Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Centrul Tomis
Exproprieri DJ226C
Finantari nerambursabile
   Proiecte - CJC
   Proiecte - alte institutii
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
   Licitatii publice
Comunicate de presa

     Ultimele actualizariSunteti aici: Proiecte - CJC » Proiecte CJC - in implementare

PROIECTE in implementare

 

„Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta”, cod SMIS 48462

Perioada

17.02.2014-31.12.2017

Parteneri

- Consiliul Judetean Constanta

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Dobrogea” - ADI Dobrogea

Valoare proiect

249.631.354 lei cu TVA - din care contributie neta CJC 1.727.312 lei

Finantare

PO Sectorial de Mediu (POS Mediu) ; Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

DMI 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Obiective

Obiective generale ale proiectului:

- Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Constanta, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu

- Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Constanta, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet

Obiectivele specifice - sunt definite pe baza obiectivelor DMI 2.1 din cadrul POS Mediu si vizeaza:

- Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale, si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile;

- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;

- Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.

Rezultate obtinute

- Achizitia de recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor

- Achizitia de utilaje si containere pentru transferul deseurilor

- Construire statii de transfer deseuri la Deleni si Harsova

- Construire statii de sortare la Ovidiu si Tortoman

- Construire statii de tratare mecano-biologica la Ovidiu si Tortoman

- Construire depozit ecologic la Tortoman

- Inchidere depozite deseuri neconforme de la Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar, Medgidia

„Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, cod SMIS 31212

Perioada

01.08.2013-31.12.2017

Parteneri

Consiliul Judetean Constanta

Valoare proiect

74.236.949 lei - din care contributie CJC 14.979.787 lei

Finantare

PO Regional 2007-2013 ; Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

DMI 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

Obiective

Obiectiv general:

Dezvoltarea durabila si promovarea turismului in judetul Constanta, prin restaurarea si valorificarea durabila a Cetatii Capidava, parte componenta a patrimoniului cultural national, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, in vederea valorificarii optime a intregului potential turistic al regiunii.

Obiective specifice:

- Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea sitului arheologic "Cetatea Capidava"

- Punerea in valoare a "Cetatii Capidava" prin conceperea unor trasee de vizitare

- Infiintarea unui punct de informare turistica

- Drum acces spre cetate si platforme carosabile

- Realizarea unei zone de parcare

- Realizarea de alei pietonale de acces

- Iluminat exterior pentru evidentierea nocturna a intregului ansamblu

Activitati

1. Organizarea echipei de proiect

2. Achizitii de produse (mobilier si echipamente) si servicii (promovare, publicitate si informare, consultanta, asistenta tehnica din partea proiectantului, audit financiar)

3. Desemnarea executantului investitiei

4. Angajarea unui diriginte de santier

5. Realizarea investitiei propriu-zise

6. Receptia lucrarilor si dotarilor

7. Diseminarea rezultatelor proiectului

8. Monitorizare, evaluare si audit extern

„Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta - Ialomita”, Cod proiect CCI 2009RO

Perioada

Proiectul a primit decizia de aprobare la 12.11.2010

Parteneri

SC RAJA SA Constanta (populatia judetelor Constanta si Ialomita)

Valoare proiect

192.302.899 euro (fara TVA)

Finantare

PO Sectorial de Mediu (POS Mediu) ; Axa 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

Obiective

Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetele Constanta si Ialomita

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 10.05.2017
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro