Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Legislatie » Dispozitii - anii anteriori

Dispozitii - Consiliul Judetean Constanta - anii anteriori

 

Anul 2020

525/29.12.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an, specialitatea pediatrie, in cadrul Compartimentului de Terapie Acuta - Sectia Clinica Pediatrie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei Constanta"

524/29.12.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Belu Mariana

523/29.12.2020

privind incetarea contractului individual de munca al domnului Andrei Mirel - Sofer in cadrul Compartimentului Auto - Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - AJT

522/29.12.2020

privind numirea doamnei Tutui Emilia Georgeta in functia publica de conducere vacanta de Director General al Directiei Generale Economico-Financiara

521/29.12.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Tutui Emilia Georgeta, Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

520/28.12.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare notebook-uri in cadrul Proiectului "Patrimoniul cultural comun - sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre - TREASURE"

519/28.12.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Servicii de asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul de management, optimizare si raportare a fluxurilor financiare aferente Consiliului Judetean Constanta (AvantCont si modului FOREXBUG)"

518/28.12.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Servicii de mentenanta software - aplicatie salarizare"

517/23.12.2020

privind desemnarea doamnei Pirvan-Rus Lelia-Carolina in functia de director general interimar/manager interimar la Muzeul de Arta Constanta

516/23.12.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

515/23.12.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

514/21.12.2020

privind completarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier aferent obiectivului de investitie "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", Cod SMIS 116053, prin procedura simplificata

513/21.12.2020

privind numirea domnului Tambozi George-Justinian in functia de Consilier Onorific al Presedintelui pe probleme de comunicare si relatii economice nationale si internationale

512/21.12.2020

privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios, precum si revenirea pe postul detinut anterior a doamnei Geafar Nesrin

511/21.12.2020

privind delegarea calitatii de reprezentant de drept a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

510/21.12.2020

privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, consemnat in scris, al doamnei Dumitru Irina Roxana - Sef Serviciu al Serviciului Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

509/21.12.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Pripisi Iulia - Consilier, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Patrimoniu - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

508/21.12.2020

privind detasarea doamnei Barda Iuliana Nicoleta la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

507/18.12.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta de indata pentru data de 21 decembrie 2020, ora 13:00

506/18.12.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

505/18.12.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie si a prenumelui

504/18.12.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta - Secretar General al Judetului, de catre doamna Geafar Nesrin

503/18.12.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de "Servicii de dirigentie de santier aferent obiectivului de investitie „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", Cod SMIS 116053, prin procedura simplificata

502/16.12.2020

privind modificarea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"

501/16.12.2020

pentru completarea Dispozitiei nr.453/24.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei la nivelul judetului Constanta

500/14.12.2020

privind constituirea Comisiilor de inventariere si inventariere anuala a patrimoniului Judetului Constanta

499/14.12.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie si a prenumelui

498/14.12.2020

privind constituirea comisiei de receptie a unui sistem de monitorizare a mediului achizitionat in cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre” – ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

497/14.12.2020

privind modificarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare materiale de protectie Covid-19 necesare Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta – 5 loturi”

496/14.12.2020

privind modificarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare echipamente/produse de preventie/protectie COVID 19 necesare Consiliului Judetean Constanta si Centrului Militar Zonal” – 3 loturi

495/14.12.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Furnizare videoproiector cu ecran de protectie in cadrul proiectului Patrimoniul cultural comun – Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre – Treasure”

494/14.12.2020

privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

493/14.12.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Radulescu Simona Elena - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Serviciul Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

492/14.12.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Pitu Mihaita - Consilier, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Control

491/14.12.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Mocanu Valerica - Sofer, treapta profesionala I - Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport - Compartiment Auto - Directia Generala de Administrarea Domeniului Public si Privat-AJT

490/14.12.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Dan Ana Maria - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

489/14.12.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Bavela Ileana Diana - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Compartiment Secretariat si Registratura Generala - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

488/14.12.2020

privind numirea doamnei dr. Arghir Oana Cristina in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

487/14.12.2020

privind numirea doamnei ec. Toma Mihaela in functia de director financiar-contabil interimar in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

486/14.12.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an, specialitatea gastroenterologie din cadrul Compartimentului de Endoscopie Digestiva Diagnostica si Terapeutica la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

485/11.12.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 17 decembrie 2020, ora 13:00

484/10.12.2020

privind constituirea Comisiei de receptie pentru "Servicii de retro-digitalizare documente" din cadrul proiectului "Imbunatatirea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta", cod My SMIS 125745

483/10.12.2020

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

482/08.12.2020

privind modificarea duratei de munca de la fractie de norma, la norma intreaga si modificarea corespunzatoare a salariului de baza pentru domnul Ionescu Ionut - Cornel Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

481/08.12.2020

privind numirea doamnei Caterinici Monica - Cristina in functia publica de executie temporar vacanta de Inspector Superior la Compartimentul Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

480/08.12.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Caterinici Monica - Cristina - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

479/08.12.2020

privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Belu Mariana - Secretar General al Judetului

478/08.12.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Papuc Marilena - Referent, grad profesional Principal la Serviciul Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare - Directia Generala de Proiecte

477/08.12.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, de catre doamna Geafar Nesrin

476/08.12.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta - Director General, gradul II - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, de catre doamna Raducu Carmen

475/08.12.2020

privind modificarea Dispozitiei nr.452/23.11.2020 pentru constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de farmacist clinician si un post cu norma intreaga de farmacist din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

474/08.12.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

473/08.12.2020

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

472/07.12.2020

privind delegarea unor atributii catre Directorul General si Directorul General Adjunct al Directiei Generale de Proiecte din cadrul Consiliului Judetean Constanta

471/04.12.2020

privind numirea unui membru si a unui membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

470/04.12.2020

privind numirea unui membru si a unui membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”

469/04.12.2020

privind desemnarea domnului Mototolea Constantin Aurel in functia de director general interimar/ manager interimar la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

468/27.11.2020

privind completarea si modificarea dispozitiei cu nr.438/16.11.2020 privind unele masuri de prevenire si control a infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, aplicabile pe durata starii de alerta, in cadrul Consiliului Judetean Constanta

467/27.11.2020

privind delegarea unor atributii Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta, domnul Petre Enciu

466/27.11.2020

privind delegarea unor atributii Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta, domnul Stelian Gima

465/27.11.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

464/27.11.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

463/27.11.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

462/27.11.2020

privind constituirea comisiei de receptie a sonarului (side scan) achizitionat in cadrul proiectului „Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, cod eMSBSB - 371, TREASURE

461/26.11.2020

privind transformarea unei functii publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

460/26.11.2020

privind transferul la cerere al domnului Dinica Petre in functia publica de executie vacanta - Sef Serviciu al Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

459/26.11.2020

privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere - Sef Serviciu al Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri, precum si revenirea pe postul detinut anterior a doamnei Martin Oana - Aurora

458/26.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

457/26.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

456/26.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie si a prenumelui

455/26.11.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

454/25.11.2020

de revocare a Dispozitiei nr. 417/2020 privind incetarea raportului de serviciu al domnului Dinica Petre - Director General al D.G.A.S.P.C. - Constanta, ca urmare a demisiei

453/24.11.2020

privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Ia nivelul judetului Constanta

452/23.11.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de farmacist clinician si un post cu norma intreaga de farmacist din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

451/20.11.2020

privind transferul la cerere a doamnei Geafar Nesrin in functia publica de executie vacanta - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 4 - Serviciul Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

450/20.11.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 27.11.2020, ora 13,00

449/19.11.2020

privind modificarea duratei de munca de Ia norma intreaga la fractie de norma si modificarea corespunzatoare a salariului de baza pentru doamna Caterinici Monica-Cristina Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

448/19.11.2020

privind modificarea duratei de munca de la norma intreaga Ia fractie de norma si modificarea corespunzatoare a salariului de baza pentru domnul Ionescu Ionut-Cornel Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

447/19.11.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Tutui Emilia-Georgeta

446/18.11.2020

privind transformarea unei functii publice de executie vacante - Consilier juridic, grad profesional Principal in Consilier juridic, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Juridic si Contencios -Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

445/17.11.2020

privind numirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor executate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, din Programul cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

444/17.11.2020

privind numirea domnului Pepi Mitica in functia de Consilier Onorific al Presedintelui pe probleme economice si mediu universitar

443/17.11.2020

privind indreptarea unei erori din cadrul dispozitiei nr. 431/12.11.2020, referitoare la stabilirea gradatiei doamnei Caterinici Monica-Cristina - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

442/16.11.2020

privind stabilirea indemnizatiei pentru domnul Enciu Petre, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 12.11.2020

441/16.11.2020

privind stabilirea indemnizatiei pentru domnul Gima Stelian, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 12.11.2020

440/16.11.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

439/16.11.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

438/16.11.2020

privind unele masuri de prevenire si control a infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, aplicabile pe durata starii de alerta, in cadrul Consiliului Judetean Constanta

437/16.11.2020

privind numirea doamnei Asofiei Cristina Maria in functia de director de ingrijiri medicale interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei“ Constanta

436/16.11.2020

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

435/16.11.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist, specializarea ortopedie-traumatologie din cadrul Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei“ Constanta

434/16.11.2020

privind aprobarea Planului specific de continuitate organizat la nivelul Consiliului Judetean Constanta

433/12.11.2020

privind constituirea Comisiei de de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii prin recrutare a functiei publice de conducere vacante - Director General - Directia Generala Economico-Financiara

432/12.11.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii prin recrutare a functiei publice de conducere vacante - Director General - Directia Generala Economico-Financiara

431/12.11.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Caterinici Monica-Cristina

430/12.11.2020

privind numirea domnului dr. Tofolean Ioan-Tiberiu in functia de manager interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta

429/11.11.2020

privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor pentru obiectivul de investitii Amenajari interioare/exterioare, consolidare si modernizare imobil D+P+1E - pentru Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din str. Stefan cel Mare nr. 133

428/11.11.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

427/11.11.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

426/10.11.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a domnului Gherghilescu Vasile

425/10.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

424/10.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

423/10.11.2020

privind numirea domnului dr. Prazaru Marius-Dragos in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

422/10.11.2020

privind desemnarea doamnei Apostoleanu Corina Mihaela in functia de director interimar/manager interimar la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman" Constanta

421/10.11.2020

privind desemnarea doamnei Onel Alina in functia de director general interimar/manager interimar la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada"

420/10.11.2020

privind aprobarea Procedurii interne privind recrutarea si selectia personalului angajat in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

419/10.11.2020

privind constituirea comisiei de receptie a echipamentelor hardware si software achizitionate in cadrul proiectului "lmbunatatirea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta", cod My SMIS 125745

418/09.11.2020

privind incetarea contractului de munca al domnului Tutuianu Robert Andrei - Muncitor Calificat in cadrul Compartimentului Administrativ, Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

417/09.11.2020

privind incetarea raportului de serviciu prin demisie al domnului Dinica Petre - Director General al D.G.A.S.P.C. Constanta

416/09.11.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare echipamente/produse de preventie/protectie COVID-19 necesare Consiliului Judetean Constanta si Centrului Militar Zonal”

415/09.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

414/09.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

413/09.11.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

412/06.11.2020

privind numirea domnului Gelil Eserghep in functia de Consilier Onorific al Presedintelui pe probleme ale unor minoritati din Judetul Constanta

411/06.11.2020

privind stabilirea indemnizatiei pentru domnul Lupu Mihai, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.11.2020

410/06.11.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 12 noiembrie 2020, ora 13:00

409/04.11.2020

privind modificarea Dispozitiei nr.350/24.09.2020 pentru constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

408/03.11.2020

privind constituirea Comisiei mixte de control

407 /03.11.2020

privind transferul in interesul serviciului si numirea domnului Dragan George in functia publica de conducere vacanta - Sef Serviciu al Serviciului Control, incepand cu data de 03.11.2020

406/02.11.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a domnului Ionescu Ionut-Cornel

405 /02.11.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a domnului Manea Victor-Gheorghe

404 /02.11.2020

privind numirea domnului Monea Gabriel in functia contractuala de conducere de Administrator Public

403 /02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Turineac-Dumitrescu Luiza - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

402 /02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Calabache Maria-Veronica - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

401 /02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Bercaru Nicoleta - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

400 /02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al domnului Nedelea Teodor-Dorel - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

399/02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al domnului Caracota Stere-Ianis - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

398/02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Costea Alexandra - Referent in cadrul Cabinetului Presedintelui

397/02.11.2020

privind eliberarea din functia de Administrator Public a doamnei Matichescu Mirela Florenta, ca urmare a expirarii duratei contractului de management incheiat cu Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu

396/02.11.2020

privind incetarea contractului individual de munca al domnului Rosu Panait Nicolae - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

395/29.10.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Petrachi Mihaela Anca - Director Executiv al Directiei de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

394/27.10.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare dotari aferente proiectului „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

393/27.10.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare materiale de protectie COVID -19 necesare Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” al Judetului Constanta”

392/27.10.2020

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Tiganus Georgiana Alina - Consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

391/26.10.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa a domnului Lungu Razvan Victor - Inspector Superior - Compartiment Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

390/26.10.2020

privind incetarea suspendarii si reluarea activitatii in functia detinuta anterior a doamnei Iacoboaie Mirabela din cadrul Compartimentului Mediu de Afaceri, Atragere Investitii, Cresterea Calitatii Vietii Cetatenilor

389/26.10.2020

privind incetarea suspendarii si reluarea activitatii in functia detinuta anterior a doamnei Ghita Elena din cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

388/23.10.2020

privind numirea domnului dr. Obada Bogdan in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

387/21.10.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

386/21.10.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie dupa casatorie

385/21.10.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

384/21.10.2020

privind constituirea grupului de lucru care va analiza solicitarea depusa de firma SC Dobre & Fiii SRL referitoare la modificarea termenului de valabilitate a cornului de la 48 de ore la 5 zile

383/20.10.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”

382/20.10.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari "Servicii de proiectare (DTAC+DTOE+PT+CS+DDE), Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea imobilului Cladire - Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta, strada Izvor, nr.23""

381/19.10.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii la fatadele imobilului din str.Mircea cel Batran, nr.106 - Sediul Centrului Militar Zonal Constanta

380/14.10.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

379/12.10.2020

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Modorcea Iulian - Consilier Superior la Compartiment Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

378/12.10.2020

privind modificarea Dispozitiei nr.171 din 13.05.2020 privind constituirea Grupului de lucru in vederea stabilirii procedurilor necesare pentru atribuirea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta

377/12.10.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat Hypogeu”, Cod SMIS 116048

376/12.10.2020

privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor livrate si nereceptionate in valoare de 14.796,00 lei fara TVA

375/12.10.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand”, cod eMS BSB -1108, ESCAPELAND

374/06.10.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism-Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

373/06.10.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism-Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

372/06.10.2020

privind desemnarea unei persoane responsabile pentru activitatea de detinere si inchiriere a instalatiei radiologice achizitionata de Consiliul Judetean Constanta si data in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta, precum si delegarea acesteia in relatia cu C.N.C.A.N.

371/05.10.2020

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mitran Aurel - Inspector Principal la Serviciul Control

370/05.10.2020

privind incetarea detasarii domnului Ionescu Victor Adrian la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta si reluarea activitatii in functia de Sef Serviciu, gradul II, al Serviciului Autoritatea Judeteana de Transport - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

369/05.10.2020

privind incetarea exercitarii functiei publice de conducere a domnului Ionescu Radu si revenirea pe post in functia publica de executie - Inspector, in cadrul Compartimentului Monitorizare Control Trafic Judetean, Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

368/02.10.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Lupu Marius Dumitru - Referent, studii medii, treapta profesionala II - Compartiment Administrativ - Serviciul Administrarea Domeniului si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

367/02.10.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Postovei Daniela Larisa - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Impozite Taxe Executari Creante - Directia Generala Economico-Financiara

366/02.10.2020

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al doamnei Iacob Georgiana si revenirea pe postul detinut anterior - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent - Serviciul Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism - Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

365/30.09.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacante Sef Serviciu - Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

364/30.09.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul de promovare organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacante Sef Serviciu - Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

363/30.09.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, de catre Martin Oana-Aurora

362/30.09.2020

privind modificarea Anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.634/02.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru functia de manager persoana fizica la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

361/28.09.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii curente Scoala 19 situata in municipiul Constanta, str.Medeea, nr.25, ce constau in zugraveli interioare si exterioare, reparatii glafuri, vopsitorii, pardoseli (lot1) si inlocuire tamplarie PVC (lot5)

360/24.09.2020

privind numirea doamnei Popescu Anca Victoria in functia publica de executie Inspector, clasa I, grad profesional Principal, in cadrul Compartimentului Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

359/24.09.2020

privind numirea doamnei Stoian Georgiana in functia publica de executie Inspector, clasa I, grad profesional Principal, in cadrul Compartimentului Secretariat si Registratura Generala - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

358/24.09.2020

privind numirea domnului Ungureanu Ovidiu in functia publica de executie Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Principal, in cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

357/24.09.2020

privind numirea doamnei Radulescu Simona Elena in functia publica de executie, Inspector, clasa I, grad profesional Principal, in cadrul Serviciului Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

356/24.09.2020

privind numirea doamnei Cosoreanu Gabriela Victoria in functia publica de executie Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Financiar - Directia Generala Economico-Financiara

355/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante Consilier juridic, clasa I, grad profesional Principal, din cadrul Serviciului Juridic si Contencios Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

354/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante Consilier juridic, clasa I, grad profesional Principal, din cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

353/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Monitorizare Post - Implementare - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

352/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Monitorizare Post - Implementare - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

351/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

350/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

349/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

348/24.09.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

347/23.09.2020

privind constituirea comisiei de receptie a echipamentelor de scufundare achizitionate in cadrul proiectului „Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre” - TREASURE, cod eMSBSB - 371

346/23.09.2020

privind constituirea Comisiei de receptie finala pentru lucrari reparatii curente, igienizare si zugraveala in cladirea Palatului Administrativ - sediul in care isi desfasoara activitatea Consiliul Judetean Constanta

345/22.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

344/22.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

343/22.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

342/17.09.2020

privind transformarea unei functii de executie vacante - Consilier juridic, grad profesional Superior in Consilier juridic, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

341/16.09.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24 septembrie 2020, ora 13:00

340/16.09.2020

privind coordonarea activitatii Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri din cadrul Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica

339/15.09.2020

privind constituirea comisiei de preluare a obiectivului "Extinderea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer"

338/14.09.2020

privind mutarea functiei publice de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Principal, din cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), incepand cu data de 08.09.2020

337/14.09.2020

p rivind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii curente Scoala 19 situata in municipiul Constanta, str. Medeea, nr. 25 , ce constau in instalatii electrice (lot 2), reparatii instalatii termice (lot3) si instalatii sanitare (lot 4)

336/11.09.2020

privind constituirea grupului de lucru care va analiza solicitarile depuse de firma SC Ducos Trading SRL si S.C. MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L referitoare la modificarea Contractelor de fumizare produse prin prelungirea termenului de livrare a produselor

335/11.09.2020

privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare incepand cu data de 01.09.2020 pentru doamna Cocos Mirela - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

334/11.09.2020

privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare incepand cu data de 01.09.2020 pentru doamna Turcu Lacramioara - Arhivar, clasa III, treapta profesionala I in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

333/11.09.2020

privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare incepand cu data de 01.09.2020 pentru domnul Nitescu George Bogdan - Consilier, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Biroului Informatica - Directia Generala Economico-Financiara

332/10.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

331/10.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

330/10.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie dupa divort

329/08.09.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", cod proiect 116053

328/08.09.2020

privind desemnarea a doi membri din cadrul Consiliului Judetean Constanta care sa faca parte din comitetul de coordonare locala pentru infiintarea centrului pentru consilierea agresorilor in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania

327/07.09.2020

privind mutarea definitiva a doamnei Banu Maria Julia in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica incepand cu data de 08.09.2020

326/07.09.2020

privind mutarea definitiva a domnului Iacob Constantin Razvan in cadrul Compartimentului Secretariat si Registratura Generala, din Directia Generala de Administratie Publica si Juridica incepand cu data de 08.09.2020

325/07.09.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Cimpoias Raluca Ana - Inspector, grad profesional Superior la Serviciul Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

324/07.09.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Ungureanu Ovidiu - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Asistent - Serviciul Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

323/07.09.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Soare Mihaela Ramona - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Gestiune - Directia Generala Economico-Financiara

322/07.09.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Ivanus Tudor Izabela - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Investitii - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

321/07.09.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Ivanescu Catalin - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Patrimoniu - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

320/07.09.2020

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii domnului Ragalie Danut - Sef serviciu, gradul II - Serviciul Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare - Directia Generala de Proiecte

319/07.09.2020

privind constituirea comisiei de predare dispozitive/echipamente medicale achizitionate de Consiliul Judetean Constanta, catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei"

318/07.09.2020

privind constituirea comisiei de predare dispozitive/echipamente medicale achizitionate de Consiliul Judetean Constanta catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

317/07.09.2020

privind delegarea exercitarii atributiilor Directorului General al Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica

316/04.09.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Furnizare sistem de monitorizare a mediului necesar activitatilor specifice ce se vor desfasura pe toata durata de implementare a proiectului «Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre»"

315/04.09.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui

314/04.09.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Calabache Maria Veronica

313/04.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie dupa divort

312/04.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

311/04.09.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

310/04.09.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a propunerilor financiare aferente incheierii contractelor subsecvente pentru anul 2020-2021 in cadrul Acordurilor-cadru nr.22610/22.08.2020 si nr.33179/25.11.2019

309/04.09.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226A Cetatea Histria - DN 22/ Tariverde", cod proiect 121196

308/28.08.2020

privind stabilirea majorarii cu pana la 50% a salariului de baza a persoanelor desemnate in echipa de implementare a Proiectului "Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - Escape Land"

307/28.08.2020

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Papuc Marilena - Referent Principal - Serviciul Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare - Directia Generala de Proiecte

306/28.08.2020

privind modificarea componentei echipei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordurilor cadru avand ca obiect "Achizitie de combustibil sub forma de bonuri valorice carburant pentru autovehicule", pe patru loturi

305/28.08.2020

privind modificarea echipei de implementare din cadrul proiectului "Modernizare infrastructura de transport pe traseul DJ 226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu", Cod SMIS 121195

304/28.08.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

303/27.08.2020

privind modificarea Dispozitiei 531/21.10.2019 privind constituirea echipelor de Interventie in Caz de Incendiu pentru sediile de activitate ale Consiliului Judetean Constanta

302/26.08.2020

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

301/21.08.2020

privind constituirea grupului de lucru ce va analiza notificarea ROM TECH SRL referitoare la inlocuirea unui produs ofertat prin propunerea tehnica

300/21.08.2020

privind delegarea exercitarii atributiilor Presedintelui Consiliului Judetean Constanta catre domnul Learciu Dumitru Daniel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

299/21.08.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

298/20.08.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-371, TREASURE

297/20.08.2020

privind modificarea Anexei 1 a Dispozitiei nr.1039/07.08.2017 privind numirea doamnei Matichescu Mirela Florenta in functia contractuala de conducere de Administrator Public la nivelul judetului Constanta

296/18.08.2020

privind indreptarea erorii materiale si completarea Dispozitiei nr.261/28.07.2020 privind constituirea comisiei de receptie cantitativa si calitativa dispozitive/echipamente medicale pentru Compartimentul de Terapie Intensiva Neonatologie - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

295/18.08.2020

privind indreptarea erorii materiale din continutul Dispozitiei nr.248/15.07.2020 privind constituirea comisiei de receptie cantitativa si calitativa dispozitive/echipamente medicale pentru Centrul de Sanatate Multifunctional Navodari - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

294/18.08.2020

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

293/18.08.2020

privind prelungirea detasarii domnului Vlase Vasile la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

292/18.08.2020

privind prelungirea contractului individual de munca, pe o perioada de 1 an, peste varsta standard de pensionare, al domnului Vlase Vasile

291/18.08.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 27 august 2020, ora 13,00

290/18.08.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare dotari aferente proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoarea a sitului arheologic Cetatea Capidava"

289/18.08.2020

privind constituirea Grupului de lucru pentru indentificarea activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor, bunuri concesionate S.C. RAJA S.A. si bunuri date in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri

288/17.08.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Furnizare echipament proiectie holografica 3D in cadrul proiectului Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in bazinul Marii Negre” - TREASURE

287/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Puscasu Violeta - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Compartiment Secretariat si Registratura Generala - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

286/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Radu Anca - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Implementare Proiecte - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

285/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Tanasa Elena - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Achizitii Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico- Financiara

284/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Popescu Irina - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Monitorizare Investitii Proiecte Avizare - Directia Generala de Proiecte

283/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Pitu Daniel - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Serviciul Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

282/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Lefter Cosmin - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Financiar - Directia Generala Economico - Financiara

281/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Enescu Georgian Alice - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Financiar - Directia Generala Economico-Financiara

280/17.08.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Caranicola Atena - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Achizitii Publice, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

279/13.08.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru examenul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici

278/13.08.2020

privind constituirea Comisiei de concurs, pentru examenul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici

277/13.08.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Bocanete Oana - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

276/13.08.2020

privind prelungirea raportului de serviciu, pe o perioada de 1 an, peste varsta standard de pensionare, a doamnei Belu Mariana - Secretar General al Judetului

275/13.08.2020

privind constituirea Grupului de lucru ce va analiza solicitarea S.C. MANELLI IMPRESA S.R.L. referitoare la implicarea unui subcontractant pentru partea de lucrari constructii civile pentru obiectivul de investitie „Extindere Delfinariu, Municipiul Constanta”

274/13.08.2020

privind constituirea echipei de implementare a Proiectului „Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand”

273/13.08.2020

privind modificarea Dispozitiei nr.218/23.06.2020 privind constituirea comisiei de evaluare pentru evaluarea anuala a activitatii managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

272/13.08.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

271/13.08.2020

privind desemnarea doamnei Carmen Maria Costache in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in calitate de asistent manager, pentru proiectul „Dotarea Centrelor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19”

270/04.08.2020

privind coordonarea activitatii Directiei Generale Economico-Financiare

269/04.08.2020

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere vacante - Director General al Directiei Generale Economico-Financiare, precum si revenirea pe postul detinut anterior, a doamnei Blacioti Georgeta

268/04.08.2020

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacante - Sef Serviciu al Serviciului Financiar - Directia Generala Economico - Financiara, precum si revenirea pe postul detinut anterior, a doamnei Iordache Elena Mihaela

267/04.08.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

266/04.08.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

265/04.08.2020

privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Ragalie Danut - Sef Serviciu - Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare - Directia Generala de Proiecte

264/03.08.2020

privind delegarea exercitarii atributiilor Presedintelui Consiliului Judetean Constanta catre domnul Palaz Claudiu Iorga, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

263/29.07.2020

privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere - Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, precum si revenirea pe postul detinut anterior a doamnei Manea Elena Liliana

262/29.07.2020

privind efectuarea unei actiuni de verificare a contractelor de inchiriere incheiate de catre Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

261/28.07.2020

privind constituirea comisiei de receptie cantitativa si calitativa dispozitive/echipamente medicale pentru Compartimentul de Terapie Intensiva Neonatologie - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

260/28.07.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

259/28.07.2020

privind constituirea Grupului de lucru ce va analiza conformitatea documentelor justificative depuse de catre S.C. GREEN BUSINESS S.A. pentru inlocuirea expertilor nominalizati in propunerea tehnica - Anexa la contractul nr. 9798/10.04.2020 avand ca obiect Servicii de proiectare (SF, PUD, PT+DDE, PAC, documentatie as-built, proiect modernizare a comportarii în timp, a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Construirea, organizarea si dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal se Stiinte ale Naturii Constanta”

258/28.07.2020

privind constituirea Grupului de lucru ce va analiza conformitatea documentelor justificative depuse de catre S.C. IMPEX ROMCATEL PROIECTARE S.A. pentru înlocuirea si completarea expertilor nominalizati în propunerea tehnica - Anexa la contractul nr. 15458/10.06.2020 avand ca obiect Servicii de proiectare (SF/DALI, PT+DDE, PAC, documentatie as-built, proiect de modernizare a comportarii în timp, a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „Restaurarea si punerea în valoare a siteului arheologic Cetatea Histria”

257/27.07.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de proiectare (Pth +DDE) "Servicii de asistenta tehnica din partea proiectentului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitie: reabilitare si modernizare Teatrul de Vara Mamaia"

256/22.07.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari "Servicii de proiectare (D.A.T.C.+P.Th), servicii asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul „Gospodarie de apa" care deserveşte Policlinica 2, Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta si Sectia Clinica Medicala III cu Compartiment de Reumatologie si Centru de Excelenta în diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice mediate imun şi baza de Tratament - Reabilitare Medicala, Conform Standardelor Europene, situat în strada Stefan cel Mare nr. 133, lot 2, mun. Constanta"

255/21.07.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractarea de servicii de dirigentie de santier aferente proiectului „Modernizare infrastrnctura de transport regionala pe traseul DJ 226A Cetatea Histria­DN 22/Tariverde”

254/21.07.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de desfiintare corpuri C16, C19, C20, C21, C24, C25, C29, C33 situate in Judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, nr.7

253/21.07.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

252/20.07.2020

privind prelungirea detasarii doamnei Gherghe Virginia Cristina in functia contractuala vacanta Asistent Manager, in cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

251/20.07.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Bercaru Nicoleta

250/20.07.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dispozitive/echipamente medicale pentru Compartimentul de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei Constanta"

249/17.07.2020

privind coordonarea activitatii Serviciului Juridic si Contencios din cadrul Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica

248/15.07.2020

privind constituirea comisiei de receptie cantitativa si calitativa dispozitive/echipamente medicale pentru Centrul de Sanatate Multifunctional Navodari - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

247/15.07.2020

privind prelungirea detasarii domnului Ionescu Victor Adrian la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

246/15.07.2020

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Chitu Catalina - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

245/10.07.2020

de aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul contractual si functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2020

244/10.07.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu, gradul I al Serviciului Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte de catre domnul Banica Marian

243/10.07.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

242/10.07.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

241/10.07.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

240/10.07.2020

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

239/09.07.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 13.07.2020, ora 11,00

238/07.07.2020

privind mutarea definitiva pe functia de conducere vacanta - Sef Serviciu - Serviciul Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare - Directia Generala de Proiecte a domnului Ragalie Danut

237/06.07.2020

privind desemnarea domnului Gheorghiu Serban-Cezar in functia de director general interimar/manager interimar la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

236/03.07.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

235/03.07.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare”

234/03.07.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de dezinfectie”

233/01.07.2020

privind incetarea suspendarii, reluarea activitatii si numirea in functia publica de executie a doamnei Tasente Maria Valentina - inspector, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

232/01.07.2020

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Pescu Stefan - inspector, clasa I, grad profesional Asistent - Compartiment Implementare Proiecte - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

231/01.07.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 06.07.2020, ora 13,00

230/01.07.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Memet Sibel - referent, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Buget, Directia Generala Economico-Financiara

229/01.07.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Tolea Cristian - sofer, clasa III, treapta profesionala I - Compartiment Auto - Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport, Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

228/01.07.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Ion Constantin - inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Coordonarea Institutiilor de Sanatate - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

227/01.07.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Ojoc Lucica - inspector clasa I, grad profesional superior - Compartiment Coordonarea Institutiilor de Sanatate - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

226/01.07.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Ionescu Ana - inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

225/01.07.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Iacob Monica Cristina - inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Investitii - Directia Generala Tehnica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului

224/01.07.2020

privind prelungirea detasarii domnului Vlase Vasile la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

223/29.06.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa decesul sotului

222/29.06.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

221/23.06.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordurilor cadru avand ca obiect "Achizitie de combustibil sub forma de bonuri valorice carburant pentru autovehicule", pe patru loturi

220/23.06.2020

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacante - Sef Serviciu al Serviciului Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte precum si revenirea pe postul detinut anterior, a domnului Banica Marian

219/23.06.2020

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al domnului Ragalie Danut - Sef Serviciu, gradul I - Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

218/23.06.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru evaluarea anuala a activitatii managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

217/23.06.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

216/22.06.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 30 iunie 2020, ora 13,00

215/22.06.2020

privind unele masuri de prevenire si control a infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, aplicabile pe durata starii de alerta, in cadrul Consiliului Judetean Constanta

214/18.06.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii si placare cu granit alei pietonale - parc si curatare chimica zona trepte (alee I)

213/18.06.2020

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

212/15.06.2020

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Chitu Catalina

211/15.06.2020

privind incetarea contractului individual de munca al domnului Florescu Nicusor - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

210/15.06.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare “Autospeciala de teren cu tractiune integrala, tip pick-up 4x4 pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea" al Judetului Constanta (1 buc.)”

209/15.06.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului "Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat hypogeu", Cod SMIS 116048

208/15.06.2020

privind modificarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica „Servicii de proiectare (PT, CS, DE), Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitie „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat hypogeu" Cod SMIS 116048

207/15.06.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru evaluarea anuala a activitatii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

206/15.06.2020

privind constituirea comisiei comune in vederea evaluarii tehnice a facilitatilor PHARE care urmeaza a fi integrate in Sistemul de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Constanta

205/15.06.2020

privind modificarea echipei de implementere din cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin”

204/09.06.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Dragan Marius - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment A.D.P.P. - Serviciul Administarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - AJT

203/09.06.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii si reabilitare la platforme, cai de acces din incinta Pavilionului Expozitional Constanta

202/04.06.2020

privind prelungirea raportului de serviciu, pe o perioada de 1 an, peste varsta standard de pensionare, a doamnei Matei Marinela - inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

201/04.06.2020

privind constituirea Comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

200/04.06.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari Servicii de proiectare (DTAC + DTOE + PT + CS + DDE), Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul e investitie "Reabilitarea imobilului Cladire - Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta, strada Izvor, nr.23"

199/04.06.2020

privind constituirea Comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe apartinand Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

198/03.06.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii si vopsitorie la fatada Palatului Administrativ

197/03.06.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii si vopsitorie la fatada Palatului Administrativ

196/02.06.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta", in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism - Masterplanul investitiilor in turism si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism

195/02.06.2020

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiilor de constatare si evaluare a pagubelor produse de seceta pedologica la culturile agricole de pe raza judetului Constanta

194/02.06.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare dotari aferente proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava" - 3 loturi

193/02.06.2020

privind modificarea componentei Comisiei de disciplina din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

192/27.05.2020

privind numirea in functia vacanta - Referent la Cabinetul Presedintelui a doamnei Costea Alexandra

191/27.05.2020

privind transformarea unei functii contractuale vacante din cadrul Cabinetului Presedintelui

190/27.05.2020

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Cimpoias Raluca Ana - Inspector Superior - Serviciul Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

189/27.05.2020

privind aprobarea procedurilor operationale ale Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii, precum si Procedura operationala a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanta, in cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Judetean Constanta

188/22.05.2020

privind incetarea raprtului de serviciu al domnului Stancu Cristian Matei - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico- Financiara

187/22.05.2020

privind incetarea contractului de munca al domnului Tarnoveanu George - Functionar in cadrul Biroului Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

186/22.05.2020

pentru completarea dispozitiei nr.124/18.03.2020

185/22.05.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29 mai 2020, ora 13,00

184/20.05.2020

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Mihaesi Gabriela - Consilier Superior la Compartimentul Secretariat si Registratura Generala - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

183/18.05.2020

privind unele masuri de prevenire si control a infectiilor, aplicabile pe durata starii de alerta, in cadrul Consiliului Judetean Constanta

182/18.05.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii de reeditare a materialelor de promovare turistica

181/18.05.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

180/18.05.2020

privind constituirea echipei de supervizare pentru Contractul de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari si pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si modernizare DJ 223 tronson Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin", Cod SMIS 110343

179/18.05.2020

privind constituirea Grupului de lucru cu privire la analizarea stadiului de implementare a proiectelor Consiliului Judetean Constanta

178/18.05.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici

177/18.05.2020

privind constituirea Comisiei de concurs, pentru examenul organizat de Consiliul Judetean Constanta,in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici

176/15.05.2020

privind transferul in interesul serviciului al domnului Stefan Cosmin - Inspector Superior - Compartiment A.D.P.P - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

175/15.05.2020

privind modificarea echipei Unitatii de Implementare a Proiectului "Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta"

174/14.05.2020

privind reluarea activitatii pentru doamna Harbu Janeta - Inspector Superior in cadrul Serviciului Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

173/14.05.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Monitorizare Post-Implementare - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

172/14.05.2020

privind constituirea Comisiei de concurs, pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Monitorizare Post - Implementare - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

171/13.05.2020

privind constituirea Grupului de lucru in vederea stabilirii procedurilor necesare pentru atribuirea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta

170/11.05.2020

privind verificarea executiei bugetare si a modului de desfasurare a achizitiilor publice realizate in anul 2020 la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

169/11.05.2020

privind constituirea Grupului de lucru pentru revizuirea Planului judetean de gestionare a deseurilor - Judetul Constanta, precum si pentru aprobarea Regulamentului intern al acestuia

168/11.05.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

167/11.05.2020

privind constituirea Comisiei de receptie finala aferenta Contractului CL4 "Proiectarea si construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu" din cadrul Proiectului "Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta"

166/06.05.2020

privind modificarea Dispozitiei nr.156/24.04.2020 pentru constituirea comisiei de ancheta administrativa in vederea identificarii persoanelor vinovate de prejudiciul produs Judetului Constanta, astfel cum acesta a fost constatat prin masura II.1 din Decizia nr.35/2017 a Camerei de Conturi Constanta

165/06.05.2020

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ceausescu Ruana Florina - Inspector, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Serviciului Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

164/06.05.2020

privind transformarea unei functii publice de executie vacante - Inspector Principal in Inspector Asistent din cadrul Compartimentului Monitorizare Post Implementare - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

163/05.05.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Condrea Andreea Cristina - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

162/05.05.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Ibraim Leila Camer - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartimentul Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

161/05.05.2020

privind numirea domnului Jeaca Dumitru in functia publica de conducere vacanta - Director Executiv, gradul II al Directiei de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

160/05.05.2020

privind incetarea raportului de serviciu al domnului Jeaca Dumitru, Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, gradatie 5, in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

159/04.05.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de dirigentie de santier" aferente Proiectului "Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic"

158/04.05.2020

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Harbu Janeta - Inspector, grad profesional Superior - Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

157/28.04.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

156/24.04.2020

privind constituirea comisiei de ancheta administrativa in vederea identificarii persoanelor vinovate de prejudiciul produs Judetului Constanta, astfel cum acesta a fost constatat prin masura II.1 din Decizia nr.35/2017 a Camerei de Conturi Constanta

155/23.04.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 30 aprilie 2020, ora 13,00

154/23.04.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Servicii de arhivare computerizata a documentelor - proiect "Imbunatatirea Capacitatii Administrative a Consiliului Judetean Constanta"

153/16.04.2020

privind prelungirea perioadei de desfasurare a activitatii la domiciliu a personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

152/09.04.2020

privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor „Executie lucrari de amplasare stalp arborare drapel - Pavilion Expozitional Constanta”

151/03.04.2020

privind numirea domnului dr. Obada Bogdan in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

150/03.04.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Sef Sectie Clinica de Dermatoverenologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

149/03.04.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Sef Sectie Clinica Obstretica-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

148/03.04.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic primar, specialitatea ORL din cadrul Sectiei Clinice ORL a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

147/03.04.2020

privind modificarea componentei Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare(PT+DDE), Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul de investitie „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul drumului judetean DJ 226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu, Cod SMIS 121195”

146/03.04.2020

privind modificarea contractului de munca al domnului Gheorghe Hristu Inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte, Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

145/31.03.2020

privind numirea doamnei ec.Toma Mihaela in functia de Director financiar - contabil interimar in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

144/31.03.2020

privind promovarea doamnei Saledin Ebru in functia contractuala definitiva - Inspector de specialitate, gradul II, din cadrul Serviciului Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

143/31.03.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Cociorba Alina Geanina - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Serviciul Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

142/31.03.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Spineanu Georgescu Luciana - Inspector, clasa I, grad profesional Superior Serviciul Buget - Directia Generala Economico- Financiara

141/31.03.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Chirca Ovidiu - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

140/27.03.2020

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

139/26.03.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

138/26.03.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

137/25.03.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de constructii de drumuri de acces la obiectivele nou constituite in localitatile Ovidiu, Tortoman si Deleni, judetul Constanta in cadrul proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”

136/25.03.2020

privind revocarea Dispozitiei nr.130 din 20.03.2020

135/24.03.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

134/20.03.2020

privind desemnarea grupului de lucru pentru analizarea necesitatii si oportunitatii finalizarii lucrarilor aferente proiectului „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in vaoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

133/20.03.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie „Extindere Delfinariu, municipiul Constanta”

132/20.03.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a unui sistem de monitorizare a mediului achizitionat in cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”- ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Pogramul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, Prioritatea 2 - Promovarea coordonarii protectiei mediului si reducerea in comun a deseurilor marine in Bazinul Marii Negre, Obiectiv specific 2.1 - Imbunatatirea monitorizarii in comun a mediului

131/20.03.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de reparatii si zugraveli la Centrul de Excelenta in Turism si servicii Tomis, imobil situat in strada Nicolae Titulescu, nr.32

130/20.03.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 27 martie 2020, ora 13,00

129/20.03.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta de indata pentru data de 23 martie 2020, ora 13,00

128/18.03.2020

privind desfasurarea, prin mijloace electronice de comunicare, a celei de-a doua etape - interviul - a evaluarilor managementului de la institutiile publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Constanta

127/18.03.2020

pentru constituirea Comisiei de evaluare si negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de mentenanta software-aplicatie salarizare

126/18.03.2020

privind modificarea comisiei de evaluare a ofertelor constituita prin Dispozitia nr.604/04.12.2019 pentru atribuirea contractului de prestari "Serviciii cadastrale si inscriere in cartea funciara existenta, inclusiv releveele constructiilor pentru imobilele "Depozit conform de deseuri" si "Statie sortare deseuri reciclabile si statie TMB Tortoman", situate in comuna Tortoman

125/18.03.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist, specialitatea medicina legala din cadrul Cabinetului de Medicina Legala Medgidia

124/18.03.2020

pentru completarea Dispozitiei nr.111/13.03.2020 privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei la nivelul judetului Constanta

123/18.03.2020

privind constituirea comisiei de examen pentru ocuparea postului de sef de sectie - Sectia Clinica de Ortopedie si Traumatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

122/18.03.2020

privind revocarea Dispozitiei nr.107/11.03.2020 pentru desemnarea persoanelor care vor asigura Serviciul de Permanenta la Sediul Consiliului Judetean Constanta

121/17.03.2020

privind desfasurarea activitatii la domiciliu a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

120/16.03.2020

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

119/16.03.2020

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta

118/16.03.2020

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea medicina legala din cadrul Cabinetului de Medicina Legala Mangalia

117/16.03.2020

privind modificarea echipei de implementare din cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin”

116/16.03.2020

privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor executate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, din Programul cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2018 si 2019 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta

115/16.03.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacante Director Executiv - Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

114/16.03.2020

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul de promovare organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacante Director Executiv - Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

113/13.03.2020

privind constituirea Comisiei de receptie a unei barci cu peridoc achizitionate in cadrul proiectului "Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre", cod eMS BSB-371, TREASURE

112/13.03.2020

privind aprobarea Planului specific de continuitate organizat la nivelul Consiliului Judetean Constanta

111/13.03.2020

privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei la nivelul Judetului Constanta

110/13.03.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta de indata pentru data de 13 martie 2020, ora 17,00

109/12.03.2020

pentru modificarea Dispozitiei nr.105/10.03.2020 privind suspendarea activitatii cu publicul, a spectacolelor, intrunirilor si a vernisajelor in perioada 11-22.03.2020

108/12.03.2020

privind constituirea unui grup de lucru privind masurile la nivel judetean pentru prevenirea raspandirii COVID-19

107/11.03.2020

privind desemnarea persoanelor care vor asigura Serviciul de Permanenta la sediul Consiliului Judetean Constanta

106/10.03.2020

privind numirea doamnei dr.Nicoara Alina Doina in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

105/10.03.2020

privind suspendarea activitatii cu publicul, a spectacolelor, intrunirilor si a vernisajelor in perioada 11-22.03.2020

104/10.03.2020

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Simion Lucian - Inspector Superior la Compartimentul Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

103/10.03.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul organizat de Consiliul Judetean Constanta in data de 24.03.2020 privind promovarea in grad profesional a personalului contractual debutant din cadrul Serviciului Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

102/10.03.2020

privind constituirea Comisiei de examinare pentru examenul organizat de Consiliul Judetean Constanta in data de 24.03.2020 privind promovarea in grad profesional a personalului contractual debutant din cadrul Serviciului Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

101/10.03.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

100/10.03.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

99/05.03.2020

privind constituirea comisiei de receptie a doua autoturisme achizitionate in cadrul proiectului „Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre” - TREASURE, cod eMSBSB -371, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

98/05.03.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

97/05.03.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Munteanu Ioana Inspector, grad profesional Superior la Serviciul Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

96/04.03.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

95/04.03.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

94/03.03.2020

privind incetarea aplicabilitatii prevederilor Dispozitiei nr.73/26.02.2020

93/03.03.2020

privind acceptarea unei oferte de donatie

92/28.02.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de Servicii de supervizare a lucrarilor pentru obiectivul de investitie aferente proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul drumului judetean DJ 226 Corbu - Sacele - Istria - Mihai Viteazu” Cod SMIS 121195

91/28.02.2020

privind numirea doamnei Martin Oana Aurora in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Superior la Serviciul de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

90/28.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Stoica Violeta Marinela - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Principal - Serviciul Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

89/28.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Miroiu Daniela - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Resurse Umane, Salarizare - Directia Generala Economico-Financiara

88/28.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Iancus Cristina - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent - Serviciul Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism - Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

87/28.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Calut Ciprian Lucian - Sef serviciu - Serviciul Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

86/28.02.2020

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.02.2020

85/28.02.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei Belu Mariana - Secretar general al judetului

84/28.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare prenumelui

83/28.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

82/28.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

81/28.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

80/28.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui purtat dupa casatorie

79/28.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

78/28.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

77/28.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

76/28.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare prenumelui

75/27.02.2020

privind nominalizarea reprezentantului aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei judetene pentru recesamantul general agricol din Romania runda 2020

74/26.02.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de curatenie si intretinere spatii apartinand sediilor Consiliului Judetean Constanta”

73/25.02.2020

privind delegarea exercitarii atributiilor Presedintelui Consiliului Judetean Constanta catre domnul Palaz Claudiu Iorga, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

72/25.02.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea pediatrie in cadrul Sectiei Clinice Pediatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

71/25.02.2020

privind stabilirea indemnizatiei pentru domnul Learciu Dumitru Daniel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.01.2020

70/25.02.2020

privind stabilirea indemnizatiei pentru domnul Palaz Claudiu Iorga, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data 01.01.2020

69/25.02.2020

privind stabilirea indemnizatiei pentru domnul Tutuianu Marius Horia, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.01.2020

68/25.02.2020

privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Saghiu Victoria Ivonne - Consilier Superior la Serviciul Control

67/20.02.2020

privind instruirea la locul de munca si gestionarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

66/20.02.2020

privind constituirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul Consiliului Judetean Constanta

65/20.02.2020

privind desemnarea lucratorilor cu atributii SSM, precum si desemnarea lucratorilor cu atributii privind masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a salariatilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

64/20.02.2020

privind desemnarea personalului responsabil cu gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese

63/19.02.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Furnizare echipamente necesare activitatilor specifice ce se vor desfasura pe toata durata de implementare, precum si in perioada de post implementare a proiectului Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre" - TREASURE (Lot nr.1 - Vehicul operat de la distanta (ROV), Lot nr.2 - Side scan (Sonar))

62/19.02.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de "Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari" aferent Proiectului "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", Cod SMIS 116053, prin procedura simplificata

61/17.02.2020

privind constituirea Comisiei de atribuire a contractelor de "Furnizare dispozitive/echipamente medicale pentru Centrul de Sanatate Multifunctional Navodari din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta"

60/17.02.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentu ocuparea postului de sef al Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

59/17.02.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentu ocuparea postului de sef Sectie Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

58/17.02.2020

privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor executate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta conform Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2018, finantate din bugetul judetului Constanta

57/14.02.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii pentru asistenta tehnica privind supervizarea contractului de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de constructii de drumuri de acces la obiectivele nou construite in localitatile Ovidiu, Tortoman si Deleni, judetul Constanta in cadrul proiectului "Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta"

56/11.02.2020

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea postului de sef Sectie Clinica Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

55/11.02.2020

de modificare a Dispozitiei nr.645/2019 privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta in perioada 20.02.-24.02.2020, in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante - Inspector Superior - Serviciul de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

54/11.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

53/11.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

52/11.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

51/11.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

50/10.02.2020

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

49/10.02.2020

privind constituirea Comisiei de concurs, pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

48/10.02.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Stanciu Cristina - Inspector, grad profesional Superior la Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

47/10.02.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Nache Mihaela Rodica - Inspector, grad profesional Superior la Compartimentul Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

46/10.02.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 18 februarie 2020, ora 13,00

45 /07.02.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

44/07.02.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de constructii de drumuri de acces la obiectivele nou construite in localitatile Ovidiu, Tortoman si Deleni, judetul Constanta in cadrul proiectului "Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta"

43/07.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

42/07.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

41/07.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

40/07.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

39/07.02.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

38/07.02.2020

privind delegarea exercitarii atributiilor Presedintelui Consiliului Judetean Constanta catre domnul Palaz Claudiu Iorga, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

37/07.02.2020

privind numirea doamnei Condrea Andreea Cristina in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Superior la Serviciul Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte

36/07.02.2020

privind numirea domnului Stefan Cosmin in functia publica de executie vacanta Inspector - Clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului A.D.P.P. - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

35/04.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Barda Iuliana Nicoleta - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

34/04.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Popa Elena - Referent, clasa III, grad profesional Superior - Serviciul Buget - Directia Generala Economico-Financiara

33/04.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Butoi Paul Remus - Expert Achizitii - UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

32/04.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Ferencz Mirona Veronica - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

31/04.02.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Stoian Georgiana - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent - Compartiment Secretariat si Registratura Generala - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

30/03.02.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacanta - Sef Serviciu al Serviciului Autoritatea Judeteana de Transport de catre domnul Ionescu Radu

29/28.01.2020

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea postului de sef Serviciu Clinic Judetean de Medicina Legala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

28/28.01.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", cod SMIS 116053

27/28.01.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Imbunatatirea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta"

26/28.01.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante cu norma intreaga de medici, specialitatea radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

25/28.01.2020

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

24/27.01.2020

privind desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze inspectii/controale, conform prevederilor legale in vigoare, in vederea implementarii optime a Programului pentru scoli al Romaniei

23 /27.01.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacante - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Financiar - Directia Generala Economico-Financiara de catre doamna Iordache Elena Mihaela

22 /27.01.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante - Director General, gradul II al Directiei Generale Economico-Financiare de catre doamna Blacioti Georgeta

21/23.01.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului avand ca obiect "Furnizare autospeciala de teren cu tractiune integrala, tip pickup 4x4 pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea""

20 /21.01.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

19/20.01.2020

privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Petre Andreea Ioana, Inspector, clasa I, grad profesional Principal, gradatie 3 in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

18/20.01.2020

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Matica Valeria - Inspector, grad profesional Superior la Compartimentul Protocol si Organizare Evenimente

17/20.01.2020

privind prelungirea detasarii doamnei Gherghe Virginia Cristina in functia contractuala vacanta - Asistent Manager, in cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

16/20.01.2020

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

15/20.01.2020

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta", cod SMIS 116053

14/17.01.2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Furnizare dispozitive/ echipamente medicale pentru Compartimentul de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta"

13/17.01.2020

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de prestari "Servicii de elaborare a strategiei de dezvoltare a Judetului Constanta pentru perioada 2021-2027" aferente proiectului "Imbunatatirea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta"

12/17.01.2020

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de sef Clinica Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

11/14.01.2020

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, de catre doamna Manea Elena Liliana

10/14.01.2020

privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor "de reparatii intrare aferenta Consiliului Judetean Constanta - Palat Administrativ - bd.Tomis nr.51"

9/14.01.2020

privind numirea domnului Pescu Stefan in functia publica de executie temporar vacanta Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte - Serviciul Management Proiecte - Directia Generala de Proiecte

8/13.01.2020

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Dragan Sorina - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Serviciul Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

7/13.01.2020

privind detasarea domnului Ionescu Victor Adrian la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

6/08.01.2020

privind numirea in functia temporar vacanta - Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Turineac-Dumitrescu Luiza

5/08.01.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

4/08.01.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

3/08.01.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

2/08.01.2020

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

1/08.01.2020

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 13:00

Anul 2019

606/06.12.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 13 decembrie 2019, ora 13:00

576/22.11.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29 noiembrie 2019, ora 13:00

547/31.10.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 05 noiembrie 2019, ora 13:00

537/22.10.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2019, ora 13:00

344/23.09.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 30 septembrie 2019, ora 13:00

301/26.08.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 30 august 2019, ora 13:00

271/05.08.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 12 august 2019, ora 13:00

235/15.07.2019

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24 iulie 2019, ora 13:00

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 19.01.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro