Acasa       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Monitorul oficial       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte hotarari
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Acasa » SALT

Chestionar SALT - Serviciile Administrației Locale pentru Tine - sesiunea 2018

SALT - Serviciile Administrației Locale pentru Tine

Platforma SALT - Serviciile Administratiei Publice pentru Tine este dezvoltata in cadrul proiectului "Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local (SPC)" - cod SIPOCA 9, implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Directia pentru Descentralizarea Administratiei Publice, in parteneriat cu Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), Axa prioritara 1: Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri, in concordanta cu SCAP.

Scopul proiectului este de a dezvolta un set unitar de instrumente pentru consolidarea capacitatii administratiei publice de a presta/furniza in mod eficient si performant servicii publice de calitate pentru cetateni si mediul de afaceri

CHESTIONAR colectare date la nivel national

in vederea fundamentarii propunerilor de standarde de cost si de calitate pentru furnizarea serviciilor publice la nivel local

I. MODULE COLECTARE - Servicii disponibile la nivelul institutiei

1. Domeniul Servicii comunitare de utilitati publice - chestionar

1.1. Transport public de calatori

1.2. Salub rizare

2. Domeniul Sanatate - chestionar

2.1. Servicii medicale spitalicesti

2.2. Centre de sanatate multifunctionale

2.3. Managementul serviciilor de sanatate la nivel de UAT

3. Domeniul Capacitate administrativa - chestionar

3.1. Procese - Achizitii publice

3.2. Procese - Fonduri externe nerambursabile

3.3. Procese - Management bugetar

3.4. Procese - Relatia cu beneficiarii

3.5. Procese - Transparenta decizionala

3.6. Procese - Urbanism

3.7. Structura si competente Servicii publice

3.8. Resurse financiare Management bugetar

3.9. Resurse umane

3.10. Planificare strategica

3.11. Procese - Adoptare/emitere acte administrative

3.12. Procese - Administrarea patrimoniului

4. Domeniul Cultura - chestionar

4.1. Serviciul public de gestionare a activitatii muzeelor si colectiilor

4.2. Serviciul public de protejare a patrimoniului cultural mobil

4.3. Serviciul public de gestionare a monumentelor de for public

4.4. Serviciul public de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi

4.5. Serviciul public de protejare a monumentelor istorice

4.6. Serviciul public de gestionare a activitatii bibliotecilor

4.7. Serviciul public privind sustinerea si promovarea culturii scrise

4.8. Serviciul public de gestionare a cinematografelor

4.9. Serviciul public de gestionare a activitatii asezamintelor culturale

4.10. Serviciul public de gestionare a activitatii institutiilor de spectacole sau concerte si a companiilor de spectacole

4.11. Serviciul public de acordare de finantari nerambursabile pentru realizarea proiectelor, programelor sau actiunilor culturale

4.12. Serviciul public de organizare de proiecte, programe si actiuni culturale

4.13. Serviciul public de gestionare a timbrelor culturale

5. Domeniul Tineret si sport - chestionar

5.1. Serviciul public de organizare tabere pentru elevi, tineri si studenti in centrele si bazele de agrement

5.2. Serviciul public de informare si consiliere pentru tineri

5.3. Serviciul public de sprijinire a tinerilor in domeniul locuirii

5.4. Serviciul public de promovare si sustinere a activitatilor de tineret si de voluntariat pentru tineri

5.5. Serviciul public de administrare, intretinere si functionare a bazelor sportive si a altor imobile transferate de la nivel central pentru activitati sportive si a celor detinute de UAT

5.6. Serviciul public de sustinere si promovare a sportului de performanta

5.7. Serviciul de sustinere a sportului pentru toti

5.8. Serviciul public de promovare a activitatii fizice pentru imbunatatirea starii de sanatate si petrecerea timpului liber (leisure sport)

6. Domeniul Ordine si Siguranta Publica si Evidenta Persoanelor - chestionar

6.1. Intrebari generale comune destinate politiei locale

6.2. Serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor (SPCLEP)

7. Domeniul Administrarea Domeniului Public si Privat al UAT-urilor - chestionar

7.1. Administrarea infrastructurii rutiere

7.2. Managementul traficului

7.3. Administrarea cladirilor/ spatiilor cu alte destinatii

7.4. Administrarea fondului imobiliar

7.5. Administrarea fondului locativ

7.6. Administrarea terenurilor

7.7. Administrarea cimitirelor si crematoriilor

7.8. Ecarisaj

7.9. Administrarea locurilor de joaca pentru copii

7.10. Administrarea locurilor publice de afisaj si reclama

7.11. Administrarea parcurilor si gradinilor publice

7.12. Administrarea parcarilor publice

7.13. Administrarea pietelor

7.14. Administrarea salilor si terenurilor de sport

7.15. Administrarea toaletelor publice

8. Domeniul Asistenta Sociala - chestionar

8.1. Indicatori de calitate - Structuri institutionale, administrative si manageriale

8.2. Indicatori de calitate - Procese administrative si manageriale

8.3. Indicatori de calitate - Rezultat

8.4. Indicatori costuri - Cheltuieli

8.5. Indicatori costuri - Resurse umane

8.6. Indicatori costuri - Venituri

8.7. Indicatori costuri - Date statistice si servicii oferite

8.8. Indicatori costuri - Structuri cu cazare

8.9. Indicatori costuri - Structuri fara cazare

II. MODULE DESCOPERA - obiective de interes public - chestionar

1. Recreere, distractie si natura

2. Festivaluri si evenimente

3. Muzee

4. Cinematografe

5. Teatre, operare si operete

6. Monumente istorice

7. Obiceiuri si traditii

8. Biblioteci

9. Manastiri si schituri

Va rugam sa transmiteti raspunsurile pana pe 3 august 2018 la adresa carmen@cjc.ro

Adresele de suport si indrumare referitoare la colectarea indicatorilor (situatii care privesc partea de completare efectiva a raspunsurilor la indicatori sau diferite modalitati de interpretare a acestora) pentru sectiunile aferente domeniilor sunt:

- Domeniul ”Servicii comunitare de utilitati publice”: scup@salt.gov.ro

- tel.: +40 771 186 569/ +40 770 738 756 (Servicii alimentare cu apa)

- tel.: +40 732 979 669/ +40 748 334 446 (Servicii energie termica)

- tel: +40 723 339 910 (Servicii de Transport public de calatori, Iluminat public si Salubrizare)

- Domeniul Sanatate: sanatate@salt.gov.ro

- Domeniul "Educatie": educatie@salt.gov.ro

- Domeniul "Capacitate administrativa": capacitateadministrativa@salt.gov.ro

- Domeniul ”Cultura”: cultura@salt.gov.ro; tel.: +40 743 841 777 77

- Domeniul ”Tineret si Sport”: tineretsport@salt.gov.ro; tel.: +40 735 127 236 (Tineret)/ +40 735 127 235 (Sport)

- Domeniul ”Ordine si Siguranta Publica si Evidenta Persoanelor”: ospep@salt.gov.ro; tel.: +40 732 748 275

- Domeniul ”Administrarea Domeniului Public si Privat al UAT”: adpp@salt.gov.ro; tel.: +40 784 546 708

- Domeniul ”Asistenta Sociala”: asistentasociala@salt.gov.ro; tel.: +40 732 774 990

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 19.06.2018
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro