Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2021
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
   Strategie turism 2019-2028
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - acorduri de mediu
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Informatii de interes public » SCIM

SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial

Controlul intern managerial este, potrivit Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/20.04.2018, ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile. Sintagma ”control intern managerial” subliniaza responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru tinerea sub control a tuturor proceselor interne desfasurate pentru realizarea obiectivelor generale si a celor specifice.

- Ordinul SGG 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

- Manual de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial

- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale

Dispozitii ale Consiliului Judetean Constanta privind SCIM

- Dispozitia 618/22.10.2018 - privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 17/18.01.2019 - privind aprobarea Procedurii de elaborare a procedurilor in cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 86/22.03.2019 - privind aprobarea procedurilor operationale ale Directiei Generale de Administratie Publica si Juridica in cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 302/27.08.2019 - privind aprobarea procedurilor operationale ale Directiei Generale Proiecte si Serviciului Achizitii, Analiza Piata, Urmarire Contracte – D.G.E.F., in cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 3182/30.08.2019 - privind aprobarea procedurii operationale a Serviciului Resurse Umane si Salarizare – D.G.E.F. privind consilierea etica, in cadrul Sistemului de Ccontrol Intern Managerial al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 541/25.10.2019 - privind aprobarea procedurilor operationale ale Directiei Generale Economico-Financiare, precum si Procedura operaționala privind activitatea de solutionare a petitiilor, Ediția I, Revizia 1, in cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 637/17.12.2019 - privind aprobarea procedurilor operationale ale Serviciului Resurse Umane Salarizare din cadrul Directiei Generale Economico-Financiare precum si aprobarea procedurilor operationale ale Compartimentului Audit Public Intern, in cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Judetean Constanta

PROCEDURI utilizate in cadrul SCIM

 

Cod procedura

Denumire procedura Ed.

Rev.

PS-00

Elaborarea procedurilor

I

0

PO-SJC.01

Acordarea de asistenta juridica consiliilor locale, primarilor si directiilor/compartimentelor Consiliului Judetean Constanta

I

0

PO-SJC.02

Gestionarea litigiilor Judetului Constanta, Consiliului Judetean Constanta, presedintelui CJC

I

0

PO-SJC.03

Elaborarea si avizarea contractelor

I

0

PO-SAPRIAONG.01

Pregatirea sedintelor, elaborarea si adoptarea hotararilor Consiliului Judetean Constanta

I

0

PO-SAPRIAONG.02

Accesul la informatiile de interes public

I

0

PO-SAPRIAONG.03

Activitatea de solutionare a petitiilor

I

0

PO-SAPRIAONG.03

Activitatea de solutionare a petitiilor

I

1

PO-SRUS.17

Consilierea etica a functionarilor publici si personalului contractual

I

0

PO-SAAPUC.01

Organizarea si realizarea achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari

I

0

PO-SAAPUC.02

Atribuirea contractului de achizitie publica/acord-cadru care are ca obiect serviciile sociale si alte servicii specifice

I

0

PO-SAAPUC.03

Organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica prin proceduri de achizitie publica

I

0

PO-SAAPUC.04

Organizarea si desfasurarea procesului de consultare a pietei

I

0

PO-SAAPUC.05

Organizarea si desfasurarea activitatii de elaborare si actualizare a Strategiei Anuale de Achizitii Publice

I

0

PO-SPPE.01

Promovarea proiectelor europene

I

0

PO-SMP.02

Implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale si guvernamentale

I

0

PO-SMIPA.03

Monitorizarea proiectelor finantate din fonduri structurale si guvernamentale

I

0

PO-SF/SB.01

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu

I

2

PO-SF/SB/CG.04

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv

I

1

PO-SF.05

Evidenta contabila a deplasarilor

I

1

PO-SF/SB.06

Derularea operatiunilor de casa

I

1

PO-SB.09

Elaborarea proiectului de repartizare a sumelor de la bugetul de stat catre bugetele locale potrivit legii bugetului de stat si a rectificarilor acestuia

I

1

PO-SB.10

Stabilirea lunara a creditelor bugetare

I

1

PO-SB.11

Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator si a prognozei multianuale

I

1

PO-SB/CITEC.12

Stabilirea veniturilor proprii

I

1

PO-SF/SB.13

Inregistrarea documentelor de plata/incasare prin banca

I

1

PO-CG.15

Receptia, inregistrarea si eliberarea din magazie a materialelor pentru consum si a materialelor de natura obiectelor de inventar

I

0

PO-CITEC.16

Urmarire si executare silita

I

0

PO-BI.29

Administrarea si gestionarea din punct de vedere tehnic a sistemului informatic CJC

I

0

PO-BI.30

Publicarea de informatii pe pagina WEB a institutiei

I

0

PO-SRUS.03

Stabilirea si calculul drepturilor salariale

I

0

PO-SRUS.18

Recrutarea functionarilor publici

I

0

PO-SRUS.19

Promovarea functionarilor publici

I

0

PO-SRUS.20

Recrutarea si promovarea personalului contractual

I

0

PO-SRUS.21

Evaluarea performantelor functionarilor publici si personalului contractual

I

0

PO-SRUS.23

Organizarea si desfasurarea probelor suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informației si a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine la concursurile organizate de Consiliul Judetean Constanta

I

0

PO-CAPI.01

Elaborarea Planului Multianual și Anual de Audit Public Intern

I

0

PO-CAPI.02

Organizarea si desfasurarea misiunilor de Audit Public Intern de Asigurare

I

0

PO-CAPI.03

Derularea Misiunii de Consiliere

I

0

PO-CAPI.04

Derularea Misiunii de Evaluare

I

0

PO-CAPI.05

Derularea Misiunilor de Audit cu caracter exceptional Ad-Hoc

I

0

PO-CAPI.06

Elaborarea Programului de Asigurare si Imbunatatire a Calitatii Activitatii de Audit Public Intern

I

0

PO-CAPI.07

Supervizarea Misiunilor de Audit Public Intern

I

0

PO-CI.01

Elaborarea si inaintarea de raportari periodice catre conducerea Consiliului Judetean Constanta

I

0

PO-CI.02

Participarea in cadrul echipelor mixte stabilite prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Constanta la misiunile de analiza si/sau control derulate la nivelul directiilor/ serviciilor/ compartimentelor C.J.C. si al institutiilor subordonate

I

0

PO-CPH-01

Evaluarea in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, adoptarea masurilor de protectie, eliberarea certificatului de orientare profesionala si a atestatului de asistent personal

I

0

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 09.06.2020
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro