Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2001

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2001

 

Sedinta din 30.01.2001 - hotararile 1-15

1/30.01

privind incetarea unor mandate de consilieri judeteni

2/30.01

privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Daraban Aurel

3/30.01

privind validarea unor mandate de consilieri judeteni

4/30.01

privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Constantinescu Emilian

5/30.01

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001

6/30.01

privind aprobarea bugetului judetean provizoriu pe anul 2001

7/30.01

privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr.62/28.12.1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale

8/30.01

privind normele pe venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant

9/30.01

privind incredintarea directa a lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari pentru drumurile si podurile judetene catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe perioada 01.01 – 31.12.2001

10/30.01

privind atribuirea de denumiri de strazi in zona de lotizari „A”, localitatea Lumina, comuna Lumina, judetul Constanta

11/30.01

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei MIRCEA VODA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

12/30.01

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta

13/30.01

privind aprobarea obiectivului de investitii “Centrul Cultural – Opera si Teatrul de Balet Constanta” – proiect nr.5/2000 Faza S.F.

14/30.01

privind aprobarea obiectivului de investitii “Reparatii capitale Muzeul Cetatii Histria” – proiect nr.65/2000

15/30.01

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la constituirea Fundatiei «Prietenia Constanta-Chisinau»

Sedinta din 20.04.2001 - hotararile 16-41

16/20.04

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI NATIONAL AL CANTECULUI SI DANSULUI POPULAR ROMANESC

17/20.04

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI - CONCURS DE MUZICA USOARA MAMAIA 2001

18/20.04

privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta

19/20.04

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Pavilion Expozitional Constanta” proiect nr.132/2000 faza S.F.

20/20.04

privind aprobarea obiectivul de investitii "Reabilitarea retelelor de apa str.Panait Mosoiu (intre str.Ion Lahovari si SP Calarasi) Constanta", proiect nr.112/2000 faza S.F.

21/20.04

privind aprobarea obiectivul de investitii "Inlocuirea si extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Valul lui Traian", proiect nr.20/1999 faza S.F.

22/20.04

privind eliberarea din functia de Sef Corp gardieni Publici Constanta a domnului Neacsu Florea

23/20.04

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Bibliotecii Judetene Constanta

24/20.04

privind aprobarea Strategiei judetene de protectie a copilului aflat in dificultate pentru perioada 2001-2003

25/20.04

privind modificarea organigramei Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

26/20.04

privind instituirea de taxe speciale pentru serviciile executate de Directia Judetean pentru Protectia Plantelor Constanta

27/20.04

privind aprobarea eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "COMIXTUR" S.A. EFORIE - TECHIRGHIOL

28/20.04

privind aprobarea eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "CINA" S.A. CONSTANTA

29/20.04

privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. CONSTANTA

30/20.04

privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "SCUT" S.A. CONSTANTA

31/20.04

privind constituirea Comisiei de licitatie in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 240 mp, din domeniul privat al municipiului Constanta, aflat in administrarea Consiliului local Constanta, destinat construirii obiectivului “Locuinta P+1”, situat in str.Amurgului nr.59, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei

32/20.04

privind constituirea Comisiei de licitatie in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 136 mp, din domeniul privat al municipiului Constanta, aflat in administrarea Consiliului local Constanta, destinat construirii obiectivului “Locuinta P+1”, situat in bd.1 Mai (vechi) nr.126, intersectie cu str.Petru Cercel, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei

33/20.04

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei DELENI, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

34/20.04

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei LIPNITA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

35/20.04

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei NICOLAE BALCESCU, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

36/20.04

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

37/20.04

privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Constanta zona Compozitorilor si zona Baba Novac

38/20.04

privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Mihail Kogalniceanu localitatea Mihail Kogalniceanu si localitatea Piatra

39/20.04

privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Cobadin

40/20.04

privind aprobarea obiectivului de investitii "Inlocuirea retelei de alimentare cu apa Dn 600 mm Eforie Nord - Eforie Sud", proiect nr. 88/1993 ad.1/2001 faza S.F.

41/20.04

privind modificarea si completarea Hotararii nr.81/14.09..2000 referitoare la transmiterea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia a putului nr.1 – sursa Medgidia din domeniul public al judetului Constanta

Sedinta din 17.05.2001 - hotararile 42-55

42/17.05

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean pe anul 2000

43/17.05

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2001

44/17.05

privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte ce se finanteaza pentru invatamantul preuniversitar de stat si centrele locale de consultanta agricola pe anul 2001

45/17.05

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice

46/17.05

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 15 % pe anul 2001

47/17.05

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2001

48/17.05

privind repartizarea transferurilor din bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale pe anul 2001

49/17.05

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta

50/17.05

privind infiintarea serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

51/17.05

privind instituirea taxei speciale de utilizare temporara a gradinilor de vara Mamaia si Soveja in sezonul estival

52/17.05

privind instituirea unor taxe speciale

53/17.05

privind stabilirea destinatiei spatiilor din blocul L4 situat in municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr.2, precum si repartizarea acestora

54/17.05

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

55/17.05

privind infiintarea Serviciului de dezinfectie la punctele de frontiera rutiere Negru Voda, Ostrov, Vama Veche din judetul Constanta in cadrul Directiei Judetene de Protectie a Plantelor

Sedinta din 06.06.2001 - hotararile 56-67

56/06.06

privind numirea domnului TRANDAFIR AURELIAN in functia de Sef Corp Gardieni Publici Constanta

57/06.06

privind stabilirea costului anual pentru un copil institutionalizat, si o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate pentru anul 2001

58/06.06

privind organizarea si functionarea Serviciului de dezinfectie in punctele de frontiera rutiere Negru Voda, Ostrov, Vama Veche din judetul Constanta

59/06.06

privind aprobarea contractului de asociere in participatiune incheiat cu S.C.”GMB COMPUTERS” S.R.L.

60/06.06

privind stabilirea de tarife pentru prestari servicii furnizate catre populatie si lucrari de gospodarire comunala

61/06.06

privind constituirea Comisiei de licitatie in vederea concesionarii a 35 loturi de teren in suprafata de 200 mp fiecare, din domeniul privat al municipiului aflate in administrarea Consiliului Local Constanta, destinate construirii de locuinte individuale, situate pe str.Motilor, zona CFR Palas, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei

62/06.06

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Tuzla, destinate construirii de „LOCUINTE”, precum si numirea verificatorilor licitatiei

63/06.06

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Castelu, destinate construirii de „LOCUINTE”, precum si numirea verificatorilor licitatiei

64/06.06

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „ROMMEGA” S.A. CONSTANTA

65/06.06

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „UNIVERTIS” S.A. MANGALIA

66/06.06

privind numirea domnului NEDELCU GHEORGHE in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

67/06.06

privind acordarea de ajutoare sociale familiilor celor 10 decedati in explozia de pe tancul petrolier ANOPULIS

Sedinta din 27.06.2001 - hotararile 68-78

68/27.06

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Regiilor autonome subordonate Consiliului Judetean Constanta

69/27.06

privind aprobarea transferului cu plata din domeniul public de interes judetean a obiectivelor: conducta de transport gaze naturale in regim de inalta presiune si statie de reglare masurare, in domeniul public de interes national, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias

70/27.06

privind trecerea din administrarea Muzeului de Arheologie Constanta in administrarea Consiliului Local al comunei Topalu a imobilului „Cladire punct muzeal – Complex muzeal Capidava”, situat in staul Capidava, comuna Topalu

71/27.06

privind modificarea taxelor speciale pentru serviciul de dezinfectie din punctele de frontiera rutiere aprobate prin Hotararea nr.58/06.06.2001

72/27.06

privind aprobarea eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "SCUT" S.A. CONSTANTA

73/27.06

privind aprobarea eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "UNIVERTIS" S.A. MANGALIA

74/27.06

privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "SPICUL" S.A. CONSTANTA

75/27.06

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei POARTA ALBA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

76/27.06

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei PECINEAGA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

77/27.06

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei TORTOMAN, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

78/27.06

privind cesionarea actiunilor Consiliului Judetean Constanta detinute la S.C.”CONGAZ” S.A. Constanta catre S.C.”PETROM” S.A. Bucuresti si S.C.”DISTRIGAZ SUD” S.A. Bucuresti

Sedinta din 29.08.2001 - hotararile 79-93

79/29.08

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 15 % pe anul 2001

80/29.08

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2001

81/29.08

privind constatarea incetarii mandatului unui consilier judetean si validarea unui mandat de consilier judetean

82/29.08

privind imputernicirea d-lui Stelian Dutu presedintele Consiliului Judetean Constanta pentru incheierea contractului de performanta la R.A.J.A. Constanta

83/29.08

privind suplimentarea statului de functii al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

84/29.08

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat cu SC GMB COMPUTERS SRL

85/29.08

privind respingerea contestatiei administrative formulata de Consiliul Local Limanu impotriva Hotararii nr.55/2001 a Consiliului Judetean Constanta

86/29.08

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Constanta

87/29.08

privind aprobarea "Programului cu privire la continuarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie pe anul 2001

88/29.08

privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. CONSTANTA

89/29.08

privind aprobarea eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. CONSTANTA

90/29.08

privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "COMATEC" S.A. CONSTANTA

91/29.08

privind aprobarea eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "COMATEC" S.A. CONSTANTA

92/29.08

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei MERENI, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

93/29.08

privind eliberarea la cerere din functia de Director general la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului a doamnei VASILE DOINA ZOIA

Sedinta din 20.09.2001 - hotararile 94-101

94/20.09

privind imputernicirea domnului Stelian Dutu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, pentru incheierea contractului de performanta la R.A.J.D.P.Constanta

95/20.09

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului pe anul 2001

96/20.09

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2001

97/20.09

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru pregatirea recensamantului din anul 2002

98/20.09

privind anularea repartizarii transferurilor din bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale pe anul 2001

99/20.09

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

100/20.09

privind trecerea din domeniul public de interes judetean in domeniul privat de interes judetean a „Racordului si retelelor de alimentare cu gaze naturale – inalta presiune, cu instalatiile si constructiile aferente”, investitie realizata de Consiliul Judetean Constanta si vanzarea acestui obiectiv catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias

101/20.09

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru asociat la Fundatia Academia ALUMNI a Colegiului National „Mircea cel Batran” Constanta

Sedinta din 10.10.2001 - hotararile 102-105

102/10.10

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoare adugata in vederea finantarii invatamantului preuniversitar de stat, si a creselor pe anul 2001

103/10.10

privind preluarea fara plata a unor automobile pentru transportul scolar din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta si transmiterea acestora in folosinta unor consilii locale comunale

104/10.10

privind aprobarea angajarii consultantei tehnice si juridice pentru pregatirea privatizarii Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

105/10.10

privind eliberarea din functia de Sef Serviciu de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei a domnului NEDELCU GHEORGHE si trecerea pe o alta functie in cadrul institutiei

Sedinta din 26.11.2001 - hotararile 106-120

106/26.11

privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, prin infiintarea functiei de arhitect sef al judetului

107/26.11

privind numirea doamnei PINDICHI DOINA in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

108/26.11

privind reactualizarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoare adugata in vederea finantarii invatamantului preuniversitar de stat si a burselor pe anul 2001

109/26.11

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului si a Planului de actiune pentru promovarea turismului in anul 2002

110/26.11

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Teatrului de Balket „Oleg Danovski” Constanta

111/26.11

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Universitatii Libere Constanta

112/26.11

privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta

113/26.11

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru fondator la Fundatia Universitara „CALLATIS” Mangalia

114/26.11

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru fondator la fundatia "Agentia de Dezvoltare Locala Navodari"

115/26.11

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta ca membru la crearea Euroregiunii "Dunarea Inferioara"

116/26.11

privind rep.sumei aloc.din Fd.de rez.bug.la disp. Guvernului pt.finantarea chelt.ocazionate de desf.exerc.internaional de urgenta nucleara AXIOPOLIS 2001

117/26.11

privind acceptarea donatiei facute de SC ROMEXPO SA BUCURESTI, Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia

118/26.11

privind aprobarea obiectivului de investitii "Inlocuire conducta de alimentare cu apa Dn 600 mm OL intre sursa Biruinta si loc.Techirghiol, in zona lacului Techirghiol"

119/26.11

privind aprobarea obiectivului de investitii "Imbunatatirea si extinderea retelei de canalizare in localitatea Schitu-Costinesti"

120/26.11

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. Constanta

Sedinta din 13.12.2001 - hotararile 121-134

121/13.12

privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

122/13.12

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 15% pe anul 2001

123/13.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2001

124/13.12

privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiilor autonome subordonate Consiliului Judetean Constanta

125/13.12

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

126/13.12

privind normele de venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea individual

127/13.12

privind acceptarea donatiei din partea Guvernului danez, inregistrarea in evidenta contabila a Consiliului Judetean Constanta si transferul acestei donatii in administrarea RAJA Constanta

128/13.12

privind aprobarea obiectivului de investitii „Sistem informational integrat in cadrul RAJA Constanta”

129/13.12

privind numirea doamnei LAZIA LILIANA in functia publica de conducere Director General la Biblioteca Judeteana Constanta

130/13.12

privind numirea doamnei MUNTEANU EUGENIA in functia publica de conducere Director General al Directiei generale pentru protectia copilului Constanta

131/13.12

privind numirea domnului FLORESCU ANASTASE in functia publica de conducere Director al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

132/13.12

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

133/13.12

privind acordarea de ajutoare sociale unor familii nevoiase

134/13.12

privind aprobarea constituirii societatii comerciale S.C.”AQUA PARK” S.R.L. pentru realizarea investitiei si exploatarea unui Parc Acvatic in comuna 23 August, judetul Constanta, in asociere cu S.C.”JUPITER” S.A.Mangalia

Sedinta din 27.12.2001 - hotararile 135-141

135/21.12

privind premierea unor sportivi fruntasi si cluburi sportive, a unor elevi participanti la olimpiadele scolare nationale si internationale, la concursurile pe meserii, precum si a unor unitati de invatamant din judet

136/27.12

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 16% pe anul 2002

137/27.12

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice pe anul 2002

138/27.12

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata in vederea finantarii creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2002

139/27.12

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata privind sustinerea persoanelor cu handicap pe anul 2002

140/27.12

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome subordonate Consiliului Judetean Constanta

141/27.12

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro