Acasa Judetul
Constanta
Anunturi Agenda CJC Institutii
subordonate
Servicii
electronice
Audiente
presedinte
Monitorul
Oficial Local
Legaturi
utile
Contact

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Proiecte de hotarari
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar General al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Declaratii avere
Urbanism
   Autorizatii construire
   Certificate de urbanism
Transport judetean
Gaze naturale
Turism
Pavilion Expozitional Constanta
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare
   - finalizate
   - alte institutii
Dezvoltare Durabila
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte transparenta decizionala
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Politica GDPR
Informatii media
Anunturi
   - concursuri
   - achizitii publice
   - licitatii publice
   - consultare publica
   - dezbatere publica
   - parteneriate proiecte
   - acte administrative fiscale
   - PJGD 2020-2025
   - acorduri de mediu
   - protectia animalelor
Judetul Constanta

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » anul 2020

Hotararile Consiliului Judetean Constanta - anul 2020

 

Sedinta din 21.12.2020 - hotararile 356-358 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 22.12.2020)

358/21.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2020

357/21.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

356/21.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Sedinta din 17.12.2020 - hotararile 329-355 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 21.12.2020)

355/17.12.

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de conducere al Fundatiei Judetene pentru Tineret Constanta

354/17.12.

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

353/17.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

352/17.12.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

351/17.12.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

350/17.12.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

349/17.12.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, pentru Muzeul de Arta Constanta

348/17.12.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii precum si modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 pentru Teatrul de Stat Constanta

347/17.12.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare"

346/17.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

345/17.12.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

344/17.12.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020

343/17.12.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2020 finantate din bugetul Judetului Constanta

342/17.12.

privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile de stare civila si evidenta a persoanelor prestate de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta in anul 2021

341/17.12.

privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, pentru anul 2021

340/17.12.

privind stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special

339/17.12.

privind aprobarea componentei Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judetean Constanta si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia

338/17.12.

privind aprobarea trecerii bunului imobil Cladire C6 (statie de clorinare) situat in incinta imobilului Gospodaria de Apa Limanu, din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul privat al Judetului Constanta si desfiintarea acestuia prin demolare

337/17.12.

privind aprobarea proiectului "Dotarea Spitatului Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

336/17.12.

privind aprobarea proiectului "Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei COVID-19" si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

335/17.12.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului "Restaurarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Histria"

334/17.12.

pentru modificarea H.C.J. Constanta nr.203/27.08.2020 privind aprobarea Comisie pentru Concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

333/17.12.

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta, in Adunarea Generala a Asociatiei "Grup Local Dobrogea Nord"

332/17.12.

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei “Grup de Actiune Locala Constanta Sud"

331/17.12.

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei “Grup de Actiune Locala Constanta Centru"

330/17.12.

privind desemnarea Administratorului special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in cadrul procedurii speciale de insolventa

329/17.12.

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 27 noiembrie si 02 decembrie 2020

Sedinta din 02.12.2020 - hotararile 327-328 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 07.12.2020)

328/02.12.

privind desemnarea unui Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului Judetean Constanta in conditiile prevazute de art. 192 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

327/02.12.

privind desemnarea unui consilier judetean sa conduca sedinta Consiliului Judetean Constanta din data de 02.12.2020

Sedinta din 27.11.2020 - hotararile 280-326 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 07.12.2020)

326/27.11.

privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta a investitiei "Montare instalatie de stocare/vaporizare oxigen medicinal ce necesita platforma de sustinere", pe terenul proprietate publica a Judetului Constanta

325/27.11.

pentru completarea HCJC nr. 12/15.01.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2020 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

324/27.11.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Listei de investitii si modificarea Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judetean "Teodor T. Burada"

323/27.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2020

322/27.11.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

321/27.11.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si modificarea Programului de Evenimente Culturale pentru anul 2020, de la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

320/27.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

319/27.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

318/27.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

317/27.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

316/27.11.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

315/27.11.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

314/27.11.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .................

313/27.11.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe trimestrul III, anul 2020

312/27.11.

privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta, pentru anul 2021

311/27.11.

privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

310/27.11.

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

309/27.11.

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

308/27.11.

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

307/27.11.

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

306/27.11.

privind numirea unor membri in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

305/27.11.

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

304/27.11.

privind modificarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

303/27.11.

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

302/27.11.

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2020 pentru Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

301/27.11.

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

300/27.11.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

299/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

298/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Muzeului de Arta Constanta

297/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta

296/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare"

295/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Teatrului de Stat Constanta

294/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

293/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

292/27.11.

privind aprobarea Caietului de Obiective elaborat in vederea aprobarii noului proiect de management al directorului/managerului de la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

291/27.11.

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

290/27.11.

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2021 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

289/27.11.

privind transmiterea unor spatii din imobilul, proprietate publica a judetului Constanta, situat in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr.104 B, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

288/27.11.

privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si a Regulamentului de organizare si functionare

287/27.11.

privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Constanta, pentru realizarea de catre SC RAJA SA a investitiei "Modificarea solutiei de racordare cu energie electrica a surselor de apa Cismea apa A,B,C si II", pe terenul proprietate publica a Judetului Constanta

286/27.11.

privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

285/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta si al Judetului Constanta in Comitetul Creditorilor privind debitoarea Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta

284/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanta

283/27.11.

privind completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"

282/27.11.

privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta

281/27.11.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Constanta

280/27.11.

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta desfasurata la data de 12 noiembrie 2020

Sedinta din 12.11.2020 - hotararile 275-279 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 16.11.2020)

279/12.11.

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

278/12.11.

privind alegerea domnului Enciu Petre in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta

277/12.11.

privind alegerea domnului Gima Stelian in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta

276/12.11.

privind constituirea comisiei de numarare si validare a voturilor exprimate de consilierii judeteni in cadrul procedurii votului secret, mandat 2020-2024

275/12.11.

pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta mandatul 2020-2024

Ceremonia de constituire a Consiliului Judetean Constanta - mandat 2020-2024 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii: 16.11.2020)

Sedinta din 24.09.2020 - hotararile 243-274 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 29.09.2020)

274/24.09.

privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat cu Administratia Fondului pentru Mediu si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" Constanta in vederea implementarii Proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Extinderea/consolidarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Constanta"

273/24.09.

pentru completarea HCJC nr.12/15.01.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2020 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

272/24.09.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al Comunei Rasova in domeniul public al Judetului Constanta in vederea realizarii Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin" cod SMIS 110343

271/24.09.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Ion Corvin in domeniul public al Judetului Constanta in vederea realizarii Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin" cod SMIS 110343

270/24.09.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

269/24.09.

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean ca urmare a decesului

268/24.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

267/24.09.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

266/24.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

265/24.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

264/24.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

263/24.09.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020, pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

262/24.09.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

261/24.09.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2020, de la Teatrul de Stat Constanta

260/24.09.

privind completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.36/18.02.2020 privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

259/24.09.

privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2020 finantate din bugetul Judetului Constanta

258/24.09.

privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T. Municipiul Constanta si U.A.T. Judetul Constanta pentru amplasarea indicatoarelor directionale si a panourilor de informare, in vederea semnalizarii Centrului de Excelenta in Turism si Servicii "Tomis"

257/24.09.

privind modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, aleea Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

256/24.09.

privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, la nivel judetean

255/24.09.

privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a unor bunuri mobile achizitionate in cadrul Proiectului "Patrimoniul Cultural Comun - Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre - TREASURE", cod eMS BSB-371

254/24.09.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale, in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

253/24.09.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale in vederea dotarii Centrului de Sanatate Multifunctional Navodari

252/24.09.

privind aprobarea Proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio-componenta modulata", a bugetului proiectului conform devizelor anexate, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat cu UAT Judetul Constanta si a cofinantarii acestuia de catre UAT Judetul Constanta

251/24.09.

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta desfasurata la data de 27 august 2020

250/24.09.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului caporal clasa a II-a, Giumali Metin

249/24.09.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului caporal clasa a II-a, Oprea Dragos Mihai

248/24.09.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului fruntas Tarnovschi Costica Victor

247/24.09.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Caporal clasa a III-a, Neagu Marcel

246/24.09.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului plutonier adjutant principal (rz) Bolovan Florin

245/24.09.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Plutonier adjutant principal (rz) Bida Ionel-Eugen

244/24.09.

privind acordarea titlului "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" domnului Virgil Andriescu

243/24.09.

privind incetarea calitatii de consilier judetean a doamnei Lebidov Steluta si de redobandire de catre domnul Banias Emil Sorin a calitatii de consilier judetean

Sedinta din 27.08.2020 - hotararile 198-242 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 02.09.2020)

242/27.08.

privind acordarea unui ajutor financiar domnului ........................................

241/27.08.

privind transmiterea cu titlu gratuit unor unitati administrativ-teritoriale a materialului lemnos rezultat urmare a actiunii de igienizare a terenului proprietate publica a judetului Constanta, in suprafata de 108.685 mp, situat in Eforie Sud, Str.Republicii nr.7

240/27.08.

privind modificarea Listei de investiţii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020

239/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2020, de la Teatrul de Stat Constanta

238/27.08.

privind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

237/27.08.

privind desemnarea si validarea in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a unui membru

236/27.08.

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Constanta

235/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

234/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

233/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

232/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2020, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

231/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Muzeul de Arta Constanta

230/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta, "Calutul de Mare"

229/27.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

228/27.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si modificarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

227/27.08.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

226/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

225/27.08.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

224/27.08.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe trimestrul II, anul 2020

223/27.08.

privind actualizarea costului pentru acordarea de servicii sociale minorilor afectati de HIV/SIDA aflati in plasament la Fundatia "Morning Glory House pentru copii bolnavi de SIDA" - Constanta

222/27.08.

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

221/27.08.

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

220/27.08.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale in vederea dotarii Centrului de Sanatate Multifunctional Navodari

219/27.08.

privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a unor echipamente medicale in vederea dotarii Compartimentului de Terapie Intensiva Neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie

218/27.08.

privind actualizarea cuantumului redeventelor aferente unor spatii, proprietatea privata a judetului Constanta, in care se desfasoara activitati medicale si conexe actului medical, situate in incinta Policlinicii nr.2 Constanta

217/27.08.

privind actualizarea nivelului chiriilor aferente unor spatii cu destinatie de cabinete medicale, situate in incinta Policlinicii nr.2 Constanta, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

216/27.08.

privind majorarea nivelului alocatiei de hrana pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta pentru pacientii internati cu COVID-19

215/27.08.

privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

214/27.08.

privind acordarea unui mandat S.C. RAJA S.A. Constanta

213/27.08.

privind aprobarea acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si UAT Judetul Constanta si a contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul "Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar"

212/27.08.

privind aprobarea estimarii impactului asupra dezvoltarii economice la nivel judetean/regional a proiectului de infrastructura rutiera propus, a acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si a UAT Judetul Constanta si a contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 226A Tronsonul DN22/Tariverde - Cogealac si DJ 226B Tronsonul Cogealac - Gradina - Pantelimon - DN 2A/Crucea"

211/27.08.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Oras Negru Voda in domeniul public al UAT Judetul Constanta

210/27.08.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Cernavoda in domeniul public al Judetului Constanta

209/27.08.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Rasova in domeniul public al Judetului Constanta

208/27.08.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Ion Corvin in domeniul public al Judetului Constanta

207/27.08.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in localitatea Topraisar, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii unor locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati

206/27.08.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in localitatea Baneasa, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii unor locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati

205/27.08.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

204/27.08.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

203/27.08.

privind aprobarea Comisiei pentru concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

202/27.08.

privind aprobarea Caietului de obiective elaborat in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

201/27.08.

privind darea in folosinta gratuita Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.14 Constanta a Teatrului de Vara Soveja Constanta, in perioada 22-26 septembrie 2020, pentru instruirea personalului implicat in procesul electoral

200/27.08.

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

199/27.08.

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta pe anul 2020

198/27.08.

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 30 iunie 2020, 6 iulie 2020 si 13 iulie 2020

Sedinta din 13.07.2020 - hotararile 195-197 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 02.09.2020)

197/13.07.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2020

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

196/13.07.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2020, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

195/13.07.

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2020 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Sedinta din 06.07.2020 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii: 02.09.2020)

Sedinta din 30.06.2020 - hotararile 176-194 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 02.09.2020)

194/30.06.

privind eliberarea din functie a directorului general/managerului interimar la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

193/30.06.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.8/2020 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2020

192/30.06.

privind aprobarea modificarii Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, de la Teatrul de Stat Constanta

191/30.06.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2020 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

190/30.06.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

189/30.06.

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2020, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

188/30.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si modificarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

187/30.06.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

186/30.06.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..................................

185/30.06.

privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2020, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

184/30.06.

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea proiectului "Dotarea Centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19"

183/30.06.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Teatrul de Stat Constanta

182/30.06.

privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta "in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment" sa achizitioneze servicii de cadastrare, servicii de expertiza tehnica si servicii de intocmire documentatii tehnice pentru DJ 392 Amzacea-Pecineaga-Vanatori

181/30.06.

privind darea in administrare a unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Constanta - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in vederea edificarii obiectivului "Amenajare intersectie DN22 km 286+050 cu DJ226"

180/30.06.

privind actualizarea devizului general pentru obiectivul "Extindere Delfinariu, municipiul Constanta"

179/30.06.

privind aprobarea initiativei "Administratia Judeteana - mai aproape de cetatean"

178/30.06.

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

177/30.06.

privind aprobarea Monografiei economico-militara a judetului Constanta

176/30.06.

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta desfasurata la data de 29 mai 2020

Sedinta din 29.05.2020 - hotararile 145-175 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 05.06.2020)

175/29.05.

privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei de Paza a Judetului Constanta

174/29.05.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta situat in localitatea Baneasa, in 3 (trei) loturi in vederea edificarii unor locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati

173/29.05.

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta situat in localitatea Topraisar, in 3 (trei) loturi in vederea edificarii unor locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati

172/29.05.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 391 (str.Farului): Tuzla, Tronson 2: km 0+532 - km 0+942, L=410 ml" / faza DALI

171/29.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

170/29.05.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe trimestrul I, anul 2020

169/29.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

168/29.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

167/29.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

166/29.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

165/29.05.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

164/29.05.

privind privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

163/29.05.

privind numirea directorului general/managerului interimar la Centrul Cultural Judetean Constanta, "Teodor T.Burada"

162/29.05.

privind privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

161/29.05.

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea, pe anul 2020, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere

160/29.05.

privind modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020

159/29.05.

privind completarea HCJC nr.36/18.02.2020 privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in reorganizare, in judicial reorganisation, en redresssment, pe anul 2020, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

158/29.05.

privind privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2020, finantate din bugetul Judetului Constanta

157/29.05.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene "I.N.Roman" Constanta pentru anul 2020

156/29.05.

privind aprobarea modificarii Hotararii nr.130/17.05.2019 de aprobare a proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TECHIRGHIOL CORP B - O SANSA PENTRU FIECARE", a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat in cadrul programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

155/29.05.

privind aprobarea modificarii Hotararii nr.133/17.05.2019 de aprobare a proiectului "SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARA", a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

154/29.05.

privind aprobarea proiectului "MAI IMPLICAT!, MAI INTEGRAT!", a bugetului proiectului si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

153/29.05.

privind aprobarea proiectului "DIZABILITATEA NU ESTE O BARIERA", a bugetului proiectului si a cofinantarii acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

152/29.05.

privind asumarea responsabilitatii de catre Consiliul Judetean Constanta a organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor/acordului-cadru pentru achizitionarea de fructe-mere si a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul judetului Constanta, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

151/29.05.

privind acordarea unor mandate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

150/29.05.

privind completarea HCJC nr.12/15.01.2020 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2020 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

149/29.05.

privind privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta asupra terenului in suprafata de 108.685 mp, situat in Eforie Sud, Str.Republicii nr.7

148/29.05.

privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia in domeniul public al UAT Judetul Constanta

147/29.05.

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta desfasurata la data de 30 aprilie 2020

146/29.05.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

145/29.05.

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean, ca urmare a demisiei

Sedinta din 30.04.2020 - hotararile 112-144 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 06.05.2020)

144/30.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2020

143/30.04.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

142/30.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

141/30.04.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

140/30.04.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

139/30.04.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" - Constanta

138/30.04.

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe anul 2019

137/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale managementului domnului Bilba Adrian, director general/manager la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

136/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Simsensohn Erwin, director general/manager la Teatrul de Stat Constanta

135/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Pauleanu Doina, director general/manager la Muzeul de Arta Constanta

134/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" Constanta

133/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" Constanta

132/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Stan Romica, director/manager la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

131/30.04.

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" Constanta

130/30.04.

privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.8/2020 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2020

129/30.04.

privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al Judetului Constanta a unui bun mobil - autovehicul marca Ford, model Ranger Wildtrack - aflat in domeniul privat al Judetului Constanta

128/30.04.

privind infiintarea Comisiei pentru acord unic in structura arhitectului sef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta

127/30.04.

privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

126/30.04.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial "Callatis"

125/30.04.

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru anul 2020

124/30.04.

privind exprimarea acordului cu privire la punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020" a unor bunuri imobile, proprietate publica a Judetului Constanta

123/30.04.

privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al Comunei Albesti in domeniul public al Judetului Constanta si inscrierea acestuia in domeniul public al Judetului Constanta, aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA, precum si punerea acestuia la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020"

122/30.04.

privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publica a Judetului Constanta catre Consiliul Local al comunei Chirnogeni

121/30.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire 3 locuinte protejate comuna Nicolae Balcescu, str. Garii nr. 2A, 2B, 2C, judetul Constanta"

120/30.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire 4 locuinte protejate, comuna Chirnogeni, strada Prelungirea Cerealelor nr.2-8, judetul Constanta"

119/30.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere, reabilitare si modernizare Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati, comuna Nicolae Balcescu, loc. Dorobantu, str. Liliacului nr.6, judetul Constanta

118/30.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere, reabilitare si modernizare Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati strada Negru Voda, nr.41B, comuna Chirnogeni, judetul Constanta"

117/30.04.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea imobilului Cladire - Filiala 1 Constanta, situat in Municipiul Constanta, strada Izvor nr.23" - faza DALI

116/30.04.

privind declansarea procedurii de expropriere a unor terenuri proprietate privata aferente lucrarilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020

115/30.04.

privind acordarea drepturilor de uz si de servitute in favoarea S.C.Engie Romania S.A. prin S.C.Distrigaz Sud Retele S.R.L. asupra unui bun imobil-teren, proprietate publica a Judetului Constanta, pentru realizarea retelei de distributie gaze naturale pentru Orasul Eforie

114/30.04.

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Consiliul Judetean Constanta

113/30.04.

pentru completarea Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Consiliului Judetean Constanta aprobat prin H.C.J.C nr.81/27.03.2018

112/30.04.

privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele: 18 februarie 2020, 13 martie 2020 si 23 martie 2020

Sedinta din 23.03.2020 - hotararile 109-111 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 24.03.2020)

111/23.03.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

110/23.03.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

109/23.03.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

Sedinta din 13.03.2020 - hotararile 107-108 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 19.03.2020)

108/13.03.

privind completarea Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Consiliului Judetean Constanta aprobat prin H.C.J.C. nr.81/27.03.2018

107/13.03.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2020

Sedinta din 18.02.2020 - hotararile 13-106 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 21.02.2020)

106/18.02.

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, executat in judetul Constanta, aprobat prin HCJ nr.242/31.10.2019

105/18.02.

privind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

104/18.02.

privind aprobarea statului de functii si organigramei pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

103/18.02.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ......................... pentru fiica sa .........................

102/18.02.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

101/18.02.

privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean, ca urmare a demisiei

100/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

99/18.02.

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020

98/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 pentru Directia de Paza a Judetului Constanta

97/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2020

96/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

95/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta

94/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori" Constanta

93/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2020 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" - Constanta

92/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

91/18.02.

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

90/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, pentru Centrul Cultural Judetean "Teodor T.Burada" Constanta

89/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020,, pentru Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta

88/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, pentru Teatrul de Stat Constanta

87/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

86/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

85/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

84/18.02.

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, pentru Muzeul de Arta Constanta

83/18.02.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

82/18.02.

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investiitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

81/18.02.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ................

80/18.02.

privind acordarea unui ajutor financiar domnisoarei ................

79/18.02.

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ................ pentru fiul sau ................

78/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta, pentru anul 2019

77/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta pentru anul 2019

76/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare", pentru anul 2019

75/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, pentru anul 2019

74/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta, pentru anul 2019

73/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta pentru anul 2019

72/18.02.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T.Burada"

71/18.02.

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale serviciilor sociale cu si fara cazare aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala Persoane Adulte din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

70/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta Protejata Victimele Violentei Domestice, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

69/18.02.

privind infiintarea serviciului social in comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilitati - Compartiment ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

68/18.02.

privind infiintarea serviciului social fara cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Techirghiol

67/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (minim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LmP) Luceafarul Medgidia

66/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati (CabR) Sfantul Luca Negru Voda

65/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LMP) Casa Albatros Topraisar

64/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Flamingo Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Topraisar - Casa Flamingo

63/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Colibri Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Topraisar - Casa Colibri

62/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Lebada Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Topraisar - Casa Lebada

61/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Egreta Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Topraisar - Casa Egreta

60/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Daniel Techirghiol, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Techirghiol - Casa Daniel

59/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Liliana Techirghiol, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate "Casa Liliana" din Techirghiol

58/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Coral Negru Voda, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Negru Voda - Casa Coral

57/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Rubin Negru Voda, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Negru Voda Casa Rubin

56/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Smarald Negru Voda, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Negru Voda Casa Smarald

55/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati casa Safir Negru Voda, prin reorganizarea servicului social Locuinte Protejate Negru Voda Casa Safir

54/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Topaz Negru Voda, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Negru Voda Casa Topaz

53/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Opal Negru Voda, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Negru Voda - Casa Opal

52/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Ionut Lazu, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Lazu Casa Ionut

51/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Aurelia Lazu, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Lazu Casa Aurelia

50/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LMP) Casa Violeta Cumpana, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Cumpana - "Casa Violeta"

49/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LMP) Casa Iris Cumpana, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Cumpana "Iris"

48/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LMP) Casa Dalia Cumpana, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Cumpana - "Casa Dalia"

47/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LMP) Casa Azaleea Cumpana, prin reorganizarea serviciului social Locuinte Protejate Cumpana - "Casa Azaleea"

46/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Aurelia Negru Voda, prin reorganizarea serviciului social Locuinta Protejata Casa Aurelia Negru Voda

45/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Locuinta protejata (minim) pentru persoane adulte cu dizabilitati (LmP) Apartamentul Lirei Constanta, prin reorganizarea serviciului social Locuinta Protejata Apartamentul Lirei-Constanta

44/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati (CIAPAD) Techirghiol, prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Techirghiol

43/18.02.

privind infiintarea serviciului social cu cazare Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati (CabR) ARISTOTEL Techirghiol, prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol Corp A

42/18.02.

privind aprobarea infiintarii Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial "Decebal", precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

41/18.02.

privind aprobarea infiintarii Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial "Callatis", precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

40/18.02.

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale serviciilor sociale cu si fara cazare aflate in subordinea Directiei de Protectie a Copilului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

39/18.02.

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, pentru anul 2020

38/18.02.

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, Directia Judeteana de Sanatate Publica Constanta, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Constanta

37/18.02.

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

36/18.02.

privind aprobarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in anul 2020 in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta

35/18.02.

privind aprobarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pe anul 2020 finantate din bugetul Judetului Constanta

34/18.02.

privind darea in administrare a unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

33/18.02.

privind transmiterea unor spatii din imobilul, proprietate publica a Judetului Constanta, situat in Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 104 B, in administrarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

32/18.02.

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al Orasului Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta si inscrierea acestora in domeniul public al Judetului Constanta

31/18.02.

privind aprobarea exprimarii intentiei Consiliului Judetean Constanta pentru demararea procedurilor de preluare a constructiei speciale "Debarcader", situata in Statiunea Mamaia, zona Cazino.

30/18.02.

privind acceptarea unei oferte de donatie de la SC Nova Project & Konstruct Group SRL

29/18.02.

privind modificarea si completarea Anexei nr.7 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.8/2020 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2020

28/18.02.

privind insusirea Raportului de evaluare al Pavilionului Expozitional Constanta in scopul estimarii tarifelor minime de utilizare temporara si inchirierii in vederea valorificarii

27/18.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecoonomici aferenti obiectivului - "Gospodarie de apa" care deserveste Policlinica 2, Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta, Sectia Clinica medicala III cu Compartiment de Reumatologie si Centru de Excelenta in Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice Mediate Imun si Baza de Tratament - Reabilitare Medicala, conform standardelor europene

26/18.02.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI aferenti obiectivului "Amenajarea, consolidarea si modernizarea imobilelor C1 si C2 in vederea infiintarii unei Sectii Clinice Medicala III cu Compartiment de Reumatologie si Centru de Excelenta in Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice Mediate Imun si Baza de tratament - Reabilitare Medicala, conform standardelor europene"

25/18.02.

privind aprobarea cofinantarii si a semnarii Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului "Escapeland - Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin" eMS code BSB 1108

24/18.02.

privind desemnarea si validarea in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a unor membri

23/18.02.

privind aprobarea Regulamentului de acordare stimulente financiare elevilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant din judetul Constanta, care au obtinut distinctii, medalii si premii speciale pe parcursul anului scolar

22/18.02.

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.161/24.07.2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

21/18.02.

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"

20/18.02.

privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, incepand cu 01.02.2020

19/18.02.

privind aprobarea salariilor de baza aferente anului 2020, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

18/18.02.

privind stabilirea pe anul 2020, a salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

17/18.02.

privind desemnarea secretarului executiv al Comisiei judetene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

16/18.02.

privind aprobarea Declaratiei de intentie a Consiliului Judetean Constanta si a Consiliului Judetean Harghita

15/18.02.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Maricica-Rodica Serbanescu

14/18.02.

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Constanta" doamnei Paloma Cecilia Rodica Petrescu

13/18.02.

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de 15 ianuarie 2020

Sedinta din 15.01.2020 - hotararile 1-12 - Procesul verbal al sedintei (data publicarii hotararilor: 16.01.2020)

12/15.01.

privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2020 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta

11/15.01.

privind darea în folosinta gratuita a salii de spectacole din cadrul Centrului Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" catre Curtea de Apel Constanta, in data de 31.01.2020, pentru organizarea evenimentului cu titlul "Dezbatere asupra activitatii din anul 2019 a instantelor de judecata dobrogene, ca serviciu de interes public"

10/15.01.

privind acordarea unui ajutor social financiar doamnei ..............................................

9/15.01.

privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", pentru anul 2019

8/15.01.

privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2020

7/15.01.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza DTAD aferenti obiectivului "Desfiintare corpuri C16, C19, C20, C21, C24, C25, C29, C33 situate in judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr.7"

6/15.01.

privind organizarea retelei scolare de invatamant special liceal si special postliceal din judetul Constanta, pentru anul scolar 2020-2021

5/15.01.

privind desemnarea reprezentantului judetului Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei INOMAR CLUSTER

4/15.01.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

3/15.01.

privind validarea unui mandat de consilier judetean

2/15.01.

privind constatarea incetarii de drept a unor mandate de consilier judeten, ca urmare a demisiilor

1/15.01.

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de 13 decembrie 2019

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Data ultimei actualizari
a paginii curente: 12.01.2022
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40.241.488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00

Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CIOACA Marian
Telefon: +40.241.488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40.241.488.455
e-mail: serviciuljuridic@cjc.ro