Constanta pentru organizarea si desfasurarea „Reuniunii directorilor generali in domeniul apa si mediu marin”

324/26.11.

privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria – DN 22/Tariverde” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitie 6.1., apel dedicat zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii POR 2017/6/6.1/ITI/1 si a cheltuielilor legate de acesta

325/26.11.

privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu – Sacele – Istria - Mihai Viteazu” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Prioritatea de investitie 6.1. – Apel dedicat zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii POR 2017/6/6.1./ITI/1 si a cheltuielilor legate de acesta

326/26.11.

privind aprobarea Regulamentului de acordare stimulente financiare elevilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant din judetul Constanta, care au obtinut distinctii, medalii si premii speciale pe parcursul anului scolar 2017-2018

327/26.11.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ................... pentru minorul ...................

328/26.11.

privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, a acordului de parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie si a bugetului acestuia

329/26.11.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 430/23.12.2013 privind atribuirea in gestiune directa catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta a serviciului public de administrare a drumurilor judetene, podurilor si podetelor aferente

330/26.11.

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2018 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

331/26.11.

privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate

332/26.11.

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Griliass Impex S.R.L.

333/26.11.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Simpa Trans S.R.L.

334/26.11.

privind darea in folosinta gratuita Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” a Salii de expozitie de la parterul Pavilionului Expozitional Constanta, in perioada 01-02 decembrie 2018 pentru desfasurarea unui „Eveniment expozitional tehnico-stiintific”

335/26.11.

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de conferinte din cadrul Pavilionului Expozitional Constanta, in data de 05 decembrie 2018 pentru desfasurarea evenimentului „Gala Voluntarului 2018”

336/26.11.

privind completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018

337/26.11.

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta pentru anul 2019

338/26.11.

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

339/26.11. privind indreptarea unor erori materiale din H.C.J. nr.138/27.04.2018 privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a bunurilor imobile – constructii „Centre de preventie, tratament medical primar si puncte de salvamar din zona litorala a judetului Constanta”
340/26.11.

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a unor bunuri imobile

341/26.11.

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

342/26.11.

privind numirea directorului general interimar de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

343/26.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

344/26.11.

privind modificarea listei de investitii, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

345/26.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanta

346/26.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T.Burada”

347/26.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

348/26.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

349/26.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

350/26.11.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

351/26.11.

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul III al anului 2018

352/26.11.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

353/26.11.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Teritoriala Dobrogea si Consiliul Judetean Constanta pentru organizarea si desfasurarea evenimentului „Bienala de Arhitectură ba_da 2018”

354/26.11.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ................... pentru sotul sau ...................

355/26.11.

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate

356/26.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

357/26.11.

privind aprobarea ”Declaratiei de vointa intre Comunitatea Autonoma Cantabria din Regatul Spaniei si Judetul Constanta din Romania, pentru promovarea relatiilor de prietenie si de colaborare”

Sedinta din 28.11.2018 - hotararea 358 - Procesul verbal al sedintei

358/28.11.

pri vind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2018-2019 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana d e Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

Sedinta din 19.12.2018 - hotararile 359-389 - Procesul verbal al sedintei

359/19.12.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018

360/19.12.

privind acordarea post-mortem a titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" istoricului Adrian Radulescu

361/19.12.

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la protocolul de colaborare intre Institutul de Arheologie "V. Parvan", Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

362/19.12.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 206/2018, aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Adminstrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, a indicatorilor tehnico-economici revizuiti si a indicatorilor energetici aferenti proiectului "Reabilitarea energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba"

363/19.12.

privind aprobarea proiectului "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta" si a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI

364/19.12.

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

365/19.12.

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta asupra unor imobile situate in judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. 7 si aprobarea trecerii acestora din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta, in vederea desfiintarii acestora prin demolare

366/19.12.

privind acceptarea unei oferte de donatie de la Asociatia Dobrogea Unita

367/19.12.

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2019 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

368/19.12.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanta in domeniul public al Judetului Constanta

369/19.12.

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. Bueno Comp S.R.L. in vederea realizarii lucrarilor "alimentare cu energie electrica, obiectiv cu destinatia restaurant"

370/19.12.

privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

371/19.12.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ......................... pentru minorul .........................

372/19.12.

privind modificarea numarului de linii de garda aprobate Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 224/27.07.2018

373/19.12.

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2019

374/19.12.

privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, pentru anul 2019

375/19.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2018 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

376/19.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018

377/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

378/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

379/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

380/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

381/19.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si modificarea programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

382/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

383/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

384/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Arta Constanta

385/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanta

386/19.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

387/19.12.

privind rectificarea bugetului judetean si a listei de investitii pe anul 2018

388/19.12.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .........................

389/19.12.

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

Raport

Raport cu privire la deplasarea delegatiei Consiliului Judetean Constanta in Regiunea Autonoma Cantabria din Regatul Spaniei

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro