Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2006

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2006

 

Sedinta din 31.01.2006 - hotararile 1-47

1/31.01

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2006

2/31.01

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2006

3/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor pe anul 2006

4/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

5/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA in vederea finantarii creselor pe anul 2006

6/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2006

7/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006

8/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului pe anul 2006

9/31.01

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea drumurilor publice din cadrul comunelor pe anul 2006

10/31.01

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 la HCJC nr.236/23.11.2005 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2006

11/31.01 + organigrama

privind aprobarea organigramei, a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006

12/31.01

hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

13/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

14/31.01

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

15/31.01

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2006 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

16/31.01

+ anexa 4

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, a organigramei, a statelor de functii si al Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

17/31.01

modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

18/31.01

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

19/31.01

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Constanta

20/31.01

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

21/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

22/31.01

privind alocarea sumei de 112.400 RON Directiei pentru Sport a Judetului Constanta, pe anul 2006

23/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Teatrul National de Opera si Balet „Oleg Danovski” Constanta

24/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Teatrul de Copii si Tineret Constanta

25/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

26/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

27/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

28/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Teatrul National Constanta

29/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Muzeul de Arta Constanta

30/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

31/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Universitatea Populara Constanta

32/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii pe anul 2006 pentru Biblioteca Judeteana “I.N.Roman” Constanta

33/31.01

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pe anul 2006

34/31.01

privind alocarea sumei de 1.000.000 lei C.S.”RUGBY CLUB FARUL” CONSTANTA pe anul 2006

35/31.01

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajarea drumului de acces la locuintele protejate pentru persoane cu handicap localitatea Lazu, comuna Agigea”, Proiect nr.16/2005, faza S.F.

36/31.01

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Redimensionarea contorilor la blocurile bransate in retelele Regiei Autonome Judetene de Apa din judetul Constanta”, Proiect nr.53/2005, faza S.F.

37/31.01

privind preluarea si insusirea in domeniul public al judetului Constanta a unor sisteme de alimentare cu apa din judetul Constanta

38/31.01

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor imobile

39/31.01

privind aprobarea transmiterii fara plata a unui autoturism tip DACIA 1310 BERLINA apartinand Consiliului Judetean Constanta catre Consiliul local al comunei Ciocarlia

40/31.01

privind aprobarea Procedurii de stabilire a consumurilor de apa potabila pentru utilizatorii individuali din cadrul asociatiilor de proprietari in vederea facturarii si incasarii individuale a serviciilor de apa si canalizare si a Conventiei-cadru de facturare individuala a consumurilor de apa si canalizare

41/31.01

privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Constanta si Consiliile Locale Adamclisi, Baraganu, Cobadin, Ion Corvin, Topalu

42/31.01

privind aprobarea colaborarii Consiliului Judetean Constanta cu Consiliile Locale Constanta, Mangalia, Eforie, Basarabi, Navodari, Harsova, Medgidia si Cernavoda pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata in judetul Constanta

43/31.01

privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.253/23.11.2005 privind trecerea unor imobile apartinand domeniului public al judetului Constanta din administrarea Consiliului Local al orasului Negru Voda in gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

44/31.01

privind numirea d-lui Petre Paul Nicolescu in functia de Director la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

45/31.01

privind numirea d-nei Doina Voivozeanu in functia de Director la Universitatea Populara Constanta

46/31.01

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2006 si modificarea statului de functii al acesteia

47/31.01

privind plata catre Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta a sumei in cuantum de 11.379.122 lei (RON) reprezentand dobanzi si penalitati aferente alimentarii Fondului II D si reesalonarea acesteia

Sedinta din 28.03.2006- hotararile 48-109

48/28.03

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judetului Constanta in domeniul public al orasului Cernavoda

49/28.03

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judetului Constanta in domeniul public al orasului Cernavoda

50/28.03

privind transmiterea unui imobil in folosinta gratuita Uniunii Artistilor Plastici din Romania – Filiala Constanta

51/28.03

privind constituirea la nivelul judetului Constanta a Comandamentului Antiepizootic

52/28.03

privind modificarea componentei Comisiei judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale - CJASPIS

53/28.03

privind acordarea unor sporuri personalului Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2006

54/28.03

privind acordarea unui spor de 10% din salariul de baza salariatilor Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2006

55/28.03

privind alocarea unei sume din capitolul 67 – “Cultura, recreere si religie” Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

56/28.03

privind numirea doamnei Daniela Vladescu in functia de Director general la Teatrul National de Opera si Balet “Oleg Danovski” Constanta

57/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Teatrul National de Opera si Balet “Oleg Danovski” Constanta

58/28.03

privind aprobarea indreptarii erorilor materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.44 din 31.01.2006 privind numirea domnului Petre Paul Nicolescu in functia de Director la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

59/28.03

privind aprobarea indreptarii erorilor materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.45 din 31.01.2006 privind numirea doamnei Doina Voievozeanu in functia de Director la Universitatea Populara Constanta

60/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Universitatea Populara Constanta

61/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Constanta

62/28.03

privind numirea doamnei Liliana Lazia in functia de Director la Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

63/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

64/28.03

privind numirea doamnei Doina Pauleanu in functia de Director la Muzeul de Arta Constanta

65/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Muzeul de Arta Constanta

66/28.03

privind numirea domnului Constantin Chera in functia de Director la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

67/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

68/28.03

privind numirea domnului Vasile Gherghilescu in functia de Director la Teatrul de Copii si Tineret Constanta

69/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Teatrului de Copii si Tineret Constanta

70/28.03

privind aprobarea Parteneriatului intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta privind Proiectul “Elevii – actori pe scena europeana” – Fondul Europa 2006

71/28.03

privind aprobarea Parteneriatului intre Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta privind Proiectul “Micul cetatean european” – Fondul Europa 2006

72/28.03

privind aprobarea Acordului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Pactul Teritorial Alto Belice Corleonese – Sicilia/Italia

73/28.03

privind aprobarea conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Local Medgidia si Consiliul Local Cernavoda

74/28.03

privind anularea unor penalitati de intarziere datorate Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta de institutii publice

75/28.03

privind anularea unor sume datorate de Spitalul clinic Judetean Constanta Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta, reprezentand cheltuieli de judecata

76/28.03

privind aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2005 a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

77/28.03

privind stabilirea costului anual pentru persoanele institutionalizate pe anul 2006

78/28.03

privind infiintarea Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap si Formare de Personal Techirghiol

79/28.03

+ R.O.F.

privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, a statelor de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

80/28.03

privind aprobarea sustinerii serviciilor create prin Programul de Interes National 5/2006

81/28.03

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

82/28.03

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2006

83/28.03

privind alocarea sumei de 3.000 RON Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii “Ovidius” Constanta, in vederea organizarii manifestarii “Ovidius - 45 de ani”

84/28.03

privind acordarea unui ajutor social in valoare de 5.000 RON familiei Mirescu Panaghia din comuna Corbu, judetul Constanta

85/28.03

privind alocarea sumei de 12.236 RON, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, Consiliului Local Ostrov, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute

86/28.03

privind alocarea sumei de 6.760 RON, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, Consiliului Local Mircea-Voda, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute

87/28.03

privind acordarea unor pachete cu alimente familiilor afectate de gripa aviara din localitatile judetului Constanta

88/28.03

privind rectificarea Hotararii nr.236/23.11.2005 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pe anul 2006

89/28.03

privind aprobarea situatiei financiare simplificate la data de 31.12.2005, a raportului administratorului, a fundamentarii si aprobarii pretului contractului de locatie de gestiune, precum si a modificarii capitalului social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

90/28.03

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

91/28.03

privind modificarea si completarea Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.34/25.03.2005

92/28.03

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Constanta a imobilului Camin Cultural din localitatea 23 August

93/28.03

privind acordarea unui ajutor social familiei Ababei Jan din comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta

94/28.03

privind alocarea sumei de 5.000 RON Facultatii de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta, in vederea organizarii Conferintei internationale TEHNONAV 2006

95/28.03

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului International de Film "Marea Neagra"

96/28.03

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National de Muzica Usoara MAMAIA 2006

97/28.03

privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului National al Cantecului si Dansului Popular Romanesc

98/28.03

privind aprobarea preluarii unui bun, proprietate publica a orasului Techirghiol, din administrarea Consiliului Local Techirghiol in administrarea Consiliului Judetean Constanta

99/28.03

privind alocarea sumei de 21.017,76 RON din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, Consiliului Local Topalu, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute

100/28.03

privind aprobarea transmiterii fara plata a unui autovehicul tip DACIA apartinand Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta catre Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Constanta

101/28.03

privind aprobarea "Asocierii ca membru permanent cu Les rencontres - Asociatie pentru cultura a oraselor si regiunilor europene"

102/28.03

privind aprobarea Contractului de management pentru Teatrul National Constanta

103/28.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire conducta apa Dn 600-400 mm sos.Mangaliei, Constanta", Proiect nr.9/2006, Faza S.F.

104/28.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare conducta de refulare S.P. Studenti - S.P. Pionieri, Costinesti afectata de inundatiile din septembrie 2005", Proiect nr.11/2006, Faza S.F.

105/28.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare complex servicii pentru persoane cu handicap si centru instruire Techirghiol", Proiect nr.12/2006, Faza S.F.

106/28.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire apa si canalizare B-dul Mamaia, in zona Hotelului Victoria, Mamaia", Proiect nr.14/2006, Faza S.F.

107/28.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire conducta apa Dn 110 mm, str.Orientului si sos.Nationala, localitatea Amzacea", Proiect nr.18/2006, Faza S.F.

108/28.03

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire conducta apa Dn 150 mm azbo strada Trandafirilor, Baneasa", Proiect nr.19/2006, Faza S.F.

109/28.03

privind aprobarea propunerii de modificare a Programului de transport judetean de persoane prin servicii regulate

Sedinta din 25.04.2006- hotararile 110-116

110/25.04

privind alegerea comisiei de validare

111/25.04

privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Judetean Constanta

112/25.04

privind constituirea Consiliului Judetean Constanta

113/25.04

privind alegerea comisiei de numarare a voturilor

114/25.04

privind alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Constanta

115/25.04

privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

116/25.04

privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta

Sedinta din 02.06.2006 - hotararile 117-153

117/02.06

privind revocarea HCJC nr.114/25.04.2006 privind alegerea presedintelui Consiliului Judetean Constanta

118/02.06

privind alegerea presedintelui Consiliului Judetean Constanta

119/02.06

privind nominalizarea membrilor in comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

120/02.06

privind rectificarea HCJC nr.87/28.03.2006 cu privire la acordarea unor pachete cu alimente familiilor afectate de gripa aviara din localitatile judetului Constanta

121/02.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, pentru Consiliul Local Aliman in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

122/02.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, pentru Consiliul Local Tuzla in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

123/02.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, pentru Consiliul Local Deleni in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

124/02.06

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, pentru Consiliul Local Topraisar in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

125/02.06

privind alocarea unei sume Consiliului Local Horia pentru organizarea “Zilei comunei Horia”

126/02.06

privind alocarea sumei de 7.500 RON comunei Cumpana, in vederea organizarii Festivalului National de Muzica Populara Romaneasca “Dor de cant romanesc”

127/02.06

privind alocarea sumei de 5.000 RON comunei Mircea-Voda, in vederea organizarii “Zilei Comunei Mircea-Voda”

128/02.06

privind alocarea sumei de 4.500 RON Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, in vederea organizarii vizitei MS Regele Mihai I si inaugurarii Muzeului Carsium Harsova

129/02.06

+ Anexa

privind alocarea unei sume Arhiepiscopiei Tomisului

130/02.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investii “Pavilion Expozitional Constanta” Proiect nr.28/24.02.2006, Faza S.F.

131/02.06

privind alocarea unei sume Asociatiei Arhivistilor si Prietenilor “Ovidius” Constanta

132/02.06

+ Anexa

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2006

133/02.06

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006

134/02.06

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

135/02.06

+ Anexa

privind aprobarea Situatiei financiare anuale pe anul 2005 a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

136/02.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Tratamente duble bituminoase pe impietruiri existente inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal pe DJ 381 Potarnichea-Baraganu, Km 5+000 – 12+000, L=7,00 Km, judetul Constanta”, Proiect nr.100/2006, Faza PT+DDE

137/02.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Tratamente duble bituminoase pe impietruiri existente inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal pe DJ 393 Albesti-Coroana Km 36+200 – 40+200, L=4,00 Km, judetul Constanta”, Proiect nr.101/2006, Faza PT+DDE

138/02.06

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada Eroilor, oras Techirghiol”, Proiect nr.102/2006, Faza Studiu de Fezabilitate

139/02.06

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP II

140/02.06

privind aprobarea tarifului de captare si transport apa bruta pentru Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta

141/02.06

privind eliberarea din functia de director la Universitatea Populara Constanta a doamnei Doina Voivozeanu

142/02.06

privind numirea unui director interimar la Universitatea Populara Constanta

143/02.06

privind eliberarea din functia de director la Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta a domnului Constantin Papadopol

144/02.06

privind numirea d-nei Doina Voivozeanu in functia de director la Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

145/02.06

privind aprobarea Contractului de management pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Constanta

146/02.06

privind incetarea unui mandat de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

147/02.06

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

148/02.06

privind alocarea unor fonduri Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, in cadrul Programului "O.R.L.I.P. - Ordine si liniste publica"

149/02.06

privind numirea unui membru in Consiliul de administrare al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta

150/02.06

privind alocarea unei sume Fundatiei "Sportin" Constanta in vederea organizarii competitiei pugilistice "Centura de Aur"

151/02.06

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean pe anul 2005

152/02.06

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile publice comunale pe anul 2006

153/02.06

privind modificarea statului de functii la Universitatea Populara Constanta aprobat prin HCJC nr.31/31.01.2006

Sedinta din 07.06.2006- hotararile 154-171

154/07.06

privind aprobarea parteneriatelor cu Universitatea „Ovidius” Constanta si cu consiliile locale Mangalia, Pestera si Nicolae Balcescu in cadrul Programului Phare CES, Componenta Infrastructura Regionala si Locala / Inundatii

155/07.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

156/07.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

157/07.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

158/07.06

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

159/07.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

160/07.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

161/07.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

162/07.06

privind validarea unui mandat de consilier judetean

163/07.06

privind aprobarea achizitionarii de servicii financiare pentru obiectivul de investii “Pavilion Expozitional Constanta”

164/07.06

privind transmiterea unui imobil proprietate publica a judetului Constanta din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta in administrarea Consiliului Local Negru-Voda

165/07.06

privind preluarea in proprietate publica a judetului Constanta a obiectivului de investitie “Alimentare cu apa a localitatii Olteni, comuna Independenta, judetul Constanta” si stabilirea Unitatii de exploatare a acestuia

166/07.06

privind aprobarea preluarii unor imobile din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta si in administrarea institutiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta

167/07.06

privind darea in administrarea Consiliului Local Amzacea si Consiliului Local Pecineaga a unor drumuri judetene, proprietate publica a judetului Constanta

168/07.06

privind preluarea unor imobile, camine culturale si dispensare medicale, din gestiunea S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lor catre consiliile locale respective

169/07.06

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2006

170/07.06

privind alocarea sumei de 200.000 RON Consiliului Local Municipal Mangalia, in vederea organizarii Festivalului Callatis 2006

171/07.06

privind modificarea listei obiectivelor de investitiii a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006

Sedinta din 13.07.2006- hotararile 172-209

172/13.07

privind alocarea sumei de 20.000 RON Consiliului Local Silistea din capitolul 67 “Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret”

173/13.07

privind alocarea sumei de 7.500 RON Consiliului Local Crucea din capitolul 67 “Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret”

174/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local 23 August in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

175/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local Ostrov in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

176/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local Independenta in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

177/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local Deleni in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

178/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local Amzacea, in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

179/13.07

privind alocarea unei sume Consiliului Local Silistea pentru organizarea celei de-a IV-a editii a sarbatorii comunei “Zilele Silistei”

180/13.07

privind alocarea unei sume Inspectoratului Scolar Judetean Constanta in vederea organizarii Taberei Nationale de Jurnalism

181/13.07

privind alocarea unei sume Asociatiei Corale “Ion Pelearca” Constanta

182/13.07

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2006

183/13.07

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

184/13.07

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006

185/13.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

186/13.07

privind modificarea si completarea Hotararii nr.34 din 25.03.2005 a Consiliului Judetean Constanta

187/13.07

privind numirea domnului Decebal Fagadau in functia de Director general la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

188/13.07

privind transmiterea imobilului Centrul Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap si Formare de Personal Techirghiol, proprietate publica a judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

189/13.07

privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2006-2008

190/13.07

privind transformarea Centrului de Plasament Cuza Voda in Centru de zi si trecerea acestuia de sub autoritatea si finantarea Consiliului Judetean Constanta - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sub autoritatea si finantarea Consiliului Local al comunei Cuza Voda

191/13.07

privind contributia anuala a comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate si a finantarii cheltuielilor privind protectia speciala a persoanelor cu handicap pe anul 2006

192/13.07

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

193/13.07

privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei, a Statelor de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

194/13.07

privind aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.9 din 31.01.2006 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea drumurilor publice din cadrul comunelor pe anul 2006

195/13.07

privind acordarea unor pachete cu alimente familiilor afectate de inundatii din localitatea Independenta

196/13.07

privind aprobarea completarilor si modificarilor la Programul cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2006

197/13.07

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

198/13.07

privind aprobarea implementarii Proiectului “Ready for Europe” finantat de V.N.G. International – Asociatia Municipalitatilor Olandeze, in cadrul aplicatiei Logo East

199/13.07

privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Judetean Constanta, in administrarea Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta

200/13.07

privind alocarea sumei de 8.000 RON pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

201/13.07

privind acordarea unui concediu de odihna suplimentar personalului Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta pentru anul 2006

202/13.07

privind alocarea sumei de 80.000 RON Consiliului Local Basarabi din capitolul "67"-"Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret"

203/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local Pestera in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

204/13.07

privind suplimentarea aportului de capital social al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean SRL Constanta

205/13.07

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul local pe anul 2006 pentru Consiliul Local Gradina in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

206/13.07

privind acordarea unui ajutor social

207/13.07

privind modificarea listei obiectivelor de investitii a Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006

208/13.07

privind modificarea taxelor de intrare pentru anumite obiective ale Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

209/13.07

privind aprobarea contractului de credit incheiat cu DEXIA Kommunalkredit Bank AG pentru finantarea obiectivului de investitii "Pavilion Expozitional Constanta" si a contractului de garantare a imprumutului ce face obiectul contractului de credit

Sedinta din 18.10.2006- hotararile 210-257

210/18.10

privind insusirea in domeniul public al judetului Constanta a imobilelor "Locuinte protejate de tip familial pentru persoanele cu handicap sever", situate in localitatea Techirghiol, judetul Constanta

211/18.10

privind transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Constanta in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a imobilelor, proprietate publica a judetului Constanta, "Locuinte protejate de tip familial pentru persoanele cu handicap sever", localitatea Techirghiol

212/18.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a celor doua tronsoane de canalizare de pe strada Independentei si strada Linistii din orasul Negru-Voda

213/18.10

privind aprobarea preluarii din administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a retelei de distributie din satele Darabani si Vilcele, oras Negru-Voda

214/18.10

privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta

215/18.10 + anexa

privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Constanta, bunuri care formeaza si servesc serviciul public judetean de alimentare cu apa si canalizare si darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta

216/18.10

privind alocarea unei sume Muzeului de Arta Constanta pentru efectuarea reparatiilor la Muzeul "Dinu si Sevasta Vintila" din comuna Topalu

217/18.10

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2006

218/18.10

privind aprobarea Regulamentului tehnic de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in localitatile in care Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta are activitate

219/18.10

privind aplicarea art.IV sectiunea 4.01 pct.A din Acordul subsidiar de imprumut, garantie si proiect, parte integranta a contractului de imprumut MUDP II

220/18.10

privind preluarea in proprietate publica a judetului Constanta a obiectivului de investitii "Alimentare cu apa a localitatii Coslugea, comuna Lipnita, judetul Constanta" si stabilirea Unitatii de exploatare a acestuia

221/18.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Inlocuire conducta apa DN 200 mm zona putului P1-Constanta Nord", Proiect nr.10/2006, faza S.F.

222/18.10

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa si canalizare locuinte protejate pentru persoane cu handicap Techirghiol", Proiect nr.48/2006, faza S.F.

223/18.10

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul pe anul 2006 pentru Consiliul Local Cuza-Voda in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

224/18.10

privind acordarea unui ajutor social in valoare de 10.000 RON familiei eroului Ionel Gheorghita Dragusanu

225/18.10

privind aprobarea criteriilor specifice de repartizare pe localitati a sumelor reprezentand 15% din sumele de echilibrare pe anul 2006

226/18.10

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului pe anul 2006

227/18.10

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006

228/18.10

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

229/18.10

privind acordarea unor ajutoare familiilor afectate de inundatii din localitatea Amzacea

230/18.10

privind alocarea sumei de 3.500 RON C.S. Karate Dinamic Constanta

231/18.10

privind alocarea sumei de 35.000 RON in vederea organizarii Festivalului de muzica populara "Dan Moisescu", editia a XI-a

232/18.10

privind alocarea sumei de 10.000 RON Corului de Camera "Cantilena" al Liceului de Arta Constanta

233/18.10

privind alocarea unei sume Asociatiei Corale "Ion Pelearca" Constanta

234/18.10

privind acordarea sumei de 4.200 RON pentru sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicilor

235/18.10

privind alocarea sumei de 20.000 RON Fundatiei Sportin Constanta pentru sarbatorirea "Zilei Marinei Romane"

236/18.10

privind alocarea sumei de 70.000 RON Consiliului Local al municipiului Constanta pentru sarbatorirea "Zilei Marinei Romane"

237/18.10

privind alocarea unei sume Scolii Populare de Arte si Meserii Constanta pentru efectuarea reparatiilor la acoperisul cladirii

238/18.10

privind alocarea unei sume Bibliotecii Judetene "Ioan N.Roman" pentru tiparirea Monografiei Bibliotecii

239/18.10

privind alocarea de fonduri Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea achizitionarii de mijloace fixe si obiecte de inventar pentru utilarea Complexului de locuinte protejate Techirghiol

240/18.10

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modificarea listei obiectivelor de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006

241/18.10

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

242/18.10

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul pe anul 2006 pentru Consiliul Local Oltina in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

243/18.10

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul pe anul 2006 pentru Consiliul Local Ostrov in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

244/18.10

privind numirea doamnei Silvia Tigmeanu in functia de director la Universitatea Populara Constanta

245/18.10

privind alocarea sumei de 25.000 RON C.S. Volei 2004 Constanta

246/18.10

privind modificarea Anexelor II si III de la H.C.J.C. nr.30/31.01.2006

247/18.10

privind modificarea Anexei nr.6 la H.C.J.C nr.236/23.11.2005 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2006

248/18.10

privind alocarea unei sume pentru organizarea "Cupei Presei la Pescuit Sportiv"

249/18.10

privind aprobarea Acordului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta (judetul Constanta, Romania) si Regione Liguria (Republica Italiana)

250/18.10

privind constituirea Unitatii Judetene pentru Monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice in cadrul Consiliului Judetean Constanta

251/18.10

privind aprobarea cofinantarii de 10.000 Euro in cadrul Proiectului "Ready for Europe"

252/18.10

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Constanta la "Expozitia de vinuri si produse specifice" - Camporeale, Italia

253/18.10

privind aprobarea cofinantarii de 1.000 Euro in cadrul Proiectului "Cooperare transnationala si utilizarea retelei europene pentru dezvoltare locala in comunitatile rurale"

254/18.10

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

255/18.10

privind aprobarea preluarii in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta a "Sistemului de alimentare cu apa a zonei dupa calea ferata, Cobadin"

256/18.10

privind modificarea Anexelor II si III de la H.C.J.C. nr.25/31.01.2006

257/18.10

privind reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta prin transformarea acesteia in societate pe actiuni, S.C. RAJA S.A. Constanta

Sedinta din 12.12.2006- hotararile 258-318

258/12.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului pe anul 2006

259/12.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006

260/12.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

261/12.12

privind rectificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

262/12.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2006

263/12.12

privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei Lintarov din localitatea Ghindaresti

264/12.12

privind aprobarea Programului reactualizat cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate in anul 2006 din bugetul local al Consiliului Judetean Constanta

265/12.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii si cheltuieli de capital ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

266/12.12

privind aprobarea cofinantarii Consiliului Judetean Constanta in cadrul Proiectului “Cooperare pentru Dezvoltare”, eligibil la finantare prin Programul Phare CBC 2004

267/12.12

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Constanta si Blocul National Sindical – Filiala Constanta

268/12.12

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul pe anul 2006 pentru Consiliul Local Mircea Voda in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

269/12.12

privind infiintarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

270/12.12

privind aprobarea Contractului – Acord colectiv de munca al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

271/12.12

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pe anul 2007

272/12.12

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2007

273/12.12

privind aprobarea constituirii si utilizarii in luna decembrie a anului 2006 a fondului de premiere pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

274/12.12

+ anexa 1 si 2 + anexa 3

privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei si a Statelor de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

275/12.12

privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru anul 2007

276/12.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

277/12.12

privind eliberarea domnului Munteanu Bogdan-Cristian din functia de presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Constanta

278/12.12

privind numirea doamnei Gherghinescu Simona-Felicia in functia de presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Constanta

279/12.12

privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Constanta

280/12.12

privind utilizarea Fondului de dezvoltare constituit la Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta pentru achizitionarea de utilaje si echipamente necesare intretinerii si exploatarii retelelor de alimentare cu apa si canalizare

281/12.12

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Apa Constanta pe anul 2006

282/12.12

privind aprobarea listei cu tronsoanele de drumuri judetene pentru care sa se intocmeasca documentatii tehnico-economice, pentru proiecte de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene – Studii de prefezabilitate

283/12.12

privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Publice Judetene de Evidenta Persoanelor Constanta, pentru anul 2007

284/12.12

privind alocarea unei sume C.S. Karate Dinamic Constanta

285/12.12

privind alocarea sumei de 25.000 RON C.S. Volei 2004 Constanta

286/12.12

privind acordarea unei sume Fundatiei Sportin Constanta pentru organizarea “Turneului de Calificare la Handball Seniori pentru Campionatul European 2008”

287/12.12

privind premierea unor sportivi, cluburi sportive si a unor elevi premianti la concursurile scolare in anul 2006

288/12.12

privind participarea Consiliului Judetean Constanta la actiunea de ajutorare a unor cazuri sociale din judetul Constanta in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanta

289/12.12

privind acordarea unui ajutor social familiei Ciobanu Adrian din localitatea Oltina, judetul Constanta

290/12.12

privind alocarea sumei de 481.710 lei RON C.S. „Rugby Club Farul” Constanta

291/12.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Imprejmuire teren si magazie unelte - parter, locuinte protejate pentru persoane cu handicap – Lazu”, proiect nr.45/2006, Faza SF + PT + DDE

292/12.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Inlocuire colector menajer B-dul Ferdinand, intre strada Rascoalei din 1907 si strada Mihai Viteazu Constanta” proiect nr.10/2005, Faza SF

293/12.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Inlocuire colector menajer strada Caraiman, Constanta”, proiect nr.61/2006, Faza SF

294/12.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu energie electrica pentru alimentarea cu apa a comunei Mircea Voda, satele Mircea Voda si Satu Nou” Faza PT + DDE

295/12.12

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu energie electrica pentru alimentarea cu apa a comunei Ion Corvin, sat Ion Corvin” Faza PT + DDE

296/12.12

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. Mettexin S.A. Mangalia

297/12.12

privind participarea judetului Constanta, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta”

298/12.12

privind aprobarea memoriului tehnic necesar pentru depunerea propunerii de proiect: „Reteaua internationala de puncte de informare Romania – Bulgaria” in cadrul Programului Phare CBC 2005

299/12.12

privind aprobarea memoriului tehnic necesar pentru depunerea propunerii de proiect: „Reducerea riscului la inundatii prin dezvoltarea ICT in zona transfrontaliera” in cadrul Programului Phare CBC 2005

300/12.12

privind incetarea activitatii Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

301/12.12

privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a judetului Constanta, in folosinta gratuita Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanta

302/12.12

privind modificarea componentei Comisiei de Agricultura, dezvoltare rurala si industrie

303/21.12

privind alocarea sumei de 40.000 lei Directiei pentru Sport a Judetului Constanta

304/21.12

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2006

305/21.12

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

306/21.12

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

307/21.12

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei din bugetele consiliilor locale pe anul 2006

308/21.12

privind acordarea unui ajutor social in suma de 10.000 lei RON doamnei Cojocaru Ioana

309/21.12

privind alocarea sumei de 10.000 lei RON pentru organizarea spectacolului de premiere a sportivilor si olimpicilor

310/21.12

privind alocarea sumei de 9.500 lei RON pentru editarea lucrarii istorico-monografica „Negru-Voda - evolutia istorica a localitatii”

311/21.12

privind alocarea sumei de 100.000 lei RON comunei Ciocarlia din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean, pe anul 2006 pentru finantarea unor cheltuieli neprevazute

312/21.12

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea creselor pe anul 2006

313/21.12

privind rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor pe anul 2006

314/21.12

privind aprobarea cofinantarii aplicatiilor ce vor fi depuse in cadrul Programului Phare CBC 2005

315/21.12

privind premierea unor elevi cu merite deosebite la concursurile scolare in anul scolar 2004-2005

316/21.12

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

317/21.12

privind alocarea unei sume Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

318/21.12

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, prevazut in bugetul pe anul 2006 pentru Consiliul Local Oltina in vederea finantarii unor cheltuieli neprevazute

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro