Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Evenimente Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte hotarari
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Legea 350/2005-sport, cultura
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Comunicate presa/informari
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte hotarari » - urmatoarea sedinta

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 24.09.2020

DISPOZITIA nr. 341 / 16.09.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24 septembrie 2020, ora 13,00

Tutuianu Marius Horia, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), art.179 al.(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24 septembrie 2020, ora 13,00 in sala “Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi

Proiect nr.1

privind incetarea calitatii de consilier judetean a doamnei Lebidov Steluta si redobandirea de catre domnul Banias Emil Sorin a calitatii de consilier judetean

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind acordarea titlului "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Virgil Andriescu

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Plutonier adjutant principal (rz) Bida Ionel Eugen

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Plutonier adjutant principal (rz) Bolovan Florin

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Caporal clasa a III-a, Neagu Marcel

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului fruntas Tarnovschi Costica Victor

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Caporal clasa a II-a, Oprea Dragos Mihai

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Caporal clasa a II-a, Giumali Metin

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta desfasurata la data de 27 august 2020

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea Proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio - componenta modulata", a bugetului proiectului conform devizelor anexate, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta si a cofinantarii acestuia de catre UAT Judetul Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale in vederea dotarii Centrului de Sanatate Multifunctional Navodari

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul proiectului "Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre - TREASURE", cod eMS BSB-371

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta, a Studiului de oportunitate si a modalitatii de gestiune delegata pentru efectuarea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.15

privind aprobarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.16

privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanta

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.17

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, la nivel judetean

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.18

privind aprobarea achizitiei de catre Consiliul Judetean Constanta a constructiei speciale "Debarcader", situata in statiunea Mamaia, zona Cazino, in vederea reabilitarii si consolidarii acesteia

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.19

privind modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc.L4, situat in Municipiul Constanta, aleea Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.20

privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T. Municipiul Constanta si U.A.T. Judetul Constanta pentru amplasarea indicatoarelor directionale si a panourilor de informare, in vederea semnalizarii Centrului de Excelenta in Turism si Servicii "Tomis"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2020 finantate din bugetul Judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.36/18.02.2020 privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2020, de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.25

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.26

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.27

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.28

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.29

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.30

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.31

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean ca urmare a decesului

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.32

privind validarea unui mandat de consilier judetean

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.33

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Ion Corvin in domeniul public al Judetului Constanta in vederea realizarii Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin" cod SMIS 110343

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.34

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Rasova in domeniul public al Judetului Constanta in vederea realizarii Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin" cod SMIS 110343

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.35

pentru completarea HCJC nr.12/15.01.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2020 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

Initiator: Vicepresedinte - Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.36

privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat cu Administratia Fondului pentru Mediu si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" Constanta in vederea implementarii Proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Extinderea/consolidarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Constanta"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Art.2. - Proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "Proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarari mentionate mai sus vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarari in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 23.09.2020
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro