Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2004

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2004

 

Sedinta din 21.01.2004 - hotararile 1-16

1/21.01

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2004 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

2/21.01

privind infiintarea Societatii Comerciale „Domeniul Public si Privat Judetean” – Societate cu Raspundere Limitata

3/21.01

privind numirea membrilor in Adunarea Generala a asociatilor la S.C. „Domeniul Public si Privat Judetean” S.R.L.

4/21.01

privind numirea domnului Clipea Ionut Cristian in functia de Director general al S.C. „Domeniul Public si Privat Judetean” S.R.L.

5/21.01

privind modificarea Hotararii nr.236/2003 privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2004

6/21.01

privind repartizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara pentru Consiliul Local Castelu

7/21.01

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean - GHEORGHE NICULAE

8/21.01

privind validarea unui mandat de consilier judetean – SUCIU MIRCEA

9/21.01

privind aprobarea Strategiei judetului Constanta in domeniul protectiei copilului in dificultate (2004–2007)

10/21.01

privind aprobarea baremelor de dotare, duratelor de utilizare si normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive pentru copiii si tinerii ocrotiti de Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta

11/21.01

privind aprobarea Strategiei judetene de protectie speciala a persoanelor cu handicap

12/21.01

privind modificarea Anexei nr.1 din HCJ nr.33/februarie 2003 si Anexei II din HCJ nr.124/iulie 2003, privind aprobarea de tarife pentru prestari servicii furnizate catre populatie si lucrari de gospodarie comunala, tarife pentru prestari servicii de transport persoane si marfuri

13/21.01

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare muzeu de Arheologie Adamclisi” - Proiect nr.56/20494/2004, faza Proiect Tehnic

14/21.01

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera strada Nicolae Balcescu - Basarabi” - Proiect nr.128/2003, faza Studiu de Fezabilitate

15/21.01

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera strada Fagetului si Paltinului - Basarabi” - Proiect nr.129/2003, faza Studiu de Fezabilitate

16/21.01

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Delfinariu – Constanta” – Proiect nr.20491/2001, faza Proiect Tehnic

Sedinta din 22.03.2004 - hotararile 17-73

17/22.03

privind numirea domnului Coman Dumitru in functia de Sef Corp Gardieni Publici Constanta

18/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Scoala Sanatoriala Mangalia

19/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Scoala Sanatoriala Techirghiol

20/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol

21/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Negru Voda

22/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

23/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba

24/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru Scoala speciala nr.1 Constanta pe anul 2004

25/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru Scoala speciala nr.2 Constanta pe anul 2004

26/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Scoala Profesionala Speciala Constanta

27/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Centrul Judetean de Consultanta Agricola Constanta

28/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Constanta, pe anul 2004

29/22.03

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Directia Judeteana pentru Protectie Sociala Constanta

30/22.03

privind aprobarea organigramei, statelor de functii si bugetului Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta pentru anul 2004

31/22.03

privind stabilirea costului anual pentru un copil institutionalizat si o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate pentru anul 2004

32/22.03

privind aprobarea situatiei financiare anuale simplificate la 31.12.2003 a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

33/22.03

privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba

34/22.03

privind concesiunea fara licitatie publica a terenurilor pentru realizarea SRS 1,2,3,4,5,6 si 8 catre S.C.CONGAZ S.A. Constanta

35/22.03

privind aprobarea unor contracte de inchiriere a unor imobile transmise in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

36/22.03

privind rectificarea Deciziei Delegatiei permanente nr.160/1993

37/22.03

privind aprobarea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. „SCAN NV” S.A. Navodari

38/22.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere retele apa in orasul Negru Voda” - Proiect nr.119/2003, faza Studiu de Fezabilitate

39/22.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Centru pilot de servicii comunitare pentru persoane cu handicap si de instruire” – Techirghiol, jud.Constanta - Proiect nr.02-03, faza Proiect Tehnic

40/22.03

privind aprobarea completarii obiectului de activitate si a organizarii unor cursuri de calificare, contra cost, de catre Corpul Gardienilor Publici Constanta

41/22.03

privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice

42/22.03

privind acordarea de ajutor social

43/22.03

privind repartizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara pentru Consiliul Local Medgidia (Spitalul Municipal Medgidia)

44/22.03

privind anularea de autorizatii eliberate conform Decretului-Lege nr.54/1990

45/22.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2004

46/22.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, precum si a Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri, finantate in anul 2004 din bugetul Consiliului Judetean Constanta

47/22.03

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

48/22.03

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice pentru „Reparatii, modernizari si extindere cladiri Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta”

49/22.03

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.2/21.01.2004 pentru infiintarea societatii comerciale - „Domeniul Public si Privat” – societate cu raspundere limitata

50/22.03

privind aprobarea preluarii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a extinderii de retea apa „Zona lotizata Dulcesti – Cartier Nou” si retea apa „Zona lotizata 23 August – Cartier Nou”, proprietate publica a comunei 23 August

51/22.03

privind aprobarea Programului „ORLIP – Ordine si Liniste Publica” referitor la cresterea eficientei serviciului politienesc in mediul rural si la intarirea ordinii si linistii publice in judetul Constanta

52/22.03

privind achizitionarea prin licitatie publica deschisa de autoturisme si tehnica de calcul pentru Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Constanta

53/22.03

privind repartizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara pentru Consiliul Local Negru Voda (Parohia Valcele)

54/22.03

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie-Sud

55/22.03

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Spitalului de Ftiziologie Agigea

56/22.03

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Constanta

57/22.03

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

58/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Biblioteca Judeteana Constanta

59/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Scoala de Arte Constanta

60/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Universitatea Libera Constanta

61/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

62/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Muzeul de Arta Populara Constanta

63/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Muzeul de Arta Constanta

64/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

65/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

66/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Teatrul „Ovidius” Constanta

67/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Teatrul „Fantasio” Constanta

68/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Teatrul de Balet „Oleg Danovski” Constanta

69/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Filarmonica „Marea Neagra” Constanta

70/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Opera Constanta

71/22.03

privind constituirea Consiliului de Administratie pentru Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta

72/22.03

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2004

73/22.03

privind acordarea unor ajutoare sociale

Sedinta din 18.06.2004 - hotararile 74-81

74/18.06

privind alegerea comisiei de validare

75/18.06

privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Judetean Constanta

76/18.06

privind constituirea Consiliului Judetean Constanta

77/18.06

privind alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta

78/18.06

privind alegerea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

79/18.06

privind alegerea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

80/18.06

privind modificarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului Judetean Constanta

81/18.06

privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate

Sedinta din 01.07.2004 - hotararile 82-127

82/01.07

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate prin HGR nr.514/2004

83/01.07

privind constatarea incetarii de drept a unor mandate de consilier judetean

84/01.07

privind validarea mandatelor unor consilieri alesi in Consiliul Judetean Constanta

85/01.07

privind modificarea componentei comisiei de validare

86/01.07

privind completarea componentei Consiliului Judetean Constanta

87/01.07

privind modificarea componentei comisiilor pe domenii de specialitate

88/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Bibliotecii Judetene Constanta pe anul 2004

89/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta pe anul 2004

90/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului de Balet “Oleg Danovski” Constanta pe anul 2004

91/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Operei Constanta pe anul 2004

92/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului Fantasio Constanta pe anul 2004

93/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului Ovidius Constanta pe anul 2004

94/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii “Marea Neagra” Constanta pe anul 2004

95/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului de Copii si Tineret Constanta pe anul 2004

96/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pe anul 2004

97/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Constanta pe anul 2004

98/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2004

99/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Populara Constanta pe anul 2004

100/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii de Arte Constanta pe anul 2004

101/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Universitatii Libere Constanta pe anul 2004

102/01.07

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Serviciul de Gospodarie Comunala si Prestari Servicii Destinate Protectiei Populatiei Constanta

103/01.07

privind aprobarea obiectivelor de interes public la care se poate organiza paza cu gardieni publici

104/01.07

privind aprobarea Statului de functii la corpul Gardienilor Publici Constanta

105/01.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea pe anul 2004

106/01.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba pe anul 2004

107/01.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Judetene pentru Protectie Sociala Constanta pe anul 2004

108/01.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului pe anul 2004

109/01.07

privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si cota de 17% pe anul 2004 pentru comunele Cuza Voda si Saligny

110/01.07

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a numarului maxim de posturi pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2004 pentru comunele Cuza Voda si Saligny

111/01.07

privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2004 pentru comunele Cuza Voda si Saligny

112/01.07

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2004

113/01.07

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc

114/01.07

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului – Concurs National de Muzica Usoara Mamaia 2004

115/01.07

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al R.A.J.A. Constanta

116/01.07

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

117/01.07

privind aprobarea acordarii de ajutoare banesti pentru 10 familii din comuna Tortomanu, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost afectate de inundatii

118/01.07

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.2 din 21.01.2004 privind infiintarea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L., modificata si completata si a Hotararii nr.49/22.03.2004 privind modificarea si completarea H.C.J. nr.2/2004 privind infiintarea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

119/01.07

privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.3/21.01.2004 privind numirea membrilor in Adunarea generala a asociatilor la S.C. “Domeniul Public si Privat Judetean” S.R.L.

120/01.07

privind numirea presedintelui Consiliului de Administrare la S.C. “Domeniul Public si Privat Judetean” S.R.L.

121/01.07

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al S.C. “Domeniul Public si Privat Judetean” S.R.L.

122/01.07

privind desemnarea unui numar de 6 consilieri judeteni ca membri ai autoritatii teritoriale de ordine publica

123/01.07

privind modificarea Anexei nr.3 la H.C.J. nr.69/2002

124/01.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere retele apa Cartier Nou Amzacea”

125/01.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Racord alimentare cu apa si canalizare sala de sport localitatea Cumpana”

126/01.07

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Asigurare utilitati apa-canal la sala de sport str. Ion Corvin nr.2, Constanta”

127/01.07

privind aprobarea organigramei pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 19.08.2004 - hotararile 128-165

128/19.08

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Constanta

129/19.08

privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii teritoriale de ordine publica

130/19.08

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2004 a S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. si ratificarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.1 din data de 02.08.2004

131/19.08

privind aprobarea preluarii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a sistemului de apa potabila, proprietatea publica a Comunei Adamclisi, judetul Constanta

132/19.08

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Inlocuire colector menajer str.Smardan-str.Mihai Eminescu, intre str. Mircea cel Batran si str. Decebal - Constanta” Proiect nr.11/2004, faza SF

133/19.08

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.46/2003 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizarea din judetul Constanta, furnizate in prezent de R.A.J.A. Constanta prin concesiune si a procedurii de concesionare

134/19.08

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea organigramei la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta pe anul 2004

135/19.08

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2004

136/19.08

privind acordarea de ajutoare sociale unei familii nevoiase din sat Dunareni, comuna Aliman

137/19.08

privind acordarea de ajutoare sociale unei familii din satul Zorile, comuna Adamclisi

138/19.08

privind modificarea pozitiei nr.3 din Anexa nr.2 la Hotararea nr.82/01.07.2004 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate prin H.G.R. nr.514/2004

139/19.08

privind acordarea unei sume Fundatiei Culturale “MUSATA ARMANA” pe anul 2004

140/19.08

privind finantarea concursului pentru cele mai bine gospodarite localitati din judetul Constanta

141/19.08

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale + Regulament

142/19.08

privind actualizarea taxelor pentru eliberarea avizelor in domeniul contructiilor de catre Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Constanta stabilite prin H.C.J. nr.4/1997

143/19.08

privind aprobarea procedurii publicarii si a difuzarii Monitorului Oficial al judetului Constanta

144/19.08

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului Oficial al judetului Constanta

145/19.08

privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

146/19.08

privind actualizarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate in anul 2004 din bugetul Consiliului Judetean Constanta

147/19.08

privind aprobarea Regulamentului de organizare si fuinctionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta si nominalizarea drumurilor, podurilor si podetelor de interes judetean transmise in administrarea RAJDP Constanta

148/19.08

privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al R.A.J.D.P. Constanta

149/19.08

privind aprobarea trecerii in omeniul privat al Consiliului Judetean Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza judetului Constanta care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice

150/19.08

privind reorganizarea Teatrului Dramatic “Ovidius” si Teatrului “Fantasio” si infiintarea “Teatrului National Constanta”

151/19.08

privind reorganizarea Operei Constanta, Teatrului de Balet “Oleg Danovski” si a Filarmonicii “Marea Neagra” si infiintarea Teatrului National de Opera si Balet “Oleg Danovski”

152/19.08

privind desfiintarea Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Constanta si infiintarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

153/19.08

privind reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

154/19.08

privind trecerea Centrului de Plasament “Luminita” din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta

155/19.08

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2004

156/19.08

privind aprobarea cotei de dezvoltare la R.A.J.A. Constanta

157/19.08

privind aplicarea art.4 sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP 2

158/19.08

privind functionarea in regim de autofinantare a Universitatii Libere Constanta

159/19.08

privind functionarea in regim de autofinantare a Scolii de Arte Constanta

160/19.08

privind aprobarea inventarului apartinand domeniului public si privat al judetului Constanta

161/19.08

privind modificarea Statutului S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. aprobat prin H.C.J. nr.2/2004 si modificat prin H.C.J. nr.118/2004

162/19.08

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local “Amenajare intersectie str.Dezrobirii-str.Baba Novac”

163/19.08

privind imputernicirea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta pentru negocierea reesalonarii platilor cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

164/19.08

privind darea in administrare a serviciilor de furnizare apa si canalizare in orasele Harsova si Navodari si a sistemelor aferente acestora din administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta in administrarea Consiliului Local Harsova si a Consiliului Local Navodari

165/19.08

privind aprobarea reorganizarii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Muzeului de Arta Populara Constanta si a Muzeului de Arta si infiintarea Muzeului de Istorie Nationala, Arheologie, Arta si Traditii Constanta, precum si aprobarea organigramei, statului de functii si a bugetului

Sedinta din 14.10.2004 - hotararile 166-216

166/14.10

privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta + Anexa 1

167/14. 10

privind rectificarea repartizarii pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2004

168/14. 10

privind rectificarea repatizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2004

169/14.10

privind infiintarea Centrului-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu hanidcap si formare personal Techirghiol

170/14. 10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea organigramei Regiei Judetene de Apa Constanta pe anul 2004 + Lista obiectivelor de investitii pe anul 2004 + Anexa 1 + Anexa 1a + Anexa 2 + Anexa 3 + Anexa 4 + Organigrama

171/14.10

privind premierea antrenorilor sportivilor medaliati la Jocurile Olimpice "Atena 2004"

172/14.10

privind acordarea unei sume Consiliului Local Topalu pentru organizarea Festivalului "Dan Moisescu" pe anul 2004

173/14.10

privind suplimentarea bugetului Festivalului-Concurs National de Muzica Usoara Mamaia 2004 + Anexa

174/14.10

privind acordarea unui ajutor social familiei Popescu din localitatea Eforie Nord, judetul Constanta

175/14.10

privind acordarea unui ajutor social familiei Onescu din comuna Mircea Voda, judetul Constanta

176/14.10

privind acordarea de ajutoare banesti pentru 2 familii din comuna Garliciu, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost afectate de inundatii + Anexa

177/14.10

privind aprobarea acordarii de ajutoare banesti pentru 10 familii din orasul Eforie, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost afectate de inundatii + Anexa

178/14.10

privind aprobarea acordarii de ajutoare banesti pentru 5 familii din satul Runcu, comuna Pantelimon, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost afectate de inundatii

179/14.10

privind aprobarea acordarii de ajutoare banesti pentru 21 familii din comuna Tuzla, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost afectate de inundatii

180/14.10

privind aprobarea acordarii de ajutoare banesti pentru 11 familii din comuna Valu lui Traian, judetul Constanta, ale caror locuinte au fost afectate de inundatii + Tabel nominal

181/14.10

privind acordarea unei sume S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L. pentru realizarea in bune conditii a evenimentului "Ziua Recoltei" pe anul 2004

182/14.10

privind acordarea unei sume S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L. pentru sarbatorirea "Zilei Persoanelor Varstnice"

183/14.10

privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2005

184/14.10

pentru completarea Anexelor 3 si 4 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.141/19.08.2004 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale

185/14.10

privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta sa anuleze prin dispozitie, la cererea solicitantilor, autorizatiile eliberate conform Decretului-lege nr.54/1990

186/14.10

privind modificarea componentei Comisiei judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale - CJASPIS si a Secretariatului Tehnic al CJASPIS

187/14.10

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

188/14.10

privind constituirea Comisiei de inventariere a arhivelor cuprinzand documentatiile prevazute de art.29(1) din Legea nr.401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1191 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

189/14.10

privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Constanta

190/14.10

privind preluarea fara plata a unui automobil pentru transportul scolar din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta si transmiterea acestuia in folosinta Consiliului Local Ion Corvin

191/14.10

privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Negru Voda pe anul 2004 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

192/14.10

privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol pe anul 2004 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

193/14.10

privind aprobarea organigramei, statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba pe anul 2004

194/14.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pe anul 2004

195/14.10

privind aprobarea reabilitarii din punct de vedere tehnic a spatiilor excedentare sau disponibile, cu alta destinatie decat cea de locuit, aflate in administrarea si/sau folosinta S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L., prin inchirierea acestora si/sau prin asocierea S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L. cu persoane juridice sau fizice autorizate

196/14.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. "Domeniul Public si Privat Judetean" S.R.L. pe anul 2004

197/14.10

privind modificarea Programului anual de reparatii la drumurile aflate in administrarea Consiliului Judetean, pentru anul 2004

198/14.10

privind rectificarea bugetului Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2004

199/14.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a instalatiilor de apa potabila, proprietatea publica a comunei Amzacea, judetul Constanta

200/14.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire conducta apa Dn 800 mm PREMO b-dul Aurel Vlaicu - Constanta" Proiect nr.71, faza SF

201/14.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare colector pluvial str.V.Canarache zona Edificiu Roman cu Mozaic" Proiect nr.67, faza SF

202/14.10

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si cota de 17% pe anul 2004

203/14.10

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2004

204/14.10

privind trecerea din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta a imobilelor in care functioneaza cabinete medicale infiintate potrivit O.U.G. nr.124/1998

205/14.10

privind aprobarea propunerii de numire a d-lui Nicolaescu Petre-Paul in functia de Director al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta, cu delegatie, pana la organizarea concursului conform prevederilor legale.

206/14.10

privind aprobarea propunerii de numire cu delegatie a domnului Dinica Petre in functia de Director Executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pana la organizarea concursului conform prevederilor legale.

207/14.10

privind aprobarea propunerilor de numire pentru functiile de conducere la Muzeul de Istorie Nationala, Arheologie, Arta si Traditie Constanta, pana la organizarea concursului conform prevederilor legale

208/14.10

privind aprobarea propunerilor de numire pentru functiile de conducere la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski", pana la organizarea concursului conform prevederilor legale

209/14.10

privind aprobarea propunerilor de numire pentru functiile de conducere la Teatrul National Constanta, pana la organizarea concursului conform prevederilor legale

210/14.10

privind numirea cu delegatie a d-nei dr. Teodorescu Gianina Mihaela in functia de Presedinte al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap, pana la organizarea concursului conform prevederilor legale

211/14.10

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2004 pentru sustinerea autoritatilor locale in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

212/14.10

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe 2004 pentru sustinerea autoritatilor locale in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

213/14.10

privind aprobarea eliberarii d-nei Mathe Kis Mioara din functia ocupata cu delegatie de Director al Centrului Judetean de Consultanta Agricola Constanta si desemnarea d-lui Ghiojdeanu Codrut Ovidiu sa exercite cu caracter temporar functia de director pana la organizarea concursului

214/14.10

privind anularea unor majorari de intarziere ale institutiilor publice de utilitate publica din subordinea Consiliului Judetean Constanta

215/14.10

privind modificarea Hotararii nr.47/2004 referitor la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

216/14.10

privind finantarea de catre antreprenor a lucrarilor de reparatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pe anul 2004

Sedinta din 22.12.2004 - hotararile 217-279

217/22.12

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

218/22.12

privind validarea unui mandat de consilier judetean

219/22.12

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2004 pentru Consiliul Local Castelu

220/22.12

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2004 pentru Consiliul Local Harsova

221/22.12

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2004 pentru Consiliul Local Garliciu, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

222/22.12

privind alocarea unui ajutor social doamnei Dumitru Velica din localitatea Medgidia, judetul Constanta

223/22.12

privind acordarea unui ajutor social doamnei Penciu Doina

224/22.12

privind premierea unor sportivi fruntasi si cluburi sportive, a unor elevi participanti la olimpiadele scolare nationale si internationale, la concursurile pe meserii, precum si a unor unitati de invatamant din judet

225/22.12

privind premierea elevilor participanti la Concursul de pictura „Scoala - Casa cea mai frumoasa"

226/22.12

privind acordarea premiilor pentru „Cupa Presei la Pescuit Sportiv"

227/22.12

privind acordarea unor cadouri copiilor institutionalizati si organizarea "Pomului de Craciun" pentru copiii salariatilor

228/22.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Locuinta protejata Agigea", Proiect nr.03-11/82 si 83, faza PT si infiintarea Serviciului Social Locuinte protejate Agigea

229/22.12

privind modificarea Anexei nr.3 Ia H.C.J. nr.69/2002

230/22.12

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

231/22.12

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta + Anexa Organigrama + Anexa State functii + Anexa ROF + Aviz

232/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pe anul 2004

233/22.12

privind aprobarea platii cotizatiei anuale a Consiliului Judetean Constanta catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania

234/22.12

privind rectificarea Anexei nr.4 reprezentand Cheltuieli de proiectare prevazuta la "Alte cheltuieli de investiti" in Lista obiectivelor de investitii propusa pentru anul 2004 + Anexe + Adresa

235/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2005

236/22.12

privind aprobarea Planului de masuri pentru indeplinirea cerintelor de mentinere a licentei de operare a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

237/22.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. pe anul 2004 si ratificarea hotararii Adunarii Generale a Asociatiilor nr.3 din 01.11.2004

238/22.12

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

239/22.12

privind modificarea anexelor nr.2 si 3 la Hotararea nr.2 din 21.01.2004 a Consiliului Judetean Constanta

240/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAJDP Constanta pe anul 2004

241/22.12

privind modificarea Programului reactualizat cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean pentru anul 2004

242/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Istorie Nationala, Arheologie, Arta si Traditii Constanta pe anul 2004

243/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pe anul 2004

244/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Bibliotecii Judetene Constanta pe anul 2004

245/22.12

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" pe anul 2004

246/22.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului de Copii si Tineret Constanta pe anul 2004

247/22.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consililor locale pe anul 2004

248/22.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA in vederea finantarii centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2004

249/22.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17% pe anul 2004

250/22.12

privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2004 + Anexa 1A + Anexa 1B + Anexa 2 + Aviz

251/22.12

privind aprobarea metodologiei privind conditiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de director la institutiile publice de cultura de interes judetean aflate sub autoritatea Consiliului Judetean

252/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul National Constanta

253/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta

254/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2005 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

255/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2005 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

256/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Biblioteca Judeteana Constanta

257/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2005 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

258/22.12

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2005

259/22.12

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA si a numarului maxim de posturi pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2005

260/22.12

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA in vederea finantarii creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 2005

261/22.12

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pe anul 2005

262/22.12

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2005

263/22.12

privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 17% pe anul 2005 + Anexa A + Anexa B + Aviz

264/22.12

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2005 + Anexa 1 + Anexa 2 + Aviz

265/22.12

privind aprobarea parteneriatului intre Consiliului Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta + Anexa + Aviz

266/22.12

privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Constanta cu Consiliul Local al Orasului Techirghiol

267/22.12

privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Constanta cu Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta

268/22.12

privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judetean Constanta cu Universitatea "Ovidius" in vederea finantarii Centrului Social de Medicina Dentara Constanta

269/22.12

privind darea in administrare a serviciilor de furnizare apa si canalizare in comuna Mihail Kogalniceanu si a sistemelor aferente din administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta in administrarea Consiliului Local Mihail Kogalniceanu

270/22.12

privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al judetului Constanta

271/22.12

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor dispensare medicale

272/22.12

privind preluarea in administrare a unei constructii proprietate publica a orasului Negru-Voda + Anexe + Avize

273/22.12

privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al Comunei Comana in administrarea Consiliului Judetean Constanta a imobilului - Camin Cultural situat in comuna Comana, judetul Constanta + Anexa + Avize

274/22.12

privind trecerea din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta a unor imobile + Anexa + Avize

275/22.12

privind aprobarea transmiterii in administrarea Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Constanta a punctului termic nr.17 aflat in proprietatea publica a judetului Constanta + Anexa + Aviz

276/22.12

privind completarea Hotararii nr.160/2004 a Consiliului Judetean Constanta privind aprobarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al judetului Constanta + Avize

277/22.12

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Muzeul de Istorie Nationala, Arheologie, Arta si Traditii Constanta + Anexa + Avize

278/22.12

privind aprobarea actualizarii documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti "Inlocuire conducta apa Dn 800 mm PREMO b-dul Aurel Vlaicu - Constanta" - Proiect nr.71/2004 + Anexa + Avize

279/22.12

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2004 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta + Anexe + Avize

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro