Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » - urmatoarea sedinta

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 21.04.2021

DISPOZITIA nr. 191 / 14.04.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara

pentru data de 21.04.2021, ora 13,00

Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 21.04.2021, ora 13,00, sedinta ce se va desfasura în sistem videoconferinta.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarare vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarare in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (secretar @cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei

Art.5. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta

Art.6. Secretarul general al judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta in conformitate cu art.197 din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTUL ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr. 191/14.04.2020

Proiect nr.74

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Mirsu Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.65

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.66

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2021 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.69

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.70

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.75

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.76

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.82

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Albatros” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.83

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.84

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Maria Montessori” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.85

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Scolar pentru Educatie lncluziva ”Delfinul” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.86

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.87

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Arta Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.88

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.89

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.90

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeteana ”I.N.Roman” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.91

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.98

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.108

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.109

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.100

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala pe trimestrul I an 2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.104

privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.78

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.107

privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta pentru proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.77

privind plata cotizatiilor si contributiilor anuale ale UAT Judetul Constanta, in calitate de membru al unor asociatii

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.67

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate in anul 2021 de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.68

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2021 finantate din bugetul Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.79

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Palat administrativ” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.80

privind aprobarea solicitarii trecerii imobilului ”Bloc L4” din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.72

privind desemnarea Secretarului executiv si a supleantului in cadrul Comisiei judetene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.99

privind desemnarea reprezentantului asiguratilor delegat de Consiliul Judetean Constanta in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.102

privind aprobarea inchirierii, prin licitatie pubica, a unor spatii, proprietatea publica a Judetului Constanta, situate in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.81

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea a 6 (sase) casute din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.92

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Muzeul de Arta Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.93

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.94

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ”Calutul de mare”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.95

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.103

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.96

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.97

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.71

privind aprobarea indreptarii unei erori materiale strecurate in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.51/24.03.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.101

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Asociatia Generala a Inginerilor din Romania -Sucursala Constanta, Primaria Municipiului Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Maritima din Constanta, Academia Navala ”Mircea cel Batran”, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina ”Grigore Antipa” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.105

privind completarea Anexei nr. 1 a HCJC nr. 37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore /zi la obiectivul Casa Bulgareasca din sat Canlia, comuna Lipnita, judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 16.04.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro