Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Legaturi utile » ADI-Dobrogea

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" (ADI Dobrogea)

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"

Bd.Tomis 51, 900725 Constanta, telefon 0241-488.001, fax: 0241 - 488.453, e-mail: adid@cjc.ro

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Dobrogea” (ADI Dobrogea) a fost constituita in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005.

Asociatia s-a constituit ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, prin efectul Legii nr.215/2001, republicata, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza pe baza Statutului, conform Hotararii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice „Dobrogea” a fost constituita pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 09.06.2009, conform extrasului din Registrul Fundatiilor si Asociatiilor.

CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA - Cod de inregistrare fiscala (C.I.F.) nr.26470391/02.02.2010

MEMBRII FONDATORI ai ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”DOBROGEA”

Nr.

crt.

UAT- Membri fondatori

 

Nr.

crt.

UAT- Membri fondatori

1

Judetul Constanta

 

26

Comuna Garliciu

2

Municipiul Constanta

 

27

Comuna Gradina

3

Orasul Harsova

 

28

Comuna Horia

4

Orasul Negru Voda

 

29

Comuna Independenta

5

Orasul Baneasa

 

30

Comuna Ion Corvin

6

Orasul Techirghiol

 

31

Comuna Lipnita

7

Comuna Adamclisi

 

32

Comuna Lumina

8

Comuna Agigea

 

33

Comuna Limanu

9

Comuna Aliman

 

34

Comuna Mihail Kogalniceanu

10

Comuna Amzacea

 

35

Comuna Mihai Viteazu

11

Comuna Baraganu

 

36

Comuna Mircea Voda

12

Comuna Cerchezu

 

37

Comuna Nicolae Balcescu

13

Comuna Chirnogeni

 

38

Comuna Ostrov

14

Comuna Ciobanu

 

39

Comuna Pantelimon

15

Comuna Ciocarlia

 

40

Comuna Pecineaga

16

Comuna Cobadin

 

41

Comuna Pestera

17

Comuna Comana

 

42

Comuna Saligny

18

Comuna Corbu

 

43

Comuna Saraiu

19

Comuna Crucea

 

44

Comuna Sacele

20

Comuna Cumpana

 

45

Comuna Silistea

21

Comuna Cuza Voda

 

46

Comuna Targusor

22

Comuna Deleni

 

47

Comuna Topalu

23

Comuna Dobromir

48

Comuna Topraisar

24

Comuna Dumbraveni

49

Comuna Tortomanu

25

Comuna Fantanele

50

Comuna Tuzla

In cadrul Adunarii generale a Asociatilor din data de 15.11.2010, membrii fondatori au hotarat primirea de noi membri, respectiv 12 UAT-uri care au emis HCL-uri de aderare la ADI "Dobrogea", respectiv:

Nr.

crt.

UAT

 

Nr.

crt.

UAT

1

Municipiul Medgidia - HCL nr. 159/23.10.2009

 

7

Comuna Ghindaresti - HCL nr. 51/28.11.2009

2

Orasul Ovidiu -HCL nr. 114/30.10.2009

 

8

Comuna Rasova - HCL nr. 6/26.02.2010

3

Orasul Eforie- HCL nr. 248/18.11.2009

 

9

Comuna Valu lui Traian - HCL nr. 105/10.04.2009

4

Orasul Cernavoda -HCL nr. 156/28.09.2009

 

10

Comuna Mereni - HCL nr. 15/02.06.2009

5

Orasul Murfatlar -HCL nr. 3/29.01.2010

 

11

Comuna Oltina - HCL nr.40/09.12.2009

6

Comuna Istria- HCL nr. 14/30.04.2009

12

Comuna Vulturu - HCL nr.1/29.01.2010

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Statutului, conducerea Asociatiei este indeplinita de catre:

- Adunarea Generala a Asociatilor, formata din toti reprezentantii Asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.

- Consiliul de administratie format din presedinte si doi membrii, nominalizati prin Actul Constitutiv pentru o perioada de 4 ani.

Conform art.22, alin.1 din Statutul Asociatiei, Consiliul de Administratie este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca doi membri numiti de Adunarea generala, pe o perioada de 4 ani.

Art. 23, alin.(1): Consiliul de administratie asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale a Asociatiei si exercita atributiile prevazute de prezentul statut si cele ce ii vor fi delegate de Adunarea generala.

Presedintele Asociatiei este si Presedinte al Consiliului de administratie.

Entitatile implicate in implementarea Proiectului major “Sistemul de Management Integrat al deseurilor in judetul Constanta”:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "DOBROGEA"

- Consiliul Judetean Constanta si

- Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP).

In conformitate cu ultimele modificari ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, Consiliul Judetean este Beneficiarul Proiectului major „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”, in sensul ca toate bunurile achizitionate sau realizate prin intermediul Proiectului vor fi in proprietatea Consiliului Judetean. Rolul activ al Consiliului Judetean precum si strategia pe care o va urma, va fi in stransa legatura cu politica si hotararile luate de ADI "Dobrogea", existand permanent o stransa colaborare intre Consiliul Judetean si ADI "Dobrogea".

Consiliul Judetean, in calitate de beneficiar al Proiectului, este responsabil pentru gestionarea si implementarea proiectului. In acest scop, prin HCJC nr.159/15.05.2009, CJC a infiintat Unitatea de Implementare a Proiectului pentru a asigura managementul proiectului in faza de pregatire si de implementare. Conform Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.490/01.06.2010, a fost constituita echipa UIP, alcatuita din functionari publici din cadrul aparatului propriu al CJC.

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.186/15.07.2010, Unitatea de Implementare a Proiectelor functioneaza ca un Compartiment subordonat Serviciului Implementare Proiecte Nationale in cadrul Directiei Generale Proiecte.

Adunarea Generala a Asociatiei - 15 noiembrie 2010 - Pavilionul Expozitional Constanta

Hotararea 1

Admiterea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Hotararea 2

Aprobarea organigramei si a statului de functii al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Hotararea 3

Delegarea de semnatura pentru operatiunile financiare si evidenta contabila a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Hotararea 4

Aprobarea Regulamentului Intern al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Hotararea 5

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si fixarea nivelului cotizatiilor membrilor

Hotararea 6

Aprobarea siglei, insemnelor si a stampilei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Adunarea Generala a Asociatiei - 17 mai 2013 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.87/17.05.2013

Hotararea 1

Aprobarea bilantului pe anul 2012, a situatiilor anuale incheiate la data de 31.12.2012 si a raportului de audit pe anul 2012

Hotararea 2

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Hotararea 3

Aprobarea cotizatiei pentru membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 4

Modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 5

Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului major “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta”

Hotararea 6

Aprobarea Documentului de Pozitie pentru implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Constanta” - semnat de Consiliul Judetean Constanta si UAT- urile membre ADI "Dobrogea"

Hotararea 7

Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor (conform Analizei Cost - Beneficiu)

Adunarea Generala a Asociatiei - 28 aprilie 2015 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.196/28.04.2015

Hotararea 1

privind aprobarea bilantului pe anul 2014, a situatiilor anuale incheiate la data de 31.12.2014 si a raportului de audit pe anul 2014

Hotararea 2

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”

Hotararea 3

privind aprobarea cotizatiei pentru membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" pe anul 2015

Hotararea 4

privind aprobarea exercitarii atributiilor Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" de catre domnul Dragomir Nicolae Cristinel, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, pe perioada suspendarii mandatului domnului Constantinescu Nicusor Daniel

Adunarea Generala a Asociatiei - 17 februarie 2016 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.335/17.02.2016

Hotararea 1

privind aprobarea exercitarii atributiilor Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 2

privind aprobarea organigramei si a Ștatului de functii al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 3

privind aprobarea contributiei lunare a Judetului Constanta prin Consiliul Judetean Constanta

Hotararea 4

privind aprobarea cotizatiei pentru membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" pe anul 2016

Adunarea Generala a Asociatiei - 17 mai 2016 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.508/17.05.2016

Hotararea 1

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 2

privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 3

privind delegarea de semnatura pentru operatiunile bancare, plati cu OP-uri, retragere/depunere numerar, ridicare extrase cont bancar, plati salarii si contributii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 4

privind modificarea Comisiei de Cenzori din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 5

privind modificarea Regulamentului Intern al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 6

privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" - Act aditional nr.3

Hotararea 7

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judetului Constanta in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462

Hotararea 8

privind mandatarea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" sa indeplineasca toate formalitatile aferente retragerii/excluderii membrilor Asociatiei

Hotararea 9

privind modificarea Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Adunarea Generala a Asociatiei - 4 octombrie 2016 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.650/04.10.2016

Hotararea 1

privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 2

privind alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 3

privind desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 4

privind modificarea, completarea si actualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Adunarea Generala a Asociatiei - 14 decembrie 2016 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.697/14.12.2016

Hotararea 5

privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 6

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Adunarea Generala a Asociatiei - 25 aprilie 2017 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.950/25.04.2017

Hotararea 1

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" pentru anul 2017

Hotararea 2

privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 a membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 3

privind modificarea componentei Comisiei de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 4

privind aprobarea aderarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" la Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Romania (FADI)

Hotararea 5

privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2016, a Raportului de audit pe anul 2016, a Raportului comisiei de cenzori, a Raportului Presedintelui si a Raportului de activitate al Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Adunarea Generala a Asociatiei - 27 noiembrie 2017 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.1242/27.11.2017

Hotararea 6

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" pentru anul 2017

Hotararea 7

privind aprobarea indemnizatiei presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 8

privind aprobarea cotizatiei membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea", pentru anul 2018

Hotararea 9

privind delegarea unor atributii catre Consiliul Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Intalnirea membrilor Asociatiei - 29 martie 2018 - Procesul verbal al Intalnirii - nr.1426/29.03.2018

Adunarea Generala a Asociatiei - 26 aprilie 2018 - Procesul verbal al Adunarii Generale - nr.1460/26.04.2018

Hotararea 1

privind probarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Hotararea 2

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" pentru anul 2018

 

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 27.04.2018
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro