Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2017

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2017

 

Sedinta din 31.01.2017 - hotararile 1-21 - Procesul verbal al sedintei

1/31.01

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”, pentru anul 2016

2/31.01

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2016

3/31.01

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta, pentru anul 2016

4/31.01

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, pentru anul 2016

5/31.01

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene "I.N.Roman" Constanta pentru anul 2016

6/31.01

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare”

7/31.01

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

8/31.01

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

9/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ............... pentru minorul .................

10/31.01

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Orasul Cernavoda, UAT Comuna Rasova, UAT Comuna Aliman si UAT Comuna Ion Corvin pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223: tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin

11/31.01

privind modificarea Hotararii nr.304 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”

12/31.01

privind modificarea Hotararii nr.307 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223: tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin”

13/31.01

privind preluarea din administrarea Bibliotecii Judetene "I.N.Roman" si transmiterea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” a unui spatiu situat in incinta Bibliotecii Judetene "I.N.Roman"

14/31.01

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C.Agigeaserv Util S.R.L.

15/31.01

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Gis Trans Rapid S.R.L.

16/31.01

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Dorada Transporting S.R.L.

17/31.01

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe locale pentru anul 2017

18/31.01

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .................

19/31.01

privind modificarea componentei nominale a Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat

20/31.01

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 347/20.12.2016

21/31.01

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

Sedinta din 28.02.2017 - hotararile 22-45 - Procesul verbal al sedintei

22/28.02

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogalniceanu - Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210"

23/28.02

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ224 Medgidia - Tortomanu - Silistea, km 0+000 - 21+585

24/28.02

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in in patrimoniul S.C. Coral S.A. Mangalia, obiectivul "Alimentara 13", situat in str.M.Kogalniceanu (E87), localitatea 2 Mai, comuna Limanu, judetul Constanta

25/28.02

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. Coral S.A. Mangalia, obiectivul "Alimentara 26", situat in str.Tineretului nr.9, localitatea Costinesti, comuna Costinesti, judetul Constanta

26/28.02

privind aprobarea statului de functii si organigramei Directiei de Paza a Judetului Constanta pentru anul 2017

27/28.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

28/28.02

privind aprobarea Caietului de obiective pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

29/28.02

privind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

30/28.02

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

31/28.02

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Gherghilescu Vasile, director/manager la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

32/28.02

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 si Anexei nr.7 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.17/2017 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe locale pentru anul 2017

33/28.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, intocmit la data de 31.12.2016, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

34/28.02

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, intocmit la data de 31.12.2016, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

35/28.02

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2017-2018

36/28.02

privind preluarea unui bun imobil - teren in suprafata de 4784 mp aflat in domeniul public al comunei Tortoman, din administrarea Consiliului Local Tortoman in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea realizarii unui obiectiv de investitii in cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Constanta

37/28.02

privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea publica a judetului Constanta in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Mangalia si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia

38/28.02

privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in domeniul public al Orasului Navodari si in administrarea Consiliului Local Navodari

39/28.02

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

40/28.02

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Pavilionului Expozitional Constanta, imobil aflat in domeniul public al judetului Constanta

41/28.02

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

42/28.02

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...............

43/28.02

privind transmiterea unor spatii din imobilul, proprietate publica a judetului Constanta, situat in Constanta, str.Mircea cel Batran nr. 106, in folosinta gratuita Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

44/28.02

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ............... pentru tanara ...............

45/28.02

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...............

Sedinta din 31.03.2017 - hotararile 46-85 - Procesul verbal al sedintei

46/31.03

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in calitatea de Partener Strategic si a Acordului de Parteneriat pentru Proiectul D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”

47/31.03

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta in calitate de Partener Strategic si a Acordului de Parteneriat pentru proiectul VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”

48/31.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare, pe anul 2017, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

49/31.03

privind aprobarea transformarii Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap si Formare Techirghiol in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica „ARTEMIA” Techirghiol, reorganizarea Centrului de Zi din cadrul Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap si Formare Techirghiol in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica „ARTEMIA” Techirghiol si aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare a serviciilor sociale cu cazare si de zi, respectiv a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica „ARTEMIA” Techirghiol si a Centrului de Zi

50/31.03

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2017, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

51/31.03

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

52/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2017

53/31.03

privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

54/31.03

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanta

55/31.03

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta

56/31.03

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Bilba Adrian, manager la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

57/31.03

privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local si bugetelor institutiilor publice de subordonare ale Consiliului Judetean Constanta pe anul 2016

58/31.03

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.295/2015, privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judetean Constanta si ale institutiilor din subordinea sa, conform Ordonantei nr.80/2001, republicata si modificata

59/31.03

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr.400/2013

60/31.03

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica

61/31.03

privind aprobarea incheierii unui contract de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei Publice Judetene pentru Evidenta Persoanelor Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J.E.P. Constanta pentru semnarea acestui contract

62/31.03

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta sa-si exercite dreptul la vot in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”

63/31.03

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

64/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2017, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

65/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2017 pentru Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

66/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanta

67/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

68/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2017, pentru Muzeul de Arta Constanta

69/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

70/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman" Constanta

71/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

72/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

73/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

74/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

75/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

76/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

77/31.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2017, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

78/31.03

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

79/31.03

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala pe anul 2017

80/31.03

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

81/31.03

privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

82/31.03

privind desemnarea unui reprezentant in Comisia de evaluare, supraveghere si control al activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

83/31.03

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in insolventa, in insolvency, en procedure collective

84/31.03

privind repartizarea pe anul 2017 a numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Constanta

85/31.03

privind aprobarea nivelului cotizatiilor si contributiile Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta in calitate de membru al unor asociatii

Sedinta din 28.04.2017 - hotararile 86-113 - Procesul verbal al sedintei

86/28.04

privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea publica a Judetului Constanta in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale Orasul Eforie si in administrarea Consiliului Local al Orasului Eforie

87/28.04

privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia

88/28.04

privind acordarea unui mandat special reprezentantului judetului Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

89/28.04

privind inchiderea Programului judetean de infiintare a unor pepiniere silvice in judetul Constanta

90/28.04

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

91/28.04

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Stevans Impex Service S.R.L.

92/28.04

privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 18-19 mai 2017 pentru desfasurarea „Targului Ofertelor Educationale”

93/28.04

privind completarea HCJC nr.71/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, organigramei si statului de functii pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

94/28.04

privind aprobarea organizarii evenimentului „Festivalul Berii – Editia 2017”, de catre Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

95/28.04

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

96/28.04

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...............pentru minorul ...............

97/28.04

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ...............pentru minora ...............

98/28.04

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ...............pentru minora ...............

99/28.04

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

100/28.04

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2017 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

101/28.04

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, listelor de investitii, organigramei si statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

102/28.04

privind aprobarea atributiilor functiei de administrator public, a obiectivelor si criteriilor de performanta ce trebuie indeplinite de catre administratorul public, a contractului-cadru de management, a criteriilor si procedurii de selectie a candidatilor si a regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public la nivelul judetului Constanta

103/28.04

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

104/28.04

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

105/28.04

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2017 pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

106/28.04

privind respingerea plangerii prealabile a Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta formulata impotriva H.C.J.C. nr.82/31.03.2017

107/28.04

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

108/28.04

privind modificarea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

109/28.04

pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.82/31.03.2017 privind desemnarea unui reprezentant in Comisia de evaluare, supraveghere si control al activitatii Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

110/28.04

privind acordarea unui ajutor financiar sotilor ...............si ...............pentru minora ...............

111/28.04

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ...............pentru minorul ...............

112/28.04

privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”

113/28.04

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

Sedinta din 23.05.2017 - hotararile 114-133 - Procesul verbal al sedintei

114/23.05

privind aprobarea documentatiei tehnice „Demolare imobil din str. Izvor nr.23, Constanta”

115/23.05

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Orasul Cernavoda, UAT Comuna Rasova, UAT Comuna Aliman si UAT Comuna Ion Corvin pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223: tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin”

116/23.05

privind aprobarea modificarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 - 2020”

117/23.05

privind aprobarea cofinantarii investitiilor aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata„ in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020” pentru U.A.T. Judet Constanta

118/23.05

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul I al anului 2017

119/23.05

privind desemnarea unui vicepresedinte si a unui consilier judetean care sa faca parte din Comisia de concurs si, respectiv, Comisia de solutionare a contestatiilor, la concursul organizat in vederea ocuparii functiei de Administrator public la nivelul judetului Constanta

120/23.05

privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

121/23.05

privind respingerea propunerii formulata de S.C. Aqua Park Coral S.R.L. in vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului care face obiectul dosarului nr.3736/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta

122/23.05

privind indreptarea unor erori materiale din Anexa la H.C.J. nr.80/31.03.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale si Anexa la H.C.J. nr. 103/28.04.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

123/23.05

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.208/17.08.2016

124/23.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

125/23.05

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Muzeul de Arta Constanta si completarea H.C.J. Constanta nr.68/31.03.2017

126/23.05

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Gis Trans Rapid S.R.L.

127/23.05

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Romvivat S.R.L.

128/23.05

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

129/23.05

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

130/23.05

privind exprimarea acordului pentru preluarea unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta

131/23.05

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

132/23.05

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.9/31.01.2017

133/23.05

privind insusirea Raportului de evaluare a bunurilor mobile proprietatea SC Domeniul Public si Privat Judetean SRL - 17 mijloace de transport (autoturisme) si mandatarea MF Activ Insolvency SPRL in vederea valorificarii bunurilor

Sedinta din 30.06.2017 - hotararile 134-173 - Procesul verbal al sedintei

134/30.06

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

135/30.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

136/30.06

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

137/30.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

138/30.06

privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judetului Constanta pe anul 2017

139/30.06

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta pe anul 2017

140/30.06

privind aprobarea contractului de concesiune ce se va incheia intre Comuna Agigea, in calitate de concedent si Judetul Constanta, in calitate de concesionar, in vederea exploatarii „Locuintelor protejate pentru persoane cu handicap”

141/30.06

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta

142/30.06

privind exprimarea acordului pentru insusirea in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale oras Techirghiol a investitiilor realizate pe raza orasului Techirghiol in cadrul Proiectului „Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiunea Techirghiol”

143/30.06

privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

144/30.06

privind modificarea Hotararii nr.306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”

145/30.06

privind modificarea Hotararii nr.305/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat Hypogeu”

146/30.06

privind modificarea Hotararii nr.303/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”

147/30.06

privind completarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

148/30.06

privind aprobarea statului de functii si organigramei la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

149/30.06

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ............................. pentru domnul .............................

150/30.06

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .............................

151/30.06

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ............................. pentru tanara .............................

152/30.06

privind aprobarea inchiderii serviciului social cu cazare, respectiv a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Navodari, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

153/30.06

privind aprobarea modificarii regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

154/30.06

privind stabilirea costurilor medii anuale, pe anul 2017, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

155/30.06

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2017, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

156/30.06

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.228/17.08.2016 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in cadrul procedurii speciale de insolventa

157/30.06

privind desemnarea unui consilier judetean ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

158/30.06

privind aprobarea incetarii Contractului de comodat nr.14983/03.08.2008, incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si A.N.S.P.S.R., cu privire la acordarea in folosinta gratuita a unor bunuri, in scopul sprijinirii activitatii serviciului public de salvamar

159/30.06

privind aprobarea trecerii anexelor C3 si C4 ale imobilului Teatrul de Vara Mamaia din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

160/30.06

privind modificarea tarifelor de utilizare temporara a spatiilor Pavilionului Expozitional Constanta, imobil aflat in proprietatea publica a Judetului Constanta

161/30.06

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Contanta

162/30.06

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

163/30.06

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

164/30.06

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul" Constanta

165/30.06

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

166/30.06

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.85/31.03.2017 privind aprobarea nivelului cotizatiilor si contributiilor Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Constanta in calitate de membru al unor asociatii

167/30.06

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

168/30.06

referitoare la exprimarea acordului cu privire la punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020” a unor bunuri imobile

169/30.06

privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean

170/30.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

171/30.06

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.80/31.03.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

172/30.06

privind insusirea unui bun imobil in domeniul public al Judetului Constanta

173/30.06

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanta

Sedinta din 28.07.2017 - hotararile 174-205 - Procesul verbal al sedintei

174/28.07

privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

175/28.07

privind stabilirea indemnizatiei consilierilor judeteni

176/28.07

privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Constanta in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice

177/28.07

privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017

178/28.07

privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017

179/28.07

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Turismului

180/28.07

privind indreptarea unei erori materiale din HCJ nr.172/30.06.2017 privind insusirea unui bun imobil in domeniul public al Judetului Constanta

181/28.07

privind aprobarea trecerii corpului C2 situat in incinta Centrului de Plasament Traian din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea acestuia prin demolare

182/28.07

privind modificarea Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

183/28.07

privind aprobarea demararii de catre D.G.A.S.P.C. Constanta a procesului de dezinstitutionalizare a copiilor aflati in centre de plasament si asigurarea tranzitiei ingrijirii acestora in comunitate prin Programul Opreational Regional – Axa Prioritara 8, Obiectivului Specific 8.3 – “Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operatiunea C “grup vulnerabil: copii”

184/28.07

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean valabil in perioada 2014-2019 prin modificarea numarului de curse aferente traseului cod 076 Constanta – Mamaia – Navodari

185/28.07

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean valabil in perioada 2014-2019 prin modificarea numarului de curse aferente traseului cod 077 Constanta – Mamaia – Navodari

186/28.07

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean valabil in perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr.400/2013, prin modificarea graficului de circulatie aferent traseului cod 063 Constanta – Plopeni – Tufani

187/28.07

privind insusirea Raportului de evaluare a proprietatii imobiliare sali/spatii birouri situate in cadrul Pavilionului Expozitional Constanta, B-dul. Mamaia nr.331A, Jud.Constanta, precum si aprobarea Caietului de sarcini, a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice cu plic inchis pentru inchirierea unei suprafete de 480,13 mp si a Contractului cadru de inchiriere

188/28.07

privind aprobarea indreptarii unei erori materiale cuprinsa in Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.158/30.06.2017

189/28.07

privind modificarea HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al.Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare a chiriei, precum si a Contractului de inchiriere

190/28.07

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Sah a unor spatii din Pavilionului Expozitional Constanta in perioada 04-15 septembrie 2017 pentru desfasurarea "Campionatului European de Sah"

191/28.07

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

192/28.07

privind modificarea organigramei si a statului de functii de la Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

193/28.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanta

194/28.07

privind modificarea statului de functii si a organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

195/28.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori” Constanta

196/28.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta

197/28.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “ Delfinul” Constanta

198/28.07

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.79/31.03.2017 si a Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.103/28.04.2017

199/28.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

200/28.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

201/28.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

202/28.07

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul II al anului 2017

203/28.07

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

204/28.07

privind completarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Judetul Constanta - Consiliul Judetean Constanta si Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania

205/28.07

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Institutul de Arheologie "Vasile Parvan", Institutul National al Patrimoniului si UAT Judetul Constanta

Sedinta din 25.08.2017 - hotararile 206-224 - Procesul verbal al sedintei

206/25.08

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

207/25.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

208/25.08

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.78/31.03.2017 si a Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.104/28.04.2017

209/25.08

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

210/25.08

privind infiintarea Modului de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

211/25.08

privind infiintarea Centrului de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

212/25.08

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

213/25.08

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

214/25.08

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

215/25.08

privind modificarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

216/25.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Muzeul de Arta Constanta

217/25.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

218/25.08

privind modificarea organigramei si a statului de functii pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

219/25.08

privind aprobarea organizarii evenimentului “Sarbatoarea Recoltei si a Vinului Dobrogean – Editia 2017”

220/25.08

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

221/25.08

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Gis Trans Rapid S.R.L.

222/25.08

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. CDI Transport Intern si International S.R.L.

223/25.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si aprobarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

224/25.08

privind majorarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017

Sedinta din 29.09.2017 - hotararile 225-259 - Procesul verbal al sedintei

225/29.09

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2018

226/29.09

privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

227/29.09

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean, valabil in perioada 2014-2019, prin modificarea graficului de circulatie corespunzator traseului cod 34 Constanta - Agigea - Sanatoriu

228/29.09

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

229/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

230/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

231/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

232/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

233/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

234/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de Mare"

235/29.09

privind modificarea organigramei si a statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

236/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanta

237/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si modificarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

238/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2017, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

239/29.09

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.103/28.04.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

240/29.09

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.199/28.07.2017 privind reapartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

241/29.09

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”

242/29.09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului “Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanta”

243/29.09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului “Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta, Constanta”

244/29.09

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului “Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”

245/29.09

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului “Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanta”

246/29.09

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului “Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta, Constanta”

247/29.09

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului “Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba”

248/29.09

privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

249/29.09

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila in dosarul penal nr.2407/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta

250/29.09

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila in dosarul penal nr.2404/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta

251/29.09

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

252/29.09

privind modificarea Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

253/29.09

privind numirea domnului Stamat Costel in functia de Director al Directiei de Paza a Judetului Constanta

254/29.09

privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane, in judetul Constanta aprobat prin HCJ nr.253/2008

255/29.09

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Lumina si administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

256/29.09

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Orasul Murfatlar si administrarea Consiliului Local al Orasului Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

257/29.09

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Municipiului Mangalia si administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

258/29.09

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Municipiului Medgidia si administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

259/29.09

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si modificarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

Sedinta din 30.10.2017 - hotararile 260-284 - Procesul verbal al sedintei

260/30.10

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Comisar Sef Dancu Constantin, imputernicit Inspector Sef al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta

261/30.10

privind modificarea componentei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

262/30.10

privind modificarea listei de investitii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

263/30.10

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2017-2018, ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

264/30.10

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract

265/30.10

privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

266/30.10

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

267/30.10

privind modificarea statului de functii si organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

268/30.10

privind modificarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

269/30.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

270/30.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

271/30.10

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.17/2017 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe locale pentru anul 2017

272/30.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2017, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

273/30.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

274/30.10

privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achizitia directa de produse, servicii si lucrari

275/30.10

privind aprobarea Procedurii simplificate interne de atribuire a contractului de achizitie publica/acord-cadru care are ca obiect serviciile sociale si alte servicii specifice

276/30.10

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223: tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin”, Axa prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitie 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Apel 2

277/30.10

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 si aprobarea semnarii actului aditional la contractul de finantare nerambursabila nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

278/30.10

privind transmiterea unor spatii din imobilul proprietate publica a Judetului Constanta - Pavilion Expozitional Constanta, situat in Municipiul Constanta, bd.Mamaia nr.331A, in folosinta gratuita Institutiei Prefectului - Judetul Constanta pentru Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanta

279/30.10

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2018

280/30.10

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

281/30.10

privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta a corpului de cladire C2 (pavilion D) din cadrul CRRN Techirghiol, strada M.Sadoveanu nr.9 si desfiintarea acestuia prin demolare

282/30.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii si Programului de evenimente culturale pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

283/30.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

284/30.10

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

Sedinta din 28.11.2017 - hotararile 285-315 - Procesul verbal al sedintei

285/28.11

privind acordarea, post-mortem, a titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Constanta" domnului prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrascu

286/28.11

privind desemnarea si validarea ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a domnului Subprefect Jeaca Dumitru

287/28.11

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2017 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

288/28.11

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

289/28.11

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.17/31.01.2017 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe locale pentru anul 2017

290/28.11

privind modificarea organigramei si a statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

291/28.11

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.242 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanta"

292/28.11

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea Proiectului "Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanta"

293/28.11

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta de punere la dispozitia investitorului S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. a unui bun imobil aflat in domeniul public al judetului Constanta, in scopul realizarii lucrarilor "Instalare cablu fibra optica in comuna Tuzla"

294/28.11

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta de punere la dispozitia investitorului S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. a unui bun imobil aflat in domeniul public al judetului Constanta, in scopul realizarii lucrarilor "Instalare cablu fibra optica in comuna 23 August"

295/28.11

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.79/31.03.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

296/28.11

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.199/28.07.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

297/28.11

privind aprobarea formularii unei solicitari catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unor bunuri imobile, din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Constanta

298/28.11

privind aprobarea formularii unei solicitari catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unui bun imobil situat in municipiul Constanta, str. Piatra Craiului nr.4, din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Constanta

299/28.11

privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pentru anul fiscal 2018 la nivelul judetului Constanta

300/28.11

privind modificarea HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in municipiul Constanta, al. Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

301/28.11

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

302/28.11

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de Conferinte din cadrul Pavilionului Expozitional Constanta, in data de 05 decembrie 2017 pentru desfasurarea evenimentului "Gala Voluntarului" 2017

303/28.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

304/28.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta

305/28.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

306/28.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

307/28.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" - Constanta

308/28.11

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

309/28.11

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2017

310/28.11

privind aprobarea executiei bugetului judetean Constanta pentru trimestrul III al anului 2017

311/28.11

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

312/28.11

privind aprobarea Programului judetean de dezvoltare a abilitatilor de invatare pentru copiii cu deficiente de vedere din judetul Constanta

313/28.11

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

314/28.11

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului ”Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta, Constanta”

315/28.11

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea Proiectului ”Reabilitare energetica a cladirilor Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta, Constanta”

Sedinta din 22.12.2017 - hotararile 316-331 - Procesul verbal al sedintei

316/22.12

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2018 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

317/22.12

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”

318/22.12

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”

319/22.12

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat hypogeu”

320/22.12

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”

321/22.12

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului de Arta Constanta

322/22.12

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.130/11.05.2016 privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Ulmanu Aurelia Angela

323/22.12

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.80/31.03.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

324/22.12

privind transmiterea unor spatii din imobilul proprietate publica a Judetului Constanta - Pavilionul Expozitional Constanta, situat in Municipiul Constanta, bl.Mamaia, nr.331A, in folosinta gratuita Institutiei Prefectului - Judetul Constanta pentru Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanta

325/22.12

privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta

326/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2017

327/22.12

privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2017

328/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

329/22.12

privind incetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta asupra unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Judetului Constanta

330/22.12

privind numirea doamnei Stefanescu Atena in functia de director interimar la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

331/22.12

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro