Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      HCJ-uri 2021
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - SMID
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » - urmatoarea sedinta

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 20.01.2021

DISPOZITIA nr. 22 / 14.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara

pentru data de 20.01.2021, ora 13,00

Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 20.01.2021, ora 13,00, sedinta ce se va desfasura în sistem videoconferinta.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarare vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarare in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (secretar @cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei

Art.5. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta

Art.6. Secretarul general al judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta in conformitate cu art.197 din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTUL ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr.22/14.01.2020

Proiect nr.2

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 17 decembrie 2020 si 21 decembrie 2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.3

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marian Crusoveanu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.4

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Marius-Horia Tutuianu, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.5

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Bola Bogdan Alexandru, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.6

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Negoi Remus Eugen, precum si vacantarea locului de consilier judetean

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.7

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.8

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.10

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2021 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.11

privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.12

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2021-2022

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.13

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.14

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.79/18.02.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.15

privind respingerea plangerii prealabile formulate de Fundatia Judeteana pentru Tineret Constanta impotriva Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.355/17.12.2020

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.16

privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta, asupra imobilului (teren+constructii) Sectie exterioara Dermato-Venerice Agigea, situat in str.Sudului nr.8, Municipiul Constanta, Judet Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.17

privind transmiterea unor spatii din imobilul situat in str.Mircea cel Batran nr.104B, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.19

privind aprobarea trecerii bunurilor imobile Cladire C1, Cladire C2 si Cladire C3 situate in municipiul Constanta, str.Semanatorului nr.8, din domeniul public al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si desfiintarea acestora prin demolare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.20

privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 in domeniul transportului rutier judetean de persoane, prin curse regulate, in Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.21

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.01.2021

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.22

privind acordarea unui ajutor financiar domnului .................

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.23

privind acodarea unui ajutor financiar doamnei .................

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.24

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea in anul 2021, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.25

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.26

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.27

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei bunului imobil, proprietate publica a judetului Constanta, situat in strada Medeea nr. 25 A, municipiul Constanta, judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.28

privind utilizarea execedentului bugetar aferent anilor precedenti

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 15.01.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro