Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2002

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2002

 

Sedinta din 09.01.2002 - hotararile 1-4

1/09.01

privind numarul maxim de posturi pentru invatamantul preuniversitar de stat finantat din bugetele consiliilor locale si sumele din taxa pe valoarea adaugata repartizate pe anul 2002

2/09.01

privind aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.27/1994 privind taxele si impozitele locale

3/09.01

privind solutionarea contestatiei administrative formulata de Consiliul Local Techirghiol impotriva Hotararii nr.136/2001, anexa 2, pozitia 62 a Consiliului Judetean Constanta

4/09.01

privind aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.27/1994 privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2002

Sedinta din 08.02.2002 - hotararile 5-7

5/08.02

privind reorganizarea Agentului Economic „Regia Autonoma Judeteana de Apa” Constanta prin infiintarea Consiliului de Administratie

6/08.02

privind reorganizarea Agentului Economic „Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri” Constanta prin infiintarea Consiliului de Administratie

7/08.02

privind urmarirea si rationalizarea deplasarilor in strainatate a reprezentantilor Consiliului Judetean

Sedinta din 04.03.2002 - hotararile 8-18

8/04.03

privind repartiz.pe comune,orase si municipii a sumelor defalcate din impoz.pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale pt.asigurarea ajutorului social si ajutorului pt.incalzirea locuintei potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

9/04.03

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

10/04.03

privind validarea unui mandat de consilier judetean

11/04.03

privind modificarea unor taxe speciale

12/04.03

privind modificarea Anexei 1 din HCJ nr.60/ mai 2001 privind aprobarea de tarife pentru prestari servicii furnizate catre populatie si lucrari de gospodarie comunala

13/04.03

privind aprobarea organizarii licitatiei pentru angajarea consultantei tehnico-economice in vederea evaluarii patrimoniului pentru pregatirea privatizarii R.A.J.D.P. Constanta

14/04.03

privind incredintarea directa a lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari pentru drumurile si podurile judetene catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe perioada 1.01-31.12.2002

15/04.03

privind aprobarea obiectivului de investitii „Imbunatatirea si extinderea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Schitu - Costinesti”

16/04.03

privind aprobarea obiectivului de investitii „Inlocuire conducte de refulare ape uzate de la SP pod CFR Eforie Nord, la statia de epurare Eforie Sud”

17/04.03

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

18/04.03

privind mandatarea unei persoane care sa reprezinte interesele C.J.C.in fata instantelor de judecata in dosarul privind contestatia C.L.Techirghiol la H.C.J. nr.136/ 27.12.2001 privind repartizarea pe comune,orase,municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pt.echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 16% pe anul 2002

Sedinta din 02.04.2002 - hotararile 19-32

19/02.04

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean pe anul 2001

20/02.04

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2002

21/02.04

privind repartiz.pe com.,orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale pt.asigurarea aj. social si ajutorului pt.incalzirea locuintei potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

22/02.04

privind aprobarea situatiei financiare anuale simplificate pe anul 2001 a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

23/02.04

privind aprobarea situatiei financiare anuale simplificate pe anul 2001 a Regiei Autonome Judetene Drumuri si Poduri Constanta

24/02.04

privind completarea obiectului de activitate al R.A.J.D.P. Constanta

25/02.04

privind stabilirea numarului maxim de titulari pentru fiecare clasa, in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

26/02.04

privind aprobarea „Programului cu privire la continuarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie pe anul 2002”

27/02.04

privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta

28/02.04

privind aprobarea Regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Constanta

29/02.04

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret Lege nr.54/1990

30/02.04

priv. mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele C.J.C. in fata instant.de judecata in dosarul priv.contestatia C.L.Negru Voda la H.C.J. 136/27.12.2001 priv.repartiz... sumelor defalcate din imp.pe ven.global pt.echilib.bug.locale

31/02.04

privind mandat.unei persoane care sa reprez. interesele C.J.C. in fata inst. de judecata in dosarele priv.cererile Presedintelui C.J.C. de anulare a HCJ nr.5/08.02.2002 si HCJ nr.6/08.02.2002 privind reorganizarea RAJA si RAJDP Constanta

32/02.04

privind aprobarea ACORDULUI DE INFRATIRE intre judetul Constanta – Romania si Municipiul Shanghai – Republica Populara Chineza

Sedinta din 23.04.2002 - hotararile 33-34

33/23.04

privind aprobarea Contractului de Garantie a creditului acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare „Regiei Autonome Judetene de Apa” Constanta

34/23.04

privind completarea obiectului de activitate al R.A.J.D.P. Constanta

Sedinta din 27.05.2002 - hotararile 35-49

35/27.05

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

36/27.05

privind numirea persoanei care va tine evidenta subregistrului garantiilor locale

37/27.05

privind instituirea taxei speciale de utilizare temporara a gradinilor de vara Mamaia si Soveja in sezonul estival

38/27.05

privind taxele in conformitate cu prevederile Legii 453/2001 si a Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

39/27.05

privind reorganizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public judetean, aprobata prin Hotararea nr.54/06.08.1999

40/27.05

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "MOBICOM" S.A. CONSTANTA

41/27.05

privind aprobarea obiectivului de investitii ,,Inlocuirea conductei de alimentare cu apa cu grad avansat de uzura in judetul Constanta? proiect nr.39/1995 faza S.F.

42/27.05

privind aprobarea obiectivului de investitii ,,Modernizarea surselor de apa potabila Caragea Dermen, Cismea 1A, 1B, 1C si Constanta Nord? proiect nr.10.949/2000 faza S.F.

43/27.05

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret Lege nr.54/1990

44/27.05

privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, numarului de personal si a statului de functii al Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

45/27.05

privind aprobarea planului judeten de gestionare a deseurilor

46/27.05

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI - CONCURS NATIONAL DE MUZICA USOARA MAMAIA 2002

47/27.05

privind constituirea Comisiei de organizare a FESTIVALULUI NATIONAL AL CANTECULUI SI DANSULUI POPULAR ROMANESC

48/27.05

privind darea in administrare a imobilului situat in comuna Baneasa, str.Trandafirului nr.79, Serviciului pentru lucrari de gospodarie comunala si prestari de servicii destinate protectiei populatiei

49/27.05

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate

Sedinta din 11.06.2002 - hotararea 50

50/11.06

privind repartizarea unor fonduri din rezerva bugetara, familiilor din localitatile judetului, care au fost afectate de inundatii

Sedinta din 17.09.2002 - hotararile 51-68

51/17.09

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

52/17.09

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului

53/17.09

privind repartizarea pe comune, orase, municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

54/17.09

privind rectificarea repartizarii numarului de posturi si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 2002

55/17.09

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2002

56/17.09

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

57/17.09

privind completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

58/17.09

privind repartizarea unor fonduri din rezerva bugetara, familiilor din localitatile judetului, care au fost afectate de inundatii

59/17.09

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "MOBICOM" S.A. Constanta

60/17.09

privind numirea doamnei MUNTEANU ANA-MARIA in functia de manager-director la Teatrul de balet „Oleg Danovski” Constanta

61/17.09

privind numirea doamnei PAULEANU DOINA in functia de manager-director la Muzeul de Arta Constanta

62/17.09

privind numirea doamnei PLOTOAGA GABRIELA in functia de manager-director la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

63/17.09

privind numirea domnului STANCIU GHEORGHE in functia de manager-director la Opera Constanta

64/17.09

privind numirea doamnei MUTU MIOARA in functia de manager-director la Universitatea Libera Constanta

65/17.09

privind numirea domnului ANTONESCU CONSTANTIN in functia de manager-director la Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta

66/17.09

privind numirea domnului PAPUC GHEORGHE in functia de manager-director la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

67/17.09

privind avizarea obiectivelor si criteriilor cuprinse in contractul de performanta ce urmeaza a fi incheiat cu R.A.J.A. Constanta

68/17.09

privind avizarea obiectivelor si criteriilor cuprinse in contractul de performanta ce urmeaza a fi incheiat cu R.A.J.D.P. Constanta

Sedinta din 09.11.2002 - hotararea 69

69/09.11

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la realizarea obiectivului "Pavilion Expozitional Constanta"

Sedinta din 14.11.2002 - hotararile 70-86

70/14.11

privind initierea procedurii in vederea adoptarii hotararii de Guvern si inaintarea catre MCC a solicitarii de trecere a monumentelor istorice "Ansamblu rupestru Basarabi" si "Cavoul pictat hipogeu" din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

71/14.11

privind aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta in vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate a copilului aflat in plasament sau incredintare

72/14.11

privind stabilirea costului anual pentru un copil institutionalizat, si o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate pentru anul 2002

73/14.11

cu privire la completarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului

74/14.11

privind aprobarea obiectivului de investitii „Imbunatatirea si extinderea sistemului de canalizare localitatea Cumpana, judetul Constanta – Etapa I: Repunere in functiune statie de pompare ape uzate”

75/14.11

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decret-Lege nr.54/1990

76/14.11

privind aderarea Consiliului Judetean Constanta la ALIANTA ORASELOR EUROPENE ALE CULTURII (A.V.E.C.)

77/14.11

privind numarul de posturi pentru care se aproba efectuarea si plata orelor suplimentare pana la plafonul maxim de 360 ore pe an, in cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta si la institutiile publice de sub autoritatea acestuia

78/14.11

privind desemnarea unui numar de 6 consilieri judeteni ca membri ai autoritatii teritoriale de ordine publica

79/14.11

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului

80/14.11

privind repartizarea pe comune, orase, municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

81/14.11

privind rectificarea repartizarii pe orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

82/14.11

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata privind sustinerea persoanelor cu handicap pe anul 2002

83/14.11

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat pe anul 2002

84/14.11

privind aprobarea formularelor necesare acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2002-31 martie 2003

85/14.11

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2002

86/14.11

privind repartizarea unor fonduri din rezerva bugetara, familiilor din localitatile judetului, care au fost afectate de inundatii si a unui ajutor social

Sedinta din 05.12.2002 - hotararile 87-88

87/05.12

privind validarea desemnarii nominale a membrilor autoritatii teritoriale de ordine publica

88/05.12

privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta prin suplimentarea numarului de posturi de la 150 la 153 ca urmare a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.787/25.07.2002 privind infiintarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

Sedinta din 23.12.2002 - hotararile 89-107

89/23.12

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Constanta

90/23.12

privind numirea unui reprezentant al asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

91/23.12

privind reorganizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public judetean, aprobata prin Hotararea nr.39/27.05.2002

92/23.12

privind constituirea comisiei de reconstituire a vechimii in munca

93/23.12

privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de catre Consiliul Judetean Constanta, care constituie informatii de interes public

94/23.12

privind stabilirea indemnizatiei de sedinta a membrilor Autoritatii teritoriale de ordine publica

95/23.12

privind acordarea de ajutoare sociale unor familii nevoiase

96/23.12

privind premierea unor sportivi fruntasi si cluburi sportive a unor elevi participanti la olimpiadele scolare nationale si internationale, la concursurile pe meserii, precum si a unor unitati de invatamant din judet

97/23.12

privind modificarea organigramei, numarului de personal si a statelor de functii ale aparatului propriu, serviciilor alternative si centrelor de plasament ale D.G.J.P.D.C. Constanta

98/23.12

privind majorarea taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru notariale si a taxelor extrajudiciare de timbru

99/23.12

privind impozitele si taxele locale conform Ordonantei de Guvern nr.36/2002 republicata

100/23.12

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

101/23.12

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

102/23.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

103/23.12

privind numarul maxim de posturi pentru invatamantul preuniversitar de stat finantat din bugetele consiliilor locale si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata repartizate pe anul 2003

104/23.12

privind repartizarea pe orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2003

105/23.12

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 2003

106/23.12

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si cota de 17% pe anul 2003

107/23.12

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2002

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro