Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
   SCIM
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
      anunturi - anul 2021
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - transport judetean
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Informatii de interes public » SCIM

SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial

Controlul intern managerial este, potrivit Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/20.04.2018, ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile. Sintagma ”control intern managerial” subliniaza responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru tinerea sub control a tuturor proceselor interne desfasurate pentru realizarea obiectivelor generale si a celor specifice.

- Ordinul SGG 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

- Manual de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial

- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale

Dispozitii ale Consiliului Judetean Constanta privind SCIM

- Dispozitia 618/22.10.2018 - privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

- Dispozitia 541/25.10.2019 - privind aprobarea procedurilor operationale ale Directiei Generale Economico-Financiare, precum si Procedura operaționala privind activitatea de solutionare a petitiilor, Ediția I, Revizia 1, in cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Judetean Constanta

PROCEDURI utilizate in cadrul SCIM

 

Cod procedura

Denumire procedura Ed.

Rev.

PO-SF/SB.01

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu

I

2

PO-SF/SB/CG.04

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv

I

1

PO-SF.05

Evidenta contabila a deplasarilor

I

1

PO-SF/SB.06

Derularea operatiunilor de casa

I

1

PO-SB.09

Elaborarea proiectului de repartizare a sumelor de la bugetul de stat catre bugetele locale potrivit legii bugetului de stat si a rectificarilor acestuia

I

1

PO-SB.10

Stabilirea lunara a creditelor bugetare

I

1

PO-SB.11

Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator si a prognozei multianuale

I

1

PO-SB/CITEC.12

Stabilirea veniturilor proprii

I

1

PO-SF/SB.13

Inregistrarea documentelor de plata/incasare prin banca

I

1

PO-CG.15

Receptia, inregistrarea si eliberarea din magazie a materialelor pentru consum si a materialelor de natura obiectelor de inventar

I

0

PO-CITEC.16

Urmarire si executare silita

I

0

PO-BI.29

Administrarea si gestionarea din punct de vedere tehnic a sistemului informatic CJC

I

0

PO-BI.30

Publicarea de informatii pe pagina WEB a institutiei

I

0

PO-CAPI.01

Elaborarea Planului Multianual și Anual de Audit Public Intern

I

0

PO-CAPI.02

Organizarea si desfasurarea misiunilor de Audit Public Intern de Asigurare

I

0

PO-CAPI.03

Derularea Misiunii de Consiliere

I

0

PO-CAPI.04

Derularea Misiunii de Evaluare

I

0

PO-CAPI.05

Derularea Misiunilor de Audit cu caracter exceptional Ad-Hoc

I

0

PO-CAPI.06

Elaborarea Programului de Asigurare si Imbunatatire a Calitatii Activitatii de Audit Public Intern

I

0

PO-CAPI.07

Supervizarea Misiunilor de Audit Public Intern

I

0

PO-CI.01

Elaborarea si inaintarea de raportari periodice catre conducerea Consiliului Judetean Constanta

I

0

PO-CI.02

Participarea in cadrul echipelor mixte stabilite prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Constanta la misiunile de analiza si/sau control derulate la nivelul directiilor/ serviciilor/ compartimentelor C.J.C. si al institutiilor subordonate

I

0

PO-CPH-01

Evaluarea in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, adoptarea masurilor de protectie, eliberarea certificatului de orientare profesionala si a atestatului de asistent personal

I

0

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 29.04.2021
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro