Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Legislatie » Dispozitii

Dispozitii - Consiliul Judetean Constanta

 

Anul 2021

567/07.12.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 13.12.2021, ora 13,00

566/06.12.2021

privind transferul la cerere al doamnei Banu Maria Julia, Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internatioale, Arhiva si ONG-uri – Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, pe functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, in cadrul Compartimentului Procedura Insolventa Lichidari/ Serviciul Juridic/ Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta /Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, incepand cu data de 15.12.2021

565/06.12.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de lucrari: Lot 1: „Lucrari de reparatii Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta situat in b-dul Tomis nr.145; Lot 2: Lucrari de reparatii ale teraselor (una necirculabila si cealalta circulabila) aferente imobilului: Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului de Ortopedie, Trautomatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, str. Republicii nr.7”

564/06.12.2021

privind constituirea comisiei de receptie pentru Lucrari de conservare a obiectivului de investitii: „Amenajari interioare/exterioare, consolidare si modernizare imobil D+P+1E- pentru Serviciul Clinic de Medicina Legala Constanta din str. Stefan cel Mare nr.133”

563/02.12.2021

privind desemnarea domnului Calin Iulian, ca reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

562/02.12.2021

privind transferul la cerere al domnului Bujoi George in functia publica de executie vacanta – Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 5, in cadrul Serviciului Financiar, Directia Generala Economico-Financiara

561/02.12.2021

privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021, declarata ca zi libera, cu prelungirea programului de lucru cu o ora, in perioada 07.12.2021 - 16.12.2021

560/02.12.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

559/25.11.2021

privind desemnarea doamnei Tanasa Irina si a domnului Potarniche Tiberiu in calitate de membri in cadrul echipei de implementare a proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

558/25.11.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant cu ½ norma de mediv specialist specialitatea urologie din cadrul Sectiei Clinice Urologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta

557/25.11.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea a doua posturi cu ½ norma de medic specialist, specialitatea medicina interna in cadrul Sectiei Clinice Medicina Interna II a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

556/25.11.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist, specialitatea medicina de urgenta in cadrul UPU-SMURD - Punct extern Baneasa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

555/25.11.2021

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Sorescu Raluca, Inspector Superior in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, incepand cu data de 07.12.2021

554/24.11.2021

privind numirea responsabilului pentru relatia cu societatea civila

553/24.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

552/23.11.2021

privind transferul la cerere al doamnei Tudosoiu Adriana, Sef Birou, grad II, la Biroul Pavilion Expozitional – Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat – Autoritatea Judeteana de Transport pe functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia generala antifrauda fiscala – Directia regionala antifrauda fiscala 2 Constanta, incepand cu data de 01.12.2021

551/22.11.2021

privind desemnarea consilierului de etica la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

550/18.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

549/18.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

548/18.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie dupa casatorie

547/18.11.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Dragomir Daniel, Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

546/18.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

545/16.11.2021

privind efectuarea unei actiuni de verificare la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta si constituirea Comisiei de control

544/16.11.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Milea Daniela, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 3 din cadrul Serviciului Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare - Directia Generala de Proiecte, in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant, la Serviciul Dezvoltare si Coordonare din Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, incepand cu data de 01.12.2021

543/16.11.2021

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii doamnei Munteanu Ioana, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva, ONG-uri, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, incepand cu data de 06.12.2021

542/16.11.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitatie deschisa a Acordului cadru avand ca obiect „Furnizare si distributie mere pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular, precum si prescolarilor din gradinitele de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate, cu program normal de 4 ore”

541/16.11.2021

privind constituirea comisiei de evauare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificata a Acordurilor cadru avand ca obiect „Achizitie de combustibili auto pe baza de carduri pentru autovehicule”, pe 3 (trei) loturi, pe 2 ani (24 luni)

540/15.11.2021

privind incetarea prin demisie a contractului individual de munca, pe perioada determinata, al doamnei Cojocea Florica Olimpia - Expert Tehnic in cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

539/12.11.2021

privind stabilirea termenului final al misiunii de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pe anul 2021

538/11.11.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de prestare servicii cadastrale si inscriere in Cartea Funciara existenta, inclusiv releveele constructiilor pentru imobilele: „Statie de sortare deseuri reciclabile si Statie TMB Ovidiu” (Lot1) si „Statie de transfer Harsova” (Lot2)

537/11.11.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 11.11.2021, ora 13.00

536/09.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

535/09.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

534/09.11.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

533/09.11.2021

privind numirea domnului Angelescu Mihai in functia de Director al Directiei de Paza a Judetului Constanta, incepand cu data de 15.11.2021

532/08.11.2021

privind revocarea domnului Stamat Costel din functia de Director al Directiei de Paza a Judetului Constanta

531/05.11.2021

privind constituirea Grupului de lucru pentru analiza conditiilor de inlocuire a personalului de specialitate din cadrul Contractului de servicii de proiectare (SF/DALI, PT+DDE, PAC) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”

530/04.11.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

529/04.11.2021

privind numirea domnului doctor Prazaru Marius-Dragos in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

528/04.11.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 11.11.2021, ora 13,00

527/03.11.2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director/manager de la Muzeul de Arta Constanta, a proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management

526/01.11.2021

privind desemnarea doamnei Caramitru Florentina in calitate de secretar proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu – Sacele – Istria – Mihai Viteazu”, Cod SMIS 121195

525/01.11.2021

privind completarea Dispozitiei nr. 457/01.10.2021

524/01.11.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Caramitru Florentina, Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare, Directia Generala de Proiecte

523/01.11.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Acsinte Violeta – Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Coordonare Institutii de Cultura Subordonate, Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

522/01.11.2021

privind reincadrarea in gradul II de salarizare al doamnei Voitinovici Diana Roxana, Director General Adjunct, Directia Generala Urbanism si Amenajarea Teritoriului

521/29.10.2021

privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Drum de acces la statia de transfer deseuri Deleni, comuna Deleni, judetul Constanta” din cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”

520/26.10.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Ionescu Ana, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant, Serviciul Dezvoltare si Coordonare, Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri, Directia Generala de Administratia Publica si Juridica incepand cu data de 01.11.2021

519/26.10.2021

privind modificarea art.3 din Dispozitia nr.455/29.09.2021 privind numirea in functia publica de executie temporar vacanta a doamnei Ruci Carmen-Manuela, Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, gradatie 2, pe perioada determinata, cu norma intreaga in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

518/26.10.2021

privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.492/15.10.2021 privind stabilirea unor masuri in cadrul Consiliului Judetean Constanta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe perioada starii de alerta

517/26.10.2021

privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul partilor al doamnei Dragos Cristina Gabriela, Consilier Superior in cadrul Serviciului Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala, Directia Generala Tehnica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, incepand cu data de 27.10.2021, pe o perioada de doi ani

516/26.10.2021

privind nominalizarea unui nou membru in componenta Grupului de lucru pentru analizarea si identificarea in teritoriu a situatiilor oportune aplicarii conceptului european pescaturism

515/26.10.2021

privind desemnarea doamnei Birsu Mihaela in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in calitate de asistent manager, pentru proiectul "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19", cod SMIS 139842

514/26.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

513/26.10.2021

privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etica in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

512/22.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

511/22.10.2021

privind constituirea unui grup de lucru in vederea analizarii situatiei actuale si identificarii modalitatilor de continuare a lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Amenajari interioare/exterioare, consolidare si modernizare imobil D+P+E-Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din str.Stefan cel Mare nr.133"

510/21.10.2021

privind desemnarea doamnei Pascu Catita Anca in secretariatul Comisiei de concurs de proiecte de management de la Muzeul de Arta Constanta

509/21.10.2021

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Rosu Rodica, Consilier, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului Financiar, Directia Generala Economico-Financiara

508/21.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

507/20.10.2021

privind desemnarea doamnei Caranicola Atena in calitate de membru in cadrul echipei de implementare a proiectului "Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand", cod SMIS BSB1108

506/20.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

505/20.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

504/20.10.2021

privind transferul la cerere al doamnei Saghiu Victoria Ivonne, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, la Serviciul Control, pe functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului stat membru de ientificare - Seviciul mini one stop shop - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti - DGRFP Bucuresti, incepand cu data de 18.10.2021

503/20.10.2021

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu, reluarea activitatii doamnei Saghiu Victoria Ivonne, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Control, incepand cu data de 21.10.2021

502/20.10.2021

privind revocarea dispozitiilor nr.483/14.10.2021 privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii doamnei Saghiu Victoria Ivonne, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Control, incepand cu data de 18.10.2021 si 484/14.10.2021 privind transferul la cerere al doamnei Saghiu Victoria Ivonne, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, la Serviciul Control, pe functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului stat membru de identificare - Serviciul mini one stop shop - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti - D.G.R.F.P. Bucuresti, incepand cu data de 18.10.2021

501/19.10.2021

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Tasente Maria Valentina, Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Compartimentului Impelentare Proiecte - Serviciul Managemant Proiecte - Directia Generala de Proiecte

500/19.10.2021

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judetean Constanta

499/19.10.2021

privind numirea domnului Ionescu Ionut Cornel in functia de manager la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

498/19.10.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 20.10.2021, ora 13:00

497/19.10.2021

privind constituirea unei Comisii de control la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

496/18.10.2021

privind indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul Anexei la Dispozitia nr.478/13.10.2021

495/18.10.2021

privind imputernicirea personalului Serviciului Autoritate Judeteana de Transport sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare in domeniul transportului judetean de persoane

494/18.10.2021

privind constituirea comisiei de receptie materiale informative pentru proiectul "Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand", cod SMIS BSB1108

493/18.10.2021

privind transferul la cerere al doamnei Ciobanu Mariana, Auditor, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Audit, pe functia publica de executie vacanta - Auditor, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Primariei orasului Navodari

492/15.10.2021

privind stabilirea unor masuri in cadrul Consiliului Judetean Constanta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe perioada starii de alerta

491/15.10.2021

privind numirea doamnei Labes Raluca - Andreea in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu, gradul I, al Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga

490/15.10.2021

privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Labes Raluca - Andreea - Inspector, clasa I, grad profesional Principal, gradatie 2, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Patrimoniu - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

489/15.10.2021

privind mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute, a doamnei Popescu Elena, Inspector, clasa I, grad profesional Principal, gradatia 4 din cadrul Serviciului Buget, in cadrul Serviciului Financiar, Directia Generala Economico-Financiara

488/15.10.2021

privind mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute a doamnei Moraru Nicoleta, Inspector, clasa I, grad profesional Principal, gradatia 4 din cadrul Compartimentului Mediu de Afaceri, Atragere Investitii, Cresterea Calitatii Vietii Cetatenilor, in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant, Serviciul Dezvoltare si Coordonare din Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

487/14.10.2021

privind numirea in functia publica de executie vacanta a domnului Macovei Rares Andrei - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, gradatia 0, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga in cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

486/14.10.2021

privind numirea doamnei Caterinici Monica-Cristina in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu, grad II, al Serviciului Control, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga

485/14.10.2021

privind incetarea raportuui de serviciu prin acordul partilor al doamnei Caterinici Monica-Cristina - Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 4, pe perioada determinata, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului Control

484/14.10.2021

privind transferul la cerere al doamnei Saghiu Victoria Ivonne, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, la Serviciul Control, pe functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului stat membru de ientificare - Seviciul mini one stop shop - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti - DGRFP Bucuresti, incepand cu data de 18.10.2021

483/14.10.2021

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii doamnei Saghiu Victoria Ivonne, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Control, incepand cu data de 18.10.2021

482/14.10.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Vicol Elena, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 3 din cadrul Seviciului Promovare Proiecte - Directia Generala de Proiecte, in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant, la Seviciul Dezvoltare si Coordonare din Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, incepand cu data de 18.10.2021

481/13.10.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacanta de Sef Serviciu al Serviciului Dezvoltare si Coordonare din Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant de catre doamna Vasilache Mona Liza, incepand cu data de 18.10.2021, pana la revenirea pe post a titularului

480/13.10.2021

privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul partilor al doamnei Abibula-Stroe Stefania-Laura, Inspector Principal in cadrul Serviciului Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism, Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate, incepand cu data de 25.10.2021, pe o perioada de doi ani

479/13.10.2021

privind delegarea calitatii de reprezentant de drept a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa - Canal Constanta"

478/13.10.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 20.10.2021, ora 13:00

477/13.10.2021

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii doamnei Stanciu Cristina, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 3 in cadrul Serviciului Promovare Proiecte Europene, Directia Generala de Proiecte, incepand cu data de 05.11.2021

476/12.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

475/12.10.2021

privind delegarea de atributii corespunzatoare functiei publice de conducere vacante de Director General Adjunct al Directiei Generale Economico-Financiare domnului Chelariu Ermil, Director General al Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport, incepand cu data de 14.10.2021

474/12.10.2021

privind aprobarea rezultatului reevaluarii managementului Teatrului de Stat Constanta pe anul 2018, al doamnei Dumitrescu Elena Daniela

473/11.10.2021

privind desemnarea doamnei Tarsana-Leopea Nicoleta in calitate de membru in cadrul echipei de implementere a proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin” Cod SMIS 110343

472/11.10.2021

privind delegarea calitatii de repezentant de drept a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor RAJA SA

471/11.10.2021

privind constituirea comisiei de receptie de punere in functiune si predare-primire a echipamentelor pentru: Lot 1 - un sistem de supraveghere video ce ofera posibilitatea de restrictionare acces auto prin identificare numar de inmatriculare; Lot 2 - sistem de supraveghere video HD

470/08.10.2021

privind numirea domnului Borgazi Erdin in functia de manager la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

469/07.10.2021

privind numirea domnului Chelariu Ermin in functia publica de conducere vacanta - Director General, gradul II, gradatia 5, al Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport, incepand cu data de 11.10.2021

468/07.10.2021

privind incetarea numirii domnului Chelariu Ermin din functia de consilier Onorific al Presedintelui pe strategii de dezvoltare a judetului Constanta

467/07.10.2021

privind delegarea de atributii corespunzatoare functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive) doamnei Martin Oana Aurora, Director Executiv al Directiei de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, incepand cu data de 11.10.2021

466/06.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

465/05.10.2021

privind detasarea doamnei Cristache Florina, Sef Serviciu al Serviciului Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta

464/04.10.2021

privind efectuarea unei misiuni de audit public intern, in perioada 12.10.2021-22.11.2021 la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

463/04.10.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacanta de Director Executiv al Directiei de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, de catre doamna Martin Oana Aurora, incepand cu data de 05.10.2021, pana la revenirea pe post a titularului

462/04.10.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu, gradul II al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive) de catre doamna Martin Oana Aurora si revenirea pe postul detinut anterior, incepand cu data de 05.10.2021

461/04.10.2021

pentru delegarea de atributii prevazute in competenta presedintelui Consiliului Judetean Constanta privind aprobarea/ respingerea cererilor de concedii de odihna

460/04.10.2021

privind desemnarea doamnei Sarbu Adina in calitate de membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de actualizare expertiza tehnica a cladirii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta”

459/04.10.2021

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Petrachi Mihaela - Director Executiv al Directiei de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

458/01.10.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui

457/01.10.2021

privind constituirea echipei de implementare din cadrul proiectului „Cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul judetului Constanta”, cod SMIS 152010 prin Programul de finantare POCA/924/2/2 - Obiectivul specific 2.2

456/30.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

455/29.09.2021

privind numirea in functia publica de executie temporar vacanta a doamnei Ruci Carmen-Manuela - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, gradatie 2, pe perioada determinata, cu norma intreaga in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

454/29.09.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Iacob Constantin Razvan, Consilier, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Secretariat si Registratura Generala, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

453/29.09.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Selim Ebru, Inspector, clasa I, grad profesional Asistent din cadrul Compartimentului Monitorizare Post-Implementare, Directia Generala de Proiecte

452/29.09.2021

privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Stoica Violeta Marinela - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Principal, gradatie 4, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

451/29.09.2021

privind constituirea Comisiei de control in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii de sanctiuni contraventionale prevazute de Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale

450/29.09.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „achizitie echipamente IT (desktop si laptop) si imprimante pentru dotarea Consiliului Judetean Constanta, Centrul Militar Zonal si Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Constanta”

449/28.09.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 29.09.2021, ora 13:00

448/27.09.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 29.09.2021, ora 13:00

447/27.09.2021

privind constituirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca

446/23.09.2021

privind constituirea grupului de lucru responsabil cu derularea operatiunilor specifice de realizare de acorduri cadru la nivelul Consiliului Judetean Constanta

445/22.09.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29.09.2021, ora 13:00

444/21.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

443/21.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

442/21.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

441/20.09.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de realizare upgrade al aplicatiei de registratura electronica si management documente Tethys”

440/20.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

439/20.09.2021

privind transmiterea fara plata a autoutilitarei marca Mitsubishi model L200, aflat in stare de functionare catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Est pentru Situatii de Urgenta

438/20.09.2021

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judetean Constanta

437/17.09.2021

privind transferul la cerere al doamnei Beca Luminta in functia publica de executie vacanta - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 3, in cadrul Serviciului Juridic si Contencios, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

436/17.09.2021

privind componenta Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judetean Constanta

435/16.09.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de actualizare expertiza tehnica a cladirii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta”

434/14.09.2021

privind numirea domnului Mihailescu Petrus in functia de director de ingrijiri medicale interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

433/13.09.2021

privind reluarea activitatii, ca umare a incetarii situatiei care a determinat suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ruse Vadim Corneliu, Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Mediu de Afaceri, Atragere Investitii, Cresterea Calitatii Vietii Cetatenilor, incepand cu data de 18.09.2021

432/13.09.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si a Comisiei de concurs de proiecte de management de la Muzeul de Arta Constanta

431/13.09.2021

privind incetarea detasarii domnului Stercu Tanase din functia publica de executie de Consilier, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Control, incepand cu data de 15.09.2021

430/09.09.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a propunerilor financiare aferente incheierii contractelor subsecvente pentru anul 2021-2022 in cadrul Acordurilor-cadru nr.22610/22.08.2019 de furnizare si distributie a produselor lactate elevilor din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si prescolarilor din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anii 2018-2022 si nr. 33179/25.11.2019 de furnizare si distribuitie a produselor de panificatie elevilor din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si prescolarilor din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anii 2018-2022

429/09.09.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ”Lucrari de reparatii la Ambulatoriu Eforie Sud”

428/09.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

427/09.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

426/09.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

425/08.09.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu al Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si O.N.G.-uri din cadrul Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica

424/08.09.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 386/23.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu al Serviciului Resurse Umane, Salarizare

423/08.09.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere specifica temporar vacanta de Arhitect Sef, de catre domnul Ferencz Eduard, incepand cu data de 10.09.2021

422/08.09.2021

privind mutarea definitiva cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute, a domnului Ferencz Eduard, Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 4 din cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana in cadrul Serviciului Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala, Directia Generala Tehnica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului

421/08.09.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacante de Arhitect Sef din cadrul Directiei Generala Tehnice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de catre doamna Tanase Carmen Ioana si revenirea pe postul detinut anterior, incepand cu data de 10.09.2021

420/08.09.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacante de Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala, Directia Generala Tehnica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de catre Dimitrov Madalina Cristina si revenirea pe postul detinut anterior, incepand cu data de 10.09.2021

419/08.09.2021

privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin recrutare a functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana, Directia Generala Tehnica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului

418/08.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

417/08.09.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

416/06.09.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic primar, specialitatea dermatovenerice din cadrul Sectiei Clinice Dermatovenerologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” Constanta

415/06.09.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a reevaluarii managementului Teatrului de Stat Constanta, pe anul 2018 si a Comisiei pentru reevaluarea managerului Teatrului de Stat Constanta, doamna Dumitrescu Elena Daniela, pe anul 2018

414/03.09.2021

privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii Cresterea atractivitatii turistice a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

413/03.09.2021

privind constituirea comisiilor pentru efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pe anul 2021

412/03.09.2021

privind transferul la cerere al domnului Ferencz Eduard in functia publica de executie vacanta - Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 4, in cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

411/03.09.2021

privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii doamnei Matica Valeria, Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente, incepand cu data de 23.09.2021

410/02.09.2021

privind desemnarea doamnei Musat Gabriela, inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare in calitate de responsabil pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

409/02.09.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere vacante – Sef Serviciu al Serviciului Control

408/01.09.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

407/01.09.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de realizare upgrade al aplicatiei de registratura electronica si management documente Tethys”

406/01.09.2021

privind numirea in functia publica de executie temporar vacanta a domnului Mobin Edvin - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant, gradatie 0, pe perioada determinata, cu norma intreaga in cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

405/31.08.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Ragalie Florin - Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Control Trafic Judetean - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

404/31.08.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Sandu Ancuta - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

403/31.08.2021

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic primar, specialitatea anestezie, terapie intensiva si a unui post cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea anestezie, terapie intensiva din cadrul Sectiei Clinice A.T.I. a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

402/31.08.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

401/31.08.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere la casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar apartinand Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

400/26.08.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

399/26.08.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

398/26.08.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

397/25.08.2021

privind constituirea comisiei de receptie materiale informative pentru proiectul "Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre" - ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

396/24.08.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin recrutare a functiei publice de conducere vacante, Director General al Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

395/24.08.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Servicii cadastrale de actualizare a cartilor funciare ale drumului judetean DJ 226B (tronson DN 2A - Pantelimon - Gradina - Cogealac)"

394/24.08.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant Compartiment Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

393/24.08.2021

privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, consemnat in scris, in vederea pensionarii anticipate partiale a domnului Hurduc Paul, Consilier, clasa I, grad profesional Superior la Compartiment Patrimoniu, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

392/24.08.2021

privind numirea in functia publica de executie temporar vacanta a doamnei Caterinici Monica-Cristina - Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatie 4, pe perioada determinata, cu norma intreaga in cadrul Serviciului Control

391/24.08.2021

privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Caterinici Monica-Cristina - Inspector, clasa I, grad profesional Superior, gradatie 4, pe perioada determinata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

390/24.08.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

389/24.08.2021

privind reconstituirea echipei de implementare a proiectului "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226A Cetatea Histria - DN22/Tariverde", cod SMIS 121196

388/24.08.2021

privind reconstituirea echipei de implementare din cadrul proiectului "Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", cod SMIS 116049

387/24.08.2021

privind reconstituirea echipei de implementare a proiectului "Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu", cod SMIS 121195

386/23.08.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere vacante – Sef Serviciu al Serviciului Resurse Umane, Salarizare

385/23.08.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Rame digitale aferente proiectului ”Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand", cod BSB1108”

384/19.08.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

383/19.08.2021

privind constituirea comisiei de receptie a echipamentelor de mobilier, achizitionate pentru derularea proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"

382/18.08.2021

privind delegarea dreptului de semnatura al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, in calitate de conducator al organului local de executare fiscala, pe Procesele-verbale de sechestru asupra bunurilor imobile si pe Procesele-verbale de sechestru asupra bunurilor mobile

381/18.08.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

380/17.08.2021

privind constituirea Grupului de lucru pentru analizarea si identificarea in teritoriu a situatiilor oportune aplicarii conceptului european pescaturism

379/17.08.2021

privind desemnarea doamnei Pirvan-Rus Lelia Carolina in functia de director general interimar/manager interimar la Muzeul de Arta Constanta

378/17.08.2021

privind numirea comisiei de evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

377/17.08.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

376/16.08.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Furnizare 2 complete targa electrica transport pacienti supraponderali+troliu+kit de fixare a targii in Autospeciala de Transport Persoane si Victime Multiple (A.T.P.V.M.)"

375/16.08.2021

privind aprobarea Regulamentului Intern al Aparatului de Specialitate al Consiliului Judetean Constanta

374/16.08.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 18.08.2021, ora 13:00

373/16.08.2021

privind delegarea unor atributii catre domnul Stelian Gima, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

372/16.08.2021

privind nominalizarea unui membru in componenta Comisiei de concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

371/16.08.2021

privind reglementarea fumatului la nivelul Consiliului Judetean Constanta

370/16.08.2021

privind constituirea Comisiei de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare in localitatea Dropia, comuna Tortoman, judetul Constanta

369/12.08.2021

privind desemnarea domnului Zamfir Stefan-Lucian in calitate de lucrator desemnat cu securitatea si sanatatea in munca

368/12.08.2021

privind modificarea art.2 din Dispozitia nr.96/01.03.2021 privind numirea doamnei Sandu Ancuta in functia publica de executie vacanta de Inspector Debutant la Serviciul de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), incepand cu data de 01.03.2021

367/12.08.2021

privind constituirea Comisiei permanente de predare-primire bunuri mobile si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei permanente de predare-primire bunuri mobile

366/12.08.2021

privind actualizarea Comisiei permanente de predare-primire bunuri imobile si a Metodologiei redactarii, inregistrarii si evidentei bunurilor imobile la Consiliul Judetean Constanta

365/12.08.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 18.08.2021, ora 13:00

364/11.08.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 18.08.2021, ora 13:00

363/11.08.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

362/10.08.2021

privind constituirea Comisiei de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare in localitatea Dropia, comuna Tortoman, judetul Constanta

361/06.08.2021

privind modificarea art. 1 alin. (3) din Dispozitia nr. 116/11.03.2021 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judetean Constanta

360/05.08.2021

constituirea comisiei de receptie a echipamentelor - dotari PSI, achizitionate pentru derularea Proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"

359/04.08.2021

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Sorescu Raluca - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

358/03.08.2021

privind transformarea functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in Inspector, clasa I, grad profesional Debutant - Compartiment Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

357/02.08.2021

privind constituirea comisiei de evaluare si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general pe anul 2021 - domeniul cultura

356/30.07.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

355/28.07.2021

privind modificarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de proiectare (SF/DALI, PT+DDE, PAC, a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Construirea, organizarea si dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta"

354/28.07.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Sarbu Adina - Consilier Achizitii Publice, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

353/28.07.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Harbu Janeta – Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Promovare Proiecte Europene – Directia Generala de Proiecte

352/28.07.2021

privind desemnarea in calitate de executor fiscal a doamnei Husein Ghiulgian, Inspector Superior in cadrul Compertimentului Impozite, Taxe, Executari Creante, Directia Generala Economico-Financiara

351/28.07.2021

privind desemnarea in calitate de executor fiscal a doamnei Asan Sevie, Consilier Superior in cadrul Compartimentului Impozite, Taxe, Executari Creante, Directia Generala Economico-Financiara

350/27.07.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante – Consilier, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Control

349/27.07.2021

privind transformarea functiei publice de executie temporar vacante – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Superior in Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant – Serviciul Juridic si Contencios – Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

348/22.07.2021

privind actualizarea Comisiei permanente de predare - primire bunuri imobile

347/22.07.2021

privind constituirea Comisiei permanente de predare - primire bunuri mobile

346/22.07.2021

privind constituirea comisiei de evaluare si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru evaluarea de proiecte privind acordarea de fonduri nerambursabile din fonduri publice alocate petru activitati nonprofit de interes general pe anul 2021 – domeniul sport

345/22.07.2021

privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor pentru atribuirea contractului de sevicii de proiectare (PT+DDE, PAC, a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor) si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”, cod SMIS 116053

344/22.07.2021

privind constituirea comisiei pentru deschiderea ofertelor aferente achizitiilor directe, achizitiilor de servicii sociale si altor servicii specifice prevazute in anexa 2 la Legea nr.98/2016

343/22.07.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 28.07.2021, ora 13:00

342/21.07.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 28.07.2021, ora 13:00

341/19.07.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

340/19.07.2021

privind incetarea detasarii si reluarea activitatii a doamnei Barda Iuliana Nicoleta, incepand cu data de 21.07.2021

339/15.07.2021

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale din cadrul Consiliului Judetean Constanta

338/15.07.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialitatea ortopedie pediatrica din cadrul Clinicii Chirurgie ortopedie pediatrica la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

337/15.07.2021

privind admiterea unei cereri de achimbare a numelui de familie purtat dupa divort

336/15.07.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

335/15.07.2021

privind constituirea Comisiilor de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii, prin licitatie publica, a doua spatii, proprietate publica a Judetului Constanta, situate in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comerciale

334/12.07.2021

privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale formulate in vederea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2021

333/12.07.2021

privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, consemnat in scris, in vederea pensionarii anticipate partiale a domnului Bujin Nicu, referent de specialitate, clasa II, grad profesional Superior la Serviciul Investitii, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

332/12.07.2021

privind constituirea Comisiei de disciplina din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

331/07.07.2021

privind transferul la cerere al domnului Dragan George - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Control, in functia publica de conducere Sef Serviciu al Serviciului Achizitii, Contracte, Programe si Proiecte, Primaria Orasului Ovidiu, incepand cu data de 12.07.2021

330/07.07.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere vacante de Director General Adjunct, gradul II al Directiei Generale Economico-Financiare de catre domnul Dragan George si revenirea pe postul detinut anterior, incepand cu data de 12.07.2021

329/06.07.2021

privind desemnarea persoanelor care acorda viza "Bun de plata", precum si viza "Se certifica realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor" a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

328/02.07.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de casare a obiectelor de inventar si mijloace fixe apartinand Spitalului Clinic de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

327/02.07.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de casare a obiectelor de inventar apartinand Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

326/02.07.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de proiectare (SF/DALI, PT+DDE, PAC, a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii Construirea, organizarea si dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta"

325/02.07.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu 1/2 norma de medic specialist, specialitatea medicina legala din cadrul Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

324/02.07.2021

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ruse Vadim Corneliu - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Mediu de Afaceri, Atragere Investitii, Cresterea Calitatii Vietii Cetatenilor

323/30.06.2021

privind mutarea definitiva a domnului Cretu Daniel Ramon, Referent, clasa III, grad profesional Principal, in cadrul Compartimentului Impozite Taxe Executari Creante, Directia Generala Economico-Financiara din functia publica de executie de Referent, clasa III, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Financiar, Directia Generala Economico-Financiara

322/30.06.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara convocata de indata pentru data de 06.07.2021, ora 13:00

321/28.06.2021

privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor pentru modernizare trotuar str. Traian

320/28.06.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Furnizare videoproiector cu ecran de proiectie in cadrul proiectului Patrimoniul cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-371, Treasure

319/28.06.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

318/23.06.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

317/23.06.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Stoian Magdalena - Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Secretariat si Registratura Generala - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

316/23.06.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Suciu Bogdan Cristian - Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului ADPP - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

315/23.06.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Sirbu Florentin - Muncitor necalificat, trepta profesionala I din cadrul Compartimentului Administrativ - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

314/23.06.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a prenumelui

313/23.06.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand”, cod SMIS BSB1108

312/23.06.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 23.06.2021, ora 13:00

311/17.06.2021

privind incetarea suspendarii de drept a raportului de serviciu si incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Parpala Boris, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

310/17.06.2021

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Nache Mihaela Rodica, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate si Invatamant - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

309/17.06.2021

privind transferul la cerere al domnului Dinica Petre - Sef Serviciu, din cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica in cadrul Primariei Orasului Navodari

308/16.06.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 23.06.2021, ora 13:00

307/16.06.2021

privind desemnarea domnului Pitu Daniel, Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), in calitate de Responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

306/16.06.2021

privind prelungirea detasarii doamnei Barda Iuliana Nicoleta la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pana la data de 20.07.2021

305/16.06.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), de catre doamna Martin Oana Aurora, incepand cu data de 22.06.2021

304/16.06.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu al Serviciului Resurse Umane, Salarizare - Directia Generala Economico-Financiara de catre doamna Rasid Ghiulendan, incepand cu data de 22.06.2021

303/16.06.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

302/11.06.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

301/11.06.2021

privind numirea doamnei Ec. Toma Mihaela in functia de director financiar contabil interimar la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

300/11.06.2021

privind numirea doamnei Dr. Arghir Oana Cristina in functia de director medical interimar la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

299/11.06.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

298/11.06.2021

privind delegarea unor atributii catre Directorul General al Directiei Generale de Proiecte si Directorul General Adjunct al Directiei Generale de Proiecte

297/11.06.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Rasid Ghiulendan, Inspector, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Directia Generala Economico-Financiara din functia publica de executie de Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Impozite Taxe Executari Creante, Directia Generala Economico-Financiara

296/11.06.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

295/09.06.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Furnizare dotari aferente proiectului „Restaurarea, consolidarea, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

294/07.06.2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director/manager la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”, a proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management

293/07.06.2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director/manager de la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta, a proiectului de managemant castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management

292/07.06.2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director general/manager general de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, a proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management

291/04.06.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Stoica Carmen Magdalena, Sef Serviciu al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), in functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), incepand cu data de 07.06.2021

290/04.06.2021

privind reluarea activitatii, ca urmare a incetarii situatiei care a determinat suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Stoica Carmen Magdalena – Sef Serviciu al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive) incepand cu data de 07.06.2021

289/04.06.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacante de Sef Serviciu, gradul II al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive) de catre doamna Martin Oana Aurora si revenirea pe postul detinut anterior, incepand cu data de 07.06.2021

288/03.06.2021

privind constituirea comisiei la terminarea lucrarilor pentru "lucrari de conservare la imobilul din str. Izvor nr.23"

287/03.06.2021

privind numirea doamnei Raducu Carmen in functia publica de conducere vacanta de Director General, gradul II al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

286/03.06.2021

privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de Director General, gradul II al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, de catre doamna Raducu Carmen

285/31.05.2021

privind reincadrarea in gradul II de salarizare a doamnei Georgescu Elena - Director General al Directiei Generale de Proiecte

284/31.05.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort si a prenumelui

283/31.05.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

282/31.05.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

281/31.05.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

280/27.05.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Petre Sidiana - Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

279/27.05.2021

privind modificarea componentei echipei de supervizare pentru Contractul de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”, cod SMIS 116054

278/26.05.2021

privind numirea unui membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

277/26.05.2021

privind numirea unui membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

276/26.05.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 26.05.2021, ora 13:00

275/25.05.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

274/25.05.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

273/25.05.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

272/25.05.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

271/24.05.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Chirciu Camelia in cadrul Serviciului Financiar - Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 01.06.2021

270/24.05.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Acsinte Violeta in cadrul Compartimentului Coordonare Institutii de Cultura Subordonate – Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate, incepand cu data de 01.06.2021

269/24.05.2021

privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale formulate in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

268/24.05.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 26.05.2021, ora 13:00

267/21.05.2021

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a domnului Nicolae Constantin

266/21.05.2021

privind incetarea aplicabilitatii Dispozitiei nr.145/22.03.2021 privind masuri de prevenire si control a infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, aplicabile pe durata starii de alerta, la nivelul Consiliului Judetean Constanta

265/20.05.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 26.05.2021, ora 13:00

264/20.05.2021

privind delegarea calitatii de reprezentant a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, in cadrul Adunarii Generale si Extraordinare a Actionarilor RAJA SA.

263/20.05.2021

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de proiectare (SF/DALI, expertize tehnice, analiza cost beneficiu, studiu de trafic, PT+DDE, PAC, POE si a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectiul de investitii „Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 226A tronsonul DN 22/Tariverde-Cogealac si DJ 226B tronsonul Cogealac-Gradina-Pantelomin-DN 2A/Crucea”

262/20.05.2021

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare (SF/DALI, PT+DDE, PAC) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”

261/20.05.2021

privind numirea doamnei Abibula-Stroe Stefania-Laura in functia de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Principal - Serviciul Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism, Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate, incepand cu data de 03.06.2021

260/12.05.2021

privind constituirea comisiei paritare in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

259/12.05.2021

privind revocarea calitatii de membru supleant a domnului Ionescu Ionut-Cornel din Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” si a calitatii de membru supleant din Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

258/12.05.2021

privind aprobarea Codului etic al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

257/12.05.2021

privind desemnarea consilierului de etica la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

256/12.05.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Resurse Umane, Salarizare - Directia Generala Economico-Financiara de catre doamna Rasid Ghiulendan

255/12.05.2021

privind numirea domnului Ionescu Ionut Cornel in functia de manager interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

254/12.05.2021

privind incetarea contractului individual de munca al domnului Ionescu Ionut-Cornel, Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui.

253/12.05.2021

privind transferul in interesul serviciului al domnului Rancichi Sebastian-Florin - Director General al Directiei Generale Administarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

252/12.05.2021

privind transferul la cerere al doamnei Comanici Carmen - Sef Serviciu al Serviciului Resurse Umane, Salarizare - Directia Generala Economico-Financiara

251/12.05.2021

privind incetarea detasarii si reluarea activitatii a doamnei Comanici Carmen, incepand cu data de 15.05.2021

250/12.05.2021

privind desemnarea domnului Gima Stelian – Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta in vederea intocmirii si semnarii fiselor posturilor pentru functiile publice si pentru functiile contractuale

249/10.05.2021

privind numirea domnului doctor Prazaru Marius-Dragos in functia de director medical interimar in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

248/10.05.2021

privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei livrate de CERTRANS LEVEL SRL in baza contractelor de prestari servicii nr.30881/18.11.2020 si nr. 30884/18.11.2020

247/10.05.2021

privind constituirea Comisiei de verificare a modalitatii de receptionare a lucrarilor de reparatii curente efectuate la imobilul Scoala 19, situat in Municipiul Constanta, str. Medeea nr.25

246/10.05.2021

privind desemnarea unor reprezentanti ai comunitatii in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta

245/07.05.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

244/07.05.2021

privind numirea doamnei Burlacu Bianca Madalina in functia publica de executie vacanta - Consilier Achizitii Publice, clasa I, grad profesional Asistent – Serviciul Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte, Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 10.05.2021

243/07.05.2021

privind numirea doamnei Ibraim Avamil Aylin in functia publica de executie vacanta - Consilier Achizitii Publice, clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte, Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 10.05.2021

242/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226A Cetatea Histria – DN 22/Tariverde”, cod proiect 121196

241/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta” cod proiect 116053

240/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormantului pictat hypogeu”, cod SMIS 116048

239/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Imbunatatirea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Constanta” cod SMIS 125745

238/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195

237/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin”, cod SMIS 110343

236/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-538, acronim ALERT

235/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand”, cod SMIS BSB1108

234/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Restaurarea, conservarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”, cod SMIS 116054

233/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic” cod SMIS 116049

232/29.04.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare din cadrul proiectului „Patrimoniul cultural comun - Sursa de Dezvoltare a Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre” cod eMS BSB371, acronim TREASURE

231/29.04.2021

privind numirea domnului Mirea Laurentiu Vasile in functia publica de executie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 5, in cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului, incepand cu data de 10.05.2021

230/29.04.2021

privind numirea domnului Gheorghiu Cristian in functia publica de executie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, gradatia 5, in cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului, incepand cu data de 10.05.2021

229/29.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

228/29.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

227/29.04.2021

privind numirea doamnei Nicolau Doina-Monica in functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Serviciului Control, incepand cu data de 10.05.2021

226/28.04.2021

privind completarea Dispozitiei nr.95/01.03.2021 privind desemnarea persoanei care sa utilizeze certificatul digital privind semnarea elecronica, in numele reprezentantului legal, in vederea inscrierii persoanei juridice - Consiliul Judetean Constanta si a inrolarii personalului din cadrul aparatului de specialitate si a consilierilor judeteni, pe platforma nationala de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19

225/28.04.2021

privind numirea domnului Zamfir Stefan Lucian in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant - Biroul Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport, incepand cu data de 10.05.2021

224/28.04.2021

privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2021

223/28.04.2021

privind numirea domnului Fotu Gheorghe in functia publica de executie vacanta - Referent de specialitate, clasa II, grad profesional Superior - Compartiment A.D.P.P. - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport, incepand cu data de 10.05.2021

222/28.04.2021

privind transferul in interesul serviciului si numirea domnului Miron Silviu Ionut in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Serviciului Control, incepand cu data de 01.05.2021

221/28.04.2021

privind desemnarea secretarului si a supleantului Consiliului Consultativ al societatii civile la nivelul Consiliului Judetean Constanta

220/28.04.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca domnului Ruse Vadim Corneliu - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent din cadrul Compartimentului Mediu de Afaceri, Atragere Investitii, Cresterea Calitatii Vietii Cetatenilor

219/28.04.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Boldea Elena - Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Investitii - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

218/27.04.2021

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Erwin Simsensohn, director general/manager la Teatrul de Stat Constanta

217/27.04.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Labes Andreea Raluca, Inspector, clasa I, grad profesional Principal, in cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Directia Generala Economico-Financiara in functia publica de executie de Inspector, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Compartimentului Patrimoniu, Directia Generala Tehnica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului

216/27.04.2021

privind numirea doamnei Labes Andreea Raluca in functia publica de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional Principal in cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 01.05.2021

215/27.04.2021

privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, consemnat in scris, al doamnei Labes Andreea Raluca - Inspector, clasa I, grad profesional Asisitent in cadrul Serviciului Investitii - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

214/26.04.2021

privind componenta comisiei de concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi cu ½ norma de medic specialist, specialitatea medicina interna din cadrul Sectiei Clinice Medicina Interna I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

213/26.04.2021

privind incetarea aplicabilitatii Dispozitiei nr.302/27.08.2019 privind aprobarea procedurilor operationale ale Directiei Generale de Proiecte si Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - D.G.E.F., in cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Consiliului Judetean Constanta

212/26.04.2021

privind numirea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta

211/26.04.2021

privind incetarea aplicabilitatii Dispozitiei nr.86/22.03.2019 privind aprobarea procedurilor operationale ale Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica in cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Consiliului Judetean Constanta

210/26.04.2021

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Adrian Bilba, director general/manager la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

209/26.04.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Furnizare videoproiector cu ecran de proiectie in cadrul Proiectului Patrimoniu cultural comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre", cod eMS BSB-371, TREASURE

208/26.04.2021

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea de servicii de creatie si productie pentru materialele publicitare aferente proiectului "Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin - EscapeLand"

207/26.04.2021

privind constituirea comisiei la terminarea lucrarilor pentru "lucrarile de refacere a retelei de conducte de captare a apelor pluviale pentru 1 coloana si lucrari de reparatii scafa gisp-carton in biroul 117, aferente imobilului L4 situat in municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr.2"

206/22.04.2021

privind modificarea Dispozitiei nr.138/18.03.2021 pentru constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare - Directia Generala Economico-Financiara

205/22.04.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

204/22.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

203/21.04.2021

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Zaharia Valeria Oana – Consiler in cadrul Cabinetului Presedintelui

202/21.04.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta in data de 26.05.2021, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere vacante, Director General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

201/21.04.2021

privind constituirea Comisiei de receptie a echipamentului de proiectie 3D achizitionat in cadrul Proiectului "Patrimoniul cultural comun - sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre" cod eMS BSB -371, TREASURE

200/21.04.2021

privind desemnarea domnului Aurel Palade in functia de director interimar/manager interimar la Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare" Constanta

199/20.04.2021

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Constanta din data de 21.04.2021, ora 13:00

198/20.04.2021

privind desemnarea doamnei Pirvan-Rus Lelia-Carolina in functia de director general interimar/manager interimar la Muzeul de Arta Constanta

197/20.04.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie si a prenumelui

196/19.04.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

195/16.04.2021

privind delegarea calitatii de reprezentant a UAT Judetul Constanta, a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, domnului Gima Stelian, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta

194/16.04.2021

privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara din cadrul Consiliului Judetean Constanta

193/14.04.2021

privind incetarea aplicabilitatii Dispozitiei nr.17/18.01.2019, Dispozitiei nr.318/30.08.2019 si Dispozitiei nr.637/17.12.2019

192/14.04.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

191/14.04.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 21.04.2021, ora 13:00

190/12.04.2021

privind numirea doamnei Geafar Nesrin in functia publica de conducere specifica vacanta - Secretar General al Judetului

189/12.04.2021

privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Geafar Nesrin - Consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior, gradatie 4, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

188/12.04.2021

privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de conducere specifica vacante - Secretar General al Judetului de catre doamna Geafar Nesrin

187/12.04.2021

privind desemnarea domnului Gima Stelian - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta in vederea intocmirii si semnarii fisei postului pentru functia publica de conducere specifica de Secretar General al Judetului

186/12.04.2021

privind constituirea Comisiei de predare-primire a bunurilor mobile aferente celor 4 imobile apartamente - locuinte de serviciu ce fac obiectul HCJC nr. 32/2021

185/12.04.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

184/12.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

183/08.04.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 135/18.03.2021 pentru constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a doua functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului de Analiza si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

182/08.04.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 134/18.03.2021 pentru constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Control

181/08.04.2021

privind modificarea Dispozitiei nr.132/18.03.2021 pentru constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism, Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

180/08.04.2021

privind transferul la cerere al domnului Bavela Cristian - Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Control in cadrul Primariei Comunei Limanu

179/08.04.2021

privind constituirea Comisiei de predare-primire a bunurilor mobile aferente imobilului Teatrul de Vara Soveja (Zona Parc Tabacarie)

178/08.04.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere temporar vacante de Sef Serviciu al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), de catre doamna Martin Oana Aurora, incepand cu data de 12.04.2021, pana la revenirea pe post a titularului

177/08.04.2021

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Stoica Carmen Magdalena - Sef Serviciu al Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

176/08.04.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 137/18.03.2021 pentru constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii a unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

175/08.04.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 90/24.02.2021 pentru constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unor functii contractuale vacante in cadrul Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat-Autoritatea Judeteana de Transport

174/08.04.2021

privind desemnarea a doua persoane din partea Consiliului Judetean Constanta care sa faca parte din comisia de inventariere a bunurilor culturale din patrimoniul Muzeului de Arta Constanta

173/07.04.2021

privind numirea domnului doctor Borgazi Erdin in functia de manager interimar la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

172/06.04.2021

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de Director General Adjunct al Directiei Generale Economico-Financiare, de catre domnul Dragan George, incepand cu data de 08.04.2021

171/05.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

170/05.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

169/05.04.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

168/02.04.2021

privind delegarea calitatii de reprezentant al UAT Judetul Constanta, doamnei Martin Oana Aurora, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta

167/02.04.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

166/01.04.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de casare a obiectelor de inventar apartinand Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agigea

165/01.04.2021

privind modificarea componentei Comisiei de disciplina din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

164/01.04.2021

privind aprobarea Caietului de Obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Arta Constanta

163/01.04.2021

privind incetarea raportului de serviciu, ca urmare a indeplinirii conditiilor de varsta si a stagiului de cotizare pentru pensia anticipata partiala, respectiv, prin acordul partilor, consemnat in scris, a doamnei Popovici Rozalia, Consilier, clasa I, grad profesional Superior la Serviciul Financiar din cadrul Directiei Generale Economico-Financiare

162/31.03.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Banu Maria Julia - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent din cadrul Serviciului Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si O.N.G.-uri, Directia Generala Administratie Publica si Juridica

161/31.03.2021

privind acordarea unei gradatii de vechime in munca doamnei Chichifoi Veronica - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte, Directia Generala Economico-Financiara

160/31.03.2021

privind numirea doamnei Miron Cristina in functia publica de executie temporar vacanta Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Protectia Mediului, Directia Generala de Proiecte

159/31.03.2021

privind desemnarea domnului Mototolea Constantin Aurel in functia de director general interimar/ manager interimar la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

158/31.03.2021

privind constituirea Comisiei de evaluare si Comisiei de solutionare a contestatiilor, privind procedura de selectie parteneri proiect "Model de interventie comunitara in beneficiul comunitatilor vulnerabile cu romi din jud. Constanta"

157/31.03.2021

privind desemnarea persoanei si a inlocuitorului acesteia in vederea organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale

156/26.03.2021

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului "Servicii de curatenie si intretinere spatii apartinand sediiilor Consiliului Judetean Constanta"

155/26.03.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Cristache Florina - Director General Adjunct al Directiei Generale Economico-Financiare in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu la Serviciul Dezvoltare si Coordonare din cadrul Directiei de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

154/26.03.2021

privind constituirea Comisiei de receptie finala pentru „Reabilitarea spatiilor aferente etajelor superioare ale Policlinicii 2 - Constanta”

153/26.03.2021

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a domnului Dobre Victor-Paul

152/26.03.2021

privind modificarea duratei de munca de la norma intreaga la fractie de norma si modificarea corespunzatoare a salariului de baza pentru domnul Ionescu Ionut-Cornel Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

151/24.03.2021

privind desemnarea membrilor Consiliului Consultativ al societatii civile la nivelul Consiliului Judetean Constanta

150/24.03.2021

privind acceptarea unei oferte de donatie

149/22.03.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie

148/22.03.2021

privind admiterea unei cerei de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

147/22.03.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

146/22.03.2021

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare cu privire nereguli sesizate in referire la transportul judetean de persoane pe raza Judetului Constanta

145/22.03.2021

privind masuri de prevenire si control a infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, aplicabile pe durata starii de alerta, la nivelul Consiliului Judetean Constanta

144/22.03.2021

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

143/22.03.2021

privind desemnarea domnului Bucur Gheorghe sa reprezinte Presedintele Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei de Dialog Social constituita la nivelul judetului Constanta

142/22.03.2021

privind constituirea Comisiei de declasare si casare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe apartinand Consiliului Judetean Constanta

141/22.03.2021

privind aprobarea Comisiei pentru organizarea evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta

140/22.03.2021

privind constituirea Comisiei de licitate si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru valorificarea prin vanzare la licitatie publica deschisa cu strigare a autoturismului marca Land Rover model Freelander 2

139/22.03.2021

privind nominalizarea doamnei Costencu Irina Elena ca membru in cadrul Comisiei de selectionare a documentelor arhivistice create in cadrul Consiliului Judetean Constanta

138/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Directia Generala Economico-Financiara

137/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

136/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte, Directia Generala Economico-Financiara

135/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a doua functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

134/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Control

133/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a patru functii publice de executie vacante din cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

132/18.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad Profesional Principal din cadrul Serviciului Turism, Promovare Turistica si Coordonarea Centrului de Excelenta in Turism, Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

131/18.03.2021

privind aprobarea Comisiei pentru concursul de proiecte de management de Ia Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

130/18.03.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24.03.2021, ora 13:00

129/18.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si a Comisiei de concurs de proiecte de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

128/18.03.2021

privind numirea domnului Bucur Gheorghe in functia publica de conducere vacanta - Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

127/18.03.2021

privind aprobarea Comisiei pentru concursul de proiecte de management de la Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

126/17.03.2021

privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna Rasid Ghiulendan a functiei publice de conducere temporar vacante de Sef Serviciu, gradul II, al Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul Directiei Generale Economico-Financiare

125/16.03.2021

privind modificarea Dispozitiei nr.62/11.02.2021 pentru constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere specifica vacanta – Secretar General al UAT Judetul Constanta

124/16.03.2021

privind modificarea Dispozitiei nr.61/11.02.2021 pentru constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere specifica vacanta – Secretar General al UAT Judetul Constanta

123/16.03.2021

privind modificarea componentei Comisiei de disciplina din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

122/16.03.2021

privind numirea domnului Mihailescu Petrus in functia de director de ingrijiri medicale interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

121/16.03.2021

privind aprobarea Caietului de Obiective pentru concursul de proiecte de management si a regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

120/16.03.2021

privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru reamenajare acces principal la corpul de cladire - Policlinica 2, prin desfacere rampa persoane cu dizabilitati si pozitionare lift persoane cu dizabilitati – str. Stefan cel Mare nr.133

119/16.03.2021

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii realizare materiale informative (brosuri) aferente proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre - ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

118/15.03.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

117/11.03.2021

privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, consemnat in scris, al doamnei Crivineanu Raluca – Inspector Superior in cadrul Compartimentului Coodonare Institutii de Cultura Subordonate – Directia de Turism si Coordonarea Institutiilor de Cultura Subordonate

116/11.03.2021

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judetean Constanta

115/11.03.2021

privind detasarea pe o perioada de doua luni, pe functia publica de executie Inspector, clasa I, grad profesional Superior la Primaria Comunei Cumpana, a doamnei Comanici Carmen, Sef serviciu al Serviciului Resurse Umane, Salarizare din Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 15.03.2021

114/10.03.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier aferente lucrarilor pentru obiectivul de investitie ”Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul DJ 226A Cetatea Histria-DN22/Tariverde”

113/08.03.2021

privind stabilirea calitatii de evaluator, contrasemnatar, respectiv persoana care aproba raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

112/08.03.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

111/08.03.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

110/08.03.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Serviciului Protectia Mediului - Directia Generala de Proiecte

109/08.03.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri

108/08.03.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de executie temporar vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Administratie Publica, Relatii Internationale, Arhiva si ONG-uri

107/08.03.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de executie temporar vacante - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Juridic si Contencios

106/08.03.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de executie temporar vacante - Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Superior - Serviciul Juridic si Contencios

105/08.03.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

104/08.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului pe anul 2020 si a Comisiei de evaluare a managementului de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

103/05.03.2021

privind aprobarea Caietului de Obiective pentru concursul de proiecte de management si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta

102/04.03.2021

privind detasarea domnului Stercu Tanase in functia publica de executie vacanta - Consilier, grad profesional Superior, la Serviciul Control, incepand cu data de 15.03.2021, pe o perioada de 6 luni

101/03.03.2021

privind aprobarea Caietului de obiective de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare”

100/02.03.2021

privind delegarea unor atributii catre Directorul General al Directiei Generale de Proiecte, Directorul General Adjunct al Directiei Generale de Proiecte si Managerii de proiect

99/02.03.2021

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante cu jumatate de norma de medic specialist, specialitatea cardiologie din cadrul Sectiei Clinice Cardiologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

98/02.03.2021

privind constituirea Comisiei de receptie a motopompei achizitionate in cadrul Proiectului „Patrimoniul cultural comun - sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”

97/02.03.2021

privind modificarea contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata al domnului Mocanu Valerica - Sofer in cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

96/01.03.2021

privind numirea doamnei Sandu Ancuta in functia publica de executie vacanta de Inspector Debutant la Serviciul de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), incepand cu data de 01.03.2021

95/01.03.2021

privind desemnarea persoanei care sa utilizeze certificatul digital privind semnarea electronica, in numele reprezentantului legal, in vederea inscrierii persoanei juridice - Consiliul Judetean Constanta si a inrolarii personalului din cadrul aparatului de specialitate si a consilierilor judeteni, pe platforma nationala de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19

94/01.03.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului „Extindere Delfinariu, municipiul Constanta", in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism - Masterplanul investitiilor in turism si a criteriilor de eligibitate a proiectelor de investitii in turism

93/01.03.2021

privind desemnarea doamnei Apostoleanu Corina Mihaela in functia de director interimar/manager interimar la Biblioteca Judeteana “I.N. Roman” Constanta

92/01.03.2021

privind constituirea Grupului de lucru comun in vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenta in protectia animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri organizatorice si a OG nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare

91/24.02.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul organizat in vederea ocuparii unor functii contractuale vacante in cadrul Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

90/24.02.2021

privind constituirea Comisiei de concurs, pentru concursul organizat in vederea ocuparii unor functii contractuale vacante in cadrul Directiei Generale Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

89/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Inspector, grad profesional Superior in Inspector, grad profesional Debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

88/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Inspector, grad profesional Superior in Inspector, grad profesional Principal din cadrul Compartimentului Monitorizare Infrastructura Rutiera Judeteana, Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

87/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior in Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

86/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior in Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Asistent din cadrul Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte - Directia Generala Economico-Financiara

85/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Principal in Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

84/24.02.2021

privind transformarea functiei contractuale de executie vacante - Functionar, studii medii, in Referent, studii medii, treapta profesionala I - Biroul Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat – Autoritatea Judeteana de Transport

83/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in Inspector clasa I, grad profesional Debutant - Biroul Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

82/24.02.2021

privind transformarea functiei contractuale de executie vacante - Muncitor calificat, studii generale, treapta profesionala III, in Referent, studii medii, treapta profesionala I din cadrul Compartimentului Administrativ - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

81/24.02.2021

privind transformarea functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in Referent de specialitate, clasa II, grad profesional Superior din cadrul Compartimentului A.D.P.P. - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

80/24.02.2021

privind numirea domnului Chelariu Ermil in functia de Consilier Onorific al Presedintelui pe strategii de dezvoltare a judetului Constanta

79/23.02.2021

privind exercitarea cu caracter temporat a functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu, gradul II al Serviciului Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte, de catre domnul Banica Marian

78/23.02.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

77/23.02.2021

privind prelungirea raportului de serviciu, pe o perioada de 1 an, respectiv cel de-al doilea an peste varsta standard de pensionare, a doamnei Matei Marinela - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Serviciul Dezvoltare si Coordonare - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant

76/23.02.2021

privind transferul in interesul serviciului al doamnei Ciobanu Mariana in functia publica de executie vacanta - Auditor, clasa I, grad profesional Superior la Compartimentul Audit, incepand cu data de 01.03.2021

75/16.02.2021

privind delegarea unor atributii doamnei Diana Roxana Voitinovici, Director general adjunct in cadrul Directiei generale tehnica, urbanism si amenajarea teritoriului

74/16.02.2021

privind incetarea detasarii si incetarea contractului individual de munca al domnului Vlase Vasile ca urmare a indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

73/16.02.2021

privind transferul la cerere al domnului Resit Emiran - Inspector Superior - Biroul Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

72/16.02.2021

privind delegarea unor atributii catre domnul Stelian Gima, Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta

71/16.02.2021

privind imputernicirea domnului Ion Constantin, Director Executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta, sa semneze documente pentru implementarea Proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”

70/15.02.2021

privind delegarea de atributii ale Presedintelui Consiliului Judetean Constanta

69/15.02.2021

privind desemnarea domnului Dima Alexandru ca reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Maria Montessori” Constanta

68/15.02.2021

privind desemnarea domnului Barata Bogdan ca reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta

67/15.02.2021

privind desemnarea doamnei Labes Raluca - reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta

66/12.02.2021

privind modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.618/22.10.2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

65/12.02.2021

privind constituirea comisiei de receptie a ROV-ului (vehicul operat la distanta) achizitionat in cadrul proiectului „Patrimoniul culturat comun - Sursa de dezvoltare a antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-371, TREASURE

64/12.02.2021

privind numirea domnului Monea Gabriel, Administrator public al UAT Judetul Constanta sa reprezinte interesele Consiliului Judetean Constanta in Comitetul National al Zonei Costiere (CNZC)

63/12.02.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

62/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere specifica vacanta - Secretar General al UAT Judetul Constanta

61/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constata, in vederea ocuparii prin promovare a functiei publice de conducere specifica vacanta - Secretar General al UAT Judetul Constanta

60/11.02.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

59/11.02.2021

privind desemnarea sefului Structurii de securitate - Consiliul Judetean Constanta

58/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de receptie finala pentru: "Centrul multifunctional educativ pentru tineret" in imobil existent "Cinematograf Republica". Bransament apa si racord de canalizare la "Centrul multifunctional educativ pentru tineret - Cinema Republica"

57/11.02.2021

privind constituirea Comisiei de receptie finala pentru Completari tehnice de punere in functiune a dotarilor ce fac obiectul Lotului 2 aferente investitiei "Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret"

56/11.02.2021

privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa, al doamnei Tiganus Georgiana - Alina Consilier juridic, grad profesional Superior la Serviciul Juridic si Contencios Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

55/11.02.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 17.02.2021, ora 13:00

54/02.02.2021

privind incetarea detasarii doamnei Gherghe Virginia Cristina din cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta, incepand cu data de 03.02.2021

53/02.02.2021

privind desemnarea purtatorului de cuvant al Consiliului Judetean Constanta

52/02.02.2021

privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor arhivistice create in cadrul Consiliului Judetean Constanta

51/01.02.2021

privind transferul in interesul serviciului si numirea doamnei Rasid Ghiulendan in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Superior in cadrul Compartimentului Impozite Taxe Executari Creante - Directia Generala Economico-Financiara, incepand cu data de 28.01.2021

50/01.02.2021

privind transferul in interesul serviciului si numirea doamnei Labes Raluca Andreea in functia publica de executie vacanta - Inspector Asistent la Serviciul Investitii - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului, incepand cu data de 01.02.2021

49/01.02.2021

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

48/01.02.2021

privind numirea domnului Cioaca Marian in functia publica de executie vacanta de Inspector Superior la Compartimentul Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente, incepand cu data de 01.02.2021

47/01.02.2021

privind constituirea Comisiei de control ad-hoc in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Teatrului de Stat Constanta

46/29.01.2021

privind constituirea Comisiei mixte de control in vederea efectuarii unei actiuni de verificare la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

45/29.01.2021

privind prelungirea raportului de serviciu, pe o perioada de 1 an, peste varsta standard de pensionare, a doamnei Solomon Maria Cristina - Consilier Superior la Serviciul Urbanism, Programe Nationale de Dezvoltare Locala - Directia Generala Tehnica Urbanism si Amenajarea Teritoriului

44/29.01.2021

privind transferul la cerere a doamnei Selim Ebru in functia publica de executie vacanta - Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, gradatia 2 la Serviciul Management Proiecte - Compartiment Monitorizare Post - Implementare - Directia Generala de Proiecte

43/29.01.2021

privind constituirea comisiei de receptie a aplicatiei mobile achizitionata in cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre” - ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 -2020

42/27.01.2021

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.01.2021

41/27.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara convocata de indata pentru data de 29.01.2021, ora 10:30

40/22.01.2021

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director/manager la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”, a proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management

39/22.01.2021

privind modificarea Dispozitiei nr.498/14.12.2020 privind constituirea comisiei de receptie a unui sistem de monitorizare a mediului achizitionat in cadrul proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”- ALERT, cod eMS BSB-538, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

38/21.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

37/21.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui

36/21.01.2021

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Baubec Beinor - Consilier Superior la Serviciul Control

35/21.01.2021

privind numirea in functia de Consilier la Cabinetul Presedintelui a doamnei Zaharia Valeria Oana

34/21.01.2021

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de farmacist in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

33/20.01.2021

privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Negutu Gheorghe - Inspector Principal in cadrul Biroului Pavilion Expozitional - Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat - Autoritatea Judeteana de Transport

32/18.01.2021

privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic specialist, specialitatea medicina legala in cadrul Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

31/18.01.2021

privind modificarea datei probei scrise pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant - Serviciul de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive), respectiv in data de 18.02.2021, fata de 15.02.2021

30 /18.01.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa casatorie

29/18.01.2021

privind admiterea unei cereri de schimbare a numelui de familie purtat dupa divort

28/18.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

27/18.01.2021

privind admiterea cererii de schimbare a numelui de familie

26/18.01.2021

privind constituirea grupului de lucru pentru analizarea, identificarea si solutionarea, situatiilor survenite in implementarea prevederilor H.C.J. nr.168/30.06.2017 modificata si completata prin H.C.J. nr. 48/14.02.2018

25/18.01.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii Negre”, cod eMS BSB-538

24/15.01.2021

privind numirea doamnei Asofiei Cristina Maria in functia de director de ingrijiri medicale interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta

23/15.01.2021

privind constituirea comisiei de verificare a legalitatii operatiunii de propunere de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

22/14.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 20.01.2021, ora 13:00

21/14.01.2021

privind incetarea contractului de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare“

20/13.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara de indata pentru data de 13.01.2021, ora 13:00

19/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

18/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - Inspector, clasa I, grad profesional Debutant in cadrul Serviciului de Analiza Strategica si Cresterea Competitivitatii (Intelligence Competitive)

17/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

16/12.01.2021

privind constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios - Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

15/12.01.2021

privind mutarea definitiva a doamnei Postovei Daniela Larisa in cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant - Directia de Dezvoltare Judeteana si Coordonarea Institutiilor de Sanatate, Sport si Invatamant, incepand cu data de 18.01.2021

14/12.01.2021

privind constituirea Comisiei la terminarea lucrarilor pentru «lucrari de reparatii si zugraveli ce se vor executa in incinta Palatului Administrativ din municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 51, precum si imobilul L4 din municipiul Constanta, aleea Magnoliei nr. 2»

13/12.01.2021

privind desemnarea domnului Palade Aurel in functia de director interimar/manager interimar la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta „Calutul de mare“

12/12.01.2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanta pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, Tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman - Ion Corvin“

11/12.01.2021

privind majorarea indemnizatiei lunare a domnului Enciu Petre, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.12.2020

10/12.01.2021

privind majorarea indemnizatiei lunare a domnului Gima Stelian, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu data de 01.12.2020

9/11.01.2021

privind prelungirea detasarii doamnei Gherghe Virginia Cristina in functia contractuala vacanta - Asistent Manager, in cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

8/11.01.2021

privind asigurarea regimului intern de numerotare a documentelor financiar-contabile emise de Consiliul Judetean Constanta pentru anul 2021

7/07.01.2021

privind delegarea calitatii de reprezentant de drept a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - ITI DELTA DUNARII

6/07.01.2021

privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Belu Mariana - Consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui

5/07.01.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului „Modernizarea infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226A Cetatea Histria - DN Tariverde“, Cod Proiect 121196

4/06.01.2021

privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta extraordinara de indata pentru data de 06.01.2021, ora 13:00

3/05.01.2021

privind incetarea exercitarii ce caracter temporar a functiei publice de conducere Sef Serviciu Promovare Proiecte Europene - Directia Generala de Proiecte, precum si revenirea pe postul detinut anterior, a domnului Banica Marian

2/05.01.2021

privind modificarea Dispozitiei nr. 427/11.11.2020 pentru constituirea Comisiei de concurs pentru concursul organizat de Consiliul Judetean Constanta, in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante - Sef Serviciu al Serviciului Juridic si Contencios, Directia Generala de Administratie Publica si Juridica

1/05.01.2021

privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta", in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism - Masterplanul investitiilor in turism si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism

ARHIVA - anii anteriori

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 07.12.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro