Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - PMCA
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Proiecte de hotarari » urmatoarea sedinta

Proiecte de hotarari pentru sedinta din 24.04.2024

DISPOZITIA nr. 393 / 18.04.2024

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara

pentru data de 24.04.2024, ora 10:00

Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta,

In conformitate cu dispozitiile art.137, art.178 alin.(1), art.179 alin.(1) si (2) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul art.196 al.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24.04.2024, ora 10:00, in sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ sedinta ce se va desfasura in format fizic.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. (1) Proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "proiecte sedinta CJC";

(2) Proiectele de hotarare vor fi analizate si avizate in cadrul sedintelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta, ce se vor desfasura in formatul stabilit de catre Presedintii comisiilor de specialitate, conform legii, in format videoconferinta, fizic/mixt; Sedintele in format fizic se pot desfasura la sediul Consiliului Judetean Constanta din Municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr.51, camera 341.

(3) Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarare in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Judetului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judetean inainte de dezbaterea acestora in plen/inceperea sedintei.

Art.5. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.

Art.6. Secretarul General al Judetului Constanta, prin grija Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica, comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului Constanta, in conformitate cu art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTELE ORDINII DE ZI - Anexa la Dispozitia nr. 393 /18.04.2024

I. Proiecte de hotarari

1

59 / 15.03.2024

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului judetului Constanta pentru activitati de tineret de interes local, conform Legii nr. 350/2006

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

2

79 / 15.04.2024

privind retragerea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Constanta din Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

3

80 / 15.04.2024

privind repartizarea unui spatiu din cadrul imobilului Bloc L4 catre Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului si actualizarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.254/2014

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

4

81 / 15.04.2024

privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in judetul Constanţa - LOT 3: GRUPA 03, pentru procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

5

82 / 15.04.2024

privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

6

83 / 15.04.2024

privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. Retele Electrice Dobrogea S.A prin Holiday Palmier Beach S.R.L. in vederea realizarii lucrarilor - Subtraversare teren nr.cadastral 106749 CF 106749 Eforie

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

7

84 / 15.04.2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „Lucrari de reabilitare si modernizare a corpului CI „Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea”- faza P.T.

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

8

85 / 15.04.2024

pentru emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta pentru S.C. Orange Romania prin S.C. Asgo Telecom S.R.L. in vederea realizarii investitiei „Amplasare Statie Fixa Telefonie Mobila”

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

9

86 / 15.04.2024

privind acordarea unui drept de uz si servitute in favoarea White Gate Industrial Park S.R.L., asupra unor suprafete ce fac parte din drumul judetean DJ 228, proprietate publica a Judetului Constanta situat pe raza UAT Poarta Alba

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

10

88 / 15.04.2024

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

11

89 / 15.04.2024

privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul I 2024

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

12

90 / 16.04.2024

privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica, de asistenta si/sau reprezentare juridica in instanta pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

13 91 / 16.04.2024

privind modificarea arondarii actuale a unitatilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor Techirghiol si Negru Voda prin infiintarea unui nou Serviciu Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor in comuna Topraisar

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

14 92 / 16.04.2024

privind necesitatea aprobarii achizitiei serviciilor juridice de consultanta pentru obiectivele de investitii in curs de realizare la nivelul UAT Judetul Constanta - Directia Generala de Proiecte

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

15 93 / 16.04.2024

privind aprobarea modificarii Statului de functii si a Organigramei pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

16 94 / 18.04.2024

privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie al societatii Drumuri Judetene Constanta S.A.

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

17 95 / 18.04.2024

privind preluarea bunurilor imobile (terenuri A532/131- 630 mp si A532/135-1950 mp), din domeniul public al U.A.T. Comuna Baneasa in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta

Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 19.04.2024
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro